ČEZ Teplárenská, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČEZ Teplárenská, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17910. Jeho identifikační číslo je 27309941

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ Teplárenská, a.s.

Datum zápisu: 7. 12. 2006

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17910

Identifikační číslo:27309941

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 943dk9e

Předmět podnikání: Velkoobchod
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy a montáž měřidel

Adresa společnosti

Sídlo: Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101
od 18. 01. 2012
Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 43001
od 06. 03. 2008 do 18. 01. 2012
Chomutov, Školní 1051, PSČ 43001
od 28. 01. 2008 do 06. 03. 2008
Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 43403
od 07. 12. 2006 do 28. 01. 2008
Bezručova 2212/30, 25101 Říčany

Skutečnosti

  Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101, IČO 273 09 941, jako rozdělovanou společností, společností Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, IČO 291 60 189, jako nástupnickou společností, a společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 70602, IČO 278 04 721, jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejněn, rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti uvedených v projektu na nástupnické společnosti Elektrárna Tisová, a.s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o.
od 01. 01. 2016

  Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2210/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností T E P L O K R K O N O Š E a.s., se sídlem Labská 964, 543 01 Vrchlabí, IČ 25271725 a se společností VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o., se sídlem Labská 964, 543 01 Vrchlabí, IČ 64254348 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti T E P L O K R K O N O Š E a.s. a VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o.
od 01. 11. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014

  Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem Říčany, Bezručova 2210/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností ENERGIE KRUPKA s.r.o., se sídlem Krupka, Mariánské náměstí 22, PSČ 417 42, IČ 254 10 083 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a. s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ENERGIE KRUPKA s.r.o.
od 01. 11. 2013

  Společnost MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11, IČ 250 06 754 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a. s. jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti MARTIA a.s., a to dle projektu rozdělení.
od 01. 11. 2013

  Společnost Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 287 07 052, byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ: 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnosti Teplárna Trmice, a.s., a to dle projektu rozdělení.
od 01. 10. 2012

  Základní kapitál společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941 se v souladu s ustanovením § 202 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále též jen ?obchodní zákoník?) zvyšuje o částku ve výši 252.229.896,-- Kč (dvě stě padesát dva miliony dvě stě dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 28.025.544 (dvaceti osmi milionů dvaceti pěti tisíc pěti set čtyřiceti čtyř) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 9,- Kč (devět korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.Veškerých nově upsaných 28.025.544 (dvacet osm milionů dvacet pět tisíc pět set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9,-- Kč (devět korun českých) znějící na jméno bude upsáno a splaceno společností ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále též jen ?určitý zájemce?), jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. formou nepeněžitého vkladu specifikovaného níže v tomto rozhodnutí.Akcie je možno upsat v sídle společnosti ČEZ, a. s, Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost ČEZ Teplárenská, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs 28.025.544 (dvaceti osmi milionů dvaceti pěti tisíc pěti set čtyřiceti čtyř) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9,-- Kč (devět korun českých) znějících na jméno činí 252.229.896,-- Kč (dvě stě padesát dva milionů dvě stě dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých) a bude upsán a nejpozději do 31. ledna 2013 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří část podniku společnosti ČEZ, a. s. vymezenou ke dni 1. ledna 2012 jako ?Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě?, která se dělí na provozní jednotky: Vítkovice, Dětmarovice, Prunéřov a Tušimice, (dále též jen ?část podniku? nebo jen ?nepeněžitý vklad?).Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 24-1/2012 ze dne 22.3.2012 znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 639 98 581, tj. soudním znalcem ustanoveným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6.3.2012 pod č.j. 2Nc 4609/2012-11, které nabylo právní moci dne 8.3.2012 (dále též jen ?ZP?). Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 252.229.896,-- Kč (dvě stě padesát dva milionů dvě stě dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých).Za nepeněžitý vklad bude vydáno 28.025.544 (dvacet osm milionů dvacet pět tisíc pět set čtyřicet čtyři) kusů listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 9,-- Kč (devět korun českých) znějících na jméno.Nepeněžitý vklad je v souladu s ustanovením § 59, odstavce 3 obchodního zákoníku splacen uzavřením a nabytím účinnosti smlouvy o vkladu části podniku jako nepeněžitého vkladu do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., na níž se přiměřeně použijí ustanovení o smlouvě o prodeji podniku, a to v sídle společnosti ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53 a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.K datu splacení nepeněžitého vkladu bude vypracován nový znalecký posudek ve věci ocenění nepeněžitého vkladu (dále jen Aktualizovaný ZP). Ukáže-li se hodnota nepeněžitého vkladu k datu splacení nižší než souhrnný emisní kurs upisovaných akcií, doplatí ČEZ, a. s. Společnosti v souladu s ust. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku zjištěný rozdíl v penězích, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne splacení vkladu. Ukáže-li se hodnota nepeněžitého vkladu zjištěná v Aktualizovaném ZP vyšší než hodnota zjištěná v ZP, uhradí Společnost společnosti ČEZ, a. s. zjištěný rozdíl v penězích, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne splacení vkladu.
od 07. 05. 2012 do 07. 10. 2013

  Společnost MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4,PSČ 400 11, IČ 250 06 754 byla rozdělena odštěpením s tím, žeodštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZTeplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 43001, IČ 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jakonástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnostiMARTIA a.s., a to dle projektu rozdělení.
od 01. 11. 2010

  Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností TEPLEX s.r.o., se sídlem Masarykova 209, PSČ 400 01, IČ 287 07 800 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti TEPLEX s.r.o.
od 01. 11. 2010

  Fúze sloučením se zanikající společností ALLEWIA leasing s.r.o. se sídlem Bohumín, Šunychelská 1159, PSČ 735 81, IČ 619 42 634, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7127. Jmění zanikající společnosti ALLEWIA leasing s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost ČEZ Teplárenská, a.s.
od 01. 08. 2009

  Obchodní společnost ČEZ, a.s., jako jediný akcionář společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 23.4.2009 zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. (dále jen "společnost"), a ve formě notářského zápisu přijala následující rozhodnutí:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 1.292.539.995,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devedesát dva miliony pět set třicet devět tisíc devět set devadesát pět korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 143615555 (slovy: jedno sto čtyřicet tři miliony šest set patnáct tisíc pět set padesát pět kusů) listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč (slovy: devět korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu a nebudou kótované.3. Upsání všech 143615555 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581 (dále též jen "ČEZ, a.s." nebo jen "určitý zájemce").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ: 140 53, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.5. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.6.Emisní kurs 143615555 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno činí 1.292.540.000 (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát dva miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 5,- Kč (slovy: pět korun českých), se považuje za emisní ážio.7. Emisní kurs 143615555 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno bude upsán a nejpozději do 31.1.2010 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří část podniku společnosti ČEZ, a.s., vymezenou ke dni 1.1.2009 jako "rozvody tepla", která se dělí na provozní jednotky: Provozní jednotka Tisová, Provozní jednotka Mělník a Chvaletice, Provozní jednotka Poříčí a Dvůr Králové nad Labem, Provozní jednotka Hodonín (dále též jen "Část podniku" nebo jen "nepeněžitý vklad"). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 a § 196a odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 28/04/2009 ze dne 8.4.2009 znaleckým ústavem v oboru ekonomika a služby - Vysokou školou ekonomickou v Praze, Národohospodářskou fakultou, tj. soudním znalcem ustanoveným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 23.2.2009 pod č.j. 71 Nc 1014/2009, které nabylo právní moci dne 17.3.2009. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1.292.540.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 143615555 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno. Nepenětitý vklad je v souladu s ust. 59 odst. 5 obchodního zákoníku splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku jako nepenětitého vkladu do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., na níž se přiměřeně použijí ustanovení o smlouvy o prodeji podniku, a to v sídle společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, faktickým předáním nepenětitého vkladu.8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 13. 05. 2009 do 29. 04. 2010

  Jediný akcionář společnosti, společnost ČEZ, a.s., učinil dne 01.09.2008 ve formě notářského zápisu toto rozhodnutí: Za prvé: Konstatuje se, že základní kapitál společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. činí 172,163.898,-- Kč a emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti je zcela splacen. Za druhé: Jediný akcionář společnosti - společnosti ČEZ, a.s. - se tímto vzdává dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií. Za třetí: Základní kapitál společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 43,000.002,-- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 215,163.900,-- Kč (slovy: dvě stě patnáct milionů jedno sto šedesát tři tisíce devět set korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 43,000.002,-- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české) se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená, zůstávají beze změny. Za čtvrté: Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet upisovaných akcií: 4,777.778 (slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set sedmdesát osm) kusů akcií. Jmenovitá hodnota akcie: 9,-- Kč (slovy: devět korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové. Forma: na jméno. Podoba: listinné akcie. Za páté: Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581. Za šesté: Určuje se místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., Chomutov, Školní 1051/30. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Teplárenská, a.s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do deseti (10) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane.Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí patnáct (15) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty společně se zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Za sedmé: Určuje se emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs jedné a každé akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 9,-- Kč (slovy: devět korun českých). Za osmé: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ČEZ, a.s., IČ: 452 74 649, ve výši 43,000.002,-- Kč(slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české) vůči společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. proti pohledávce společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. ve výši 43,000.002,-- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české) vůči společnosti ČEZ, a.s. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení. Předmětná peněžitá pohledávka společnosti ČEZ, a.s. vůči společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 26.08.2008 uzavřené mezi společností ČEZ, a.s. a společností ČEZ Teplárenská, a.s. Za deváté: Určuje se, že emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. Za desáté: Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Představenstvo společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. zašle upisovateli do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií návrh smlouvy o započtení se sdělením, že lhůta pro přijetí návrhu činí patnáct (15) dnů ode dne doručení tohoto návrhu upisovateli. V případě přijetí návrhu smlouvy o započtení musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Po uzavření smlouvy o započtení podá představenstvo společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 17. 09. 2008 do 10. 10. 2008

  Společnost vznikla rozdělením společnosti United Energy, a.s. se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČO 467 08 197 a přešlo na ni jmění společnosti United Energy, a.s., které bylo uvedeno v projektu rozdělení. Rozdělením společnosti United Energy, a.s. vznikla dále společnost United Energy právní nástupce, a.s. se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČO 273 09 959.
od 07. 12. 2006 do 29. 04. 2010

Akcie

Počet: 167 522 655 ks v hodnotě: 12 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 07. 2016

Počet: 28 025 544 ks v hodnotě: 9 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 07. 2016

Počet: 28 025 544 ks v hodnotě: 9 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 10. 2013 do 07. 10. 2013

Počet: 167 522 655 ks v hodnotě: 12 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2012 do 01. 10. 2012

Počet: 167 522 655 ks v hodnotě: 9 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 04. 2010 do 29. 04. 2010

Počet: 23 907 100 ks v hodnotě: 9 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 10. 2008 do 10. 10. 2008

Počet: 19 129 322 ks v hodnotě: 9 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 12. 2006 do 07. 12. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO:45274649

Adresa: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 08. 06. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 06. 2007


Název/Jméno: Czech Energy Holding, a.s.

IČO:27166511

Adresa: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HODEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 12. 2008 do 17. 11. 2015

Adresa: Tyršova 241, 675 22 Stařeč
od 03. 07. 2014
Třebíč - Borovina, Zahraničního odboje 923/23, PSČ 67401
od 02. 12. 2008 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: RŮŽIČKA RADOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 2012

Adresa: Laudonova 530, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov
od 29. 11. 2012


Název/Jméno: SŮVA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008

Adresa: Kubátova 123, 417 22 Háj u Duchcova
od 29. 11. 2012
Háj u Duchcova, Kubátova 123, PSČ 41722
od 28. 01. 2008 do 29. 11. 2012


Název/Jméno: JAŠEK MARTIN

IČO: 75197146

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2012 do 07. 10. 2013

Adresa: Hlubocká 709/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
od 03. 07. 2014
Praha 5 - Jinonice, Hlubocká 709/3, PSČ 15800
od 18. 01. 2012 do 07. 10. 2013


Název/Jméno: SOBOTÍK RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 11. 2015

Adresa: Lesní 818, Lutyně, 735 14 Orlová
od 17. 11. 2015


Název/Jméno: HURDÁLEK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 11. 2013 do 17. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 2007 do 01. 11. 2013

Adresa: Dlouhá 58, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
od 31. 10. 2013
Trutnov, Dlouhá 58, PSČ 54102
od 08. 06. 2007 do 31. 10. 2013


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 10. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 07. 2014 do 19. 10. 2015

Adresa: Nad Kaňkou 382, Příbram III, 261 01 Příbram
od 03. 07. 2014


Název/Jméno: RZYMAN MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2015

Adresa: Volontérská 1400/1d, 735 35 Horní Suchá
od 19. 10. 2015


Název/Jméno: SKOČDOPOL PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 10. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 05. 2010 do 19. 10. 2015

Adresa: Janovická 653/1, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 07. 03. 2014
Praha 4, Janovická 653/1, PSČ 14800
od 19. 05. 2010 do 07. 03. 2014


Název/Jméno: GULT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 12. 2008 do 19. 10. 2015

Adresa: Dolní Staré Buky 2, 541 01 Staré Buky
od 02. 11. 2013 do 19. 10. 2015
Trutnov - Střední Předměstí, Slévárenská 605, PSČ 54101
od 02. 12. 2008 do 02. 11. 2013


Název/Jméno: HLAVINKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2014 do 19. 10. 2015

Adresa: V sídle 441, 250 65 Líbeznice
od 03. 07. 2014 do 19. 10. 2015


Název/Jméno: ČURDA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 2009 do 03. 07. 2014

Adresa: Martina Stáhalíka 737/23, 373 71 Rudolfov
od 31. 05. 2014 do 03. 07. 2014
České Budějovice, V. Volfa 1328/10, PSČ 37005
od 18. 05. 2009 do 31. 05. 2014


Název/Jméno: TIMKO DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 11. 2013 do 03. 07. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 11. 2010 do 01. 11. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2008 do 02. 11. 2010

Adresa: Za Komínem 489, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
od 01. 11. 2013 do 03. 07. 2014
Trutnov, Za Komínem 489, PSČ 54102
od 11. 09. 2008 do 01. 11. 2013


Název/Jméno: HLAVINKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2013 do 03. 07. 2014

Adresa: Antonína Zápotockého 64/4, Pazderna, 682 01 Vyškov
od 07. 10. 2013 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2010 do 18. 01. 2012

Adresa: Roztoky u Prahy, Spěšného 1890, PSČ 25263
od 02. 11. 2010 do 18. 01. 2012


Název/Jméno: VÁPENÍK JIŘÍ

IČO: 47948591

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008 do 29. 11. 2012

Adresa: Teplice, Antala Staška 1715/14, PSČ 41501
od 28. 01. 2008 do 29. 11. 2012


Název/Jméno: HOSTKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2007 do 18. 05. 2009

Adresa: Benešov, Hráského 1933, PSČ 25601
od 08. 06. 2007 do 18. 05. 2009


Název/Jméno: KUŽEL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 06. 2007 do 02. 11. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007

Adresa: Trutnov, Slévárenská 605, PSČ 54101
od 07. 12. 2006 do 02. 11. 2010


Název/Jméno: VOLŠICKÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2007 do 11. 09. 2008

Adresa: Chvaletice, ČSA 104/3, PSČ 53312
od 08. 06. 2007 do 11. 09. 2008


Název/Jméno: ŠTECHER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 06. 2007 do 02. 12. 2008

Adresa: Kadaň, Třešňová 1734, PSČ 43201
od 08. 06. 2007 do 02. 12. 2008


Název/Jméno: KREBS MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 06. 2007 do 02. 12. 2008

Adresa: Chomutov, Čechova 1781, PSČ 43001
od 08. 06. 2007 do 02. 12. 2008


Název/Jméno: POUROVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 06. 2007 do 19. 05. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007

Adresa: Hradec Králové, Myslbekova 381/12, PSČ 50003
od 07. 12. 2006 do 19. 05. 2010


Název/Jméno: ANTONÍN MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007

Adresa: Dambořice 34, PSČ 69635
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007


Název/Jméno: JANČA MAREK

IČO: 1332759

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007

Adresa: Brno, Plachty 12B, PSČ 63400
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007


Název/Jméno: MAŠINDA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007

Adresa: Praha - Uhříněves, K Dálnici 723, PSČ 10400
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007


Název/Jméno: MAREŠ PETR

IČO: 69308471

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007

Adresa: Most, K.J. Erbena 218, PSČ 43401
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007


Název/Jméno: PELCMAN MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007

Adresa: Most, U Stadionu 148, PSČ 43401
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007


Název/Jméno: JENÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007

Adresa: Praha 9, Tlustého 2042/22, PSČ 19300
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007


Název/Jméno: ONDRA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007

Adresa: Brno, Havlišova 2333/4, PSČ 61200
od 07. 12. 2006 do 08. 06. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 6. 2008

Obory činnosti: - hrami a hračkami
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- zdravotnickými prostředky
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 16. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 2. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Šušák


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Obory činnosti: - sportovních potřeb
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Vízek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Obory činnosti: - služeb v dopravě
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu zemědělskými produkty
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Vízek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Obory činnosti: - cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- cementu, práškové malty a sádry
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- keramických obkladaček a dlaždic
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- betonu a výrobků z betonu, cementu nebo sádry
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- keramických výrobků pro sanitární účely
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Obory činnosti: - poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Obory činnosti: - stavební dozor
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Obory činnosti: - úprava a rozvod užitkové vody
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 05. 01. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 03. 09. 2009
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 03. 09. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 03. 09. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 03. 09. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 03. 09. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 03. 09. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 03. 09. 2009
Velkoobchod
od 04. 06. 2008 do 03. 09. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 19. 12. 2006
Zprostředkování obchodu a služeb
od 19. 12. 2006 do 03. 09. 2009
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 19. 12. 2006 do 03. 09. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 19. 12. 2006 do 03. 09. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 19. 12. 2006 do 03. 09. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 19. 12. 2006 do 03. 09. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 19. 12. 2006 do 03. 09. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 19. 12. 2006 do 03. 09. 2009
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 19. 12. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kreissl


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Vízek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27309941

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:7. 12. 2006

Související firmy

Související osoby