ČEZ, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČEZ, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1581. Její identifikační číslo je 45274649 a sídlo firmy je Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053.

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ, a. s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1581

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: yqkcds6

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Ostraha majetku a osob
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Zprostředkování obchodu a služeb
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Kopírovací práce
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Technické činnosti v dopravě
Montáž měřidel
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Psychologické poradenství a diagnostika
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Pronájem a půjčování věcí movitých
Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
Testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zastupování v celním řízení
Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě
Investorská činnosti v energetice a průmyslu
Inženýrská činnost v energetice a průmyslu
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Investorká činnost ve stavebnictví
Poradenská činnost v oblasti energetiky
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření...
Výroba stavebních materiálů
Hostinská činnost
Analýzy vzorků spodní vody
Dekontaminační práce
Poskytování telekomunikačních služeb
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Provoz knihovny
Silniční motorová doprava
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provozování parkovišť
Směnárny
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování saun
Masérské služby
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a...
Pronájem motorových vozidel
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel,...
Směnárny
Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a veřejná...
Ubytovací služby
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení,s výjimkou činností...
Hostinská činnost
Obráběčství
Instalace a opravy elektronických zařízení
Poskytování software
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví, nástrojářství
Vodoinstalatérství, topenářství
Projektová činnost ve výstavbě
Opravy karosérií
Prádelenství.
Provádění rozborů olejů, vody a uhlí.
Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu
Dynamické vyvažování strojních rotačních součástí.
Montáž,opravy,rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených...
Opravy motorových vozidel
Leštění kovů
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Revize elektrických zařízení
Projektování elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora...
Elektroinstalatérství
Automatizované zpracování dat
Pronájem průmyslového zboží
Zpracování a opracování plastických hmot pro stavební a konstrukční...
Výroba lešení, pomocných konstrukcí a plošin
Výroba jednoduchých ocelových stavebních konstrukcí pozemních staveb
Výuka v oboru výpočetní techniky.
Provozování malých vodních elektráren
Výroba demineralizované vody.
Koupě zboží za účelemjeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží...
Nakladatelství
Vydavatelství
Polygrafická výroba
Reprografické služby.
Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky
Izolatérství
Truhlářství
Výroba cementového zboží a umělého kamene

Adresa společnosti

Sídlo: Duhová 1444/2, 14000 Praha

Adresy: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 12. 08. 2002
Praha 1, Jungmannova 29/35, PSČ 11148
od 01. 08. 2001 do 12. 08. 2002
Praha 1, Jungmannova 29, PSČ 11148
od 06. 05. 1992 do 01. 08. 2001

Skutečnosti

  Společnost ČEZ, a. s., se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
od 26. 11. 2014

  Internetové stránky společnosti ČEZ, a. s., jsou umístěny na adrese: www.cez.cz.
od 26. 11. 2014

  Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, tj. soubor veškerého majetku a dluhů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společnosti PPC Úžín, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, identifikační číslo 271 98 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9671, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem.
od 01. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 31. 01. 2014

  Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, společnosti Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, identifikační číslo 287 07 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2056, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem.
od 01. 10. 2013

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 3.12.2009 mezi společnostmi ČEZ, a.s. IČ: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 a ČEZ Teplárenská, a.s. IČ: 273 09 941, se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, došlo s účinností ke dni 1.1.2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., specifikované jako "rozvody tepla", do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
od 30. 04. 2010

  Na společnost ČEZ, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti Energetika Vítkovice, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02, IČ 258 54 712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 2313, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem.
od 01. 10. 2008

  Valná hromada společnosti, která se konala dne 21.5.2008, příjala toto usnesení:Základní kapitál společnosti ČEZ, a.s. se snižuje o částku........5.422.108.400,- Kč, (slovy: pět miliard čtyři sta dvacet dva milionů jedno sto osm tisíc čtyři sta korun českých)z původní výše základního kapitálu........59.221.084.300,- Kč, (slovy: padesát devět miliard dvě stě dvacet jeden milion osmdesát čtyři tisíc tři sta korun českých)na částku ve výši................53.798.975.900,- Kč, (slovy: padesát tři miliard sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých), a to zrušením 54.221.084 ks (slovy: padesát čtyři milionů dvě stě dvacet jeden tisíc osmdesát čtyři kusů) vlastních akcií o jmenov?té hodnotě 100,- Kč na 1 kus, tj. jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o změnách základního kapitálu, a zrušení vlastích akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.
od 11. 06. 2008

  Na společnost ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikajících společností: Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Východočeská energetika, a.s., IČ: 60108720, se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463, se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 01. 10. 2007

  pozemek parc. č. 263/9 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře1660 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané nalistu vlastnictví číslo 458,
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/24 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 358 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a vsouladu s § 210 obchodního zákoníku a čl. 33 odst. 5 stanovrozhodlo:
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 470 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 464 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře152 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 122.382 kusů(slovy: jedno sto devět tisíc tři sta padesát kusů) kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč,(slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou emitovány vzaknihované podobě a budou registrované.3. Úpis akcií je proveden s vyloučením přednostního právastávajících akcionářů.
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 451 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 450 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře16 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 449 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 13m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 331 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 3841 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/137 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 448 m2, v katastrálním území. Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 10. 06. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 456 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře472 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 455 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře139 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc.č. 454 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 47m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 446 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře169 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 226/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 399 m2 v katastrálním území Zdechovice, okres Pardubice,zapsán na listu vlastnictví číslo 40,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  9. Návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku bude podán dotřiceti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  Nepeněžité vklady jsou oceněny v privatizačních projektech,které nahrazují posudek znalce, částkou 12.238.200,--Kč (slovy:dvanáct milionů dvě stě třicet osm tisíc dvě stě korun českých).Za tyto nepeněžité vklady se vydají akcie uvedené v bodu 2.výše.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1029/3 - zastavěná plocha, bez domu ve výměře227 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listuvlastnictví číslo 85,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1029/2 - zastavěná plocha, bez domu ve výměře227 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listuvlastnictví číslo 85,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1029/1 - zastavěná plocha, dvůr ve výměře 671m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listuvlastnictví číslo 85,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 263/10 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře770 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané nalistu vlastnictví číslo 458,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 284/4 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře458 m2 v katastrálním území Trnávka, obec Trnávka, okresPardubice, zapsané na listu vlatnictví číslo 25.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 227/5 - ostatní plocha, manipulační plocha vevýměře 4452 m2 v katastrálním území Trnávka, obec Trnávka, okresPardubice, zapsané na listu valstnictví číslo 25,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek st. parc. č. 123 - zastavěná plocha, bez stavby, vevýměře 156 m2 v katastrálním území Trnávka, okres Pardubice,zapsané na listu vlastnictví číslo 25,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 37/4 - ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře8788 m2 v katastrálním území Hněvice, obec Štěstí, okresLitoměřice, zapsané na listu vlastnictví číslo 131,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  stavba, ost. stav. objekt, na st. parc. č. 432 - pozemek jiného vlastníka, v katastrálním území Horní Počaply, obec HorníPočaply, okres Mělník, zapsné na listu vlastnictví číslo 581,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1490/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 29151 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1180/8 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 663 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1180/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 1620 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/145 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 12900 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/136 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 6327 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/40 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 913 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/27 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 2020 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 954/17 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 1067 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Parubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/25 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 7 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice,okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/23 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 4572 m 2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/11 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 29 151 m2, v katastrálním území. Chaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 465 - zastavěná plocha bez stavby,, ve výměře476 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 657 m 2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 497 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 73m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc, č. 453 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc.č. 453 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 452 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 52m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 893/5 - ostatní plocha, ve výměře 387 m2, vkatastrálním území .Kolín, obec Kolín, okres Kolín, zapsán nalistu vlastnictví číslo 1438
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 1365/21 - ostatní plocha, staveniště, ve výměře75 m2, v katastrálním území. Telčice, obec Chvaeltice, okresPradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 10
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 820 - zastavěná plocha bez domu, ve výměře 376m2, v katastrálním území. Telčice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 10
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  stavba čp. 23, na stavební parcele č. 34 v katastrálním územíKřtěnov, obec Temelín, okres České Budějovice, zapsaná na listuvlastnictví č. 295,
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  8. Akcie budou upisovatelem upsány těmito nepeněžitými vklady:
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  7. Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápisrozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, předáním prohlášení dle § 60 odst. 2 obchodníhozákoníku, v sídle ČEZ, a.s., Praha 1, Jungmannova 29/35, do 7dnů od data úpisu akcií.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  6. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě jednohoměsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku,přičemž o počátku běhu této lhůty bude upisovatel informovánpísemně, doporučeným dopisem, odeslaným na adresu upisovatele dotří dnů ode dne, kdy se společnost o zápisu tohoto usnesení doobchodního rejstříku dozví.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  5. Emisní kurz akcií odpovídá jmenovité hodnotě upisovanýchakcií.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  4. Akcie budou upsány určitým zájemcem, jímž je Fond národníhomajetku České republiky, IČ: 41692918, se sídlem Rašínovonábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen "upisovatel").
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  1.Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitými vklady o částku12.238.200,--Kč (slovy: dvanáct miliónů dvě stě třicet osm tisícdvě stě korun českých), upisováním akcií. Upisování akcií nadtuto částku se nepřipouští.
od 13. 05. 2002 do 21. 08. 2002

  pozemek parc. č. 260/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 470 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 263/9 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře1660 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapasné nalistu vlastnictví číslo 458,
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 464 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře152 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPrdubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  2. Na zvášení základního kapitálu bude upsáno 122.382 kusů(slovy: jedno sto devět tisíc tři sta padesát kusů) kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč,(slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou emitovány vzaknihované podobě a budou registrované.3. Úpis akcií je proveden s vyloučením přednostního právastávajících akcionářů.
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 260/24 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 358 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a vsouladu s § 120 obchodního zákoníku a čl. 33 odst. 5 stanovrozhodlo:
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 451 - zastevěná plocha bez stavby, ve výměře 24m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 954/137 - ostatní plocha, manipulační plocha,ve výměře 448 m2, v katastrálním území. Chvaletice, okresPradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 449 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 13m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okresPradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 450 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře16 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletcie, okresPardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 260/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 3841 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaeltice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  pozemek parc. č. 260/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, vevýměře 331 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obecChvaletice, okres Parubice, zapsán na listu vlastnictví číslo211
od 13. 05. 2002 do 10. 06. 2002

  Představenstvo společnosti projednálo návrh Fondu národníhomajetku České republiky a v souladu s čl 33 odst. 5 Stanmovrozhodlo o zvýšení základního jmění společnosti ČEZ, a.s. o13.904.000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem specifikovaným vprivatizačních projektech č. 50460 a č. 50539. Nepeněžitý vkladse oceňuje částkami 751.000,- Kč a 13.153.000,- Kč.
od 19. 10. 1998 do 15. 07. 1999

  Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR arozhodlo o navýšení základního jmění společnosti o50,913.000,-Kč vložením nepeněžitého vkladu v podobě pozemků,které souvisí s předmětem podnikání společnosti a jejichžcelková hodnota činí 50,913.000,-Kč.
od 09. 02. 1998 do 19. 10. 1998

  Základní jmění společnosti: 58.873,128.600,- Kčs
od 14. 12. 1993 do 13. 09. 1994

  Základní jmění společnosti: 53 521 026 000,- Kčs1 akcie na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kčs (akcie sezvláštními právy státu).
od 06. 05. 1993 do 14. 12. 1993

  K jedné akcii se zvláštními právy státu, znějící na jménoFond národního majetku České republiky se váže toto omezení:- bez souhlasu vlastníka akcie nelze nakládat s majetkovoupodstatou přenosové soustavy, zejména tento majetek převádětnebo pronajmout.
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 06. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku České energetické závody, Praha.
od 06. 05. 1992

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu§ 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.
od 06. 05. 1992

  Základní jmění: 49 181 248 000,- Kčs1 ks akcie na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kčs (akciese zvláštními právy státu).
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

IČO: 2023482

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 2016 do 04. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 2011 do 23. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 2008 do 28. 11. 2011

Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 15. 10. 2015
Praha 10, Nad Kapličkou 2335/26, PSČ 10000
od 28. 11. 2011 do 15. 10. 2015
Praha 10, Nad Kapličkou 26/2335, PSČ 10000
od 11. 06. 2008 do 28. 11. 2011


Název/Jméno: LANDA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016 do 03. 11. 2016

Adresa: 28. října 836/27, 410 02 Lovosice
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016

Adresa: Chaloupky 266/48, Komín, 624 00 Brno
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: VINKLEROVÁ ŠÁRKA

IČO: 49342754

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016

Adresa: 7. května 935/5, Chodov, 149 00 Praha 4
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: VÁGNER FRANTIŠEK

IČO: 41540344

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2016

Adresa: Javorová 1018, Podklášteří, 674 01 Třebíč
od 04. 08. 2016


Název/Jméno: POLÁK PETR

IČO: 65727690

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2016

Adresa: Neužilova 1496/8, Zbraslav, 156 00 Praha 5
od 13. 04. 2016


Název/Jméno: CHALOUPKOVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2011 do 20. 10. 2015

Adresa: Bzenecká 1070/18, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
od 06. 08. 2015
Plzeň - Severní předměstí, Bzenecká 1070/18, PSČ 32300
od 28. 11. 2011 do 06. 08. 2015


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2011 do 20. 10. 2015

Adresa: Spěšného 1890, 252 63 Roztoky
od 02. 09. 2013
Roztoky, Spěšného 1890, PSČ 25263
od 28. 11. 2011 do 02. 09. 2013


Název/Jméno: BLAŽEK PETR

IČO: 46921630

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 10. 2015 do 04. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2015 do 20. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 26. 11. 2014

Adresa: Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 23. 09. 2015 do 04. 08. 2016
Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 24. 09. 2014 do 26. 11. 2014


Název/Jméno: TYC JIŘÍ

IČO: 47240415

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 04. 08. 2016

Adresa: Zastávka-Budějovická 190, 370 01 Vrábče
od 24. 09. 2014 do 04. 08. 2016


Název/Jméno: HRONEK VLADIMÍR

IČO: 72187981

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2014 do 01. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 05. 2013 do 01. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2010 do 15. 05. 2013

Adresa: Komenského 693, 375 01 Týn nad Vltavou
od 15. 05. 2013
Týn nad Vltavou, Komenského 693, PSČ 37501
od 10. 11. 2010 do 15. 05. 2013


Název/Jméno: ČERNÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 12. 2014

Adresa: K Oboře 421, 289 37 Loučeň
od 19. 12. 2014


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 11. 2014

Adresa: Zbečník 331, 549 31 Hronov
od 26. 11. 2014


Název/Jméno: ŠIMEK DRAHOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006

Adresa: č.p. 229, 675 54 Dalešice
od 01. 10. 2014
Dalešice 229, PSČ 67554
od 30. 08. 2006 do 01. 10. 2014


Název/Jméno: VLK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 13. 04. 2016

Adresa: Libušina 1041, 413 01 Roudnice nad Labem
od 24. 09. 2014 do 13. 04. 2016


Název/Jméno: WAGENKNECHT LUKÁŠ

IČO: 5255767

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 04. 08. 2016

Adresa: U Krematoria 2636, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
od 24. 09. 2014 do 04. 08. 2016


Název/Jméno: MUCHA RADEK

IČO: 16637119

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2013

Adresa: Rejhotice 7, 788 11 Loučná nad Desnou
od 04. 06. 2013


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 76657990

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2013

Adresa: Na Podlesí 1443, 432 01 Kadaň
od 04. 06. 2013


Název/Jméno: PAČES VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 02. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 08. 2013 do 12. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 05. 2013 do 02. 08. 2013

Adresa: Černochova 1073/7, Košíře, 158 00 Praha 5
od 15. 05. 2013


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK LADISLAV

IČO: 71408908

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2013

Adresa: Nad Kaňkou 382, Příbram III, 261 01 Příbram
od 29. 08. 2013


Název/Jméno: HLAVÁČ IVO

IČO: 65865162

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2014

Adresa: Sázavská 736/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 25. 02. 2015
U Zvonařky 2536/1c, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 31. 01. 2014 do 25. 02. 2015


Název/Jméno: PLESKAČ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 11. 06. 2008 do 22. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 2008 do 11. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2006 do 14. 03. 2008

Adresa: Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
od 31. 01. 2014
Třebíč, Hladíkova 1176/36, PSČ 67401
od 20. 02. 2006 do 31. 01. 2014


Název/Jméno: BENEŠ DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 10. 2011 do 24. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2010 do 24. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 11. 06. 2008 do 22. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 06. 2006 do 11. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2006 do 09. 06. 2006

Adresa: Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1
od 02. 06. 2014
U bažantnice 442/38, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
od 24. 01. 2014 do 02. 06. 2014
Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice 442/38, PSČ 15900
od 24. 10. 2011 do 24. 01. 2014
Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice 442/38, okres Karviná, PSČ 73541
od 24. 10. 2011 do 24. 10. 2011
Petřvald, Klimšova 797, okres Karviná, PSČ 73541
od 20. 02. 2006 do 24. 10. 2011
Petřvald, Klimešova 797, okres Karviná, PSČ 73541
od 11. 01. 2006 do 20. 02. 2006


Název/Jméno: SIXTA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2015 do 04. 08. 2016

Adresa: Šlikova 298/39, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 23. 09. 2015 do 04. 08. 2016


Název/Jméno: BOROVEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 03. 2015 do 23. 09. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 03. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 02. 2006 do 26. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2004 do 20. 02. 2006

Adresa: Pod Smetankou 196/4, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
od 24. 09. 2014 do 23. 09. 2015
Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Smetankou 196/4, PSČ 19000
od 25. 07. 2005 do 26. 01. 2008
Pozořice, Křivice 306, PSČ 66407
od 06. 12. 2004 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: CHARVÁT LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2014 do 23. 09. 2015

Adresa: U Břehu 154, Lhota, 252 41 Dolní Břežany
od 24. 09. 2014 do 23. 09. 2015


Název/Jméno: MEJSTŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 2013 do 24. 09. 2014

Adresa: Krajníkova 107, 252 29 Dobřichovice
od 09. 12. 2013 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: MAREŠ JAN

IČO: 75243318

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 2013 do 24. 09. 2014

Adresa: Šafaříkova 2850/20, 430 03 Chomutov
od 09. 12. 2013 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: ŘÍHA VLADIMÍR

IČO: 14929180

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2013 do 24. 09. 2014

Adresa: Na Fialce II 1693/14, Řepy, 163 00 Praha 6
od 29. 08. 2013 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: VORLOVÁ JIŘINA

IČO: 66283299

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2013 do 29. 08. 2013

Adresa: Brdlíkova 192/11, Motol, 150 00 Praha 5
od 02. 08. 2013 do 29. 08. 2013


Název/Jméno: POUL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2013 do 24. 09. 2014

Adresa: Vidoulská 789/28, Jinonice, 158 00 Praha 5
od 25. 01. 2013 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: VOLF JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 do 24. 09. 2014

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, K Zahrádkám 999/10, PSČ 15500
od 14. 08. 2012 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: BAJGAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 do 24. 09. 2014

Adresa: Čeladná 868, PSČ 73912
od 14. 08. 2012 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: VACEK ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 do 02. 08. 2013

Adresa: Kladno - Kročehlavy, Hřebečská 2642, PSČ 27201
od 14. 08. 2012 do 02. 08. 2013


Název/Jméno: HLAVINKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2008 do 21. 02. 2013

Adresa: Vyškov, Antonína Zápotockého 64/4, PSČ 68001
od 26. 01. 2008 do 21. 02. 2013


Název/Jméno: ROMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 10. 2011 do 09. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 03. 2004 do 24. 10. 2011

Adresa: Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice 484/43, PSČ 15900
od 13. 04. 2011 do 09. 12. 2013
Praha 4, Nad Ryšánkou 2005/7, PSČ 14700
od 16. 05. 2008 do 13. 04. 2011
Kamenice 26, okres Praha-východ, PSČ 25168
od 14. 03. 2008 do 16. 05. 2008
Kamenice 26, okres Praha-východ
od 24. 03. 2004 do 14. 03. 2008


Název/Jméno: ŘÍMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2011 do 02. 01. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 10. 2010 do 24. 10. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2010 do 12. 10. 2010

Adresa: Frýdek-Místek, Rybnická 2912, PSČ 73801
od 21. 09. 2010 do 02. 01. 2012


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 09. 2011 do 15. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 do 22. 09. 2011

Adresa: Praha 8, Nová 848, PSČ 18400
od 30. 11. 2010 do 15. 05. 2013


Název/Jméno: KLEPEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2011 do 24. 10. 2011

Adresa: Praha 6 - Sedlec, Kamýcká 243/4, PSČ 16000
od 04. 07. 2011 do 24. 10. 2011


Název/Jméno: DOBROVOLNÁ LIBĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2011 do 14. 08. 2012

Adresa: Ústí nad Labem, Rooseveltova /2, PSČ 40001
od 04. 07. 2011 do 14. 08. 2012


Název/Jméno: DZVONÍK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2011 do 14. 08. 2012

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Vstavačová 1284/12, PSČ 15500
od 04. 07. 2011 do 14. 08. 2012


Název/Jméno: Klosík Lubomír

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 04. 2011 do 04. 06. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2009 do 01. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4439/22, PSČ 70800
od 27. 02. 2009 do 04. 06. 2013
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4439
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4439
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: KOHOUT JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 do 09. 12. 2013

Adresa: Praha 4, Bachova 1589, PSČ 14900
od 30. 11. 2010 do 09. 12. 2013


Název/Jméno: HAMPL LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 do 29. 03. 2012

Adresa: Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2365/17, PSČ 18200
od 30. 11. 2010 do 29. 03. 2012


Název/Jméno: KADRNKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 do 24. 09. 2014

Adresa: Hustopeče, Krátká 1229/18, PSČ 69301
od 30. 11. 2010 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: LÍZAL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2010 do 01. 04. 2011

Adresa: Praha 4, Ke škole 1398, PSČ 14900
od 30. 11. 2010 do 01. 04. 2011


Název/Jméno: JANOTA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 10. 2010 do 04. 07. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2010 do 12. 10. 2010

Adresa: Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3267, PSČ 14300
od 21. 09. 2010 do 04. 07. 2011


Název/Jméno: TROJAN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2006 do 30. 11. 2010

Adresa: Praha 6, U Beránky 2032/5, PSČ 16000
od 30. 04. 2010 do 30. 11. 2010
Praha - Praha 6, U Beránky 2032/5, PSČ 16000
od 20. 02. 2006 do 30. 04. 2010


Název/Jméno: BODNÁR PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 2009 do 31. 01. 2014

Adresa: 93401 Levice, Tatranská 4484/40, Slovenská republika
od 23. 09. 2009 do 31. 01. 2014


Název/Jméno: FUKSA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 06. 2009 do 21. 09. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2007 do 25. 06. 2009

Adresa: Příbram 2, Hornická 115, PSČ 26100
od 30. 05. 2007 do 21. 09. 2010


Název/Jméno: KEBRDLE MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2009 do 30. 11. 2010

Adresa: Praha 10, Hyacintová 3181/20, PSČ 10600
od 25. 06. 2009 do 30. 11. 2010


Název/Jméno: JIŘÍK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2009 do 16. 06. 2010

Adresa: Děčín, Nerudova 10, PSČ 40502
od 25. 06. 2009 do 16. 06. 2010


Název/Jméno: PASÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2006 do 23. 09. 2009

Adresa: Praha 6, Ke Kulišce 2626/1K, PSČ 16000
od 25. 06. 2009 do 23. 09. 2009
Praha 8, Nad Vavrouškou 720/28, PSČ 18000
od 15. 05. 2006 do 25. 06. 2009


Název/Jméno: GROSS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2009 do 04. 06. 2013

Adresa: Chvaletice, Palackého 194, PSČ 53312
od 27. 02. 2009 do 04. 06. 2013


Název/Jméno: DEMJANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2007 do 30. 11. 2010
Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2003 do 29. 06. 2007

Adresa: Kadaň, Třešňová 1727, PSČ 43201
od 29. 06. 2007 do 30. 11. 2010
Kadaň, Třešňová 1727
od 29. 05. 2003 do 29. 06. 2007


Název/Jméno: JANEČEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2007 do 25. 06. 2009

Adresa: Kosmonosy, Stakorská 132, PSČ 29306
od 30. 05. 2007 do 25. 06. 2009


Název/Jméno: KALAŠ PETR

IČO: 61159042

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2007 do 30. 11. 2010

Adresa: Praha 10 - Petrovice, Milánská 465, PSČ 10900
od 30. 05. 2007 do 30. 11. 2010


Název/Jméno: HRUBÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2007 do 04. 07. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 02. 2006 do 09. 01. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 09. 07. 2003 do 20. 02. 2006

Adresa: Praha 6, Dr.Zikmunda Wintra 768/20, PSČ 16000
od 03. 04. 2007 do 04. 07. 2011
Praha - Praha 6, Zikmunda Wintra 768/20, PSČ 16000
od 20. 02. 2006 do 09. 01. 2007
Praha 6, Zikmunda Wintra 768/20
od 09. 07. 2003 do 20. 02. 2006


Název/Jméno: ZEMAN KAREL

IČO: 70372896

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2007 do 30. 05. 2007

Adresa: Praha 4, U Kamýku 870/2, PSČ 14200
od 09. 01. 2007 do 30. 05. 2007


Název/Jméno: KOCOUREK MARTIN

IČO: 60441623

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 01. 2007 do 21. 09. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2006 do 09. 01. 2007

Adresa: Praha 6, Kopeckého 1328/43, PSČ 16900
od 30. 10. 2006 do 21. 09. 2010


Název/Jméno: ŽIDLICKÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2006 do 10. 11. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 30. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 do 30. 08. 2006

Adresa: Chomutov, Palackého 3997, PSČ 43001
od 30. 08. 2006 do 10. 11. 2010
Chomutov, Palackého 3997
od 12. 08. 2002 do 30. 08. 2006


Název/Jméno: HÜNER TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2006 do 25. 06. 2009

Adresa: Havířov - Životice, Přátelství 269/15, PSČ 73601
od 30. 10. 2006 do 25. 06. 2009


Název/Jméno: BIS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2006 do 30. 10. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 20. 02. 2006

Adresa: Plzeň, Koterovská 566/145, PSČ 30000
od 20. 02. 2006 do 30. 10. 2006
Plzeň, Koterovská 566/145
od 02. 11. 2005 do 20. 02. 2006


Název/Jméno: SVOBODA ALAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 06. 2004 do 15. 05. 2006

Adresa: Praha 6, Na Perníkářce 1461/12, PSČ 16000
od 02. 11. 2005 do 15. 05. 2006
Plzeň, Gruzínská 1314/21
od 19. 06. 2004 do 02. 11. 2005


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 30. 05. 2007

Adresa: Čáslav, Malinová 1669, PSČ 28601
od 25. 07. 2005 do 30. 05. 2007


Název/Jméno: KOUSAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 30. 05. 2007

Adresa: Praha 4, Na Lánech 15, PSČ 14000
od 25. 07. 2005 do 30. 05. 2007


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 20. 02. 2006

Adresa: Praha 3, Na Balkáně 130, PSČ 13000
od 25. 07. 2005 do 20. 02. 2006


Název/Jméno: ŠEVR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2004 do 27. 02. 2009
Dozorčí rada - člen
od 03. 07. 2001 do 20. 12. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998

Adresa: Mělník, Pod Vrchem 2994
od 03. 07. 2001 do 27. 02. 2009
Mělník, Pod vrchem 2994, PSČ 27601
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: JEDLIČKA JIŘÍ

IČO: 44489111

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2004 do 27. 02. 2009

Adresa: Náměšť nad Oslavou, Bří. Čapků 850
od 20. 12. 2004 do 27. 02. 2009


Název/Jméno: LAŠÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2004 do 20. 02. 2006

Adresa: Dobřichovice, Krajníkova 142
od 01. 09. 2004 do 20. 02. 2006


Název/Jméno: ŠAFAŘÍK PAVEL

IČO: 70603561

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2004 do 25. 07. 2005

Adresa: Šumperk, Šumavská 27
od 01. 09. 2004 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: VOBOŘIL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 08. 2004 do 11. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2004 do 25. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 02. 2004 do 24. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 2003 do 02. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 01. 2003 do 13. 08. 2003
Prokura - prokurista
od 03. 10. 1996 do 23. 06. 2004

Adresa: Praha 4, U Bazénu 403
od 02. 02. 2004 do 11. 01. 2006
Praha 4, U bazénu 403
od 03. 10. 1996 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 02. 2004 do 19. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2000 do 02. 02. 2004
Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Moravské Budějovice, Na Výsluní 1588
od 02. 02. 2004 do 19. 06. 2004
Moravské Budějovice, Na Výsluní 1588, okres Třebíč
od 01. 08. 2001 do 23. 06. 2004
Moravské Budějovice, Šafaříkova 1275, okres Třebíč
od 01. 02. 1993 do 01. 08. 2001
Moravské Budějovice, Šafaříkova 1275
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

IČO: 5077401

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2004 do 06. 12. 2004
Prokura - prokurista
od 12. 08. 2003 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 03. 02. 1994 do 30. 01. 1997

Adresa: Třebíč, Zahraničního odboje 940
od 02. 02. 2004 do 06. 12. 2004
Třebíč, Zahraničního odboje 945
od 12. 08. 2003 do 02. 02. 2004
Třebíč, Zahraničního odboje 945
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Třebíč, Zahraničního odboje 945
od 03. 02. 1994 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2003 do 02. 11. 2005

Adresa: Frýdek Místek, Skalice 339
od 13. 08. 2003 do 02. 11. 2005


Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Petřvald u Karviné, Aloise Blachy 1785
od 13. 08. 2003 do 23. 06. 2004
Orlová - Lutyně, Masarykova 955
od 30. 01. 1997 do 13. 08. 2003
Orlová - Lutyně, Masarykova 955
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: LINHART ZDENĚK

IČO: 76431720

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 03. 2003 do 23. 06. 2004

Adresa: Třebíč, Okružní 900
od 09. 07. 2003 do 23. 06. 2004
Třebíč, Okružní 901
od 12. 03. 2003 do 09. 07. 2003


Název/Jméno: SVOJITKA DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2003 do 25. 08. 2004
Prokura - prokurista
od 13. 01. 2003 do 23. 06. 2004

Adresa: Praha 7, Jana Zajíce 40
od 13. 01. 2003 do 25. 08. 2004


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

IČO: 69627363

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2003 do 09. 01. 2007

Adresa: Praha 3, Milešovská 1986/10
od 29. 05. 2003 do 09. 01. 2007


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 05. 2003 do 25. 07. 2005

Adresa: Milevsko, Erbenova 746
od 29. 05. 2003 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2003 do 01. 09. 2004

Adresa: Praha 4, Kosmická 747/21
od 29. 05. 2003 do 01. 09. 2004


Název/Jméno: KOUKLÍK IVO

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 03. 2003 do 23. 06. 2004

Adresa: Třebíč, Lípová 2
od 12. 03. 2003 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: HEZOUČKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 09. 1999 do 12. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1999 do 29. 05. 2003

Adresa: České Budějovice, Zvonková 3
od 13. 04. 1999 do 12. 08. 2003


Název/Jméno: HEJKAL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2000 do 24. 03. 2004

Adresa: Tuchlovice, Na Hradčanech 137, okres Kladno
od 01. 11. 2000 do 24. 03. 2004


Název/Jméno: KUŽEL JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 08. 2002 do 23. 06. 2004

Adresa: Trutnov, Slévárenská 605, PSČ 54101
od 21. 08. 2002 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: JUCHELKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 do 30. 08. 2006

Adresa: Poděbrady, Jižní 1399, okres Nymburk
od 12. 08. 2002 do 30. 08. 2006


Název/Jméno: KREJČÍ VÁCLAV

IČO: 75981068

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 04. 1999 do 30. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 19. 10. 1998 do 13. 04. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998

Adresa: Třebíč, Generála Svobody 632/27
od 12. 08. 2002 do 30. 08. 2006
Třebíč, Generála Svobody 632
od 19. 10. 1998 do 12. 08. 2002
Třebíč, gen. Svobody 632, PSČ 67405
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 do 25. 07. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 06. 06. 1994

Adresa: Praha 5, Randova 3167/5
od 12. 08. 2002 do 25. 07. 2005
Praha 4, Rytířova 7, PSČ 14300
od 06. 05. 1993 do 06. 06. 1994


Název/Jméno: VAJNAR VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2002 do 29. 05. 2003

Adresa: Kadaň, Třešňová 1726, okres Chomutov
od 12. 08. 2002 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: ŽIŽKA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004

Adresa: Hradec Králové, Cihlářská 690/4
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: TOMEC ALEŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 01. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1996 do 13. 02. 1998

Adresa: Praha 4, Palmetová 2105/18
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004
Praha 4 - Komořany, Palmetová 2105/18
od 19. 10. 1998 do 01. 11. 2000
Praha 4, Ke kurtům 374
od 13. 02. 1998 do 19. 10. 1998
Praha 4, Ke Kurtům 374
od 13. 03. 1996 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: SOUČEK JAROSLAV

IČO: 48313106

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004

Adresa: Kadaň, Třešňová 1731, okres Chomutov
od 27. 05. 2002 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: JEŠÁTKO ANTONÍN

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 09. 1999 do 12. 03. 2003

Adresa: České Budějovice, Jabloňová 32, PSČ 37006
od 24. 04. 2002 do 12. 03. 2003
České Budějovice, Puklicova 9
od 28. 09. 1999 do 24. 04. 2002


Název/Jméno: CESTR IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2002 do 27. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 12. 2001 do 13. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 do 30. 05. 1994

Adresa: Horoměřice, Nad Panskou zahradou 553, okres Praha-západ
od 12. 12. 2001 do 13. 01. 2003
Praha 6, Rooseveltova 575/39, PSČ 16000
od 06. 05. 1993 do 30. 05. 1994


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 10. 1997 do 23. 06. 2004

Adresa: Louny, kpt. Nálepky 2241
od 14. 10. 1997 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: HORÁKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 do 29. 05. 2003

Adresa: Praha 1, U staré školy 2/115
od 12. 12. 2001 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: POTMĚŠIL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 do 12. 08. 2002

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 44
od 12. 12. 2001 do 12. 08. 2002


Název/Jméno: TUČEK OTAKAR

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004

Adresa: Obora 121, okres Louny, PSČ 43901
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: JENDRYŠČÍK LUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004

Adresa: Dětmarovice 365, okres Karviná, PSČ 73571
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: ŠINÁGL JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004

Adresa: Proboštov, Jabloňová 607, okres Teplice, PSČ 41712
od 08. 08. 2001 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: HAMAN FRANTIŠEK

IČO: 74850091

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 07. 2001 do 20. 12. 2004

Adresa: České Budějovice, Bezdrevská 7
od 03. 07. 2001 do 20. 12. 2004


Název/Jméno: TRÁVNÍK LUDVÍK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Mutěnice, Mutěnice 173
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Mutěnice 173
od 07. 09. 1993 do 23. 06. 2004
Mutěnice, Mutěnice 173
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: JOHN ALEŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 1998 do 12. 03. 2003

Adresa: Třebíč, Střelkova 1, PSČ 67401
od 19. 10. 1998 do 12. 03. 2003


Název/Jméno: KAŠPARŮ JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Obora 122
od 01. 11. 2000 do 23. 06. 2004
Louny, Tomanova 2202
od 30. 01. 1997 do 01. 11. 2000
Louny, Tomanova 2202
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŠIK KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 12. 08. 2002
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Otrokovice, Nádražní 1402, okres Zlín
od 30. 01. 1997 do 12. 08. 2002
Otrokovice, Nádražní 1402
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ČERNÝ JIŘÍ

IČO: 70519030

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 09. 1999 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390/3
od 28. 09. 1999 do 23. 06. 2004
Praha 4, U Botiče 1390
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
České Budějovice, Prachatická 8
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: JEŽEK BEDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 27. 05. 2002
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Přelouč, Břehy, U Březinky 319
od 30. 01. 1997 do 27. 05. 2002
Přelouč, Studentská 1345
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: DANIELOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001

Adresa: Praha 4, Brechtova 779/6
od 21. 11. 2000 do 03. 07. 2001
Praha 10, Hostýnská 2043/7
od 30. 01. 1997 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: FLEKAL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003

Adresa: Praha 10, Jetelová 2862/8
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 12. 12. 2001

Adresa: Vavřinec, Žíšov 56, okres Kutná Hora
od 01. 11. 2000 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: VORLÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 13. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 2000 do 01. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 do 21. 09. 2000

Adresa: Praha 6, Galandova 17/1240
od 13. 04. 1999 do 13. 08. 2003


Název/Jméno: NĚMCOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 12. 08. 2002

Adresa: Praha 8, Košťálkova 1104/4
od 01. 11. 2000 do 12. 08. 2002


Název/Jméno: PĚTIOKÝ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 11. 2000 do 03. 07. 2001

Adresa: Hostouň u Prahy 20
od 01. 11. 2000 do 03. 07. 2001


Název/Jméno: KULIŠAN JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 11. 2000 do 03. 07. 2001

Adresa: Most, J.A. Komenského 513/bl.610
od 01. 11. 2000 do 03. 07. 2001


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 11. 2000 do 02. 02. 2004
Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 01. 11. 2000

Adresa: Šestajovice, Na Výsluní 557
od 01. 11. 2000 do 02. 02. 2004
Praha 9, Katusická 4, PSČ 19700
od 13. 02. 1998 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: DUBA ZDENĚK

IČO: 62874047

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2000 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 4, Ke Kurtům 374/6
od 01. 11. 2000 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: VOJÍŘ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003

Adresa: Most, Komořanská 3114
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: VLASÁKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003

Adresa: Ústí nad Labem, Masarykova 20
od 01. 11. 2000 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: BROŽÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2000 do 12. 12. 2001
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000
Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 13. 04. 1999

Adresa: Rokycany, Na Okrouhlici 908/II
od 13. 04. 1999 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2000 do 01. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1999 do 21. 09. 2000

Adresa: Znojmo, Coufalova 21
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: ČERNÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 2000 do 21. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2000 do 21. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1999 do 21. 09. 2000
Prokura - prokurista
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 7, Schnirchova 4
od 13. 04. 1999 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: ZÍKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 1999 do 12. 12. 2001

Adresa: Kladno, Ostravská 3067
od 19. 08. 1999 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: PROCHÁZKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 3, Lucemburská 22
od 19. 08. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: KLIKA PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 23. 06. 2004
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Perštejn, Slunečná 168, okres Chomutov
od 15. 07. 1999 do 23. 06. 2004
Pernštejn, Slunečná 168
od 07. 09. 1993 do 15. 07. 1999
Pernštejn, Slunečná 168
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: TŘEŠŇÁK JIŘÍ

IČO: 62717481

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Horní Počaply 200, okres Mělník
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: LAŠTŮVKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Děčín 10, Sněžnická 17
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: ŠPAČEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 5, Píseckého 5
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 6, Pláničkova 443/5
od 13. 04. 1999 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: BAŤKA IVAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 04. 1999 do 03. 07. 2001

Adresa: Praha 1, Bílkova 4/132
od 13. 04. 1999 do 03. 07. 2001


Název/Jméno: RAFAJ LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 1998 do 28. 09. 1999

Adresa: České Budějovice, Prachatická 4
od 19. 10. 1998 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: FIŠER PETR

IČO: 5258499

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 10. 1998 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 do 19. 10. 1998

Adresa: Praha 4, Na Strži 61/1193
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: ŠVAMBERK JIŘÍ

IČO: 43146058

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 10. 1998 do 12. 08. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998

Adresa: Cheb, Sadová 7
od 19. 10. 1998 do 12. 08. 2002
Cheb, Sadová 7, PSČ 35001
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: VONDRÁŠEK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 10. 1998 do 03. 07. 2001

Adresa: Cheb, Družstevní 15, PSČ 35002
od 19. 10. 1998 do 03. 07. 2001


Název/Jméno: VACÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999
Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 02. 1997 do 13. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1994 do 21. 02. 1997

Adresa: Praha 4, U Botiče 3/1390
od 24. 06. 1997 do 13. 04. 1999
Praha 3, Jičínská 13
od 13. 09. 1994 do 24. 06. 1997


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 03. 1996 do 30. 01. 1997
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 09. 1994 do 12. 03. 1996

Adresa: Praha 9, Homolová 496, PSČ 19600
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Praha 9, Homolová 496, PSČ 19600
od 13. 09. 1994 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: MENŠÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 10, Brigádníků 71
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: VOJTA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 4, Láskova 1793, PSČ 14000
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: NOVÁK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 09. 1996 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 10, Káranská 4, PSČ 10800
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Praha 10, Káranská 4, PSČ 10800
od 09. 09. 1996 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: PETRÁŇOVÁ LUDMILA

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1996 do 13. 02. 1998

Adresa: Praha 4, K Děrám 684, PSČ 14200
od 13. 03. 1996 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: SÝKORA VLADIMÍR

IČO: 86938762

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 16. 10. 2002
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 do 06. 12. 1994

Adresa: Přelouč, Obránců Míru 1305/11, okres Pardubice
od 13. 02. 1998 do 16. 10. 2002
Přelouč, Obránců míru 1305
od 14. 12. 1993 do 06. 12. 1994


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 02. 1998 do 03. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 09. 1996 do 13. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1994 do 13. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1993 do 06. 06. 1994
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390
od 12. 09. 1996 do 03. 07. 2001
Praha 4, U Botiče 1390, PSČ 14000
od 07. 09. 1993 do 13. 03. 1996
Třebíč, Zahraničního odboje 931
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: SCHNEIDER ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 10, Plaňanská 10
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 4, Kazimírova 500/13
od 13. 02. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: RAZESBERGER JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 1996 do 03. 07. 2001

Adresa: Vrchlabí 4, Peklo 283, PSČ 54302
od 12. 02. 1998 do 03. 07. 2001
Postoloprty, Dvořákova 471, okres Louny
od 09. 09. 1996 do 12. 02. 1998


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK JIŘÍ

IČO: 40848485

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Klášterec nad Ohří - Miřetice, Sluneční 700, okres Chomutov
od 09. 02. 1998 do 03. 07. 2001
Klášterec nad Ohří, Dlouhá 537, okres Chomutov
od 30. 01. 1997 do 09. 02. 1998
Klášterec nad Ohří, Dlouhá 537
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ADAM ANTONÍN

IČO: 68590954

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 28. 09. 1999
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Štěchovice, Elektrárenská 258, PSČ 25207
od 16. 09. 1997 do 28. 09. 1999
Štěchovice, Vltavská 321
od 30. 01. 1997 do 16. 09. 1997
Štěchovice, Vltavská 321
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: POUPA LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Teplice, Habrová 3102
od 24. 06. 1997 do 03. 07. 2001
Teplice, Sokolovská cesta 340/8
od 30. 01. 1997 do 24. 06. 1997
Teplice, Sokolovská cesta 340/8
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 10, Pražská 1014/2
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Praha 10, Pražská 1014/2
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: KREJČÍ VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 1, Navrátilova 11
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Praha 1, Navrátilova 11
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: STAŠEK LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 03. 04. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Třebíč, B. Němcové 318/20
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Třebíč, B. Němcové 318/20
od 03. 04. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: SLÁČALA PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: České Budějovice, dr. Bureše 13
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
České Budějovice, dr. Bureše 13
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: NOHÁČ KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Cheb, B. Němcové 24
od 30. 01. 1997 do 19. 10. 1998
Cheb, B. Němcové 24
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: MICHALEC VOJTĚCH

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 28. 09. 1999
Prokura - prokurista
od 06. 02. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 10, Rezlerova 302
od 30. 01. 1997 do 28. 09. 1999
Praha 10, Rezlerova 302
od 06. 02. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: NAVRÁTILOVÁ ALENA

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 28. 09. 1999
Prokura - prokurista
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 4, Na Větrově 393/47
od 30. 01. 1997 do 28. 09. 1999
Praha 4, Na Větrově 393/47
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ČULÍK VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 01. 11. 2000
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Plzeň, OPV 2044/44, okres Plzeň-město
od 30. 01. 1997 do 01. 11. 2000
Plzeň, OPV 2044/44
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: CIENCIALA VILÉM

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 01. 11. 2000
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Hradištko pod Medníkem, Pikovice 140
od 30. 01. 1997 do 01. 11. 2000
Hradištko pod Medníkem, Pikovice 140
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1996 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 9-Kyje, Travná 1293, PSČ 19000
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Praha 9-Kyje, Travná 1293, okres Praha 9, PSČ 19000
od 09. 09. 1996 do 30. 01. 1997
Praha 3, Jagellonská 26
od 12. 03. 1996 do 09. 09. 1996


Název/Jméno: EICHLER GABRIEL

IČO: 71579583

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1994 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 2, Rašínovo nábř. 78
od 30. 01. 1997 do 13. 04. 1999
Praha 5, Wassermannova 923
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997
Praha 6, Malá 6, PSČ 16000
od 06. 06. 1994 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: KUPKA VÁCLAV

IČO: 76068234

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998

Adresa: Praha 5, Lýskova 1591, PSČ 15000
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: MANDA VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 4, Mikulova 1574, PSČ 14000
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Praha 4, Mikulova 1574, PSČ 14000
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: SPITZER ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Fráni Šrámka 17, PSČ 15000
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Praha 5, Fráni Šrámka 17, PSČ 15000
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: STRACHOTOVÁ BOŽENA

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Strážnice, Třešňová 30, okres Hodonín
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Strážnice, Třešňová 30, okres Hodonín
od 09. 11. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŠKODA VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Louny, 17. listopadu 2073
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Louny, 17. listopadu 2073
od 14. 12. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: RICHTER JIŘÍ

IČO: 62261801

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 4 - Krč, Za pruhy 8, okres Praha 4
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Praha 4 - Krč, Za pruhy 8
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: ŠUBRT JIŘÍ

IČO: 11186321

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Kadaň, Golovinova 1326, okres Chomutov
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Kadaň, Golovinova 1326
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: TENGLER FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Kadaň, Klášterecká 818, okres Chomutov
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Kadaň, Klášterecká 818
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: NEZVAL BŘETISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Karviná - Hranice, Žižkova 11
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Karviná - Hranice, Žižkova 11
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: PŘÍHODA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 16. 10. 2002
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Trutnov, kpt. Jaroše 331
od 01. 02. 1993 do 16. 10. 2002
Trutnov, kpt. Jaroše 331
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: KLAUSOVÁ LÍVIA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 1994 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 9, Českolipská 381, PSČ 19000
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Praha 9, Českolipská 381, PSČ 19000
od 13. 09. 1994 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: DUŠEK JAROMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Mělník, Bezručova 2898
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Mělník, Bezručova 2898
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: PINTER MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Prokura - prokurista
od 03. 01. 1995 do 30. 01. 1997

Adresa: Chvaletice, Kolínská 341, okres Pardubice
od 30. 01. 1997 do 03. 07. 2001
Chvaletice, Kolínská 341
od 03. 01. 1995 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: DVOŘÁK VLADIMÍR

IČO: 48985805

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Cheb, Sadová 5
od 30. 01. 1997 do 13. 02. 1998
Cheb, Sadová 5
od 01. 02. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: HORÁK BŘETISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 10. 1996 do 01. 11. 2000

Adresa: Praha 7, Za viaduktem 4
od 03. 10. 1996 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 13. 02. 1998

Adresa: Mníšek pod Brdy, Lhotecká 939, okres Praha-západ, PSČ 25210
od 12. 09. 1996 do 13. 02. 1998
Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy 588, PSČ 25210
od 06. 05. 1993 do 12. 09. 1996


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 61205486

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 03. 1996 do 09. 09. 1996
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 09. 1994 do 12. 03. 1996

Adresa: Praha 2, Rumunská 17, PSČ 12000
od 13. 09. 1994 do 09. 09. 1996


Název/Jméno: PETŘÍK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 do 12. 03. 1996

Adresa: Praha 3, Jagellonská 26
od 09. 11. 1995 do 12. 03. 1996


Název/Jméno: KOTYZA VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1994 do 13. 02. 1998

Adresa: Kasejovice, okr. Plzeň-jih, Hradiště 22, PSČ 33544
od 06. 12. 1994 do 13. 02. 1998


Název/Jméno: UHER JOSEF

IČO: 70327505

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 12. 09. 1996

Adresa: Mělník, Studentská 2456 2454, PSČ 27601
od 06. 06. 1994 do 12. 09. 1996
Mělník, Zápotockého 2454
od 01. 02. 1993 do 06. 06. 1994


Název/Jméno: KRAUS NORBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 1994 do 13. 09. 1994

Adresa: Praha 4, Marie Pujmanové 889/11, PSČ 14000
od 06. 06. 1994 do 13. 09. 1994


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 1994 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 30. 05. 1994

Adresa: Praha 10, Trhanovské nám. 11
od 30. 05. 1994 do 13. 04. 1999
Praha 10, Trhanovské nám. 11, PSČ 10200
od 06. 05. 1992 do 30. 05. 1994


Název/Jméno: ŘÍHA JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 02. 1994 do 03. 01. 1995

Adresa: Mirovice, okr. Písek, U Vodárny 115
od 03. 02. 1994 do 03. 01. 1995


Název/Jméno: MATĚJŮ DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 1993 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 4, Na Pankráci 40/999
od 14. 12. 1993 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: PORT BOHUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 12. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Třebíč, Mikulášova 501
od 14. 12. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: KOLEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Vondroušova 1213, PSČ 16300
od 14. 12. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: PISTORA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 1993 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 10, Královická 7
od 14. 12. 1993 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: Mare Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 13. 09. 1994

Adresa: Praha 2, Rumunská 17, PSČ 12000
od 07. 09. 1993 do 13. 09. 1994


Název/Jméno: ing.Milan Černý CSc

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Praha 7, Schnirchova 4, PSČ 17000
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: Ší Emanuel

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Praha 4, Hrdličkova 2205/7, PSČ 14000
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: Žá Josef

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 06. 06. 1994

Adresa: Praha 3, Jeseniova 29/909, PSČ 13000
od 07. 09. 1993 do 06. 06. 1994


Název/Jméno: ing.Václav Kupka CSc

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Lýskova 1591, PSČ 15000
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: Kurk Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Louny, Havlíčkova 2398
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: HALA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 4, Borošova 636
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: LUBOJACKÝ PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 10, Tesaříkova 1026/13
od 07. 09. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: ELŠLÉGR JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 03. 01. 1995

Adresa: Chomutov, Palackého 3948
od 07. 09. 1993 do 03. 01. 1995


Název/Jméno: MATĚJOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Rudná u Prahy, Masarykova 658/27
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: PŘENOSIL JAROMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 4, Formanská 216, PSČ 14900
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993
Praha 2, Plavecká 3, PSČ 12800
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993
Praha 4, Formanská 216, PSČ 14900
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: ZAPLETAL LIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Praha 4, Tererova 1358, PSČ 14900
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: VOKUREK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Moravský Krumlov, Pionýrská 506
od 07. 09. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: KOPŘIVA MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 12. 03. 1996

Adresa: Velké Losiny, Boženy Němcové 334
od 07. 09. 1993 do 12. 03. 1996


Název/Jméno: SCHMIDT ERIK

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Praha 6, Národní obrany 4
od 07. 09. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: RASOCHA HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 4, Hrudíčkova 2106, PSČ 14800
od 06. 05. 1992 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: KOŽENÝ VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Praha 6, Fetrovská 6, PSČ 16000
od 06. 05. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: Celizn Ivan

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Přelouč, Pražská 1412, PSČ 53501
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: KŘEČEK JOSEF

IČO: 40667260

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Praha 4, Jívenská 1127/6, PSČ 14000
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: POPEL IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 do 06. 06. 1994

Adresa: Liberec, Aloisina výšina 632/108, PSČ 46000
od 06. 05. 1993 do 06. 06. 1994


Název/Jméno: JÄGER MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Praha 3, K lučinám 14, PSČ 13000
od 06. 05. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

IČO: 71927573

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 30. 05. 1994

Adresa: Říčany, Na Fialce 1565, PSČ 25101
od 06. 05. 1993 do 30. 05. 1994
Praha 1O, Trhanovské nám. 11, PSČ 10200
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: Švamber Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Cheb, Sadová 7, PSČ 35001
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: Šev Jan

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Mělník, Pod vrchem 2994, PSČ 27601
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: Krejč Václav

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997

Adresa: Třebíč, gen. Svobody 632, PSČ 67405
od 06. 05. 1993 do 30. 01. 1997


Název/Jméno: KADLEC LUBOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Hodonín, Lesní 6
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: PALIVEC JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Chvaletice, Kolínská 344
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: MUSIL VLADIMÍR

IČO: 40854329

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Pardubice, Lidmily Malé 825
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: KRAUS VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Trutnov, Zámečnická 473
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: HUBKA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Žatec, Třebízského 2419
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: RYCHECKÝ MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: Louny, Dvořákova 1342
od 01. 02. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: RATAJ FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993

Adresa: Kadaň, Fibichova 809
od 01. 02. 1993 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: VARADY MILOSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 14. 12. 1993

Adresa: České Budějovice, Prachatická 23
od 01. 02. 1993 do 14. 12. 1993


Název/Jméno: NEPOVÍM MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 12. 03. 1996

Adresa: Praha 9, Běluňská 1974
od 01. 02. 1993 do 12. 03. 1996


Název/Jméno: MARVAN MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 7, Jana Zajíce 24
od 01. 02. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: LUDVÍK VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 4, Kracíkova 457, PSČ 14900
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 4, Štichova 584, PSČ 14900
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: HORÁČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 8, Trousilova 1106
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: KUČERA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 07. 09. 1993

Adresa: Praha 4, Macurova 1385, PSČ 14900
od 06. 05. 1992 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: ERBAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 9, Teplická 281/18
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: BAUDYŠ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 302, PSČ 54235
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Název/Jméno: DUDORKIN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 07. 09. 1993

Adresa: Měchenice, Měchenice 74, PSČ 25206
od 06. 05. 1992 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: SKUROVEC VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Praha 2, Plavecká 3, PSČ 12800
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 3. 2015


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 3. 2015


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Daniel Rous


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Daniel Rous


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Šárka Vinklerová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 7. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Zeithammer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 7. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Pilík


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 1. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 9. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 3. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a pprodej che

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 2. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 1. 2002


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 1. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 1. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 12. 2001


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2001


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Lumír Jendryščík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační služby - chemické a mikrobiologické analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Lapin

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 2. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 6. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Investorská činnosti v energetice a průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ivan Janda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v energetice a průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Suk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Investorká činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Pětioký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Zánik oprávnění:1. 3. 2001


Výroba stavebních materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Nidl, MBA


Analýzy vzorků spodní vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Dekontaminační práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 10. 1997

Zánik oprávnění:22. 5. 2000


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 7. 1997

Zánik oprávnění:11. 1. 2005


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 7. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz knihovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1995

Zánik oprávnění:26. 3. 2001


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Václav Mysliveček

Zánik oprávnění:31. 8. 1998


Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 5. 1995

Zánik oprávnění:30. 4. 2002


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 5. 1995

Zánik oprávnění:31. 5. 2000


Provozování parkovišť

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 5. 1995

Zánik oprávnění:26. 3. 2001


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 4. 1995

Odpovědní zástupci: Karel Cabejšek

Zánik oprávnění:13. 1. 1997


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 4. 1995

Odpovědní zástupci: Karel Cabejšek

Zánik oprávnění:13. 1. 1997


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Bohumil Šafář

Zánik oprávnění:31. 3. 2000


Provozování saun

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1995

Zánik oprávnění:28. 2. 2001


Masérské služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1995

Zánik oprávnění:8. 9. 1999


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní na území České republiky

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 8. 1994

Zánik oprávnění:31. 7. 1995


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 4. 1993

Zánik oprávnění:4. 4. 2001


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garní, motel, botel zařazených do tř. ** a výše a v kategoriích pension, chat. osada, kemp zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeníích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Leopold Slíva

Zánik oprávnění:31. 3. 1995


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Lapin

Zánik oprávnění:31. 3. 1993


Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 2. 1993

Zánik oprávnění:19. 8. 1994


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Karel Cabejšek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 1. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Montáž a opravy telekomunikačních zařízení,s výjimkou činností uvedených v § 3 odst.2 písm. h) živnost. zákona

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 1. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Suk

Zánik oprávnění:30. 11. 1994


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 1992

Přerušení: Aktivní od 05. 03. 2014 do 31. 12. 2034


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Šik

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Petr Lidmila


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ivan Janda

Zánik oprávnění:26. 3. 2001


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Prádelenství.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Lumír Jendryščík

Zánik oprávnění:16. 11. 1994


Provádění rozborů olejů, vody a uhlí.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:25. 4. 2001


Dynamické vyvažování strojních rotačních součástí.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:18. 4. 1995


Montáž,opravy,rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 2. 2000


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:4. 4. 2001


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:25. 4. 2001


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Zeithammer

Zánik oprávnění:26. 2. 1997


Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Zeithammer

Zánik oprávnění:28. 3. 1997


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Jan Března

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 1. 1998


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:25. 4. 2001


Zpracování a opracování plastických hmot pro stavební a konstrukční účely.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Šárka Vinklerová

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Výroba lešení, pomocných konstrukcí a plošin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Výroba jednoduchých ocelových stavebních konstrukcí pozemních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:11. 2. 1998


Výuka v oboru výpočetní techniky.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:4. 4. 2001


Provozování malých vodních elektráren

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Výroba demineralizované vody.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelemjeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb., a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakladatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Marek Krajčík

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Vydavatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Reprografické služby.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Karel Cabejšek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:4. 4. 2001


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 1999


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45274649

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053 - vlastník
1230868CZECH HEAT a.s.27587991Kladská 466, 541 03 Trutnov 3 - vlastník
270026ČEZ Bohunice a.s.28861736Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053 - vlastník
3427650ČEZ Distribuce, a. s.24729035Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 - vlastník
1991055ČEZ Distribuce, a. s.27232425Teplická 874/8, 405 02 Jílové - vlastník
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové - vlastník
2293226ČEZ Distribuční zařízení, a.s.28922727Praha 4 - Michle, Duhová 2/1444, PSČ 14053 - vlastník
1764890ČEZ Energetické produkty, s.r.o.28255933Hostivice, Komenského 534, PSČ 25301 - vlastník
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava - vlastník
3349212ČEZ Energo, s.r.o.29060109Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600 - vlastník
2603737ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.60698101Bráfova tř. 1371/16, Horka-Domky, 674 01 Třebíč - vlastník
1428591ČEZ ESCO, a.s.3592880Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 - vlastník
2898521ČEZ ICT Services, a. s.26470411Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053 - vlastník
3008678ČEZ Inženýring, s.r.o.2735385Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 - vlastník
2078948ČEZ Korporátní služby, s.r.o.2620680328. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - vlastník
651848ČEZ Logistika, s.r.o.26840065Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 70902 - vlastník
696133ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.25938924Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové - vlastník
7233ČEZ Prodej, s.r.o.27232433Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053 - vlastník
1533089ČEZ Teplárenská, a.s.27309941Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101 - vlastník
936826ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.26376547Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 32600 - vlastník
2406107Elektrárna Dětmarovice, a.s.29452279č.p. 1202, 735 71 Dětmarovice - vlastník
2158451Elektrárna Dukovany II, a. s.4669207Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 - vlastník
1000461Elektrárna Mělník III, a. s.24263397Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 - vlastník
1639167Elektrárna Počerady, a.s.24288110Praha, Duhová 1444/2, PSČ 14053 - vlastník
2801008Elektrárna Temelín II, a. s.4669134Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
948735" Bohemia Pharm, spol. s r.o. " v likvidaci63149303Libušina 4778, 430 01 Chomutov
2935076" SPEKTRUM SERVIS ",výrobní družstvo481441Dobětická 2333/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
3162085"BAYERN MÖBEL, spol. s r.o." v likvidaci16736079Palackého nám. 2, 301 00 Plzeň
752668"Bytové družstvo Bělehradská 269 v likvidaci"25296965Bělehradská 269, 530 09 Pardubice 9
370338"BYTOVÉ DRUŽSTVO Padlých Hrdinů 8" - družstvo25517651nám. Padlých hrdinů 2528/8, 796 01 Prostějov
2619613"Club sběratelů hracích karet, z.s."22890033Pod Kavalírkou 304/44, Košíře, 150 00 Praha
3275235"ETS" M & V, spol. s r.o. "v likvidaci"41603966Rešice 167, PSČ 67173
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Hrušova Lhota 9, 392 01 Zvěrotice
1055018"KABELOVÁ TELEVIZE Klášterec nad Ohří, a.s. v likvidaci"40232760Klášterec nad Ohří
2387188"Kopecký-nábytek, s.r.o."63144891Chbany, Malé Krhovice čp. 1, PSČ 43153
672939"MEDICOM, spol. s r.o. v likvidaci"48529257Jihlava, Telčská 7
32751"Na hřebenech II 782/19, s.r.o."62580469Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
3197378"Nadační fond pro rozvoj mládežnického hokeje HC Slavia Praha"26421682Vladivostocká 1460/10, Vršovice, 100 00 Praha 10
1367540"PAVANA" spol. s r.o. v likvidaci47252189Míru 235, 378 21 Kardašova Řečice
1186444"PRIVINVEST IRAQ, společnost sdružující hospodářské zájmy iráckých, českých a slovenských podni63079941Žižkova tř. 175/5a, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
134173"Společenství JANA JISKRY čp. 416, čp. 417 KYNŠPERK n/O"26329361Jana Jiskry 417/12, 357 51 Kynšperk nad Ohří
1099305"Společenství Kubánská 1509"25873474Ostrava-Poruba, Kubánská 1509/4
1196331"Společenství vlastníků jednotek Svobodova 700 a 701, Karlovy Vary"70974080Svobodova 700/1a, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
3419279"Teplodat společnost s ručením omezeným" v likvidaci41324994Děčín
33076561 RK s.r.o.28956290Praha 2 - Nové Město, Salmovská 1693/6, PSČ 12000
7372791. elipsa.cz, s.r.o.28443454Pod višňovkou 1662/27, Krč, 140 00 Praha 4
31845191. ENERGO CZ, a.s.27397475Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
33454241. Jihočeská vodohospodářská spol. s r.o.49050907Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice
24949241. školní s.r.o.29363624Újezd u Brna, Lidická 510, PSČ 66453
28710241. uhelná a.s.61537179Most, Dělnická 21, PSČ 43480

Související osoby

#NázevICOAdresa
28921ABRAHAM JAN68043201712, 76363 Halenkovice
186103ABRAHAM JIŘÍ67746586Zahradní 366, 26751 Zdice
75128ABRAHAM VÁCLAV44654057Zručská cesta 1753/87, 30100 Plzeň
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
270597ABRAMOVIČOVÁ MARKÉTA70093237Špitálská 669/8, 19000 Praha
53264ABRHÁM JOSEF71356983Březohorská 453, 26101 Příbram
280067ABSOLON JAN75190559Krajní 1580/12, 46311 Liberec
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
85771ABSOLON ZDENĚK64275213Družstevní 1626/80, 59401 Velké Meziříčí
191912ABT JAN6149588317, 25210 Líšnice
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
145576ADAM IVO66551056Jana Blahoslava 923/4, 66491 Ivančice
661788ADAM JAN62822624Jižní 932, 68605 Uherské Hradiště
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
363666ADAM MICHAL74533134Větrná 1384/6, 66491 Ivančice
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
38772ADAM MIROSLAV46866418Na Svahu 2524/8, 35002 Cheb
135856ADAM PAVEL45344477Husova 135, 33023 Heřmanova Huť
87803ADAM VLASTIMIL12578151Písnická 753/46, 14200 Praha
675681ADAM VRATISLAV70776164118, 25208 Slapy
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
161245ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
143183ADAMCOVÁ MARIE65524837143, 74245 Fulnek
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Fyzická osoba: Vladimír GDOVÍN4060706228. pluku 464/39, 10000 Praha
Firma: NATLAND Group, SE2936992Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Fyzická osoba: Jitka Hudečková721042V Úhlu 205/3, 32100 Plzeň
Fyzická osoba: MUDr. Jana Prokšíková72070625Foerstrova 1656/3, 50002 Hradec Králové
Fyzická osoba: Anna Mikulová252205564, 73939 Lučina
Fyzická osoba: Jan Kryštof70414076Bohuslava Martinů 732/74, 60200 Brno
Firma: SOGNA s.r.o.5248833V přístavu 1586/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
Fyzická osoba: Bc. Miloš Maděránek75835592Vondrákova 623/4, 63500 Brno
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Firma: První severočeský investiční fond, a.s.43222111Teplice, Masarykova 364/2
Fyzická osoba: Pavel Jelínek6221349173, 46373 Černousy
Firma: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1074, Laurinova, Mladá Boleslav27097684Mladá Boleslav, Laurinova 1074
Firma: FORIT GROUP SERVICES s.r.o.28597184U pekárny 687/18, Holice, 779 00 Olomouc
Fyzická osoba: Zdeněk Srb43102603Zlonín, 25064, , ,
Firma: Výlety bez bariér, o.s.285553509. května 99, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Firma: Snircle s.r.o.5742781Koudelov 43, 286 01 Vrdy

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1002346" H O U F ", spol. s r.o.44268181Praha 4, Baarova 292/16, PSČ 14000
33249133 L invest a.s.26780828Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
2090889AK - Tulpar Prague s.r.o.3061141Baarova 53/21, 14000 Praha
199448AMETOV & Co. s.r.o.2291738Baarova 53/21, Michle, 140 00 Praha 4
806079AREA-GROUP CL a.s.25431781Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
3177237AdiNet, s.r.o.27431649Baarova 1472/19, 14000 Praha
3210368Aliance české energetiky z.s.4582756Duhová 1444/2, 14000 Praha
1526669Areál Třeboradice, a.s.29132282Duhová 1444/2, 14000 Praha
234761BRUSTIMA, s.r.o.25686917Baarova 1472/19, 14000 Praha
980389Brust Invest s.r.o.27931773Baarova 1472/19, 14000 Praha
53687D-Invest Company s.r.o.28362161Praha 4, Baarova 1472/19, PSČ 14000
3095655DOMICA FPI s.r.o.28289650Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
801827ENGEL CZ, s.r.o.45311510Baarova 309/18, 14000 Praha
488437ENGEL INVEST, spol. s r.o.26123436Praha 4 - Michle, Baarova 309/18, PSČ 14000
2158451Elektrárna Dukovany II, a. s.4669207Duhová 1444/2, 14000 Praha
1000461Elektrárna Mělník III, a. s.24263397Duhová 1444/2, 14000 Praha
1639167Elektrárna Počerady, a.s.24288110Praha, Duhová 1444/2, PSČ 14053
2801008Elektrárna Temelín II, a. s.4669134Duhová 1444/2, 14000 Praha
778040Energocentrum Vítkovice, a. s.3936040Duhová 1444/2, 14000 Praha
490201Energotrans, a.s.47115726Duhová 1444/2, 14000 Praha
692901EuroUnternehmen s.r.o.24679259Baarova 53/21, 14000 Praha
146207FVE Vranovská Ves a.s.28432495Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
740592GENTLEY a.s.28209117Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
1835723Golden Management, s.r.o.28170229Baarova 1472/19, 14000 Praha
3036174JMK Audit,s.r.o.25708708Baarova 957/15, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí