ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost

Hlavní strana

Firma s názvem ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 24. Její identifikační číslo je 876

Výpis z obchodního rejstříku ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost

Datum zápisu: 21. 11. 1989

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 24

Adresa společnosti

Sídlo: Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Jeseniova, 1196/52

Adresy: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3
od 08. 01. 2001 od 01. 08. 2008
Jeseniova 1196/521, 130 00 Praha 3
od 01. 01. 2001 od 08. 01. 2001
V jámě 1, 110 00 Praha 1
od 21. 11. 1989 od 01. 01. 2001

Skutečnosti

  ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost byla zrušena bez likvidace s převodem jmění na hlavního akcionáře, společnost LB IMMO, a.s., se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, IČ 279 94 970, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1347.
od 01. 08. 2008 od 01. 08. 2008

  Dle rozhodnutí mimořádné valné hromady Československé keramiky,akciové společnosti, ze dne 13.12.2000, bylo přijato usnesení osnížení základního jmění společnosti ke krytí ztráty za rok 1998a očekávané ztráty za rok 2000. Základní jmění společnosti sesnižuje z 19.500.000,- Kč na 5.460.000,- Kč.Toto bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, tedy uakcií na jméno ze 32.500,- Kč na 9.100,- Kč na akcii a u akciína majitele z 325,- Kč na 91,- Kč na akcii.Lhůta pro předložení listinných akcií na jméno k vyznačení nižšíjmenovité hodnoty je stanovena nejpozději do 3 měsíců od zápisusnížení základního jmění společnosti v obchodním rejstříku.Změna nominální hodnoty akcií na majitele bude provedena ve SCPna základě příkazu společnosti doložených výpisem z obchodníhorejstříku prokazujícím zápis snížení základního jměníspolečnosti, po oznámení této skutečnosti Komisi pro cennépapíry ČR a jejího souhlasu.
od 15. 07. 2002 od 31. 07. 2003

  Dle rozhodnutí 11. řádné valné hromady Československé keramiky,akciové společnosti, ze dne 18.06.1998, bylo přijato usnesení osnížení základního jmění společnosti ke krytí ztráty za rok 1997tak, že základní jmění společnosti se snižuje z 39.000.000,-Kčna 19.500.000,-Kč snížením jmenovité hodnoty akcií, a to u akciína jméno z 65.000,-Kč na 32.500,-Kč na akcii a u akcií namajitele z 650,-Kč na 325,-Kč na akcii.Lhůta pro předložení listinných akcií na jméno k vyznačení nižšíjmenovité hodnoty je stanovena nejpozději do 3 měsíců od zápisusnížení základního jmění společnosti v obchodním rejstříku.Změna nominální hodnoty akcií na majitele bude provedena ve SCPna základě uzavření příslušných dohod a rozhodnutí Komise procenné papíry doložené výpisem z obchodního rejstříku,prokazujícího zápis snížení základního jmění.
od 14. 01. 1999 od 22. 05. 2001

  Rozhodnutí 10. řádné valné hromady akciové společnosti ze dne28.8.1997 o snížení základního jmění společnosti ke krytí ztrátyza rok 1996 ze 60 milionů Kč na 39 milionů Kč. Snížení budeprovedeno snížením jmenovité hodnoty akcií v poměru 1:0,65, tedyu akcií na jméno ze 100000,-Kč na 65000,-Kč a akcií na majitelez 1000,-Kč na 650,-Kč.Lhůta pro předložení listinných akcií na jméno k vyznačení nižšíjmenovité hodnoty je stanovena nejpozději do 3 měsíců od zápisusnížení základního jmění společnosti v obchodním rejstříku.Změna nominální hodnoty akcií na majitele bude provedena ve SCPna základdě příkazu společnosti doloženého výpisem z obchodníhorejstříku prokazujícím zápis snížení základního jmění.
od 14. 10. 1997 od 10. 03. 1998

  Zapisuje se přijetí nových stanov řádnou valnou hromadou dne 26.září 1996
od 23. 05. 1997 od 01. 08. 2008

  Zapisuje se přijetí nových stanov společnosti mimořádnou valnouhromadou dne 25.dubna 1996 -notářské osvědčení N 81/96,NZ 76/96
od 30. 05. 1996 od 01. 08. 2008

  Názvy společnosti v jiných jazycích,než v češtině:anglicky: CZECHOSLOVAK CERAMICS,Company Limitedněmecky: TSCHECHOSLAOWAKISCHE KERAMIK,Aktiengesellschaftfrancouzsky: LA CÉRAMIQUE TCHÉCOSLOVAQUE,Societé Anonymešpanělsky: LA CÉRAMICA CHECOSLOVACA,Sociedad Anonimarusky: ČECHSLOVACKAJA KERAMIKA,Akcioněrnoe obščestvo
od 16. 06. 1993 od 31. 07. 2003

  Zapisuje se přijetí nových Stanov akciové společnostivalnou hromadou konanou dne 14.4.1992.
od 11. 06. 1992 od 01. 08. 2008

  Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb. azakládá se na státním povolení uděleném Federálním minister-stvem zahraničního obchodu Praha ze dne 17.11.1989,č.j. 7197/62/89, dále na stanovách tímže ministerstvem schvále-ných a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 20.11.1989osvědčené notářským zápisem ze dne 20.11.1989, čj. 1 NZ 281/89a 1 N 342/89.
od 21. 11. 1989 od 01. 08. 2008

Akcie

Počet: 60 000 ks v hodnotě: 91 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 31. 07. 2003 od 01. 08. 2008

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: REN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2007 od 01. 08. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 05. 1997 od 31. 07. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 05. 1996 od 23. 05. 1997


Název/Jméno: BLAŽÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2007 od 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2001 od 31. 07. 2003


Název/Jméno: KOPECKÝ PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2006 od 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2003 od 03. 05. 2006


Název/Jméno: SVOBODA JOSEF

IČO: 12139556

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 2006 od 28. 12. 2007


Název/Jméno: RŮŽIČKA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 05. 2006 od 01. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2003 od 03. 05. 2006


Název/Jméno: ŠUP JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 2003 od 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 1999 od 31. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1993 od 21. 06. 1993
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 21. 11. 1989 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: HENŽLÍK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2002 od 01. 08. 2008


Název/Jméno: BRABEC IVO

IČO: 67972306

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2003 od 03. 05. 2006


Název/Jméno: PAVELKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2003 od 28. 12. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 1997 od 31. 07. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 1996 od 23. 05. 1997


Název/Jméno: BERAN JOSEF

IČO: 69709131

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2001 od 31. 07. 2003


Název/Jméno: ZÍTKO MICHAL

IČO: 43478280

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 11. 1999 od 17. 10. 2002


Název/Jméno: FIALA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 1999 od 22. 05. 2001


Název/Jméno: PAVELKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 05. 1997 od 22. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 1996 od 23. 05. 1997
Dozorčí rada - člen
od 21. 06. 1993 od 30. 05. 1996


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1997 od 23. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1996 od 23. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 06. 1993 od 30. 05. 1996


Název/Jméno: JIREK RENÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1997 od 23. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1996 od 23. 05. 1997


Název/Jméno: HUNĚK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 1997 od 23. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 1996 od 23. 05. 1997


Název/Jméno: NETUŠILOVÁ KVĚTOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1994 od 30. 05. 1996


Název/Jméno: ŠIROKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 1994 od 30. 05. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 1989 od 29. 08. 1994


Název/Jméno: KUDLÁČEK RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1994 od 30. 05. 1996


Název/Jméno: VÉGH MIKOLÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 08. 1994 od 30. 05. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 11. 06. 1992 od 29. 08. 1994


Název/Jméno: SAUER MIROSLAV

IČO: 10514643

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 06. 1993 od 30. 05. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1992 od 21. 06. 1993
Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 04. 12. 1989 od 21. 06. 1993
Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 21. 11. 1989 od 11. 06. 1992


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 06. 1993 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: LAHODNÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 06. 1993 od 30. 05. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1992 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: JANSA JAROSLAV

IČO: 42183642

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 06. 1993 od 30. 05. 1996


Název/Jméno: SMETANA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 06. 1993 od 30. 05. 1996


Název/Jméno: HYŤHA JAN

IČO: 14694972

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 06. 1993 od 29. 08. 1994


Název/Jméno: TAKÁČ JURAJ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 06. 1993 od 29. 08. 1994


Název/Jméno: DOUBEK JAN

IČO: 16879147

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 06. 1993 od 29. 08. 1994


Název/Jméno: CÍZNEROVÁ MIRIALM

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 06. 1993 od 29. 08. 1994


Název/Jméno: RYŠO ONDREJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1992 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: CÍZNEROVÁ MIRIAM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1992 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: KOZUMPLÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1992 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: MARTÍNEK JAN

IČO: 48079863

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1992 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: HEINITZ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 11. 06. 1992 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: WIRTH ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 11. 06. 1992 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: Jaroslav Heinitz - finanční ředitel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 17. 02. 1992 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: SEDMIDUBSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: PERGLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: BENEŠOVÁ DARIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 01. 10. 1991 od 17. 02. 1992


Název/Jméno: LÁNÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 22. 11. 1990 od 17. 02. 1992


Název/Jméno: KRCHOV ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 25. 01. 1990 od 22. 11. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 01. 10. 1991


Název/Jméno: ZÍMA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 21. 11. 1989 od 01. 10. 1991


Název/Jméno: HANZLÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 01. 10. 1991


Název/Jméno: HAVLÍN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - samostatný prokurista
od 21. 11. 1989 od 22. 11. 1990


Název/Jméno: DOBRODENKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: HAMPAPA BŘETISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 01. 10. 1991


Název/Jméno: KONEČNÝ JAROSLAV

IČO: 42324912

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: KUČERA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 01. 10. 1991


Název/Jméno: HALAMA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 01. 10. 1991


Název/Jméno: BERAN VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 29. 08. 1994


Název/Jméno: MEJTSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 01. 10. 1991


Název/Jméno: AUBRECHT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 21. 06. 1993


Název/Jméno: ŠILER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předsednictva
od 21. 11. 1989 od 01. 10. 1991


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00000876

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 08. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
606999" BKS " s.r.o.49446843Brno, Pellicova 8, PSČ 602 00
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Přehořov, 39201, Hrušova Lhota, p. Soběslav, 9
227801A.P.B., a.s.63999072Praha, 16000, , KARLOVARSKÁ, 614/111
12620ABRASIV, akciová společnost508098Pod Borkem 312, 29301 Mladá Boleslav
235281Adelovka s.r.o.29159865Goethova 356/5, 30100 Plzeň
552653AKAM - Bosko a.s.28359691Nádražní 2132/38, 68001 Boskovice
476737AME Servis, s.r.o.2963809Jičínská 226/17, 13000 Praha
394680APOS-AUTO, s.r.o.47906260Pražská 1602/7, 67801 Blansko
217464AQUA ROSA, spol. s r.o.63993988Smetanovo nábřeží 329/18, 11000 Praha
5343AREÁL Řepy a.s.63079445Praha, 16108, Řepy, Karlovarská, 814/111
263764Ariva s. r. o. v likvidaci49815695Bořivojova 878/35, 13000 Praha
545283AutoCentrum České Zlatníky s.r.o.28750543336, 43401 Most
423569BANDENIA REAL, a.s.28211201Chrudimská 1418/2, 13000 Praha
529938BAVEGA, spol. s r.o.570052Vodičkova 699/30, 11000 Praha
532802BELL spol. s r.o., v likvidaci44267932390, 66403 Podolí
250334BOHEMIA LEASING s.r.o.62577921Na Petynce 716/48, 16900 Praha
544417BUP Dřevostavby s.r.o.25566644Prostějovská 1001/11, 62700 Brno
463172Bytové družstvo Hněvkovského čp. 1375 a 1376 v likvidaci25667432Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1375, PSČ 149 00
200112Bytové družstvo Libická 5 v likvidaci27645258Libická 1832/5, 13000 Praha
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
527724CELIO a.s.48289922Litvínov 7, V Růžodolu 2, PSČ 435 14
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
310838Coleman S.I., a.s.25350048Smetanova 1484, 75501 Vsetín
44286CONCORDIA Praha, družstvo katolických věřících472069Jugoslávská 662/27, 12000 Praha
527994CZ EKOLOGIE - HOLDING, s.r.o.26711737Pražská 1321/38A, 10200 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Adresa: Pod Klamovkou 1268/3, Košíře, 150 00 Praha 5
Firma: Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.1783092Hrabinská 438/24, 73701 Český Těšín
Fyzická osoba: Jaroslav Marek61216062163, 51261 Přepeře
Firma: Stavební firma Regent spol. s r.o. v likvidaci48203939Třeboň, 37901, Třeboň II, Svobody, 1109/II
Firma: ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755 01 Vsetín, Svárov 108071211357Svárov 1080, 75501 Vsetín
Firma: Klub přátel čelistního kloubu, o. s.27056341121, 39848 Jetětice
Fyzická osoba: Václav Javůrek61103811Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, Nám. Republiky, 1056
Adresa: Martinov, U dílen 3216/6, okres Ostrava-město, PSČ 72300
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Helmova 2081/6, PSČ 11000
Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova 111/IV
Firma: Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 241126258072Vrobelova 2410/15, 76701 Kroměříž
Firma: IPMORE TRADE s.r.o.5460166Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava
Firma: CHESS ON SUNDAY s.r.o.4995775Myslbekova 685/19, 16900 Praha
Firma: Římskokatolická farnost Lužec nad Vltavou70825980Lužec nad Vltavou, 27706, Lužec nad Vltavou, 1. Máje, 1

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2278676"Voyage" group Co.,spol. s r.o.25730568Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
2964614mobile s.r.o.28927451Jeseniova 1164/47, 13000 Praha
952760A&M innovation CZ s.r.o.1413554Jeseniova 2863/50, 13000 Praha
238801AD AUDIT s.r.o. v likvidaci26415526V kapslovně 2770/5, 13000 Praha
700847AdsPro Digital, s.r.o.28511417Žerotínova 1133/32, 13000 Praha
704193AK World Step s.r.o.2485435Jeseniova 2863/50, 13000 Praha
3445532Allplan Česko s.r.o.64939502Žerotínova 1133/32, 13000 Praha
201364AMIFIT s.r.o.26170191Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
1337776ARAMIS Praha s.r.o.61063495Žerotínova 1220/31, 13000 Praha
2874856Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s.4480040Tovačovského 92/2, 13000 Praha
1609829ASP - stav s.r.o.27230058Praha 3 - Žižkov, V Kapslovně 2770, PSČ 130 00
1576544ASTRID T.M., a.s.25087312Žerotínova 1133/32, 13000 Praha
77707Astro International CZ, s.r.o.28341775Žerotínova 1133/32, 13000 Praha
973067Autodohled s.r.o.24301884Tovačovského 92/2, 13000 Praha
508555AVANPOST PRAHA s.r.o.28174160Jeseniova 1164/47, 13000 Praha
3370778AZUR GROUPE s.r.o.24124303V kapslovně 2770/3, 13000 Praha
303193BD Consult, s.r.o.25615955Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
2330799BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.26733226Jeseniova 2770/56, 13000 Praha
457875beans s.r.o.45240256Žerotínova 1133/32, 13000 Praha
230900Behaim EarthApple Fund - nadační fond4675291Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
3390120Behaim IT Solutions s.r.o.24182818Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
2437652Behaim ITS a.s.5530831Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
1735375Behaim Real Estate s.r.o.2771764Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
1870014BELTISSIMO, s.r.o.48589608Žerotínova 1133/32, 13000 Praha
134216BLESKOVÁ RAZÍTKA, s.r.o.27383296Tovačovského 92/2, 13000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2849184Adámek Miroslav60769301V kapslovně 2770/3, 13000 Praha
650283Adámková Šárka74226363V kapslovně 2770/3, 13000 Praha
2475094Baránková Alice61850411Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
2685193Bendová Dana16061390V kapslovně 2770/3, 13000 Praha
3115688Berczeli Štefan16497953Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
2650455Bertacchini Giancarlo1147463Jeseniova 2770/56, 13000 Praha
2882407Böckl Josef44545860V kapslovně 2770/3, 13000 Praha
2407775Böcklová Jana67823211V kapslovně 2770/3, 13000 Praha
2505641Bodnárová Kateřina64567681Ostromečská 395/5, 13000 Praha
2520330Burda Zdeněk11577827Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
2697136Čermák Patrik1271563Ostromečská 395/5, 13000 Praha
1876362Čížková Dana75395851Žerotínova 2419/30A, 13000 Praha
67483Čoudek Martin4160622V kapslovně 2770/5, 13000 Praha
1380428Dražilová Olga67997422Ostromečská 395/5, 13000 Praha
457042Falis Štefan71167838Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
717046Fischer Josef74619497Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
78575FREITAG Petr41135270Ostromečská 395/5, 13000 Praha
2970683Giyosov Husan88930165Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
1524851Hodecek DIPL-ING.DR. Peter5612055Jeseniova 2863/50, 13000 Praha
241142Chaloupka Martin86649507Ostromečská 395/5, 13000 Praha
3306305Chýský Vladimír71331271Žerotínova 1132/34, 13000 Praha
2616721Ibragimov Akmal1814923Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
153806Janáček Monika71344594Ostromečská 395/5, 13000 Praha
2804992Jiroutová Anna4018681Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
3426366Kárný Tomáš86580248Jeseniova 1196/52, 13000 Praha