ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČKD PRAHA HOLDING, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 200. Její identifikační číslo je 1813

Výpis z obchodního rejstříku ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 200

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dyadmez

Předmět podnikání: Velkoobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zprostředkování služeb
Nákup, prodej, uschovávání a půjčování střeliva do zbraní,...
Nákup,prodej, uschovávání a půjčování zbraní, podléhajících...
Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování...
Poskytování ubytování
Hostinská činnost
Nákup, prodej, přeprava střeliva
Nákup, prodej, přeprava zbraní
Realitní kancelář
Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti strojů, zařízení...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Reklamní agentura
Konstrukční technolog.činnost v obl.strojů,přístrojů, zařízení...
Vydavatelská činnost
Projektová činnost ve výstavbě
Nakladatelská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou...
Zprostředkování obchodu
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Poradenská činnost v oblasti technického rozvoje ve strojírenské...
Průzkum trhu
Zprostředkování výměny informací ve strojírenství
Zprostředkování výměny informací v obchodní oblasti
Poradenství v nákupu a prodeji zboží
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Adresa společnosti

Sídlo: Kolbenova 609/38, 19000 Praha

Adresy: Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 21. 09. 2016
Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000
od 26. 07. 2005 od 21. 09. 2016
Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 10127
od 02. 11. 2004 od 26. 07. 2005
Praha 9, Freyova 27, PSČ 19000
od 03. 09. 1996 od 02. 11. 2004
Praha 9, Drahobejlova 945/48
od 16. 08. 1993 od 03. 09. 1996
Praha 9, U Kolbenky 159
od 01. 09. 1990 od 16. 08. 1993

Skutečnosti

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost ZETA-SYCHROV, s.r.o., IČ: 05502446, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, PSČ 101 00 Praha 10, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením.
od 25. 10. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 12. 2015

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost EPSILON-SYCHROV, s.r.o., IČ: 4351011, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, PSČ 101 00 Praha 10, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením.
od 27. 08. 2015

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku.
od 13. 01. 2014

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost DELTA-SYCHROV, s.r.o.,se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
od 23. 05. 2011

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost GAMA-SYCHROV, s.r.o.,se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
od 24. 05. 2010

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost BETA-SYCHROV, s.r.o., identifikační číslo: 289 22 905 se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27 přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
od 25. 06. 2009

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením se založením nové nástupnické společnosti ALFA - SYCHROV, s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, identifikační číslo: 284 59 768.
od 16. 09. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 000 01 813 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 200 (dále jen ?Společnost?), konaná dne 15.3.2006 rozhodla takto:a) určuje, že společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14221, IČ 27117201 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9102, jako vlastník 95.501 kusu (slovy: devadesáti pěti tisíc pět set jednoho kusu) kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitenta Společnosti, ISIN CS0005002765, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč (slovy tři koruny české), a 76.360.062 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitenta Společnosti, ISIN CZ0005117804, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč (slovy tři koruny české), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,868 % základního kapitálu Společnosti na hlasovacích právech Společnosti, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zákonné evidence cenných papírů;b) konstatuje, že společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, IČ: 271 17 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9102 (dále jen ?Hlavní akcionář?), požádala o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 10.1.2006, tak i k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 8.3.2006, vlastnil 95.501 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitenta Společnosti, ISIN CS0005002765, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč a 76.360.062 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitenta Společnosti, ISIN CZ0005117804, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč, což představuje 93,868% podíl na základním kapitálu Společnosti. Postavení hlavního akcionáře je doloženo výpisem z obchodního rejstříku Hlavního akcionáře a výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů, vyhotoveným ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 10.1.2006 a ke dni rozhodnému pro účast na této mimořádné valné hromadě Společnosti, tj. k 8.3.2006;c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, IČ: 271 17 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9102, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku;d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české) za každou jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 3,- Kč, ISIN CZ0005117804, a protiplnění ve výši 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české) za každou jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 3,- Kč, ISIN CS0005002765. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1112005 ze dne 11.11.2005, zpracovaným doc. Ing. Richardem Drechslerem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů. Přiměřenost výše protiplnění k hodnotě účastnických cenných papírů je potvrzena rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/173/2005/2, které nabylo právní moci dne 10.1.2006, a kterým byla výše protiplnění konstatována za přiměřenou a byl udělen předchozí souhlas Komise pro cenné papíry k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře;e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 6 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ: 760 01, IČ: 607 32 075 (dále jen ?Obchodník s cennými papíry?), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 14.3.2006;f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí další výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost;g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 25. 04. 2006 od 23. 11. 2006

  Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.2005 přijala toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. O částku odpovídající snížení základního kapitálu se sníží neuhrazená ztráta minulých let.b) Základní kapitál společnosti se snižuje o 7.900.618.863,--Kč (sedm miliard devět set milionů šest set osmdesát tisíc osm set šedesát tři korun českých) z původní výše 8.144.967.900,--Kč (osm miliard jedno sto čtyřicet čtyři milionů devět set šedesát sedm tisíc devět set korun českých) na novou výši 244.349.037,--Kč (dvě stě čtyřicet milionů tři sta čtyřicet devět tisíc třicet sedm korun českých).c) Snížení základního kapitálu společnosti se provede poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původní jmenovité hodnoty každé akcie ve výši 100,--Kč (jedno sto korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 3,--Kč (tři koruny české). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu představenstva společnosti po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 01. 08. 2005 od 03. 10. 2005

  Řádná valná hromada rozhodla dne 3.8.2000 o snížení základníhojmění společnosti takto:a) Důvod snížení základního jměníDůvodem snížení základního jmění společnosti je úhradakumulovaných ztrát společnosti podle § 216a odst. 1 písm. b)obchodního zákoníku v rozsahu navrhovaného snížení základníhojmění společnosti.b) Rozsah snížení základního jměníZákladní jmění společnosti se z dosavadní výše4.737.537.000,-- Kč snižuje o 4.263.783.300,-- Kč na základníjmění 473.753.700,-- Kč.c) Způsob snížení základního jměníSnížení základního jmění společnosti se provádí poměrnýmsnížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původnívýše jmenovité hodnoty každé akcie 1.000,-- Kč o částku900,-- Kč, tj. o 90% na novou výši jmenovité hodnoty každéakcie 100,-- Kč, a to změnou zápisu o výši jmenovité hodnotyv SCP na základě příkazu představenstva společnosti po nabytíprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozápisu snížení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku.
od 30. 08. 2000 od 15. 04. 2003

  Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 3.8.2000 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti takto:a) Důvod zvýšení základního kapitáluZvýšení základního kapitálu je navrhováno z důvodu zajištěnímožnosti nabídnout věřitelům společnosti vyrovnání formou novéemise akcií společnosti podle § 46 odst. 2 zákona o konkurzu avyrovnání v platném znění.b) Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000,000.000,- Kč (slovy pětmiliardkorun českých) na celkovou částku5.473,753.700,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nadtuto částku, přičemž konečnou částku stanoví představenstvo nazákladě celkové výše dluhů společnosti.c) Způsob zvýšení základního kapitáluNové akcie budou nabídnuty k úpisu všem věřitelům společnosti,kteří budou mít pohledávky vůči společnosti v době upisováníakcií, vzhledem k tomu, že podle § 204a odst. 1 obchodníhozákoníku nepřísluší stávajícím akcionářům právo na přednostníúpis akcií. Věřitelé, kteří upíší akcie společnosti, splatíupsané akcie nepeněžitým vkladem formou kapitalizace pohledávekza společností. Vklady budou splaceny ke dni účinnosti smluv opostoupení pohledávek, které budou uzavřeny mezi společností ajednotlivými vkladateli,přičemž účinnost smlouvy o postoupenípohledávek bude účastníky stanovena patnáctým dnem ode dneupsání akcií. Ocenění těchto nepeněžitých vkladů se navrhuje vnominální hodnotě vkládaných pohledávek nebo jejich částí.Nové akcie budou vydány jako kmenové, zaknihované akcie namajitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Celkový počet nověvydávaných akcií bude činit nejméně 50,000.000 kusů.Emisní kurznově vydávaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsanýchakcií, tj. 100,- Kč za akcii, neboť vlastní jmění společnosti jenižší než její základní kapitál a emisní kurz akcie nemůže býtnižší než její jmenovitá hodnota.Lhůta pro úpis nových akcií je dva roky a začíná běžet dnempodání návrhu na vyrovnání dle § 46 a násl. zákona o konkurzu avyrovnání v platném znění u Městského soudu v Praze. Úpisproběhne v sídle společnosti - Praha 9, Freyova 27, a to zápisemdo listiny upisovatelů na základě písemné výzvy představenstva.
od 06. 03. 2000 od 15. 04. 2003

  Údaje o zřízení společnosti - vyplňuje se o text:Valná hromada ČKD Praha, a.s. svým rozhodnutím300/2174/317/91 rozhodla dne 17.5.1991 o změně textustanov společnosti a to tak, že původní stanovy schválenév zakladatelském plánu se nahrazují stanovami dle přílohyčíslo 2.
od 29. 09. 1992 od 16. 01. 1997

  Poznamenává se záměr snížit základní jmění z hodnoty7.624.000.000,- Kčs o 2.886.463.000,- Kčs takžecelkové základní jmění společnosti bude činit4.737.537.000,- Kčs (slovy čtyřimiliardy-sedmsettřicetsedmmiliónůpětsettřicetsedmtisíc Kčs.)Snížení základního jmění se stane vyjmutím příslušnéhopočtu akcií z oběhu.
od 29. 09. 1992 od 16. 08. 1993

  V podnikovém rejstříku oddíl Sa vložka 200 se poznamenáváoznámení představenstva akciové společnosti ČKD Prahao rozhodnutí zřizovatele - snížit základní kapitálspolečnosti o 1.464.145.000,- Kčs.
od 16. 11. 1990 od 29. 09. 1992

  schváleny stanovy společnosti. Ze 100 % upsaného akciovéhokapitálu je splaceno 100 %, když tento kapitál představujenepeněžité plnění, jehož předběžné ohodnocení vyplývá zeznaleckého posudku znalce ing. Jana Kříže, bytem Praha 8,Kundratka 9/1416 č. 19/90.
od 01. 09. 1990 od 02. 11. 1993

  Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově podleustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb., když jedinýmzakladatelem je Ministerstvo strojírenstvía elektrotechniky České republiky, které zároveň zrušilo dleustanovení § 32 zák. č. 111/90 Sb. bez likvidace státnípodnik ČKD PRAHA, kombinát v souladu se souhlasem vládyČeské republiky obsaženým v jejím usnesení č. 239 ze dne31.8.1990. V Zakladatelském plánu bylo určeno složenípředstavenstva, dozorčí rady, byl stanoven revizor účtů,
od 01. 09. 1990 od 02. 11. 1993

Akcie

Počet: 81 449 679 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 01. 2014

Počet: 81 449 679 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 01. 2007 od 13. 01. 2014

Počet: 76 712 142 ks v hodnotě: 3 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 03. 10. 2005 od 22. 01. 2007

Počet: 4 737 537 ks v hodnotě: 3 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 10. 2005 od 22. 01. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: ČKD ASSET, a.s.

IČO: 27117201

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 11. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SÁDECKÝ ŠTĚPÁN

IČO: 71629335

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 12. 09. 2016
Správní rada - člen správní rady
od 12. 09. 2016


Název/Jméno: SPEYCHAL PETR

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 16. 12. 2015 od 12. 09. 2016
Správní rada - člen správní rady
od 16. 12. 2015 od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 08. 2013 od 16. 12. 2015


Název/Jméno: HOLÁ ZUZANA

IČO: 4572769

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2009 od 16. 12. 2015


Název/Jméno: HORA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 09. 2011 od 04. 09. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 07. 2011 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: VLADAŘOVÁ SOŇA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 08. 2013 od 16. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 03. 2008 od 12. 08. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 06. 2006 od 18. 03. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2005 od 16. 06. 2006


Název/Jméno: FAIFROVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2013 od 16. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 09. 2004 od 12. 08. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: MUSIL JAN

IČO: 5141583

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2011 od 16. 12. 2015


Název/Jméno: OUŘADA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2011 od 12. 08. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 02. 2009 od 15. 07. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2008 od 20. 02. 2009


Název/Jméno: KVÍZ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2009 od 06. 09. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 09. 2004 od 20. 02. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2002 od 13. 09. 2004


Název/Jméno: POJMAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 2008 od 15. 07. 2011


Název/Jméno: MALÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2008 od 20. 02. 2009
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 03. 2008 od 09. 04. 2008


Název/Jméno: ZEMAN JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 04. 2008 od 10. 12. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2006 od 09. 04. 2008


Název/Jméno: HAIS MARIO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2007 od 10. 12. 2008


Název/Jméno: JERIE JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 09. 2004 od 18. 03. 2008


Název/Jméno: POLENDA PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 09. 2004 od 16. 06. 2006


Název/Jméno: HOLINKA MIROSLAV

IČO: 74466577

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 2004 od 08. 08. 2005


Název/Jméno: ČERNÝ JAROMÍR

IČO: 45499471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 2004 od 26. 09. 2007


Název/Jméno: RAIS DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2004 od 13. 09. 2004


Název/Jméno: TRUSKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 11. 2003 od 21. 11. 2003


Název/Jméno: VESELÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 11. 2003 od 13. 09. 2004
Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 2003 od 21. 11. 2003


Název/Jméno: BÁTORA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 2003 od 13. 09. 2004
Dozorčí rada - přeseda
od 01. 10. 2003 od 21. 11. 2003


Název/Jméno: GRUNT MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 21. 11. 2003 od 13. 09. 2004


Název/Jméno: ŘEHÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 2003 od 13. 09. 2004


Název/Jméno: TRUKSA VLADIMÍR

IČO: 73619043

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 11. 2003 od 13. 09. 2004


Název/Jméno: TOPIČ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 2003 od 13. 09. 2004


Název/Jméno: STUDENÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 10. 2003 od 21. 11. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 04. 2003 od 01. 10. 2003


Název/Jméno: VOTAVA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 04. 2003 od 21. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 2000 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: ŽIŽKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 2003 od 21. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 02. 2000 od 15. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1999 od 21. 02. 2000


Název/Jméno: MIKOTOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2002 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: PUSTĚJOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2002 od 13. 09. 2004


Název/Jméno: ZÍKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2002 od 01. 10. 2003


Název/Jméno: POSPÍŠIL JIŘÍ

IČO: 71933336

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2002 od 21. 11. 2003


Název/Jméno: JANÁČEK KAMIL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 12. 2000 od 31. 07. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 1994 od 13. 12. 2000


Název/Jméno: TVARDÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2000 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: ONDRŮŠEK ČESTMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2000 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: VITÁSEK PETR

IČO: 63626250

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2000 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: SUŠIL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 12. 2000 od 01. 10. 2003


Název/Jméno: HÁLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2000 od 23. 02. 2001


Název/Jméno: LINDAUEROVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 2000 od 13. 12. 2000


Název/Jméno: PELIKÁNOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 09. 1999 od 13. 12. 2000


Název/Jméno: STUDÝNKA BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 1999 od 13. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1999 od 24. 09. 1999


Název/Jméno: HORÁK FRANTIŠEK

IČO: 41607091

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 1999 od 13. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 09. 1996 od 24. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 10. 1994 od 03. 09. 1996


Název/Jméno: MACH OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 1999 od 21. 02. 2000


Název/Jméno: HABART MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 09. 1999 od 13. 12. 2000


Název/Jméno: HOJDYSZ GUSTAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 09. 1999 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: KRAUS VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 1999 od 13. 12. 2000


Název/Jméno: LOPATA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 09. 1999 od 21. 02. 2000


Název/Jméno: RUS LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1999 od 24. 09. 1999


Název/Jméno: MAROUŠEK PETR

IČO: 61295833

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 03. 1999 od 24. 09. 1999


Název/Jméno: ZUNA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 03. 1999 od 24. 09. 1999


Název/Jméno: FORMÁNEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 05. 1998 od 24. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 1998 od 04. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1996 od 02. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1994 od 03. 09. 1996


Název/Jméno: BOUDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1998 od 24. 09. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 01. 1997 od 02. 03. 1998
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 10. 1994 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: MOŠNIČKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 1998 od 11. 03. 1999


Název/Jméno: MALÝ ALEŠ

IČO: 67996281

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 1998 od 13. 12. 2000


Název/Jméno: KÖHLEROVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 1996 od 11. 03. 1999


Název/Jméno: MAROUŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 1996 od 24. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 1994 od 03. 09. 1996


Název/Jméno: RUS LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1995 od 03. 09. 1996


Název/Jméno: RUS LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1995 od 10. 10. 1995


Název/Jméno: FRANC VLADIMÍR

IČO: 2092751

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 1995 od 03. 09. 1996


Název/Jméno: STÁDNÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1995 od 03. 09. 1996


Název/Jméno: PEKÁREK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 1994 od 02. 03. 1998


Název/Jméno: VEVERKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 1994 od 24. 09. 1999


Název/Jméno: ŠÍDOVÁ NADĚŽDA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 1994 od 24. 09. 1999


Název/Jméno: VLČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1994 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: ŠTĚRBA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1994 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: JANEČEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 1993 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: VAŠEK JAROSLAV

IČO: 14738864

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 1993 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: STEJSKAL PAVEL

IČO: 69287287

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: KEŘKA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: PINKAVA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: SAMEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 10. 10. 1994
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: SELLNER KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 10. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1991 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: DRNOVSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 10. 10. 1994
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: KOUBA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: MÍČA LADISLAV

IČO: 62886266

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 28. 09. 1999


Název/Jméno: MARŠÁLEK JOSEF

IČO: 60191031

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 02. 03. 1998


Název/Jméno: SCHORM JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1993 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: TRINKEWITZ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1993 od 10. 10. 1994
Prokura - prokurista
od 29. 09. 1992 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: ŠKRHÁK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1993 od 10. 10. 1994
Prokura - prokurista
od 29. 09. 1992 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: NĚMEC IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 od 20. 05. 2002


Název/Jméno: BARTOŠ JAROSLAV

IČO: 71995960

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 09. 1992 od 10. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 05. 1991 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: BEDNÁŘ KAREL

IČO: 41545125

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: LISNER VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 od 10. 10. 1994


Název/Jméno: ŠUBERT VÍT

IČO: 5605199

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: HAVELKA JAN

IČO: 10146148

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 05. 1991 od 10. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 od 17. 05. 1991


Název/Jméno: JUNGMANN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1991 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: ZAŇKA RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1991 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: BŘÍZA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1991 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: ČEŠPIVO JAROSLAV

IČO: 10137921

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1991 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: TUČEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 od 29. 09. 1992


Název/Jméno: PETRÁŠ ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 od 17. 05. 1991


Název/Jméno: NOVOTNÝ JOSEF

IČO: 48240656

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: KOUTSKÝ OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 1990 od 17. 05. 1991


Název/Jméno: KOUBA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: MACH JOSEF

IČO: 61224707

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 od 17. 05. 1991


Název/Jméno: DITTERT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 od 17. 05. 1991


Název/Jméno: VOREL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 od 17. 05. 1991


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 06. 2005

Odpovědní zástupci: 891

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 03. 2005

Odpovědní zástupci: 891

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 891

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 891

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej, uschovávání a půjčování střeliva do zbraní, podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 06. 1998

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Nákup,prodej, uschovávání a půjčování zbraní, podléhajících registraci zákona

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 06. 1998

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 10. 1996

Odpovědní zástupci: 219274

Zánik oprávnění:20. 09. 2004


Poskytování ubytování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 10. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 10. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Nákup, prodej, přeprava střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 06. 1995

Odpovědní zástupci: 36261

Zánik oprávnění:30. 06. 1997


Nákup, prodej, přeprava zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 06. 1995

Odpovědní zástupci: 219274

Zánik oprávnění:30. 06. 1997


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 599057

Zánik oprávnění:20. 09. 2004


Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti strojů, zařízení a přístrojů, nástrojů a technologie výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 558817

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Reklamní agentura

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 558817

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Konstrukční technolog.činnost v obl.strojů,přístrojů, zařízení,technologie výroby a stroj.vybavení (s vyj.živ.uved.v příl.1-3 zák.č.4

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 227473

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Vydavatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 227471

Zánik oprávnění:20. 09. 2004


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Nakladatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:20. 09. 2004


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 36261

Zánik oprávnění:20. 09. 2004


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 227473

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 227472

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti technického rozvoje ve strojírenské oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 227473

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Průzkum trhu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 270321

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Zprostředkování výměny informací ve strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 339158

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Zprostředkování výměny informací v obchodní oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 380750

Zánik oprávnění:03. 11. 2000


Poradenství v nákupu a prodeji zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 12439

Zánik oprávnění:20. 09. 2004


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Obory činnosti: Velkoobchod
od 08. 06. 2005
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 03. 2005
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 20. 09. 2004
Zprostředkování služeb
od 20. 09. 2004
Zprostředkování obchodu
od 30. 09. 1992
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 227473


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 227472

Přerušení: od 08. 09. 2005 od 31. 08. 2007


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00001813

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
124721"IRIS PRAHA", spol. s r.o. v likvidaci26128691Loket nad Ohří, nám. T.G.Masaryka 109, PSČ 357 33
139795"Společenství VÍTĚZNÁ čp. 2007 SOKOLOV"71224254Vítězná 2007, 35601 Sokolov
258719A&D Pharma Czech s.r.o. v likvidaci27383059Biskupský dvůr 2095/8, 11000 Praha
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
91923Aero Jet Wings, s.r.o.28348770Letiště Brno-Tuřany 904/1, 62700 Brno
281237AGRANO spol. s r.o. Písek12895571Hradišťská 2677, 39701 Písek
76697Agro MACU s.r.o.49788531172, 33032 Bdeněves
138461AGROSPEKTRUM, s.r.o. - v likvidaci60713518Boleradice, 69112, , ,
212199ANNEL spol. s r.o.25122738Slovenská 2205/2, 10100 Praha
315975APRA s.r.o.553808Cihelná 103/3, 11800 Praha
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
194314ARCO Bohemia s.r.o.26470161Ječná 547/15, 12000 Praha
30761ASAC s.r.o. v likvidaci49621432Ravennská 321, 10900 Praha
211096ATLAS TREND INVEST, s.r.o.48951188Ječná 547/15, 12000 Praha
291480ATYP- BRNO spol.s r.o.63991608Osadní 799/26, 17000 Praha
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
135419AZ COMP. s.r.o.25018221Ústí nad Labem, Masarykova 209/94
202992AZ KOMPLET s.r.o. v likvidaci49193741Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň
305339BB C - Building B, k.s.25133900Štefánikova 248/32, 15000 Praha
253038Bohemia Iuris Kapitál a.s.  (zkráceně BIK a.s.)63078724V jámě 699/5, 11000 Praha
155658BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci60194227K Žižkovu 851/4, 19000 Praha
229691Bytové družstvo Africká 19/668, Praha 661861146Africká 668/19, 16000 Praha
71071Bytové družstvo JENŠTEJNSKÁ 3 v likvidaci63082128Praha, 12000, Nové Město (Praha 2), Jenštejnská, 1938/3
195447Bytové družstvo Pravá 135 v likvidaci25139690Pravá 1118/5, 14700 Praha
209461CIAS Design s.r.o.49195409V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
670701. ČESKÁ TEPLO-ÚSPORNÁ SPOLEČNOST, s.r.o. v likvidaci65408292Praha, 19002, Vysočany (Praha 9), Kolbenova, 609/40
2551143ADAZ spol. s r.o.27312844Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2168919ALAFIA-RHB s.r.o.24271942Kolbenova 473/36, 19000 Praha
2910539ANERIMED, s.r.o.24768812Kolbenova 473/36, 19000 Praha
2631272Augustin IDC Holding, s.r.o.4206941Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2952427Augustin IDC, s. r. o.29130590Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1170294Bytové družstvo Bohemia group Praha, družstvo v likvidaci27625061Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2981911CODASS s.r.o.2157802Kolbenova 609/38, 19000 Praha
797490CODECO Construction, a.s.1574574Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1901813CODECO Facility, s.r.o.27587100Kolbenova 609/38, 19000 Praha
218530CODECO RS, s.r.o.28482344Kolbenova 609/38, 19000 Praha
588589CODECO, a.s.27179087Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2531353Czech Trampoline s.r.o.5762031Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9
2424455ČKD ASSET, a.s.27117201Kolbenova 609/38, 19000 Praha
780096ČKD CONSTRUCTION,a.s.3468780Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1676473ČKD CORPORATION, a.s.3011038Kolbenova 609/38, 19000 Praha
128920ČKD ENERGY, a.s.64949575Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2507652ČKD GROUP, a.s.27129357Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2654663ČKD Investment a.s.1874586Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1010425ČKD PRAHA HOLDING, a.s.1813Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1906231DEXTRA-RHB ambulance s.r.o.24259918Kolbenova 473/36, 19000 Praha
1024190ECODIN, s.r.o.25089862Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2069297Enthusiana, s.r.o.1534084Kolbenova 609/38, 19000 Praha
3390222EPSILON-SYCHROV, s.r.o.4351011Kolbenova 609/38, 19000 Praha
246661Hostivař Office a.s.27423247Kolbenova 609/38, 19000 Praha

Fyzické osoby v okolí