ČEZ, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČEZ, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1581. Její identifikační číslo je 45274649

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ, a. s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1581

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: yqkcds6

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Ostraha majetku a osob
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Zprostředkování obchodu a služeb
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Kopírovací práce
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Technické činnosti v dopravě
Montáž měřidel
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Psychologické poradenství a diagnostika
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Pronájem a půjčování věcí movitých
Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
Testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zastupování v celním řízení
Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě
Investorská činnosti v energetice a průmyslu
Inženýrská činnost v energetice a průmyslu
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Investorká činnost ve stavebnictví
Poradenská činnost v oblasti energetiky
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření...
Výroba stavebních materiálů
Hostinská činnost
Analýzy vzorků spodní vody
Dekontaminační práce
Poskytování telekomunikačních služeb
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Provoz knihovny
Silniční motorová doprava
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provozování parkovišť
Směnárny
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování saun
Masérské služby
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a...
Pronájem motorových vozidel
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel,...
Směnárny
Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a veřejná...
Ubytovací služby
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení,s výjimkou činností...
Hostinská činnost
Obráběčství
Instalace a opravy elektronických zařízení
Poskytování software
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví, nástrojářství
Vodoinstalatérství, topenářství
Projektová činnost ve výstavbě
Opravy karosérií
Prádelenství.
Provádění rozborů olejů, vody a uhlí.
Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu
Dynamické vyvažování strojních rotačních součástí.
Montáž,opravy,rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených...
Opravy motorových vozidel
Leštění kovů
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Revize elektrických zařízení
Projektování elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora...
Elektroinstalatérství
Automatizované zpracování dat
Pronájem průmyslového zboží
Zpracování a opracování plastických hmot pro stavební a konstrukční...
Výroba lešení, pomocných konstrukcí a plošin
Výroba jednoduchých ocelových stavebních konstrukcí pozemních staveb
Výuka v oboru výpočetní techniky.
Provozování malých vodních elektráren
Výroba demineralizované vody.
Koupě zboží za účelemjeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží...
Nakladatelství
Vydavatelství
Polygrafická výroba
Reprografické služby.
Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky
Izolatérství
Truhlářství
Výroba cementového zboží a umělého kamene

Adresa společnosti

Sídlo: Duhová 1444/2, 14000 Praha

Adresy: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 12. 08. 2002
Praha 1, Jungmannova 29/35, PSČ 11148
od 01. 08. 2001 od 12. 08. 2002
Praha 1, Jungmannova 29, PSČ 11148
od 06. 05. 1992 od 01. 08. 2001

Skutečnosti

  Společnost ČEZ, a. s., se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
od 26. 11. 2014

  Internetové stránky společnosti ČEZ, a. s., jsou umístěny na adrese: www.cez.cz.
od 26. 11. 2014

  Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, tj. soubor veškerého majetku a dluhů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společnosti PPC Úžín, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, identifikační číslo 271 98 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9671, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem.
od 01. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 31. 01. 2014

  Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, společnosti Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, identifikační číslo 287 07 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2056, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem.
od 01. 10. 2013

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 3.12.2009 mezi společnostmi ČEZ, a.s. IČ: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 a ČEZ Teplárenská, a.s. IČ: 273 09 941, se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, došlo s účinností ke dni 1.1.2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., specifikované jako "rozvody tepla", do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
od 30. 04. 2010

  Na společnost ČEZ, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti Energetika Vítkovice, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02, IČ 258 54 712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 2313, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem.
od 01. 10. 2008

  Valná hromada společnosti, která se konala dne 21.5.2008, příjala toto usnesení:Základní kapitál společnosti ČEZ, a.s. se snižuje o částku........5.422.108.400,- Kč, (slovy: pět miliard čtyři sta dvacet dva milionů jedno sto osm tisíc čtyři sta korun českých)z původní výše základního kapitálu........59.221.084.300,- Kč, (slovy: padesát devět miliard dvě stě dvacet jeden milion osmdesát čtyři tisíc tři sta korun českých)na částku ve výši................53.798.975.900,- Kč, (slovy: padesát tři miliard sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých), a to zrušením 54.221.084 ks (slovy: padesát čtyři milionů dvě stě dvacet jeden tisíc osmdesát čtyři kusů) vlastních akcií o jmenov?té hodnotě 100,- Kč na 1 kus, tj. jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o změnách základního kapitálu, a zrušení vlastích akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.
od 11. 06. 2008

  Na společnost ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikajících společností: Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Východočeská energetika, a.s., IČ: 60108720, se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463, se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 01. 10. 2007

  pozemek parc. č. 263/9 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře1660 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané nalistu vlastnictví číslo 458,
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/24 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 358 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a vsouladu s § 210 obchodního zákoníku a čl. 33 odst. 5 stanovrozhodlo:
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 470 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 464 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře152 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 122.382 kusů(slovy: jedno sto devět tisíc tři sta padesát kusů) kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč,(slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou emitovány vzaknihované podobě a budou registrované.3. Úpis akcií je proveden s vyloučením přednostního právastávajících akcionářů.
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 451 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 450 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře16 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 449 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 13m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 331 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 3841 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/137 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 448 m2, v katastrálním území. Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 456 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře472 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 455 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře139 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc.č. 454 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 47m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 446 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře169 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 226/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 399 m2 v katastrálním území Zdechovice, okres Pardubice,zapsán na listu vlastnictví číslo 40,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  9. Návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku bude podán dotřiceti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí.
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  Nepeněžité vklady jsou oceněny v privatizačních projektech,které nahrazují posudek znalce, částkou 12.238.200,--Kč (slovy:dvanáct milionů dvě stě třicet osm tisíc dvě stě korun českých).Za tyto nepeněžité vklady se vydají akcie uvedené v bodu 2.výše.
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1029/3 - zastavěná plocha, bez domu ve výměře227 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listuvlastnictví číslo 85,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1029/2 - zastavěná plocha, bez domu ve výměře227 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listuvlastnictví číslo 85,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1029/1 - zastavěná plocha, dvůr ve výměře 671m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listuvlastnictví číslo 85,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 263/10 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře770 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané nalistu vlastnictví číslo 458,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 284/4 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře458 m2 v katastrálním území Trnávka, obec Trnávka, okresPardubice, zapsané na listu vlatnictví číslo 25.
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 227/5 - ostatní plocha, manipulační plocha vevýměře 4452 m2 v katastrálním území Trnávka, obec Trnávka, okresPardubice, zapsané na listu valstnictví číslo 25,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek st. parc. č. 123 - zastavěná plocha, bez stavby, vevýměře 156 m2 v katastrálním území Trnávka, okres Pardubice,zapsané na listu vlastnictví číslo 25,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 37/4 - ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře8788 m2 v katastrálním území Hněvice, obec Štěstí, okresLitoměřice, zapsané na listu vlastnictví číslo 131,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  stavba, ost. stav. objekt, na st. parc. č. 432 - pozemek jiného vlastníka, v katastrálním území Horní Počaply, obec HorníPočaply, okres Mělník, zapsné na listu vlastnictví číslo 581,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1490/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 29151 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1180/8 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 663 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1180/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 1620 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/145 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 12900 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/136 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 6327 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/40 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 913 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/27 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 2020 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/17 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 1067 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Parubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/25 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 7 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice,okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/23 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 4572 m 2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/11 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 29 151 m2, v katastrálním území. Chaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 465 - zastavěná plocha bez stavby,, ve výměře476 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 657 m 2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 497 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 73m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc, č. 453 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc.č. 453 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 452 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 52m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 893/5 - ostatní plocha, ve výměře 387 m2, vkatastrálním území .Kolín, obec Kolín, okres Kolín, zapsán nalistu vlastnictví číslo 1438
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1365/21 - ostatní plocha, staveniště, ve výměře75 m2, v katastrálním území. Telčice, obec Chvaeltice, okresPradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 10
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 820 - zastavěná plocha bez domu, ve výměře 376m2, v katastrálním území. Telčice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 10
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  stavba čp. 23, na stavební parcele č. 34 v katastrálním územíKřtěnov, obec Temelín, okres České Budějovice, zapsaná na listuvlastnictví č. 295,
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  8. Akcie budou upisovatelem upsány těmito nepeněžitými vklady:
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  7. Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápisrozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, předáním prohlášení dle § 60 odst. 2 obchodníhozákoníku, v sídle ČEZ, a.s., Praha 1, Jungmannova 29/35, do 7dnů od data úpisu akcií.
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  6. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě jednohoměsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku,přičemž o počátku běhu této lhůty bude upisovatel informovánpísemně, doporučeným dopisem, odeslaným na adresu upisovatele dotří dnů ode dne, kdy se společnost o zápisu tohoto usnesení doobchodního rejstříku dozví.
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  5. Emisní kurz akcií odpovídá jmenovité hodnotě upisovanýchakcií.
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  4. Akcie budou upsány určitým zájemcem, jímž je Fond národníhomajetku České republiky, IČ: 41692918, se sídlem Rašínovonábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen "upisovatel").
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  1.Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitými vklady o částku12.238.200,--Kč (slovy: dvanáct miliónů dvě stě třicet osm tisícdvě stě korun českých), upisováním akcií. Upisování akcií nadtuto částku se nepřipouští.
od 13. 05. 2002 od 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 470 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 263/9 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře1660 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapasné nalistu vlastnictví číslo 458,
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 464 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře152 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPrdubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  2. Na zvášení základního kapitálu bude upsáno 122.382 kusů(slovy: jedno sto devět tisíc tři sta padesát kusů) kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč,(slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou emitovány vzaknihované podobě a budou registrované.3. Úpis akcií je proveden s vyloučením přednostního právastávajících akcionářů.
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 260/24 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 358 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a vsouladu s § 120 obchodního zákoníku a čl. 33 odst. 5 stanovrozhodlo:
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 451 - zastevěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 954/137 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 448 m2, v katastrálním území. Chvaletice, okresPradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 449 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 13m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 450 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře16 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletcie, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 260/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 3841 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaeltice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 260/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 331 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Parubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 13. 05. 2002 od 10. 06. 2002

  Představenstvo společnosti projednálo návrh Fondu národníhomajetku České republiky a v souladu s čl 33 odst. 5 Stanmovrozhodlo o zvýšení základního jmění společnosti ČEZ, a.s. o13.904.000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem specifikovaným vprivatizačních projektech č. 50460 a č. 50539. Nepeněžitý vkladse oceňuje částkami 751.000,- Kč a 13.153.000,- Kč.
od 19. 10. 1998 od 15. 07. 1999

  Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR arozhodlo o navýšení základního jmění společnosti o50,913.000,-Kč vložením nepeněžitého vkladu v podobě pozemků,které souvisí s předmětem podnikání společnosti a jejichžcelková hodnota činí 50,913.000,-Kč.
od 09. 02. 1998 od 19. 10. 1998

  Základní jmění společnosti: 58.873,128.600,- Kčs
od 14. 12. 1993 od 13. 09. 1994

  Základní jmění společnosti: 53 521 026 000,- Kčs1 akcie na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kčs (akcie sezvláštními právy státu).
od 06. 05. 1993 od 14. 12. 1993

  K jedné akcii se zvláštními právy státu, znějící na jménoFond národního majetku České republiky se váže toto omezení:- bez souhlasu vlastníka akcie nelze nakládat s majetkovoupodstatou přenosové soustavy, zejména tento majetek převádětnebo pronajmout.
od 06. 05. 1993 od 07. 09. 1993

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 06. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku České energetické závody, Praha.
od 06. 05. 1992

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu§ 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.
od 06. 05. 1992

  Základní jmění: 49 181 248 000,- Kčs1 ks akcie na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kčs (akciese zvláštními právy státu).
od 06. 05. 1992 od 06. 05. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

IČO: 2023482

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 2016 od 04. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 2011 od 23. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 2008 od 28. 11. 2011


Název/Jméno: LANDA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016 od 03. 11. 2016


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: VINKLEROVÁ ŠÁRKA

IČO: 49342754

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: VÁGNER FRANTIŠEK

IČO: 41540344

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: POLÁK PETR

IČO: 65727690

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2016


Název/Jméno: CHALOUPKOVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2011 od 20. 10. 2015


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2011 od 20. 10. 2015


Název/Jméno: BLAŽEK PETR

IČO: 46921630

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 10. 2015 od 04. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2015 od 20. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 od 26. 11. 2014


Název/Jméno: TYC JIŘÍ

IČO: 47240415

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 od 04. 08. 2016


Název/Jméno: HRONEK VLADIMÍR

IČO: 72187981

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2014 od 01. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 05. 2013 od 01. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2010 od 15. 05. 2013


Název/Jméno: ČERNÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 12. 2014


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 11. 2014


Název/Jméno: ŠIMEK DRAHOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006


Název/Jméno: VLK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 od 13. 04. 2016


Název/Jméno: WAGENKNECHT LUKÁŠ

IČO: 5255767

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 od 04. 08. 2016


Název/Jméno: MUCHA RADEK

IČO: 16637119

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2013


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 76657990

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2013


Název/Jméno: PAČES VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 02. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 08. 2013 od 12. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 05. 2013 od 02. 08. 2013


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK LADISLAV

IČO: 71408908

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2013


Název/Jméno: HLAVÁČ IVO

IČO: 65865162

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2014


Název/Jméno: PLESKAČ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 11. 06. 2008 od 22. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 2008 od 11. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2006 od 14. 03. 2008


Název/Jméno: BENEŠ DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 10. 2011 od 24. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2010 od 24. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 11. 06. 2008 od 22. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 06. 2006 od 11. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2006 od 09. 06. 2006


Název/Jméno: SIXTA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2015 od 04. 08. 2016


Název/Jméno: BOROVEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 03. 2015 od 23. 09. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 od 03. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 02. 2006 od 26. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2004 od 20. 02. 2006


Název/Jméno: CHARVÁT LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 od 23. 09. 2015


Název/Jméno: MEJSTŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 2013 od 24. 09. 2014


Název/Jméno: MAREŠ JAN

IČO: 75243318

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 2013 od 24. 09. 2014


Název/Jméno: ŘÍHA VLADIMÍR

IČO: 14929180

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2013 od 24. 09. 2014


Název/Jméno: VORLOVÁ JIŘINA

IČO: 66283299

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2013 od 29. 08. 2013


Název/Jméno: POUL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2013 od 24. 09. 2014


Název/Jméno: VOLF JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 od 24. 09. 2014


Název/Jméno: BAJGAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 od 24. 09. 2014


Název/Jméno: VACEK ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 od 02. 08. 2013


Název/Jméno: HLAVINKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2008 od 21. 02. 2013


Název/Jméno: ROMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 10. 2011 od 09. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 03. 2004 od 24. 10. 2011


Název/Jméno: ŘÍMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2011 od 02. 01. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 10. 2010 od 24. 10. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2010 od 12. 10. 2010


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 09. 2011 od 15. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 od 22. 09. 2011


Název/Jméno: KLEPEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2011 od 24. 10. 2011


Název/Jméno: DOBROVOLNÁ LIBĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2011 od 14. 08. 2012


Název/Jméno: DZVONÍK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2011 od 14. 08. 2012


Název/Jméno: Klosík Lubomír

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 04. 2011 od 04. 06. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2009 od 01. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: KOHOUT JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 od 09. 12. 2013


Název/Jméno: HAMPL LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 od 29. 03. 2012


Název/Jméno: KADRNKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 od 24. 09. 2014


Název/Jméno: LÍZAL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 od 01. 04. 2011


Název/Jméno: JANOTA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 10. 2010 od 04. 07. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2010 od 12. 10. 2010


Název/Jméno: TROJAN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2006 od 30. 11. 2010


Název/Jméno: BODNÁR PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 2009 od 31. 01. 2014


Název/Jméno: FUKSA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 06. 2009 od 21. 09. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2007 od 25. 06. 2009


Název/Jméno: KEBRDLE MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2009 od 30. 11. 2010


Název/Jméno: JIŘÍK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2009 od 16. 06. 2010


Název/Jméno: PASÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2006 od 23. 09. 2009


Název/Jméno: GROSS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2009 od 04. 06. 2013


Název/Jméno: DEMJANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2007 od 30. 11. 2010
Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2003 od 29. 06. 2007


Název/Jméno: JANEČEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2007 od 25. 06. 2009


Název/Jméno: KALAŠ PETR

IČO: 61159042

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2007 od 30. 11. 2010


Název/Jméno: HRUBÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2007 od 04. 07. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 02. 2006 od 09. 01. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 09. 07. 2003 od 20. 02. 2006


Název/Jméno: ZEMAN KAREL

IČO: 70372896

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2007 od 30. 05. 2007


Název/Jméno: KOCOUREK MARTIN

IČO: 60441623

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 01. 2007 od 21. 09. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2006 od 09. 01. 2007


Název/Jméno: ŽIDLICKÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2006 od 10. 11. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 od 30. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 od 30. 08. 2006


Název/Jméno: HÜNER TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2006 od 25. 06. 2009


Název/Jméno: BIS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2006 od 30. 10. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 od 20. 02. 2006


Název/Jméno: SVOBODA ALAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 06. 2004 od 15. 05. 2006


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 od 30. 05. 2007


Název/Jméno: KOUSAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 od 30. 05. 2007


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 07. 2005 od 20. 02. 2006


Název/Jméno: ŠEVR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2004 od 27. 02. 2009
Dozorčí rada - člen
od 03. 07. 2001 od 20. 12. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: JEDLIČKA JIŘÍ

IČO: 44489111

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2004 od 27. 02. 2009


Název/Jméno: LAŠÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2004 od 20. 02. 2006


Název/Jméno: ŠAFAŘÍK PAVEL

IČO: 70603561

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2004 od 25. 07. 2005


Název/Jméno: VOBOŘIL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 08. 2004 od 11. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2004 od 25. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 02. 2004 od 24. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 2003 od 02. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 01. 2003 od 13. 08. 2003
Prokura - prokurista
od 03. 10. 1996 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 02. 2004 od 19. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2000 od 02. 02. 2004
Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

IČO: 5077401

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2004 od 06. 12. 2004
Prokura - prokurista
od 12. 08. 2003 od 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 03. 02. 1994 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2003 od 02. 11. 2005


Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: LINHART ZDENĚK

IČO: 76431720

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 03. 2003 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: SVOJITKA DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2003 od 25. 08. 2004
Prokura - prokurista
od 13. 01. 2003 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

IČO: 69627363

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2003 od 09. 01. 2007


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 05. 2003 od 25. 07. 2005


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2003 od 01. 09. 2004


Název/Jméno: KOUKLÍK IVO

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 03. 2003 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: HEZOUČKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 09. 1999 od 12. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1999 od 29. 05. 2003


Název/Jméno: HEJKAL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2000 od 24. 03. 2004


Název/Jméno: KUŽEL JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 08. 2002 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: JUCHELKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 od 30. 08. 2006


Název/Jméno: KREJČÍ VÁCLAV

IČO: 75981068

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 04. 1999 od 30. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 19. 10. 1998 od 13. 04. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 od 25. 07. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 od 06. 06. 1994


Název/Jméno: VAJNAR VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 od 29. 05. 2003


Název/Jméno: ŽIŽKA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2002 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: TOMEC ALEŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2002 od 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 od 01. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1996 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: SOUČEK JAROSLAV

IČO: 48313106

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2002 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: JEŠÁTKO ANTONÍN

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 09. 1999 od 12. 03. 2003


Název/Jméno: CESTR IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2002 od 27. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 12. 2001 od 13. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 od 30. 05. 1994


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 10. 1997 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: HORÁKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 od 29. 05. 2003


Název/Jméno: POTMĚŠIL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 od 12. 08. 2002


Název/Jméno: TUČEK OTAKAR

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 08. 2001 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: JENDRYŠČÍK LUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 08. 2001 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: ŠINÁGL JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 08. 2001 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: HAMAN FRANTIŠEK

IČO: 74850091

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 07. 2001 od 20. 12. 2004


Název/Jméno: TRÁVNÍK LUDVÍK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: JOHN ALEŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 1998 od 12. 03. 2003


Název/Jméno: KAŠPARŮ JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŠIK KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 12. 08. 2002
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: ČERNÝ JIŘÍ

IČO: 70519030

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 09. 1999 od 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: JEŽEK BEDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 27. 05. 2002
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: DANIELOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001


Název/Jméno: FLEKAL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 od 29. 05. 2003


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: VORLÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 od 13. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 2000 od 01. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 od 21. 09. 2000


Název/Jméno: NĚMCOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 od 12. 08. 2002


Název/Jméno: PĚTIOKÝ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 11. 2000 od 03. 07. 2001


Název/Jméno: KULIŠAN JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 11. 2000 od 03. 07. 2001


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 11. 2000 od 02. 02. 2004
Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 od 01. 11. 2000


Název/Jméno: DUBA ZDENĚK

IČO: 62874047

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2000 od 01. 11. 2000


Název/Jméno: VOJÍŘ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 od 29. 05. 2003


Název/Jméno: VLASÁKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 11. 2000 od 29. 05. 2003


Název/Jméno: BROŽÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 od 12. 12. 2001
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 04. 1999 od 01. 11. 2000
Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2000 od 01. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1999 od 21. 09. 2000


Název/Jméno: ČERNÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 2000 od 21. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2000 od 21. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1999 od 21. 09. 2000
Prokura - prokurista
od 13. 04. 1999 od 01. 11. 2000


Název/Jméno: ZÍKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 1999 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: PROCHÁZKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 1999 od 01. 11. 2000


Název/Jméno: KLIKA PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: TŘEŠŇÁK JIŘÍ

IČO: 62717481

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 od 01. 11. 2000


Název/Jméno: LAŠTŮVKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 od 01. 11. 2000


Název/Jméno: ŠPAČEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 od 01. 11. 2000


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 od 01. 11. 2000


Název/Jméno: BAŤKA IVAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 04. 1999 od 03. 07. 2001


Název/Jméno: RAFAJ LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 1998 od 28. 09. 1999


Název/Jméno: FIŠER PETR

IČO: 5258499

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 10. 1998 od 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 od 19. 10. 1998


Název/Jméno: ŠVAMBERK JIŘÍ

IČO: 43146058

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 10. 1998 od 12. 08. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: VONDRÁŠEK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 1998 od 03. 07. 2001


Název/Jméno: VACÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 od 13. 04. 1999
Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 od 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 02. 1997 od 13. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1994 od 21. 02. 1997


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 1998 od 13. 04. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 03. 1996 od 30. 01. 1997
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 09. 1994 od 12. 03. 1996


Název/Jméno: MENŠÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: VOJTA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 1998 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: NOVÁK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 1998 od 13. 04. 1999
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 09. 1996 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: PETRÁŇOVÁ LUDMILA

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 od 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1996 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: SÝKORA VLADIMÍR

IČO: 86938762

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 od 16. 10. 2002
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 od 06. 12. 1994


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 od 03. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 09. 1996 od 13. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1994 od 13. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1993 od 06. 06. 1994
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: SCHNEIDER ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: RAZESBERGER JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 1996 od 03. 07. 2001


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK JIŘÍ

IČO: 40848485

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: ADAM ANTONÍN

IČO: 68590954

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 28. 09. 1999
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: POUPA LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: KREJČÍ VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: STAŠEK LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 03. 04. 1995 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: SLÁČALA PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: NOHÁČ KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: MICHALEC VOJTĚCH

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 28. 09. 1999
Prokura - prokurista
od 06. 02. 1995 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: NAVRÁTILOVÁ ALENA

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 28. 09. 1999
Prokura - prokurista
od 09. 11. 1995 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: ČULÍK VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 01. 11. 2000
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: CIENCIALA VILÉM

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 01. 11. 2000
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 04. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1996 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: EICHLER GABRIEL

IČO: 71579583

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 01. 1997 od 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1994 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: KUPKA VÁCLAV

IČO: 76068234

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: MANDA VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: SPITZER ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: STRACHOTOVÁ BOŽENA

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 09. 11. 1995 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŠKODA VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: RICHTER JIŘÍ

IČO: 62261801

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŠUBRT JIŘÍ

IČO: 11186321

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: TENGLER FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: NEZVAL BŘETISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: PŘÍHODA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 16. 10. 2002
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: KLAUSOVÁ LÍVIA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 1994 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: DUŠEK JAROMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: PINTER MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 03. 01. 1995 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: DVOŘÁK VLADIMÍR

IČO: 48985805

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 od 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: HORÁK BŘETISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 10. 1996 od 01. 11. 2000


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 61205486

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 03. 1996 od 09. 09. 1996
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 09. 1994 od 12. 03. 1996


Název/Jméno: PETŘÍK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 od 12. 03. 1996


Název/Jméno: KOTYZA VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1994 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: UHER JOSEF

IČO: 70327505

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 12. 09. 1996


Název/Jméno: KRAUS NORBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 1994 od 13. 09. 1994


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 1994 od 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 30. 05. 1994


Název/Jméno: ŘÍHA JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 02. 1994 od 03. 01. 1995


Název/Jméno: MATĚJŮ DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 1993 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: PORT BOHUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: KOLEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: PISTORA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 1993 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: Mare Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 od 13. 09. 1994


Název/Jméno: ing.Milan Černý CSc

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 od 14. 12. 1993


Název/Jméno: Ší Emanuel

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 od 14. 12. 1993


Název/Jméno: Žá Josef

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 od 06. 06. 1994


Název/Jméno: ing.Václav Kupka CSc

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: Kurk Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: HALA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: LUBOJACKÝ PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: ELŠLÉGR JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 03. 01. 1995


Název/Jméno: MATĚJOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 14. 12. 1993


Název/Jméno: PŘENOSIL JAROMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 14. 12. 1993
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 od 07. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 06. 05. 1993


Název/Jméno: ZAPLETAL LIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 14. 12. 1993


Název/Jméno: VOKUREK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 14. 12. 1993


Název/Jméno: KOPŘIVA MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 12. 03. 1996


Název/Jméno: SCHMIDT ERIK

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: RASOCHA HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 od 07. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 06. 05. 1993


Název/Jméno: KOŽENÝ VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 od 14. 12. 1993


Název/Jméno: Celizn Ivan

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: KŘEČEK JOSEF

IČO: 40667260

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: POPEL IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 od 06. 06. 1994


Název/Jméno: JÄGER MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

IČO: 71927573

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 30. 05. 1994


Název/Jméno: Švamber Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: Šev Jan

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: Krejč Václav

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 od 30. 01. 1997


Název/Jméno: KADLEC LUBOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: PALIVEC JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: MUSIL VLADIMÍR

IČO: 40854329

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: KRAUS VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: HUBKA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: RYCHECKÝ MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 14. 12. 1993


Název/Jméno: RATAJ FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: VARADY MILOSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 14. 12. 1993


Název/Jméno: NEPOVÍM MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 12. 03. 1996


Název/Jméno: MARVAN MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: LUDVÍK VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 06. 05. 1993


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 06. 05. 1993


Název/Jméno: HORÁČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 06. 05. 1993


Název/Jméno: KUČERA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: ERBAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 06. 05. 1993


Název/Jméno: BAUDYŠ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 06. 05. 1993


Název/Jméno: DUDORKIN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: SKUROVEC VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 06. 05. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 03. 2015


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 03. 2015

Odpovědní zástupci:


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 12. 2012

Odpovědní zástupci: 35321


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 12. 2012

Odpovědní zástupci: 35321


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 02. 2005

Odpovědní zástupci: 603171

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 2004

Odpovědní zástupci: 877990

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 07. 2004

Odpovědní zástupci: 425535


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 03. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a pprodej che

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 02. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 01. 2002


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 01. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 01. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 12. 2001


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2001


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 877995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační služby - chemické a mikrobiologické analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2001

Odpovědní zástupci: 351965

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 02. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 06. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Investorská činnosti v energetice a průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 52154

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v energetice a průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 121179

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Investorká činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 17199

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Zánik oprávnění:01. 03. 2001


Výroba stavebních materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 282758


Analýzy vzorků spodní vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Dekontaminační práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 10. 1997

Zánik oprávnění:22. 05. 2000


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 07. 1997

Zánik oprávnění:11. 01. 2005


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 07. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz knihovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 03. 2001


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 341742

Zánik oprávnění:31. 08. 1998


Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 05. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 04. 2002


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 05. 1995

Zánik oprávnění:31. 05. 2000


Provozování parkovišť

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 05. 1995

Zánik oprávnění:26. 03. 2001


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 131123

Zánik oprávnění:13. 01. 1997


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 131123

Zánik oprávnění:13. 01. 1997


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 03. 1995

Odpovědní zástupci: 877979

Zánik oprávnění:31. 03. 2000


Provozování saun

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1995

Zánik oprávnění:28. 02. 2001


Masérské služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1995

Zánik oprávnění:08. 09. 1999


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní na území České republiky

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 08. 1994

Zánik oprávnění:31. 07. 1995


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 1993

Zánik oprávnění:04. 04. 2001


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garní, motel, botel zařazených do tř. ** a výše a v kategoriích pension, chat. osada, kemp zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeníích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 463290

Zánik oprávnění:31. 03. 1995


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 351965

Zánik oprávnění:31. 03. 1993


Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 02. 1993

Zánik oprávnění:19. 08. 1994


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 131123

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 01. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Montáž a opravy telekomunikačních zařízení,s výjimkou činností uvedených v § 3 odst.2 písm. h) živnost. zákona

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 01. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 121179

Zánik oprávnění:30. 11. 1994


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 05. 03. 2014 od 31. 12. 2034


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 181475

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 877983


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 52154

Zánik oprávnění:26. 03. 2001


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Prádelenství.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 877995

Zánik oprávnění:16. 11. 1994


Provádění rozborů olejů, vody a uhlí.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:25. 04. 2001


Dynamické vyvažování strojních rotačních součástí.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:18. 04. 1995


Montáž,opravy,rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:07. 02. 2000


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:04. 04. 2001


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:25. 04. 2001


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 877990

Zánik oprávnění:26. 02. 1997


Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 877990

Zánik oprávnění:28. 03. 1997


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 17836

Zánik oprávnění:14. 01. 2002


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:07. 01. 1998


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:25. 04. 2001


Zpracování a opracování plastických hmot pro stavební a konstrukční účely.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 603171

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Výroba lešení, pomocných konstrukcí a plošin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Výroba jednoduchých ocelových stavebních konstrukcí pozemních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:11. 02. 1998


Výuka v oboru výpočetní techniky.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:04. 04. 2001


Provozování malých vodních elektráren

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Výroba demineralizované vody.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelemjeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb., a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakladatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 878004

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Vydavatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Reprografické služby.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 131123

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:04. 04. 2001


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:03. 11. 1999


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45274649

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha - vlastník
1230868CZECH HEAT a.s.27587991Trutnov, 54103, Poříčí, Kladská, 466 - vlastník
270026ČEZ Bohunice a.s.28861736Duhová 1444/2, 14000 Praha - vlastník
3427650ČEZ Distribuce, a. s.24729035Teplická 874/8, 40502 Děčín - vlastník
1991055ČEZ Distribuce, a. s.27232425Děčín, 40502, Děčín IV-Podmokly, Teplická, 874/8 - vlastník
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové - vlastník
2293226ČEZ Distribuční zařízení, a.s.28922727Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 2/1444 - vlastník
1764890ČEZ Energetické produkty, s.r.o.28255933Komenského 534, 25301 Hostivice - vlastník
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava - vlastník
3349212ČEZ Energo, s.r.o.29060109Karolinská 661/4, 18600 Praha - vlastník
2603737ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.60698101Bráfova tř. 1371/16, 67401 Třebíč - vlastník
1428591ČEZ ESCO, a.s.3592880Duhová 1444/2, 14000 Praha - vlastník
2898521ČEZ ICT Services, a. s.26470411Duhová 1531/3, 14000 Praha - vlastník
3008678ČEZ Inženýring, s.r.o.2735385Duhová 1444/2, 14000 Praha - vlastník
2078948ČEZ Korporátní služby, s.r.o.2620680328. října 3123/152, 70200 Ostrava - vlastník
651848ČEZ Logistika, s.r.o.2684006528. října 3123/152, 70200 Ostrava - vlastník
696133ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.25938924Křižíkova 788/2, 50003 Hradec Králové - vlastník
7233ČEZ Prodej, s.r.o.27232433Duhová 425/1, 14000 Praha - vlastník
1533089ČEZ Teplárenská, a.s.27309941Bezručova 2212/30, 25101 Říčany - vlastník
936826ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.26376547Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň - vlastník
2406107Elektrárna Dětmarovice, a.s.294522791202, 73571 Dětmarovice - vlastník
2158451Elektrárna Dukovany II, a. s.4669207Duhová 1444/2, 14000 Praha - vlastník
1000461Elektrárna Mělník III, a. s.24263397Duhová 1444/2, 14000 Praha - vlastník
1639167Elektrárna Počerady, a.s.24288110Praha, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 - vlastník
2801008Elektrárna Temelín II, a. s.4669134Duhová 1444/2, 14000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
32751"Na hřebenech II 782/19, s.r.o."62580469Jaurisova 515/4, 14000 Praha
114922A.R.G., spol. s r.o.60110881K Raškovci 851, 28002 Kolín
81961AC Reality s.r.o.28971965Chemická 951, 14800 Praha
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
31292AESPB Konsult s.r.o.29310091Prostřední 2240, 76001 Zlín
53203AG - Centrum spol. s r.o.49815300Předměřice nad Labem, Správčice 376, PSČ 503 02
25022Agentura BADOT, spol. s r.o. v likvidaci48113824Vaníčkova 1911/5, 16900 Praha
6017Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách60617713493, 39464 Počátky
46759AGROTRADE, a.s.25052691Praha, 14700, Podolí, Lopatecká, 13/223
32809ALISY v.o.s., v likvidaci14868105Vilová 293/21, 46010 Liberec
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693Praha, 11000, , V Jámě, 1/699
74501ALLKON s.r.o.25008196Okružní 350, 43513 Meziboří
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
34828ASPIS, spol. s r.o.49825330168, 28922 Ostrá
48735AUTO SKOKAN a.s.29076820Lochotínská 1108/18, 30100 Plzeň
9946AWT SPEDI-TRANS s.r.o.25095269Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vladislavova, 1390/17
4859Benson Oak, spol. s r.o.41190106Dykova 50/20, 10100 Praha
45321BEVAK spol. s r.o.62913891Lazarská 15/7, 11000 Praha
83506Bohemian Bussines Center a.s. v likvidaci23051Praha, 15000, Smíchov, nám. 14. října, 1307/2
98729Bonett EUROGAS CNG City, a.s.29055806Sudoměřská 1293/32, 13000 Praha
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
107664BUNKRÁK z.s.4101171Lesní II. 61, 25245 Březová-Oleško
31453CMC Graduate School of Business o.p.s.25692101Čelákovice, Náměstí 5.května 2, okres Praha-východ, PSČ 250 88
22454CZB, a.s.25386930Vrchlického 844/22, 79401 Krnov
32394ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.627417722, 43601 Litvínov

Související osoby

#NázevICOAdresa
28921ABRAHAM JAN68043201712, 76363 Halenkovice
75128ABRAHAM VÁCLAV44654057Zručská cesta 1753/87, 30100 Plzeň
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
62836BÁBEK RADOMÍR68039964Náves 12, 66484 Babice u Rosic
20148BALABÁN ALEŠ60392886Brněnská 282, 66601 Tišnov
48091BARÁK ZDENĚK16348125Nádražní 477/38, 69604 Svatobořice-Mistřín
52161BARAN JIŘÍ72436514Nad Stadionem 1234, 76312 Vizovice
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
20445BARTONÍČEK JOSEF455120785. května 796, 53401 Holice
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
91099BARTOŠ MILOŠ48125920V Dolích 490, 25246 Vrané nad Vltavou
20142BARTOŠEK JIŘÍ8775582318, 68001 Velenov
91097BARTOŠOVÁ DENISA70740968Na Skále 350, 28163 Kostelec nad Černými lesy
33723BAŤKOVÁ RENÁTA61586552Na Obci 344, 25162 Svojetice
75174BAUER JOSEF11529482Pechova 1713/9, 61500 Brno
75158BAUMAN MILAN42276080Tabačov 1162, 69102 Velké Bílovice
90979BEČVÁŘ PETR41121031Klánova 487/26, 14700 Praha
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
12916BEDNÁŘ LUBOMÍR14667142Jungmannova 1722/41, 66451 Šlapanice
93315BENÁČEK MARTIN64518965Laštůvkova 718/39, 63500 Brno
10061BENDA ALEŠ67377785K dálnici 1085/23A, 10400 Praha
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha
92253BEREZNĚVOVÁ GABRIELA4554566Hábova 1569/18, 15500 Praha
59809BERKOVÁ HELENA14738732Obětí nacismu 885/2, 35002 Cheb

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Fyzická osoba: Luděk Brtník67492801Drnovská 33/37, 68201 Vyškov
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Ing. Naděžda Palivcová46647562nám. Čsl. armády 28, 37341 Hluboká nad Vltavou
Firma: SRPDŠ při MŠ Jihlava, Brněnská 4646260226Jihlava, Brněnská 46
Firma: Družstvo Faces Prag26460793Bechlínská 705/2, 19000 Praha
Firma: T A N D E M spol. s r.o. "v likvidaci"49245279Komunardů 1046/19, 17000 Praha
Firma: Castingsport Teplice z.s.5713064Havířská 583/7, Trnovany, 415 01 Teplice
Firma: Na Konci Duhy s.r.o. v likvidaci25696530Šmeralova 292/12, 17000 Praha
Fyzická osoba: Petr Jaroš64055698Dobiášova 855/4, 46006 Liberec
Firma: BIEBLOVA s.r.o.63992027Praha, 15000, Smíchov, Na Doubkové, 1281/2
Firma: SVB Development, s.r.o. v likvidaci28911342Slovinská 623/23, 10100 Praha
Firma: MIKA PROFI s.r.o. "v likvidaci"25876830Strmá 900/7, 73932 Vratimov
Firma: Velvyslanectví Libanonské republiky466638Lazarská 6/2, 12000 Praha
Firma: PRAMEN OSTRAVA, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD 09 v likvidaci430641Šumperk, 78723, , Zábřežská, 2
Firma: VELKOBAZAR SPRINT s.r.o. v likvidaci25278070Trčkova 293, 58001 Havlíčkův Brod

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1002346" H O U F ", spol. s r.o.44268181Baarova 292/16, 14000 Praha
33249133 L invest a.s.26780828Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
3177237AdiNet, s.r.o.27431649Baarova 1472/19, 14000 Praha
2090889AK - Tulpar Prague s.r.o.3061141Baarova 53/21, 14000 Praha
3210368Aliance české energetiky z.s.4582756Duhová 1444/2, 14000 Praha
199448AMETOV & Co. s.r.o.2291738Baarova 53/21, 14000 Praha
806079AREA-GROUP CL a.s.25431781Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
1526669Areál Třeboradice, a.s.29132282Duhová 1444/2, 14000 Praha
980389Brust Invest s.r.o.27931773Baarova 1472/19, 14000 Praha
234761BRUSTIMA, s.r.o.25686917Baarova 1472/19, 14000 Praha
270026ČEZ Bohunice a.s.28861736Duhová 1444/2, 14000 Praha
1428591ČEZ ESCO, a.s.3592880Duhová 1444/2, 14000 Praha
3008678ČEZ Inženýring, s.r.o.2735385Duhová 1444/2, 14000 Praha
3099983ČEZ LDS s.r.o.1873237Duhová 1444/2, 14000 Praha
3454547ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.24135780Duhová 1444/2, 14000 Praha
7233ČEZ Prodej, s.r.o.27232433Duhová 425/1, 14000 Praha
2504739ČEZ Recyklace, s.r.o.3479919Duhová 1444/2, 14000 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
53687D-Invest Company s.r.o.28362161Baarova 1472/19, 14000 Praha
3095655DOMICA FPI s.r.o.28289650Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
2158451Elektrárna Dukovany II, a. s.4669207Duhová 1444/2, 14000 Praha
1000461Elektrárna Mělník III, a. s.24263397Duhová 1444/2, 14000 Praha
2801008Elektrárna Temelín II, a. s.4669134Duhová 1444/2, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí