Chotěbořské strojírny, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Chotěbořské strojírny, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 606. Její identifikační číslo je 45534519

Výpis z obchodního rejstříku Chotěbořské strojírny, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 606

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: drucdku

Předmět podnikání: Ubytovací služby
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Úprava a rozvod užitkové vody
Testování, měření a analýzy
Kopírování dle předlohy
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k...
Montáž měřidel
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění...
Montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových...
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky...
Truhlářství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Hostinská činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hostinská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Ostraha majetku a osob
Provoz malé elektrárny
Půjčování motorových vozidel
Provoz neveřejné telefonní sítě
Ostatní vzdělávání a mimoškolní výuka
Obchodní činnost dle zákona 455/91 Sb. § 33, pís. a) s vyjímkou...
Polygrafická výroba
Správa nemovitostí - na základě honoráře nebo kontraktu
Poskytování telekomunikačních služeb
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Výroba elektrických strojů a přístrojů
Výroba elektronických zařízení
Výroba vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Instalace a opravy elektronických zařízení
Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených...
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových ádob
Topenářství
Montáž a opravy měřící a regulační techniky
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Projektování elektrických zařízení
Vodoinstalatérství
Opravy silničních vozidel
Podlahářství
Izolatérství
Klempířství
Pokrývačství
Obkladačství
Tesařství
Zednictví
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Broušení a leštění kovů
Nástrojářství
Zámečnictví
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Obráběčství
Kovářství, podkovářství
Galvanizérství, smaltérství

Adresa společnosti

Sídlo: Herrmannova 520, 58301 Chotěboř

Adresy: Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř
od 27. 05. 2014
Chotěboř, Herrmannova 520, PSČ 58314
od 31. 03. 2004 od 27. 05. 2014
Chotěboř, Herrmannova 520, PSČ 55831
od 21. 05. 2003 od 31. 03. 2004
Chotěboř, Herrmannova 520, okres Havlíčkův Brod
od 01. 02. 2000 od 21. 05. 2003
Chotěboř, Herrmanova 520, okres Havlíčkův Brod
od 01. 05. 1992 od 01. 02. 2000

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 05. 2014

  Valná hromada společnosti Chotěbořské strojírny služby, a.s., konaná dne 11.6.2009 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní částky 38.643.000,-- Kč (třicet osm milionů šest set čtyřicet tři tisíc korun českých) až na částku 34.779.000,-- Kč (třicet čtyři milionů sedm set sedmdesát devět tisíc korun českých) to je až o částku 3.864.000,-- Kč (tři miliony set šedesát čtyři tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Navrhovaná hodnota, o kterou má být snížen základní kapitál, je 3.864.000,-- Kč (tři miliony osm set šedesát čtyři tisíc korun českých). Tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni snížen stav účtu na němž se účtuje o změnách základního kapitálu. Zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií. Dále bude snížen nerozdělený zisk minulých let o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou těchto akcií. Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů.Způsobem snížení základního kapitálu bude likvidace 3.864 (tři tisíc osm set šedesáti čtyř) kusů akcií v držení společnosti, každá v nominální hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých).
od 28. 07. 2009 od 27. 05. 2014

  Valná hromada společnosti Chotěbořské strojírny, a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní částky 69,043.000,- Kč (šedesát devět milionů čtyřicet tři tisíc korun českých) až na částku 38,525.000,- Kč (třicet milionů pětset dvacet pět tisíc korun českých), to je až o částku 30,518.000,- Kč (třicet milionů osmnáct tisíc korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je zlepšení poměru vlastních a cizích zdrojů a zároveň zlepšení ukazatelů ROA a ROE. Tento rok nijak nezmění situaci obchodních partnerů či zaměstnanců. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá zúčtována do ostatního kapitálového fondu.Způsobem snížení základního kapitálu bude vzetí z akcií z oběhu, a to na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům na úplatné převzetí akcií, každá za nominální hodnotu 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) dle ustanovení § 213c odst. 1 písm.a) obch. zák.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
od 23. 08. 2007 od 27. 05. 2014

  Způsob snížení základního jmění: Ke snížení základního jměníspolečnosti použije společnost vlastní akcie, které má vmajetku. Představenstvo společnosti provede snížení základníhojmění společnosti tak, že na základě výpisu z obchodníhorejstříku, prokazující snížení základního jmění podá neprodleněpříkaz Středisku cenných papírů ČR, které vede evidencizaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií, které jsou vdržení společnosti a to 6 590 kusů akcií v nominální hodnotě1 000,--Kč za jednu akcii, celkem 6.590.000,-- Kč.
od 28. 07. 2001 od 27. 05. 2014

  Rozsah snížení základního jmění: Základní jmění společnosti sesnižuje o 6.590.000,--Kč. Současná výše základního jměníspolečnosti činí 75.633.000,--Kč, po snížení o uvedenou částkubude nově základní jmění činit 69.043.000,--Kč.
od 28. 07. 2001 od 27. 05. 2014

  Valná hromada dne 9. 6. 2000 rozhodla o snížení základního jměnío 6.590.000,- Kč, na částku 69.043.000 Kč.
od 28. 07. 2001 od 27. 05. 2014

  Důvod snížení základního jmění: Akciová společnost Chotěbořskéstrojírny služby má v držení vlastní akcie, jejichž nabýváníspolečností bylo schváleno rozhodnutím valné hromady ze dne19. 6. 1998. Akciová společnost nabyla celkem 6 590 kusůvlastních akcií, nominální hodnota 1 000 Kč za jednu akcii.Držení těchto vlastních akcií je omezeno maximálně na dobuosmnácti měsíců od jejich nabytí a společnosti se nepodařilonajít vhodného zájemce, který by tyto akcie od společnostiodkoupil. Základní jmění společnosti se proto podle § 161 písm.b, odst. 4 obchod. zák. snižuje o částku ve výši celkovénominální hodnoty těchto akcií, tj. 6.590.000,--Kč.
od 28. 07. 2001 od 27. 05. 2014

  Právní poměry se řídí stanovami ze dne 26.4.1992 ve znění změnyze dne 26.10.1992.
od 13. 05. 1993 od 19. 10. 1998

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Chotěbořské strojírny ve smyslu§ 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.
od 01. 05. 1992 od 27. 05. 2014

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 od 27. 05. 2014

Akcie

Počet: 34 779 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 02. 2010 od 27. 05. 2014

Počet: 38 643 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 04. 2008 od 13. 02. 2010

Počet: 69 043 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 05. 2003 od 14. 07. 2004

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STUNOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2006


Název/Jméno: HOSPODKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2008 od 18. 06. 2011


Název/Jméno: DOBROVOLNÁ LADA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2011


Název/Jméno: ŠULC PETR

IČO: 47526271

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2016


Název/Jméno: FLEJBERK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 04. 1997 od 18. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 01. 1997 od 02. 04. 1997


Název/Jméno: DOBROVOLNÝ JOSEF

IČO: 68735073

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1997 od 14. 07. 2006


Název/Jméno: POLÍVKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2007 od 07. 09. 2016


Název/Jméno: STRNAD VÁCLAV

IČO: 74846434

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2006 od 18. 06. 2011


Název/Jméno: HÁVA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2006 od 18. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 08. 1998 od 14. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1997 od 03. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 1997 od 06. 11. 1997


Název/Jméno: HAWERLAND TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 11. 1997 od 14. 07. 2006


Název/Jméno: CÍSAŘ MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2002 od 14. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1998 od 19. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 od 02. 04. 1997


Název/Jméno: PLODÍK BOHUMIL

IČO: 41272978

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1998 od 19. 10. 1998


Název/Jméno: DRÁBKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 11. 1997 od 03. 08. 1998


Název/Jméno: NOVÁK MIROSLAV

IČO: 62427521

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1997 od 03. 08. 1998


Název/Jméno: HOŠEK JAROMÍR

IČO: 49980165

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1997 od 06. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 1997 od 02. 04. 1997


Název/Jméno: BOBKOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 01. 1997 od 06. 11. 1997


Název/Jméno: STAŇKOVÁ DANUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 od 06. 11. 1997


Název/Jméno: ŠAMÁNEK RADKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 01. 1997 od 03. 08. 2007


Název/Jméno: VALÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 od 06. 11. 1997


Název/Jméno: ŠEDIVEC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: FOTR JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 1996 od 09. 04. 2002


Název/Jméno: NĚMEC LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1995 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: HLAVIČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: KROUTIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: HERMANOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1994 od 14. 03. 1996


Název/Jméno: SVĚTÍNSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1994 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: TECL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 1994 od 14. 03. 1996


Název/Jméno: KLEPETKO PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 1994 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 15. 03. 1995


Název/Jméno: KOUBA FRANTIŠEK

IČO: 48629758

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: PEŠEK JIŘÍ

IČO: 16847768

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 14. 07. 1994


Název/Jméno: KROUPA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 14. 07. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 2004

Odpovědní zástupci: 817031

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírování dle předlohy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 07. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 01. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 01. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2000


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 09. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 289356

Zánik oprávnění:02. 07. 2001


Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 03. 1997


Montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 992853

Zánik oprávnění:25. 06. 1997


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 01. 1993

Zánik oprávnění:07. 02. 1997


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 550370

Přerušení: od 01. 07. 2003 od 01. 07. 2004

Zánik oprávnění:01. 07. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 04. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Přerušení: od 01. 07. 2003 od 01. 07. 2004

Zánik oprávnění:01. 07. 2004


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Přerušení: od 06. 06. 2003 od 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 od 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:01. 07. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 06. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:17. 02. 1997


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Přerušení: od 02. 06. 2009 od 02. 06. 2014
od 16. 01. 2006 od 15. 01. 2008
od 01. 07. 2003 od 30. 06. 2005


Provoz malé elektrárny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Půjčování motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 992853

Zánik oprávnění:17. 02. 1997


Provoz neveřejné telefonní sítě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1997


Ostatní vzdělávání a mimoškolní výuka

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 07. 2004


Obchodní činnost dle zákona 455/91 Sb. § 33, pís. a) s vyjímkou činností vyhrazených

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 11. 1992

Zánik oprávnění:19. 02. 1997


Správa nemovitostí - na základě honoráře nebo kontraktu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 936429

Zánik oprávnění:17. 02. 1997


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 11. 1992

Zánik oprávnění:05. 04. 2006


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2000


Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2000


Výroba vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:24. 10. 2000


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 817031

Zánik oprávnění:30. 06. 2000


Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2000


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:25. 06. 1997


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových ádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:07. 02. 1997


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 817031

Zánik oprávnění:19. 06. 1996


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 671462

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 03. 1997


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:03. 06. 2009


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:17. 04. 2003


Podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Přerušení: od 06. 06. 2003 od 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 od 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:01. 07. 2004


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Přerušení: od 06. 06. 2003 od 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 od 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:01. 07. 2004


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Přerušení: od 06. 06. 2003 od 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 od 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:01. 07. 2004


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Přerušení: od 06. 06. 2003 od 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 od 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:01. 07. 2004


Obkladačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Přerušení: od 06. 06. 2003 od 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 od 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:01. 07. 2004


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Přerušení: od 06. 06. 2003 od 01. 07. 2004
od 14. 06. 2001 od 05. 06. 2003

Zánik oprávnění:01. 07. 2004


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Broušení a leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 671462


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 744181


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45534519

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3331791.Strojírenská Chrast,s.r.o.25665014Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Davídkova, 692/30
373483ACT Praha a.s.60196483Těšnov 1059/1, 11000 Praha
121047ADR LOGISTIK s.r.o.26784432Hranice - Hranice I-Město, Tovární č.p. 605, PSČ 753 01
200796AGA KOMMERZ, spol. s r.o.18127908Frýdecká 2006/14, 73701 Český Těšín
41771ALDO § KRAUS, spol. s r.o. - v likvidaci45355398Tepelská 425, 36464 Bečov nad Teplou
57450ALMIN, s.r.o. v likvidaci45022089Kaplice, 38241, , Zahradní, 594
141093Alptrend Centrum s.r.o.25962833Červencová 154, 54101 Trutnov
54670AMMA spol.s r.o. v likvidaci43870015Hlohová 1233/2A, 10600 Praha
185751ANEXIA s.r.o.45148996Lubenská 1588, 26901 Rakovník
228337AS GALAS, spol. s r.o.25136411Jabloňová 2882/102, 10600 Praha
208270AUTOCONSULT spol. s r.o.20423428. pluku 524/25, 10100 Praha
340240Autopraktik, s.r.o.25159631Hradská 494, 39601 Humpolec
183326AZ-Car, a.s.25386131U Dráhy 828/8, 78901 Zábřeh
38947BESEDA a.s. Praha v likvidaci63080451Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Školská, 3
112821Bytové družstvo Urbanova62409557Černochova 1070/1, 15800 Praha
78584Campus Park a.s.24244210Budějovická 1912/64B, 14000 Praha
391124CDW a.s. v likvidaci47468068Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Žitná, 49
102867CENTROKOV, spol. s r.o. v likvidaci44017766Brno, 61900, Komárov, Kšírova, 492/116
14488COM Group a.s.26912627Tuřanka 1222/115, 62700 Brno
263707CPI - Bor, a.s.25712136Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
64645Czech Trade Development, a.s.60197978Mikuleckého 1314/14, 14700 Praha
235957Českomoravská investiční a.s.49969854Bartošova 1833/6, 60200 Brno
119451Českomoravská komoditní burza Kladno49546392náměstí Sítná 3127, 27201 Kladno
306772Československá automobilová doprava Kolín664618Kolín, 28052, , Polepská, 4
368599Československá automobilová doprava Rakovník664995Lubenská 1588, 26901 Rakovník

Související osoby

#NázevICOAdresa
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
162625ALBERT JULIUS62594664Raisova 408/6, 16000 Praha
185458ANDRES JOSEF40094863Erno Košťála 968, 53012 Pardubice
222751Báča Václav40998053310, 67934 Knínice
58423BAMBASOVÁ JANA149756618, 25601 Struhařov
20907BÁRTA JOSEF4556983550, 56982 Borová
243228BÁRTA LUBOMÍR63788551Fügnerova 1048/2, 41501 Teplice
15410BÁRTA VÁCLAV49207636Krejčího nábř. 603, 33901 Klatovy
29787BARTONÍK JIŘÍ41374312U kapličky 455/23, 77900 Olomouc
26555BARTOŠ JAROSLAV68242573Ohradní 1454, 25168 Kamenice
1098BARTOŠOVÁ DANA65370457Znojemská 746, 69123 Pohořelice
13795BARVÍŘ STANISLAV74018841Sladkovského 1576, 53002 Pardubice
9965BAŠTA FRANTIŠEK62524801Tyršova 534/12, 37006 České Budějovice
132265BAŽANT MICHAL71026011Sadová 188, 27362 Družec
37380BAŽANT OLDŘICH13878654Bečov nad Teplou č.p. 103, 36464 Bečov nad Teplou, CZ
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
222768BEDNÁŘOVÁ VLASTA72804581Husova 311, 54901 Nové Město nad Metují
222710BĚLOHLÁVKOVÁ HANA7160675168, 28163 Toušice
175762BĚLOCH ZDENĚK61732940Jihlava, 58601, Jihlava, Na Kopci, 4208/27
181048BÉM MILAN11014717Gruzínská 61/5, 50341 Hradec Králové
10061BENDA ALEŠ67377785K dálnici 1085/23A, 10400 Praha
76799BENDA MARTIN10044434J. A. Gagarina 1183, 36222 Nejdek
35227BERÁNEK MARTIN76495027Rybářská 528/20, 60300 Brno
74953BERÁNEK MILAN46285377Přístavní 1187/49, 17000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí