Chemoprojekt, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Chemoprojekt, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1492. Její identifikační číslo je 45273383

Výpis z obchodního rejstříku Chemoprojekt, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1492

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fzsdd56

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba a zpracování paliv a maziv
Posuzování vlivů na životní prostředí
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Geologické práce
Výkon zeměměřických činností
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Technické činnosti v dopravě
Činnost technických poradců v oblasti
Kopírovací práce
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Realitní činnost
Velkoobchod
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zprostředkování obchodu
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Projektování elektrických zařízení
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění inženýrských staveb
Provádění dopravních staveb

Adresa společnosti

Sídlo: Třebohostická 3069/14, 10000 Praha

Adresy: Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 10031
od 04. 02. 2003
Praha 10, Třebohostická 14
od 07. 05. 1998 od 04. 02. 2003
Praha 2, Štěpánská 15
od 01. 05. 1992 od 07. 05. 1998

Skutečnosti

  Při přeměně rozdělením ve formě odštěpení sloučením přešly v projektu rozdělení ze dne 16.3.2016 specifikované části jmění obchodní společnosti SAFICHEM ASSETS, a.s., IČO: 24241261, sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec, a obchodní společnosti Chemoprojekt, a.s., IČO: 45273383, sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 10031, jako rozdělovaných společností, na obchodní společnost SAFICHEM, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 04172043, sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec, jako nástupnickou společnost.
od 01. 05. 2016

  Společnost s obchodní firmou SAFINA Service a.s., se sídlem Vestec, Vídeňská 104, PSČ 25242, IČ: 246 96 773, zanikla bez likvidace z důvodu fúze sloučením s nástupnickou společností Chemoprojekt, a.s. a jmění společnosti SAFINA Service a.s. přešlo na nástupnickou společnost Chemoprojekt, a.s.
od 04. 09. 2015

  Počet členů správní rady: 3
od 05. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 05. 09. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 05. 2014

  Usnesení valné hromady společnosti konané dne 8. ledna 2010:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Chemoprojekt, a.s. (dále jen "Společnost") je společnost SAFINA, a.s., se sídlem Jesenice, Vestec, Vídeňská 104, PSČ 25242, IČ 45147868, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1482 (dále jen "hlavní akcionář" či "SAFINA, a.s.").Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 110.314 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, vydaných jako:2.483 ks jednotlivých akcií pořadová čísla: 000001-000035, 000136-000144, 000160-000163, 000224-000264, 000338-000352, 000371-001240, 001251-001515, 001530-001547, 001698-001705, 001724-001738, 001741-001785, 001874-001944, 001973-002127, 002129-002153, 002214-002233, 002239-002355, 002402-002466, 002483-002497, 002618-002655, 002706-002719, 002736-002780, 002807-002811, 002818-002838, 002862-002874, 002880-002883, 002888-002895, 002923-002931, 002937-002971, 002977-002980, 003033-003095, 003115-003119, 003128-003143, 003178-003187, 003190-003253, 003277-003312, 003325-003338, 003354-003367, 003384-003388, 003401-003405, 003415-003506, 003622-003644, 003649-003657, 003666-003680, 003700-003714, 003719-003723, 003729-003749, 003894-003921, 003944-003983, 004004-004007, 004045-004049, 004185-004189,- 6 ks hromadných listin číslo HL000001-HL000003 a HL000005-HL000007, nahrazujících celkem 107.831 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií: 004263-112093.Z uvedeného vyplývá, že SAFINA, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 110.314.000,- Kč, což představuje podíl 98,41 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 1.779 ks akcií, pořadová čísla: 000036-000135, 000145-000159, 000164-000223, 000265-000337, 000353-000370, 001241-001250, 001516-001529, 001548-001697, 001706-001723, 001739-001740, 001786-001873, 001945-001972, 002128, 002154-002213, 002234-002238, 002356-002401, 002467-002482, 002498-002617, 002656-002705, 002720-002735, 002781-002806, 002812-002817, 002839-002861, 002875-002879, 002884-002887, 002896-002922, 002932-002936, 002972-002976, 002981-003032, 003096-003114, 003120-003127, 003144-003177, 003188-003189, 003254-003276, 003313-003324, 003339-003353, 003368-003383, 003389-003400, 003406-003414, 003507-003621, 003645-003648, 003658-003665, 003681-003699, 003715-003718, 003724-003728, 003750-003893, 003922-003943, 003984-004003, 004008-004044, 004050-004184, 004190-004262, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost SAFINA, a.s., se sídlem Jesenice, Vestec, Vídeňská 104, PSČ 25242, IČ 45147868, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložkaMěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1482. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 6.568,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emitovanou společností Chemoprojekt, a.s..Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem 091116 ze dne 16. listopadu 2009, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, (dále jen "Znalec"). Znalec při ocenění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., Back office podílových fondů a výplat, Radlická 333/150, Praha 5, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den od 9:00 hod do 16:00 hod. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře.Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.
od 10. 02. 2010 od 21. 07. 2010

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného adalšího majetku uvedeného v zakladtelské listině. Oceněnítohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku Chemoprojekt Praha .
od 01. 05. 1992

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí31, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu §11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30.dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

Akcie

Počet: 112 093 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 05. 2014

Počet: 112 093 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 02. 2013 od 29. 05. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: Safichem Projekty Group AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 02. 2016


Název/Jméno: SAFICHEM GROUP AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 07. 2014 od 16. 02. 2016


Název/Jméno: SAFINA, a.s.

IČO: 45147868

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 07. 2010 od 16. 07. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PLACHÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 05. 09. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 05. 2011 od 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2011 od 16. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 08. 10. 2003 od 04. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 03. 1994 od 08. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1994 od 24. 03. 1994


Název/Jméno: PLACHÝ TOMÁŠ

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 05. 2011 od 05. 09. 2014
Prokura - prokurista
od 04. 01. 2011 od 16. 05. 2011


Název/Jméno: MENGLER JAN

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2011 od 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2004 od 04. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 07. 2002 od 14. 09. 2004


Název/Jméno: PLAJNER MAREK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 02. 2012 od 05. 09. 2014


Název/Jméno: WITTLINGEROVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2011 od 06. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2008 od 04. 01. 2011


Název/Jméno: BUREŠ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2007 od 05. 09. 2014


Název/Jméno: DOLEČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 10. 2003 od 04. 01. 2011
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 1994 od 08. 10. 2003


Název/Jméno: DITL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2006 od 05. 09. 2014


Název/Jméno: ČERVENÝ LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2008 od 27. 10. 2010


Název/Jméno: VRTEK MOJMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2008 od 27. 10. 2010


Název/Jméno: PAŠEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 02. 2003 od 04. 09. 2008


Název/Jméno: KOVÁŘ JIŘÍ

IČO: 45304696

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2004 od 02. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 07. 2002 od 14. 09. 2004


Název/Jméno: PLACHÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2004 od 02. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 2002 od 14. 09. 2004


Název/Jméno: POTMĚŠIL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2004 od 02. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 02. 2003 od 14. 09. 2004


Název/Jméno: LANGER JAROSLAV

IČO: 66190452

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2004 od 26. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 19. 02. 2002 od 14. 09. 2004


Název/Jméno: Rocca Giuseppe

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 11. 2001 od 16. 07. 2002


Název/Jméno: PRIMICERIO ALFREDO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2001 od 16. 07. 2002


Název/Jméno: Jean- Noel Meary

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2001 od 16. 07. 2002


Název/Jméno: MACHALICKÝ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2000 od 28. 11. 2001


Název/Jméno: Francois Marie Greiveldinge

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 04. 1999 od 06. 10. 2001


Název/Jméno: NOVÁK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 12. 1998 od 16. 07. 2002


Název/Jméno: Mouroux Jean-Pierre

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1997 od 25. 02. 2000


Název/Jméno: BOUŠE VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 1997 od 19. 02. 2002


Název/Jméno: Rezzi Jean-Francois

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 03. 1996 od 17. 12. 1998


Název/Jméno: IDELSON MAURICE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 03. 1996 od 06. 10. 2001


Název/Jméno: LITERA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 03. 1996 od 25. 02. 2000


Název/Jméno: MERLET JACQUES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 03. 1996 od 17. 12. 1998


Název/Jméno: LAUDIC MICHEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 03. 1996 od 07. 05. 1998


Název/Jméno: KABILKOVÁ RŮŽENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 03. 1996 od 17. 12. 1998


Název/Jméno: ĎURČÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 04. 1993 od 13. 03. 1997


Název/Jméno: HROMASOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1994 od 15. 03. 1996
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 1994 od 23. 06. 1994


Název/Jméno: SRNSKÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1994 od 15. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1994 od 23. 06. 1994


Název/Jméno: TŘÍSKA ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1994 od 15. 03. 1996


Název/Jméno: HUBÁLOVSKÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1994 od 15. 03. 1996


Název/Jméno: SVATÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 03. 1994 od 13. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 1994 od 24. 03. 1994


Název/Jméno: URBAN JAN

IČO: 11263814

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1994 od 23. 06. 1994


Název/Jméno: STARÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1994 od 22. 02. 1994


Název/Jméno: VĚK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1993 od 24. 03. 1994


Název/Jméno: OPRAVIL MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 15. 02. 1994


Název/Jméno: KARÁSEK BŘETISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 15. 02. 1994


Název/Jméno: HAVLÍČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 15. 02. 1994


Název/Jméno: SRNSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 07. 04. 1993


Název/Jméno: ŠOULA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 15. 02. 1994


Název/Jméno: ZACHA PETR

IČO: 70350728

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 07. 04. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 12. 2013

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 11. 2013

Odpovědní zástupci: 504770


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 09. 2008

Odpovědní zástupci: 504767

Zánik oprávnění:11. 12. 2013


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 504766

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 08. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 504768


Geologické práce

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 333925


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 324845


Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 03. 1996


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci:


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 504769


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 11. 09. 2008 od 31. 12. 2014
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 11. 09. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 28. 08. 2002 od 11. 09. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 29. 10. 1992
Projektování elektrických zařízení
od 29. 10. 1992
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 29. 10. 1992
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 29. 10. 1992
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 29. 10. 1992
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 29. 10. 1992
Velkoobchod a maloobchod
od 29. 10. 1992
Zprostředkování obchodu a služeb
od 29. 10. 1992
Realitní činnost
od 15. 10. 1992 od 11. 09. 2008
Kopírovací práce
od 15. 10. 1992 od 11. 09. 2008
Technické činnosti v dopravě
od 15. 10. 1992 od 11. 09. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 15. 10. 1992 od 11. 09. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 15. 10. 1992 od 11. 09. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 15. 10. 1992 od 11. 09. 2008
Zprostředkování obchodu
od 15. 10. 1992 od 11. 09. 2008
Velkoobchod
od 15. 10. 1992 od 11. 09. 2008
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 15. 10. 1992 od 11. 09. 2008
Činnost technických poradců v oblasti
od 15. 10. 1992 od 11. 09. 2008

Odpovědní zástupci: 324845


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - investiční výstavby
od 23. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 504772

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 504766

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 504775

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 277034

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:28. 11. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:28. 11. 1996


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:28. 11. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45273383

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
601788" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník "41530Štefánikova 454, 40747 Varnsdorf
351034"B R E S T s.r.o."45791643Fabiánova 1052/2A, 15000 Praha
274679"S I M P E X" spol. s r.o.41329023Dubí l, U hřiště 33O, PSČ 417 01
231058A - HEALTH s.r.o.26444143náměstí Barikád 1124/4, 13000 Praha
8508A & A, a.s. - v likvidaci60706490Brno, 62500, Komín, Jundrovská, 33
189657ABB Power Plant Control s.r.o. - v likvidaci63488868Brno, 60200, , Šumavská, 15
688296ACC, akciová společnost, ACC, Company Limited - anglicky41190611Truhlářská 1518/27, 11000 Praha
761680AG Systems, s.r.o.44963564Jundrovská 618/31, 62400 Brno
366111AIRWAYNET a.s.61058068Hládkov 920/12, 16900 Praha
690560ALL & ING, s.r.o.25898566Fričova 262/6, 70900 Ostrava
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693Praha, 11000, , V Jámě, 1/699
508435ALPHA Obchod&Atelier s.r.o.27498719Purkyňova 101, 56301 Lanškroun
374985ANDROPP s.r.o.28906527Třebohostická 3069/14, 10000 Praha
129450ARDAS, spol. s r.o.14891948Ledvinova 1712/8, 14900 Praha
538116Benefity Care, s.r.o. v likvidaci27234550Dopravní 500/9, 10400 Praha
582728BenzinProjekt spol. s r.o.40231101Roudnice nad Labem, Špindlerova 286
404283BERTURA industry a.s.27590755Libeňská 183/29, 18100 Praha
363129BílekProjekt s.r.o.27294404Nové náměstí 713, 41108 Štětí
573037BIOSTER, a.s.49970623Tejny 621, 66471 Veverská Bítýška
327311BonSoft s.r.o.45272301Milíčova 377/23, 13000 Praha
274435BUZULUK8605Komárov, 26762, , Buzulucká, 108
362165Bytové družstvo NBD 43626479885Pplk. Sochora 436/3, 17000 Praha
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
514654CAVEAM productions a.s.2186829Hradčanské náměstí 61/11, 11800 Praha
368186CE&CC - Czech Engineering & Construction Companies, SE29371422Jundrovská 1035/33, 62400 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
264030ADÁMKOVÁ RENATA46741186U průhonu 42/29, 17000 Praha
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
225387ANDREJCH VÁCLAV1292299422, 38001 Dačice
487926BALVÍN RUDOLF18163297Školní 548, 76872 Chvalčov
181590BARÁNKOVÁ VIKTORIE4205961415, 25208 Slapy
261627BARBASOVÁ NADĚŽDA70353131Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), PPLK. SOCHORA, 436/3
245843BÁRTA IVAN18688390Hlavní třída 228/86, 35301 Mariánské Lázně
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
387984BARTOŠOVÁ ALICE67806741Bělohorská 2065/213, 16900 Praha
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
2550BARTUŠEK JAN60908238Hnězdenská 767/2b, 18100 Praha
249619BELLEROVÁ TEREZA2455668Revoluční 1003/3, 11000 Praha
60027BENDA JIŘÍ12060046130, 41002 Křesín
286619BENDŽALOVÁ MONIKA40901459Čechovská 62, 26101 Příbram
202315BENEDIKTOVÁ HANA45710732Smaragdová 416/13, 15400 Praha
224636BERNARD VLADIMÍR72688084Olšinky 567, 40322 Ústí nad Labem
382481BERNÁŠEK PAVEL46011196Mozartova 679/21, 46001 Liberec
487921BEZUŠEK KAREL64567761Krásova 706/5, 13000 Praha
30009BÍLEK JOSEF45409765Spartakiádní 1965, 35601 Sokolov
90250BÍLEK PETR69931917U Stadionu 403, 33033 Město Touškov
48248BÍLKOVÁ ALENA69031029Valentova 1735/7, 14900 Praha
47043BÍLÝ MILAN64747603Havlíčkova 866, 26751 Zdice
86924BIS JAROMÍR42492700106, 56169 Králíky
3434BOBEK MARTIN46742590Mírové sídliště 93, 46343 Český Dub
320963BÖHM KAREL7584936462, 67602 Moravské Budějovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2997917AB REAL INVEST s.r.o.25859552Třebohostická 564/9, 10000 Praha
2227060AB REAL SERVIS s.r.o.25840509Třebohostická 564/9, 10000 Praha
415816AB SERVICE TOP s.r.o.25761340Třebohostická 564/9, 10000 Praha
454549AB SPRÁVA DOMŮ s.r.o.24249475Třebohostická 564/9, 10000 Praha
897543AB SPRÁVA NÁJMŮ s.r.o.24264067Třebohostická 564/9, 10000 Praha
70396AB SPRÁVA NEMOVITOSTÍ s.r.o.26836882Třebohostická 564/9, 10000 Praha
409166AB SPRÁVA REALIT s.r.o.26836815Třebohostická 564/9, 10000 Praha
1821044ABUCO ICT s.r.o.29153905Třebohostická 987/5, 10000 Praha
2203513ALLRIGHT Invest a.s.2757176Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
2551280ALVEST MONT Praha s.r.o.5204038Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
2985149Amaio mobile s.r.o. "v likvidaci"27222161Třebohostická 3069/14, 10000 Praha
1504330AMBOSELI s.r.o.27623505Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
374985ANDROPP s.r.o.28906527Třebohostická 3069/14, 10000 Praha
1936051APEX trans, s.r.o.25306928Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
2326949ARABUKO s.r.o.2751429Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
2543747ATERRA Audit s.r.o.29155240Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
123861Auditorská, s.r.o.26451344Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
1687653AURA BOHEMIA s.r.o.25783815Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
2488179AUSTIMEX s.r.o.26851521Třebohostická 564/9, 10000 Praha
2509194AUTODOPRAVA MRAVENEC s.r.o.24684091Třebohostická 564/9, 10000 Praha
2970319Autokosmetické Centrum a.s. v likvidaci28215001Třebohostická 564/9, 10000 Praha
2759467AWD, s.r.o.26493322Třebohostická 564/9, 10000 Praha
2300688B M L ,spol.s r.o.45789371Třebohostická 3069/14, 10000 Praha
1035606BAKR s.r.o.26725274Třebohostická 564/9, 10000 Praha
350837BioVis s.r.o.27416313Třebohostická 3069/14, 10000 Praha

Fyzické osoby v okolí