Coop Příbram, družstvo

Hlavní strana

Firma s názvem Coop Příbram, družstvo, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCIX 465. Její identifikační číslo je 31836 a sídlo firmy je Příbram II., Dlouhá 155.

Výpis z obchodního rejstříku Coop Příbram, družstvo

Datum zápisu: 4. 12. 1956

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCIX 465

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: qr2n96n

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Pekařství, cukrářství
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Pronájem a půjčování věcí movitých
pronájem průmyslového zboží
pekařské práce
zprostředkovatelská činnost v souladu s ust. § 31 odst. 2 zák. č....
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej drogistického zboží
Prodej drogistického zboží
leasingové služby v rámci živnosti volné
provoz nevýherních automatů
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
poskytování software
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Hostinská činnost
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
automatizované zpracování dat
Maloobchod tabákovými výrobky
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
pronájem motorových vozidel
účetnické a administrativní práce
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pekařství, cukrářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Řeznictví a uzenářství
ubytovací služby v rámci živnosti volné
výroba potravinářských výrobků v rámci živnosti volné

Adresa společnosti

Sídlo: Dlouhá 155, 26101 Příbram

Adresy: Příbram II., Dlouhá 155
od 23. 05. 1994
Příbram I., Nám. Pionýrů 152
od 04. 12. 1956 do 23. 05. 1994

Skutečnosti

  Usnesením členské schůze ze dne 26. května 2015 byla přijata změna stanov.
od 10. 07. 2015

  Přijetím stanov družstva členskou schůzí dne 27. května 2014 se družstvo podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.
od 10. 07. 2015

  Přijetím stanov družstva členskou schůzí dne 1.května 2014 se družstvo podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku
od 18. 08. 2014 do 10. 07. 2015

  Usnesením členské schůze ze dne 27.května 2014 byla přijata změna stanov
od 27. 06. 2014

  Usnesením členské schůze ze dne 1.května 2010 byla přijata změna stanov družstva.
od 27. 05. 2010

  Změna stanov přijata členskou schůzí dne 31.5.2008.
od 24. 07. 2008

  Změna stanov přijata členskou schůzí dne 31.5.2008.
od 09. 07. 2008

  Usnesením členské schůze ze dne 23. dubna 2005 byla přijata změna stanov družstva.
od 03. 08. 2005

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 12.06.2004 byly přijaty nové stanovy družstva.
od 07. 08. 2004

  Usnesením shromáždění delegátů dne 22. května 2001 byly přijatynové stanovy družstva, které jsou účinné od 1. ledna 2002.
od 25. 07. 2001

  Změna stanov schválena shromážděním delegátů dne 26.5.1999.
od 14. 10. 1999

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 20.5.1995 bylypřijaty nové stanovy družstva týkající se vnitřních poměrůdružstva.
od 25. 07. 1995

  Nedělitelný fond dle §18 odst. 2 zák. č. 42/92 Sb.:120,734.000,-Kč.
od 13. 05. 1993 do 26. 04. 2014

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 17.4.1991 bylypřijaty nové stanovy družstva.
od 25. 11. 1991

  Předtavenstvo se skládá z 11 členů.
od 25. 11. 1991 do 25. 07. 1995

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.3.1990 bylypřijaty změny a doplňky čl. 3, 4 a 7, čl. 21, čl. 28, čl. 30,čl. 32 písm. e/ a h/, čl. 35, 38, 42, 46 a 53 stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 03. 08. 1990

  Představenstvo se skládá z 9 - 15 členů.
od 25. 05. 1989 do 25. 11. 1991

  Usnesením konference delegátů družstva konané dne 22.11.1988byly schváleny nové stanovy družstva.
od 25. 05. 1989

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 25. 05. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 20.11.1986 bylapřijata změna stanov družstva v části I bod 4) písm.h) schválenáČeským svazem spotřebních družstev v Praze dne 23.1.1987 čj.42-I/87-Dr Go/Ko.
od 12. 06. 1987

  Ručení:Členové ručí částkou nejvýše do výše jednoho členského podílu.
od 15. 08. 1978 do 13. 05. 1993

  Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřníchpoměrů družstva.
od 15. 08. 1978

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 23.5.1978 byly přijatynové stanovy schválené představenstvem Českého svazu spotřebníchdružstev dne 16.6.1977 a 22.11.1977.
od 15. 08. 1978

  Mění a doplňuje se předmět činnosti zapsaný dle usnesení ze dne 29.1.1971 pod bodem f).
od 15. 08. 1978

  Představenstvo má 9 až 13 členů.
od 16. 05. 1972 do 25. 05. 1989

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 16. 05. 1972

  Usnesením konference delegátů ze dne 11.4.1972 byly přijaty novéstanovy družstva, schválené představenstvem Českého svazuspotřebních družstev v Praze dne 12.10.1971.
od 16. 05. 1972

  Členský podíl činí Kčs 100,-- a je splatný do jednoho roku odpřijetí za člena.
od 16. 05. 1972 do 13. 05. 1993

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28.11.1964 byly dosavadníčlánky stanov 1, 3, 6, 8, 18, 20, 21, 29, 31, 32, 33, 36, 41,46, 53, 55, 58, 59 a 60 změněny a stanovy doplněny články 61,62, 63.Tyto změny byly schváleny představenstvem Ústřeního svazuspotřebních družstev ze dne 13.10.1964 a týkají se vnitřníchpoměrů družstva.
od 27. 04. 1965

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 31.3.1962 a 30.3.1963 bylyzměněny články 49, 51 a 52 stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 08. 11. 1963

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 18. června 1960 bylyzměněny články 2,6,20,22,23,24,31,32,33,34,35,40,43,44,45 a 49stanov.
od 02. 12. 1960

  Představenstvo má nyní 9 - 15 členů včetně předsedy a nejménějednoho záspuce.
od 02. 12. 1960 do 16. 05. 1972

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 14.5.1960 a seschválením Ústředního svazu spotřebních družstev v Praze,sloučilo se bez likvidace, podle §§ 36,37 zák. č. 53/1954 Sb. veznění zák č. 20/56 Sb. ke dni 30.6.1960 toto družstvo jako p ř ej í m a j í c í s družstvem: "Jednota, lidové spotřebnídružstvo v Sedlčanech" jako družstvem p ř e j í m a n ý m.
od 02. 12. 1960

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 02. 12. 1960

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 13.3.1960 a seschválením Ústředního svazu spotřebních družstev v Prazesloučilo se bez likvidace podle §§ 36, 37 zák. č. 53/1954 veznění zák. č. 20/1956 Sb. ke dni 1.4.1960 toto družstvo jako p ře j í m a j í c í s družstvem:"Jednota, lidové spotřební družstvo v Dobříši", jako družstvem př e j í m a n ý m .
od 16. 06. 1960

  Usnesením shromáždění delegátů byly přijaty dne 13. dubna 1957nové stanovy.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 25. 06. 1957

  Usnesením valné hromady konané dne 25.8.1956 a se schválenímÚstředního svazu spotřebních družstev v Praze sloučilo se bezlikvidace podle § 36,37,38 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění zák. č.20/1956 Sb. ke dni 1. září 1956 toto družstvo, jako přejímající,se svazem: "Okresní svaz spotřebních družstev v Příbrami", jakosvazem půřejímaným.
od 10. 12. 1956

  Usnesením valné hromady konané dne 25. srpna 1956 a seschválením Ústředního svazu spotřebních družstev v Prazesloučilo se bez likvidace podle § 36,37 zák. č. 53/1954 Sb. veznění zák. č. 20/1956 Sb. ke dni 1.9.1956 toto družstvo, jakopřejímající, s družstvem:"J e d n o t a , lidové spotřební družstvo v Hluboši, okresPříbram", jako družstvem přejímaným.
od 10. 12. 1956

  Usnesením valné hromady konané dne 25.8.1956 a se schválenímÚstředního svazu spotřebních družstev v Praze sloučilo se bezlikvidace podle § 36,37 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění zák. č.20/1956 Sb. ke dni 1.9.1956 toto družstvo, jako přejímající, sdružstvem:"J e d n o t a , lidové spotřební družstvo v Milíně, okresPříbram, jako družstvem přejímaným.
od 10. 12. 1956

  Usnesením valné hromady konané dne 25.8.1956 a se schválenímÚstředního svazu spotřebních družstev v Praze sloučilo se bezlikvidace podle § 36, 37 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění zák. č.20/1956 Sb. ke dni 1.9.1956 toto družstvo, jako přejímající, sdružstvem: "Jednota, lidové spotřební družstvo v Podlesí, okresPříbram", jako družstvem přejímaným.
od 10. 12. 1956

  Usnesením valné hromady konané dne 25.8.1956 a se schválenímÚstředního svazu spotřebních družstev v Praze sloučilo se bezlikvidace podle § 36, 37 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění zák. č.20/1956 Sb. ke dni 1.9.1956 toto družstvo, jako přejímající, sdružstvem:"Jednota, lidové spotřební družstvo v Dolních Hbitech, okresPříbram", jako družstvem přejímaným.
od 10. 12. 1956

  Údaje o zřízení družstva:Stanovy lidového družstva schváleny ustavující valnou hromadoudne 258.1956.Souhlas Ústředního svazu spotřebních družstev v Praze ze dne8.10.1956 zn. EO 8850/56.
od 04. 12. 1956

  Ručení: Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobkučlenského podílu.
od 04. 12. 1956 do 15. 08. 1978

  Členský počíl činí 40,--Kčs a je splatný do jednoho roku popřijetí za člena.
od 04. 12. 1956 do 16. 05. 1972

  Představenstvo se skládá z předsedy, jeho zástupce a dalších 5až 9 členů.
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŘÍHA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 10. 07. 2015
Statutární orgán - předseda
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010

Adresa: U Ovčína 1456, 263 01 Dobříš
od 10. 07. 2015
Dobříš, U ovčína 1456, okres Příbram, PSČ 26301
od 20. 11. 1997 do 20. 05. 2010
Příbram VII 464
od 13. 02. 1997 do 20. 11. 1997


Název/Jméno: PATÁK JAROSLAV

IČO: 67260438

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 10. 07. 2015
Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010
Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 do 13. 02. 1997

Adresa: č.p. 135, 262 55 Petrovice
od 10. 07. 2015
Petrovice 135
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010
Petrovice 135
od 03. 08. 1990 do 13. 02. 1997


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ BOHUMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 10. 07. 2015
Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 05. 1994 do 13. 02. 1997

Adresa: č.p. 126, 262 61 Višňová
od 10. 07. 2015
Višňová 126
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010
Višňová 126
od 23. 05. 1994 do 13. 02. 1997


Název/Jméno: MERTOVÁ JOLANA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 10. 07. 2015
Statutární orgán - místopředseda
od 27. 05. 2010 do 10. 07. 2015
Statutární orgán - předseda
od 20. 05. 2010 do 27. 05. 2010
Statutární orgán - člen
od 12. 06. 2000 do 20. 05. 2010
Statutární orgán - člen
od 13. 05. 1993 do 25. 07. 1995

Adresa: Brodská 106, Příbram VIII, 261 01 Příbram
od 10. 07. 2015
Příbram VIII, Brodská 106, PSČ 26101
od 20. 05. 2010 do 10. 07. 2015
Příbram VIII, Brodská 106
od 12. 06. 2000 do 20. 05. 2010
Příbram VIII.
od 13. 05. 1993 do 25. 07. 1995


Název/Jméno: ZAPLETAL PAVEL

IČO: 68180471

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 10. 07. 2015
Statutární orgán - člen
od 20. 05. 2010 do 10. 07. 2015
Statutární orgán - místopředseda
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010
Statutární orgán - místopředseda
od 25. 07. 1995 do 13. 02. 1997

Adresa: Majerova 259, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram
od 10. 07. 2015
Příbram VI - Březové Hory, Majerova 259, PSČ 26101
od 27. 05. 2010 do 10. 07. 2015
Příbram VI - Březové Hory, Majerova 562, PSČ 26101
od 20. 05. 2010 do 27. 05. 2010
Příbram VI 562, PSČ 26101
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010
Příbram VI 562, PSČ 26101
od 25. 07. 1995 do 13. 02. 1997


Název/Jméno: PELEŠČÁKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010
Statutární orgán - místopředseda
od 23. 05. 1994 do 13. 02. 1997
Statutární orgán - člen
od 13. 05. 1993 do 23. 05. 1994

Adresa: Příbram IV 213
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010
Příbram IV 213
od 13. 05. 1993 do 13. 02. 1997


Název/Jméno: JECHORTOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010
Statutární orgán - člen
od 25. 07. 1995 do 13. 02. 1997

Adresa: Obořiště 116, okres Příbram, PSČ 26212
od 13. 02. 1997 do 20. 05. 2010
Obořiště 116, okres Příbram, PSČ 26212
od 25. 07. 1995 do 13. 02. 1997


Název/Jméno: SUKDOLÁKOVÁ DAGMAR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 08. 2005 do 20. 05. 2010

Adresa: Příbram - Drahlín 208, PSČ 26101
od 03. 08. 2005 do 20. 05. 2010


Název/Jméno: HETFLAJŠOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 08. 2005 do 20. 05. 2010

Adresa: Milín, Buk 74, PSČ 26231
od 03. 08. 2005 do 20. 05. 2010


Název/Jméno: ČEJDÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 do 24. 07. 2008
Statutární orgán - člen
od 25. 07. 1995 do 13. 02. 1997

Adresa: Zalužany, Holušice 12, okres Příbram, PSČ 26284
od 13. 02. 1997 do 24. 07. 2008
Zalužany, Holušice 12, okres Příbram, PSČ 26284
od 25. 07. 1995 do 13. 02. 1997


Název/Jméno: PUDILOVÁ MILUŠE

IČO: 47060077

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 do 12. 06. 2000
Statutární orgán - člen
od 25. 07. 1995 do 13. 02. 1997

Adresa: Sedlčany, Potoční 789, okres Příbram, PSČ 26401
od 13. 02. 1997 do 12. 06. 2000
Sedlčany, Potoční 789, okres Příbram, PSČ 26401
od 25. 07. 1995 do 13. 02. 1997


Název/Jméno: KVĚTOŇOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 02. 1997 do 03. 08. 2005
Statutární orgán - člen
od 25. 11. 1991 do 13. 02. 1997

Adresa: Podlesí 233
od 13. 02. 1997 do 03. 08. 2005
Podlesí 233
od 25. 11. 1991 do 13. 02. 1997


Název/Jméno: SKALNÍKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 02. 1995 do 25. 07. 1995

Adresa: Stará Huť čp. 260, okres Příbram
od 02. 02. 1995 do 25. 07. 1995


Název/Jméno: DRMLA LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 05. 1994 do 02. 02. 1995
Statutární orgán - místopředseda
od 25. 11. 1991 do 23. 05. 1994
Statutární orgán - předseda
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991

Adresa: Drahlín 107, okres Příbram
od 03. 08. 1990 do 02. 02. 1995


Název/Jméno: ŘÍHA JAROSLAV

IČO: 13142062

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 13. 05. 1993 do 13. 02. 1997
Statutární orgán - místopředseda
od 25. 11. 1991 do 13. 05. 1993
Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991

Adresa: Příbram VII 464
od 23. 05. 1994 do 13. 02. 1997
Chraštice 50, okres Příbram
od 03. 08. 1990 do 23. 05. 1994


Název/Jméno: FULÍN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 13. 05. 1993 do 25. 07. 1995

Adresa: Březnice 562
od 13. 05. 1993 do 25. 07. 1995


Název/Jméno: SCHERFER VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 05. 1993 do 25. 07. 1995

Adresa: Drahlín 173, okres Příbram
od 13. 05. 1993 do 25. 07. 1995


Název/Jméno: HAUPTMAN OTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 25. 11. 1991 do 13. 05. 1993

Adresa: Příbram IX 73
od 25. 11. 1991 do 13. 05. 1993


Název/Jméno: ŠUSTR VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 25. 11. 1991 do 04. 12. 1992
Statutární orgán - místopředseda
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991
Statutární orgán - předseda
od 26. 01. 1990 do 03. 08. 1990
Statutární orgán - místopředseda
od 03. 06. 1982 do 26. 01. 1990

Adresa: Rožmitál pod Třemšínem, Zálanská 649, okres Příbram
od 26. 01. 1990 do 04. 12. 1992
Rožmitál pod Třemšínem, Zalánská 649, okres Příbram
od 03. 06. 1982 do 26. 01. 1990


Název/Jméno: PETÁK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 25. 11. 1991 do 23. 05. 1994

Adresa: Lazsko 2, okres Příbram
od 25. 11. 1991 do 23. 05. 1994


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 25. 11. 1991 do 13. 05. 1993

Adresa: Milín 218, okres Příbram
od 25. 11. 1991 do 13. 05. 1993


Název/Jméno: KELICH VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991

Adresa: Sedlčany čp. 1068, okres Příbram
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991


Název/Jméno: HANOUSEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991

Adresa: Sedlčany 698, okres Příbram
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991


Název/Jméno: VOJÍŘOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991

Adresa: Příbram I 72
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991


Název/Jméno: ČUŘÍN VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991

Adresa: Jince 261, okres Příbram
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991


Název/Jméno: JAROŠOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 do 13. 05. 1993

Adresa: Příbram, Lhota 5
od 03. 08. 1990 do 13. 05. 1993


Název/Jméno: ŠINOGL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991

Adresa: Sedlčany 663, okres Příbram
od 03. 08. 1990 do 25. 11. 1991


Název/Jméno: ŠPRYNGLOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 do 13. 05. 1993

Adresa: Příbram VI 336
od 03. 08. 1990 do 13. 05. 1993


Název/Jméno: PETRŽELKA KAMIL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1990 do 13. 05. 1993

Adresa: Milín, okres Příbram
od 03. 08. 1990 do 13. 05. 1993


Název/Jméno: HAVLÍČKOVÁ MARIE

IČO: 61252638

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 26. 01. 1990 do 03. 08. 1990
Statutární orgán - člen
od 12. 06. 1987 do 26. 01. 1990

Adresa: Voltuš 50
od 12. 06. 1987 do 03. 08. 1990


Název/Jméno: NOSKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 01. 1990 do 03. 08. 1990

Adresa: Dobříš, ul. Vítězného února 606, okres Příbram
od 26. 01. 1990 do 03. 08. 1990


Název/Jméno: NÝDROVÁ KVĚTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 06. 1987 do 03. 08. 1990

Adresa: Sedlčany 726, okres Příbram
od 12. 06. 1987 do 03. 08. 1990


Název/Jméno: ZELENKA JIŘÍ

IČO: 44579535

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 06. 1987 do 25. 11. 1991

Adresa: Prosenická Lhota 31, okres Příbram
od 12. 06. 1987 do 25. 11. 1991


Název/Jméno: LIŠKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 07. 1982 do 03. 08. 1990

Adresa: Příbram I čp.16
od 27. 07. 1982 do 03. 08. 1990


Název/Jméno: LUKŠAN ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 07. 1982 do 03. 08. 1990

Adresa: Bohutín 157
od 27. 07. 1982 do 03. 08. 1990


Název/Jméno: JÁRKA VLADIMÍR

IČO: 71654569

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 07. 1982 do 03. 08. 1990

Adresa: Dobříš 1017, okres Příbram
od 27. 07. 1982 do 03. 08. 1990


Název/Jméno: VÁVRA VÁCLAV

IČO: 13352164

Funkce: Statutární orgán - člen
od 11. 01. 1982 do 03. 08. 1990
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 04. 12. 1956 do 11. 01. 1982

Adresa: Příbram VII, náměstí VŘSR 298
od 03. 06. 1982 do 03. 08. 1990
Milín 7, okres Příbram
od 04. 12. 1956 do 03. 06. 1982


Název/Jméno: NOSEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 03. 06. 1982 do 26. 01. 1990

Adresa: Dobříš, ul. Vítězného února 606, okres Příbram
od 03. 06. 1982 do 26. 01. 1990


Název/Jméno: ZAHRÁDKA KAREL

IČO: 64907236

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 04. 1981 do 11. 01. 1982

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Zelená 25
od 28. 04. 1981 do 11. 01. 1982


Název/Jméno: KOZA LUDVÍK

IČO: 69370192

Funkce: Statutární orgán - člen
od 15. 08. 1978 do 28. 04. 1981

Adresa: Nový Kmín 417
od 15. 08. 1978 do 28. 04. 1981


Název/Jméno: HRUBÁ MARIE

IČO: 62671618

Funkce: Statutární orgán - člen
od 15. 08. 1978 do 03. 08. 1990

Adresa: Daleké Dušníky 17, okres Příbram
od 15. 08. 1978 do 03. 08. 1990


Název/Jméno: MRÁZEK ANTONÍN

IČO: 65600240

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 15. 08. 1978 do 03. 06. 1982

Adresa: Příbram VII 499
od 15. 08. 1978 do 03. 06. 1982


Název/Jméno: KADLEC JAROSLAV

IČO: 16860217

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 do 12. 06. 1987

Adresa: Hvožďany 116
od 03. 08. 1976 do 12. 06. 1987


Název/Jméno: MALENDOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 do 27. 07. 1982

Adresa: Líchovy 12
od 03. 08. 1976 do 27. 07. 1982


Název/Jméno: LIŠKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 do 15. 08. 1978

Adresa: Příbram IV 287
od 03. 08. 1976 do 15. 08. 1978


Název/Jméno: HARTLOVÁ DARINA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 do 27. 07. 1982

Adresa: Dobříš 1240, okres Příbram
od 03. 08. 1976 do 27. 07. 1982


Název/Jméno: MISTERKOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 do 27. 07. 1982
Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 do 08. 11. 1963

Adresa: Trhové Dušníky 117, okres Příbram
od 03. 08. 1976 do 27. 07. 1982
Trhové Dušníky 32, okres Příbram
od 02. 12. 1960 do 08. 11. 1963


Název/Jméno: PAVLASOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 03. 08. 1976 do 12. 06. 1987

Adresa: Dubenec 43
od 03. 08. 1976 do 12. 06. 1987


Název/Jméno: BUREŠ MILAN

IČO: 67494331

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 05. 1976 do 15. 08. 1978

Adresa: Praha 3, Na Rovnosti 2246/1
od 11. 05. 1976 do 15. 08. 1978


Název/Jméno: ČERMÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 11. 05. 1976 do 03. 08. 1976
Statutární orgán - předseda
od 16. 05. 1972 do 11. 05. 1976
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 02. 12. 1960 do 16. 05. 1972

Adresa: Kosova Hora 103, okres Příbram
od 16. 05. 1972 do 03. 08. 1976
Kosová Hora 103
od 02. 12. 1960 do 16. 05. 1972


Název/Jméno: PÁTEK JOSEF

IČO: 76242650

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 11. 05. 1976 do 03. 06. 1982
Statutární orgán - místopředseda
od 16. 05. 1972 do 11. 05. 1976

Adresa: Příčovy 30, okres Příbram
od 16. 05. 1972 do 03. 06. 1982


Název/Jméno: DAVID KAREL

IČO: 1479539

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 03. 03. 1975 do 03. 06. 1982

Adresa: Sedlčany, Švermova 515, okres Příbram
od 03. 03. 1975 do 03. 06. 1982


Název/Jméno: ŽŮČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 05. 1974 do 12. 06. 1987
Statutární orgán - předseda
od 04. 12. 1956 do 16. 05. 1972

Adresa: Podlesí 216
od 28. 05. 1974 do 12. 06. 1987
Podlesí 216
od 04. 12. 1956 do 16. 05. 1972


Název/Jméno: TOMÁŠKOVÁ JAROSLAVA

IČO: 42969191

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 05. 1974 do 03. 08. 1976

Adresa: Příbram VII 191
od 28. 05. 1974 do 03. 08. 1976


Název/Jméno: ČERNOHORSKÝ ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 05. 1972 do 03. 08. 1976

Adresa: Dobříš 1155, okres Příbram
od 16. 05. 1972 do 03. 08. 1976


Název/Jméno: ČUHÁK DEZIDER

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 05. 1972 do 03. 08. 1976

Adresa: Rožmitál pod Třemšínem 6, okres Příbram
od 16. 05. 1972 do 03. 08. 1976


Název/Jméno: LUKÁŠOVÁ ANEŽKA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 05. 1972 do 15. 08. 1978

Adresa: Krásná Hora 62, okres Havlíčkův Brod
od 16. 05. 1972 do 15. 08. 1978


Název/Jméno: BURDA BOŽETĚCH

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 05. 1972 do 28. 05. 1974

Adresa: Klučenice 37, okres Příbram
od 16. 05. 1972 do 28. 05. 1974


Název/Jméno: SVATOŇ VÁCLAV

IČO: 48602311

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1969 do 16. 05. 1972

Adresa: Hudčice, okres Příbram
od 17. 12. 1969 do 16. 05. 1972


Název/Jméno: ČEDÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1969 do 03. 08. 1990

Adresa: Kamýk nad Vltavou 93, okres Příbram
od 17. 12. 1969 do 03. 08. 1990


Název/Jméno: TRINER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1969 do 03. 08. 1976

Adresa: Smolotely, okres Příbram
od 17. 12. 1969 do 03. 08. 1976


Název/Jméno: HRŮŠOVÁ ZDENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1969 do 03. 08. 1976

Adresa: Sedlčany, okres Příbram
od 17. 12. 1969 do 03. 08. 1976


Název/Jméno: JÍROVÁ HELENA

IČO: 17029449

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1969 do 16. 05. 1972

Adresa: Svaté Pole 11, okres Příbram
od 17. 12. 1969 do 16. 05. 1972


Název/Jméno: ŠTĚTINA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 11. 1966 do 28. 05. 1974

Adresa: Milín 21, okres Příbram
od 04. 11. 1966 do 28. 05. 1974


Název/Jméno: JEŽEK KAREL

IČO: 12586081

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 11. 1966 do 16. 05. 1972

Adresa: Příbram VII 132
od 04. 11. 1966 do 16. 05. 1972


Název/Jméno: RUDOLF JOSEF

IČO: 14563631

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1965 do 04. 11. 1966

Adresa: Pičín 98, okres Příbram
od 27. 04. 1965 do 04. 11. 1966


Název/Jméno: KOPIČKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1965 do 04. 11. 1966

Adresa: Zdaboř-Příbram V 43
od 27. 04. 1965 do 04. 11. 1966


Název/Jméno: HRUŠKA KAREL

IČO: 47106280

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1965 do 17. 12. 1969

Adresa: Sedlčany, ul. Víta Nejedlého 529, okres Příbram
od 27. 04. 1965 do 17. 12. 1969


Název/Jméno: ROKYTA OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1965 do 17. 12. 1969

Adresa: Chotilsko 11, okres Příbram
od 27. 04. 1965 do 17. 12. 1969


Název/Jméno: VRŠECKÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 11. 1963 do 27. 04. 1965

Adresa: Mokrá Vrata
od 08. 11. 1963 do 27. 04. 1965


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

IČO: 41821114

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 11. 1963 do 27. 04. 1965

Adresa: Trhové Dušníky 71, okres Příbram
od 08. 11. 1963 do 27. 04. 1965


Název/Jméno: MÍKA KAREL

IČO: 87480611

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 11. 1963 do 03. 08. 1976

Adresa: Hluboš 70, okres Příbram
od 08. 11. 1963 do 03. 08. 1976


Název/Jméno: SOBĚSLAVSKÁ ANEŽKA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 11. 1963 do 27. 04. 1965

Adresa: Sedlčany 423, okres Příbram
od 08. 11. 1963 do 27. 04. 1965


Název/Jméno: GRUNTOVÁ ALŽBĚTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 11. 1963 do 16. 05. 1972

Adresa: Pňovice 57, okres Olomouc
od 08. 11. 1963 do 16. 05. 1972


Název/Jméno: BENHÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 do 27. 04. 1965

Adresa: Sedlčany 32, okres Příbram
od 02. 12. 1960 do 27. 04. 1965


Název/Jméno: PATOČKA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 do 08. 11. 1963

Adresa: Nový Knín 69, okres Příbram
od 02. 12. 1960 do 08. 11. 1963


Název/Jméno: POČEPICKÝ BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 do 27. 04. 1965

Adresa: Sedlčany 112, okres Příbram
od 02. 12. 1960 do 27. 04. 1965


Název/Jméno: BUZEK JAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 do 08. 11. 1963

Adresa: Dobříš 36, okres Příbram
od 02. 12. 1960 do 08. 11. 1963


Název/Jméno: SLÁDEK ANTONÍN

IČO: 40236340

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 do 17. 12. 1969

Adresa: Obecnice 2, okres Příbram
od 02. 12. 1960 do 17. 12. 1969


Název/Jméno: ŠRÁMEK JAROSLAV

IČO: 11238283

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 12. 1960 do 08. 11. 1963

Adresa: Drahlín 130, okres Příbram
od 02. 12. 1960 do 08. 11. 1963


Název/Jméno: LOUŽECKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - zástupce předsedy
od 02. 12. 1960 do 03. 03. 1975

Adresa: Sedlčany 43, okres Příbram
od 02. 12. 1960 do 03. 03. 1975


Název/Jméno: RYDRYCHOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 25. 06. 1957 do 02. 12. 1960

Adresa: Obecnice 159, okres Příbram
od 25. 06. 1957 do 02. 12. 1960


Název/Jméno: ŠACH JIŘÍ

IČO: 68282427

Funkce: Statutární orgán - člen
od 25. 06. 1957 do 27. 04. 1965

Adresa: Příbram VI 369
od 25. 06. 1957 do 27. 04. 1965


Název/Jméno: ZAPLETAL VLADIMÍR

IČO: 18791727

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960

Adresa: Smolotely 86, okres Příbram
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960


Název/Jméno: PIKART KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960

Adresa: Milín 135, okres Příbram
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960


Název/Jméno: ŽAHOUREK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 do 25. 06. 1957

Adresa: Hluboš 39, okres Příbram
od 04. 12. 1956 do 25. 06. 1957


Název/Jméno: MUŽÍK EMANUEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960

Adresa: Dubno 102, okres Příbram
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960


Název/Jméno: BAIER MIROSLAV

IČO: 67231276

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 do 25. 06. 1957

Adresa: Podlesí 223
od 04. 12. 1956 do 25. 06. 1957


Název/Jméno: RADA MILOSLAV

IČO: 65439929

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 do 08. 11. 1963

Adresa: Oseč 33
od 04. 12. 1956 do 08. 11. 1963


Název/Jméno: POLÁK LADISLAV

IČO: 45993017

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960

Adresa: Obecnice 89, okres Příbram
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960


Název/Jméno: WEISLEBER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960

Adresa: Podlesí 249
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960


Název/Jméno: ŠEBEK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960

Adresa: Vysoká Pec 131
od 04. 12. 1956 do 02. 12. 1960


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 10. 2013


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jolana Mertová


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 5. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 6. 2003

Obory činnosti: - skladování zboží
od 11. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 11. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 11. 06. 2003 do 30. 06. 2008

Přerušení: od 27. 01. 2008 do 30. 06. 2008
od 27. 01. 2006 do 26. 01. 2008
od 07. 10. 2003 do 06. 10. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 6. 1997

Obory činnosti: - pronájem motorových vozidel - zařízení prodejen - zařízení pohostinství - zařízení kancelářských prostor
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 6. 1997

Zánik oprávnění:14. 3. 2001


pekařské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1996

Zánik oprávnění:21. 4. 2000


zprostředkovatelská činnost v souladu s ust. § 31 odst. 2 zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1996

Zánik oprávnění:21. 3. 2001


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1996

Obory činnosti: - chemické látky....................... (jinými výrobky)
od 05. 05. 2000 do 29. 03. 2001

Zánik oprávnění:29. 3. 2001


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1996

Odpovědní zástupci: Milada Hetflajšová

Zánik oprávnění:5. 5. 2000


Prodej drogistického zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 1996

Obory činnosti: - kosmetickým a drogistickým zbožím
od 05. 05. 2000 do 29. 03. 2001

Zánik oprávnění:29. 3. 2001


Prodej drogistického zboží

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 9. 1996

Zánik oprávnění:5. 5. 2000


leasingové služby v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 7. 1996

Zánik oprávnění:21. 3. 2001


provoz nevýherních automatů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 2. 1996

Zánik oprávnění:21. 3. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 1. 1995

Přerušení: od 22. 10. 2009 do 22. 10. 2014
od 05. 03. 2007 do 04. 03. 2009
od 22. 12. 2004 do 21. 12. 2006


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 2. 1994

Obory činnosti: - poradenství v oblasti software
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jolana Mertová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 2. 1994

Zánik oprávnění:14. 3. 2001


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Obory činnosti: - zpracování dat
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jolana Mertová

Přerušení: od 27. 01. 2008 do 30. 06. 2008
od 27. 01. 2006 do 26. 01. 2008
od 07. 10. 2003 do 06. 10. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Zánik oprávnění:14. 3. 2001


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1992

Obory činnosti: - zajišťování administrativní činnosti....................... (další činnosti)
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jolana Mertová

Přerušení: od 27. 01. 2008 do 30. 06. 2008
od 27. 01. 2006 do 26. 01. 2008
od 07. 10. 2003 do 06. 10. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1992

Obory činnosti: - se širokým sortimentem zboží
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- s převahou potravin a nápojů
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1992

Obory činnosti: - sportovním zbožím
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- žíravinami....................... (jiným zbožím)
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 29. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Milada Hetflajšová

Zánik oprávnění:14. 3. 2001


účetnické a administrativní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Milada Hetflajšová

Zánik oprávnění:19. 5. 2000


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1992

Zánik oprávnění:14. 3. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 1992


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jolana Mertová

Zánik oprávnění:19. 3. 2001


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jolana Mertová

Přerušení: od 27. 01. 2008 do 26. 01. 2010
od 27. 01. 2006 do 26. 01. 2008
od 07. 10. 2003 do 06. 10. 2005


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jolana Mertová


ubytovací služby v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1956

Zánik oprávnění:21. 3. 2001


výroba potravinářských výrobků v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1956

Obory činnosti: - výroba műsli a směsí obilovin
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- zpracování vajec
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, brambor a hub
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- výroba jedlých tuků a olejů
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- výroba cukru a přírodních sladidel
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, čokolády,
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- výroba čokoládových a nečokoládových cukrovinek
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- medu a medoviny
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- výroba konzervovaných a instantních hotových jídel
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- úprava rýže a luštěnin
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- úprava kávy, čaje, koření
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- výroba potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, bezlepkové, pro redukční, nízkoproteinové diety apod.)
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- výroba kvasného octa a droždí
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- výroba škrobu a potravin na bázi škrobu
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- výroba těstovin
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001
- zpracování ryb a vodních živočichů
od 29. 03. 2001 do 21. 03. 2001

Zánik oprávnění:21. 3. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00031836

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1092803COOP Centrum družstvo60194910Praha 1, Na Poříčí 30, PSČ 11000 - statutární orgán

Související firmy

#NázevICOAdresa
2605278" DANĚ ČERMÁK, spol. s r. o. " v likvidaci25011740Kamenná 2963/12, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
1326563"Bytové družstvo Františka Ondříčka 4"26020700Fr. Ondříčka 977/4, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
3365836"Bytové družstvo Salmovská 1524, Praha 2"61463566Salmovská 1524/12, Nové Město, 120 00 Praha 2
1891147"C I H E X" s.r.o.62240366Lipská 4705, 430 03 Chomutov
2856380"EXIM B" spol. s r.o.- v likvidaci60705361Tyršova 465, 664 01 Řícmanice
2720966"JHC" spol. s r. o.46504079Rudolfa Frimla 750, 541 01 Trutnov 1
2082055"JUNIEURO,spol.s.r.o. v likvidaci47536403Praha 1, Senovážné náměstí 3
2274329"Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.)62967291okr. Kutná Hora, Opatovice I 43
3156745"N E T" společnost s ručením omezeným48026760K lesu 500/29, Libuš, 142 00 Praha 4
1951370"PP-PLAST, s.r.o."25225600Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 14000
2170592"QUATTRO S" spol. s r.o.45358168Plzeň, Rolnické náměstí 14, PSČ 31200
3253233"Společenství domu Slezská 2887 Frýdek-Místek"26796881Slezská 2887, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
3117534"Společenství Majakovského 3"26797402Havířov - Město, Majakovského 898/3, PSČ 73601
2939202"Společenství pro dům Vančurova 769, Nýřany"72046228Nýřany, Vančurova 769, PSČ 33023
828212"Společenství Sokolovská 56,58,60"25875922Ostrava-Poruba, Sokolovská 1251/58, PSČ 70800
31006491. Mariánská CZ, s.r.o.25554280Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno
6986652KD Services s.r.o.5565529Bezručova 408, Záblatí, 735 52 Bohumín
27786943D INVEST s.r.o.28817231Pardubická 233, 530 02 Srnojedy
7216433IMAGE s.r.o. - v likvidaci26366525Plzeň, náměstí Míru 1076/2, PSČ 30100
4422174EVER REST s.r.o. v likvidaci27405435Praha, 14200, Kamýk, Zelenkova, 530/3
28459017 days Energy, SE2386551Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3
1195844A PLUS STAV s.r.o.26195437Sobotecká 2360/5, Vinohrady, 101 00 Praha 10
971020A U T O C O M P A X spol. s r.o. v likvidaci60108096Semily, Nádražní 164, PSČ 51301
1162059A.P.K.R.,společnost s ručením omezeným61457159Tasovská 370/14, Zličín, 155 21 Praha 5
2874053Aac, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) "v likvidaci"41030753Zábřeh, okres Šumperk

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí