Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1329. Její identifikační číslo je 44848943

Výpis z obchodního rejstříku Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Datum zápisu: 28. 1. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1329

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: w9hdkyj

Adresa společnosti

Sídlo: Jeruzalémská 964/4, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000
od 19. 12. 2001
Praha 1, Jeruzalémská 4, PSČ 11000
od 07. 09. 1994 od 19. 12. 2001
Praha 1, Na poříčí 12, PSČ 11000
od 22. 07. 1992 od 07. 09. 1994
Praha 10, Vršovická 65, PSČ 10000
od 28. 01. 1992 od 22. 07. 1992

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3Počet členů dozorčí rady: 9
od 28. 01. 2017

  Jediný akcionář rozhodl dne 1.11.2016 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 500.076.000,- Kč (slovy: pět set milionůsedmdesát šest tisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení §475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 2088 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 239.500,-Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc pět set korun českých), 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a to formou prohlášení obsaženém notářském zápise o tomto rozhodnutí, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svéhopřednostního práva na upisování akcií,nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutímke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí),budou nabídnuty určenému zájemci, a to státu Česká republika s tím, že mezi jednotlivá ministerstva jako organizační složky státu hospodařící s jeho majetkem budou tyto akcie rozděleny takto: -Ministerstvo financí: 688 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, -Ministerstvo průmyslu a obchodu: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu,-Ministerstvo pro místní rozvoj: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář (předem určený zájemce) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na adrese Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předem určenému osobně předá proti písemnému potvrzení o jehopřevzetí, a to neprodleně po přijetí tohoto rozhodnutí; emisní kurs upisovaných akcií je vždy roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě 2 tohoto rozhodnutí, 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet č. 0222001308/4300 velhůtě 4 (slovy: čtyř) týdnů ode dne upsání akcií, 11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 2.631.626.000,-Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů šest set dvacet šest korun českých).
od 28. 11. 2016

  Jediný akcionář: Česká republika
od 03. 09. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5Počet členů dozorčí rady: 9
od 17. 09. 2014 od 28. 01. 2017

  změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 3. 9. 2013
od 11. 11. 2013 od 17. 09. 2014

  změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 23.10.2012
od 20. 11. 2012 od 17. 09. 2014

  změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 10.9.2003
od 19. 11. 2003 od 20. 11. 2012

  dne 26.4.1994 schválila valná hromada nové znění stanov
od 07. 09. 1994 od 17. 09. 2014

  akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z.č.104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne 28.11.1991bylo upraveno složení představenstva, dozorčí rady a schválenystanovy
od 28. 01. 1992

  název společnosti v cizích jazycích:anglickyCzech Guarantee and Development Bank, Stock CompanyněmeckyTschchische Garantie- und Entwicklungsbank, AktiengeselschaftfrancouzskyBangue Tchegue de Garantie et Developpement, société anonymešpanělskyBanco Checo de Fianza y Desarrollo, Sociedad Anónima
od 28. 01. 1992 od 24. 06. 1999

  základní kapitál společnosti byl splacen ze 100%
od 28. 01. 1992 od 07. 09. 1994

Akcie

Počet: 10 988 ks v hodnotě: 239500 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 28. 11. 2016

Počet: 8 900 ks v hodnotě: 239500 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 19. 11. 2003 od 28. 11. 2016

Počet: 8 900 ks v hodnotě: 222000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 31. 07. 2002 od 19. 11. 2003

Počet: 8 900 ks v hodnotě: 200000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 18. 03. 2002 od 31. 07. 2002

Počet: 8 900 ks v hodnotě: 157300 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 23. 05. 2001 od 18. 03. 2002

Počet: 8 900 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 06. 02. 2001 od 23. 05. 2001

Počet: 8 900 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 01. 02. 2001 od 06. 02. 2001

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DUPÁKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 26. 10. 2016


Název/Jméno: KYSILKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 07. 2016 od 28. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1992 od 10. 03. 1992


Název/Jméno: JUROŠKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 01. 07. 2016 od 26. 10. 2016


Název/Jméno: DUDA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 2016


Název/Jméno: ŠKRABAL IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 2016


Název/Jméno: JIRÁSEK JIŘÍ

IČO: 18713505

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1997 od 13. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1996 od 21. 08. 1997


Název/Jméno: LETÁČKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2015


Název/Jméno: GREGOR JAN

IČO: 42064325

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 11. 2014 od 01. 07. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2014 od 10. 11. 2014


Název/Jméno: SZURMAN ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2014 od 10. 11. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 05. 2006 od 17. 09. 2014


Název/Jméno: PROS MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2014 od 13. 02. 2016


Název/Jméno: NOVOTNÝ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2014


Název/Jméno: WEISS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 09. 1994 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: MAREŠ ZDENĚK

IČO: 46618295

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2006


Název/Jméno: KODĚRA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2013
Dozorčí rada - člen
od 24. 05. 2006 od 20. 05. 2013


Název/Jméno: RAJDL LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1994 od 28. 01. 2017


Název/Jméno: ULIP JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1994 od 28. 04. 2016


Název/Jméno: MACKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 09. 1994 od 13. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: KOTRLÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2013


Název/Jméno: ŠINDELÁŘOVÁ JANA

IČO: 44679602

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 2002 od 22. 07. 2009


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

IČO: 45756007

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 05. 2013 od 17. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 2009 od 20. 05. 2013


Název/Jméno: BRAUN DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2010 od 27. 01. 2015


Název/Jméno: BÁRTL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2011 od 17. 09. 2014


Název/Jméno: KABILKOVÁ RŮŽENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 2009 od 20. 05. 2013


Název/Jméno: PLACHÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2009 od 16. 12. 2010


Název/Jméno: DORUŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2009 od 17. 09. 2014


Název/Jméno: DOBRUŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2009 od 09. 10. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 07. 2008 od 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 05. 2008 od 01. 07. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 01. 2006 od 19. 05. 2008
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2004 od 19. 01. 2006


Název/Jméno: TOUŠEK DANIEL

IČO: 70956952

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2007 od 04. 05. 2009


Název/Jméno: NOVÁK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2007 od 23. 05. 2011


Název/Jméno: CZABE VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2006 od 17. 12. 2009


Název/Jméno: NOVÁČEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 05. 2006 od 11. 05. 2007


Název/Jméno: JANOTA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1997 od 09. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 21. 08. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: JIRÁK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 11. 2004 od 22. 12. 2005
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2002 od 20. 11. 2004


Název/Jméno: VORLÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2004 od 11. 05. 2007


Název/Jméno: KNOTZER HEINZ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 31. 07. 2002 od 31. 07. 2004
Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2001 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: KUPKA VÁCLAV

IČO: 76068234

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 2002 od 02. 08. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 2000 od 31. 07. 2002
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 06. 1999 od 25. 08. 2000
Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 24. 06. 1999


Název/Jméno: KOMRSKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2002 od 24. 04. 2004


Název/Jméno: EIGEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 01. 2002 od 31. 07. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 06. 1999 od 21. 01. 2002


Název/Jméno: VANÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 2002 od 24. 05. 2006


Název/Jméno: POLÁK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 12. 2000 od 24. 05. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2000 od 12. 12. 2000
Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 28. 01. 1998


Název/Jméno: GACKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2000 od 24. 05. 2006


Název/Jméno: VLASÁKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2000 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: KUPKA MILAN

IČO: 47036371

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2000 od 25. 08. 2000


Název/Jméno: KRULIŠ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 06. 1999 od 12. 12. 2000


Název/Jméno: JECHOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 06. 1999 od 19. 12. 2001


Název/Jméno: ŠEVČÍK PAVEL

IČO: 68118431

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 06. 1999 od 24. 06. 1999
Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1997 od 24. 06. 1999
Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 21. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: BOCHENEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 1998 od 24. 06. 1999


Název/Jméno: HRDÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1998 od 24. 06. 1999


Název/Jméno: SOMR ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1998 od 19. 12. 2001


Název/Jméno: DVOŘÁK PETR

IČO: 72135212

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1997 od 25. 08. 2000
Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 21. 08. 1997


Název/Jméno: STAŇURA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1997 od 24. 06. 1999
Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 21. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: FRIDRICH LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1996 od 19. 12. 2001


Název/Jméno: VÁGNEROVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1995 od 28. 04. 1995


Název/Jméno: GREGAR MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 19. 12. 2001


Název/Jméno: POLÁNECKÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 03. 09. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: KYSILKOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 24. 06. 1999


Název/Jméno: ŠTĚPANÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 24. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: DĚDEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 21. 08. 1997


Název/Jméno: JANDA PAVEL

IČO: 18924069

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1994 od 21. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: KOUTSKÝ OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 03. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: RODOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 03. 1992 od 22. 07. 1992


Název/Jméno: PLUSKAL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 03. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: ČIHÁKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 03. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: ČÁP KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: KALFUS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 03. 1992 od 07. 09. 1994


Název/Jméno: CHRUDINA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1992 od 07. 09. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ44848943

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 08. 2004

Související firmy

#NázevICOAdresa
424871"AUTWEC s.r.o."25224743Útušická 541/3, 30100 Plzeň
393690"INGTOURS cestovní kancelář spol. s r.o."64255794Benecká 921, 54301 Vrchlabí
221694"L I N T E X spol. s r.o." v likvidaci14617048tř. 17. listopadu 1367/34, 75002 Přerov
444801"Nadace Nova"26164698Kříženeckého náměstí 1078/5A, 15200 Praha
163155ABC Trading, spol. s r.o. v likvidaci14705923Plzeň, Sokolovská 124, byt ing. Jany Dejmkové
145124ADMAC,spol.s r.o.469631542. května 4099, 76001 Zlín
186815AFR - zemní práce, s.r.o.25226258Sadová 437, 34813 Chodová Planá
426626AGRIE, akciová společnost530492Šumavská 524/31, 60200 Brno
135049Agro Chroustovice a.s.28185838226, 53863 Chroustovice
179062AGRO-KŘENICE s.r.o.28389115Paprsková 333/16, 14000 Praha
384442AQ PUMPY, s.r.o.25857991Mlýnská 433, 75361 Hranice
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
238051Avery Dennison Praha spol. s r.o.45312541Mezi úvozy 2431/2, 19300 Praha
446103AWAKKS s.r.o.27563120Praha 10, Sazečská 560/8, PSČ 108 25
95447AZ CONTRACT s.r.o.62909258Vrchlického 23/62, 15000 Praha
416276AZOS, s.r.o.49975749119, 66484 Zakřany
190622B.LEASING spol. s r.o.532614Brno
180879Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.15271064Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7
375238BARUM, a.s.12203Otrokovice, 76531, , Kučovaniny,
220901Bytové družstvo Hodolany - Farského v likvidaci27824349Farského 1049/33, 77900 Olomouc
372336Bytové družstvo Mlynářka - Terasy, družstvo v likvidaci62408631Praha, 15000, Smíchov, Holečkova, 2652/82
24187CMM mining technology s.r.o.28641523Na Náhonu 1123/20, 70200 Ostrava
150430CookTrade s.r.o.29006511tř. Václava Klementa 1459, 29301 Mladá Boleslav
236756Credit & dividend consult s.r.o.25071475Sázavská 914/8, 12000 Praha
443102CZECHMAX TEX s.r.o. v likvidaci27420957Na Provaznici 2063/3, 15000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
28752ADAMEC ČESTMÍR13040731Sady 721/12, 61400 Brno
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
299659ALBLOVÁ LIBUŠE6114325169, 33209 Štěnovický Borek
22057ANTLOVÁ ANNA66237297Sadová 2650/20, 70200 Ostrava
227162BAČE JIŘÍ14743469Skřivánčí 293/1, 35101 Františkovy Lázně
173063BAČKOVSKÝ MARTIN72471557Horňátecká 786/9, 18200 Praha
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
311464BASTIENOVÁ KRISTINA86890671132, 25101 Modletice
136657BASTL JIŘÍ61188883310, 50343 Černilov
107068BAŠOVÁ LENKA46090941Ke Kapli 413, 74714 Markvartovice
181642BECCHERLE ADRIANA70798494Kojetická 1026, 27711 Neratovice
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
100019BENDA KAREL16622383Nádražní 355/29, 74101 Nový Jičín
3654BENDA LUKÁŠ74735454Kunínova 1723/9, 14900 Praha
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
56027BERAN LADISLAV4013070315, 53352 Staré Hradiště
80496BERAN MIROSLAV65259441Za Nádražím 754, 25601 Benešov
59809BERKOVÁ HELENA14738732Obětí nacismu 885/2, 35002 Cheb
126920BEZPALEC JAROSLAV10266313Písecká 393, 37501 Týn nad Vltavou
107930BIRKE JAN45579806Příkrá 187, 54701 Náchod
105413BÍZA KVĚTOSLAV62845357Dukelských bojovníků 3298/130, 67181 Znojmo

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
981593"Český spotřebitel, občanské sdružení"27046150Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1812830"MCS" spol. s r.o.45794626Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
736686"Středočeská rada pro děti a mládež"26527855Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
223998„Centre for Central European Architecture”26546370U půjčovny 953/4, 11000 Praha
24104711. VOX a.s.27204987Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1080430A.G.A.POR. s.r.o.24124711Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
2684873A&D Rallye Team22831631Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1773357ACANTHA,s.r.o.27230201Jeruzalémská 962/3, 11000 Praha
91098ADAPO projekt s.r.o.24126543Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1480889Advance International s.r.o.2889447Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1599228AEROTONE s.r.o.28251202Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
448045AEROTONE-MZ s.r.o.24733954Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
3301363AFUS spol. s.r.o.27407748Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
2869242Agentura Pražské kulturní služby - hospodářské zařízení43005969Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
530579Agrární mládež18627463Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
1567727AIDA Export-Import s.r.o.27453821Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
2009197ALCETRA,s.r.o.25749862U půjčovny 953/4, 11000 Praha
258319Americké vědecké informační středisko,o.p.s. , ve zkrácené formě : AMVIS, o.p.s.26737256Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
404421AMX ENGINEERING s.r.o.25449192U půjčovny 953/4, 11000 Praha
1500943ANNA - S , s.r.o.25103369Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1091487ARMY & SPORT, s.r.o. v likvidaci64575691Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Senovážné nám., 23
775607Asociace českých kameramanů47606622Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
2055887Asociace debatních klubů, z.s.69058041Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha
3076648Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu63831201Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
2361769Asociace komparsistů audio-visuální produkce45769036Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
983960Andy Hoang Giang Pham3835324U půjčovny 952/2, 11000 Praha
3247944Caitlin Anne Clumpner Bonem3412415U půjčovny 952/2, 11000 Praha
937315Courtney Justine Anne Wearing4131819U půjčovny 952/2, 11000 Praha
2160053Dana Erikson Gagne Shoults4717538U půjčovny 952/2, 11000 Praha
663653Edmond Clement Grady Iii1029070U půjčovny 952/2, 11000 Praha
89212Charles William Mc Cormick3425681U půjčovny 952/2, 11000 Praha
1960168James Leighton De Silva5525683U půjčovny 968/5, 11000 Praha
1410414Jan Horešovský - APLIS41448731Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
343650Jordan Kenneth Alan Cassidy4597010U půjčovny 952/2, 11000 Praha
2957236Julia Marie Klueh Marquis2627931U půjčovny 952/2, 11000 Praha
9704Karen Raquel Gonzales Segura5584647U půjčovny 952/2, 11000 Praha
779278Karina Lisette Guadalupe Cabezas29037441U půjčovny 952/2, 11000 Praha
1095194Laurel Ann Green Gonsecki4670957U půjčovny 952/2, 11000 Praha
2345894Lisa Ashley De Silva5525837U půjčovny 968/5, 11000 Praha
1421221Maegan Catherine Mc Connell5626455U půjčovny 952/2, 11000 Praha
2799072MUDr. Milada KLIMEŠOVÁ - praktický lékař pro dospělé61379841Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
11569MUDr. Petr BEDNÁŘ - praktické zubní lékařství68382596Senovážné náměstí 980/22, 11000 Praha
1305262MUDR.MAGDALÉNA KIŠŠOVÁ, ZUBNÍ LÉKAŘKA47611821Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
3394780Noah de Maine House5670641U půjčovny 952/2, 11000 Praha
340873Robert Thomas Walls III4930371U půjčovny 952/2, 11000 Praha
1728962Robin Berman Mc Namara4802527U půjčovny 952/2, 11000 Praha
2771129Robin Gary Emmett Walsh3711951U půjčovny 952/2, 11000 Praha
47285Ross Patrick Van Slambrouck1899562U půjčovny 952/2, 11000 Praha
2308453SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE-MUDR.DANA VÍTOVÁ60445921Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
579010Zdeněk Šebek - SEMAX41165977U půjčovny 1353/8, 11000 Praha