CIAS HOLDING a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem CIAS HOLDING a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10316. Její identifikační číslo je 27399052

Výpis z obchodního rejstříku CIAS HOLDING a.s.

Datum zápisu: 23. 11. 2005

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10316

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rshdenh

Předmět podnikání: Realitní činnost
Správa a údržba nemovitostí
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Společnost CIAS HOLDING a.s. se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Česká inženýrská a.s., se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 169 00, IČO: 25086880. V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost CIAS HOLDING a.s. celé jmění zanikající společnosti Česká inženýrská a.s., se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 169 00, IČO: 25086880.
od 30. 03. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 03. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 03. 07. 2014

  Společnost CIAS Holding, a.s. nabyla od společnosti Česká inženýrská, a.s. část podniku, Divize PZ ŠKODA, a to na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30.5.2011.
od 14. 06. 2011

  1) Jediný akcionář v souladu s ustanovením § 59 odst 1 obch. zák. přijímá dne 22.11.2006 závazek vložit do společnosti CIAS HOLDING a.s. za účelem zvýšení své účasti ve společnosti další peněžitý vklad ve výši 16.700.000,- Kč a zvýšit tak úpisem dalších nových akcií základní kapitál této společnosti a emisní kurs upsaných akcií splatit tímto peněžitým vkladem. Důvodem navýšení základního kapitálu je zlepšení ekonomické situace společnosti.2) O zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že v souladu s ust. §§202,203 v návaznosti na § 187 odst. 1, písm. b) obch. zák. se základní kapitál společnosti CIAS HOLDING a.s. zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč o částku 16.700.000,- Kč na částku 18.700.000,- Kč, když základní kapitál společnosti je k dnešnímu dni zcela splacen a dále s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.3) Nově bude upsáno 167 ks kmenových akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, které jsou v listinné podobě.4) Veškeré emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu nebudou upsány dle ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. s využitím přednostního práva podle § 204 odst. 1,2 obch. zák. , jehož se jediný akcionář tímto způsobem vzdává a nebudou podle § 204 a) odst. 6 obch. zák. nabídnuty k upsání obchodníku s cennými papíry a dále nebudou upsány na základě veřejné výzvy k upisování akcií, a proto se neurčuje místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené a cena, za níž je oprávněna akcie koupit. Veškeré akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obch. zák. pouze obchodní společností Česká inženýrská a.s.. se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 169 00, IČ 25 08 68 80 jako jediným akcionářem obchodní společnosti CIAS HOLDING a.s. a emisní kurs upsaných akcií bude upisovatelem - obchodní společností Česká inženýrská, a.s.s splacen jeho peněžitým vkladem.5) Vzhledem ke skutečnosti, že obchodní společnost Česká inženýrská, a.s. je jediným akcionářem společnosti CIAS HOLDING a.s., který bude jako jediný upisovat veškeré nové akcie svým peněžitým vkladem a nedojde proto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) a e) obch. zák. ani k upisování akcií bez využití přednostního práva jinými zájemci nebo na základě veřejné nabídky nedojde ke zveřejnění informace o upisování akcií a neurčí se ani místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonávat právo tam uvedené a emisní kurs nebo způsob jeho určení, za níž je oprávněn akcie koupit ani údaje o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií.6) Jediný akcionář obchodní společnost Česká inženýrská, a.s. uzavře se společností CIA SHOLDING a.s. ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. smlouvu o upsání akcií, kterou upíše 167 ks nových akcií, v emisním kursu jedné upsané akcie, který bude roven jmenovité hodnotě akcie a bude splacen jeho peněžitým vkladem. Celkový emisní kurs upsaných akcií bude činit 16.700.000,- Kč a bude roven peněžitému vkladu jediného akcionáře ve výši 16.700.000,- Kč. Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností CIAS HOLDING a.s. doručen jedinému akcionáři Česká inženýrská, a.s. ve lhůtě 15-ti dnů od data učinění tohoto rozhodnutí, tedy od dnešního dne.7) Závazek ke zvýšení svého vkladu uhradí jediný akcionář - obchodní společnosti Česká inženýrská a.s. tak, že v souladu s ust. § 59 odst. 8 obch. zák. a § 187 odst. 1 písm. b) téhož zákona si obchodní společnost Česká inženýrská a.s. započítá svou pohledávku za společností CIAS HOLDING a.s., se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 166/43, PSČ 169 00, IČ 273 99 052 ve výši 16.700.000,- Kč. Jediný společník Česká inženýrská a.s. souhlasí se započtením výše uvedené pohledávky.Peněžitá pohledávka obchodní společnosti Česká inženýrská a.s vůči obchodní společnosti CIAS HOLDING a.s. je založena smlouvou o půjčce ze dne 16.2.2006. Existence této pohledávky byla potvrzena Josefem Zídkem, auditorem, Komora auditorů ČR, číslo osvědčení Komory auditorů 0054. Potvrzení auditora tvoří přílohu č. III tohoto notářského zápisu. Ověřená fotokopie smlouvy o půjčce ze dne 16.2.2006 tvoří přílohu č. IV tohoto notářského zápisu.Zápočet shora uvedené pohledávky bude proveden smlouvou o započtení sepsanou ve lhůtě do 15-ti dnů od data podepsání smlouvy o upsání akcií, nejdéle jeden den před podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Obchodní společnost Česká inženýrská, a.s. jako jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. musí mít smlouva o upsání akcií písemnou formu, podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí alespoň obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. . Smlouva o upsání akcií bude sepsána do 15-ti dnů ode dne, kdy byl jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Účinnost smlouvy o upsání akcií je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8) Po takto provedeném splacení celého smisního kursu upsaných akcií vydá společnosti CIAS HOLDING a.s. v souladu s ust. § 168 odst. 2 obch. zák. upisovateli obchodní společnosti Česká inženýrská a.s. potvrzení o splacení celé výše emisního kursu ( vkladu ). Potvrzení o splacení celé výše emisního kursu vymění obchodní společnost CIAS HOLDING a.s. jedinému akcionáři Česká inženýrská a.s. za akcie postupem a za podmínek stanovených v § 168 odst. 3 obch. zák. v návaznosti na ust. § 5 zák. č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění, a to bez zbytečného odkladu.9) Akcie nového druhu nebudou vydány.10) Akcie nebudou splaceny nepeněžitým vkladem.11) Smlouva o započtení musí být sepsána ve lhůtě do 15-ti dnů od data podepsání smlouvy o upsání akcií nejdéle jeden den před podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením.12) Poukázky na akcie podle § 204 b) obch. zák. nebudou vydány.13) Představenstvo společnosti je povinno podat ve lhůtě 30-ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí návrh na zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 01. 12. 2006 od 22. 06. 2007

Akcie

Počet: 167 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 18. 01. 2007

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 01. 2006

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 11. 2005 od 02. 01. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: GLOSER HYNEK

Datum narození:11. 4. 1961

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 02. 2014


Název/Jméno: Česká inženýrská a.s.

IČO: 25086880

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 01. 2006 od 24. 02. 2014


Název/Jméno: NORDIC VICTORY s.r.o.

IČO: 27135403

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 11. 2005 od 02. 01. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: GLOSER HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 01. 2016
Dozorčí rada - předseda
od 02. 01. 2006 od 22. 01. 2016


Název/Jméno: KLEIN LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2016


Název/Jméno: GLOSEROVÁ MONIKA

IČO: 87656221

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2016
Dozorčí rada - člen
od 02. 01. 2006 od 22. 01. 2016


Název/Jméno: VENCLÍKOVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 06. 2007 od 31. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 01. 2006 od 22. 06. 2007


Název/Jméno: KRALOVCOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 01. 2006 od 31. 05. 2011


Název/Jméno: RUDOLFOVÁ KRISTINA

IČO: 67887180

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 01. 2006 od 22. 01. 2016


Název/Jméno: ZÁHOREC MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2007 od 31. 05. 2011


Název/Jméno: POLZ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2007 od 10. 04. 2008


Název/Jméno: FABIÁN ZDENĚK

IČO: 45170681

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 od 10. 04. 2008


Název/Jméno: HALUZÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 od 24. 07. 2007


Název/Jméno: KULDA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 od 10. 04. 2008


Název/Jméno: ŠIMLINGER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 od 10. 04. 2008


Název/Jméno: KUBÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 01. 2006 od 22. 06. 2007


Název/Jméno: KONVIČKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 02. 01. 2006 od 22. 06. 2007


Název/Jméno: GÖTZ KAREL

IČO: 45333530

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 01. 2006 od 22. 06. 2007


Název/Jméno: KUBALÍK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 01. 2006 od 10. 04. 2008


Název/Jméno: MATOUŠKOVÁ PETRA

IČO: 87741547

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 11. 2005 od 02. 01. 2006


Název/Jméno: MALIVÁNEK PETR

IČO: 88395553

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2005 od 02. 01. 2006


Název/Jméno: HERICHOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 11. 2005 od 02. 01. 2006


Název/Jméno: HERICH PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2005 od 02. 01. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 05. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 05. 2007

Odpovědní zástupci: 68813

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 11. 2006


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 05. 2006

Odpovědní zástupci:


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 68822

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 68822

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 68822

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 68816

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 68815


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 68810


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27399052

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:20. 01. 2006

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
73766AGARIA a.s.27142345Vinohradská 2178/120, 13000 Praha
79416AGRS, a.s.27128628Přívozní 1054/2, 17000 Praha
106497ALBELDOR a.s.28217985Rytířská 410/6, 11000 Praha
135163ALMAR 30 s.r.o. v likvidaci28492692náměstí 17. listopadu 1611, 27201 Kladno
98728AMUSETTE a.s.27612414Na výsluní 201/13, 10000 Praha
129170ANDRAMEDA a.s.28494601Na výsluní 201/13, 10000 Praha
69518ARANCIATA a.s.27621707Opletalova 1603/57, 11000 Praha
43651ARDUS s.r.o.28227131Štemberova 629, 15531 Praha
136380AREDOVALE s.r.o.29412731Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
143393ARTUBY s.r.o.27437868Soukenická 1756/34, 11000 Praha
87143ASM Holding a.s.27417671Praha, 19000, Libeň (Praha 9), U Svobodárny, 1065/2
109829Atelier Manuall s.r.o.27157865Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18000 Praha
63990ATRICIO a.s.27233201Praha, 11719, Staré Město, Ovocný trh, 8
99302BACORA a.s.27926541Na strži 1702/65, 14000 Praha
3486BALETOR a.s.27612406Jiráskova 386, 28151 Velký Osek
83446BARLOCK a.s.27863913Generála Svobody 89/8, 46001 Liberec
62018BASTEVARRE s.r.o. v likvidaci28377176Roháčova 188/37, 13000 Praha
49458Belwicz, a.s.27392660Senovážné náměstí 1465/7, 11000 Praha
22035BESSEYA a.s.27867404Příkop 843/4, 60200 Brno
169621BN-development, a.s.27078965Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Bělohorská, 274/9
121586Bourdon, a.s.283865151, 25210 Trnová
122928BRAXTON INVEST s.r.o., v likvidaci27159591Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
166931COLLYRON a.s.27645142Jiráskova 1424, 29001 Poděbrady
5754COMEX TRADE s.r.o.29033420náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
144863CONFORTA s.r.o.27650031Jižní II 3112/4, 14100 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1189850"Společenství pro dům v Plzni", Mánesova 2452/46, 2671/4872053739Mánesova 2671/48, 30100 Plzeň
23667379th Illinois cavalry regiment26635551Mánesova 1617/59, 30100 Plzeň
3352693ADELARDIS a.s.27219151V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
846389AK HOFI Plzeň, s.r.o.26334569V Bezovce 2636/13A, 30100 Plzeň
2327476Bammer trade a.s.28522761V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
2484687CIAS Building s.r.o.26186446V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
209461CIAS Design s.r.o.49195409V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
2288072CIAS Facility Management, s.r.o.27592197V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
2412664CIAS HOLDING a.s.27399052V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
374423CIAS Technology s.r.o.27886174V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
1712636DCC Properties s.r.o.61774316Mánesova 2903/73, 30100 Plzeň
1461782ENERGION Šumný důl, a.s.26898403V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
314527ENERGION, a.s.28224175V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
2611673ISCAR ČR s.r.o.45349444Mánesova 2903/73, 30100 Plzeň
1022373KTA technika, s.r.o.62618911Plzeň, Klatovská 100, PSČ 301 00
1393011Medicentrum Biomed s.r.o.29113652Mánesova 1614/60, 30100 Plzeň
3101177ONA s.r.o.29118581V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
2476175Partner stavebnictví, spol. s r.o. - v likvidaci49192663V Bezovce 1029/1, 30100 Plzeň
132689SK Slavia Plzeň 191245334943V Bezovce 1362/32, 30100 Plzeň
2836823Společenství pro dům V Bezovce 2 v Plzni75046857V Bezovce 1979/2, 30100 Plzeň
1483566Společenství vlastníků domů V Bezovce 28, 30, 32 v Plzni26321939V Bezovce 1362/32, 30100 Plzeň
2847074Společenství vlastníků pro dům V Bezovce 2636/13A, Plzeň4996046V Bezovce 2636/13A, 30100 Plzeň
2222429Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Homolkou Plzeň75060302Mánesova 2671/48, 30100 Plzeň

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
55857MUDr. Jaromír Pelčík - BIOMED PEL14695847Plzeň, 32000, Jižní Předměstí, Mánesova, 1614/60
298902MUDr. Olga Toušková - interní lékařství a hema- tologie49777611V Bezovce 1524/11, 30100 Plzeň
2295530Cipra Jan64402860V Bezovce 1520/20, 30100 Plzeň
24478Cipra Pavel43299679V Bezovce 1520/20, 30100 Plzeň
748139Čížkovský Jan41651430Plzeň, 32016, , V Bezovce, 20
1034203Dumsová Simona5315921V Bezovce 2696/28, 30100 Plzeň
3006397Dus Martin88887871Mánesova 1605/63, 30100 Plzeň
336855Dus Milan46831061Mánesova 1605/63, 30100 Plzeň
2617880Dus Milan87659883Mánesova 1605/63, 30100 Plzeň
2244581Dusová Jana72272261Mánesova 1605/63, 30100 Plzeň
225511Dušková Svatava61165352Mánesova 1617/59, 30100 Plzeň
2655095Eretová Monika72275251Čermákova 1629/1, 30100 Plzeň
1444689Filip Vojtěch67113435Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Mánesova, 1752/62
194060Fricek Jiří4585101V Bezovce 1029/1, 30100 Plzeň
1810932Hofmeister Aleš68812809V Bezovce 2636/13A, 30100 Plzeň
1983843Hofmeister Karel64376001V Bezovce 2636/13A, 30100 Plzeň
898254Horová Jitka13891472V Bezovce 1868/13, 30100 Plzeň
2807458Hruška Marek72245719Mánesova 2671/48, 30100 Plzeň
2447595Chaloupka Miloš40515494V Bezovce 1979/2, 30100 Plzeň
3115239Chaloupková Irena Natalia64872157V Bezovce 1979/2, 30100 Plzeň
792488Jičínská Jana Helene76617882V Bezovce 1895/8, 30100 Plzeň
612049Jordan Lori Elizabeth28903048Mánesova 1628/57, 30100 Plzeň
360792Karasová Ľubica49783611V Bezovce 1903/10, 30100 Plzeň
130057KLEIN LUKÁŠ2703319V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
2554328Končel Jiří781380V Bezovce 2636/13A, 30100 Plzeň