CIAS HOLDING a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem CIAS HOLDING a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10316. Jeho identifikační číslo je 27399052

 
 

Výpis z obchodního rejstříku CIAS HOLDING a.s.

Datum zápisu: 23. 11. 2005

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10316

Identifikační číslo:27399052

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rshdenh

Předmět podnikání: Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Projektová činnost ve výstavbě
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Velkoobchod
Zprostředkování obchodu a služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Adresa společnosti

Sídlo: V Bezovce 1523/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 16. 09. 2015
Praha 6, Ve Střešovičkách 166/43, PSČ 16900
od 02. 01. 2006 do 16. 09. 2015
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006
V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň

Skutečnosti

  Společnost CIAS HOLDING a.s. se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Česká inženýrská a.s., se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 169 00, IČO: 25086880. V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost CIAS HOLDING a.s. celé jmění zanikající společnosti Česká inženýrská a.s., se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 169 00, IČO: 25086880.
od 30. 03. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 03. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 03. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014

  Společnost CIAS Holding, a.s. nabyla od společnosti Česká inženýrská, a.s. část podniku, Divize PZ ŠKODA, a to na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30.5.2011.
od 14. 06. 2011

  1) Jediný akcionář v souladu s ustanovením § 59 odst 1 obch. zák. přijímá dne 22.11.2006 závazek vložit do společnosti CIAS HOLDING a.s. za účelem zvýšení své účasti ve společnosti další peněžitý vklad ve výši 16.700.000,- Kč a zvýšit tak úpisem dalších nových akcií základní kapitál této společnosti a emisní kurs upsaných akcií splatit tímto peněžitým vkladem. Důvodem navýšení základního kapitálu je zlepšení ekonomické situace společnosti.2) O zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že v souladu s ust. §§202,203 v návaznosti na § 187 odst. 1, písm. b) obch. zák. se základní kapitál společnosti CIAS HOLDING a.s. zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč o částku 16.700.000,- Kč na částku 18.700.000,- Kč, když základní kapitál společnosti je k dnešnímu dni zcela splacen a dále s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.3) Nově bude upsáno 167 ks kmenových akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, které jsou v listinné podobě.4) Veškeré emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu nebudou upsány dle ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. s využitím přednostního práva podle § 204 odst. 1,2 obch. zák. , jehož se jediný akcionář tímto způsobem vzdává a nebudou podle § 204 a) odst. 6 obch. zák. nabídnuty k upsání obchodníku s cennými papíry a dále nebudou upsány na základě veřejné výzvy k upisování akcií, a proto se neurčuje místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené a cena, za níž je oprávněna akcie koupit. Veškeré akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obch. zák. pouze obchodní společností Česká inženýrská a.s.. se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 169 00, IČ 25 08 68 80 jako jediným akcionářem obchodní společnosti CIAS HOLDING a.s. a emisní kurs upsaných akcií bude upisovatelem - obchodní společností Česká inženýrská, a.s.s splacen jeho peněžitým vkladem.5) Vzhledem ke skutečnosti, že obchodní společnost Česká inženýrská, a.s. je jediným akcionářem společnosti CIAS HOLDING a.s., který bude jako jediný upisovat veškeré nové akcie svým peněžitým vkladem a nedojde proto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) a e) obch. zák. ani k upisování akcií bez využití přednostního práva jinými zájemci nebo na základě veřejné nabídky nedojde ke zveřejnění informace o upisování akcií a neurčí se ani místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonávat právo tam uvedené a emisní kurs nebo způsob jeho určení, za níž je oprávněn akcie koupit ani údaje o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií.6) Jediný akcionář obchodní společnost Česká inženýrská, a.s. uzavře se společností CIA SHOLDING a.s. ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. smlouvu o upsání akcií, kterou upíše 167 ks nových akcií, v emisním kursu jedné upsané akcie, který bude roven jmenovité hodnotě akcie a bude splacen jeho peněžitým vkladem. Celkový emisní kurs upsaných akcií bude činit 16.700.000,- Kč a bude roven peněžitému vkladu jediného akcionáře ve výši 16.700.000,- Kč. Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností CIAS HOLDING a.s. doručen jedinému akcionáři Česká inženýrská, a.s. ve lhůtě 15-ti dnů od data učinění tohoto rozhodnutí, tedy od dnešního dne.7) Závazek ke zvýšení svého vkladu uhradí jediný akcionář - obchodní společnosti Česká inženýrská a.s. tak, že v souladu s ust. § 59 odst. 8 obch. zák. a § 187 odst. 1 písm. b) téhož zákona si obchodní společnost Česká inženýrská a.s. započítá svou pohledávku za společností CIAS HOLDING a.s., se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 166/43, PSČ 169 00, IČ 273 99 052 ve výši 16.700.000,- Kč. Jediný společník Česká inženýrská a.s. souhlasí se započtením výše uvedené pohledávky.Peněžitá pohledávka obchodní společnosti Česká inženýrská a.s vůči obchodní společnosti CIAS HOLDING a.s. je založena smlouvou o půjčce ze dne 16.2.2006. Existence této pohledávky byla potvrzena Josefem Zídkem, auditorem, Komora auditorů ČR, číslo osvědčení Komory auditorů 0054. Potvrzení auditora tvoří přílohu č. III tohoto notářského zápisu. Ověřená fotokopie smlouvy o půjčce ze dne 16.2.2006 tvoří přílohu č. IV tohoto notářského zápisu.Zápočet shora uvedené pohledávky bude proveden smlouvou o započtení sepsanou ve lhůtě do 15-ti dnů od data podepsání smlouvy o upsání akcií, nejdéle jeden den před podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Obchodní společnost Česká inženýrská, a.s. jako jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. musí mít smlouva o upsání akcií písemnou formu, podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí alespoň obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. . Smlouva o upsání akcií bude sepsána do 15-ti dnů ode dne, kdy byl jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Účinnost smlouvy o upsání akcií je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8) Po takto provedeném splacení celého smisního kursu upsaných akcií vydá společnosti CIAS HOLDING a.s. v souladu s ust. § 168 odst. 2 obch. zák. upisovateli obchodní společnosti Česká inženýrská a.s. potvrzení o splacení celé výše emisního kursu ( vkladu ). Potvrzení o splacení celé výše emisního kursu vymění obchodní společnost CIAS HOLDING a.s. jedinému akcionáři Česká inženýrská a.s. za akcie postupem a za podmínek stanovených v § 168 odst. 3 obch. zák. v návaznosti na ust. § 5 zák. č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění, a to bez zbytečného odkladu.9) Akcie nového druhu nebudou vydány.10) Akcie nebudou splaceny nepeněžitým vkladem.11) Smlouva o započtení musí být sepsána ve lhůtě do 15-ti dnů od data podepsání smlouvy o upsání akcií nejdéle jeden den před podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením.12) Poukázky na akcie podle § 204 b) obch. zák. nebudou vydány.13) Představenstvo společnosti je povinno podat ve lhůtě 30-ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí návrh na zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 01. 12. 2006 do 22. 06. 2007

Akcie

Počet: 167 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 18. 01. 2007

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 01. 2006

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 11. 2005 do 23. 11. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: GLOSER HYNEK

Datum narození:11. 4. 1961

Adresa: Čermákova 1695/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 24. 02. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 02. 2014


Název/Jméno: Česká inženýrská a.s.

IČO:25086880

Adresa: Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 16900
od 02. 01. 2006 do 24. 02. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 01. 2006 do 24. 02. 2014


Název/Jméno: NORDIC VICTORY s.r.o.

IČO:27135403

Adresa: Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KLEIN LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2016

Adresa: K Nádraží 281/4, Křimice, 322 00 Plzeň
od 03. 06. 2016
Ke Koupališti 274, 382 81 Besednice
od 22. 01. 2016 do 03. 06. 2016


Název/Jméno: VENCLÍKOVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 06. 2007 do 31. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 01. 2006 do 22. 06. 2007

Adresa: Sokolovská 762/9, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
od 22. 01. 2016
Plzeň - Severní Předměstí, Sokolovská 762/9, PSČ 32300
od 02. 01. 2006 do 22. 01. 2016


Název/Jméno: GLOSEROVÁ MONIKA

IČO: 87656221

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2016
Dozorčí rada - člen
od 02. 01. 2006 do 22. 01. 2016

Adresa: Čermákova 1695/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 22. 01. 2016
Plzeň - Jižní Předměstí, Čermákova 1695/5, PSČ 30100
od 02. 01. 2006 do 22. 01. 2016


Název/Jméno: GLOSER HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 01. 2016
Dozorčí rada - předseda
od 02. 01. 2006 do 22. 01. 2016

Adresa: Čermákova 1695/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 22. 01. 2016
Plzeň - Jižní Předměstí, Čermákova 1695/5, PSČ 30100
od 02. 01. 2006 do 22. 01. 2016


Název/Jméno: RUDOLFOVÁ KRISTINA

IČO: 67887180

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 01. 2006 do 22. 01. 2016

Adresa: Plzeň - Severní Předměstí, Boženy Němcové 26/16, PSČ 32300
od 02. 01. 2006 do 22. 01. 2016


Název/Jméno: KRALOVCOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 01. 2006 do 31. 05. 2011

Adresa: Plzeň - Jižní Předměstí, náměstí T.G.Masaryka 426/4, PSČ 30100
od 02. 01. 2006 do 31. 05. 2011


Název/Jméno: ZÁHOREC MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2007 do 31. 05. 2011

Adresa: Plzeň - Bolevec, Nýřanská 1282/14, PSČ 32300
od 29. 09. 2010 do 31. 05. 2011
Plzeň 2 - Slovany - Černice, Šafránová 1199/31, okres Plzeň-město, PSČ 32600
od 04. 05. 2010 do 29. 09. 2010
Plzeň, Malešická 1176/4, PSČ 31800
od 01. 10. 2007 do 04. 05. 2010


Název/Jméno: POLZ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2007 do 10. 04. 2008

Adresa: Praha 9, Kovanecká 2106/6, PSČ 19000
od 24. 07. 2007 do 10. 04. 2008


Název/Jméno: ŠIMLINGER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 do 10. 04. 2008

Adresa: Plzeň, Brněnská 27, PSČ 32300
od 22. 06. 2007 do 10. 04. 2008


Název/Jméno: FABIÁN ZDENĚK

IČO: 4009983

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 do 10. 04. 2008

Adresa: Rožmitál pod Třemšínem, Komenského 762, PSČ 26242
od 22. 06. 2007 do 10. 04. 2008


Název/Jméno: KULDA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 do 10. 04. 2008

Adresa: Plzeň, Krašovská 1731/20, PSČ 32300
od 22. 06. 2007 do 10. 04. 2008


Název/Jméno: HALUZÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 do 24. 07. 2007

Adresa: Chlebovice, K Zelinkovicím 245, PSČ 73942
od 22. 06. 2007 do 24. 07. 2007


Název/Jméno: KUBALÍK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 01. 2006 do 10. 04. 2008

Adresa: Plzeň - Bolevec, Kralovická 1477/16, PSČ 32300
od 02. 01. 2006 do 10. 04. 2008


Název/Jméno: GÖTZ KAREL

IČO: 45333530

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 01. 2006 do 22. 06. 2007

Adresa: Zruč - Senec, Na výsluní 482, PSČ 33008
od 02. 01. 2006 do 22. 06. 2007


Název/Jméno: KUBÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 01. 2006 do 22. 06. 2007

Adresa: Černošice, Kladenská 1781, PSČ 25228
od 02. 01. 2006 do 22. 06. 2007


Název/Jméno: KONVIČKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 02. 01. 2006 do 22. 06. 2007

Adresa: Rožmitál pod Třemšínem, Voltuš 71, PSČ 26242
od 02. 01. 2006 do 22. 06. 2007


Název/Jméno: MATOUŠKOVÁ PETRA

IČO: 76100987

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006

Adresa: Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 25722
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006


Název/Jméno: MALIVÁNEK PETR

IČO: 88395553

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006

Adresa: Chrudim, U stadionu 730, PSČ 53703
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006


Název/Jméno: HERICH PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006

Adresa: 97701 Brezno, Hradby 5, Slovenská republika
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006


Název/Jméno: HERICHOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006

Adresa: Praha 3, Koněvova 188, PSČ 13000
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 5. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. arch. Petr VÁVRA

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 5. 2007

Odpovědní zástupci: Alena Červená

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 11. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Paciorek


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 5. 2006

Odpovědní zástupci: Bohumil Kratochvíl


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Ivana Venclíková


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Konvička


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 01. 12. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 12. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 12. 2011
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 12. 2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 12. 2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 12. 2011
Správa a údržba nemovitostí
od 28. 05. 2007 do 01. 07. 2014
Realitní činnost
od 28. 05. 2007 do 01. 07. 2014
Velkoobchod
od 23. 01. 2006 do 01. 07. 2014
Zprostředkování obchodu a služeb
od 23. 01. 2006 do 01. 07. 2014
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 01. 2006 do 01. 07. 2014
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 23. 01. 2006 do 01. 07. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 23. 01. 2006 do 01. 07. 2014

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Sedlák


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslava Kralovcová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Zdeněk Fabián

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Bohumil Kratochvíl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Paciorek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Ing.arch. Aleš Kubalík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27399052

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:20. 1. 2006

Související firmy

#NázevICOAdresa
21983801. ENERGO CZ, a.s.27397475Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
5030801. Geotermální Litoměřice a.s.24840688Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
10864451. PEKAŘSKÁ a.s.26719380Praha 10, Světická 1229/8, PSČ 10000
6361521.Reklamní společnost a.s. v likvidaci27147177Praha 1, Dušní 11/8, PSČ 11000
11969781st CZECH PROPERTY RENTAL s.r.o.24746029Husinecká 661/29, Žižkov, 130 00 Praha 3

Související osoby

#NázevICOAdresa
1230201"LABORATORIA NATURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20-228 Lublin, Zawieprzycka 8D, Polská republika
489350„Asociace provozovatelů kin”69780307Politických vězňů 445/13, Beroun-Město, 266 01 Beroun
192007ROZKOT FRANTIŠEKBeroun, Na Ptačí Skále 547
13871111 FITE, a.s.64949575Praha 4, Hlavní 117/1551, PSČ 14100
1211077540118/0994 RUDOLF KODYTEKJihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ 58601