CPS EUROPE, a.s. v likvidaci

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem CPS EUROPE, a.s. v likvidaci, zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2182. Jeho identifikační číslo je 25834321

 
 

Výpis z obchodního rejstříku CPS EUROPE, a.s. v likvidaci

Datum zápisu: 7. 4. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2182

Identifikační číslo:25834321

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 27kfvnq

Předmět podnikání: Služba - balení zboží
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v...
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Přerov I - Město, Kojetínská 71, PSČ 75053
od 18. 02. 2004
Přerov, Přerov I - Město, Za Mlýnem 1116/54, PSČ 75002
od 14. 05. 2002 do 18. 02. 2004
Přerov, Za Mlýnem 54, PSČ 75000
od 18. 05. 1999 do 14. 05. 2002
Přerov I. - Město, Čechova 2
od 07. 04. 1999 do 18. 05. 1999
Přerov I - Město, Kojetínská 71, PSČ 750 53

Skutečnosti

  Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 20.4.2016 č.j. 30 Cm 18/2016-30, které nabylo právní moci ve výroku II. dne 9.5.2016 a ve výroku I, III., IV., V. dne 25.5.2016, byl dosavadní likvidátor Václav Procházka odvolán z funkce likvidátora. Novým likvidátorem byl jmenován Mgr. Radim Janoušek.
od 10. 06. 2016

  Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 09.06.2008 č.j.: 30Cm 121/2008-6, které nabylo právní moci dne 12.07.2008, byl jmenován likvidátor.
od 08. 08. 2008

  Právní důvod:Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zrušení společnosti CPS EUROPE, a.s. a jejím vstupu do likvidace, a to ke dni 1.1.2008. Likvidátorem byl jmenován Ing. Zdeněk Lenger, r.č. 480516/114, bytem Praha 8, Hackerova 793/5.
od 20. 11. 2007

  Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o částku2,000.000,-Kč, slovy: dvamilionykorunčeských, s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových akciíformou peněžitých vkladů v celkovém rozsahu za 2,000.000,-Kčslovy: dvamilionykorunčeských.Nově upisované kmenové akcie budou vydány v listinné podobě jakoakcie na majitele, přičemž nebudou veřejně obchodovatelné.Nově bude vydáno celkem 20 ks akcií o jmenovité hodnotě100.000,-Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských.Rozsah práv spojených s nově vydanými akciemi je shodný srozsahem práv spojených s dosavadními akciemi, jak jej upravujístanovy společnosti.Emisní kurs každé nově upisované akcie odpovídá její jmenovitéhodnotě a činí tedy u všech nově upisovaných akcií celkem2,000.000,-Kč (slovy: dvamilionykorunčeských).Počátek běhu lhůty pro upisování akcií je 15.den a poslednímdnem této lhůty je 30.den od zveřejnění usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění v Obchodním věstníku.Veškeré nově upisované akcie budou upsány jediným upisovatelem,kterým je JUDr. Karel Veverka, bytem Přerov-Předmostí, Hranická13.Jediný upisovatel je povinen splatit celý peněžitý vklad najím upsané akcie ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy akcie upsal,převodem peněžní částky na účet akciové společnosti vedený uKomerční banky, a.s., pobočka Přerov, číslo účtu27-1621540207/0100.Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění společnosti se vylučuje pro všechny akcionáře vdůležitém zájmu společnosti. Důvodem vyloučení přednostníhopráva akcionářů je potřeba akciové společnosti zabezpečit jejízvýšenou kapitálovou vybavenost pro další podnikatelskou činnostprostřednictvím jediného předem vybraného investora.
od 21. 11. 2000

Akcie

Počet: 30 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 04. 2001

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na majitele
od 18. 05. 1999 do 18. 05. 1999

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 07. 04. 1999 do 07. 04. 1999

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JANOUŠEK RADIM

IČO: 66247641

Funkce: Likvidátor
od 10. 06. 2016

Adresa: Šantova 719/2, 779 00 Olomouc
od 12. 06. 2016
Olomouc - Olomouc, Šantova 719/2, PSČ 77900
od 10. 06. 2016 do 12. 06. 2016


Název/Jméno: PROCHÁZKA VÁCLAV

IČO: 70528942

Funkce: Likvidátor
od 08. 08. 2008 do 10. 06. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 05. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 18. 02. 2004 do 29. 05. 2004

Adresa: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, PSČ 58001
od 20. 03. 2009
Havlíčkův Brod, Havlíčkova 2850, PSČ 58001
od 08. 08. 2008 do 20. 03. 2009
Havlíčkův Brod, Havlíčkova 2850
od 18. 02. 2004 do 20. 03. 2009


Název/Jméno: LENGER ZDENĚK

Funkce: Likvidátor
od 20. 11. 2007 do 10. 04. 2008

Adresa: Praha - Praha 8, Hackerova 793/5, PSČ 18000
od 20. 11. 2007 do 10. 04. 2008


Název/Jméno: KOUDELÁKOVÁ KATEŘINA

IČO: 1272691

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2004 do 24. 10. 2007

Adresa: Olomouc, Družební 9, PSČ 77900
od 29. 05. 2004 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ IVA

IČO: 76043002

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2004 do 24. 10. 2007

Adresa: Havlíčkův Brod, Na Výšině 3233, PSČ 58001
od 29. 05. 2004 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: HRČKA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 2004 do 19. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 02. 2004 do 29. 05. 2004

Adresa: Přerov, Kopaniny 14, PSČ 75002
od 18. 02. 2004 do 19. 06. 2007


Název/Jméno: NĚMEČKOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 05. 2004 do 24. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 02. 2004 do 29. 05. 2004

Adresa: Přerov, Kratochvílova 22, PSČ 75002
od 18. 02. 2004 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: ČERNOCH JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2004 do 29. 05. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 2002 do 14. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 07. 2000 do 23. 02. 2002

Adresa: Želatovice 82, PSČ 75116
od 18. 02. 2004 do 29. 05. 2004
Přerov, Kratochvílova 22
od 18. 07. 2000 do 14. 11. 2002


Název/Jméno: BOROVIČKA DAVID

IČO: 75894742

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2004 do 29. 05. 2004

Adresa: Praha 5, Lamačova 633
od 18. 02. 2004 do 29. 05. 2004


Název/Jméno: TKADLČÍK VIKTOR

IČO: 74134787

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2004 do 19. 06. 2007

Adresa: Přerov, Na Zábraní 36, PSČ 75002
od 18. 02. 2004 do 19. 06. 2007


Název/Jméno: VEVERKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2002 do 18. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 05. 1999 do 18. 07. 2000

Adresa: Přerov-Předmostí, Hranická 13
od 14. 11. 2002 do 18. 02. 2004
Přerov-Předmostí, Hranická 13
od 18. 05. 1999 do 18. 07. 2000


Název/Jméno: LUPAČ JIŘÍ

IČO: 73442585

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 05. 2002 do 18. 02. 2004

Adresa: Přerov, U Žebračky 2843/28
od 14. 05. 2002 do 18. 02. 2004


Název/Jméno: ZDRÁHALA JOSEF

IČO: 12689173

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 05. 2002 do 18. 02. 2004

Adresa: Přerov, U Žebračky 2842/36
od 14. 05. 2002 do 18. 02. 2004


Název/Jméno: PUCHALSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 02. 2002 do 18. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1999 do 23. 02. 2002

Adresa: Přerov, Čapky Drahlovského 14
od 26. 10. 1999 do 18. 02. 2004


Název/Jméno: FIKR MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 02. 2002 do 18. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2000 do 23. 02. 2002

Adresa: Přerov, Kozlovská 1
od 18. 07. 2000 do 18. 02. 2004


Název/Jméno: PALA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 07. 2000 do 14. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 05. 1999 do 18. 07. 2000

Adresa: Přerov, Kozlovská 37
od 18. 05. 1999 do 14. 05. 2002


Název/Jméno: POSPÍŠILOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 10. 1999 do 18. 02. 2004

Adresa: Přerov, Prokopa Holého 1
od 26. 10. 1999 do 18. 02. 2004


Název/Jméno: ŠANA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 10. 1999 do 14. 05. 2002

Adresa: Haňovice 14, p. Chudobín
od 26. 10. 1999 do 14. 05. 2002


Název/Jméno: NEULSOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 10. 1999 do 18. 07. 2000

Adresa: Přerov, gen. Janouška 1
od 26. 10. 1999 do 18. 07. 2000


Název/Jméno: PROCHÁZKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 04. 1999 do 26. 10. 1999

Adresa: Supíkovice 223
od 07. 04. 1999 do 26. 10. 1999


Název/Jméno: MACHÁLKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 04. 1999 do 26. 10. 1999

Adresa: Teplice n/B 6
od 07. 04. 1999 do 26. 10. 1999


Název/Jméno: HLÍNA KVĚTOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1999 do 18. 05. 1999

Adresa: Brno, Chodská 19I
od 07. 04. 1999 do 18. 05. 1999


Název/Jméno: FITZ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1999 do 26. 10. 1999

Adresa: Přerov, Seifertova 6
od 07. 04. 1999 do 26. 10. 1999


Název/Jméno: UHÍREK JAROSLAV

IČO: 10078584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 04. 1999 do 18. 05. 1999

Adresa: Prostějov, Lešany 2
od 07. 04. 1999 do 18. 05. 1999


Název/Jméno: FIRLA WIESLAW

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 04. 1999 do 26. 10. 1999

Adresa: Havířov, Nár. třída 576/2
od 07. 04. 1999 do 26. 10. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Služba - balení zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Václav Procházka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 4. 1999

Obory činnosti: Služba - balení zboží
od 31. 05. 2000
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
od 07. 04. 1999
Specializovaný maloobchod
od 07. 04. 1999
Velkoobchod
od 07. 04. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jakub Černoch


Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 4. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Procházka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 4. 1999

Obory činnosti: - tuhými palivy
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jakub Černoch

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 4. 1999

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 27. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25834321

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 6. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
2218578"AUTO CENTRUM NEDOMA spol. s r.o." v likvidaci47307382Roudnice nad Labem, Dr. Slavíka 1440, okres Litoměřice, PSČ 41301
3723162"AZ CENTRUM s.r.o." v likvidaci63493551Čebín, areál TESSO, PSČ 66423
92499209 AGRA Přerov spol. s r.o.25729799Troubky 900, PSČ 75102
24276071. Robotická s.r.o.26422026Klobuky, Bílichov 58, okres Kladno, PSČ 27374
13826362M4 STK a.s.27782361Přerov - Přerov I - Město, Horní nám. 16/16, PSČ 75002

Související osoby

#NázevICOAdresa
1124993"WEBA" Holding Gesellschaft m. b. H.4407 Steyr-Gleink, Weba-Strasse 2, Rakouská republika
1049084HLAVATÁ ADELALimuzy 13, 282 01 Tismice
1209222GRILL ADOLFChrášťany 51
1209216PÁC ADOLFChrášťany
85105Ajda Balderman PlesníkPraha 2 - Vyšehrad, Vratislavova 58/3, PSČ 12800