ČKD Blansko Engineering, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČKD Blansko Engineering, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2040. Její identifikační číslo je 25305034

Výpis z obchodního rejstříku ČKD Blansko Engineering, a.s.

Datum zápisu: 10. 7. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2040

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wurdmbf

Předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Příprava a vypracování technických návrhů
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Zprostředkování obchodu
Montáž technologie energetických celků a vodních staveb
Výzkum, vývoj, konstrukce a diagnostika energetických strojů a...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zámečnictví, nástrojářství
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Čapkova 2357/5, 67801 Blansko

Adresy: Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko
od 04. 02. 2014
Blansko, Čapkova 2357/5, PSČ 67801
od 05. 11. 2004 od 04. 02. 2014
Blansko, Gellhornova 2235/8, PSČ 67801
od 11. 02. 2002 od 05. 11. 2004
Blansko, Gellhornova 8, PSČ 67801
od 03. 09. 1998 od 11. 02. 2002
Blansko, Gellhornova 1, PSČ 67801
od 10. 07. 1996 od 03. 09. 1998

Skutečnosti

  Jediný akcionář společnosti dne 16.11.2015 přijal v působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 32.200.000,-Kč (slovy: třicet dva milionů dvě stě tisíc korun českých), to je z částky 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na částku 62.200.000,-Kč (slovy: šedesát dva milionů dvě stě tisíc korun českých), a to upsáním 161 (slovy: jedno sto šedesát jedna) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír.2. Upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť jediný akcionář se před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdal přednostního práva na upsání nových akcií. Všech 161 (slovy: jedno sto šedesát jedna) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), vydaných jako cenný papír, bude nabídnuto k úpisu určenému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář, společnost LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o., se sídlem Slovinská republika, 1000 Lublaň, Litostrojska cesta 50, registrační číslo 2172836000 (dále též jen jako zájemce nebo upisovatel). Zájemce je oprávněn upsat všech 161 (slovy: jedno sto šedesát jedna) kusů nových akcií společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností.4. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry.5. Lhůta pro upsání akcií (tj. uzavření smlouvy o upsání akcií) bez využití přednostního práva činí jeden (1) měsíc a začne běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli s tím, že společnost tento návrh upisovateli doručí do čtrnácti (14) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Zároveň s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií bude zájemce informován o běhu lhůty pro upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.6. Emisní kurs upisovaných akcií činí 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 32.200.000,-Kč (slovy: třicet dva milionů dvě stě tisíc korun českých). Všech 161 (slovy: jedno sto šedesát jedna) kusů akcií bude upsáno peněžitým vkladem upisovatele.7. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 32.200.000,-Kč (slovy: třicet dva milionů dvě stě tisíc korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne, kdy dojde k uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na bankovní účet společnosti číslo: 19-4814020287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., IBAN CZ54 0100 0000 1948 1402 0287.8. Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení.
od 15. 12. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 22. 07. 2014 od 04. 02. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 04. 02. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 04. 02. 2014 od 04. 02. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 04. 02. 2014 od 22. 07. 2014

  Společnost ČKD Blansko Engineering, a.s. je právním nástupcem společnosti HYDRAULIC RESEARCH CENTER Blansko, s.r.o., se sídlem Blansko, Horní Lhota č.p. 149, PSČ 678 01, identifikační číslo 277 32 878, která jako zanikající společnosti byla v důsledků fúze sloučením se společností ČKD Blansko Engineering, a.s. zrušena bez likvidace. Jmění zanikající společnosti HYDRAULIC RESEARCH CENTER Blansko, s.r.o. přeslo na společnost ČKD Blansko Engineering, a.s.
od 23. 04. 2010

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 300000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 06. 10. 2016

Počet: 161 ks v hodnotě: 200000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 06. 10. 2016

Počet: 161 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 01. 2016 od 06. 10. 2016

Počet: 161 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 12. 2015 od 26. 01. 2016

Počet: 100 ks v hodnotě: 300000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 12. 2015 od 06. 10. 2016

Počet: 100 ks v hodnotě: 300000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 08. 2005 od 10. 12. 2015

Vlastníci

Název/Jméno: POWER LITOSTROJ

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 06. 2008


Název/Jméno: ENERGIJA LITOSTROJ

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 10. 2007 od 27. 06. 2008


Název/Jméno: ELIN CIMOS

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 12. 2006 od 12. 10. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VÁŇA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 2016


Název/Jméno: SOUDEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 2015 od 28. 11. 2016


Název/Jméno: ZAVADIL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 07. 2014 od 04. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 04. 2010 od 22. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představensta
od 16. 08. 2003 od 14. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 06. 2002 od 16. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1998 od 28. 06. 2002


Název/Jméno: ONDŘICH VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 02. 2015 od 02. 09. 2015


Název/Jméno: TESAŘ PETR

IČO: 72415762

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 02. 2015


Název/Jméno: Ing JIŘÍ KAŇÁK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 09. 2014 od 04. 02. 2015


Název/Jméno: MARJETA NOVAK KLAVS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2014 od 04. 02. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 04. 2010 od 22. 07. 2014


Název/Jméno: PETR ZAFIROV MILEV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 07. 2014


Název/Jméno: STANĚK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2014 od 04. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 2010 od 22. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představensta
od 16. 08. 2003 od 14. 04. 2010


Název/Jméno: ŽIŽKA EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2014 od 04. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 1998 od 22. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 03. 1997 od 03. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 07. 1996 od 24. 03. 1997


Název/Jméno: ZBOŘIL MARTIN

IČO: 73072486

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2011 od 04. 02. 2015


Název/Jméno: FABIJAN DRAGO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 2010 od 22. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 09. 2007 od 14. 04. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2006 od 14. 09. 2007


Název/Jméno: CIZELJ SANDI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 2010 od 24. 04. 2014


Název/Jméno: DOŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2007 od 22. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 03. 09. 1998 od 14. 09. 2007


Název/Jméno: CIZEJL SANDI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 2010 od 14. 04. 2010


Název/Jméno: PRODAN ZORAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 2006 od 14. 04. 2010


Název/Jméno: HAVLÍČEK RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2001 od 11. 07. 2011


Název/Jméno: JANÁK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 08. 2003 od 14. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1998 od 16. 08. 2003


Název/Jméno: BEDNÁŘ JOSEF

IČO: 74226924

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 02. 2003 od 13. 12. 2006
Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 1997 od 03. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 10. 07. 1996 od 24. 03. 1997


Název/Jméno: KLÍGL JAN

IČO: 76272974

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2002 od 08. 03. 2005
Dozorčí rada - místopředseda
od 03. 09. 1998 od 28. 06. 2002
Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 1997 od 03. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 10. 07. 1996 od 24. 03. 1997


Název/Jméno: JELÍNKOVÁ HELENA

IČO: 49728911

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 03. 09. 1998 od 16. 08. 2003


Název/Jméno: SVOBODA ADOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 09. 1998 od 28. 06. 2002


Název/Jméno: LUSALOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 03. 09. 1998 od 06. 11. 2001


Název/Jméno: MIKULÁŠEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1997 od 03. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1996 od 24. 03. 1997


Název/Jméno: FUREK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1997 od 03. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1996 od 24. 03. 1997


Název/Jméno: BEDNÁŘ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 03. 1997 od 03. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1996 od 24. 03. 1997


Název/Jméno: NOVÁK FRANTIŠEK

IČO: 14460041

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 03. 1997 od 03. 09. 1998
Dozorčí rada - předseda
od 10. 07. 1996 od 24. 03. 1997


Název/Jméno: ŠENK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1997 od 03. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1996 od 24. 03. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 01. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 1108990

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 220273

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž technologie energetických celků a vodních staveb

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:14. 12. 1998

Odpovědní zástupci: 250497

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum, vývoj, konstrukce a diagnostika energetických strojů a zařízení

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:14. 12. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 12. 1998

Odpovědní zástupci: 250497


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 04. 1997

Odpovědní zástupci: 1108990


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 11. 1996

Zánik oprávnění:16. 10. 2000


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 220273


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 08. 1996

Odpovědní zástupci:


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25305034

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:20. 08. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
48265"Společenství Alšova čp. 1739 - 1740 Sokolov"60610051Alšova 1739, 35601 Sokolov
7269201. světová spol. s r. o.18629491Kamenická 365/1, 17000 Praha
904412A Spirit a.s.25708716Vrbova 1427/19, 14700 Praha
343868Adamovské strojírny, státní podnik10197Adamov, 67904, Adamov, ,
693038AGI spol. s r.o.14613166123, 79326 Vrbno pod Pradědem
732781Agrární komora Pelhřimov28133315Myslíkova 48, 39501 Pacov
101113AGRORADOST s.r.o.64825990Smetanovo náměstí 3290, 58001 Havlíčkův Brod
341714ANTHONY production, s.r.o.62913344Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha
569907AREA - TRADE spol. s r.o.46900225Nádražní 750, 76362 Tlumačov
303218Autogejms PROVE, s.r.o.25993526Stolařská 490, 68801 Uherský Brod
904765BELAMI LINE, s.r.o. v likvidaci62245104Sámova 226/27, 10100 Praha
679567BENJIRA s.r.o.63479338Leitnerova 682/9, 60200 Brno
855656BLUE DELPHINE a.s. v likvidaci28003209Goethova 921/12, 35002 Cheb
535644Bohemia Lignum a.s.14707748Botanická 252/6, 36263 Dalovice
620660Bytové družstvo č.p. 223 "v likvidaci"15049710Lázně Bohdaneč, 53341, , HORKA, 223
441474Bytové družstvo Dědina I. "v likvidaci"25100653Navigátorů 597/51, 16100 Praha
88769Bytové družstvo Komenského 195, Jinočany, družstvo v likvidaci47048891Komenského 195, 25225 Jinočany
579077Bytové družstvo Lehovec 90226190052Slévačská 902/11, 19800 Praha
306326Bytové družstvo vlastníků domů Praha 12, Pejevové 3118-312025640364Pejevové 3119/10, 14300 Praha
417004CITY FITNESS CLUB s.r.o.28125703Maltézské náměstí 537/4, 11800 Praha
478267CZ Gemini s.r.o.25247611Horní Ves 1, Třebeň, 350 02 Cheb
91714ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.25920901214, 25764 Zdislavice
309488Česká vejce, spol. s r.o. v likvidaci64259285Velké Pavlovice, 69106, Velké Pavlovice, Tovární, 3
364235ČKD Blansko - KOOP, společnost s ručením omezeným - v likvidaci25319418Blansko 1, Gellhornova 10, PSČ 678 01
295613ČKD Blansko Electric s.r.o.49444450Běhounská 677/15, 60200 Brno

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí