Českomoravský cement, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Českomoravský cement, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5528. Její identifikační číslo je 26209578

Výpis z obchodního rejstříku Českomoravský cement, a.s.

Datum zápisu: 6. 11. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5528

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 2emdkzy

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava...
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozována...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Poskytování technických služeb
Zednictví
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Provádění trhacích prací
Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací
Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Zasilatelství
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Ubytovací služby
Velkoobchod
Zprostředkování obchodu
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Zprostředkování služeb
Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Testování, měření a analýzy
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba a zpracování paliv a maziv
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Opravy ostatních dopravních prostředků
Opravy pracovních strojů
Nástrojářství
Zámečnictví
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vodoinstalatérství, topenářství
Obráběčství

Adresa společnosti

Sídlo: 359, 66404 Mokrá-Horákov

Adresy: Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
od 23. 09. 2013
Mokrá-Horákov - Mokrá 359, PSČ 66404
od 09. 03. 2006 od 23. 09. 2013
Beroun 660, PSČ 26601
od 28. 02. 2001 od 09. 03. 2006
Praha 1, Opatovická 2/1661, PSČ 11000
od 06. 11. 2000 od 28. 02. 2001

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 22. 02. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 22. 01. 2014

  Ing. E. Dejdarovi prokura odejmuta ke dni 31.10.2005.
od 19. 11. 2005

  Společnost, na základě usnesení valné hromady společnostiČeskomoravský cement, a.s. ze dne 31.5.2001 a na základěrozhodnutí svého jediného akcionáře v působnosti valné hromadyspolečnosti ze dne 31.5.2001, převzala jako hlavní akcionářobchodní jmění ( včetně všech práv a povinností zpracovně-právních vztahů) společnosti Českomoravský cement, a.s.( IČ 00 01 50 32 ) se sídlem Beroun, Kubátova 65, PSČ: 266 01.
od 31. 10. 2001

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 2.3.2001 v působnostivalné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu tak, že:zvyšuje stávající základní kapitál ve výši 1.000.000,- Kč, kterýbyl splacen v plné výši, a to peněžitým vkladem o 999.000.000,-Kč, na částku 1.000.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nově upisované akcie budou kmenové, v listinné podobě a ve forměna jméno, a to v počtu 99.900 ks o jmenovité hodnotě každé akcie10.000,- Kč. Namísto těchto akcií bude upisovateli po splněnízákonných podmínek vydána jedna hromadná akcie.Nové akcie budou upsány jediným akcionářem. Přednostní právoúpisu nových akcií se vylučuje; důvodem je skutečnost, ževeškeré akcie budou upsány jediným akcionářem a proceduraspojená s přednostním právem je nadbytečná. Zprávapředstavenstva podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku ze dne2.3.2001 byla předložena a tvoří přílohu notářského zápisu orozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.Jediný akcionář upíše nové akcie uzavřením smlouvy o upsáníakcií a jejím doručením společnosti do jejího sídla ve lhůtědvou týdnů, přičemž tato dvoutýdenní lhůta běží od doručenínávrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akconáři. Představenstvuspolečnosti se ukládá povinnost doručit bez zbytečného odkladupoté, co bude podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, jedinému akcináři návrh smlouvy o upsáníakcií, obsahující podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníkurozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs každé akcie se stanoví ve výši 10.000,- Kč, tedyshodně se jmenovitou hodnotou akcie. Za místo úpisu nových akciíse s ohledem na doručení akceptace návrhu smlouvy o úpisupovažuje sídlo společnosti.Úpis nových akcií jinou osobou než jediným akcionářem senepřipouští; neupíše-li jediný akcionář všech 99.900 novýchakcií, je upisování akcií neúčinné.Emisní kurs nových akcií může být splacen započtením pohledávkyspolečnosti na splacní emisního kursu proti pohledávce jedinéhoakcionáře vůči společnosti na zaplacení kupní ceny ve výši148.880.000 EUR za 8.995.450 kusů kmenových registrovaných akcí,ISIN CZ0005112144, jejichž emitentem je společnost Českomoravskýcement, a.s. se sídlem na adrese Beroun, Kubátova 65, PSČ: 26601, IČ 00015032, která jedinému akcionáři vznikla na základěsmlouvy o koupi akcií se společností jako kupujícím ze dne11.12.2000. Pohledávka akcionáře je splaná do 31.3.2001;společnost souhlasí se započtením pohledávky na splaceníemisního kursu proti uvedené pohledávce jediného akcionáře vůčispolečnosti i před její splatností.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit jedinémuakcionáři návrh dohody o započtení pohledávky společnosti nasplacení emisního kursu proti pohledávce jediného akcionáře vůčispolečnosti na zplacení kupní ceny uvedené výše současně snávrhem smlouvy o upsání akcií. Akcionář je povinen splatitemisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřítse společností dohodu o započtení pohledávky dle tohotoodstavce, nejpozději do dvou týdnů od uzavření smlouvy o upsáníakcií.Pro započitatelnou výši pohledávek je podle § 362 obchodníhozákoníku rozhodující střední devizový kurs vyhlášený Českounárodní bankou a platný v den uzavření dohody o započtení.
od 16. 05. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 08. 2004


Název/Jméno: CBR Construction Materials B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 05. 2001 od 18. 08. 2004


Název/Jméno: Českomoravský cement, a.s.

IČO: 15032

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 02. 2001 od 16. 05. 2001


Název/Jméno: Markéta Praha s.r.o.

IČO: 25781880

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 11. 2000 od 28. 02. 2001


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SCHEUER ALBERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 06. 2016
Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 2016 od 06. 06. 2016


Název/Jméno: SCHWIND KLAUS

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 06. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 2009 od 06. 06. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2007 od 24. 07. 2009


Název/Jméno: TĚHNÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2016
Prokura - prokurista
od 19. 11. 2005 od 11. 04. 2016


Název/Jméno: CHUDĚJ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 2009 od 11. 04. 2016


Název/Jméno: HROZEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 08. 2007 od 11. 04. 2016
Prokura - prokurista
od 29. 03. 2006 od 18. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2005 od 27. 12. 2005
Prokura - prokurista
od 31. 07. 2002 od 19. 03. 2005


Název/Jméno: DAMAŠEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2007


Název/Jméno: KERN ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2007 od 11. 04. 2016
Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2002 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: ĎURIŠOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 2013 od 19. 07. 2016


Název/Jméno: MATĚJKA ONDŘEJ

IČO: 86593692

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 2013 od 19. 07. 2016


Název/Jméno: WALDSBERGER RICHARD

IČO: 71434372

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 03. 2005 od 19. 07. 2016


Název/Jméno: ŠMICOVÁ MARIKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 07. 2002 od 19. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 02. 2001 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: URBÁNEK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 07. 2002 od 19. 10. 2013


Název/Jméno: NĚMCOVÁ MARCELA

IČO: 68942915

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 12. 08. 2013 od 23. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 2009 od 12. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2008 od 24. 07. 2009
Prokura - prokurista
od 31. 07. 2002 od 13. 10. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 28. 02. 2001 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: URBÁNEK JAROMÍR

IČO: 61302465

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 01. 2010 od 19. 07. 2016


Název/Jméno: FIANTA ROSTISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 11. 2010 od 19. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 02. 2007 od 24. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 27. 03. 2004 od 28. 02. 2007


Název/Jméno: WESSELY MICHAL

IČO: 70407983

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 04. 2013 od 19. 07. 2016


Název/Jméno: SCHAFFERNAK INGO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2009 od 12. 10. 2009


Název/Jméno: RINNE FRIEDRICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2009 od 12. 10. 2009


Název/Jméno: NÄGER LORENZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2009 od 12. 10. 2009


Název/Jméno: ŠIMKOVÁ YVONA

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 02. 2007 od 09. 11. 2010


Název/Jméno: VENCÁLEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 2005 od 09. 09. 2008


Název/Jméno: MOLÍK ROMAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 03. 2006 od 28. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2002 od 27. 12. 2005


Název/Jméno: OKLEŠTĚK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2005 od 27. 12. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 06. 2003 od 11. 08. 2005
Prokura - prokurista
od 31. 07. 2002 od 07. 06. 2003


Název/Jméno: REICH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2005 od 27. 12. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 06. 2003 od 11. 08. 2005
Prokura - prokurista
od 31. 07. 2002 od 07. 06. 2003


Název/Jméno: BOGDAN LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 03. 2004 od 02. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 07. 2002 od 27. 03. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 28. 02. 2001 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: ZOUPLNA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2005 od 19. 03. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 07. 2002 od 04. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 02. 2001 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: SVAŠEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2002 od 19. 03. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 02. 2001 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: WEBER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 2002 od 27. 03. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 28. 02. 2001 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: DEJDAR EDUARD

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 07. 2002 od 19. 11. 2005


Název/Jméno: ČERVENKOVÁ EVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 07. 2002 od 29. 03. 2006


Název/Jméno: ŠUBRT RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2002 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: KUČERA PAVEL

IČO: 42686300

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2002 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: JAHODA OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2002 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: VILÍM JIŘÍ

IČO: 15119505

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2002 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: KOUKAL PETR

IČO: 41148533

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 07. 2002 od 16. 09. 2011


Název/Jméno: KARŠŇÁK MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 07. 2002 od 29. 03. 2006


Název/Jméno: GAUTHIER DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2002 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: HEJMOVÁ MARKÉTA

IČO: 3696162

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 11. 2000 od 28. 02. 2001


Název/Jméno: Ingmar Cornelis Franciscus Johannes Booij dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 06. 11. 2000 od 28. 02. 2001


Název/Jméno: FINGERLANDOVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 11. 2000 od 28. 02. 2001


Název/Jméno: BERÁNKOVÁ VERONIKA

IČO: 66760488

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 11. 2000 od 28. 02. 2001


Název/Jméno: HOZOVÁ PAVLÍNA

IČO: 45691355

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2000 od 28. 02. 2001


Název/Jméno: STRÁNSKÁ MARKÉTA

IČO: 86573608

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2000 od 28. 02. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava příležitostná provozovaná osobními automobily

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 10. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 2003


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozována vozidly bez omezení celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 04. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 04. 2002

Odpovědní zástupci: 193147


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 02. 2002

Obory činnosti: - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 16. 06. 2008 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 02. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 04. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 193149


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 193133

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 193149


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 01. 2002

Odpovědní zástupci:


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 01. 2002


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 01. 2002

Odpovědní zástupci:
193127

Zánik oprávnění:21. 09. 2004


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 30. 11. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 155553

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 155553


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2001

Obory činnosti: - poradenství v oblasti hardware
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem software
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008
- implementace software
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2001

Obory činnosti: - správa sítí
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008
- služby databank
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2001

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008
- skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 20. 11. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění trhacích prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 193133

Zánik oprávnění:03. 09. 2015


Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 11. 2001

Odpovědní zástupci:


Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 193144

Zánik oprávnění:21. 09. 2004


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 193151


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 39770

Přerušení: od 24. 05. 2006 od 23. 05. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - mezinárodní
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- vnitrostátní
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 193138

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - skladování zboží
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 193133

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - ojetými motorovými vozidly
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 193139

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 193140

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - stavební dozor
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - cementu, práškové malty a sádry
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- betonu a výrobků z betonu, cementu nebo sádry
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- keramických výrobků pro sanitární účely
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- keramických obkladaček a dlaždic
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- v dopravě
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 193133

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - měření radonu
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- jprovoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- chemické a mikrobiologické analýzy
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- provozování středisek kalibrační služby
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - stavebnictví a architektury
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 136553

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Obory činnosti: - sportovních potřeb
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 26. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 193137

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Zánik oprávnění:02. 11. 2013


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu , prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 155553

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Zánik oprávnění:21. 09. 2004


Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 193127

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 193127

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 193146

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 193149


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Obory činnosti: Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 28. 07. 2009
Ubytovací služby
od 28. 07. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 28. 07. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 07. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 28. 07. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 28. 07. 2009
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 28. 07. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 28. 07. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 28. 07. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 28. 07. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 28. 07. 2009
Poskytování technických služeb
od 28. 07. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 28. 07. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 26. 02. 2002 od 28. 07. 2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 28. 11. 2001 od 28. 07. 2009
Poskytování technických služeb
od 28. 11. 2001 od 28. 07. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 19. 11. 2001 od 28. 07. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 19. 11. 2001 od 28. 07. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 19. 11. 2001 od 28. 07. 2009
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Testování, měření a analýzy
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Zprostředkování služeb
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Zasilatelství
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Ubytovací služby
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Velkoobchod
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Zprostředkování obchodu
od 17. 09. 2001 od 28. 07. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 10. 09. 2001
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 193150


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 193127


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26209578

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 2001

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
253890Adalta, s.r.o.2664933U Barborky 90/1, 67401 Třebíč
133484ADASTRA GROUP SE5273293Karolinská 654/2, 18600 Praha
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
1450AGRO WALTER s.r.o.63074842náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
233395AGROKOP HB s.r.o.64826007Smetanovo náměstí 279, 58001 Havlíčkův Brod
421895AKURON s.r.o.26359707Lesní 1400/14, 35002 Cheb
306412AMICUS CERTUS 3000, s.r.o.64582370Sekaninova 397/12, 12800 Praha
332751Anglian Water Europe, s.r.o. v likvidaci26184061Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Olivova, 4
384406ARANEA SYSTEMS a.s.1676342Modřanská 307/98, 14700 Praha
139081ARDEAPHARMA, a.s.25152858Třeboňská 229, 37363 Ševětín
126924ARKYS, s.r.o.25321366Podstránská 1094/1, 62700 Brno
47834AURA MEDICAL CLINIC s.r.o.26197316Koněvova 235/31, 13000 Praha
235809AUTO OMEGA s.r.o.15890538Freyova 980/10, 19000 Praha
19350AUTOIDEAL, s.r.o. - v likvidaci63473445Rakšická 675, 67201 Moravský Krumlov
356147AVUS REALITY s.r.o.27742521Obřanská 940/60, 61400 Brno
305339BB C - Building B, k.s.25133900Štefánikova 248/32, 15000 Praha
96111BBM - stav, s.r.o.47543124U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy nad Vltavou
38947BESEDA a.s. Praha v likvidaci63080451Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Školská, 3
24751BFQ Czech, a.s.27643034V Šipce 694/9, 30100 Plzeň
6741BJF Czech, a.s.28199944Nádražní 762/32, 15000 Praha
342052BNQ Czech, a.s.28197950Bělehradská 568/92, 12000 Praha
226026Bytové družstvo Beroun Biřická25748181Náměstí Joachima Barranda 52, 26601 Beroun
127968Bytové družstvo Chaloupeckého nám. 1, 2, družstvo v likvidaci27693317Chaloupeckého náměstí 473/2, 60200 Brno
234874Bytové družstvo Krocínka62409166Na Krocínce 445/41, 19000 Praha
318637Bytové družstvo Peštukova 246 - 24725145452Peštukova 246/7, 16200 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
44338AUŘEDNÍKOVÁ EVA61088412Kladno, 27204, Rozdělov, Vít.Nezvala, 748
226342BALÁŽOVÁ LUDMILA61436780247, 66484 Zakřany
174386BALOGH OLIVÉR10173412Náměstí Joachima Barranda 52, 26601 Beroun
116087BARTOŠ PAVEL71908382Kostelní vrch 662, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
38714BASSETTO VÁCLAV41101430Hlavenecká 134, 27714 Lhota
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
99337BELINGER MILAN68995440Sídliště 1437/18, 28922 Lysá nad Labem
13714BĚLOHLÁVEK ZDENĚK66821274Sušilova 1337/2, 50002 Hradec Králové
12680BĚLOHRADSKÝ VLADIMÍR12024881Mikulášská 622/20, 46001 Liberec
76432BENDA JAROSLAV4500109091, 39181 Zlukov
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha
13716BERAN KAREL48905381239, 68301 Komořany
13724BERAN PETR71200894Vrbátky, 79813, Vrbátky, , 218
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
36254BERNARD JOSEF6477658162, 50601 Jičín
82819BÍLÁ ANNA74250892Ústecká 484/8, 39001 Tábor
82863BLAHNÍK VÁCLAV6418367012, 33901 Předslav
82825BLÁHOVÁ PAVLA87120003Ant. Barcala 1367/28, 37005 České Budějovice
81671BLAŽEK MILAN70127425Malkovského 589, 19900 Praha
13717BLAŽEK MILOSLAV42959233Sladkovského 656/38, 77900 Olomouc
230275BOUŠKOVÁ HANA1843125Šalounova 1935/14, 14900 Praha
17BRABEC JOSEF45879346Panská 70, 25101 Tehov
29022BRADOVÁ DAGMAR44220782Heydukova 1872/10, 41201 Litoměřice
136558BRAUN MARTIN86874381Sylvárov 2501, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí