ČEZ Teplárenská, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČEZ Teplárenská, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17910. Její identifikační číslo je 27309941

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ Teplárenská, a.s.

Datum zápisu: 7. 12. 2006

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17910

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 943dk9e

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Velkoobchod
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Zprostředkování obchodu a služeb
Pronájem a půjčování věcí movitých
Opravy a montáž měřidel
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Bezručova 2212/30, 25101 Říčany

Adresy: Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101
od 18. 01. 2012
Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 43001
od 06. 03. 2008 od 18. 01. 2012
Chomutov, Školní 1051, PSČ 43001
od 28. 01. 2008 od 06. 03. 2008
Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 43403
od 07. 12. 2006 od 28. 01. 2008

Skutečnosti

  Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101, IČO 273 09 941, jako rozdělovanou společností, společností Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, IČO 291 60 189, jako nástupnickou společností, a společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 70602, IČO 278 04 721, jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejněn, rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti uvedených v projektu na nástupnické společnosti Elektrárna Tisová, a.s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o.
od 01. 01. 2016

  Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2210/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností T E P L O K R K O N O Š E a.s., se sídlem Labská 964, 543 01 Vrchlabí, IČ 25271725 a se společností VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o., se sídlem Labská 964, 543 01 Vrchlabí, IČ 64254348 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti T E P L O K R K O N O Š E a.s. a VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o.
od 01. 11. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014

  Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem Říčany, Bezručova 2210/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností ENERGIE KRUPKA s.r.o., se sídlem Krupka, Mariánské náměstí 22, PSČ 417 42, IČ 254 10 083 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a. s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ENERGIE KRUPKA s.r.o.
od 01. 11. 2013

  Společnost MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11, IČ 250 06 754 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a. s. jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti MARTIA a.s., a to dle projektu rozdělení.
od 01. 11. 2013

  Společnost Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 287 07 052, byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ: 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnosti Teplárna Trmice, a.s., a to dle projektu rozdělení.
od 01. 10. 2012

  Základní kapitál společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941 se v souladu s ustanovením § 202 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále též jen ?obchodní zákoník?) zvyšuje o částku ve výši 252.229.896,-- Kč (dvě stě padesát dva miliony dvě stě dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 28.025.544 (dvaceti osmi milionů dvaceti pěti tisíc pěti set čtyřiceti čtyř) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 9,- Kč (devět korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.Veškerých nově upsaných 28.025.544 (dvacet osm milionů dvacet pět tisíc pět set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9,-- Kč (devět korun českých) znějící na jméno bude upsáno a splaceno společností ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále též jen ?určitý zájemce?), jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. formou nepeněžitého vkladu specifikovaného níže v tomto rozhodnutí.Akcie je možno upsat v sídle společnosti ČEZ, a. s, Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost ČEZ Teplárenská, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs 28.025.544 (dvaceti osmi milionů dvaceti pěti tisíc pěti set čtyřiceti čtyř) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9,-- Kč (devět korun českých) znějících na jméno činí 252.229.896,-- Kč (dvě stě padesát dva milionů dvě stě dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých) a bude upsán a nejpozději do 31. ledna 2013 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří část podniku společnosti ČEZ, a. s. vymezenou ke dni 1. ledna 2012 jako ?Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě?, která se dělí na provozní jednotky: Vítkovice, Dětmarovice, Prunéřov a Tušimice, (dále též jen ?část podniku? nebo jen ?nepeněžitý vklad?).Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 24-1/2012 ze dne 22.3.2012 znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 639 98 581, tj. soudním znalcem ustanoveným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6.3.2012 pod č.j. 2Nc 4609/2012-11, které nabylo právní moci dne 8.3.2012 (dále též jen ?ZP?). Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 252.229.896,-- Kč (dvě stě padesát dva milionů dvě stě dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých).Za nepeněžitý vklad bude vydáno 28.025.544 (dvacet osm milionů dvacet pět tisíc pět set čtyřicet čtyři) kusů listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 9,-- Kč (devět korun českých) znějících na jméno.Nepeněžitý vklad je v souladu s ustanovením § 59, odstavce 3 obchodního zákoníku splacen uzavřením a nabytím účinnosti smlouvy o vkladu části podniku jako nepeněžitého vkladu do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., na níž se přiměřeně použijí ustanovení o smlouvě o prodeji podniku, a to v sídle společnosti ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53 a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.K datu splacení nepeněžitého vkladu bude vypracován nový znalecký posudek ve věci ocenění nepeněžitého vkladu (dále jen Aktualizovaný ZP). Ukáže-li se hodnota nepeněžitého vkladu k datu splacení nižší než souhrnný emisní kurs upisovaných akcií, doplatí ČEZ, a. s. Společnosti v souladu s ust. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku zjištěný rozdíl v penězích, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne splacení vkladu. Ukáže-li se hodnota nepeněžitého vkladu zjištěná v Aktualizovaném ZP vyšší než hodnota zjištěná v ZP, uhradí Společnost společnosti ČEZ, a. s. zjištěný rozdíl v penězích, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne splacení vkladu.
od 07. 05. 2012 od 07. 10. 2013

  Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností TEPLEX s.r.o., se sídlem Masarykova 209, PSČ 400 01, IČ 287 07 800 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti TEPLEX s.r.o.
od 01. 11. 2010

  Společnost MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4,PSČ 400 11, IČ 250 06 754 byla rozdělena odštěpením s tím, žeodštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZTeplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 43001, IČ 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jakonástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnostiMARTIA a.s., a to dle projektu rozdělení.
od 01. 11. 2010

  Fúze sloučením se zanikající společností ALLEWIA leasing s.r.o. se sídlem Bohumín, Šunychelská 1159, PSČ 735 81, IČ 619 42 634, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7127. Jmění zanikající společnosti ALLEWIA leasing s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost ČEZ Teplárenská, a.s.
od 01. 08. 2009

  Obchodní společnost ČEZ, a.s., jako jediný akcionář společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 23.4.2009 zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. (dále jen "společnost"), a ve formě notářského zápisu přijala následující rozhodnutí:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 1.292.539.995,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devedesát dva miliony pět set třicet devět tisíc devět set devadesát pět korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 143615555 (slovy: jedno sto čtyřicet tři miliony šest set patnáct tisíc pět set padesát pět kusů) listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč (slovy: devět korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu a nebudou kótované.3. Upsání všech 143615555 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581 (dále též jen "ČEZ, a.s." nebo jen "určitý zájemce").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ: 140 53, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.5. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.6.Emisní kurs 143615555 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno činí 1.292.540.000 (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát dva miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 5,- Kč (slovy: pět korun českých), se považuje za emisní ážio.7. Emisní kurs 143615555 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno bude upsán a nejpozději do 31.1.2010 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří část podniku společnosti ČEZ, a.s., vymezenou ke dni 1.1.2009 jako "rozvody tepla", která se dělí na provozní jednotky: Provozní jednotka Tisová, Provozní jednotka Mělník a Chvaletice, Provozní jednotka Poříčí a Dvůr Králové nad Labem, Provozní jednotka Hodonín (dále též jen "Část podniku" nebo jen "nepeněžitý vklad"). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 a § 196a odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 28/04/2009 ze dne 8.4.2009 znaleckým ústavem v oboru ekonomika a služby - Vysokou školou ekonomickou v Praze, Národohospodářskou fakultou, tj. soudním znalcem ustanoveným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 23.2.2009 pod č.j. 71 Nc 1014/2009, které nabylo právní moci dne 17.3.2009. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1.292.540.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 143615555 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno. Nepenětitý vklad je v souladu s ust. 59 odst. 5 obchodního zákoníku splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku jako nepenětitého vkladu do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., na níž se přiměřeně použijí ustanovení o smlouvy o prodeji podniku, a to v sídle společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, faktickým předáním nepenětitého vkladu.8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 13. 05. 2009 od 29. 04. 2010

  Jediný akcionář společnosti, společnost ČEZ, a.s., učinil dne 01.09.2008 ve formě notářského zápisu toto rozhodnutí: Za prvé: Konstatuje se, že základní kapitál společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. činí 172,163.898,-- Kč a emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti je zcela splacen. Za druhé: Jediný akcionář společnosti - společnosti ČEZ, a.s. - se tímto vzdává dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií. Za třetí: Základní kapitál společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 43,000.002,-- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 215,163.900,-- Kč (slovy: dvě stě patnáct milionů jedno sto šedesát tři tisíce devět set korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 43,000.002,-- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české) se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená, zůstávají beze změny. Za čtvrté: Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet upisovaných akcií: 4,777.778 (slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set sedmdesát osm) kusů akcií. Jmenovitá hodnota akcie: 9,-- Kč (slovy: devět korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové. Forma: na jméno. Podoba: listinné akcie. Za páté: Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581. Za šesté: Určuje se místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., Chomutov, Školní 1051/30. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Teplárenská, a.s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do deseti (10) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane.Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí patnáct (15) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty společně se zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Za sedmé: Určuje se emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs jedné a každé akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 9,-- Kč (slovy: devět korun českých). Za osmé: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ČEZ, a.s., IČ: 452 74 649, ve výši 43,000.002,-- Kč(slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české) vůči společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. proti pohledávce společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. ve výši 43,000.002,-- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české) vůči společnosti ČEZ, a.s. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení. Předmětná peněžitá pohledávka společnosti ČEZ, a.s. vůči společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 26.08.2008 uzavřené mezi společností ČEZ, a.s. a společností ČEZ Teplárenská, a.s. Za deváté: Určuje se, že emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. Za desáté: Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Představenstvo společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. zašle upisovateli do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií návrh smlouvy o započtení se sdělením, že lhůta pro přijetí návrhu činí patnáct (15) dnů ode dne doručení tohoto návrhu upisovateli. V případě přijetí návrhu smlouvy o započtení musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Po uzavření smlouvy o započtení podá představenstvo společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 17. 09. 2008 od 10. 10. 2008

  Společnost vznikla rozdělením společnosti United Energy, a.s. se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČO 467 08 197 a přešlo na ni jmění společnosti United Energy, a.s., které bylo uvedeno v projektu rozdělení. Rozdělením společnosti United Energy, a.s. vznikla dále společnost United Energy právní nástupce, a.s. se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČO 273 09 959.
od 07. 12. 2006 od 29. 04. 2010

Akcie

Počet: 167 522 655 ks v hodnotě: 12 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 07. 2016

Počet: 28 025 544 ks v hodnotě: 9 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 07. 2016

Počet: 28 025 544 ks v hodnotě: 9 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 10. 2013 od 29. 07. 2016

Počet: 167 522 655 ks v hodnotě: 12 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2012 od 29. 07. 2016

Počet: 167 522 655 ks v hodnotě: 9 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 04. 2010 od 01. 10. 2012

Počet: 23 907 100 ks v hodnotě: 9 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 10. 2008 od 29. 04. 2010

Počet: 19 129 322 ks v hodnotě: 9 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 12. 2006 od 10. 10. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO: 45274649

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 06. 2007


Název/Jméno: Czech Energy Holding, a.s.

IČO: 27166511

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 12. 2006 od 08. 06. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HANZAL OLEG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 2016


Název/Jméno: ČERMÁK KAMIL

IČO: 4911172

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 11. 2016


Název/Jméno: SOBOTÍK RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 11. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 11. 2015 od 24. 11. 2016


Název/Jméno: Jašek Martin

IČO: 75197146

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2012 od 07. 10. 2013


Název/Jméno: SŮVA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008


Název/Jméno: HODEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 12. 2008 od 17. 11. 2015


Název/Jméno: RŮŽIČKA RADOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 2012


Název/Jméno: HURDÁLEK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 11. 2015 od 24. 11. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 11. 2013 od 17. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 2007 od 01. 11. 2013


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 10. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 07. 2014 od 19. 10. 2015


Název/Jméno: RZYMAN MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2015 od 24. 11. 2016


Název/Jméno: SKOČDOPOL PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 10. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 05. 2010 od 19. 10. 2015


Název/Jméno: GULT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 12. 2008 od 19. 10. 2015


Název/Jméno: HLAVINKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2014 od 19. 10. 2015


Název/Jméno: ČURDA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 2009 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: TIMKO DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 11. 2013 od 03. 07. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 11. 2010 od 01. 11. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2008 od 02. 11. 2010


Název/Jméno: HLAVINKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2013 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2010 od 18. 01. 2012


Název/Jméno: VÁPENÍK JIŘÍ

IČO: 16923715

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008 od 29. 11. 2012


Název/Jméno: VOLŠICKÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2007 od 11. 09. 2008


Název/Jméno: POUROVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 06. 2007 od 19. 05. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2006 od 08. 06. 2007


Název/Jméno: KUŽEL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 06. 2007 od 02. 11. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2006 od 08. 06. 2007


Název/Jméno: KREBS MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 06. 2007 od 02. 12. 2008


Název/Jméno: ŠTECHER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 06. 2007 od 02. 12. 2008


Název/Jméno: HOSTKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2007 od 18. 05. 2009


Název/Jméno: JANČA MAREK

IČO: 1332759

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2006 od 08. 06. 2007


Název/Jméno: JENÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 12. 2006 od 08. 06. 2007


Název/Jméno: ONDRA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 12. 2006 od 08. 06. 2007


Název/Jméno: MAŠINDA JAN

IČO: 2116936

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2006 od 08. 06. 2007


Název/Jméno: ANTONÍN MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 12. 2006 od 08. 06. 2007


Název/Jméno: PELCMAN MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2006 od 08. 06. 2007


Název/Jméno: MAREŠ PETR

IČO: 69308471

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 12. 2006 od 08. 06. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 10. 2016


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 328713

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 02. 2007


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Odpovědní zástupci: 816158

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Odpovědní zástupci: 328713

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Odpovědní zástupci: 328713

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Odpovědní zástupci: 273296

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Odpovědní zástupci: 804052

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2006


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27309941

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:07. 12. 2006

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
260031" Lounské tepelné hospodářství spol. s r.o. "62243179Louny, 44001, Louny, 17. listopadu, 2580
5928963. průmyslová, a.s. v likvidaci61859184Praha, 11000, Staré Město, Řásnovka, 12
11733193MH s.r.o.24720151Králova 279/9, 61600 Brno
775866AC Sparta Praha fotbal, a.s.46356801Milady Horákové 1066/98, 17000 Praha
1281092AGRO Dašice, a.s.46505946Dašice, 53303, Dašice, , 475
519267ANDELTA, a.s.24719951Pařížská 130/26, 11000 Praha
1097086ANOPH, a.s. v likvidaci25304925Brno, 60200, Trnitá (Brno-střed), Špitálka, 434/23b
587541APH - rybníky, společnost s ručením omezeným v likvidaci60710187Břeclav, 17. listopadu 21, PSČ 690 02
1526669Areál Třeboradice, a.s.29132282Duhová 1444/2, 14000 Praha
656575AUTOREPARIN a.s.46708693Kladenská 287/4, 46007 Liberec
1020036BAO BAO s.r.o. v likvidaci27614344Boleslavská 31/4, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
905833BAULIGA a.s.27151191Pařížská 130/26, 11000 Praha
256935BONCOMMERCE, a.s.26493870Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1284/37
561216BURSON PROPERTIES, a.s. v likvidaci26510090Jihlava, Antonínův Důl č.p.107, PSČ 586 02
868325Bytové družstvo Tlustého 204263081768Tlustého 2042/22, 19300 Praha
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
657240CITELUM, a.s.25088092Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
967673Contrans International, s.r.o. v likvidaci6348416157, 68756 Prakšice
1230868CZECH HEAT a.s.27587991Trutnov, 54103, Poříčí, Kladská, 466
270026ČEZ Bohunice a.s.28861736Duhová 1444/2, 14000 Praha
1991055ČEZ Distribuce, a. s.27232425Děčín, 40502, Děčín IV-Podmokly, Teplická, 874/8
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové
1764890ČEZ Energetické produkty, s.r.o.28255933Komenského 534, 25301 Hostivice
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
161244ADAMEC ZDENĚK15238890Husova 9/10, 68201 Vyškov
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
701919ANDREE DALIBOR4994507Nad přehradou 207/3, 74301 Bílovec
185458ANDRES JOSEF40094863Erno Košťála 968, 53012 Pardubice
127068BALDÍK JIŘÍ709131V zahradách 2393/32, 18000 Praha
906372BALÍN VLASTIMIL14826810Moskevská 1463/37, 43401 Most
52161BARAN JIŘÍ72436514Nad Stadionem 1234, 76312 Vizovice
67661BARTÁK JOSEF49997343Jihoslovanská 1617, 54301 Vrchlabí
206495BARTÁK MILAN16092317Jabloňová 2866/1, 10600 Praha
141228BARTOŇ PETR74831011Choceradská 2747/27, 14100 Praha
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha
388042BARTŮŠEK PETR87694310Krefty 114, 69164 Nosislav
13795BARVÍŘ STANISLAV74018841Sladkovského 1576, 53002 Pardubice
157344BAŠISTA JURAJ72803053Jansova 750, 19800 Praha
217355BAUER DAVID7247140917, 67962 Horní Poříčí
141229BAUER JINDŘICH120962451. máje 525, 78815 Velké Losiny
609522BEDRNÍČKOVÁ EVA15107230Mazurská 516/1, 18100 Praha
98146BĚHOUNEK MARCEL63176840Pod Rozhlednou 2982/2, 40011 Ústí nad Labem
15865BENDA VLADIMÍR60868520108, 39853 Chyšky
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
1494BENEŠOVÁ VĚRA86809547Zlatá výšina 685, 46334 Hrádek nad Nisou
56027BERAN LADISLAV4013070315, 53352 Staré Hradiště
386823BERNARD JIŘÍ2176980Malá Trávnická 2103/3, 75002 Přerov

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3393822Hong Bui Xuan Cuong49500503Říčany, 25101, Říčany, Táborská, 371
1991801Bandas Jaroslav10219943Bezručova 259/13, 25101 Říčany
2213109Bareš Jan2435454U Zastávky 427/1, 25101 Říčany
2817799Barešová Šárka919993U Zastávky 427/1, 25101 Říčany
2404682Brabenec Jitka47038616Bezručova 259/13, 25101 Říčany
962542Burda Ladislav86926454U Zastávky 427/5, 25101 Říčany
1770787Danko Svitlana28905261Konstantinova 1473/8, 14900 Praha
1540757Do Thi Hau49498096Říčany, 25101, Říčany, Táborská, 371
2547370Fruňo Igor87287421Táborská 371/17, 25101 Říčany
650883Houdek Alois13278584Bezručova 1327/24, 25101 Říčany
1127399Chvojka Jan13765591U Zastávky 427/1, 25101 Říčany
2067585Janáček Štěpán4250087Kyjevská 745/5, 25101 Říčany
3403664Javůrková Irena71135031Říčany, 25101, Říčany, Bezručova, 913/32
3062035Juríček Josef67623883U Zastávky 427/1, 25101 Říčany
1602370Kindl Jindřich70538948Bezručova 372/34, 25101 Říčany
406569Kindlová Gabriela75436426Bezručova 372/34, 25101 Říčany
2691578Klaška Jan16565550U Zastávky 427/1, 25101 Říčany
1087109Kocián Jiří47037369U Zastávky 427/1, 25101 Říčany
1928865Koláček Petr71135308U Zastávky 427/5, 25101 Říčany
1793305Kopecký Daniel71135006U Zastávky 427/3, 25101 Říčany
292866Lukavcová Jana16560256Bezručova 295/28, 25101 Říčany
2029689Lukavec Martin48698288Bezručova 295/28, 25101 Říčany
900507Machutková Anna49499360U Zastávky 427/1, 25101 Říčany
2507842Mogyla Svitlana75847272Táborská 371/17, 25101 Říčany
3094000Moravec Jaroslav49500287U Zastávky 427/1, 25101 Říčany