CODECO, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem CODECO, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9556. Její identifikační číslo je 27179087

Výpis z obchodního rejstříku CODECO, a.s.

Datum zápisu: 6. 9. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9556

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3ujdfm2

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Reklamní činnost a marketing
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Kolbenova 609/38, 19000 Praha

Adresy: Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 22. 10. 2015
Praha 9, Kolbenova 609/40, PSČ 19000
od 30. 10. 2006 od 22. 10. 2015
Praha 9, Kolbenova 609/40, PSČ 19002
od 25. 10. 2005 od 30. 10. 2006
Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 10127
od 06. 09. 2004 od 25. 10. 2005

Skutečnosti

  Společnost CODECO, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku.
od 07. 01. 2014

  1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na částku ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 98 kusů kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě.3. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je dosavadní jediný akcionář společnosti, tj. společnost CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, shora uvedená. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy všech 98 kusů kmenových znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě.4. Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti CODECO, a.s. musí být upsány nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy představenstvo písemně oznámí jedinému akcionáři, že toto rozhodnutí jediného akcionáře bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu této lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti CODECO, a.s. a rovněž bude doporučeno jedinému akcionáři. Jediný akcionář společnosti bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií, kterou bude uzavírat se společností CODECO, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti CODECO, a.s., tedy adresa Praha 9, Kolbenova 609/40, PSČ 190 00.5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií v počtu 98 kusů činí 98.000.000,-- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude splácen výlučně peněžitým vkladem.6. Jediný akcionář společnosti je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet č.: 117293943/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.7. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení vkladu.8. Schvaluje se započtení pohledávek jediného akcionáře společnosti CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, shora uvedené, vůči společnosti CODECO, a.s. proti pohledávce společnosti CODECO, a.s. vůči jedinému akcionáři společnosti CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, shora uvedené, na splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti.Předmětem započtení budou pohledávky v celkové výši 44.292.524,36 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě devadesát dva tisíc pět set dvacet čtyři korun českých, třicet šest haléřů), které má společnost CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, shora uvedená, vůči společnosti CODECO, a.s. z titulu poskytnutých půjček a jiných plnění, jejichž existence byla ověřena a potvrzena nezávislým auditorem společností ACCOR, s.r.o., se sídlem Praha 4, Ohradní 61, PSČ 140 00 ve Zprávě nezávislého auditora o ověření výše závazků společnosti ze dne 28.02.2011.V důsledku započtení zaniknou na pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti CODECO, a.s. a pohledávky společnosti CODECO, a.s. vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií, a to v rozsahu, v jakém se budou vzájemně krýt.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Mezi jediným akcionářem a společností CODECO, a.s. bude uzavřena smlouva o započtení. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a musí být uzavřena nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem jako upisovatelem a společností uzavřené podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti sídlo společnosti CODECO, a.s., tedy adresa Praha 9, Kolbenova 609/40, PSČ 190 00.10. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení nejméně 30 % (včetně splacení formou započtení pohledávek) emisního kursu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu.
od 25. 03. 2011 od 23. 05. 2011

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 01. 2014

Počet: 98 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 05. 2011 od 07. 01. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 01. 2014


Název/Jméno: CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, registrační číslo 5394593

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 08. 2005 od 07. 01. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FANTA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 08. 12. 2009 od 21. 09. 2016


Název/Jméno: JAN MARTIN

IČO: 61288683

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2008


Název/Jméno: ČERMÁK MARTIN

IČO: 62976826

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2015


Název/Jméno: FABIÁN JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 08. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2014 od 20. 08. 2015


Název/Jméno: MAFKA MARTIN

IČO: 71551786

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 11. 2011 od 20. 08. 2015


Název/Jméno: ZÁBRODSKÝ RADEK

IČO: 69030324

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 12. 2009 od 29. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 14. 04. 2009 od 08. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2008 od 14. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 10. 2005 od 28. 03. 2007


Název/Jméno: WEISHAUPT PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2009 od 16. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 10. 2005 od 28. 03. 2007


Název/Jméno: JERIE JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 12. 09. 2008 od 14. 04. 2009


Název/Jméno: LONCNAR ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 09. 2007 od 08. 12. 2009


Název/Jméno: GREGOR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 28. 03. 2007 od 12. 09. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 06. 09. 2004 od 25. 10. 2005


Název/Jméno: ŽAHOUROVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 10. 2006 od 12. 09. 2007


Název/Jméno: HŮLOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 25. 10. 2005 od 30. 10. 2006


Název/Jméno: KUTIŠ JAN

IČO: 75463229

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 09. 2004 od 12. 09. 2008


Název/Jméno: KUTIŠOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 09. 2004 od 12. 09. 2008


Název/Jméno: SKLENKA JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 06. 09. 2004 od 28. 03. 2007


Název/Jméno: JERIEOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 09. 2004 od 25. 10. 2005


Název/Jméno: VÍTKOVÁ MARCELA

IČO: 61510203

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 06. 09. 2004 od 25. 10. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 10. 2005


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 392583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 392583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 392583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 392583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 392583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 392583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 392583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 392583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 392583

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2004

Obory činnosti: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 06. 09. 2004
Velkoobchod
od 06. 09. 2004
Zprostředkování obchodu
od 06. 09. 2004
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 06. 09. 2004
Realitní činnost
od 06. 09. 2004
Správa a údržba nemovitostí
od 06. 09. 2004
Reklamní činnost a marketing
od 06. 09. 2004
Specializovaný maloobchod
od 06. 09. 2004
Zprostředkování služeb
od 06. 09. 2004

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27179087

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 10. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
123246 Zátiší Nad Rokytkou s.r.o.29155762Na Sychrově 975/8, 10100 Praha - vlastník
2981911CODASS s.r.o.2157802Kolbenova 609/38, 19000 Praha - vlastník
1901813CODECO Facility, s.r.o.27587100Kolbenova 609/38, 19000 Praha - vlastník
218530CODECO RS, s.r.o.28482344Kolbenova 609/38, 19000 Praha - vlastník
403106DCD 2, s.r.o.3660940Kolbenova 499/42, 19000 Praha - vlastník
1127077DELTA-SYCHROV, s.r.o.24848361Na Sychrově 975/8, 10100 Praha - vlastník
2069297Enthusiana, s.r.o.1534084Kolbenova 609/38, 19000 Praha - vlastník
246661Hostivař Office a.s.27423247Kolbenova 609/38, 19000 Praha - vlastník
2081115IBO INVEST a.s. - v likvidaci26201518Na strži 1702/65, 14000 Praha - vlastník
48521Kolovrátek s.r.o.27447090Lannova 2061/8, 11000 Praha - vlastník
1487087Košířské výhledy, s.r.o.24819999Na Vidouli 1/1, 15800 Praha - vlastník
962949Logistický areál Hostivař, s.r.o.27374734Kolbenova 609/38, 19000 Praha - vlastník
2184656MATĚJKOVA s.r.o.27630145Kolbenova 609/38, 19000 Praha - vlastník
1927274METRONOM services s.r.o.2046741Na Sychrově 975/8, 10100 Praha - vlastník
1244359Na Stárce, s.r.o.24820032Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha - vlastník
720113Neocity 19, s.r.o.24810177Letenská 526/2, 11800 Praha - vlastník
817265REFLECTA a.s.26153661Římská 103/12, 12000 Praha - vlastník
1244159Rezidence Pod Skálou s.r.o.1738747Lannova 2061/8, 11000 Praha - vlastník
1640837Trojské výhledy s.r.o.24720879Kolbenova 609/38, 19000 Praha - vlastník
2961757VILLA ATRIUM BUBENEČ s.r.o.24826472Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
260221Agria, s.r.o.47538635Ke Křížku 22, 25088 Čelákovice
1044605AGUTONOR s.r.o.24130907Na Sychrově 975/8, 10100 Praha
1479403Areál Zálesí, a.s.25710974Jakubská 647/2, 11000 Praha
1224118AUTOMOBILOVÁ OPRAVNA s.r.o.62968963Pod Nádražím 1376/19, 26801 Hořovice
933093Bautech Brno, spol. s r.o.48911283Vachova 36/1, 60200 Brno
1159775Benepal, a.s.25147871Jahnova 8, 53002 Pardubice
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
769714Beta Trade Corporation a.s. v likvidaci47116358Sázavská 2031/32, 12000 Praha
115343BOHEMIA FLOOR, akciová společnost v likvidaci25721356Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Holandská, 4
87447BOHEMIA GAMES, spol. s r.o.64835502Rubešova 645/29, 32600 Plzeň
651925BOND - stavební společnost s r.o.15271129Roháčova 1629/92, 13000 Praha
800478BUILDING LIVE s.r.o.29024218Smetanova 1471, 27711 Neratovice
953263Bytové družstvo Brandýs nad Labem36684Brandýs nad L.-St.Boleslav, V zahradách 371
70915Bytové družstvo Exilu 48025394819Čs. exilu 480/7, 70800 Ostrava
318384Bytové družstvo Lehovec 90426461048Kukelská 904/3, 19800 Praha
555005C21 duo s.r.o.28181981Křižíkova 682/34a, 18600 Praha
1039311C21 s.r.o. "v likvidaci"28181948Líbalova 2348/1, 14900 Praha
899913CARTAGENA s.r.o.25642332Břeclav, Zámecké nám. 3/16A, PSČ 690 02
394418CENTENAR CONSULTING, a.s.28207947Revoluční 1082/8, 11000 Praha
1221842Cermak Original s.r.o.3077527Na ovčinách 440/2, 17000 Praha
797490CODECO Construction, a.s.1574574Kolbenova 609/38, 19000 Praha
218530CODECO RS, s.r.o.28482344Kolbenova 609/38, 19000 Praha
783923CPDC C, s.r.o.25348191Vinohradská 1783/128, 13000 Praha
1459044CPDC D, s.r.o25348388Vinohradská 1783/128, 13000 Praha
1482265CRESCON, a.s.28421981Procházkova 1192/3, 14700 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: Kiwi.com Ventures s.r.o.4364121Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Adresa: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
670701. ČESKÁ TEPLO-ÚSPORNÁ SPOLEČNOST, s.r.o. v likvidaci65408292Praha, 19002, Vysočany (Praha 9), Kolbenova, 609/40
2551143ADAZ spol. s r.o.27312844Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2168919ALAFIA-RHB s.r.o.24271942Kolbenova 473/36, 19000 Praha
2910539ANERIMED, s.r.o.24768812Kolbenova 473/36, 19000 Praha
2631272Augustin IDC Holding, s.r.o.4206941Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2952427Augustin IDC, s. r. o.29130590Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1170294Bytové družstvo Bohemia group Praha, družstvo v likvidaci27625061Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2981911CODASS s.r.o.2157802Kolbenova 609/38, 19000 Praha
797490CODECO Construction, a.s.1574574Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1901813CODECO Facility, s.r.o.27587100Kolbenova 609/38, 19000 Praha
218530CODECO RS, s.r.o.28482344Kolbenova 609/38, 19000 Praha
588589CODECO, a.s.27179087Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2531353Czech Trampoline s.r.o.5762031Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9
2424455ČKD ASSET, a.s.27117201Kolbenova 609/38, 19000 Praha
780096ČKD CONSTRUCTION,a.s.3468780Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1676473ČKD CORPORATION, a.s.3011038Kolbenova 609/38, 19000 Praha
128920ČKD ENERGY, a.s.64949575Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2507652ČKD GROUP, a.s.27129357Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2654663ČKD Investment a.s.1874586Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1010425ČKD PRAHA HOLDING, a.s.1813Kolbenova 609/38, 19000 Praha
1906231DEXTRA-RHB ambulance s.r.o.24259918Kolbenova 473/36, 19000 Praha
1024190ECODIN, s.r.o.25089862Kolbenova 609/38, 19000 Praha
2069297Enthusiana, s.r.o.1534084Kolbenova 609/38, 19000 Praha
3390222EPSILON-SYCHROV, s.r.o.4351011Kolbenova 609/38, 19000 Praha
246661Hostivař Office a.s.27423247Kolbenova 609/38, 19000 Praha

Fyzické osoby v okolí