ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČKD PRAHA DIZ, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 248. Její identifikační číslo je 565997

Výpis z obchodního rejstříku ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Datum zápisu: 1. 10. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 248

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: s4fcdtn

Předmět podnikání: Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zprostředkování obchodu a služeb
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Příprava a vypracování technických návrhů
Projektování elektrických zařízení
Povrchové úpravy a svařování kovů
Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby
Zprostředkování obchodu
Technické činnosti v dopravě
Reklamní činnost a marketing
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Kopírovací práce
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Ubytovací služby
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Testování, měření a analýzy
montáž měřidel
výroba rozvaděčů nízkého napětí
Opravy silničních vozidel
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických ...
Revize elektrických zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
Provádění dopravních staveb
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení ( v rozsahu...
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení (v...
Velkoobchod
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
organizace a zajišťování technologických dodávek a zařízení pro...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Sídlo: Kolbenova 942/38a, 19000 Praha

Adresy: Kolbenova 942/38a, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 08. 12. 2015
Kolbenova 499, 190 00 Praha, 190 00 Praha 9
od 14. 11. 2014 od 08. 12. 2015
Praha 9, Kolbenova 499, PSČ 19002
od 06. 04. 1994 od 14. 11. 2014
Praha 9, Fučíkova 499, PSČ 19002
od 01. 10. 1990 od 06. 04. 1994

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 12. 2015

  Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: I. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. II. Základní kapitál předmětné společnosti se zvyšuje o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých), to jest z dosavadní částky 520.000.000 Kč (pět set dvacet milionů korun českých) na celkovou částku 720.000.000 Kč (sedm set dvacet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Předmětná společnost vydá 200 kmenových akcií na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) připadá na valné hromadě 1.000 hlasů. IV. Všechny nově vydané akcie budou nabídnuty k upsání peněžitým vkladem předem určenému zájemci, jímž je ČKD Investment a.s., se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ 01874586. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. V. Upisovatel upíše všechny nové akcie smlouvou o upsání akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., Kolbenova 499, 190 00 Praha 9. VI. Emisní kurs každé kmenové akcie na jméno, vydané jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) bude roven jmenovité hodnotě. VII. Upisovatel je povinen uhradit emisní kurs jím upsaných akcií do 2 (dvou) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí, nejpozději však do (jednoho) roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu, na účet společnosti č. 10304091/0100 vedený u Komerční banky, a.s. VIII. Návrh na zápis nové výše základního kapitálu může být podán po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty akcií.
od 01. 07. 2014 od 01. 07. 2014

  Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku.
od 01. 01. 2014

  Jediný akcionář společnosti ČKD Praha DIZ, a.s., IČ: 00565997, se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSČ 190 00 (dále jen "Společnost"), kterým je společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., IČ: 000 01 813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00 (dále jen "Jediný akcionář"), rozhodl dne 21.12.2010 v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 267 925 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 252.075.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milionů sedmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou částku 520.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost 252075 (slovy: dvě stě padesát dva tisíc sedmdesát pět) kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).3. Rozhodnutí neobsahuje údaje podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, neboť Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií.4. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty jedinému zájemci, kterým je Jediný akcionář (společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s.), který upíše všech 252075 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1000,- Kč.5. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané Společností nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem Společnosti písemně oznámeno, že toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je adresa sídla Společnosti. Emisní kurs všech akcií vydaných Společností za účelem zvýšení základního kapitálu bude roven jejich jmenovitým hodnotám. Emisní kurs každé kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1000,-Kč tak činí 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).6. Emisní kurs všech akcií vydaných Společností za účelem zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně peněžitým vkladem.7. Vzhledem k tomu, že upisování akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti proběhne výlučně peněžitým vkladem, údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku - bankovní účet pro splacení emisního kursu akcií je 43-8412770227/0100, lhůta pro splacení činí 12 měsíců od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nebudou vydávány akcie nového druhu. Rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. g) obchodního zákoníku.9. Vzhledem k tomu, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku.10. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií se připouští. Údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku jsou následující:Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií Jediným akcionářem s tím, že návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podán po uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností na straně jedné a Jediným akcionářem na straně druhé, který bude jediným upisovatelem akcií a který má vůči Společnosti tyto pohledávky o celkové výši 220.075.000,- Kč:Pohledávka za ČKDPRAHA DIZ a.s. ve výši Datum splatnosti důvod vzniku2 700 000,00 29.11.2010 SoD ze dne 26.8.20101 620 000,00 29.11.2010 objednávka ze dne 1.10.201032 529 615,90 31.12.2010 objednávka ze dne 18.2.20086 345 974,40 14.12.2010 objednávka ze dne 10.3.20104 963 320,00 9.12.2010 objednávka ze dne 11.3.20106 661 363,00 23.11.2010 objednávka ze dne 14.3.20107 459 225,20 2.12.2010 objednávka ze dne 19.3.20104 307 256,00 23.11.2010 objednávka ze dne 20.3.201010 003 549,20 6.12.2010 objednávka ze dne 21.3.201010 419 441,60 2.2.2011 objednávka ze dne 24.3.20109 572 059,20 2.12.2010 objednávka ze dne 26.3.20103 861 512,40 16.12.2010 objednávka ze dne 28.3.20109 248 247,60 6.12.2010 objednávka ze dne 28.3.20109 088 400,00 24.11.2010 objednávka ze dne 28.7.201017 088 400,00 3.11.2010 objednávka ze dne 28.7.20103 402 000,00 7.11.2010 SoD ze dne 5.1.20102 160 000,00 7.11.2010 objednávka ze dne 1.10.20102 160 000,00 11.11.2010 objednávka za dne 1.10.20106 638 635,50 29.1.2011 SoD ze dne 5.1.201011 760 000,00 13.12.2010 SoD ze dne 5.1.20102 766 000,00 30.11.2010 objednávka ze dne 28.4.20107 080 000,00 16.12.2010 objednávka ze dne 26.7.20106 480 000,00 10.2.2011 SoD ze dne 5.1.20105 400 000,00 10.2.2011 objednávka ze dne 3.8.20107 560 000,00 28.1.2011 objednávka ze dne 3.8.201028 800 000,00 20.12.2010 Vrácení prostředků z kap. fondu11. Vydávání poukázek na akcie podle ustanovení § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. Rozhodnutí proto neobsahuje ani údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. k) obchodního zákoníku.
od 27. 12. 2010 od 26. 01. 2011

  Mimořádná valná hromada společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSC: 190 02, identifikační číslo 005 65 997, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 248 (dále jen "Společnost"), tímto v souladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku: a) určuje, že společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační, oddíl B., vložka 200, jako vlastník 261.204 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodnutí 97,49% základního kapitálu Společnosti na hlasovacích právech Společnosti, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zákonné evidence cenných papírů;b) konstatuje, že společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační číslo 000 01 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 200 (dále jen "Hlavní akcionář"), požádala o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 8.6.2007, vlastnil 242.790 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1.000,- KČ, což představuje 90.62% podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 3.8.2007, vlastnil 261.204 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1,000,- Kč, což představuje 97,49% podíl na základním kapitálu Společnosti; c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační číslo 000 01 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 200, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku; d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2.318,50 Kč (slovy: dva tisíce tři sta osmnáct korun českých padesát haléřů) za každou jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ISIN CZ0005093153. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 142007 ze dne 19.4.2007, zpracovaným doc. Ing. Richardem Drechslerem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů ve znění jeho Dodatku č. 1. Přiměřenost výše protiplnění k hodnotě účastnických cenných papírů je potvrzena rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/544/l45/2007, 2007/8305/540, které nabylo právní moci dne 23.5.2007, a kterým byla výše protiplnění konstatována za přiměřenou a byl udělen předchozí souhlas České národní banky k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku; e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 6 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ: 760 01, IČ: 607 32 075 (dále jen "Obchodník s cennými papíry"), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 30.7.2007; f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 (tří) měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí další výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost; g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 29. 08. 2007 od 29. 11. 2007

  Ke změně předmětu činnosti došlo na základě povoleníministerstva výstavby a stavebnictví ze dne 5.10.1990 kprojektové činnosti podle vyhl. 186/90 Sb. pod reg.č.B-II-399-2000, k zahraničně obchodní činnosti bylo vydánopovolení FMZO dne 6.12.1990 pod č.j. 13/14 476/To/90 registr.č.108005053, kterým se tato činnost povolila podle z.č. 42/80 Sb.,z. 102/88 Sb. a 113/90 Sb..
od 15. 05. 1991

  Ze 100% upsaného akciového kapitálu je splaceno 100%, když tentokapitál představuje nepeněžité plnění, jehož předběžnéohodnocení vyplývá ze znaleckého posudku znalce ing. Jana Kříže,bytem Praha 8, Kundratka 9/1416 č. 36/90.
od 01. 10. 1990

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena jednorázově podle ustanovení §25 zák.č. 104/90 Sb., když jediným zakladatelem je akciováspolečnost ČKD PRAHA, a.s.. V zakladatelském plánu bylo určenosložení představenstva, dozorčí rady, byl stanoven revizor účtů,schváleny stanovy společnosti.
od 01. 10. 1990

Akcie

Počet: 200 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 07. 2014

Počet: 520 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 01. 2011

Počet: 267 925 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 09. 2010 od 26. 01. 2011

Počet: 267 925 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 06. 04. 1994 od 29. 09. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

IČO: 1813

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 11. 2007 od 19. 08. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOHOUT ONDŘEJ

IČO: 48139611

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2016


Název/Jméno: WOLF ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 08. 2016
Prokura - prokurista
od 17. 02. 2016 od 05. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 2012 od 11. 08. 2015


Název/Jméno: SÁDECKÝ ŠTĚPÁN

IČO: 71629335

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 08. 2016


Název/Jméno: DYNTAROVÁ KRISTÝNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 30. 08. 2016


Název/Jméno: SPEYCHAL PETR

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 08. 12. 2015 od 30. 08. 2016
Správní rada - člen správní rady
od 08. 12. 2015 od 30. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 05. 2013 od 08. 12. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 09. 2008 od 24. 02. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 2008 od 22. 09. 2008


Název/Jméno: FRELICH MARTIN

IČO: 60612762

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2015 od 08. 12. 2015


Název/Jméno: MUSIL JAN

IČO: 5141583

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 05. 2013 od 08. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 09. 2010 od 31. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 2008 od 29. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 23. 07. 2007 od 22. 09. 2008


Název/Jméno: VLADAŘOVÁ SOŇA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 11. 08. 2015 od 08. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2007 od 11. 08. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 23. 07. 2007


Název/Jméno: KROUPA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2010 od 08. 12. 2015


Název/Jméno: TRUBELÍK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 03. 2014 od 08. 12. 2015


Název/Jméno: OUŘADA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 01. 2012 od 10. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2008 od 18. 01. 2012


Název/Jméno: KLECKER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 09. 2010 od 31. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 10. 2009 od 29. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2009 od 05. 10. 2009


Název/Jméno: KVÍZ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2008 od 06. 01. 2015
Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 1999 od 22. 09. 2008


Název/Jméno: BISKUP KAREL

IČO: 68361114

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 09. 2010 od 22. 03. 2011


Název/Jméno: KNĚŽOUROVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 02. 2010 od 17. 03. 2014


Název/Jméno: MAŠIKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2009 od 29. 09. 2010


Název/Jméno: SLABÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 03. 2009 od 05. 10. 2009


Název/Jméno: CHVOSTA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 2008 od 06. 10. 2008


Název/Jméno: CHVOSTA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2008 od 03. 10. 2008
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 23. 07. 2007 od 22. 09. 2008


Název/Jméno: ROSICKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 08. 2007 od 25. 03. 2009


Název/Jméno: LONCNAR ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 24. 02. 2010


Název/Jméno: FAIFROVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 2008 od 25. 03. 2009


Název/Jméno: KRAUS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 2008 od 28. 04. 2008


Název/Jméno: VAŠEK JAROSLAV

IČO: 14738864

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2007 od 28. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 1994 od 23. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 07. 1992 od 17. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - ředitel
od 01. 10. 1990 od 17. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1990 od 21. 07. 1992


Název/Jméno: JERIE JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 2004 od 04. 03. 2008


Název/Jméno: ŘEHÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 11. 2003 od 02. 11. 2004


Název/Jméno: HERVERT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 11. 2003 od 06. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 2002 od 19. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 1994 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: GRÖNINGEROVÁ ZLATA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2002 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: SUŠIL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 01. 2002 od 19. 12. 2002


Název/Jméno: VOTAVA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2002 od 04. 03. 2002


Název/Jméno: BARTOŠIC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2000 od 12. 01. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 09. 1998 od 02. 08. 2000


Název/Jméno: HÁLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 2000 od 12. 01. 2002


Název/Jméno: PETRUS HERMANUS MARIA WINKELMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 2000 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: ŽIŽKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 08. 2000 od 19. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1999 od 02. 08. 2000


Název/Jméno: NĚMEC IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 1999 od 02. 08. 2000


Název/Jméno: TRUHLÁŘ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 1999 od 02. 08. 2000


Název/Jméno: MAROUŠEK PETR

IČO: 61295833

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 1998 od 23. 07. 1999


Název/Jméno: ŠIMEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 04. 1998 od 23. 07. 1999


Název/Jméno: FORMÁNEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 04. 1998 od 09. 09. 1998


Název/Jméno: BOUDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 08. 1995 od 06. 04. 1998


Název/Jméno: HARTMAN JIŘÍ

IČO: 11216646

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 10. 1994 od 10. 05. 1999


Název/Jméno: HORÁK FRANTIŠEK

IČO: 41607091

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1994 od 09. 09. 1998


Název/Jméno: ŠTĚRBA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 1994 od 17. 08. 1995


Název/Jméno: ŠPILÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 10. 1994 od 06. 04. 1998


Název/Jméno: HOUŠKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 10. 1994 od 23. 07. 1999


Název/Jméno: NOVÁK ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 1994 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: PRCHAL IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 1994 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: MIŠKOVSKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 1992 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: BARTOŠ JAROSLAV

IČO: 71995960

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 1992 od 06. 04. 1994
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 1990 od 21. 07. 1992


Název/Jméno: SEDLÁČEK EUGEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1990 od 21. 07. 1992


Název/Jméno: MATOUŠŮ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1990 od 06. 04. 1994


Název/Jméno: VŘEŠŤÁL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1990 od 06. 04. 1994


Název/Jméno: VALČÍK OTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1990 od 06. 04. 1994


Název/Jméno: ŘIČICA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1990 od 06. 04. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 10. 2010


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 07. 2010


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 01. 2010


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 2006

Odpovědní zástupci: 286504

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 06. 2006


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 06. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 06. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 11. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 614188

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 94822

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 286504

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 286504

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 286504

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 286504

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 827374

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2001

Odpovědní zástupci:


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 05. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 587484

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 05. 2000


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 614188


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 403978

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 403978

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 145329

Zánik oprávnění:11. 06. 1996


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 08. 1994

Zánik oprávnění:20. 01. 2010


Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení - elektrických a lanových drah

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 06. 1994

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 06. 1994

Zánik oprávnění:11. 06. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 286504

Přerušení: od 23. 11. 2011 od 22. 11. 2014
od 09. 08. 2010 od 31. 07. 2011


podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 10. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 490249

Zánik oprávnění:11. 06. 1996


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Zánik oprávnění:27. 09. 1996


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení ( v rozsahu osvědčení ev.č. 035/3.00/80/R-PZ/C,D,E,F,G)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 2001


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení (v rozsahu osvědčení ev.č. 030/3.00/82-I,II,III)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 06. 1996


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 94822

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


organizace a zajišťování technologických dodávek a zařízení pro průmyslové a občanské stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Zánik oprávnění:12. 06. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 827379


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 286504


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 286504


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00565997

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
133185"PROMONTING, spol. s r.o." v likvidaci18252044Na Vinici 1142, 34901 Stříbro
1854931. Krumlovská realitní s.r.o28092694Kaplická 448, 38101 Český Krumlov
110972AEROTAXI s.r.o.26432102Praha 10 - Vršovice, Nad Vinným potokem 1149/2, PSČ 101 11
117271AFK ATLANTIC, spol. s r.o., Lázně Bohdaneč60931850Kosinova 282, 53341 Lázně Bohdaneč
107737AL - MARE TĚŠNOV s.r.o.3079503Těšnov 1059/1, 11000 Praha
109215AMTN invest a.s.24835986Korunní 1173/83, 13000 Praha
157637ANDER LIPPIN s.r.o.28276906Rostislavovo náměstí 2936/12, 61200 Brno
49474AP-TRADING spol. s r.o.43090117Podskalí 243, 28161 Kouřim
38292ARBO ROTO s.r.o.25216554Jiřího ze Vtelna 1731/11, 19300 Praha
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
30761ASAC s.r.o. v likvidaci49621432Ravennská 321, 10900 Praha
21864ASTERALES Group, a.s.27924751Bryksova 761/42, 19800 Praha
33569Auto Alper, s.r.o. "v likvidaci"65142241Ostrava, 70300, Vítkovice, Ruská, 2877
38646AUTOCENTRUM-WEST s.r.o.25226282Plzeň, Domažlická 1195/178a, PSČ 314 62
202992AZ KOMPLET s.r.o. v likvidaci49193741Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň
101792Beauty services s.r.o.28876105Jungmannova 18/5, 11000 Praha
172112Benko Praha s.r.o. v likvidaci25072544Vestec, 25242, Vestec, Nad Safinou II., 347
127630BF INVESTMENT SERVICES, s.r.o.27217132Bohdalecká 1490/25, 10100 Praha
125375BITTNER, spol. s r.o. v likvidaci46508759Deštné v Orlických horách, 51791, Deštné v Orlických horách, , 412
21596BOHEMIA PRINT a.s.25100467Praha 9, Poděbradská 540
190023BONALDI Consulting s.r.o.24798100Pod višňovkou 1661/33, 14000 Praha
59705Cardicom, s.r.o.28960840U Malvazinky 2670/30, 15000 Praha
46036CID s.r.o. v likvidaci49099574Brno, 62300, Kohoutovice, Voříškova, 17
5915CMS - Conclusive Method of Solution, s.r.o.25424700U Přehrady 2085/65, 46602 Jablonec nad Nisou
23230CORSON Solution a.s.2772124Revoluční 1082/8, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: Kiwi.com Ventures s.r.o.4364121Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Adresa: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí