Chotěbořské strojírny, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Chotěbořské strojírny, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 606. Jeho identifikační číslo je 45534519

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Chotěbořské strojírny, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 606

Identifikační číslo:45534519

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: drucdku

Předmět podnikání: Testování, měření a analýzy
Úprava a rozvod užitkové vody
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Ubytovací služby
Kopírování dle předlohy
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k...
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Montáž měřidel
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění...
Montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových...
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky...
Truhlářství
Hostinská činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Ostraha majetku a osob
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Hostinská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Poskytování telekomunikačních služeb
Správa nemovitostí - na základě honoráře nebo kontraktu
Polygrafická výroba
Obchodní činnost dle zákona 455/91 Sb. § 33, pís. a) s vyjímkou...
Ostatní vzdělávání a mimoškolní výuka
Provoz neveřejné telefonní sítě
Půjčování motorových vozidel
Provoz malé elektrárny
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Galvanizérství, smaltérství
Kovářství, podkovářství
Obráběčství
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zámečnictví
Nástrojářství
Broušení a leštění kovů
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Zednictví
Tesařství
Obkladačství
Pokrývačství
Klempířství
Izolatérství
Podlahářství
Opravy silničních vozidel
Vodoinstalatérství
Projektování elektrických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Montáž a opravy měřící a regulační techniky
Topenářství
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových ádob
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených...
Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob
Výroba elektronických zařízení
Výroba elektrických strojů a přístrojů
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Adresa společnosti

Sídlo: Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř
od 27. 05. 2014
Chotěboř, Herrmannova 520, PSČ 58314
od 31. 03. 2004 do 27. 05. 2014
Chotěboř, Herrmannova 520, PSČ 55831
od 21. 05. 2003 do 31. 03. 2004
Chotěboř, Herrmannova 520, okres Havlíčkův Brod
od 01. 02. 2000 do 21. 05. 2003
Chotěboř, Herrmanova 520, okres Havlíčkův Brod
od 01. 05. 1992 do 01. 02. 2000
Herrmannova 520, 58301 Chotěboř

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 05. 2014

  Valná hromada společnosti Chotěbořské strojírny služby, a.s., konaná dne 11.6.2009 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní částky 38.643.000,-- Kč (třicet osm milionů šest set čtyřicet tři tisíc korun českých) až na částku 34.779.000,-- Kč (třicet čtyři milionů sedm set sedmdesát devět tisíc korun českých) to je až o částku 3.864.000,-- Kč (tři miliony set šedesát čtyři tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Navrhovaná hodnota, o kterou má být snížen základní kapitál, je 3.864.000,-- Kč (tři miliony osm set šedesát čtyři tisíc korun českých). Tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni snížen stav účtu na němž se účtuje o změnách základního kapitálu. Zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií. Dále bude snížen nerozdělený zisk minulých let o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou těchto akcií. Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů.Způsobem snížení základního kapitálu bude likvidace 3.864 (tři tisíc osm set šedesáti čtyř) kusů akcií v držení společnosti, každá v nominální hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých).
od 28. 07. 2009 do 27. 05. 2014

  Valná hromada společnosti Chotěbořské strojírny, a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní částky 69,043.000,- Kč (šedesát devět milionů čtyřicet tři tisíc korun českých) až na částku 38,525.000,- Kč (třicet milionů pětset dvacet pět tisíc korun českých), to je až o částku 30,518.000,- Kč (třicet milionů osmnáct tisíc korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je zlepšení poměru vlastních a cizích zdrojů a zároveň zlepšení ukazatelů ROA a ROE. Tento rok nijak nezmění situaci obchodních partnerů či zaměstnanců. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá zúčtována do ostatního kapitálového fondu.Způsobem snížení základního kapitálu bude vzetí z akcií z oběhu, a to na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům na úplatné převzetí akcií, každá za nominální hodnotu 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) dle ustanovení § 213c odst. 1 písm.a) obch. zák.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
od 23. 08. 2007 do 27. 05. 2014

  Způsob snížení základního jmění: Ke snížení základního jměníspolečnosti použije společnost vlastní akcie, které má vmajetku. Představenstvo společnosti provede snížení základníhojmění společnosti tak, že na základě výpisu z obchodníhorejstříku, prokazující snížení základního jmění podá neprodleněpříkaz Středisku cenných papírů ČR, které vede evidencizaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií, které jsou vdržení společnosti a to 6 590 kusů akcií v nominální hodnotě1 000,--Kč za jednu akcii, celkem 6.590.000,-- Kč.
od 28. 07. 2001 do 27. 05. 2014

  Rozsah snížení základního jmění: Základní jmění společnosti sesnižuje o 6.590.000,--Kč. Současná výše základního jměníspolečnosti činí 75.633.000,--Kč, po snížení o uvedenou částkubude nově základní jmění činit 69.043.000,--Kč.
od 28. 07. 2001 do 27. 05. 2014

  Valná hromada dne 9. 6. 2000 rozhodla o snížení základního jměnío 6.590.000,- Kč, na částku 69.043.000 Kč.
od 28. 07. 2001 do 27. 05. 2014

  Důvod snížení základního jmění: Akciová společnost Chotěbořskéstrojírny služby má v držení vlastní akcie, jejichž nabýváníspolečností bylo schváleno rozhodnutím valné hromady ze dne19. 6. 1998. Akciová společnost nabyla celkem 6 590 kusůvlastních akcií, nominální hodnota 1 000 Kč za jednu akcii.Držení těchto vlastních akcií je omezeno maximálně na dobuosmnácti měsíců od jejich nabytí a společnosti se nepodařilonajít vhodného zájemce, který by tyto akcie od společnostiodkoupil. Základní jmění společnosti se proto podle § 161 písm.b, odst. 4 obchod. zák. snižuje o částku ve výši celkovénominální hodnoty těchto akcií, tj. 6.590.000,--Kč.
od 28. 07. 2001 do 27. 05. 2014

  Právní poměry se řídí stanovami ze dne 26.4.1992 ve znění změnyze dne 26.10.1992.
od 13. 05. 1993 do 19. 10. 1998

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Chotěbořské strojírny ve smyslu§ 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.
od 01. 05. 1992 do 27. 05. 2014

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 do 27. 05. 2014

Akcie

Počet: 34 779 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 05. 2014

Počet: 34 779 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 02. 2010 do 13. 02. 2010

Počet: 38 643 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 04. 2008 do 26. 04. 2008

Počet: 69 043 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 14. 07. 2004 do 14. 07. 2004

Počet: 69 043 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 05. 2003 do 21. 05. 2003

Počet: 75 633 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 15. 03. 1995 do 15. 03. 1995

Počet: 1 513 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 13. 05. 1993 do 13. 05. 1993

Počet: 74 120 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 13. 05. 1993 do 13. 05. 1993

Počet: 70 469 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Počet: 1 438 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STUNOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2006

Adresa: Nad Hliništěm 1107, 583 01 Chotěboř
od 19. 01. 2014
Chotěboř, Nad Hliništěm 1107, PSČ 58301
od 14. 07. 2006 do 19. 01. 2014


Název/Jméno: HOSPODKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2008 do 18. 06. 2011

Adresa: Dr. Jana Malíka 816, Chrudim II, 537 01 Chrudim
od 12. 04. 2015
U Stadionu 716, Chrudim III, 537 03 Chrudim
od 19. 01. 2014 do 12. 04. 2015
Chrudim, U Stadionu 716, PSČ 53703
od 18. 06. 2011 do 19. 01. 2014
Chrudim III, U Stadionu 716, PSČ 53703
od 18. 06. 2008 do 18. 06. 2011


Název/Jméno: DOBROVOLNÁ LADA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2011

Adresa: Větrná 1631, 583 01 Chotěboř
od 19. 01. 2014
Chotěboř, Větrná 1631, PSČ 58301
od 18. 06. 2011 do 19. 01. 2014


Název/Jméno: ŠULC PETR

IČO: 47526271

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2016

Adresa: Brixenská 3919, 580 01 Havlíčkův Brod
od 07. 09. 2016


Název/Jméno: FLEJBERK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 04. 1997 do 18. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 01. 1997 do 02. 04. 1997

Adresa: Vrcha 209, 537 01 Sobětuchy
od 27. 05. 2014
Sobětuchy - Vrcha 209, PSČ 53701
od 14. 07. 2006 do 27. 05. 2014
Sobětuchy, Vrcha 209 , PSČ 537 01
od 16. 11. 2004 do 14. 07. 2006
Chrudim, Na ostrově 152, PSČ 53701
od 13. 01. 1997 do 16. 11. 2004


Název/Jméno: DOBROVOLNÝ JOSEF

IČO: 2288117

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1997 do 14. 07. 2006

Adresa: Větrná 1631, 583 01 Chotěboř
od 27. 05. 2014
Chotěboř, Větrná 1631, PSČ 58301
od 05. 02. 2005 do 27. 05. 2014
Chotěboř, Hradební 1644, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58301
od 06. 11. 1997 do 05. 02. 2005


Název/Jméno: POLÍVKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2007 do 07. 09. 2016

Adresa: Zahradní 1502, 583 01 Chotěboř
od 27. 05. 2014 do 07. 09. 2016
Chotěboř, Zahradní 1502, PSČ 58301
od 03. 08. 2007 do 27. 05. 2014


Název/Jméno: STRNAD VÁCLAV

IČO: 74846434

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2006 do 18. 06. 2011

Adresa: Chrudim III, Svatopluka Čecha 299, PSČ 53701
od 03. 08. 2007 do 18. 06. 2011
Chrudim IV, Čáslavská 1162, PSČ 53701
od 14. 07. 2006 do 03. 08. 2007


Název/Jméno: HÁVA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2006 do 18. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 08. 1998 do 14. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1997 do 03. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 1997 do 06. 11. 1997

Adresa: Chotěboř, Větrná 1739, PSČ 58301
od 21. 05. 2005 do 18. 06. 2008
Chotěboř, Březová 1540, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58301
od 02. 04. 1997 do 21. 05. 2005


Název/Jméno: HAWERLAND TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 11. 1997 do 14. 07. 2006

Adresa: Brno, Lacinova 8, PSČ 62100
od 09. 04. 2002 do 14. 07. 2006
Brno, Lacinova 8, okres Brno-město
od 06. 11. 1997 do 09. 04. 2002


Název/Jméno: CÍSAŘ MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2002 do 14. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1998 do 19. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 do 02. 04. 1997

Adresa: Znojmo - Kuchařovice 330, PSČ 66902
od 09. 04. 2002 do 14. 07. 2006
Opava, Olomoucká 43, PSČ 74601
od 03. 08. 1998 do 19. 10. 1998
Opava, Olomoucká 43, PSČ 74601
od 13. 01. 1997 do 02. 04. 1997


Název/Jméno: PLODÍK BOHUMIL

IČO: 41272978

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1998 do 19. 10. 1998

Adresa: Havlíčkův Brod, Pražská 2537, PSČ 58001
od 03. 08. 1998 do 19. 10. 1998


Název/Jméno: DRÁBKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 11. 1997 do 03. 08. 1998

Adresa: Brno, Renčova 24, okres Brno-město, PSČ 62100
od 06. 11. 1997 do 03. 08. 1998


Název/Jméno: NOVÁK MIROSLAV

IČO: 12684813

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1997 do 03. 08. 1998

Adresa: Slatiňany, ul. SNP 588, okres Chrudim, PSČ 53821
od 06. 11. 1997 do 03. 08. 1998


Název/Jméno: HOŠEK JAROMÍR

IČO: 12044580

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1997 do 06. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 1997 do 02. 04. 1997

Adresa: Chotěboř, Dělnická 875, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58301
od 13. 01. 1997 do 06. 11. 1997


Název/Jméno: VALÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 do 06. 11. 1997

Adresa: Chrudim, U stadionu 726, PSČ 53703
od 13. 01. 1997 do 06. 11. 1997


Název/Jméno: STAŇKOVÁ DANUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 do 06. 11. 1997

Adresa: Lázně Bohdaneč - Černá u Bohdanče čp. 4, okres Pardubice, PSČ 53341
od 13. 01. 1997 do 06. 11. 1997


Název/Jméno: BOBKOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 01. 1997 do 06. 11. 1997

Adresa: Praha 4, Štichova 595
od 13. 01. 1997 do 06. 11. 1997


Název/Jméno: ŠAMÁNEK RADKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 01. 1997 do 03. 08. 2007

Adresa: Pardubice, Bělehradská 292
od 13. 01. 1997 do 03. 08. 2007


Název/Jméno: FOTR JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 1996 do 09. 04. 2002

Adresa: Praha 4, Angelovova 3166
od 14. 03. 1996 do 09. 04. 2002


Název/Jméno: ŠEDIVEC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 do 13. 01. 1997

Adresa: Kutná Hora - Neškaredice 20
od 14. 03. 1996 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: NĚMEC LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1995 do 13. 01. 1997

Adresa: Chotěboř, Drážky 1150, okres Havlíčkův Brod
od 07. 04. 1995 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: KROUTIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 13. 01. 1997

Adresa: Chotěboř, Severní 1335, okres Havlíčkův Brod
od 15. 03. 1995 do 13. 01. 1997
Hlinsko v Čechách, Hřibova 846
od 01. 05. 1992 do 15. 03. 1995


Název/Jméno: HLAVIČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 13. 01. 1997

Adresa: Chotěboř - Hromádky z Jistebnice 412, okres Havlíčkův Brod
od 15. 03. 1995 do 13. 01. 1997
Chotěboř - Hromádky u Jistebnice 42, okres Havlíčkův Brod
od 01. 05. 1992 do 15. 03. 1995


Název/Jméno: SVĚTÍNSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1994 do 13. 01. 1997

Adresa: Ronov nad Doubravou, Nádražní 381, okres Chrudim
od 14. 07. 1994 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: HERMANOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1994 do 14. 03. 1996

Adresa: Praha 7, Tovární 3
od 14. 07. 1994 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: TECL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 1994 do 14. 03. 1996

Adresa: Chotěboř, Zámecká 1618, okres Havlíčkův Brod
od 14. 07. 1994 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: KLEPETKO PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 1994 do 13. 01. 1997

Adresa: Chotěboř, Krále Jana 52, okres Havlíčkův Brod
od 14. 07. 1994 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: KROUPA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 14. 07. 1994

Adresa: Chotěboř, Severní 1334, okres Havlíčkův Brod
od 01. 05. 1992 do 14. 07. 1994


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 15. 03. 1995

Adresa: Hlinsko v Čechách, Kouty 42
od 01. 05. 1992 do 15. 03. 1995


Název/Jméno: KOUBA FRANTIŠEK

IČO: 48629758

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 13. 01. 1997

Adresa: Chotěboř, Odborářská 893, okres Havlíčkův Brod
od 01. 05. 1992 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: PEŠEK JIŘÍ

IČO: 16847768

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 14. 07. 1994

Adresa: Havlíčkův Brod, Pražská 2780
od 01. 05. 1992 do 14. 07. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 2004

Obory činnosti: - provozování středisek kalibrační služby
od 01. 07. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. František Kazík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. František Kazík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 2004

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 01. 07. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 01. 07. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírování dle předlohy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. František Kazík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Bedřich Sedlák

Zánik oprávnění:30. 6. 2000


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Josef Dobrovolný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 9. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Němec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Němec

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 3. 1993

Zánik oprávnění:10. 3. 1997


Montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 2. 1993

Zánik oprávnění:25. 6. 1997


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. František Kazík

Zánik oprávnění:7. 2. 1997


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 11. 1992

Přerušení: od 01. 07. 2003 do 01. 07. 2004

Zánik oprávnění:1. 7. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Přerušení: od 01. 07. 2003 do 01. 07. 2004

Zánik oprávnění:1. 7. 2004


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Přerušení: od 06. 06. 2003 do 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 do 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:1. 7. 2004


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Petr Machala

Přerušení: od 02. 06. 2009 do 02. 06. 2014
od 16. 01. 2006 do 15. 01. 2008
od 01. 07. 2003 do 30. 06. 2005


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Flejberk


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Flejberk

Zánik oprávnění:17. 2. 1997


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Klepetko

Zánik oprávnění:12. 6. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Němec

Zánik oprávnění:30. 4. 2004


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Flejberk

Zánik oprávnění:5. 4. 2006


Správa nemovitostí - na základě honoráře nebo kontraktu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Flejberk

Zánik oprávnění:17. 2. 1997


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Klepetko

Zánik oprávnění:19. 2. 1997


Obchodní činnost dle zákona 455/91 Sb. § 33, pís. a) s vyjímkou činností vyhrazených

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Flejberk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ostatní vzdělávání a mimoškolní výuka

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Klepetko

Zánik oprávnění:1. 7. 2004


Provoz neveřejné telefonní sítě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Klepetko

Zánik oprávnění:31. 12. 1997


Půjčování motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Flejberk

Zánik oprávnění:17. 2. 1997


Provoz malé elektrárny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Klepetko

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Flejberk

Zánik oprávnění:25. 6. 1997


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Němec


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Nobst


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ladislav Jelínek


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Flejberk


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Bedřich Sedlák


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Hlavička


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Obory činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků
od 18. 08. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 03. 06. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 03. 06. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 02. 06. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 02. 06. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 02. 06. 2009
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 02. 06. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 02. 06. 2009
Poskytování technických služeb
od 02. 06. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 02. 06. 2009
Testování, měření a analýzy
od 01. 07. 2004 do 03. 06. 2009
Úprava a rozvod užitkové vody
od 01. 07. 2004 do 03. 06. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 01. 07. 2004 do 03. 06. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 01. 07. 2004
Ubytovací služby
od 01. 07. 2004 do 03. 06. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 01. 07. 2004
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 14. 07. 1999
Kopírování dle předlohy
od 14. 07. 1999 do 03. 06. 2009
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 17. 02. 1997 do 03. 06. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 14. 09. 1993
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 14. 09. 1993 do 03. 06. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 18. 11. 1992
Obchodní činnost dle zákona 455/91 Sb. § 33, pís. a) s vyjímkou činností vyhrazených
od 05. 11. 1992 do 03. 06. 2009
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 04. 11. 1992 do 03. 06. 2009
Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 04. 11. 1992 do 03. 06. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 04. 11. 1992 do 03. 06. 2009
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 04. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Klepetko


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Flejberk


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Klepetko


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Miroslav Zavřel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Broušení a leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ladislav Leffler

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Miloslav Zich

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: František Čáp

Přerušení: od 06. 06. 2003 do 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 do 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:1. 7. 2004


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Souček

Přerušení: od 06. 06. 2003 do 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 do 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:1. 7. 2004


Obkladačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Bedřich Sedlák

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Přerušení: od 06. 06. 2003 do 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 do 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:1. 7. 2004


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Němec

Přerušení: od 06. 06. 2003 do 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 do 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:1. 7. 2004


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Přerušení: od 06. 06. 2003 do 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 do 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:1. 7. 2004


Podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Němec

Přerušení: od 06. 06. 2003 do 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 do 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:1. 7. 2004


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ladislav Jelínek

Zánik oprávnění:17. 4. 2003


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Němec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Josef Dobrovolný

Zánik oprávnění:3. 6. 2009


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Flejberk

Zánik oprávnění:10. 3. 1997


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Zánik oprávnění:19. 6. 1996


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Miroslav Zavřel

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových ádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Josef Dobrovolný

Zánik oprávnění:7. 2. 1997


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ladislav Jelínek

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2000


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Zdeněk Matějka

Zánik oprávnění:30. 6. 2000


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ilona Nevolová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Zánik oprávnění:24. 10. 2000


Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Kazík

Zánik oprávnění:30. 6. 2000


Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2000


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Obory činnosti: - kovových prefabrikátů pro stavby
od 07. 10. 2004 do 30. 06. 2008
- zásobníků a kontejnerů
od 07. 10. 2004 do 30. 06. 2008
- topných těles a kotlů ústředního topení
od 07. 10. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. František Kazík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45534519

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
63634CHRÁSTECKÝ ANTONÍNokr.Rakovník, Pavlíkov čp.197
805794Rohleder MojmírSkrýšov čp. 59
63635ČERMÁK LUBOŠRakovník, Čelakovského čp.702
9882722062540 Ontario INC.130 King Street West, Suite 1600, Toronto, M5X 1J5, Kanada
63636Kubíček PetrRakovník, Zd.Štěpánka čp.2089