CONCENTRA a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem CONCENTRA a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1796. Její identifikační číslo je 60711302

Výpis z obchodního rejstříku CONCENTRA a.s.

Datum zápisu: 28. 6. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1796

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 9dbdgdi

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vedení účetnictví
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Realitní činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí...
Zprostředkovatelská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: U Centrumu 751, 73514 Orlová

Adresy: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
od 18. 12. 2013
Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514
od 18. 11. 1997 od 18. 12. 2013
Brno, Langrova 43, okres Brno-město
od 04. 04. 1997 od 18. 11. 1997
Brno, Řipská 3
od 28. 06. 1994 od 04. 04. 1997

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 25. 08. 2014

  Oddíl B vložka 1359 se uzavírá.Zápis je dále veden u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle B vložce 1796.
od 27. 06. 2006 od 25. 08. 2014

  Základní kapitál je zcela splacen.
od 27. 06. 2006 od 25. 08. 2014

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou dne 6.2.1997.
od 27. 06. 2006 od 25. 08. 2014

  Akcie: 4700 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč.
od 27. 06. 2006 od 25. 08. 2014

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 23.07.1997, kterénahrazují dosavadní stanovy společnosti.
od 27. 06. 2006 od 25. 08. 2014

  Obchodní společnost CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14, identifikační číslo 60 71 13 02 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 1796 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě.
od 27. 06. 2006 od 25. 08. 2014

  D. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CONCENTRA a.s. se upisují nepeněžitým vkladem. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  G. K upsání nových akcií obchodní společnosti CONCENTRA a.s. ke zvýšení základního kapitálu dojde v sídle obchodní společnosti CONCENTRA a.s., a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou jediný akcionář obchodní společnosti CONCENTRA a.s. uzavře s obchodní společností CONCENTRA a.s. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CONCENTRA a.s. do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vyhotovit představenstvo obchodní společnosti CONCENTRA a.s. a bez zbytečného odkladu jej předat jedinému akcionáři, to je společnosti s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s.
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  H. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (slovy: Čtrnáct) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři obchodní společnosti CONCENTRA a.s., nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  I. Předmětem nepeněžitého vkladu je 32.561 (slovy: Třicetdvatisíce pětsetšedesátjeden) kus kmenových kótovaných akcií na majitele eminenta s obchodní firmou ENERGOAQUA, a.s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 832, PSČ 756 61, IČ: 15303461, ISIN CS0008419750, vydaných v zaknihované podobě, které jsou ve vlastnictví jediného akcionáře obchodní společnosti CONCENTRA a.s., to je společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s.
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  J. Předmět nepeněžitého vkladu, tj. 32.561 (Třicetdvatisíce pětsetšedesátjeden) kus kmenových kótovaných akcií na majitele eminenta s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s., ISIN CS0008419750, ve vlastnictví jediného akcionáře obchodní společnosti CONCENTRA a.s., byl oceněn soudním znalcem panem Doc. PhDr. Ing. Janem Novotným, bytem Ostrava - Poruba, Sekaniny 1801, jmenovaným k tomu účelu Krajským soudem v Ostravě usnesením vydaným dne 14.4.2005 pod č.j. Nc 5079/2005-8, které nabylo právní moci dne 28.4.2005, ve znaleckém posudku ze dne 02. května 2005, který je zapsán pod pořadovým číslem 520/05 znaleckého deníku, a to částkou ve výši 32,000.000,00 Kč (slovy: Třicetdva miliony korun českých).
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  K. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3.200 (slovy: Třitisíce dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 10.000,00 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých)), které budou vydány v zaknihované podobě a nebudou kótované.
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  L. Nepeněžitý vklad musí být splacen formou písemného prohlášení jediného akcionáře obchodní společnosti CONCENTRA a.s., to je společností PROSPERITA investiční společnost, a.s., učiněného do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií jediným akcionářem obchodní společností CONCENTRA a.s., to je společností PROSPERITA investiční společnost, a.s., nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současným provedením zápisu ve zvláštní evidenci (Středisko cenných papírů). Nepeněžitý vklad, jehož předmětem jsou akcie specifikované v odstavci J tohoto rozhodnutí, ke kterým se příslušné právo nabývá zápisem do zvláštní evidence, nabývá obchodní společnost CONCENTRA a.s. až účinností tohoto zápisu.
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  Jediný akcionář obchodní společnosti CONCENTRA a.s., a to společnost s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s., rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CONCENTRA a.s. takto:
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  E. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva podle ustanovení § 204a odst. 1 ObchZ, když se jedná o nepeněžitý vklad, ani obchodníkem s cennými papíry podle ustanovení § 204a odst. 6 ObchZ, ani akcionáři na základě dohody podle § 205 ObchZ.
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  A. Základní kapitál obchodní společnosti CONCENTRA a.s., který činí 15,000.000,00 Kč (slovy: Patnáct milionů korun českých) a je zcela splacen, se zvyšuje o částku 32,000.000,00 Kč (slovy: Třicetdva miliony korun českých). Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál obchodní společnosti CONCENTRA a.s. činit 47,000.000,00 Kč (slovy: Čtyřicetsedm milionů korun českých).
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  B. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  C. Upisováno bude 3.200 (slovy: Třitisíce dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč (slovy: Desettisíc korun českých), které budou vydány v zaknihované podobě a nebudou kótované.
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  F. Všechny upisované akcie, to je 3.200 (slovy: Třitisíce dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč (slovy: Desettisíc korun českých), které budou vydány v zaknihované podobě a nebudou kótované, upíše stávající jediný akcionář obchodní společnosti CONCENTRA a.s., to je společnost s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s.,se sídlem Orlová - Lutyně U Centrumu 751, identifikační číslo: 25820192.
od 06. 06. 2005 od 27. 06. 2006

  Jediný akcionář:TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.se sídlem v Orlové-Lutyni,IČO 43962106
od 29. 06. 1998 od 13. 07. 2002

  Oddíl B vložka 1359 se uzavírá.Zápis je dále veden u Krajského obchodního soudu v Ostravěv oddíle B vložce 1796.
od 02. 03. 1998 od 27. 06. 2006

  Obchodní společnost CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, UCentrumu 751, PSČ 735 14, identifikační číslo 60 71 13 02 sez a p i s u j e do oddílu B vložka 1796 obchodního rejstříkuKrajského obchodního soudu v Ostravě.
od 04. 12. 1997 od 27. 06. 2006

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím jediného akcionáře ze dne 23.07.1997, kterénahrazují dosavadní stanovy společnosti.
od 18. 11. 1997 od 27. 06. 2006

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnouvalnou hromadou konanou dne 6.2.1997.
od 04. 04. 1997 od 27. 06. 2006

  Akcie: 1.500 ks akcií kmenových na majitele, jm. hodnoty10.000 Kč.
od 04. 04. 1997 od 18. 11. 1997

  Základní jmění je splaceno.
od 27. 02. 1997 od 27. 06. 2006

  Akcie: 1500 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovitéhodnotě 10 000,-Kč
od 27. 02. 1997 od 27. 06. 2006

Akcie

Počet: 4 700 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 25. 08. 2014

Počet: 4 700 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 30. 06. 2005 od 25. 08. 2014

Počet: 1 500 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 04. 04. 1997 od 30. 06. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: PROSPERITA holding, a.s.

IČO: 25820192

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 07. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RYŠÁNEK VÁCLAV

IČO: 45700745

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 06. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 06. 2003 od 16. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 1998 od 23. 07. 1999


Název/Jméno: KUČERA MIROSLAV

IČO: 66624649

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 12. 2013 od 25. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 17. 06. 2003 od 18. 12. 2013


Název/Jméno: KŮRKA MICHAL

IČO: 74299921

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2010 od 25. 08. 2014


Název/Jméno: ŘEŽÁBKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2014


Název/Jméno: ŠIMICE PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 02. 2005 od 25. 08. 2014


Název/Jméno: DUNIČKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2009 od 25. 08. 2014


Název/Jméno: KLIMKOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2008 od 25. 08. 2014


Název/Jméno: ROZBROJOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2006 od 17. 08. 2009
Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 2003 od 27. 06. 2006


Název/Jméno: SIKORA OTMAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 07. 1999 od 28. 06. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 06. 1998 od 23. 07. 1999


Název/Jméno: KNOZ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1998 od 28. 01. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 04. 1997 od 29. 06. 1998


Název/Jméno: NEVRTAL DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 2003 od 16. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1997 od 29. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 1994 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: KURKOVÁ HANA

IČO: 44815549

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 31. 08. 2000 od 17. 06. 2003
Dozorčí rada - člen
od 18. 11. 1997 od 31. 08. 2000


Název/Jméno: ŠINDLÁŘ ROSTISLAV

IČO: 45236364

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 07. 1999 od 17. 06. 2003


Název/Jméno: JÜNGER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 11. 1997 od 17. 06. 2003


Název/Jméno: VOJÁČEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 11. 1997 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: KURKA MIROSLAV

IČO: 22978160

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 11. 1997 od 23. 07. 1999


Název/Jméno: KURKA MIROSLAV

IČO: 22978160

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 11. 1997 od 23. 07. 1999


Název/Jméno: NĚMEC JIŘÍ

IČO: 88391051

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 11. 1997 od 17. 06. 2003


Název/Jméno: Raška Zdeněk

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1997 od 18. 11. 1997
Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 1997 od 11. 04. 1997


Název/Jméno: ŠEVČÍK MIROSLAV

IČO: 46544135

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 04. 1997 od 29. 06. 1998


Název/Jméno: ŠTĚRBA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 1997 od 18. 11. 1997


Název/Jméno: KLIMEŠ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 04. 1997 od 18. 11. 1997


Název/Jméno: SEDLÁKOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 27. 02. 1997 od 04. 04. 1997
Dozorčí rada - členka
od 28. 06. 1994 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: ČECH PAVEL

IČO: 67001068

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1997 od 04. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 1994 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: SÝKOROVÁ ELIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 27. 02. 1997 od 04. 04. 1997
Dozorčí rada - členka
od 28. 06. 1994 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: PETRÁKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 27. 02. 1997 od 04. 04. 1997
Dozorčí rada - členka
od 28. 06. 1994 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: VONYŠOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 27. 02. 1997 od 04. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 28. 06. 1994 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: ŠPAČKOVÁ DAGMAR

IČO: 71572520

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 09. 11. 1995 od 27. 02. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 85071


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 85070

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 85070

Zánik oprávnění:20. 11. 2001


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 1997

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 85071

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 1997

Obory činnosti: - poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování faktoringu a forfaitingu (další činnosti)
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 85070

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1994

Obory činnosti: - prodej van pro vybavení koupelen (jinými výrobky)
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 85070

Přerušení: od 15. 11. 2005 od 15. 11. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1994

Obory činnosti: - železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 85070

Přerušení: od 15. 11. 2005 od 15. 11. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1994

Obory činnosti: - v oblasti ekonomických služeb a účetnictví (jiných služeb)
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 85070

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1994

Obory činnosti: - nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskou a silniční technikou, textilními vlákny a tkaninami, plastovými výrobky, hutními výrobky ze železa, litin ocelí, neželezných kovů a jejich slitin, kovovými konstrukcemi, tělesy, kontejnery, manipulační technikou, telefonním
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 85070

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1994

Obory činnosti: - zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 85071

Přerušení: od 15. 11. 2005 od 15. 11. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1994

Obory činnosti: - spotřebního zboží a oděvů
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 85070

Přerušení: od 15. 11. 2005 od 15. 11. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1994

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 15. 11. 2005 od 15. 11. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1994

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 14. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 85071

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1994

Odpovědní zástupci: 85070

Zánik oprávnění:14. 05. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1994

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 30. 07. 1997 od 24. 03. 2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 07. 1997 od 24. 03. 2010
Zprostředkování služeb
od 28. 06. 1994 od 24. 03. 2010
Velkoobchod
od 28. 06. 1994 od 24. 03. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 28. 06. 1994 od 24. 03. 2010
Specializovaný maloobchod
od 28. 06. 1994 od 24. 03. 2010
Realitní činnost
od 28. 06. 1994 od 24. 03. 2010
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 28. 06. 1994 od 24. 03. 2010
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 28. 06. 1994 od 24. 03. 2010
Zprostředkování obchodu
od 28. 06. 1994 od 24. 03. 2010

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60711302

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 11. 2001

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1234908NOPASS a.s.63217171U Centrumu 751, 73514 Orlová - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
612846"HVĚZDA z.ú."70829560Masarykova 443, 76302 Zlín
21133"International Holding ENVI" akciová společnost25254138Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
583297ACCO Czech a.s., v likvidaci26047900Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
792321AGT  a. s.60108673Poděbradova 1442/109, 70200 Ostrava
744372Akademická aliance, a.s.3344339Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
715321ANDRATA s.r.o.28170351Spálená 76/14, 11000 Praha
397818AQIMOS Group s.r.o.25093576Frýdecká 849, 73961 Třinec
654948ASAMER spol. s r.o.60699761Konečného 2365/10, 61500 Brno
780879ASPENWILL s.r.o.24279994Havlíčkova 189, 25087 Mochov
475357ASW Praha,s.r.o.61061727Holandská 1052/52, 10100 Praha
254775AUTOMEDIA s.r.o.48532649Okružní 732/5, 63800 Brno
783580AX SOLUTIONS s.r.o.46904808U Lesa 14, 68724 Uherský Ostroh
650268Bělehradská Invest, a.s.27193331Bělehradská 7/13, 14000 Praha
414926BELIS a.s.2418193Rudolfovská tř. 476/111, 37001 České Budějovice
372937BENAR a.s.49903420Českolipská 282, 40722 Benešov nad Ploučnicí
650309BHG a.s.45193487České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Vrbenská, 29/19
205295bp služby, a. s.45193428Havlíčkova 234/1, 75701 Valašské Meziříčí
235276Build Czech s.r.o. "v likvidaci"45794260F. Čejky 427, 73801 Frýdek-Místek
612662Bytové družstvo Květenka26784084Dukelská 981/24, 79001 Jeseník
243684Bytové družstvo nájemců61463361Strossmayerovo náměstí 1297/9, 17000 Praha
173725CANNONEER group s.r.o.27959147Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
326617Cyklo Klub Kučera Znojmo49438913Vídeňská třída 707/25, 66902 Znojmo
418222Černá louka, a.s. v likvidaci575372Ostrava, 70002, , Výstaviště Černá louka,
235957Českomoravská investiční a.s.49969854Bartošova 1833/6, 60200 Brno
466930Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.25318926Výstaviště 405/1, 60300 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
296223ADÁMEK RENÉ73329185Hulvácká 2823/24, 70030 Ostrava
225387ANDREJCH VÁCLAV1292299422, 38001 Dačice
154410ANTL PETR11480424U Rybníka 394, 66452 Sokolnice
371042AUGUSTOVÁ ŽANETA63394324Ševcovská 5221, 76001 Zlín
74846BABKA MIROSLAV73529630U Hvízdala 1539/20, 37011 České Budějovice
121811BARÁK JAN74458060Štefánikova 432, 68601 Uherské Hradiště
278777BARON KAREL13596519Zborovská 202/15, 70200 Ostrava
198537BÁRTA MILAN68852746Brunclíkova 1758/20, 16200 Praha
86182BÁRTA ZDENĚK11355255Pekárenská 1227/2, 37004 České Budějovice
279418BARTŮNĚK VÁCLAV4509265679, 26255 Petrovice
31163BEČKA MIROSLAV76378896Husova 810, 25164 Mnichovice
490676BEČVÁŘ PETR64688861Wolkerova 156/5, 41702 Dubí
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
37773BEDNÁŘOVÁ EVA15014703Luďka Matury 851, 53012 Pardubice
359029BEJLEK ZDENĚK70061408Ohradní 1358/43, 14000 Praha
375520BEJLEK ZDENĚK70061408Ohradní 1358/43, 14000 Praha
202064BEK MARTIN67684262Olomoucká 973/107, 74601 Opava
181048BÉM MILAN11014717Gruzínská 61/5, 50341 Hradec Králové
138563BENDA DAVID67808778Nad alejí 1850/6, 16200 Praha
100019BENDA KAREL16622383Nádražní 355/29, 74101 Nový Jičín
616BENEŠ JAROSLAV7220457586, 33023 Nýřany
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
311575BENŠ DANIEL87464632Měsíční 1517/14, 46601 Jablonec nad Nisou
75807BERÁNEK BOHUMIL14797356Nymburská 235, 28937 Loučeň

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí