CPI - Bor, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem CPI - Bor, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5651. Její identifikační číslo je 25712136

Výpis z obchodního rejstříku CPI - Bor, a.s.

Datum zápisu: 20. 11. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5651

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: f99dhcn

Předmět podnikání: Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Poskytování telekomunikačních služeb f) hlasové služby poskytované...
Reklamní činnost a marketing
Pronájem a půjčování věcí movitých
Realitní činnost
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Provoz ubytoven
Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Vladislavova 1390/17, 11000 Praha

Adresy: Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 20. 07. 2015
Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000
od 03. 10. 2007 od 20. 07. 2015
Praha 4, Na Záhonech čp.1386 č.or.73, PSČ 14100
od 17. 07. 2003 od 03. 10. 2007
Praha 1, Perlová 412/1, PSČ 11000
od 06. 09. 2002 od 17. 07. 2003
Praha 1, Spálená 29/97
od 21. 08. 2000 od 06. 09. 2002
Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 12000
od 20. 11. 1998 od 21. 08. 2000

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 27. 01. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 27. 01. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 27. 01. 2014

  Dne 22. ledna 1999 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění z částky 1.000.000,- Kčna částku 171.000.000,- Kč tj. o 170.000.000,- Kč upsáním 1.700ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě se jmenovitouhodnotou 100.000,- Kč každá, veřejně neobchodovatelných, kterébudou nově vydány, jejichž emisní kurz se rovná jejich jmenovitéhodnotě s tím, že emisní ážio se neupisuje. Všech 1.700 ksakcií, které budou nově vydány, upíše v rámci svého přednostníhopráva výše uvedený jediný akcionář, a to v rozsahu svého 100%podílu na základním jmění, a to nepeněžitým vkladem. Akcionářuskuteční své přednostní právo na upsání všech 1.700 ks akcií,které budou nově vydány v příslušně označené prostoře v sídlespolečnosti, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne právní mociusnesení rejstříkového soudu, kterým bude zapsán úmysl opředmětném zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Nepeněžitý vklad bude splacen jediným akcionářem v den úpisuakcií.Předmětem nepeněžitého vkladu tohoto jediného společníka jsounemovitosti zapsané na listech vlastnictví č. 782, 752, 962vedený v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Tachově.Ocenění tohoto výše uvedeného nepěněžitého vkladu bylo určeno vesmyslu § 59 odst.3 obchodního zákoníku dvěma níže uvedenýmiznaleckými posudky, a to:1) znaleckými posudkem číslo 2574/98 ze dne 16.12.1998vypracovaného Ing. Františkem Slaninou, znalcem v oboruekonomika, stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, stavbyobytné, prům. a zeměď., bytem Příbram VII., Mládežnická 520, veznění dodatku č. 2603/99 ze dne 10.1.1999, vypracovanéhototožným znalcem, a to částkou 170.522.320,- Kč /slovystosedmdesátmilionůpětsetdvacetdvatisíctřistadvacet korunčeských/2. znaleckým posudkem číslo 1635/99 ze dne 15.12.1998vypracovaného Ladislavem Řehořkem, znalcem v oboru ekonomika,specializace ceny a odhady nemovitostí, bytem Příbram V.,Drkolnovská 219, ve znění jeho dodatku č. 1635/99 (s označenímdodatek č.1) ze dne 3.1.1999, vypracovaného totožným znalcem, ato částkou 170.894.930,- Kč /slovystosedmsedátmilionůosmsetdevadesátčtyřitisícdevětsettřicet korunčeských/.Tyto znalecké posudky, které byly jedinému akcionáři předloženy,byly tímto jediným akcionářem schváleny, a pro oceněnívkládaného nepeněžitého vkladu jediný akcionář použil nižší zobou ocenění, a to ocenění provedené znaleckým posudkem číslo2574/98 ze dne 16.12.1998 vypracovaným Ing.Františkem Slaninou,znalcem v oboru ekonomika, stavebnictví, ceny a odhadynemovitostí, stavby obytné, prům. a zeměď., bytem Příbram VII.,Mládežnická 520, ve znění jeho dodatku č. 2603/99 ze dne10.1.1999, vypracovaného totožným znalcem, které pro účelyzvýšení jmění zaokrouhlil směrem dolů z částky 170.522.320,- Kčna částku 170.000.000,- Kč.Hodnota nepeněžitého vkladu podle tohoto použitého tržníhoocenění (po jeho zaokrouhlení směrem dolů) činí tedy170.000.000,- Kč a odpovídá emisnímu kursu upsaných akciísplácených tímto nepeněžitým vkladem s tím, že emisní kurs každéakcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč/slovy jednostotisíc korun českých/, tj.za všech 1700 ksupisovaných akcií 170.000.000,- Kč.
od 17. 02. 1999 od 29. 03. 1999

Akcie

Počet: 1 710 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 10. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: Czech Property Investments, a.s.

IČO: 42716161

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 01. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HAVELKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 07. 2006 od 03. 10. 2007


Název/Jméno: TRNĚNÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 07. 2006 od 27. 01. 2014


Název/Jméno: NĚMEČEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2012


Název/Jméno: SEMRÁD PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 10. 2007 od 27. 01. 2014


Název/Jméno: KAMENICKÝ RADAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2012 od 27. 01. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 2007 od 14. 11. 2012


Název/Jméno: ŠTOLBA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 10. 2007 od 27. 01. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2006 od 03. 10. 2007


Název/Jméno: KARAS VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 10. 2007 od 14. 11. 2012


Název/Jméno: KALISTA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2006 od 03. 10. 2007


Název/Jméno: PAŘÍZKOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2006 od 03. 10. 2007


Název/Jméno: ŠEDIVEC PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 01. 2006 od 26. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představesntva
od 17. 07. 2003 od 02. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2003 od 17. 07. 2003


Název/Jméno: SPĚVÁK TOMÁŠ

IČO: 2602539

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 01. 2006 od 26. 07. 2006


Název/Jméno: FRABŠA VLASTIMIL

IČO: 76092461

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 2006 od 03. 10. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2003 od 02. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 01. 2003 od 17. 07. 2003


Název/Jméno: MAZÁČOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2004 od 02. 01. 2006


Název/Jméno: HOŘEJŠÍ KLÁRA

IČO: 41717686

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2003 od 03. 08. 2004


Název/Jméno: MATUŠŮ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představesntva
od 17. 07. 2003 od 02. 01. 2006


Název/Jméno: KRČOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 07. 2003 od 02. 01. 2006


Název/Jméno: BRYNDA DAVID

IČO: 67271791

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2003 od 08. 02. 2006


Název/Jméno: KUBICA RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2002 od 17. 07. 2003


Název/Jméno: Dipl.Min EDUARD KREBES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 08. 2001 od 20. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 11. 1998 od 15. 08. 2001


Název/Jméno: ČERNOHOUS JAN

IČO: 67507433

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 2001 od 06. 09. 2002


Název/Jméno: DORIČKO PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 08. 2001 od 20. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 08. 2000 od 15. 08. 2001


Název/Jméno: FRIEDMAN VICTORA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 08. 2001 od 17. 07. 2003


Název/Jméno: KREBESOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2001 od 17. 07. 2003


Název/Jméno: JÍRŮ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2000 od 05. 02. 2001


Název/Jméno: PALLOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2000 od 15. 08. 2001


Název/Jméno: LOPATOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 08. 2000 od 20. 01. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 1998 od 21. 08. 2000


Název/Jméno: POLÁK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 11. 1998 od 21. 08. 2000


Název/Jméno: MAKULOVÁ NADĚŽDA

IČO: 43649858

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 1998 od 15. 08. 2001


Název/Jméno: DAŘÍLEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 1998 od 21. 08. 2000


Název/Jméno: NOVÁK LADISLAV

IČO: 44811764

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 11. 1998 od 21. 08. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 200292


Poskytování telekomunikačních služeb f) hlasové služby poskytované uživatelům pobočkových sítí připojených ke koncovému bodu veřejné telekomunikační sítě včetně zprostředkování přístupu k veřejné telefonní službě a služby poskytované uzavřřeným uživa

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 200292

Zánik oprávnění:01. 05. 2006


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Obory činnosti: - průzkum trhu
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 2002

Obory činnosti: - sportovních potřeb
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 2002

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 11. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 200295

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 01. 2000

Odpovědní zástupci: 200292

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz ubytoven

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 01. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1998

Odpovědní zástupci: 200292

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1998

Obory činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 06. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 22. 06. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 22. 06. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 27. 03. 2002
Reklamní činnost a marketing
od 27. 03. 2002 od 22. 06. 2009
Realitní činnost
od 11. 02. 2002 od 22. 06. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 02. 2002 od 22. 06. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 08. 02. 1999
Zprostředkování obchodu a služeb
od 08. 02. 1999
Provoz ubytoven
od 25. 01. 1999 od 22. 06. 2009
Ubytovací služby
od 25. 01. 1999
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 02. 12. 1998 od 22. 06. 2009
Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu
od 02. 12. 1998 od 22. 06. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 02. 12. 1998 od 22. 06. 2009

Odpovědní zástupci: 200296


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25712136

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:14. 12. 1998

Související firmy

#NázevICOAdresa
647818"Společenství B.NĚMCOVÉ čp. 1509, 1510 SOKOLOV"71173901Boženy Němcové 1510, 35601 Sokolov
870542N-PROJEKT s.r.o.331739141, 50312 Všestary
635495ACTEA Consulting s.r.o.27948641Mezibranská 1579/4, 11000 Praha
256466AGP Beroun-Agropodnik, a.s.46351094Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr
565297AGROPROJEKT Pardubice a.s. v likvidaci46504907Pardubice, 53002, , Jana Palacha, 1552
424393APLICOMP> spol. s r.o.41030893Lidická 899, 56301 Lanškroun
587132B-FONTES společnost s ručením omezeným "v likvidaci"48394645K Muzeu 952, 73541 Petřvald
92135B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.60721901Zlatá Hora 1466, 68401 Slavkov u Brna
503975Bäcker správní s.r.o.26451808Pekařská 598/1, 15500 Praha
579937Baumarkt České Budějovice s.r.o.27884058Praha, 11800, Hradčany (Praha 1), Pohořelec, 112/24
293952BDO Audit s.r.o.45314381Olbrachtova 1980/5, 14000 Praha
369155BEMO Beroun a.s.43763421Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr
591439BENEŠ a BENEŠ, s.r.o.25630041Poděbradova 152/22, 28922 Lysá nad Labem
608277Benjina, a.s.27959945Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
219576Beroun Property Alfa, a.s.24139866Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
621183BEZENEK, spol. s r.o. v likvidaci48039772Na Balkáně 2103/94, 13000 Praha
485338BG ENERGY INVEST, a.s.28222024Jeseniova 2832/26, 13000 Praha
525539BMB kovovýroba spol. s r.o.46507485U Borové 69, 58001 Havlíčkův Brod
131023Brno Property Development, a.s.5639506Litovelská 1340/2C, 77900 Olomouc
182435Bytové družstvo Praha - Karlín "v likvidaci"25096109Praha, 18000, Karlín, Sokolovská, 85a/104
58329CP Investments - CZ s.r.o. v likvidaci43224334Krakovská 1346/15, 11000 Praha
560487CPI - Štupartská, a.s.27960137Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
446415CPI - Zbraslav, a.s.27221512Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
116651CPI Beta, a.s.24283720Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
282917CPI BYTY, a.s.26228700Vladislavova 1390/17, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
888752A7CB s.r.o.24215503Charvátova 1988/3, 11000 Praha
2555ABLON s.r.o.25710001Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
2426880Adventure agency s.r.o.25627066Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
1228996Achird s.r.o.4956834Purkyňova 74/2, 11000 Praha
2953098Airport City s.r.o., v likvidaci26777169Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
1468888Al Safaa s.r.o.4908210Charvátova 1988/3, 11000 Praha
854345Altalena, a.s.28207076Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
1161126Appiana, a.s.28179501Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
2923295Arkáda Prostějov, s.r.o.27873129Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
798666Arodance CZ, s.r.o.1869205Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
3086026Asociace inkasních agentur (AIA)75031507Purkyňova 74/2, 11000 Praha
3072311Asociace pro sport a hry, o. s.22718753Vladislavova 1761/18, 11000 Praha
2759856Austenit, a.s.28969421Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
9946AWT SPEDI-TRANS s.r.o.25095269Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vladislavova, 1390/17
150295AZ Institute s.r.o.26066441Purkyňova 74/2, 11000 Praha
751368Balvinder, a.s.27920623Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
1757017Bandar, a.s.27959023Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
3347552Barkana, a.s.28191731Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
3167653Barrera, a.s.28209486Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
2186564Baudry Alfa, a.s.29149363Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
3390020Baudry Beta, a.s.24144754Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
2052206Baudry, a.s.27959287Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
916754BAYTON Alfa, a.s.24199028Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
1415942BAYTON Delta, a.s.24199052Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
1369897BAYTON Gama, a.s.24199044Vladislavova 1390/17, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
191064AHMEDIČOVÁ Jaroslava63938529Praha, 11000, , VLADISLAVOVA, 1382/14
1102646BARTŮNĚK Jiří15111075Vladislavova 1389/8, 11000 Praha
3371690BARTŮŇKOVÁ Jiřina69036641Vladislavova 1389/8, 11000 Praha
2738629Beneš Jan72014202Purkyňova 74/2, 11000 Praha
498697Bortlíčková Jitka71346040Purkyňova 2121/3, 11000 Praha
1545160Brancovský Petr1481258Vladislavova 1587/24, 11000 Praha
2986598ČERNÝ JIŘÍ2965607Purkyňova 74/2, 11000 Praha
1819985Daňhel Jaroslav63940973Vladislavova 51/13, 11000 Praha
132362Diviš Dušan66206278Purkyňova 2121/3, 11000 Praha
2805135Ebel Malgorzata14896222Purkyňova 2050/11, 11000 Praha
310283FENDRYCH LUBOŠ2473020Purkyňova 2121/3, 11000 Praha
22540Fiala Karel49367854Vladislavova 1747/16, 11000 Praha
1064351Fialová Petra66256330Vladislavova 1747/16, 11000 Praha
2809794Fröhlichová Alena66208483Charvátova 1988/3, 11000 Praha
1083227Fučík Petr66248442Purkyňova 74/2, 11000 Praha
1959709HLAVIČKA Vojtěch66050685Purkyňova 2050/11, 11000 Praha
1058911Hooker Jonathan87907704Vladislavova 51/13, 11000 Praha
1204242Chlumský Jan71309233Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
835136Chuchlík Jaroslav16100123Purkyňova 2050/11, 11000 Praha
3350296Ištvánková Iva Fialová66222338Vladislavova 1747/16, 11000 Praha
333125Janecký Miroslav16749065Vladislavova 1587/24, 11000 Praha
2512782Jenčík Tomáš71971068Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
1040896Jeřábková Lucie1169688Purkyňova 2121/3, 11000 Praha
1204215Kartner Antoine1427857Charvátova 1988/3, 11000 Praha
3047187Kinclová Šárka5336287Charvátova 1988/3, 11000 Praha