ČKD ENERGY, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČKD ENERGY, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3775. Její identifikační číslo je 64949575

Výpis z obchodního rejstříku ČKD ENERGY, a.s.

Datum zápisu: 7. 2. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3775

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: as6dmdn

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Realitní činnost
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Realitní kancelář
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v...

Adresa společnosti

Sídlo: Kolbenova 609/38, 19000 Praha

Adresy: Praha 9, Kolbenova 609/40, PSČ 19000
od 19. 04. 2010
Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14221
od 04. 08. 2004 od 19. 04. 2010
Praha 4, Hlavní 117/1551, PSČ 14100
od 07. 02. 1996 od 04. 08. 2004

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 13. 05. 2014 od 21. 12. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 13. 05. 2014 od 21. 12. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 04. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 25. 04. 2014 od 21. 12. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 04. 2014 od 21. 12. 2015

  Jediný akcionář rozhodl dne 19.5.2009 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 11 FITE, a.s. takto :Zvyšuje se základní kapitál společnosti 11 FITE, a.s. upsáním nových akcií se splacením emisního kursu akcií peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akci, a dále s tím, že jediný akcionář se tímto vzdal svého přednostního práva na upisování akcií takto :1. Základní kapitál společnosti 11 FITE, a.s.ve výši 76,000.000,- Kč (slovy : sedmdesát šest miliónů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 65,000.000,- Kč (slovy : šedesát pět miliónů korun českých) na částku 141,000.000,- Kč (slovy : jedno sto čtyřicet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je další upevnění posice společnosti na trhu.2. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 13 (třinácti) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých) .3. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti , t.j. společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4 , Novodvorská 1768/138a , PSČ 142 21 , IČ : 271 17 201 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č.9102 . Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti , tedy všech 13 ( třináct) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých).4. Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti 11 FITE, a.s. musí být upsány ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku.Oznámení o počátku běhu této lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti 11 FITE, a.s. a rovněž jej zašle doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Jediný akcionář společnosti bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií, kterou bude uzavírat se společností 11 FITE, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo jediného akcionáře, tedy adresa : Praha 4 , Novodvorská 1768/138a, PSČ 142 215. Emisní kurs úpisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě každé akcie. Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých) tak bude činit 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých). Celkový emisní kurs upisovaných akcií v počtu 13 (třinácti) kusů bude činit 65,000.000,- Kč (slovy : šedesát pět miliónů korun českých). Emisní kurs bude splácen výlučně peněžitým vkladem.6. Jediný akcionář je povinen splati celý emisní kurs akcií, které upíše , nejpozději do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u PPF banky, a.s., číslo účtu : 2006200061/60007. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení celého emisního kursu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu.
od 27. 05. 2009 od 05. 06. 2009

  3. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu společnostibudou upsány akcionáři peněžitými vklady a to dohodou o rozsahujejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti vesmyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři uzavřoututo dohodu ve formě notářského zápisu v notářské kancelářinotářky JUDr. Aleny Procházkové se sídlem Praha, Praha 5,Zborovská 44, ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců ode dne zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Oznámení o počátku lhůty vyvěsípředstavenstvo v sídle společnosti.
od 14. 08. 2003 od 26. 11. 2003

  4. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotěkaždé akcie a tedy činí 1 000 000,-Kč. Emisní kurs upisovanýchakcií bude splacen výhradně započtením.
od 14. 08. 2003 od 26. 11. 2003

  2.Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emisesedmdesátipěti kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jednéakcie 1 000 000,-Kč znějících na majitele, které budou vydány vlistinné podobě a nebudou registrované.
od 14. 08. 2003 od 26. 11. 2003

  6. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouvao započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do dvouměsíců ode dne uzavření dohody akcionářů ve smyslu ustanovení§ 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti s tím, že návrh nazvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podánpo uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení budeuzavřena mezi společností na straně jedné a akcionářispolečnosti panem Ing. Petrem Speychalem, r.č. 650211/1803,bytem Praha 4, Hlavní 117/1551 a panem Ing.Robertem Mariánkem,r.č. 600923/6981, bytem Praha 5, Modrá 2/1977, na straně druhé,kteří budou rovněž účastníky dohody akcionářů ve smysluustanovení § 205 obchodního zákoníku a kteří mají vůčispolečnosti tyto pohledávky:- akcionář pan Ing. Petr Speychal má vůči společnosti pohledávkuv nominální hodnotě 51 836 439,23Kč, která bude započtena protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu vůči tomutoakcionáři v rozsahu 50 000 000,-Kč.- akcionář pan Ing. Robert Mariánek má vůči společnostipohledávku v nominální hodnotě 26 236 439,23Kč, která budezapočtena proti pohledávce společnosti na splacení emisníhokursu vůči tomuto akcionáři v rozsahu 25 000 000,-Kč.
od 14. 08. 2003 od 26. 11. 2003

  Valná hromada konaná dne 7.srpna 2001 rozhodla o zvýšenízákladního kapitálu společnosti takto:1.Základní kapitál společnosti ve výši 1 000 000,-Kč se zvyšujeo částku ve výši 75 000 000,-Kč na částku 76 000 000,-Kč s tím,že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitáluspolečnosti je další upevnění pozice společnosti na trhu.
od 14. 08. 2003 od 26. 11. 2003

  5. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisníhokursu.
od 14. 08. 2003 od 26. 11. 2003

Akcie

Počet: 14 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 10. 2010

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 10. 2010

Počet: 13 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 06. 2009 od 12. 10. 2010

Počet: 75 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 11. 2003 od 12. 10. 2010

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 07. 02. 1996 od 12. 10. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: ČKD ASSET, a.s.

IČO: 27117201

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 06. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SÁDECKÝ ŠTĚPÁN

IČO: 71629335

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2016


Název/Jméno: DVOŘÁK TOMÁŠ

IČO: 86726781

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 05. 2014 od 21. 12. 2015


Název/Jméno: VLADAŘ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 2009 od 21. 12. 2015


Název/Jméno: SPEYCHAL PETR

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 21. 12. 2015 od 16. 09. 2016
Správní rada - člen správní rady
od 21. 12. 2015 od 16. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 2013 od 21. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2008 od 20. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 02. 1996 od 11. 12. 2008


Název/Jméno: HOLÁ ZUZANA

IČO: 4572769

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2013 od 21. 12. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 12. 2011 od 14. 08. 2013


Název/Jméno: BAYER JIŘÍ

IČO: 48874647

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2013 od 21. 12. 2015


Název/Jméno: VLADAŘOVÁ SOŇA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 08. 2013 od 21. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 01. 2013 od 14. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2010 od 04. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 2009 od 05. 03. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 08. 2007 od 20. 05. 2009


Název/Jméno: HORA VLADIMÍR

IČO: 73772267

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 08. 2013 od 07. 09. 2015


Název/Jméno: KLOBOUČNÍK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2013 od 14. 08. 2013


Název/Jméno: MUSIL JAN

IČO: 64343561

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2013 od 21. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2010 od 04. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 05. 2009 od 05. 03. 2010


Název/Jméno: KŘIVOHLAVÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2011 od 04. 01. 2013


Název/Jméno: POLÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 2010 od 04. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 2009 od 05. 03. 2010


Název/Jméno: MAŠIKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 2009 od 13. 05. 2014


Název/Jméno: TRUBELÍK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2009 od 19. 09. 2011


Název/Jméno: SEDLECKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2009 od 06. 12. 2011


Název/Jméno: GASPAROVIČ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2009 od 04. 01. 2013


Název/Jméno: FAIFROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 12. 2008 od 20. 05. 2009


Název/Jméno: HAIS MARIO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 od 11. 12. 2008


Název/Jméno: HAISOVÁ KVĚTOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 2004 od 20. 05. 2009
Dozorčí rada - člen
od 07. 02. 1996 od 14. 12. 2004


Název/Jméno: MARIÁNEK ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 04. 2001 od 26. 06. 2008


Název/Jméno: VAŠEK JAROSLAV

IČO: 14738864

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 2004 od 02. 08. 2007


Název/Jméno: ČERNÝ JAROMÍR

IČO: 45499471

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 08. 2004 od 02. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 04. 2001 od 04. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 15. 09. 1997 od 20. 04. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 02. 1996 od 15. 09. 1997


Název/Jméno: JERIE JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 2004 od 26. 06. 2008


Název/Jméno: SPEYCHAL LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 04. 2001 od 04. 08. 2004


Název/Jméno: SPEYCHAL ROBERT

IČO: 5391083

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 09. 1997 od 20. 04. 2001


Název/Jméno: MACHAN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 09. 1997 od 20. 04. 2001


Název/Jméno: ZIKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 02. 1996 od 15. 09. 1997


Název/Jméno: ZÍKOVÁ BLANKA

IČO: 62607090

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 02. 1996 od 15. 09. 1997


Název/Jméno: SPEYCHALOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 1996 od 04. 08. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 07. 2009

Odpovědní zástupci:


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 07. 2009

Odpovědní zástupci: 106846


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2002

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2002

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- v dopravě
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2002

Obory činnosti: - porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2002

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2002

Obory činnosti: - tuhými palivy
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2002

Obory činnosti: - ojetými motorovými vozidly
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 01. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2002

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 11. 07. 2012
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 03. 07. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 03. 07. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 03. 07. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 03. 07. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 03. 07. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 03. 07. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 09. 07. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 09. 07. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 09. 07. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 09. 07. 2008
Specializovaný maloobchod
od 31. 01. 2002 od 09. 07. 2008
Velkoobchod
od 31. 01. 2002 od 09. 07. 2008
Realitní činnost
od 31. 01. 2002 od 09. 07. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 31. 01. 2002 od 09. 07. 2008
Zprostředkování obchodu
od 31. 01. 2002 od 09. 07. 2008
Zprostředkování služeb
od 31. 01. 2002 od 09. 07. 2008

Odpovědní zástupci:


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1998

Odpovědní zástupci: 901

Zánik oprávnění:01. 02. 2002


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1998

Odpovědní zástupci: 901

Zánik oprávnění:01. 02. 2002


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1998

Odpovědní zástupci: 46384

Zánik oprávnění:20. 04. 2001


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 02. 1996

Zánik oprávnění:01. 02. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 02. 1996

Zánik oprávnění:01. 02. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ64949575

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 03. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
139795"Společenství VÍTĚZNÁ čp. 2007 SOKOLOV"71224254Vítězná 2007, 35601 Sokolov
216426AC 2, a.s.25662856Hudečkova 1091/1, 14000 Praha
427890Alarm K+K elektronika s.r.o.25842765Blodkova 143/24, 70900 Ostrava
151922APLIKA, s.r.o.45797927Na holém vrchu 1930/14, 14300 Praha
600326Aqua Club s.r.o.14499339Homole, 37001, Homole, , 210
770262AQUAPROFIT, veřejná obchodní společnost14499771České Budějovice, Skuherského 86
613244Auto Corson a.s.27192237Služeb 256/5, 10800 Praha
352602B and B, s.r.o.48264806Hlavní 31, 25075 Nový Vestec
558268B.G.M. Capital, a.s.43873863Žernovská 1316/6, 10000 Praha
248218Basketball Nymburk, a.s.26489864Komenského 589/12, 28802 Nymburk
305339BB C - Building B, k.s.25133900Štefánikova 248/32, 15000 Praha
731433BB C - Building D, s.r.o.49614614Praha, 14000, , Vyskočilova, 1410/1
290325BB C - Building E, s.r.o.62581147Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Přemyslovská, 2845/43
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
844227Bobrovská, a.s.25309790308, 59255 Bobrová
972672Bytové družstvo Hlinsko13583662Hlinsko v Čechách, Poličská 170, PSČ 539 01
561623Bytové družstvo Myslbekova 5, družstvo25088777Myslbekova 694/5, 16900 Praha
604444Bytové družstvo Skřivanova 1, bytové družstvo26955172Skřivanova 87/1, 60200 Brno
394418CENTENAR CONSULTING, a.s.28207947Revoluční 1082/8, 11000 Praha
218530CODECO RS, s.r.o.28482344Kolbenova 609/38, 19000 Praha
588589CODECO, a.s.27179087Kolbenova 609/38, 19000 Praha
900646Computer Equipment, spol. s r.o.14893673Na dolinách 169/18, 14700 Praha
23230CORSON Solution a.s.2772124Revoluční 1082/8, 11000 Praha
783923CPDC C, s.r.o.25348191Vinohradská 1783/128, 13000 Praha
602295CS spol. s r.o.18294383Jirchářská 304/1, 38501 Vimperk

Související osoby

#NázevICOAdresa
306408ADAMEC LADISLAV15439542Vřesinská 1231/1, 74801 Hlučín
433867ADÁMEK PAVEL16505492Rodvinovská 1567/4, 14000 Praha
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
5460ALLIGER MARTIN16474783Litovická 357/11, 16100 Praha
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
378948ANDRUS JAN61048623Nedvědova 699, 25065 Líbeznice
226342BALÁŽOVÁ LUDMILA61436780247, 66484 Zakřany
187997BARTOŇ MAREK65658353V Klidu 3112/2, 40011 Ústí nad Labem
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
886BARTOŠ JAN88389146Na Mlýnku 688, 46001 Liberec
1075BAYER JIŘÍ48874647Bochořákova 2535/7, 61600 Brno
1524BENEŠ FRANTIŠEK22978429Rošického 1433/14, 73401 Karviná
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
821BENEŠ STANISLAV67652387Široká 97/11, 11000 Praha
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
18174BERKA JOSEF64874117Nad Dalmatinkou 894/18, 31200 Plzeň
123619BICAN MARTIN71075305U jezera 2035/26, 15500 Praha
263272BIEBER TOMÁŠ49690507Pštrossova 1926/4, 11000 Praha
242756BÍLEK ZDENĚK16062973Na domovině 685/4, 14200 Praha
20891BÍLEK ZDENĚK67821880Jasmínová 244/25, 43401 Most
122042BISKUP KAREL68361114Lebeděvova 93, 10900 Praha
122044BISKUPOVÁ MARTINA75201267U Lesa 1577/6, 37005 České Budějovice
324420BLAŽEK MICHAL62478516Sokolovská 520, 28201 Český Brod
377517BOCHNÍČEK IVAN43017142Myslbekova 694/5, 16900 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
670701. ČESKÁ TEPLO-ÚSPORNÁ SPOLEČNOST, s.r.o. v likvidaci65408292Praha, 19002, Vysočany (Praha 9), Kolbenova, 609/40
2551143ADAZ spol. s r.o.27312844Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2168919ALAFIA-RHB s.r.o.24271942Kolbenova 473/36, 19000 Praha
2910539ANERIMED, s.r.o.24768812Kolbenova 473/36, 19000 Praha
2631272Augustin IDC Holding, s.r.o.4206941Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2952427Augustin IDC, s. r. o.29130590Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1170294Bytové družstvo Bohemia group Praha, družstvo v likvidaci27625061Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2981911CODASS s.r.o.2157802Kolbenova 609/38, 19000 Praha
797490CODECO Construction, a.s.1574574Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1901813CODECO Facility, s.r.o.27587100Kolbenova 609/38, 19000 Praha
218530CODECO RS, s.r.o.28482344Kolbenova 609/38, 19000 Praha
588589CODECO, a.s.27179087Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2531353Czech Trampoline s.r.o.5762031Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9
2424455ČKD ASSET, a.s.27117201Kolbenova 609/38, 19000 Praha
780096ČKD CONSTRUCTION,a.s.3468780Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1676473ČKD CORPORATION, a.s.3011038Kolbenova 609/38, 19000 Praha
128920ČKD ENERGY, a.s.64949575Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2507652ČKD GROUP, a.s.27129357Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2654663ČKD Investment a.s.1874586Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1010425ČKD PRAHA HOLDING, a.s.1813Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1906231DEXTRA-RHB ambulance s.r.o.24259918Kolbenova 473/36, 19000 Praha
1024190ECODIN, s.r.o.25089862Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2069297Enthusiana, s.r.o.1534084Kolbenova 609/38, 19000 Praha
3390222EPSILON-SYCHROV, s.r.o.4351011Kolbenova 609/38, 19000 Praha
246661Hostivař Office a.s.27423247Kolbenova 609/38, 19000 Praha

Fyzické osoby v okolí