ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 416. Její identifikační číslo je 48268071

Výpis z obchodního rejstříku ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.

Datum zápisu: 1. 4. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 416

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní společnost ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 400 11, identifikační číslo 48268071 se vymazává z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu:Společnost ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. zanikla rozdělením se založením nových společností, a to Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p. 1025, č.or. 34a, PSČ 152 00, ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p. 1025, č.or. 34a, PSČ 152 00 a BUS.COM a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p. 1025, č.or. 34a, PSČ 152 00.
od 26. 11. 2004 od 26. 11. 2004

  Dne 27. května 203 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti.a) Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti uložené společnosti §§ 161b a 161c obchodního zákoníku.b) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita ve prospěch vlastního kapitálu společnosti.c) Základní kapitál bude snížen o 163.776.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tři miliony sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých) na novou částku základního kapitálu ve výši 313.797.000,- Kč (slovy: tři sta třináct milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých).d) Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím 163.776 ks (slovy: jedno sto šedesát tři tisíce sedm set sedmdesát šest kusů) vlastních akcií o nominální hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) z majetku společnosti tak, že budou zničeny dle § 213 odst. 2 obchodního zákoníku.
od 01. 10. 2003 od 16. 03. 2004

  Dne 11. června 2002 rozhodla valná hromada společnosti o sníženízákladního kapitálu společnosti.a) Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnostiuložené společnosti v §§ 161b a 161c Obchodního zákoníku.b) Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu budepoužita ve prospěch zvýšení disponibilního zisku společ-nosti.c) Základní kapitál bude snížen o částku ve výši 7.984.000,- Kč(slovy: sedmmilionůdevětsetosmdesátčtyřitisíc korun českých)ze stávající částky základního kapitálu ve výši 485.557.000,-Kč na novou částku základního kapitálu ve výši 477.573.000,-Kč.d) Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím 7.984kusů vlastních akcií o nominální hodnotě jedné akcie ve výši1.000,- Kč z majetku společnosti tak, že budou zrušeny dleustanovení § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku.
od 29. 08. 2002 od 20. 05. 2003

  Rozsah splacení základního jmění: 100 %
od 03. 06. 1997 od 03. 03. 1998

  Samostatným jednáním a podepisováním za akciovou společnost bylpísemně pověřen předseda představenstva Karel Havel.
od 16. 06. 1993 od 03. 03. 1998

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. l72 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ČSAD Ústí nad Labem s.p.ve smyslu par. ll odst. 3 zák. č. 92/l99l Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisůpozdějších.V zakladatelné listině učiněné ve formě notářského zápoisu ze dne8.3.l993 ve znění ze dne 29.3.l993 bylo rozhodnuto o schváleníjejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 04. 1993 od 26. 11. 2004

  Základní jmění společnosti činí 485.557.OOO,-- Kč (slovy: čtyři-staosmdesátpětmilionůpetsetpadesátsedmtisíc korunčeských.)Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČSAD Ústí nad Labem s.p.Toto základní jmění je rozděleno na 48O.7Ol akcií na majitele pol.OOO,-- Kč jmenovité hodnoty a na 4.856 akcií na jméno pol.OOO,-- Kč jmenovité hodnoty.
od 01. 04. 1993 od 26. 03. 1996

  Dozorčí radu společnosti tvoří:Zdeněk F r i d r i c h, bytem Chomutovská l2l7, Kadaň,Marcela S t e i n m e t z o v á, bytem Čížkovice l6l,Ing. Jiří V ý b o r n ý CSc., bytem Sebuzínská lll, Ústí nadLabem.
od 01. 04. 1993 od 26. 03. 1996

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JIRÁSKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 1998 od 26. 11. 2004


Název/Jméno: HLOHOVSKÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 02. 2004 od 26. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 2001 od 09. 02. 2004


Název/Jméno: KNECHT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 02. 2004 od 26. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 05. 2003 od 09. 02. 2004


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 76657990

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 02. 2004 od 26. 11. 2004


Název/Jméno: JERGL MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 2001 od 20. 05. 2003


Název/Jméno: HAVLÁTKO JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 12. 2001 od 26. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 02. 1997 od 21. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 1996 od 25. 02. 1997


Název/Jméno: HAVEL KAREL

IČO: 10640975

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 12. 2001 od 09. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 1996 od 21. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 1993 od 26. 03. 1996


Název/Jméno: HYNEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 12. 2001 od 26. 11. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1996 od 21. 12. 2001


Název/Jméno: KORAUŠ ANTON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2001 od 21. 12. 2001


Název/Jméno: VLK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 1998 od 21. 12. 2001


Název/Jméno: BAMBÁSEK MILOŇ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1996 od 21. 12. 2001


Název/Jméno: VAŠKOVIC PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 1996 od 29. 11. 2001


Název/Jméno: HEJL IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 1996 od 16. 01. 1998


Název/Jméno: ZIEGENFUSS IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 03. 1996 od 19. 11. 1996


Název/Jméno: ROKOS MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1996 od 19. 11. 1996


Název/Jméno: ŠREJBER ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 03. 1996 od 19. 11. 1996


Název/Jméno: ŠREJBER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1996 od 19. 11. 1996


Název/Jméno: RADOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1996 od 21. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 1993 od 26. 03. 1996


Název/Jméno: ZÍTKO MICHAL

IČO: 43478280

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 1996 od 19. 11. 1996


Název/Jméno: BLECHA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - představenstvo společnosti
od 01. 04. 1993 od 26. 03. 1996


Název/Jméno: FRIDRICH ZDENĚK

IČO: 49424068

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 1993 od 29. 10. 1998


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ48268071

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:26. 11. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
227801A.P.B., a.s.63999072Praha, 16000, , KARLOVARSKÁ, 614/111
284833A.P.R. atelier s.r.o.29260507Legionářská 58, 67906 Jedovnice
311035ABDI & Company s.r.o.27570215Francouzská 593/5, 12000 Praha
321605ACONSTAV s.r.o.28299299Kaštanová 489/34, 62000 Brno
492002Advanced Risk Management, s.r.o.26140403Paříkova 362/3, 19000 Praha
53203AG - Centrum spol. s r.o.49815300Předměřice nad Labem, Správčice 376, PSČ 503 02
6017Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách60617713493, 39464 Počátky
582086AGROJILM, s.r.o.49812114K Javorku 920, 51401 Jilemnice
266318Agropodnik a.s. Hradec Králové47452595Jana Černého 376/5, 50302 Hradec Králové
596716Amperprojekt s.r.o.24743542Chudenická 1059/30, 10200 Praha
581518AREA TZB a.s.25740351Prvomájová 1358/14, 15300 Praha
5343AREÁL Řepy a.s.63079445Praha, 16108, Řepy, Karlovarská, 814/111
335982AUTOPLUS II. CONTROL s.r.o.63144166tř. Budovatelů 624/21, 43401 Most
573037BIOSTER, a.s.49970623Tejny 621, 66471 Veverská Bítýška
728775BLUEJEANS, s.r.o.26719410Dobronická 778, 14800 Praha
724634Bytové družstvo 59 v likvidaci64652025Most, kpt. Jaroše bl. 652/59, PSČ 434 01
296604C plastik spol. s r.o.25181696101, 37349 Mydlovary
473551CCS Česká společnost pro platební karty a.s.25097768Praha, 18000, , Chlumčanského, 497/5
58176Česká banka, akciová společnost Praha - v likvidaci45313318Karoliny Světlé 301/8, 11000 Praha
197980ČSAD Česká Lípa a.s.25497987Lumiérů 181/41, 15200 Praha
517780DDT a.s. v likvidaci25628101Praha, 14000, , Budějovická, 5
518230DIGISOFT group s.r.o. v likvidaci27282261Stavbařů 32, 43401 Most
242905Döppers + Menningen + Partner CZ s.r.o. v likvidaci25166034Sokolská 954/55, 37005 České Budějovice
461482DOWO, a. s.174378Náměšť nad Oslavou, 67571, Náměšť nad Oslavou, Podhradí, 127
145819ECOOP Bohemia s.r.o. v likvidaci26183005Komunardů 1001/30, 17000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
87803ADAM VLASTIMIL12578151Písnická 753/46, 14200 Praha
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
62559ADÁMKOVÁ EVA15093271Olbrachtova 1053/34, 14000 Praha
215470ADAMOVÁ LUCIA5468043Zahradní 583, 35731 Horní Slavkov
5460ALLIGER MARTIN16474783Litovická 357/11, 16100 Praha
116250AMBROŽ PAVEL69446211Ledecká 1194/10, 32300 Plzeň
154216BÁDR MARTIN1712195Rybná 716/24, 11000 Praha
426295BALOUN BŘETISLAV15129284Roháčova 354, 40711 Děčín
278246BAREŠ JAROMÍR635707007, 50601 Nemyčeves
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
17242BARTÁK JAN13129767Pod Klikovkou 1917/4, 15000 Praha
184967BARTEK JOSEF12410985Křižkovského 1062/11, 67801 Blansko
414723BARTOŇ MIROSLAV41002059Jámy, 59232, Jámy, , 158
121925BARTOŠ VLADIMÍR75721074Kaštanová 1165, 66501 Rosice
317054BASTLOVÁ MARIE46436901Řevnice, 25230, Řevnice, Mánesova, 1017
152392BAUER JAN45661910Miroslav, 67172, Miroslav, Kostelní, 1203/39
187830BAUCHNER MIROSLAV42545951V jezírkách 1539/4, 14900 Praha
234565BEČVÁŘ PAVEL71557601Svídnická 513/6, 18100 Praha
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
464419BERAN VÍT40751813Stroupežnického 199/41, 39801 Mirotice
136598BERÁNEK STANISLAV18328326Matoušova 64/11, 46007 Liberec
92253BEREZNĚVOVÁ GABRIELA4554566Hábova 1569/18, 15500 Praha
118756BEZECNÝ LUMÍR62320149Štramberská 1124/22, 74221 Kopřivnice
53392BEZOUŠKA PAVEL74900757Na okraji 226/54, 16200 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Adresa: Pod Klamovkou 1268/3, Košíře, 150 00 Praha 5
Firma: Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.1783092Hrabinská 438/24, 73701 Český Těšín
Fyzická osoba: Jaroslav Marek61216062163, 51261 Přepeře
Firma: Klub přátel čelistního kloubu, o. s.27056341121, 39848 Jetětice
Firma: ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755 01 Vsetín, Svárov 108071211357Svárov 1080, 75501 Vsetín
Firma: Stavební firma Regent spol. s r.o. v likvidaci48203939Třeboň, 37901, Třeboň II, Svobody, 1109/II
Fyzická osoba: Václav Javůrek61103811Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, Nám. Republiky, 1056
Adresa: Martinov, U dílen 3216/6, okres Ostrava-město, PSČ 72300
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Helmova 2081/6, PSČ 11000
Firma: Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 241126258072Vrobelova 2410/15, 76701 Kroměříž
Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova 111/IV
Firma: IPMORE TRADE s.r.o.5460166Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava
Firma: CHESS ON SUNDAY s.r.o.4995775Myslbekova 685/19, 16900 Praha
Firma: Římskokatolická farnost Lužec nad Vltavou70825980Lužec nad Vltavou, 27706, Lužec nad Vltavou, 1. Máje, 1

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
258534ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.48268071Ústí nad Labem, 40011, Severní Terasa, Sociální péče, 3316/12A
1023807Institut Didaktik, o.s.22683941Ústí nad Labem
1317068Krajská zdravotní, a.s.25488627Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem
2231373Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.28707117Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
3409741Onkologie Krajské zdravotní, a.s. v likvidaci1710001Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem
647066ORTOTIKA - PROTETIKA s.r.o.49287311Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem
1968597Sdružení občanů obytného domu čp. 3255/12 Ústí n/Lab. -Sever.Terasa63152924Sociální péče 3255/12, 40011 Ústí nad Labem
847439SDRUŽENÍ PRO PŘÍRODU69898081Sociální péče 3254/10, 40011 Ústí nad Labem
730215Společenství vlastníků jednotek domu Jana Zajíce 2866/8 v Ústí nad Labem25436368Jana Zajíce 2866/8, 40011 Ústí nad Labem
1886844Společenství vlastníků jednotek domu Sociální Péče 3254/10 v Ústí nad Labem25439502Sociální péče 3254/10, 40011 Ústí nad Labem
1560808Společenství vlastníků jednotek domu Sociální Péče 3255/12 v Ústí nad Labem25445031Sociální péče 3255/12, 40011 Ústí nad Labem
2578713Stavocredit s.r.o.25016393Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 403 13
774500Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Krajská zdr70981175Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem
2141463Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Sociální péče 3316,70842353Ústí nad Labem, 40113, Severní Terasa, Sociální péče, 3316

Fyzické osoby v okolí