ČEZ, a. s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČEZ, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1581. Jeho identifikační číslo je 45274649

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ, a. s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1581

Identifikační číslo:45274649

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: yqkcds6

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Ostraha majetku a osob
Zprostředkování obchodu a služeb
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Kopírovací práce
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Technické činnosti v dopravě
Montáž měřidel
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Psychologické poradenství a diagnostika
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
Pronájem a půjčování věcí movitých
Testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zastupování v celním řízení
Inženýrská činnost v energetice a průmyslu
Investorská činnosti v energetice a průmyslu
Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě
Investorká činnost ve stavebnictví
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Poradenská činnost v oblasti energetiky
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření...
Výroba stavebních materiálů
Hostinská činnost
Dekontaminační práce
Analýzy vzorků spodní vody
Poskytování telekomunikačních služeb
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Provoz knihovny
Silniční motorová doprava
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provozování parkovišť
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Směnárny
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Masérské služby
Provozování saun
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a...
Pronájem motorových vozidel
Směnárny
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel,...
Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a veřejná...
Ubytovací služby
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení,s výjimkou činností...
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Hostinská činnost
Obráběčství
Poskytování software
Instalace a opravy elektronických zařízení
Dynamické vyvažování strojních rotačních součástí.
Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu
Provádění rozborů olejů, vody a uhlí.
Prádelenství.
Opravy karosérií
Projektová činnost ve výstavbě
Vodoinstalatérství, topenářství
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba cementového zboží a umělého kamene
Truhlářství
Izolatérství
Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky
Reprografické služby.
Polygrafická výroba
Vydavatelství
Nakladatelství
Koupě zboží za účelemjeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží...
Výroba demineralizované vody.
Provozování malých vodních elektráren
Výuka v oboru výpočetní techniky.
Výroba jednoduchých ocelových stavebních konstrukcí pozemních staveb
Výroba lešení, pomocných konstrukcí a plošin
Zpracování a opracování plastických hmot pro stavební a konstrukční...
Pronájem průmyslového zboží
Automatizované zpracování dat
Elektroinstalatérství
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Projektování elektrických zařízení
Revize elektrických zařízení
Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Leštění kovů
Opravy motorových vozidel
Montáž,opravy,rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 12. 08. 2002
Praha 1, Jungmannova 29/35, PSČ 11148
od 01. 08. 2001 do 12. 08. 2002
Praha 1, Jungmannova 29, PSČ 11148
od 06. 05. 1992 do 01. 08. 2001
Duhová 1444/2, 14000 Praha

Skutečnosti

  Společnost ČEZ, a. s., se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
od 26. 11. 2014

  Internetové stránky společnosti ČEZ, a. s., jsou umístěny na adrese: www.cez.cz.
od 26. 11. 2014

  Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, tj. soubor veškerého majetku a dluhů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společnosti PPC Úžín, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, identifikační číslo 271 98 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9671, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem.
od 01. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 31. 01. 2014

  Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, společnosti Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, identifikační číslo 287 07 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2056, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem.
od 01. 10. 2013

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 3.12.2009 mezi společnostmi ČEZ, a.s. IČ: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 a ČEZ Teplárenská, a.s. IČ: 273 09 941, se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, došlo s účinností ke dni 1.1.2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., specifikované jako "rozvody tepla", do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
od 30. 04. 2010

  Na společnost ČEZ, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti Energetika Vítkovice, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02, IČ 258 54 712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 2313, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem.
od 01. 10. 2008

  Valná hromada společnosti, která se konala dne 21.5.2008, příjala toto usnesení:Základní kapitál společnosti ČEZ, a.s. se snižuje o částku........5.422.108.400,- Kč, (slovy: pět miliard čtyři sta dvacet dva milionů jedno sto osm tisíc čtyři sta korun českých)z původní výše základního kapitálu........59.221.084.300,- Kč, (slovy: padesát devět miliard dvě stě dvacet jeden milion osmdesát čtyři tisíc tři sta korun českých)na částku ve výši................53.798.975.900,- Kč, (slovy: padesát tři miliard sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých), a to zrušením 54.221.084 ks (slovy: padesát čtyři milionů dvě stě dvacet jeden tisíc osmdesát čtyři kusů) vlastních akcií o jmenov?té hodnotě 100,- Kč na 1 kus, tj. jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o změnách základního kapitálu, a zrušení vlastích akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.
od 11. 06. 2008

  Na společnost ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikajících společností: Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Východočeská energetika, a.s., IČ: 60108720, se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463, se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 01. 10. 2007

  pozemek parc. č. 954/137 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 448 m2, v katastrálním území. Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 122.382 kusů(slovy: jedno sto devět tisíc tři sta padesát kusů) kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč,(slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou emitovány vzaknihované podobě a budou registrované.3. Úpis akcií je proveden s vyloučením přednostního právastávajících akcionářů.
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 263/9 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře1660 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané nalistu vlastnictví číslo 458,
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 331 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 3841 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 470 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a vsouladu s § 210 obchodního zákoníku a čl. 33 odst. 5 stanovrozhodlo:
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/24 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 358 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 449 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 13m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 450 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře16 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 451 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 464 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře152 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1029/3 - zastavěná plocha, bez domu ve výměře227 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listuvlastnictví číslo 85,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  1.Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitými vklady o částku12.238.200,--Kč (slovy: dvanáct miliónů dvě stě třicet osm tisícdvě stě korun českých), upisováním akcií. Upisování akcií nadtuto částku se nepřipouští.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  4. Akcie budou upsány určitým zájemcem, jímž je Fond národníhomajetku České republiky, IČ: 41692918, se sídlem Rašínovonábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen "upisovatel").
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  5. Emisní kurz akcií odpovídá jmenovité hodnotě upisovanýchakcií.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  6. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě jednohoměsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku,přičemž o počátku běhu této lhůty bude upisovatel informovánpísemně, doporučeným dopisem, odeslaným na adresu upisovatele dotří dnů ode dne, kdy se společnost o zápisu tohoto usnesení doobchodního rejstříku dozví.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  7. Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápisrozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, předáním prohlášení dle § 60 odst. 2 obchodníhozákoníku, v sídle ČEZ, a.s., Praha 1, Jungmannova 29/35, do 7dnů od data úpisu akcií.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  8. Akcie budou upisovatelem upsány těmito nepeněžitými vklady:
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  stavba čp. 23, na stavební parcele č. 34 v katastrálním územíKřtěnov, obec Temelín, okres České Budějovice, zapsaná na listuvlastnictví č. 295,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 226/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 399 m2 v katastrálním území Zdechovice, okres Pardubice,zapsán na listu vlastnictví číslo 40,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 820 - zastavěná plocha bez domu, ve výměře 376m2, v katastrálním území. Telčice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 10
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1365/21 - ostatní plocha, staveniště, ve výměře75 m2, v katastrálním území. Telčice, obec Chvaeltice, okresPradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 10
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 893/5 - ostatní plocha, ve výměře 387 m2, vkatastrálním území .Kolín, obec Kolín, okres Kolín, zapsán nalistu vlastnictví číslo 1438
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 452 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 52m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc.č. 453 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc, č. 453 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 497 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 73m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 657 m 2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 446 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře169 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc.č. 454 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 47m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 455 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře139 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 456 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře472 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/17 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 1067 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Parubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/27 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 2020 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/40 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 913 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/136 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 6327 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/145 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 12900 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1180/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 1620 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1180/8 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 663 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1490/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 29151 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  stavba, ost. stav. objekt, na st. parc. č. 432 - pozemek jiného vlastníka, v katastrálním území Horní Počaply, obec HorníPočaply, okres Mělník, zapsné na listu vlastnictví číslo 581,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 37/4 - ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře8788 m2 v katastrálním území Hněvice, obec Štěstí, okresLitoměřice, zapsané na listu vlastnictví číslo 131,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek st. parc. č. 123 - zastavěná plocha, bez stavby, vevýměře 156 m2 v katastrálním území Trnávka, okres Pardubice,zapsané na listu vlastnictví číslo 25,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 227/5 - ostatní plocha, manipulační plocha vevýměře 4452 m2 v katastrálním území Trnávka, obec Trnávka, okresPardubice, zapsané na listu valstnictví číslo 25,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 284/4 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře458 m2 v katastrálním území Trnávka, obec Trnávka, okresPardubice, zapsané na listu vlatnictví číslo 25.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 263/10 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře770 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané nalistu vlastnictví číslo 458,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1029/1 - zastavěná plocha, dvůr ve výměře 671m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listuvlastnictví číslo 85,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1029/2 - zastavěná plocha, bez domu ve výměře227 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listuvlastnictví číslo 85,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  Nepeněžité vklady jsou oceněny v privatizačních projektech,které nahrazují posudek znalce, částkou 12.238.200,--Kč (slovy:dvanáct milionů dvě stě třicet osm tisíc dvě stě korun českých).Za tyto nepeněžité vklady se vydají akcie uvedené v bodu 2.výše.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  9. Návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku bude podán dotřiceti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 465 - zastavěná plocha bez stavby,, ve výměře476 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/11 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 29 151 m2, v katastrálním území. Chaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/23 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 4572 m 2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/25 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 7 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice,okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 470 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 449 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 13m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 263/9 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře1660 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapasné nalistu vlastnictví číslo 458,
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 260/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 3841 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaeltice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 954/137 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 448 m2, v katastrálním území. Chvaletice, okresPradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 450 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře16 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletcie, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 260/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 331 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Parubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 464 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře152 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPrdubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 260/24 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 358 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 451 - zastevěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  2. Na zvášení základního kapitálu bude upsáno 122.382 kusů(slovy: jedno sto devět tisíc tři sta padesát kusů) kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč,(slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou emitovány vzaknihované podobě a budou registrované.3. Úpis akcií je proveden s vyloučením přednostního právastávajících akcionářů.
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a vsouladu s § 120 obchodního zákoníku a čl. 33 odst. 5 stanovrozhodlo:
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  Představenstvo společnosti projednálo návrh Fondu národníhomajetku České republiky a v souladu s čl 33 odst. 5 Stanmovrozhodlo o zvýšení základního jmění společnosti ČEZ, a.s. o13.904.000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem specifikovaným vprivatizačních projektech č. 50460 a č. 50539. Nepeněžitý vkladse oceňuje částkami 751.000,- Kč a 13.153.000,- Kč.
od 19. 10. 1998 do 15. 07. 1999

  Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR arozhodlo o navýšení základního jmění společnosti o50,913.000,-Kč vložením nepeněžitého vkladu v podobě pozemků,které souvisí s předmětem podnikání společnosti a jejichžcelková hodnota činí 50,913.000,-Kč.
od 09. 02. 1998 do 19. 10. 1998

  Základní jmění společnosti: 58.873,128.600,- Kčs
od 14. 12. 1993 do 13. 09. 1994

  Základní jmění společnosti: 53 521 026 000,- Kčs1 akcie na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kčs (akcie sezvláštními právy státu).
od 06. 05. 1993 do 14. 12. 1993

  K jedné akcii se zvláštními právy státu, znějící na jménoFond národního majetku České republiky se váže toto omezení:- bez souhlasu vlastníka akcie nelze nakládat s majetkovoupodstatou přenosové soustavy, zejména tento majetek převádětnebo pronajmout.
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku České energetické závody, Praha.
od 06. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 06. 05. 1992

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu§ 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.
od 06. 05. 1992

  Základní jmění: 49 181 248 000,- Kčs1 ks akcie na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kčs (akciese zvláštními právy státu).
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Akcie

Počet: 537 989 759 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 12. 02. 2009

Počet: 592 210 843 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 21. 08. 2002 do 21. 08. 2002

Počet: 592 088 461 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 12. 10. 2000 do 12. 10. 2000

Počet: 591 949 421 ks v hodnotě: 100 - akcie na jméno
od 19. 10. 1998 do 19. 10. 1998

Počet: 2 290 665 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 19. 10. 1998 do 19. 10. 1998

Počet: 591 949 421 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 19. 10. 1998 do 19. 10. 1998

Počet: 2 239 752 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 01. 1997 do 30. 01. 1997

Počet: 51 731 161 ks v hodnotě: 1100 - akcie na majitele
od 09. 11. 1995 do 09. 11. 1995

Počet: 2 210 494 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 09. 11. 1995 do 09. 11. 1995

Počet: 51 579 416 ks v hodnotě: 1100 - akcie na majitele
od 13. 09. 1994 do 13. 09. 1994

Počet: 51 511 486 ks v hodnotě: 1100 - akcie na majitele
od 06. 06. 1994 do 06. 06. 1994

Počet: 2 210 494 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 06. 1994 do 06. 06. 1994

Počet: 53 521 026 ks v hodnotě: 1100 - akcie na majitele
od 14. 12. 1993 do 14. 12. 1993

Počet: 53 521 026 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 07. 09. 1993 do 07. 09. 1993

Počet: 53 521 025 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 05. 1993 do 06. 05. 1993

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1992

Počet: 49 181 247 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LANDA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016

Adresa: 28. října 836/27, 410 02 Lovosice
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016

Adresa: Chaloupky 266/48, Komín, 624 00 Brno
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

IČO: 16847547

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 2016 do 04. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 2011 do 23. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 2008 do 28. 11. 2011

Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 15. 10. 2015
Praha 10, Nad Kapličkou 2335/26, PSČ 10000
od 28. 11. 2011 do 15. 10. 2015
Praha 10, Nad Kapličkou 26/2335, PSČ 10000
od 11. 06. 2008 do 28. 11. 2011


Název/Jméno: VINKLEROVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016

Adresa: 7. května 935/5, Chodov, 149 00 Praha 4
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: VÁGNER FRANTIŠEK

IČO: 41540344

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016

Adresa: Javorová 1018, Podklášteří, 674 01 Třebíč
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: POLÁK PETR

IČO: 65727690

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2016

Adresa: Neužilova 1496/8, Zbraslav, 156 00 Praha 5
od 13. 04. 2016


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2011 do 20. 10. 2015

Adresa: Spěšného 1890, 252 63 Roztoky
od 02. 09. 2013
Roztoky, Spěšného 1890, PSČ 25263
od 28. 11. 2011 do 02. 09. 2013


Název/Jméno: CHALOUPKOVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2011 do 20. 10. 2015

Adresa: Bzenecká 1070/18, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
od 06. 08. 2015
Plzeň - Severní předměstí, Bzenecká 1070/18, PSČ 32300
od 28. 11. 2011 do 06. 08. 2015


Název/Jméno: BLAŽEK PETR

IČO: 87512084

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 10. 2015 do 04. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2015 do 20. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 26. 11. 2014

Adresa: Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 23. 09. 2015 do 04. 08. 2016
Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 24. 09. 2014 do 26. 11. 2014


Název/Jméno: HLAVÁČ IVO

IČO: 65865162

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2014

Adresa: Sázavská 736/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 25. 02. 2015
U Zvonařky 2536/1c, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 31. 01. 2014 do 25. 02. 2015


Název/Jméno: BENEŠ DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2010 do 24. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 11. 06. 2008 do 22. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 06. 2006 do 11. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2006 do 09. 06. 2006

Adresa: Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1
od 02. 06. 2014
U bažantnice 442/38, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
od 24. 01. 2014 do 02. 06. 2014
Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice 442/38, PSČ 15900
od 24. 10. 2011 do 24. 01. 2014
Petřvald, Klimšova 797, okres Karviná, PSČ 73541
od 20. 02. 2006 do 24. 10. 2011
Petřvald, Klimešova 797, okres Karviná, PSČ 73541
od 11. 01. 2006 do 20. 02. 2006


Název/Jméno: PLESKAČ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 11. 06. 2008 do 22. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 2008 do 11. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2006 do 14. 03. 2008

Adresa: Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
od 31. 01. 2014
Třebíč, Hladíkova 1176/36, PSČ 67401
od 20. 02. 2006 do 31. 01. 2014


Název/Jméno: MUCHA RADEK

IČO: 12702455

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2013

Adresa: Rejhotice 7, 788 11 Loučná nad Desnou
od 04. 06. 2013


Název/Jméno: ČERNÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 12. 2014

Adresa: K Oboře 421, 289 37 Loučeň
od 19. 12. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK LADISLAV

IČO: 87627604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2013

Adresa: Nad Kaňkou 382, Příbram III, 261 01 Příbram
od 29. 08. 2013


Název/Jméno: PAČES VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 02. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 08. 2013 do 12. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 05. 2013 do 02. 08. 2013

Adresa: Černochova 1073/7, Košíře, 158 00 Praha 5
od 15. 05. 2013


Název/Jméno: VLK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 13. 04. 2016

Adresa: Libušina 1041, 413 01 Roudnice nad Labem
od 24. 09. 2014 do 13. 04. 2016


Název/Jméno: WAGENKNECHT LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 04. 08. 2016

Adresa: U Krematoria 2636, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
od 24. 09. 2014 do 04. 08. 2016


Název/Jméno: TYC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 04. 08. 2016

Adresa: Zastávka-Budějovická 190, 370 01 Vrábče
od 24. 09. 2014 do 04. 08. 2016


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 11. 2014

Adresa: Zbečník 331, 549 31 Hronov
od 26. 11. 2014


Název/Jméno: ŠIMEK DRAHOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006

Adresa: č.p. 229, 675 54 Dalešice
od 01. 10. 2014
Dalešice 229, PSČ 67554
od 30. 08. 2006 do 01. 10. 2014


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 11281332

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2013

Adresa: Na Podlesí 1443, 432 01 Kadaň
od 04. 06. 2013


Název/Jméno: HRONEK VLADIMÍR

IČO: 72187981

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2014 do 01. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 05. 2013 do 01. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2010 do 15. 05. 2013

Adresa: Komenského 693, 375 01 Týn nad Vltavou
od 15. 05. 2013
Týn nad Vltavou, Komenského 693, PSČ 37501
od 10. 11. 2010 do 15. 05. 2013


Název/Jméno: SIXTA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2015 do 04. 08. 2016

Adresa: Šlikova 298/39, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 23. 09. 2015 do 04. 08. 2016


Název/Jméno: BOROVEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 03. 2015 do 23. 09. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 03. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 02. 2006 do 26. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2004 do 20. 02. 2006

Adresa: Pod Smetankou 196/4, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
od 24. 09. 2014 do 23. 09. 2015
Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Smetankou 196/4, PSČ 19000
od 25. 07. 2005 do 26. 01. 2008
Pozořice, Křivice 306, PSČ 66407
od 06. 12. 2004 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: CHARVÁT LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 23. 09. 2015

Adresa: U Břehu 154, Lhota, 252 41 Dolní Břežany
od 24. 09. 2014 do 23. 09. 2015


Název/Jméno: MAREŠ JAN

IČO: 72644770

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 2013 do 24. 09. 2014

Adresa: Šafaříkova 2850/20, 430 03 Chomutov
od 09. 12. 2013 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: MEJSTŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 2013 do 24. 09. 2014

Adresa: Krajníkova 107, 252 29 Dobřichovice
od 09. 12. 2013 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: ŘÍHA VLADIMÍR

IČO: 43035531

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2013 do 24. 09. 2014

Adresa: Na Fialce II 1693/14, Řepy, 163 00 Praha 6
od 29. 08. 2013 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: VORLOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2013 do 29. 08. 2013

Adresa: Brdlíkova 192/11, Motol, 150 00 Praha 5
od 02. 08. 2013 do 29. 08. 2013


Název/Jméno: POUL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2013 do 24. 09. 2014

Adresa: Vidoulská 789/28, Jinonice, 158 00 Praha 5
od 25. 01. 2013 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: BAJGAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 do 24. 09. 2014

Adresa: Čeladná 868, PSČ 73912
od 14. 08. 2012 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: VACEK ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 do 02. 08. 2013

Adresa: Kladno - Kročehlavy, Hřebečská 2642, PSČ 27201
od 14. 08. 2012 do 02. 08. 2013


Název/Jméno: VOLF JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 do 24. 09. 2014

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, K Zahrádkám 999/10, PSČ 15500
od 14. 08. 2012 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: HLAVINKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2008 do 21. 02. 2013

Adresa: Vyškov, Antonína Zápotockého 64/4, PSČ 68001
od 26. 01. 2008 do 21. 02. 2013


Název/Jméno: ŘÍMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2011 do 02. 01. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 10. 2010 do 24. 10. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2010 do 12. 10. 2010

Adresa: Frýdek-Místek, Rybnická 2912, PSČ 73801
od 21. 09. 2010 do 02. 01. 2012


Název/Jméno: ROMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 10. 2011 do 09. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 03. 2004 do 24. 10. 2011

Adresa: Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice 484/43, PSČ 15900
od 13. 04. 2011 do 09. 12. 2013
Praha 4, Nad Ryšánkou 2005/7, PSČ 14700
od 16. 05. 2008 do 13. 04. 2011
Kamenice 26, okres Praha-východ, PSČ 25168
od 14. 03. 2008 do 16. 05. 2008
Kamenice 26, okres Praha-východ
od 24. 03. 2004 do 14. 03. 2008


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 09. 2011 do 15. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 do 22. 09. 2011

Adresa: Praha 8, Nová 848, PSČ 18400
od 30. 11. 2010 do 15. 05. 2013


Název/Jméno: DOBROVOLNÁ LIBĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2011 do 14. 08. 2012

Adresa: Ústí nad Labem, Rooseveltova /2, PSČ 40001
od 04. 07. 2011 do 14. 08. 2012


Název/Jméno: DZVONÍK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2011 do 14. 08. 2012

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Vstavačová 1284/12, PSČ 15500
od 04. 07. 2011 do 14. 08. 2012


Název/Jméno: KLEPEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2011 do 24. 10. 2011

Adresa: Praha 6 - Sedlec, Kamýcká 243/4, PSČ 16000
od 04. 07. 2011 do 24. 10. 2011


Název/Jméno: Klosík Lubomír

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 04. 2011 do 04. 06. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2009 do 01. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4439/22, PSČ 70800
od 27. 02. 2009 do 04. 06. 2013
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4439
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4439
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: HAMPL LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 do 29. 03. 2012

Adresa: Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2365/17, PSČ 18200
od 30. 11. 2010 do 29. 03. 2012


Název/Jméno: KOHOUT JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 do 09. 12. 2013

Adresa: Praha 4, Bachova 1589, PSČ 14900
od 30. 11. 2010 do 09. 12. 2013


Název/Jméno: KADRNKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 do 24. 09. 2014

Adresa: Hustopeče, Krátká 1229/18, PSČ 69301
od 30. 11. 2010 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: LÍZAL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 do 01. 04. 2011

Adresa: Praha 4, Ke škole 1398, PSČ 14900
od 30. 11. 2010 do 01. 04. 2011


Název/Jméno: JANOTA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 10. 2010 do 04. 07. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2010 do 12. 10. 2010

Adresa: Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3267, PSČ 14300
od 21. 09. 2010 do 04. 07. 2011


Název/Jméno: TROJAN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2006 do 30. 11. 2010

Adresa: Praha 6, U Beránky 2032/5, PSČ 16000
od 30. 04. 2010 do 30. 11. 2010
Praha - Praha 6, U Beránky 2032/5, PSČ 16000
od 20. 02. 2006 do 30. 04. 2010


Název/Jméno: BODNÁR PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 2009 do 31. 01. 2014

Adresa: 93401 Levice, Tatranská 4484/40, Slovenská republika
od 23. 09. 2009 do 31. 01. 2014


Název/Jméno: FUKSA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 06. 2009 do 21. 09. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2007 do 25. 06. 2009

Adresa: Příbram 2, Hornická 115, PSČ 26100
od 30. 05. 2007 do 21. 09. 2010


Název/Jméno: PASÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2006 do 23. 09. 2009

Adresa: Praha 6, Ke Kulišce 2626/1K, PSČ 16000
od 25. 06. 2009 do 23. 09. 2009
Praha 8, Nad Vavrouškou 720/28, PSČ 18000
od 15. 05. 2006 do 25. 06. 2009


Název/Jméno: KEBRDLE MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2009 do 30. 11. 2010

Adresa: Praha 10, Hyacintová 3181/20, PSČ 10600
od 25. 06. 2009 do 30. 11. 2010


Název/Jméno: JIŘÍK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2009 do 16. 06. 2010

Adresa: Děčín, Nerudova 10, PSČ 40502
od 25. 06. 2009 do 16. 06. 2010


Název/Jméno: GROSS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2009 do 04. 06. 2013

Adresa: Chvaletice, Palackého 194, PSČ 53312
od 27. 02. 2009 do 04. 06. 2013


Název/Jméno: DEMJANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2007 do 30. 11. 2010
Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2003 do 29. 06. 2007

Adresa: Kadaň, Třešňová 1727, PSČ 43201
od 29. 06. 2007 do 30. 11. 2010
Kadaň, Třešňová 1727
od 29. 05. 2003 do 29. 06. 2007


Název/Jméno: JANEČEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2007 do 25. 06. 2009

Adresa: Kosmonosy, Stakorská 132, PSČ 29306
od 30. 05. 2007 do 25. 06. 2009


Název/Jméno: KALAŠ PETR

IČO: 61159042

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2007 do 30. 11. 2010

Adresa: Praha 10 - Petrovice, Milánská 465, PSČ 10900
od 30. 05. 2007 do 30. 11. 2010


Název/Jméno: HRUBÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2007 do 04. 07. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 02. 2006 do 09. 01. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 09. 07. 2003 do 20. 02. 2006

Adresa: Praha 6, Dr.Zikmunda Wintra 768/20, PSČ 16000
od 03. 04. 2007 do 04. 07. 2011
Praha - Praha 6, Zikmunda Wintra 768/20, PSČ 16000
od 20. 02. 2006 do 09. 01. 2007
Praha 6, Zikmunda Wintra 768/20
od 09. 07. 2003 do 20. 02. 2006


Název/Jméno: ZEMAN KAREL

IČO: 70372896

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2007 do 30. 05. 2007

Adresa: Praha 4, U Kamýku 870/2, PSČ 14200
od 09. 01. 2007 do 30. 05. 2007


Název/Jméno: KOCOUREK MARTIN

IČO: 60441623

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 01. 2007 do 21. 09. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2006 do 09. 01. 2007

Adresa: Praha 6, Kopeckého 1328/43, PSČ 16900
od 30. 10. 2006 do 21. 09. 2010


Název/Jméno: HÜNER TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2006 do 25. 06. 2009

Adresa: Havířov - Životice, Přátelství 269/15, PSČ 73601
od 30. 10. 2006 do 25. 06. 2009


Název/Jméno: ŽIDLICKÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2006 do 10. 11. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 30. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 do 30. 08. 2006

Adresa: Chomutov, Palackého 3997, PSČ 43001
od 30. 08. 2006 do 10. 11. 2010
Chomutov, Palackého 3997
od 12. 08. 2002 do 30. 08. 2006


Název/Jméno: BIS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2006 do 30. 10. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 20. 02. 2006

Adresa: Plzeň, Koterovská 566/145, PSČ 30000
od 20. 02. 2006 do 30. 10. 2006
Plzeň, Koterovská 566/145
od 02. 11. 2005 do 20. 02. 2006


Název/Jméno: SVOBODA ALAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 06. 2004 do 15. 05. 2006

Adresa: Praha 6, Na Perníkářce 1461/12, PSČ 16000
od 02. 11. 2005 do 15. 05. 2006
Plzeň, Gruzínská 1314/21
od 19. 06. 2004 do 02. 11. 2005


Název/Jméno: KOUSAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 30. 05. 2007

Adresa: Praha 4, Na Lánech 15, PSČ 14000
od 25. 07. 2005 do 30. 05. 2007


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 20. 02. 2006

Adresa: Praha 3, Na Balkáně 130, PSČ 13000
od 25. 07. 2005 do 20. 02. 2006


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 30. 05. 2007

Adresa: Čáslav, Malinová 1669, PSČ 28601
od 25. 07. 2005 do 30. 05. 2007


Název/Jméno: JEDLIČKA JIŘÍ

IČO: 41916468

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2004 do 27. 02. 2009

Adresa: Náměšť nad Oslavou, Bří. Čapků 850
od 20. 12. 2004 do 27. 02. 2009


Název/Jméno: ŠEVR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2004 do 27. 02. 2009
Dozorčí rada - člen
od 03. 07. 2001 do 20. 12. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998

Adresa: Mělník, Pod Vrchem 2994
od 03. 07. 2001 do 27. 02. 2009
Mělník, Pod vrchem 2994, PSČ 27601
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: LAŠÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2004 do 20. 02. 2006

Adresa: Dobřichovice, Krajníkova 142
od 01. 09. 2004 do 20. 02. 2006


Název/Jméno: ŠAFAŘÍK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2004 do 25. 07. 2005

Adresa: Šumperk, Šumavská 27
od 01. 09. 2004 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: VOBOŘIL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 08. 2004 do 11. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2004 do 25. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 02. 2004 do 24. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 2003 do 02. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 01. 2003 do 13. 08. 2003
Prokura - prokurista
od 03. 10. 1996 do 23. 06. 2004

Adresa: Praha 4, U Bazénu 403
od 02. 02. 2004 do 11. 01. 2006
Praha 4, U bazénu 403
od 03. 10. 1996 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 02. 2004 do 19. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2000 do 02. 02. 2004
Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Moravské Budějovice, Na Výsluní 1588
od 02. 02. 2004 do 19. 06. 2004
Moravské Budějovice, Na Výsluní 1588, okres Třebíč
od 01. 08. 2001 do 23. 06. 2004
Moravské Budějovice, Šafaříkova 1275, okres Třebíč
od 01. 02. 1993 do 01. 08. 2001
Moravské Budějovice, Šafaříkova 1275
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2004 do 06. 12. 2004
Prokura - prokurista
od 12. 08. 2003 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 03. 02. 1994 do 30. 01. 1997

Adresa: Třebíč, Zahraničního odboje 940
od 02. 02. 2004 do 06. 12. 2004
Třebíč, Zahraničního odboje 945
od 12. 08. 2003 do 02. 02. 2004
Třebíč, Zahraničního odboje 945
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Třebíč, Zahraničního odboje 945
od 03. 02. 1994 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2003 do 02. 11. 2005

Adresa: Frýdek Místek, Skalice 339
od 13. 08. 2003 do 02. 11. 2005


Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Petřvald u Karviné, Aloise Blachy 1785
od 13. 08. 2003 do 23. 06. 2004
Orlová - Lutyně, Masarykova 955
od 30. 01. 1997 do 13. 08. 2003
Orlová - Lutyně, Masarykova 955
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: LINHART ZDENĚK

IČO: 76431720

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 03. 2003 do 23. 06. 2004

Adresa: Třebíč, Okružní 900
od 09. 07. 2003 do 23. 06. 2004
Třebíč, Okružní 901
od 12. 03. 2003 do 09. 07. 2003


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 05. 2003 do 25. 07. 2005

Adresa: Milevsko, Erbenova 746
od 29. 05. 2003 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2003 do 09. 01. 2007

Adresa: Praha 3, Milešovská 1986/10
od 29. 05. 2003 do 09. 01. 2007


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2003 do 01. 09. 2004

Adresa: Praha 4, Kosmická 747/21
od 29. 05. 2003 do 01. 09. 2004


Název/Jméno: SVOJITKA DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2003 do 25. 08. 2004
Prokura - prokurista
od 13. 01. 2003 do 23. 06. 2004

Adresa: Praha 7, Jana Zajíce 40
od 13. 01. 2003 do 25. 08. 2004


Název/Jméno: KOUKLÍK IVO

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 03. 2003 do 23. 06. 2004

Adresa: Třebíč, Lípová 2
od 12. 03. 2003 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: HEZOUČKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 09. 1999 do 12. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1999 do 29. 05. 2003

Adresa: České Budějovice, Zvonková 3
od 13. 04. 1999 do 12. 08. 2003


Název/Jméno: HEJKAL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2000 do 24. 03. 2004

Adresa: Tuchlovice, Na Hradčanech 137, okres Kladno
od 01. 11. 2000 do 24. 03. 2004


Název/Jméno: KUŽEL JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 08. 2002 do 23. 06. 2004

Adresa: Trutnov, Slévárenská 605, PSČ 54101
od 21. 08. 2002 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: SRBA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 do 25. 07. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 06. 06. 1994

Adresa: Praha 5, Randova 3167/5
od 12. 08. 2002 do 25. 07. 2005
Praha 4, Rytířova 7, PSČ 14300
od 06. 05. 1993 do 06. 06. 1994


Název/Jméno: Krejčí Václav

IČO: 13496999

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 04. 1999 do 30. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 19. 10. 1998 do 13. 04. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998

Adresa: Třebíč, Generála Svobody 632/27
od 12. 08. 2002 do 30. 08. 2006
Třebíč, Generála Svobody 632
od 19. 10. 1998 do 12. 08. 2002
Třebíč, gen. Svobody 632, PSČ 67405
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: VAJNAR VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 do 29. 05. 2003

Adresa: Kadaň, Třešňová 1726, okres Chomutov
od 12. 08. 2002 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: JUCHELKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 do 30. 08. 2006

Adresa: Poděbrady, Jižní 1399, okres Nymburk
od 12. 08. 2002 do 30. 08. 2006


Název/Jméno: ŽIŽKA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004

Adresa: Hradec Králové, Cihlářská 690/4
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: TOMEC ALEŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 01. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1996 do 13. 02. 1998

Adresa: Praha 4, Palmetová 2105/18
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004
Praha 4 - Komořany, Palmetová 2105/18
od 19. 10. 1998 do 01. 11. 2000
Praha 4, Ke kurtům 374
od 13. 02. 1998 do 19. 10. 1998
Praha 4, Ke Kurtům 374
od 13. 03. 1996 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: SOUČEK JAROSLAV

IČO: 48313106

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004

Adresa: Kadaň, Třešňová 1731, okres Chomutov
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: JEŠÁTKO ANTONÍN

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 09. 1999 do 12. 03. 2003

Adresa: České Budějovice, Jabloňová 32, PSČ 37006
od 24. 04. 2002 do 12. 03. 2003
České Budějovice, Puklicova 9
od 28. 09. 1999 do 24. 04. 2002


Název/Jméno: CESTR IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2002 do 27. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 12. 2001 do 13. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 do 30. 05. 1994

Adresa: Horoměřice, Nad Panskou zahradou 553, okres Praha-západ
od 12. 12. 2001 do 13. 01. 2003
Praha 6, Rooseveltova 575/39, PSČ 16000
od 06. 05. 1993 do 30. 05. 1994


Název/Jméno: POTMĚŠIL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 do 12. 08. 2002

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 44
od 12. 12. 2001 do 12. 08. 2002


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 10. 1997 do 23. 06. 2004

Adresa: Louny, kpt. Nálepky 2241
od 14. 10. 1997 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: HORÁKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 do 29. 05. 2003

Adresa: Praha 1, U staré školy 2/115
od 12. 12. 2001 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: TUČEK OTAKAR

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004

Adresa: Obora 121, okres Louny, PSČ 43901
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: ŠINÁGL JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004

Adresa: Proboštov, Jabloňová 607, okres Teplice, PSČ 41712
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: JENDRYŠČÍK LUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004

Adresa: Dětmarovice 365, okres Karviná, PSČ 73571
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: ŠIK KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 12. 08. 2002
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Otrokovice, Nádražní 1402, okres Zlín
od 30. 01. 1997 do 12. 08. 2002
Otrokovice, Nádražní 1402
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: TRÁVNÍK LUDVÍK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Mutěnice, Mutěnice 173
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Mutěnice 173
od 07. 09. 1993 do 23. 06. 2004
Mutěnice, Mutěnice 173
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ČERNÝ JIŘÍ

IČO: 41865791

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 09. 1999 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390/3
od 28. 09. 1999 do 23. 06. 2004
Praha 4, U Botiče 1390
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
České Budějovice, Prachatická 8
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: KAŠPARŮ JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Obora 122
od 01. 11. 2000 do 23. 06. 2004
Louny, Tomanova 2202
od 30. 01. 1997 do 01. 11. 2000
Louny, Tomanova 2202
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: JOHN ALEŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 1998 do 12. 03. 2003

Adresa: Třebíč, Střelkova 1, PSČ 67401
od 19. 10. 1998 do 12. 03. 2003


Název/Jméno: JEŽEK BEDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 27. 05. 2002
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Přelouč, Břehy, U Březinky 319
od 30. 01. 1997 do 27. 05. 2002
Přelouč, Studentská 1345
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: HAMAN FRANTIŠEK

IČO: 74850091

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 07. 2001 do 20. 12. 2004

Adresa: České Budějovice, Bezdrevská 7
od 03. 07. 2001 do 20. 12. 2004


Název/Jméno: DANIELOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001

Adresa: Praha 4, Brechtova 779/6
od 21. 11. 2000 do 03. 07. 2001
Praha 10, Hostýnská 2043/7
od 30. 01. 1997 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: VORLÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 13. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 2000 do 01. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 do 21. 09. 2000

Adresa: Praha 6, Galandova 17/1240
od 13. 04. 1999 do 13. 08. 2003


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 12. 12. 2001

Adresa: Vavřinec, Žíšov 56, okres Kutná Hora
od 01. 11. 2000 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: PĚTIOKÝ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 11. 2000 do 03. 07. 2001

Adresa: Hostouň u Prahy 20
od 01. 11. 2000 do 03. 07. 2001


Název/Jméno: BROŽÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 12. 12. 2001
Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 13. 04. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Rokycany, Na Okrouhlici 908/II
od 13. 04. 1999 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: VLASÁKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003

Adresa: Ústí nad Labem, Masarykova 20
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: VOJÍŘ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003

Adresa: Most, Komořanská 3114
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 11. 2000 do 02. 02. 2004
Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 01. 11. 2000

Adresa: Šestajovice, Na Výsluní 557
od 01. 11. 2000 do 02. 02. 2004
Praha 9, Katusická 4, PSČ 19700
od 13. 02. 1998 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: NĚMCOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 12. 08. 2002

Adresa: Praha 8, Košťálkova 1104/4
od 01. 11. 2000 do 12. 08. 2002


Název/Jméno: FLEKAL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003

Adresa: Praha 10, Jetelová 2862/8
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: DUBA ZDENĚK

IČO: 62874047

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2000 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 4, Ke Kurtům 374/6
od 01. 11. 2000 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: KULIŠAN JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 11. 2000 do 03. 07. 2001

Adresa: Most, J.A. Komenského 513/bl.610
od 01. 11. 2000 do 03. 07. 2001


Název/Jméno: ČERNÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 2000 do 21. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2000 do 21. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1999 do 21. 09. 2000
Prokura - prokurista
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 7, Schnirchova 4
od 13. 04. 1999 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2000 do 01. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1999 do 21. 09. 2000

Adresa: Znojmo, Coufalova 21
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: PROCHÁZKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 3, Lucemburská 22
od 19. 08. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: ZÍKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 1999 do 12. 12. 2001

Adresa: Kladno, Ostravská 3067
od 19. 08. 1999 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: KLIKA PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Perštejn, Slunečná 168, okres Chomutov
od 15. 07. 1999 do 23. 06. 2004
Pernštejn, Slunečná 168
od 07. 09. 1993 do 15. 07. 1999
Pernštejn, Slunečná 168
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 6, Pláničkova 443/5
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: ŠPAČEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 5, Píseckého 5
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: LAŠTŮVKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Děčín 10, Sněžnická 17
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: TŘEŠŇÁK JIŘÍ

IČO: 62717481

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Horní Počaply 200, okres Mělník
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: BAŤKA IVAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 04. 1999 do 03. 07. 2001

Adresa: Praha 1, Bílkova 4/132
od 13. 04. 1999 do 03. 07. 2001


Název/Jméno: RAFAJ LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 1998 do 28. 09. 1999

Adresa: České Budějovice, Prachatická 4
od 19. 10. 1998 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: FIŠER PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 10. 1998 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 do 19. 10. 1998

Adresa: Praha 4, Na Strži 61/1193
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: ŠVAMBERK JIŘÍ

IČO: 43146058

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 10. 1998 do 12. 08. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998

Adresa: Cheb, Sadová 7
od 19. 10. 1998 do 12. 08. 2002
Cheb, Sadová 7, PSČ 35001
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: VONDRÁŠEK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 1998 do 03. 07. 2001

Adresa: Cheb, Družstevní 15, PSČ 35002
od 19. 10. 1998 do 03. 07. 2001


Název/Jméno: VOJTA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 4, Láskova 1793, PSČ 14000
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: SÝKORA VLADIMÍR

IČO: 86938762

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 do 06. 12. 1994

Adresa: Přelouč, Obránců Míru 1305/11, okres Pardubice
od 13. 02. 1998 do 03. 07. 2001
Přelouč, Obránců míru 1305
od 14. 12. 1993 do 06. 12. 1994


Název/Jméno: MENŠÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 10, Brigádníků 71
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: PETRÁŇOVÁ LUDMILA

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1996 do 13. 02. 1998

Adresa: Praha 4, K Děrám 684, PSČ 14200
od 13. 03. 1996 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: VACÍK JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 02. 1997 do 13. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1994 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 4, U Botiče 3/1390
od 24. 06. 1997 do 13. 04. 1999
Praha 3, Jičínská 13
od 13. 09. 1994 do 24. 06. 1997


Název/Jméno: SCHNEIDER ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 10, Plaňanská 10
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 4, Kazimírova 500/13
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: NOVÁK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 09. 1996 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 10, Káranská 4, PSČ 10800
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Praha 10, Káranská 4, PSČ 10800
od 09. 09. 1996 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 03. 1996 do 30. 01. 1997
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 09. 1994 do 12. 03. 1996

Adresa: Praha 9, Homolová 496, PSČ 19600
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Praha 9, Homolová 496, PSČ 19600
od 13. 09. 1994 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 03. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 09. 1996 do 13. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1994 do 13. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1993 do 06. 06. 1994
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390
od 12. 09. 1996 do 03. 07. 2001
Praha 4, U Botiče 1390, PSČ 14000
od 07. 09. 1993 do 13. 03. 1996
Třebíč, Zahraničního odboje 931
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: RAZESBERGER JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 1996 do 03. 07. 2001

Adresa: Vrchlabí 4, Peklo 283, PSČ 54302
od 12. 02. 1998 do 03. 07. 2001
Postoloprty, Dvořákova 471, okres Louny
od 09. 09. 1996 do 12. 02. 1998


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK JIŘÍ

IČO: 40848485

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Klášterec nad Ohří - Miřetice, Sluneční 700, okres Chomutov
od 09. 02. 1998 do 03. 07. 2001
Klášterec nad Ohří, Dlouhá 537, okres Chomutov
od 30. 01. 1997 do 09. 02. 1998
Klášterec nad Ohří, Dlouhá 537
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ADAM ANTONÍN

IČO: 68590954

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 28. 09. 1999
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Štěchovice, Elektrárenská 258, PSČ 25207
od 16. 09. 1997 do 28. 09. 1999
Štěchovice, Vltavská 321
od 30. 01. 1997 do 16. 09. 1997
Štěchovice, Vltavská 321
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: POUPA LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Teplice, Habrová 3102
od 24. 06. 1997 do 03. 07. 2001
Teplice, Sokolovská cesta 340/8
od 30. 01. 1997 do 24. 06. 1997
Teplice, Sokolovská cesta 340/8
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: KREJČÍ VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 1, Navrátilova 11
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Praha 1, Navrátilova 11
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: STAŠEK LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 03. 04. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Třebíč, B. Němcové 318/20
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Třebíč, B. Němcové 318/20
od 03. 04. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: SLÁČALA PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: České Budějovice, dr. Bureše 13
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
České Budějovice, dr. Bureše 13
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: NOHÁČ KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Cheb, B. Němcové 24
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Cheb, B. Němcové 24
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: DVOŘÁK VLADIMÍR

IČO: 16516133

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Cheb, Sadová 5
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Cheb, Sadová 5
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 10, Pražská 1014/2
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Praha 10, Pražská 1014/2
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: MICHALEC VOJTĚCH

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 28. 09. 1999
Prokura - prokurista
od 06. 02. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 10, Rezlerova 302
od 30. 01. 1997 do 28. 09. 1999
Praha 10, Rezlerova 302
od 06. 02. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: NAVRÁTILOVÁ ALENA

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 28. 09. 1999
Prokura - prokurista
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 4, Na Větrově 393/47
od 30. 01. 1997 do 28. 09. 1999
Praha 4, Na Větrově 393/47
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ČULÍK VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 01. 11. 2000
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Plzeň, OPV 2044/44, okres Plzeň-město
od 30. 01. 1997 do 01. 11. 2000
Plzeň, OPV 2044/44
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: CIENCIALA VILÉM

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 01. 11. 2000
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Hradištko pod Medníkem, Pikovice 140
od 30. 01. 1997 do 01. 11. 2000
Hradištko pod Medníkem, Pikovice 140
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: PINTER MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 03. 01. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Chvaletice, Kolínská 341, okres Pardubice
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Chvaletice, Kolínská 341
od 03. 01. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: DUŠEK JAROMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Mělník, Bezručova 2898
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Mělník, Bezručova 2898
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: PŘÍHODA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 16. 10. 2002
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Trutnov, kpt. Jaroše 331
od 01. 02. 1993 do 16. 10. 2002
Trutnov, kpt. Jaroše 331
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: NEZVAL BŘETISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Karviná - Hranice, Žižkova 11
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Karviná - Hranice, Žižkova 11
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: TENGLER FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Kadaň, Klášterecká 818, okres Chomutov
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Kadaň, Klášterecká 818
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŠUBRT JIŘÍ

IČO: 11186321

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Kadaň, Golovinova 1326, okres Chomutov
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Kadaň, Golovinova 1326
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: RICHTER JIŘÍ

IČO: 62261801

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 4 - Krč, Za pruhy 8, okres Praha 4
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Praha 4 - Krč, Za pruhy 8
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŠKODA VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Louny, 17. listopadu 2073
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Louny, 17. listopadu 2073
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: STRACHOTOVÁ BOŽENA

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Strážnice, Třešňová 30, okres Hodonín
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Strážnice, Třešňová 30, okres Hodonín
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: EICHLER GABRIEL

IČO: 71579583

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1994 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 2, Rašínovo nábř. 78
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Praha 5, Wassermannova 923
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997
Praha 6, Malá 6, PSČ 16000
od 06. 06. 1994 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: KUPKA VÁCLAV

IČO: 76068234

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998

Adresa: Praha 5, Lýskova 1591, PSČ 15000
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: MANDA VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 4, Mikulova 1574, PSČ 14000
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Praha 4, Mikulova 1574, PSČ 14000
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: SPITZER ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Fráni Šrámka 17, PSČ 15000
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Praha 5, Fráni Šrámka 17, PSČ 15000
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: KLAUSOVÁ LIVIA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 1994 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 9, Českolipská 381, PSČ 19000
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Praha 9, Českolipská 381, PSČ 19000
od 13. 09. 1994 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1996 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 9-Kyje, Travná 1293, PSČ 19000
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Praha 9-Kyje, Travná 1293, okres Praha 9, PSČ 19000
od 09. 09. 1996 do 30. 01. 1997
Praha 3, Jagellonská 26
od 12. 03. 1996 do 09. 09. 1996


Název/Jméno: HORÁK BŘETISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 10. 1996 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 7, Za viaduktem 4
od 03. 10. 1996 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 13. 02. 1998

Adresa: Mníšek pod Brdy, Lhotecká 939, okres Praha-západ, PSČ 25210
od 12. 09. 1996 do 13. 02. 1998
Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy 588, PSČ 25210
od 06. 05. 1993 do 12. 09. 1996


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 61205486

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 03. 1996 do 09. 09. 1996
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 09. 1994 do 12. 03. 1996

Adresa: Praha 2, Rumunská 17, PSČ 12000
od 13. 09. 1994 do 09. 09. 1996


Název/Jméno: PETŘÍK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 do 12. 03. 1996

Adresa: Praha 3, Jagellonská 26
od 09. 11. 1995 do 12. 03. 1996


Název/Jméno: KOTYZA VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1994 do 13. 02. 1998

Adresa: Kasejovice, okr. Plzeň-jih, Hradiště 22, PSČ 33544
od 06. 12. 1994 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: UHER JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 12. 09. 1996

Adresa: Mělník, Studentská 2456 2454, PSČ 27601
od 06. 06. 1994 do 12. 09. 1996
Mělník, Zápotockého 2454
od 01. 02. 1993 do 06. 06. 1994


Název/Jméno: KRAUS NORBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 1994 do 13. 09. 1994

Adresa: Praha 4, Marie Pujmanové 889/11, PSČ 14000
od 06. 06. 1994 do 13. 09. 1994


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 1994 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 30. 05. 1994

Adresa: Praha 10, Trhanovské nám. 11
od 30. 05. 1994 do 13. 04. 1999
Praha 10, Trhanovské nám. 11, PSČ 10200
od 06. 05. 1992 do 30. 05. 1994


Název/Jméno: ŘÍHA JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 02. 1994 do 03. 01. 1995

Adresa: Mirovice, okr. Písek, U Vodárny 115
od 03. 02. 1994 do 03. 01. 1995


Název/Jméno: MATĚJŮ DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 1993 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 4, Na Pankráci 40/999
od 14. 12. 1993 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: KOLEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Vondroušova 1213, PSČ 16300
od 14. 12. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: PISTORA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 1993 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 10, Královická 7
od 14. 12. 1993 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: PORT BOHUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Třebíč, Mikulášova 501
od 14. 12. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: VOKUREK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Moravský Krumlov, Pionýrská 506
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: ZAPLETAL LIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Praha 4, Tererova 1358, PSČ 14900
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: PŘENOSIL JAROMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 4, Formanská 216, PSČ 14900
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993
Praha 2, Plavecká 3, PSČ 12800
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993
Praha 4, Formanská 216, PSČ 14900
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: ing.Václav Kupka CSc

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Lýskova 1591, PSČ 15000
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: Žá Josef

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 06. 06. 1994

Adresa: Praha 3, Jeseniova 29/909, PSČ 13000
od 07. 09. 1993 do 06. 06. 1994


Název/Jméno: Ší Emanuel

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Praha 4, Hrdličkova 2205/7, PSČ 14000
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: ing.Milan Černý CSc

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Praha 7, Schnirchova 4, PSČ 17000
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: Mare Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 13. 09. 1994

Adresa: Praha 2, Rumunská 17, PSČ 12000
od 07. 09. 1993 do 13. 09. 1994


Název/Jméno: MATĚJOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Rudná u Prahy, Masarykova 658/27
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: ELŠLÉGR JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 03. 01. 1995

Adresa: Chomutov, Palackého 3948
od 07. 09. 1993 do 03. 01. 1995


Název/Jméno: Kurk Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Louny, Havlíčkova 2398
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: KOPŘIVA MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 12. 03. 1996

Adresa: Velké Losiny, Boženy Němcové 334
od 07. 09. 1993 do 12. 03. 1996


Název/Jméno: SCHMIDT ERIK

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 6, Národní obrany 4
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: HALA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 4, Borošova 636
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: LUBOJACKÝ PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 10, Tesaříkova 1026/13
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: KOŽENÝ VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Praha 6, Fetrovská 6, PSČ 16000
od 06. 05. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: Švamber Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Cheb, Sadová 7, PSČ 35001
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: Šev Jan

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Mělník, Pod vrchem 2994, PSČ 27601
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: Krejč Václav

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Třebíč, gen. Svobody 632, PSČ 67405
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: JÄGER MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Praha 3, K lučinám 14, PSČ 13000
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: Celizn Ivan

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Přelouč, Pražská 1412, PSČ 53501
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: RASOCHA HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 4, Hrudíčkova 2106, PSČ 14800
od 06. 05. 1992 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: POPEL IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 do 06. 06. 1994

Adresa: Liberec, Aloisina výšina 632/108, PSČ 46000
od 06. 05. 1993 do 06. 06. 1994


Název/Jméno: KŘEČEK JOSEF

IČO: 40667260

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Praha 4, Jívenská 1127/6, PSČ 14000
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 30. 05. 1994

Adresa: Říčany, Na Fialce 1565, PSČ 25101
od 06. 05. 1993 do 30. 05. 1994
Praha 1O, Trhanovské nám. 11, PSČ 10200
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: KADLEC LUBOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Hodonín, Lesní 6
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: PALIVEC JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Chvaletice, Kolínská 344
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: MUSIL VLADIMÍR

IČO: 40854329

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Pardubice, Lidmily Malé 825
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: KRAUS VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Trutnov, Zámečnická 473
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: HUBKA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Žatec, Třebízského 2419
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: RYCHECKÝ MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Louny, Dvořákova 1342
od 01. 02. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: RATAJ FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Kadaň, Fibichova 809
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: VARADY MILOSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: České Budějovice, Prachatická 23
od 01. 02. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: NEPOVÍM MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 12. 03. 1996

Adresa: Praha 9, Běluňská 1974
od 01. 02. 1993 do 12. 03. 1996


Název/Jméno: MARVAN MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 7, Jana Zajíce 24
od 01. 02. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: SKUROVEC VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 2, Plavecká 3, PSČ 12800
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: HORÁČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 8, Trousilova 1106
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 4, Štichova 584, PSČ 14900
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: KUČERA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 07. 09. 1993

Adresa: Praha 4, Macurova 1385, PSČ 14900
od 06. 05. 1992 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: DUDORKIN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 07. 09. 1993

Adresa: Měchenice, Měchenice 74, PSČ 25206
od 06. 05. 1992 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: ERBAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 9, Teplická 281/18
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: BAUDYŠ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 302, PSČ 54235
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: LUDVÍK VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 4, Kracíkova 457, PSČ 14900
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 3. 2015


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 3. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Lubomír Kučera


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2012


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Lapin


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 2005

Odpovědní zástupci: Karel Cabejšek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 2004

Obory činnosti: - péče o spisový materiál
od 01. 12. 2004 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 01. 12. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 01. 12. 2004 do 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 01. 12. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 01. 12. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 01. 12. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Karel Hošek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 7. 2004

Obory činnosti: - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 27. 07. 2004 do 30. 06. 2008
- potisk materiálů tamponovým tiskem
od 27. 07. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 7. 2004


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 1. 2004

Obory činnosti: - provozování parkovišť
od 20. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- provozování garáží
od 20. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- prověřování tras pro nadměrné náklady
od 20. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- dopravní značení
od 20. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Petr Strnad

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 9. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 3. 2003

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 25. 03. 2003 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 25. 03. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Václav Mysliveček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a pprodej che

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 2. 2002

Odpovědní zástupci: Jaroslav Jančařík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Mgr. Martina Krišková


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 1. 2002

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Janáček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 1. 2002

Obory činnosti: Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Wurm

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 12. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Pětioký


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Javůrek


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Odpovědní zástupci: PhDr. Libuše Kopřivová


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Javůrek


Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Obory činnosti: - kin
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- divadel a koncertních sálů
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- muzeí a galerií
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- botanických a zoologických zahrad
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- knihoven
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační služby - chemické a mikrobiologické analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2001

Obory činnosti: - provozování středisek kalibrační služby
od 28. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- chemické a mikrobiologické analýzy
od 28. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Václav Vachek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 2. 2001

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 26. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 26. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 26. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Nidl, MBA

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 6. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Pilík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v energetice a průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 28. 02. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bohumil Syrovátka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Investorská činnosti v energetice a průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Petr Lidmila

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Investorká činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Wurm

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Wurm

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Houška

Zánik oprávnění:1. 3. 2001


Výroba stavebních materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 11. 1999

Obory činnosti: - keramických obkladaček a dlaždic
od 29. 11. 1999 do 30. 06. 2008
- keramických výrobků pro sanitární účely
od 29. 11. 1999 do 30. 06. 2008
- cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví
od 29. 11. 1999 do 30. 06. 2008
- betonu a výrobků z betonu, cementu nebo sádry
od 29. 11. 1999 do 30. 06. 2008
- cementu, práškové malty a sádry
od 29. 11. 1999 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Nykl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Holeček


Dekontaminační práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Analýzy vzorků spodní vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 10. 1997

Odpovědní zástupci: Jiří Bulant

Zánik oprávnění:22. 5. 2000


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Lumír Jendryščík

Zánik oprávnění:11. 1. 2005


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Karel Cabejšek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz knihovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Houška

Zánik oprávnění:26. 3. 2001


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Pastyřík

Zánik oprávnění:31. 8. 1998


Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 5. 1995

Zánik oprávnění:30. 4. 2002


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 5. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Janiga

Zánik oprávnění:31. 5. 2000


Provozování parkovišť

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 5. 1995

Zánik oprávnění:26. 3. 2001


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 4. 1995

Zánik oprávnění:13. 1. 1997


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 4. 1995

Zánik oprávnění:13. 1. 1997


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 3. 1995

Zánik oprávnění:31. 3. 2000


Masérské služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Ivan Janda

Zánik oprávnění:8. 9. 1999


Provozování saun

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1995

Zánik oprávnění:28. 2. 2001


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní na území České republiky

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Šabata

Zánik oprávnění:31. 7. 1995


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 4. 1993

Zánik oprávnění:4. 4. 2001


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Jiří Hoika

Zánik oprávnění:31. 3. 1993


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garní, motel, botel zařazených do tř. ** a výše a v kategoriích pension, chat. osada, kemp zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeníích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Alois Pokorný

Zánik oprávnění:31. 3. 1995


Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Fořt

Zánik oprávnění:19. 8. 1994


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1993

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 12. 02. 1993 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 12. 02. 1993 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kulovaný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž a opravy telekomunikačních zařízení,s výjimkou činností uvedených v § 3 odst.2 písm. h) živnost. zákona

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Nidl, MBA

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Štefan Matej

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Sýkora

Zánik oprávnění:30. 11. 1994


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 1992

Přerušení: Aktivní od 05. 03. 2014 do 31. 12. 2034


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 1992

Obory činnosti: - poskytování užití software
od 28. 07. 1997 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Zeithammer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Dynamické vyvažování strojních rotačních součástí.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:18. 4. 1995


Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:25. 4. 2001


Provádění rozborů olejů, vody a uhlí.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prádelenství.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Šik

Zánik oprávnění:16. 11. 1994


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Petr Strnad

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:26. 3. 2001


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Václav Mysliveček


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 09. 04. 2014
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 09. 04. 2014
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 04. 05. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 27. 03. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 27. 03. 2009
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 27. 03. 2009
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 27. 03. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 23. 02. 2005 do 27. 03. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 12. 2004 do 27. 03. 2009
Kopírovací práce
od 26. 07. 2004 do 27. 03. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 07. 01. 2004 do 27. 03. 2009
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 25. 08. 2003
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 25. 08. 2003
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 25. 03. 2003 do 27. 03. 2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 14. 01. 2002 do 27. 03. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 14. 01. 2002 do 27. 03. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 14. 01. 2002
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 14. 01. 2002
Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
od 05. 12. 2001 do 27. 03. 2009
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 05. 12. 2001
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 05. 12. 2001 do 27. 03. 2009
Testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační služby - chemické a mikrobiologické analýzy
od 28. 02. 2001 do 27. 03. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 26. 02. 2001 do 27. 03. 2009
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 12. 06. 2000
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 28. 02. 2000
Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě
od 28. 02. 2000 do 27. 03. 2009
Investorská činnosti v energetice a průmyslu
od 28. 02. 2000 do 27. 03. 2009
Inženýrská činnost v energetice a průmyslu
od 28. 02. 2000 do 27. 03. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 02. 2000
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 28. 02. 2000
Investorká činnost ve stavebnictví
od 03. 02. 2000 do 27. 03. 2009
Inženýrská činnost ve stavebnictví
od 03. 02. 2000 do 27. 03. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 15. 12. 1999
Poradenská činnost v oblasti energetiky
od 15. 12. 1999 do 27. 03. 2009
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 29. 11. 1999
Výroba stavebních materiálů
od 29. 11. 1999 do 27. 03. 2009
Analýzy vzorků spodní vody
od 24. 11. 1999 do 27. 03. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 24. 11. 1999
Dekontaminační práce
od 24. 11. 1999 do 27. 03. 2009
Ubytovací služby
od 12. 02. 1993 do 27. 03. 2009
Poskytování software
od 12. 12. 1992 do 27. 03. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 30. 09. 1992
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 30. 09. 1992
Velkoobchod a maloobchod
od 30. 09. 1992
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 30. 09. 1992
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 30. 09. 1992
Reprografické služby.
od 30. 09. 1992 do 27. 03. 2009
Koupě zboží za účelemjeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb., a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 30. 09. 1992 do 27. 03. 2009
Výroba demineralizované vody.
od 30. 09. 1992 do 27. 03. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 30. 09. 1992 do 27. 03. 2009
Automatizované zpracování dat
od 30. 09. 1992 do 27. 03. 2009
Provádění rozborů olejů, vody a uhlí.
od 30. 09. 1992 do 27. 03. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Kratochvíl


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Brabec

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Zelený

Zánik oprávnění:4. 4. 2001


Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Šárka Vinklerová

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Reprografické služby.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Fořt

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Sýkora

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Vydavatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Nidl, MBA

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Nakladatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Koupě zboží za účelemjeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb., a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba demineralizované vody.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování malých vodních elektráren

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Výuka v oboru výpočetní techniky.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Pilík

Zánik oprávnění:4. 4. 2001


Výroba jednoduchých ocelových stavebních konstrukcí pozemních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Petr Lidmila

Zánik oprávnění:11. 2. 1998


Výroba lešení, pomocných konstrukcí a plošin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Neffe

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Zpracování a opracování plastických hmot pro stavební a konstrukční účely.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Daniel Rous

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Daniel Rous

Zánik oprávnění:25. 4. 2001


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lukáš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 1. 1998


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Bohumil Šafář

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Projektování elektrických zařízení
od 30. 09. 1992 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Arnošt Kult

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Karel Cabejšek

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Karel Cabejšek

Zánik oprávnění:28. 3. 1997


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Karel Hošek

Zánik oprávnění:26. 2. 1997


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:25. 4. 2001


Leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:4. 4. 2001


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jan Kopecký

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Montáž,opravy,rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 2. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45274649

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3488297" Bohemia Pharm, spol. s r.o. " v likvidaci63149303Libušina 4778, 430 01 Chomutov
86183" SPEKTRUM SERVIS ",výrobní družstvo481441Dobětická 2333/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
2994944"BYTOVÉ DRUŽSTVO Padlých Hrdinů 8" - družstvo25517651Prostějov, Nám. Padlých hrdinů 8, PSČ 79601
1324895"Club sběratelů hracích karet, z.s."22890033Pod Kavalírkou 304/44, Košíře, 150 00 Praha
2561198"ETS" M & V, spol. s r.o. "v likvidaci"41603966Rešice 167, PSČ 67173

Související osoby

#NázevICOAdresa
1146587"FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co."4623 Gunskirchen, Lambacher Str.14, Rakouská republika
407777"Investa" Leasing und Beteiligungsgesellschaft mbHVídeň, Praterstrasse 23, Rakouská republika
1146588"MABA Fertigteilindustrie GmbH"2752 Wöllersdorf, Feuerwerksanstalt, Rakouská republika
219142"Mánes", Masarykovo nábř.250,Praha1Nad Bertramkou 17, Praha 5, zast. ak.soch.Vlastislav HOUSA
1124993"WEBA" Holding Gesellschaft m. b. H.4407 Steyr-Gleink, Weba-Strasse 2, Rakouská republika