Coop Příbram, družstvo

Hlavní strana

Firma s názvem Coop Příbram, družstvo, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCIX 465. Její identifikační číslo je 31836

Výpis z obchodního rejstříku Coop Příbram, družstvo

Datum zápisu: 4. 12. 1956

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCIX 465

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: qr2n96n

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Pekařství, cukrářství
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Pronájem a půjčování věcí movitých
pronájem průmyslového zboží
pekařské práce
zprostředkovatelská činnost v souladu s ust. § 31 odst. 2 zák. č....
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej drogistického zboží
Prodej drogistického zboží
leasingové služby v rámci živnosti volné
provoz nevýherních automatů
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
poskytování software
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Hostinská činnost
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
automatizované zpracování dat
Maloobchod tabákovými výrobky
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
pronájem motorových vozidel
účetnické a administrativní práce
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pekařství, cukrářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Řeznictví a uzenářství
ubytovací služby v rámci živnosti volné
výroba potravinářských výrobků v rámci živnosti volné

Adresa společnosti

Sídlo: Dlouhá 155, 26101 Příbram

Adresy: Příbram II., Dlouhá 155
od 23. 05. 1994
Příbram I., Nám. Pionýrů 152
od 04. 12. 1956 od 23. 05. 1994

Skutečnosti

  Usnesením členské schůze ze dne 26. května 2015 byla přijata změna stanov.
od 10. 07. 2015

  Přijetím stanov družstva členskou schůzí dne 27. května 2014 se družstvo podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.
od 10. 07. 2015

  Přijetím stanov družstva členskou schůzí dne 1.května 2014 se družstvo podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku
od 18. 08. 2014 od 10. 07. 2015

  Usnesením členské schůze ze dne 27.května 2014 byla přijata změna stanov
od 27. 06. 2014

  Usnesením členské schůze ze dne 1.května 2010 byla přijata změna stanov družstva.
od 27. 05. 2010

  Změna stanov přijata členskou schůzí dne 31.5.2008.
od 24. 07. 2008

  Změna stanov přijata členskou schůzí dne 31.5.2008.
od 09. 07. 2008

  Usnesením členské schůze ze dne 23. dubna 2005 byla přijata změna stanov družstva.
od 03. 08. 2005

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 12.06.2004 byly přijaty nové stanovy družstva.
od 07. 08. 2004

  Usnesením shromáždění delegátů dne 22. května 2001 byly přijatynové stanovy družstva, které jsou účinné od 1. ledna 2002.
od 25. 07. 2001

  Změna stanov schválena shromážděním delegátů dne 26.5.1999.
od 14. 10. 1999

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 20.5.1995 bylypřijaty nové stanovy družstva týkající se vnitřních poměrůdružstva.
od 25. 07. 1995

  Nedělitelný fond dle §18 odst. 2 zák. č. 42/92 Sb.:120,734.000,-Kč.
od 13. 05. 1993 od 26. 04. 2014

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 17.4.1991 bylypřijaty nové stanovy družstva.
od 25. 11. 1991

  Předtavenstvo se skládá z 11 členů.
od 25. 11. 1991 od 25. 07. 1995

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.3.1990 bylypřijaty změny a doplňky čl. 3, 4 a 7, čl. 21, čl. 28, čl. 30,čl. 32 písm. e/ a h/, čl. 35, 38, 42, 46 a 53 stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 03. 08. 1990

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 25. 05. 1989

  Usnesením konference delegátů družstva konané dne 22.11.1988byly schváleny nové stanovy družstva.
od 25. 05. 1989

  Představenstvo se skládá z 9 - 15 členů.
od 25. 05. 1989 od 25. 11. 1991

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 20.11.1986 bylapřijata změna stanov družstva v části I bod 4) písm.h) schválenáČeským svazem spotřebních družstev v Praze dne 23.1.1987 čj.42-I/87-Dr Go/Ko.
od 12. 06. 1987

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 23.5.1978 byly přijatynové stanovy schválené představenstvem Českého svazu spotřebníchdružstev dne 16.6.1977 a 22.11.1977.
od 15. 08. 1978

  Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřníchpoměrů družstva.
od 15. 08. 1978

  Mění a doplňuje se předmět činnosti zapsaný dle usnesení ze dne 29.1.1971 pod bodem f).
od 15. 08. 1978

  Ručení:Členové ručí částkou nejvýše do výše jednoho členského podílu.
od 15. 08. 1978 od 13. 05. 1993

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 16. 05. 1972

  Usnesením konference delegátů ze dne 11.4.1972 byly přijaty novéstanovy družstva, schválené představenstvem Českého svazuspotřebních družstev v Praze dne 12.10.1971.
od 16. 05. 1972

  Členský podíl činí Kčs 100,-- a je splatný do jednoho roku odpřijetí za člena.
od 16. 05. 1972 od 13. 05. 1993

  Představenstvo má 9 až 13 členů.
od 16. 05. 1972 od 25. 05. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28.11.1964 byly dosavadníčlánky stanov 1, 3, 6, 8, 18, 20, 21, 29, 31, 32, 33, 36, 41,46, 53, 55, 58, 59 a 60 změněny a stanovy doplněny články 61,62, 63.Tyto změny byly schváleny představenstvem Ústřeního svazuspotřebních družstev ze dne 13.10.1964 a týkají se vnitřníchpoměrů družstva.
od 27. 04. 1965

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 31.3.1962 a 30.3.1963 bylyzměněny články 49, 51 a 52 stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 08. 11. 1963

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 18. června 1960 bylyzměněny články 2,6,20,22,23,24,31,32,33,34,35,40,43,44,45 a 49stanov.
od 02. 12. 1960

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 02. 12. 1960

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 14.5.1960 a seschválením Ústředního svazu spotřebních družstev v Praze,sloučilo se bez likvidace, podle §§ 36,37 zák. č. 53/1954 Sb. veznění zák č. 20/56 Sb. ke dni 30.6.1960 toto družstvo jako p ř ej í m a j í c í s družstvem: "Jednota, lidové spotřebnídružstvo v Sedlčanech" jako družstvem p ř e j í m a n ý m.
od 02. 12. 1960

  Představenstvo má nyní 9 - 15 členů včetně předsedy a nejménějednoho záspuce.
od 02. 12. 1960 od 16. 05. 1972

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 13.3.1960 a seschválením Ústředního svazu spotřebních družstev v Prazesloučilo se bez likvidace podle §§ 36, 37 zák. č. 53/1954 veznění zák. č. 20/1956 Sb. ke dni 1.4.1960 toto družstvo jako p ře j í m a j í c í s družstvem:"Jednota, lidové spotřební družstvo v Dobříši", jako družstvem př e j í m a n ý m .
od 16. 06. 1960

  Usnesením shromáždění delegátů byly přijaty dne 13. dubna 1957nové stanovy.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 25. 06. 1957

  Usnesením valné hromady konané dne 25.8.1956 a se schválenímÚstředního svazu spotřebních družstev v Praze sloučilo se bezlikvidace podle § 36, 37 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění zák. č.20/1956 Sb. ke dni 1.9.1956 toto družstvo, jako přejímající, sdružstvem:"Jednota, lidové spotřební družstvo v Dolních Hbitech, okresPříbram", jako družstvem přejímaným.
od 10. 12. 1956

  Usnesením valné hromady konané dne 25.8.1956 a se schválenímÚstředního svazu spotřebních družstev v Praze sloučilo se bezlikvidace podle § 36, 37 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění zák. č.20/1956 Sb. ke dni 1.9.1956 toto družstvo, jako přejímající, sdružstvem: "Jednota, lidové spotřební družstvo v Podlesí, okresPříbram", jako družstvem přejímaným.
od 10. 12. 1956

  Usnesením valné hromady konané dne 25.8.1956 a se schválenímÚstředního svazu spotřebních družstev v Praze sloučilo se bezlikvidace podle § 36,37 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění zák. č.20/1956 Sb. ke dni 1.9.1956 toto družstvo, jako přejímající, sdružstvem:"J e d n o t a , lidové spotřební družstvo v Milíně, okresPříbram, jako družstvem přejímaným.
od 10. 12. 1956

  Usnesením valné hromady konané dne 25. srpna 1956 a seschválením Ústředního svazu spotřebních družstev v Prazesloučilo se bez likvidace podle § 36,37 zák. č. 53/1954 Sb. veznění zák. č. 20/1956 Sb. ke dni 1.9.1956 toto družstvo, jakopřejímající, s družstvem:"J e d n o t a , lidové spotřební družstvo v Hluboši, okresPříbram", jako družstvem přejímaným.
od 10. 12. 1956

  Usnesením valné hromady konané dne 25.8.1956 a se schválenímÚstředního svazu spotřebních družstev v Praze sloučilo se bezlikvidace podle § 36,37,38 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění zák. č.20/1956 Sb. ke dni 1. září 1956 toto družstvo, jako přejímající,se svazem: "Okresní svaz spotřebních družstev v Příbrami", jakosvazem půřejímaným.
od 10. 12. 1956

  Údaje o zřízení družstva:Stanovy lidového družstva schváleny ustavující valnou hromadoudne 258.1956.Souhlas Ústředního svazu spotřebních družstev v Praze ze dne8.10.1956 zn. EO 8850/56.
od 04. 12. 1956

  Ručení: Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobkučlenského podílu.
od 04. 12. 1956 od 15. 08. 1978

  Členský počíl činí 40,--Kčs a je splatný do jednoho roku popřijetí za člena.
od 04. 12. 1956 od 16. 05. 1972

  Představenstvo se skládá z předsedy, jeho zástupce a dalších 5až 9 členů.
od 04. 12. 1956 od 02. 12. 1960

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŘÍHA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 10. 07. 2015
Statutární orgán - předseda
od 13. 02. 1997 od 20. 05. 2010


Název/Jméno: PATÁK JAROSLAV

IČO: 67260438

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 10. 07. 2015
Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 od 20. 05. 2010
Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 od 13. 02. 1997


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ BOHUMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 10. 07. 2015
Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 od 20. 05. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 05. 1994 od 13. 02. 1997


Název/Jméno: MERTOVÁ JOLANA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 10. 07. 2015
Statutární orgán - místopředseda
od 27. 05. 2010 od 10. 07. 2015
Statutární orgán - předseda
od 20. 05. 2010 od 27. 05. 2010
Statutární orgán - člen
od 12. 06. 2000 od 20. 05. 2010
Statutární orgán - člen
od 13. 05. 1993 od 25. 07. 1995


Název/Jméno: ZAPLETAL PAVEL

IČO: 68180471

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 10. 07. 2015
Statutární orgán - člen
od 20. 05. 2010 od 10. 07. 2015
Statutární orgán - místopředseda
od 13. 02. 1997 od 20. 05. 2010
Statutární orgán - místopředseda
od 25. 07. 1995 od 13. 02. 1997


Název/Jméno: PELEŠČÁKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 13. 02. 1997 od 20. 05. 2010
Statutární orgán - místopředseda
od 23. 05. 1994 od 13. 02. 1997
Statutární orgán - člen
od 13. 05. 1993 od 23. 05. 1994


Název/Jméno: JECHORTOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 od 20. 05. 2010
Statutární orgán - člen
od 25. 07. 1995 od 13. 02. 1997


Název/Jméno: SUKDOLÁKOVÁ DAGMAR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 08. 2005 od 20. 05. 2010


Název/Jméno: HETFLAJŠOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 08. 2005 od 20. 05. 2010


Název/Jméno: ČEJDÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 od 24. 07. 2008
Statutární orgán - člen
od 25. 07. 1995 od 13. 02. 1997


Název/Jméno: PUDILOVÁ MILUŠE

IČO: 47060077

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 od 12. 06. 2000
Statutární orgán - člen
od 25. 07. 1995 od 13. 02. 1997


Název/Jméno: KVĚTOŇOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 od 03. 08. 2005
Statutární orgán - člen
od 25. 11. 1991 od 13. 02. 1997


Název/Jméno: SKALNÍKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 02. 1995 od 25. 07. 1995


Název/Jméno: DRMLA LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 05. 1994 od 02. 02. 1995
Statutární orgán - místopředseda
od 25. 11. 1991 od 23. 05. 1994
Statutární orgán - předseda
od 03. 08. 1990 od 25. 11. 1991


Název/Jméno: ŘÍHA JAROSLAV

IČO: 13142062

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 13. 05. 1993 od 13. 02. 1997
Statutární orgán - místopředseda
od 25. 11. 1991 od 13. 05. 1993
Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 od 25. 11. 1991


Název/Jméno: FULÍN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 13. 05. 1993 od 25. 07. 1995


Název/Jméno: SCHERFER VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 05. 1993 od 25. 07. 1995


Název/Jméno: HAUPTMAN OTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 25. 11. 1991 od 13. 05. 1993


Název/Jméno: ŠUSTR VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 25. 11. 1991 od 04. 12. 1992
Statutární orgán - místopředseda
od 03. 08. 1990 od 25. 11. 1991
Statutární orgán - předseda
od 26. 01. 1990 od 03. 08. 1990
Statutární orgán - místopředseda
od 03. 06. 1982 od 26. 01. 1990


Název/Jméno: PETÁK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 25. 11. 1991 od 23. 05. 1994


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 25. 11. 1991 od 13. 05. 1993


Název/Jméno: KELICH VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda
od 03. 08. 1990 od 25. 11. 1991


Název/Jméno: HANOUSEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 od 25. 11. 1991


Název/Jméno: VOJÍŘOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 od 25. 11. 1991


Název/Jméno: ČUŘÍN VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 od 25. 11. 1991


Název/Jméno: JAROŠOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 od 13. 05. 1993


Název/Jméno: ŠINOGL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 od 25. 11. 1991


Název/Jméno: ŠPRYNGLOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 od 13. 05. 1993


Název/Jméno: PETRŽELKA KAMIL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 od 13. 05. 1993


Název/Jméno: HAVLÍČKOVÁ MARIE

IČO: 61252638

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 26. 01. 1990 od 03. 08. 1990
Statutární orgán - člen
od 12. 06. 1987 od 26. 01. 1990


Název/Jméno: NOSKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 01. 1990 od 03. 08. 1990


Název/Jméno: NÝDROVÁ KVĚTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 06. 1987 od 03. 08. 1990


Název/Jméno: ZELENKA JIŘÍ

IČO: 44579535

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 06. 1987 od 25. 11. 1991


Název/Jméno: LIŠKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 07. 1982 od 03. 08. 1990


Název/Jméno: LUKŠAN ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 07. 1982 od 03. 08. 1990


Název/Jméno: JÁRKA VLADIMÍR

IČO: 71654569

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 07. 1982 od 03. 08. 1990


Název/Jméno: VÁVRA VÁCLAV

IČO: 13352164

Funkce: Statutární orgán - člen
od 11. 01. 1982 od 03. 08. 1990
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 04. 12. 1956 od 11. 01. 1982


Název/Jméno: NOSEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 03. 06. 1982 od 26. 01. 1990


Název/Jméno: ZAHRÁDKA KAREL

IČO: 64907236

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 04. 1981 od 11. 01. 1982


Název/Jméno: KOZA LUDVÍK

IČO: 69370192

Funkce: Statutární orgán - člen
od 15. 08. 1978 od 28. 04. 1981


Název/Jméno: HRUBÁ MARIE

IČO: 62671618

Funkce: Statutární orgán - člen
od 15. 08. 1978 od 03. 08. 1990


Název/Jméno: MRÁZEK ANTONÍN

IČO: 65600240

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 15. 08. 1978 od 03. 06. 1982


Název/Jméno: KADLEC JAROSLAV

IČO: 16860217

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 od 12. 06. 1987


Název/Jméno: MALENDOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 od 27. 07. 1982


Název/Jméno: LIŠKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 od 15. 08. 1978


Název/Jméno: HARTLOVÁ DARINA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 od 27. 07. 1982


Název/Jméno: MISTERKOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 od 27. 07. 1982
Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 od 08. 11. 1963


Název/Jméno: PAVLASOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 od 12. 06. 1987


Název/Jméno: BUREŠ MILAN

IČO: 67494331

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 05. 1976 od 15. 08. 1978


Název/Jméno: ČERMÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 11. 05. 1976 od 03. 08. 1976
Statutární orgán - předseda
od 16. 05. 1972 od 11. 05. 1976
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 02. 12. 1960 od 16. 05. 1972


Název/Jméno: PÁTEK JOSEF

IČO: 76242650

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 11. 05. 1976 od 03. 06. 1982
Statutární orgán - místopředseda
od 16. 05. 1972 od 11. 05. 1976


Název/Jméno: DAVID KAREL

IČO: 1479539

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 03. 03. 1975 od 03. 06. 1982


Název/Jméno: ŽŮČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 05. 1974 od 12. 06. 1987
Statutární orgán - předseda
od 04. 12. 1956 od 16. 05. 1972


Název/Jméno: TOMÁŠKOVÁ JAROSLAVA

IČO: 42969191

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 05. 1974 od 03. 08. 1976


Název/Jméno: ČERNOHORSKÝ ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 05. 1972 od 03. 08. 1976


Název/Jméno: ČUHÁK DEZIDER

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 05. 1972 od 03. 08. 1976


Název/Jméno: LUKÁŠOVÁ ANEŽKA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 05. 1972 od 15. 08. 1978


Název/Jméno: BURDA BOŽETĚCH

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 05. 1972 od 28. 05. 1974


Název/Jméno: SVATOŇ VÁCLAV

IČO: 48602311

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1969 od 16. 05. 1972


Název/Jméno: ČEDÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1969 od 03. 08. 1990


Název/Jméno: TRINER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1969 od 03. 08. 1976


Název/Jméno: HRŮŠOVÁ ZDENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1969 od 03. 08. 1976


Název/Jméno: JÍROVÁ HELENA

IČO: 17029449

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1969 od 16. 05. 1972


Název/Jméno: ŠTĚTINA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 11. 1966 od 28. 05. 1974


Název/Jméno: JEŽEK KAREL

IČO: 12586081

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 11. 1966 od 16. 05. 1972


Název/Jméno: RUDOLF JOSEF

IČO: 14563631

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1965 od 04. 11. 1966


Název/Jméno: KOPIČKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1965 od 04. 11. 1966


Název/Jméno: HRUŠKA KAREL

IČO: 47106280

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1965 od 17. 12. 1969


Název/Jméno: ROKYTA OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1965 od 17. 12. 1969


Název/Jméno: VRŠECKÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 11. 1963 od 27. 04. 1965


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

IČO: 41821114

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 11. 1963 od 27. 04. 1965


Název/Jméno: MÍKA KAREL

IČO: 87480611

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 11. 1963 od 03. 08. 1976


Název/Jméno: SOBĚSLAVSKÁ ANEŽKA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 11. 1963 od 27. 04. 1965


Název/Jméno: GRUNTOVÁ ALŽBĚTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 11. 1963 od 16. 05. 1972


Název/Jméno: BENHÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 od 27. 04. 1965


Název/Jméno: PATOČKA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 od 08. 11. 1963


Název/Jméno: POČEPICKÝ BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 od 27. 04. 1965


Název/Jméno: BUZEK JAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 od 08. 11. 1963


Název/Jméno: SLÁDEK ANTONÍN

IČO: 40236340

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 od 17. 12. 1969


Název/Jméno: ŠRÁMEK JAROSLAV

IČO: 11238283

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 od 08. 11. 1963


Název/Jméno: LOUŽECKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - zástupce předsedy
od 02. 12. 1960 od 03. 03. 1975


Název/Jméno: RYDRYCHOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 25. 06. 1957 od 02. 12. 1960


Název/Jméno: ŠACH JIŘÍ

IČO: 68282427

Funkce: Statutární orgán - člen
od 25. 06. 1957 od 27. 04. 1965


Název/Jméno: ZAPLETAL VLADIMÍR

IČO: 18791727

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 od 02. 12. 1960


Název/Jméno: PIKART KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 od 02. 12. 1960


Název/Jméno: ŽAHOUREK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 od 25. 06. 1957


Název/Jméno: MUŽÍK EMANUEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 od 02. 12. 1960


Název/Jméno: BAIER MIROSLAV

IČO: 67231276

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 od 25. 06. 1957


Název/Jméno: RADA MILOSLAV

IČO: 65439929

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 od 08. 11. 1963


Název/Jméno: POLÁK LADISLAV

IČO: 45993017

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 od 02. 12. 1960


Název/Jméno: WEISLEBER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 od 02. 12. 1960


Název/Jméno: ŠEBEK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 od 02. 12. 1960


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 10. 2013

Odpovědní zástupci:


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 2008

Odpovědní zástupci: 374195


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 05. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 06. 2003

Obory činnosti: - skladování zboží
od 11. 06. 2003 od 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 11. 06. 2003 od 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 11. 06. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 27. 01. 2008 od 30. 06. 2008
od 27. 01. 2006 od 26. 01. 2008
od 07. 10. 2003 od 06. 10. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 06. 1997

Obory činnosti: - pronájem motorových vozidel - zařízení prodejen - zařízení pohostinství - zařízení kancelářských prostor
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 06. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 03. 2001


pekařské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 12. 1996

Zánik oprávnění:21. 04. 2000


zprostředkovatelská činnost v souladu s ust. § 31 odst. 2 zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 12. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 03. 2001


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1996

Obory činnosti: - chemické látky....................... (jinými výrobky)
od 05. 05. 2000 od 29. 03. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 03. 2001


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1996

Odpovědní zástupci: 374197

Zánik oprávnění:05. 05. 2000


Prodej drogistického zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 09. 1996

Obory činnosti: - kosmetickým a drogistickým zbožím
od 05. 05. 2000 od 29. 03. 2001

Zánik oprávnění:29. 03. 2001


Prodej drogistického zboží

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 09. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 05. 2000


leasingové služby v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 03. 2001


provoz nevýherních automatů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 03. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 01. 1995

Přerušení: od 22. 10. 2009 od 22. 10. 2014
od 05. 03. 2007 od 04. 03. 2009
od 22. 12. 2004 od 21. 12. 2006


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 02. 1994

Obory činnosti: - poradenství v oblasti software
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 374195

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 02. 1994

Zánik oprávnění:14. 03. 2001


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Obory činnosti: - zpracování dat
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 374195

Přerušení: od 27. 01. 2008 od 30. 06. 2008
od 27. 01. 2006 od 26. 01. 2008
od 07. 10. 2003 od 06. 10. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 03. 2001


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Obory činnosti: - zajišťování administrativní činnosti....................... (další činnosti)
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 374195

Přerušení: od 27. 01. 2008 od 30. 06. 2008
od 27. 01. 2006 od 26. 01. 2008
od 07. 10. 2003 od 06. 10. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Obory činnosti: - se širokým sortimentem zboží
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- s převahou potravin a nápojů
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Obory činnosti: - sportovním zbožím
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- žíravinami....................... (jiným zbožím)
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 29. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 374197

Zánik oprávnění:14. 03. 2001


účetnické a administrativní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 374197

Zánik oprávnění:19. 05. 2000


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 03. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 374195

Zánik oprávnění:19. 03. 2001


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 374195

Přerušení: od 27. 01. 2008 od 26. 01. 2010
od 27. 01. 2006 od 26. 01. 2008
od 07. 10. 2003 od 06. 10. 2005


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 374195


ubytovací služby v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 12. 1956

Zánik oprávnění:21. 03. 2001


výroba potravinářských výrobků v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 12. 1956

Obory činnosti: - výroba műsli a směsí obilovin
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- zpracování vajec
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, brambor a hub
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- výroba jedlých tuků a olejů
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- výroba cukru a přírodních sladidel
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, čokolády,
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- výroba čokoládových a nečokoládových cukrovinek
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- medu a medoviny
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- výroba konzervovaných a instantních hotových jídel
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- úprava rýže a luštěnin
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- úprava kávy, čaje, koření
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- výroba potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, bezlepkové, pro redukční, nízkoproteinové diety apod.)
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- výroba kvasného octa a droždí
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- výroba škrobu a potravin na bázi škrobu
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- výroba těstovin
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001
- zpracování ryb a vodních živočichů
od 29. 03. 2001 od 21. 03. 2001

Zánik oprávnění:21. 03. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00031836

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1092803COOP Centrum družstvo60194910Na poříčí 1048/30, 11000 Praha - statutární orgán

Související firmy

#NázevICOAdresa
51617AEROCENTRUM, spol. s r.o.47551682Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
325893AERON leasing, spol. s r.o.49450883Brno - Černovice, Olomoucká 164, PSČ 618 00
106465Ageron s.r.o. v likvidaci62907433Strážnická 403/8, 18100 Praha
325687AGROGALAS Frýdlant, a.s.49900749Jizerská 4048, 46401 Frýdlant
379537ANIMA CZ, s.r.o.3508277Náchodská 2517/254, 19300 Praha
95183AQUA GROUP s.r.o.28821432Masarykovo náměstí 64/17, 58601 Jihlava
329881ARKA spol.s r.o.41197178Tenisová 956/13, 10200 Praha
395516AUTODOPRAVA KREJZL s.r.o.29288029Jílkova 2503/203, 61500 Brno
319704AZCON10 Příbram s.r.o.62958461107, 26101 Drahlín
349778B H M - autoškola, spol. s.r.o.46342451Sovadinova 564/7, 69002 Břeclav
398260Biomedica, spol. s r.o.44265859Pekařská 601/8, 15500 Praha
98729Bonett EUROGAS CNG City, a.s.29055806Sudoměřská 1293/32, 13000 Praha
349475BUDÍN CLUB s.r.o.25166263Nad Výmolem 178, 39468 Žirovnice
251775BURGUS Invest a.s.25963619Stodolní 342/1, 70200 Ostrava
282804Bytové družstvo D 1225504436Sídliště 517, 66462 Hrušovany u Brna
184356Bytové družstvo K Olympiku25604937K Olympiku 567/10, 18600 Praha
115332Bytové družstvo Třebenická25609149Praha 8 - Kobylisy, Třebenická 1289
80506Bytové družstvo U Kapslovny 188126722054U zásobní zahrady 1881/1, 13000 Praha
332375Bytové družstvo U Krbu25734474U krbu 2024/20, 10000 Praha
251742C V Z spol. s r.o.472167011, 38473 Vacov
369592Cafe AQUARIUM s.r.o.27137562Ukrajinská 728/2, 10100 Praha
238859ČESKÁ KUCHYNĚ s.r.o.45801894Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
270053ČMPS & PK GASTRO, s.r.o.43003311Ovocná 2785/1, 76701 Kroměříž
172256DAMEX móda, spol. s r.o.64825361Staňkova 1322, 53002 Pardubice
166101Decorhouse s.r.o.27683362Mlýnská 326/13, 60200 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
238711ALTMAN VÁCLAV47692499Nezvalova 1946/6, 35002 Cheb
4595ANDĚL JOSEF65587201Čechova 2325/27, 30100 Plzeň
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
33686BÁBÍK RICHARD72339055801, 69613 Šardice
10382BABŮRKOVÁ JANA66431735Kukelská 930/24, 19800 Praha
45469BALCAŘÍK PAVEL4124331537, 56124 Třebovice
45468BALCAŘÍK VLADIMÍR46490035Klácelova 7, 56002 Česká Třebová
43249BANK ROMAN66987288Ostrovní 2064/5, 11000 Praha
118846BÁR JOSEF6413232321, 74267 Ženklava
67661BARTÁK JOSEF49997343Jihoslovanská 1617, 54301 Vrchlabí
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
255578BARTŮNĚK LADISLAV88258238Na sádkách II 1743, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
120459BĚHAL PETR67574327Jana Palacha 1267/1, 66902 Znojmo
76221BENC ANTONÍN3708551Československé armády 1620/8, 56802 Svitavy
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
821BENEŠ STANISLAV67652387Široká 97/11, 11000 Praha
238732BENEŠ ŠTĚPÁN12657484Plzeňská 1565/13, 70030 Ostrava
41647BENEŠ ZDENĚK6939675263, 41501 Modlany
82062BENEŠOVÁ DANA76583953Havlíčkova 11, 26601 Beroun
80408BENEŠOVÁ EVA16534565Na Chmelnici 402, 28403 Kutná Hora
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
182260Benetka Radomír74156438Františka Křížka 434/12, 17000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1702631. ZEMSKÉ SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO "v likvidaci"47049171Příbram, 26101, Příbram I, Pražská, 6
268359AR&M Corporate Investment, a.s.28219295Pražská 30, 26101 Příbram
1823781AUTODÍLY K+P s.r.o.26437384Dlouhá 101, 26101 Příbram
555513Coop Příbram, družstvo31836Dlouhá 155, 26101 Příbram
3336414CZ SPORT 2000 s.r.o.27567605Pražská 150, 26101 Příbram
1117145DRAŽBY-REALITY PINTNER,s.r.o.26194473Dlouhá 90, 26101 Příbram
2652264EURO-CANDOR s.r.o.27389359Pražská 151, 26101 Příbram
959724EUROAS spol. s r.o.49827383Dlouhá 141, 26101 Příbram
2972182FRP Services, s.r.o.1541137Pražská 7, 26101 Příbram
198603German Trade Company ( G. T. C.) s.r.o.46351078Pražská 151, 26101 Příbram
1907802GLOBAL Kámen, s.r.o.63907909Pražská 150, 26101 Příbram
2891988GOOD CONECTION spol. s r.o.25142801Dlouhá 159, 26101 Příbram
2179232H + Š, s.r.o.61679399Pražská 147, 26101 Příbram
949082KANSUR TRADING s.r.o.25040871Dlouhá 138, 26101 Příbram
3158916Klub cyklistiky ROJA48955264Dlouhá 159, 26101 Příbram
131160LASS s.r.o.25638491Václavské náměstí 144, 26101 Příbram
1665433LERO s.r.o.46353348Dlouhá 164, 26101 Příbram
562264Lucie Travel, spol. s r.o.28905628Špitálská 11, 26101 Příbram
3141619M + L TOP AKCE MARKET, s.r.o.26178605Pražská 151, 26101 Příbram
279427MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE OSPO OKRESU PŘÍBRAM61099651Příbram, DLOUHÁ 155
1538126Motion RS, s.r.o., v likvidaci24737585Dlouhá 559, 26101 Příbram
2390174NURESTO s.r.o.27133214Pražská 7, 26101 Příbram
1551730ODBOROVÁ ORGANIZACE OSPO JEDNOTA SD61099643Příbram, DLOUHÁ 155
1697912Společenství pro dům Dlouhá 103, Příbram III24816469Dlouhá 103, 26101 Příbram
784360Společenství pro dům v Příbrami III, Dlouhá 10224767361Dlouhá 102, 26101 Příbram

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
778406MUDr.Jan Dundáček,Ordinace praktického zubního lékaře48954276Palackého 152, 26101 Příbram
2211360Bařtipánová Daniela67908471151, 26101 Příbram
3163838Bernášek Rudolf48957658Pražská 149, 26101 Příbram
756268Bernášková Jiřina65592905Pražská 149, 26101 Příbram
2695291Bernášková Markéta76112179Pražská 149, 26101 Příbram
1070407Böhm Martin88883680Pražská 7, 26101 Příbram
2248265Černý Martin71354891Pražská 145, 26101 Příbram
1116535Červená Hana14772213Pražská 10, 26101 Příbram
1154477Červený Karel47075554Pražská 10, 26101 Příbram
1505829Duong Oanh Ngo28205626Příbram, 26101, Příbram III, Pražská, 343
207446Duy Ngoc Nguyen65405111Václavské náměstí 105, 26101 Příbram
2501016Fuchsová Daniela42731241Palackého 152, 26101 Příbram
1494535Hušo Jaroslav13303139Pražská 8, 26101 Příbram
2695204Chyba Michal61653390Dlouhá 159, 26101 Příbram
1569095Jarolímek Zdeněk13298020Pražská 148, 26101 Příbram
2138794Jarolímková Alena45085455Pražská 148, 26101 Příbram
575399Karasová Lucie1212524Pražská 147, 26101 Příbram
834704Kohút Jan61096971Pražská 147, 26101 Příbram
1713858Kyzr Jan71698744Pražská 148, 26101 Příbram
202130Lan Nguyen Thi26400880Příbram, 26101, Příbram II, Václavské náměstí, 104
1906430Langerová Iva67256546Palackého 152, 26101 Příbram
228534Leiš Vladislav48958816Dlouhá 164, 26101 Příbram
1939136Leišová Marie45089990Dlouhá 164, 26101 Příbram
200265Levý Antonín47076330Příbram, 26101, Příbram II, Pražská, 1
944851Matějka Ladislav4041402Jiráskovy sady 16, 26101 Příbram