Chemoprojekt, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Chemoprojekt, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1492. Jeho identifikační číslo je 45273383

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Chemoprojekt, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1492

Identifikační číslo:45273383

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fzsdd56

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba a zpracování paliv a maziv
Posuzování vlivů na životní prostředí
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Geologické práce
Výkon zeměměřických činností
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Technické činnosti v dopravě
Činnost technických poradců v oblasti
Kopírovací práce
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Realitní činnost
Velkoobchod
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zprostředkování obchodu
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Projektování elektrických zařízení
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění inženýrských staveb
Provádění dopravních staveb

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 10031
od 04. 02. 2003
Praha 10, Třebohostická 14
od 07. 05. 1998 do 04. 02. 2003
Praha 2, Štěpánská 15
od 01. 05. 1992 do 07. 05. 1998
Třebohostická 3069/14, 10000 Praha

Skutečnosti

  Při přeměně rozdělením ve formě odštěpení sloučením přešly v projektu rozdělení ze dne 16.3.2016 specifikované části jmění obchodní společnosti SAFICHEM ASSETS, a.s., IČO: 24241261, sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec, a obchodní společnosti Chemoprojekt, a.s., IČO: 45273383, sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 10031, jako rozdělovaných společností, na obchodní společnost SAFICHEM, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 04172043, sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec, jako nástupnickou společnost.
od 01. 05. 2016

  Společnost s obchodní firmou SAFINA Service a.s., se sídlem Vestec, Vídeňská 104, PSČ 25242, IČ: 246 96 773, zanikla bez likvidace z důvodu fúze sloučením s nástupnickou společností Chemoprojekt, a.s. a jmění společnosti SAFINA Service a.s. přešlo na nástupnickou společnost Chemoprojekt, a.s.
od 04. 09. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 05. 09. 2014

  Počet členů správní rady: 3
od 05. 09. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 05. 2014

  Usnesení valné hromady společnosti konané dne 8. ledna 2010:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Chemoprojekt, a.s. (dále jen "Společnost") je společnost SAFINA, a.s., se sídlem Jesenice, Vestec, Vídeňská 104, PSČ 25242, IČ 45147868, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1482 (dále jen "hlavní akcionář" či "SAFINA, a.s.").Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 110.314 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, vydaných jako:2.483 ks jednotlivých akcií pořadová čísla: 000001-000035, 000136-000144, 000160-000163, 000224-000264, 000338-000352, 000371-001240, 001251-001515, 001530-001547, 001698-001705, 001724-001738, 001741-001785, 001874-001944, 001973-002127, 002129-002153, 002214-002233, 002239-002355, 002402-002466, 002483-002497, 002618-002655, 002706-002719, 002736-002780, 002807-002811, 002818-002838, 002862-002874, 002880-002883, 002888-002895, 002923-002931, 002937-002971, 002977-002980, 003033-003095, 003115-003119, 003128-003143, 003178-003187, 003190-003253, 003277-003312, 003325-003338, 003354-003367, 003384-003388, 003401-003405, 003415-003506, 003622-003644, 003649-003657, 003666-003680, 003700-003714, 003719-003723, 003729-003749, 003894-003921, 003944-003983, 004004-004007, 004045-004049, 004185-004189,- 6 ks hromadných listin číslo HL000001-HL000003 a HL000005-HL000007, nahrazujících celkem 107.831 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií: 004263-112093.Z uvedeného vyplývá, že SAFINA, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 110.314.000,- Kč, což představuje podíl 98,41 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 1.779 ks akcií, pořadová čísla: 000036-000135, 000145-000159, 000164-000223, 000265-000337, 000353-000370, 001241-001250, 001516-001529, 001548-001697, 001706-001723, 001739-001740, 001786-001873, 001945-001972, 002128, 002154-002213, 002234-002238, 002356-002401, 002467-002482, 002498-002617, 002656-002705, 002720-002735, 002781-002806, 002812-002817, 002839-002861, 002875-002879, 002884-002887, 002896-002922, 002932-002936, 002972-002976, 002981-003032, 003096-003114, 003120-003127, 003144-003177, 003188-003189, 003254-003276, 003313-003324, 003339-003353, 003368-003383, 003389-003400, 003406-003414, 003507-003621, 003645-003648, 003658-003665, 003681-003699, 003715-003718, 003724-003728, 003750-003893, 003922-003943, 003984-004003, 004008-004044, 004050-004184, 004190-004262, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost SAFINA, a.s., se sídlem Jesenice, Vestec, Vídeňská 104, PSČ 25242, IČ 45147868, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložkaMěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1482. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 6.568,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emitovanou společností Chemoprojekt, a.s..Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem 091116 ze dne 16. listopadu 2009, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, (dále jen "Znalec"). Znalec při ocenění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., Back office podílových fondů a výplat, Radlická 333/150, Praha 5, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den od 9:00 hod do 16:00 hod. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře.Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.
od 10. 02. 2010 do 21. 07. 2010

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí31, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu §11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30.dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného adalšího majetku uvedeného v zakladtelské listině. Oceněnítohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku Chemoprojekt Praha .
od 01. 05. 1992

Akcie

Počet: 112 093 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 05. 2014

Počet: 112 093 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 02. 2013 do 20. 02. 2013

Počet: 112 093 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 04. 06. 2002 do 04. 06. 2002

Počet: 3 363 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 05. 04. 1996 do 05. 04. 1996

Počet: 108 730 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 05. 04. 1996 do 05. 04. 1996

Počet: 7 846 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 24. 03. 1994 do 24. 03. 1994

Počet: 104 247 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 24. 03. 1994 do 24. 03. 1994

Počet: 112 093 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: Safichem Projekty Group AG

Adresa: 8002 Curych, Tödistrasse 16, Švýcarská konfederace
od 16. 02. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 02. 2016


Název/Jméno: SAFICHEM GROUP AG

Adresa: 8002 Curych, Tödistrasse 16, Švýcarská konfederace
od 16. 07. 2014 do 16. 02. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 07. 2014 do 16. 02. 2016


Název/Jméno: SAFINA, a.s.

IČO:45147868

Adresa: Jesenice - Vestec, Vídeňská 104, PSČ 25242
od 21. 07. 2010 do 16. 07. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 07. 2010 do 16. 07. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PLACHÝ TOMÁŠ

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 05. 2011 do 05. 09. 2014
Prokura - prokurista
od 04. 01. 2011 do 16. 05. 2011

Adresa: Vojtěšská 196/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 05. 03. 2016
Na Křtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4
od 12. 10. 2013 do 05. 03. 2016
Praha 4, Na Křtině 271, PSČ 14900
od 04. 01. 2011 do 12. 10. 2013


Název/Jméno: PLACHÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 05. 09. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 05. 2011 do 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2011 do 16. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 08. 10. 2003 do 04. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 03. 1994 do 08. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1994 do 24. 03. 1994

Adresa: Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4
od 05. 09. 2014
Praha 4 - Újezd, Štítová 243, PSČ 14900
od 04. 02. 2003 do 05. 09. 2014
Praha 4, Štítova 243
od 24. 03. 1994 do 04. 02. 2003
Praha 4, Štítova 243
od 15. 02. 1994 do 24. 03. 1994


Název/Jméno: MENGLER JAN

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2011 do 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2004 do 04. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 07. 2002 do 14. 09. 2004

Adresa: Zlatnická 1129/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 12. 10. 2013
Praha 1, Zlatnická 1129/8, PSČ 11000
od 16. 05. 2011 do 12. 10. 2013
Praha 1, Zlatnická 1129/8, PSČ 11000
od 16. 07. 2002 do 04. 01. 2011


Název/Jméno: PLAJNER MAREK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 02. 2012 do 05. 09. 2014

Adresa: Tehov 196, PSČ 25101
od 06. 02. 2012 do 05. 09. 2014


Název/Jméno: WITTLINGEROVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2011 do 06. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2008 do 04. 01. 2011

Adresa: Praha 10 - Vinohrady, Ruská 2537/81a, PSČ 10100
od 04. 01. 2011 do 06. 02. 2012
Praha 10 - Vinohrady, Ruská 81A, PSČ 10031
od 04. 09. 2008 do 04. 01. 2011


Název/Jméno: BUREŠ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2007 do 05. 09. 2014

Adresa: Praha 4, Saveljevova 10, PSČ 14700
od 26. 07. 2007 do 05. 09. 2014


Název/Jméno: DOLEČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 10. 2003 do 04. 01. 2011
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 1994 do 08. 10. 2003

Adresa: Praha 8 - Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ 18200
od 01. 11. 2006 do 04. 01. 2011
Praha 9, Malkovského 593, PSČ 19900
od 04. 02. 2003 do 01. 11. 2006
Praha 9, Malkovského 593
od 15. 02. 1994 do 04. 02. 2003


Název/Jméno: DITL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2006 do 05. 09. 2014

Adresa: Praha 10, Pivoňkova 2101/22, PSČ 10600
od 02. 08. 2006 do 05. 09. 2014


Název/Jméno: ČERVENÝ LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2008 do 27. 10. 2010

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Charlese de Gaulla 530/10, PSČ 16000
od 04. 09. 2008 do 27. 10. 2010


Název/Jméno: VRTEK MOJMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2008 do 27. 10. 2010

Adresa: Ostrava - Poruba, Hlavní třída 1016/63, PSČ 70800
od 04. 09. 2008 do 27. 10. 2010


Název/Jméno: PAŠEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 02. 2003 do 04. 09. 2008

Adresa: Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 208/137, PSČ 16900
od 04. 02. 2003 do 04. 09. 2008


Název/Jméno: LANGER JAROSLAV

IČO: 49869035

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2004 do 26. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 19. 02. 2002 do 14. 09. 2004

Adresa: Praha 2, Vinohradská 343/6, PSČ 12000
od 19. 02. 2002 do 26. 07. 2007


Název/Jméno: POTMĚŠIL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2004 do 02. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 02. 2003 do 08. 10. 2003

Adresa: Praha 4 - Chodov, Květnového vítězství 1867/44, PSČ 14900
od 14. 09. 2004 do 02. 08. 2006
Praha 4 - Chodov, Květnového vítězství 1867/44, PSČ 14900
od 04. 02. 2003 do 08. 10. 2003


Název/Jméno: PLACHÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2004 do 02. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 2002 do 14. 09. 2004

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Počernická 3225/2c, PSČ 10000
od 08. 10. 2003 do 02. 08. 2006
Praha 3, U Kněžské louky 2678, PSČ 13000
od 16. 07. 2002 do 08. 10. 2003


Název/Jméno: KOVÁŘ JIŘÍ

IČO: 69087814

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2004 do 02. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 07. 2002 do 14. 09. 2004

Adresa: Brno, Lacinova 12, PSČ 62100
od 14. 09. 2004 do 02. 08. 2006
Brno, Lacinova 12, okres Brno-město, PSČ 62100
od 16. 07. 2002 do 14. 09. 2004


Název/Jméno: ROCCA GIUSEPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 11. 2001 do 16. 07. 2002

Adresa: Řím, 589/C Camilluccia, Italská republika
od 28. 11. 2001 do 16. 07. 2002


Název/Jméno: PRIMICERIO ALFREDO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2001 do 16. 07. 2002

Adresa: 00148 Řím, via Poggio Verde 40, Italská republika
od 06. 10. 2001 do 16. 07. 2002


Název/Jméno: Jean- Noel Meary

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2001 do 16. 07. 2002

Adresa: 92100 Boulogne, route de la Reine 74, Francouzská republika
od 06. 10. 2001 do 16. 07. 2002


Název/Jméno: MACHALICKÝ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2000 do 28. 11. 2001

Adresa: Roztoky u Prahy, Máchova 840, PSČ 25263
od 25. 02. 2000 do 28. 11. 2001


Název/Jméno: Francois Marie Greiveldinge

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 04. 1999 do 06. 10. 2001

Adresa: Praha 4, Štítová 243, PSČ 14000
od 20. 04. 1999 do 06. 10. 2001


Název/Jméno: NOVÁK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 12. 1998 do 16. 07. 2002

Adresa: Praha 10, pod Hotelem 4
od 17. 12. 1998 do 16. 07. 2002


Název/Jméno: BOUŠE VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 1997 do 19. 02. 2002

Adresa: Praha 5, Dominova 15
od 13. 03. 1997 do 19. 02. 2002


Název/Jméno: Mouroux Jean-Pierre

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1997 do 25. 02. 2000

Adresa: Praha 5, Tichá 1
od 13. 03. 1997 do 25. 02. 2000


Název/Jméno: MERLET JACQUES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 03. 1996 do 17. 12. 1998

Adresa: Praha 5, Tichá 1/1472
od 15. 03. 1996 do 17. 12. 1998


Název/Jméno: Rezzi Jean-Francois

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 03. 1996 do 17. 12. 1998

Adresa: Praha 4, Štítova 243
od 15. 03. 1996 do 17. 12. 1998


Název/Jméno: ĎURČÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 04. 1993 do 13. 03. 1997

Adresa: Praha 6, Nad Višňovkou 77
od 15. 03. 1996 do 13. 03. 1997
Praha 6, Nad višňovkou 77
od 07. 04. 1993 do 15. 03. 1996


Název/Jméno: KABILKOVÁ RŮŽENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 03. 1996 do 17. 12. 1998

Adresa: Praha 5, Na Homolce 23
od 15. 03. 1996 do 17. 12. 1998


Název/Jméno: IDELSON MAURICE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 03. 1996 do 06. 10. 2001

Adresa: Praha 4, Štítová 243
od 15. 03. 1996 do 06. 10. 2001


Název/Jméno: LAUDIC MICHEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 03. 1996 do 07. 05. 1998

Adresa: Praha 2, Belgická 36
od 15. 03. 1996 do 07. 05. 1998


Název/Jméno: LITERA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 03. 1996 do 25. 02. 2000

Adresa: Litvínov 6, K loučkám 1679
od 15. 03. 1996 do 25. 02. 2000


Název/Jméno: SRNSKÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1994 do 15. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1994 do 23. 06. 1994

Adresa: Pyšely, Husova 56
od 15. 02. 1994 do 15. 03. 1996


Název/Jméno: TŘÍSKA ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1994 do 15. 03. 1996

Adresa: Praha 6, Nad Šárkou 122
od 23. 06. 1994 do 15. 03. 1996


Název/Jméno: HROMASOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1994 do 15. 03. 1996
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 1994 do 23. 06. 1994

Adresa: Praha 10, Frostova 343
od 15. 02. 1994 do 15. 03. 1996


Název/Jméno: SVATÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 03. 1994 do 13. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 1994 do 24. 03. 1994

Adresa: Praha 4, Benkova 1702
od 22. 02. 1994 do 13. 03. 1997


Název/Jméno: HUBÁLOVSKÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1994 do 15. 03. 1996

Adresa: Praha 7, Sádky 7
od 24. 03. 1994 do 15. 03. 1996


Název/Jméno: URBAN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1994 do 23. 06. 1994

Adresa: Praha 9, Krausova 604
od 15. 02. 1994 do 23. 06. 1994


Název/Jméno: STARÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1994 do 22. 02. 1994

Adresa: Praha 4, Benkova 1702
od 15. 02. 1994 do 22. 02. 1994


Název/Jméno: VĚK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1993 do 24. 03. 1994

Adresa: Praha 5, Renoirova 622
od 07. 04. 1993 do 24. 03. 1994


Název/Jméno: ŠOULA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 15. 02. 1994

Adresa: Praha 10, Vladimíra Janko č.14
od 01. 05. 1992 do 15. 02. 1994


Název/Jméno: HAVLÍČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 15. 02. 1994

Adresa: Praha 4, Plickova 564
od 01. 05. 1992 do 15. 02. 1994


Název/Jméno: ZACHA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 07. 04. 1993

Adresa: Praha 7, pplk. Sochora č3
od 01. 05. 1992 do 07. 04. 1993


Název/Jméno: OPRAVIL MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 15. 02. 1994

Adresa: Praha 10, Komarovova č.30
od 01. 05. 1992 do 15. 02. 1994


Název/Jméno: SRNSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 07. 04. 1993

Adresa: Praha 1, Biskupský dvůr č.4
od 01. 05. 1992 do 07. 04. 1993


Název/Jméno: KARÁSEK BŘETISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 15. 02. 1994

Adresa: Kralupy nad Vlatavou, Mládežníků 678
od 01. 05. 1992 do 15. 02. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 12. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Malý


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 11. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Alois Řezníček


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 9. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Zubál

Zánik oprávnění:11. 12. 2013


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 1. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Rudolf Schenk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 8. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Šrámek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Mgr. Jan Čepelík


Geologické práce

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Michal OPRAVIL


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1995

Odpovědní zástupci: RNDr. Petr Čepela


Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Komínek

Zánik oprávnění:3. 3. 1996


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Bureš


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: RNDr. Ivan Venclů


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 11. 09. 2008 do 31. 12. 2014
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 11. 09. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 28. 08. 2002 do 11. 09. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 29. 10. 1992
Projektování elektrických zařízení
od 29. 10. 1992
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 29. 10. 1992
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 29. 10. 1992
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 29. 10. 1992
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 29. 10. 1992
Velkoobchod a maloobchod
od 29. 10. 1992
Zprostředkování obchodu a služeb
od 29. 10. 1992
Realitní činnost
od 15. 10. 1992 do 11. 09. 2008
Kopírovací práce
od 15. 10. 1992 do 11. 09. 2008
Technické činnosti v dopravě
od 15. 10. 1992 do 11. 09. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 15. 10. 1992 do 11. 09. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 15. 10. 1992 do 11. 09. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 15. 10. 1992 do 11. 09. 2008
Zprostředkování obchodu
od 15. 10. 1992 do 11. 09. 2008
Velkoobchod
od 15. 10. 1992 do 11. 09. 2008
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 15. 10. 1992 do 11. 09. 2008
Činnost technických poradců v oblasti
od 15. 10. 1992 do 11. 09. 2008

Odpovědní zástupci: RNDr. Petr Čepela


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - investiční výstavby
od 23. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Bureš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ivanka LEBROVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Rudolf Schenk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Čulík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Šrámek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ľubor Vitáček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Jendřejčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří VAŠÁK

Zánik oprávnění:28. 11. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:28. 11. 1996


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Šrámek

Zánik oprávnění:28. 11. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45273383

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
1900028" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník "41530Varnsdorf, Štefánikova 454
1901790"B R E S T s.r.o."45791643Praha 5 - Košíře, Fabiánova 1052/2, PSČ 15000
3288270"BOHEMIA NORTH GLASS LTD" "ČESKÉ SEVERNÍ SKLO SPOL. S R.O."47283068Kamenický Šenov, Pískovec 898
1343955"F E A L I S spol. s r.o."45355126Svatava, Kraslická 368, okres Sokolov
1143619"S I M P E X" spol. s r.o.41329023Dubí l, U hřiště 33O, PSČ 41701

Související osoby

#NázevICOAdresa
521401"S I M P E X" spol. s r.o.41329023Dubí 1, U hřiště 330, PSČ 41701
612751. Městská akciová společnost, a.s.60793597Olomouc, Krapkova 452/38, PSČ 77900
11503981.Státní podnik PROJEKTAPraha 8, Křižíkova 38, PSČ 18000
1166961EKOTRAKTA 1/Staré Město pod Landštějnem 32
11503972.Timothy Maxwell Clapham F.C.I.SNR32 1TG, 3 Wesley Street Lowestoft Suffolk, Spojené království Velké Británie a Severního Irska