ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1021. Její identifikační číslo je 60108851 a sídlo firmy je Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, PSČ 56200.

Výpis z obchodního rejstříku ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1021

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: v9jcdu3

Předmět podnikání: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výroba, opravy a montáž měřidel
Úřední měření
Provoz parkoviště
Poradenství v oboru dopravy a celního řízení
Zasilatelství vnitrostátní a mezinárodní
Provozování cestovní kanceláře
Provozování cestovní kanceláře
Provoz veřejného WC
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Mytí a čištění motorových vozidel
Opravy silničních vozidel
Ubytování
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 06. 11. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne 28.6.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 9.687 000 Kč, slovy devět milionů šest set osmdesát sedm tisíc korun českých na částku 116.000.000 Kč, slovy: jedno sto šestnáct milionů korun českých vydáním 9.687 slovy devět tisíc šest set osmdesát sedm kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých (dále jen "nové akcie")1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují.2. Upisování s využitím přednostního práva:2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všech 9 687 nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých 0,0911 jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na jméno2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5. (pátým) dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo účtu 43-7227920217/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií.3. Upisování předem určenými zájemci:3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Kateřině Kratochvílové, r.č. 755708/4018, bytem Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 120 003.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000 Kč (tisíc korun českých)3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro uspání akcií3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-7227920217/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu.
od 01. 09. 2010 do 06. 01. 2011

Akcie

Počet: 116 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 02. 2015 do 05. 10. 2016

Počet: 116 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2014 do 02. 02. 2015

Počet: 116 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 11. 2014 do 30. 12. 2014

Počet: 116 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 01. 2011 do 06. 11. 2014

Počet: 106 313 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 05. 2005 do 06. 01. 2011

Počet: 106 313 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 18. 08. 1999 do 13. 01. 2000

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CAFOUREK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 09. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 08. 2006 do 21. 06. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 11. 2003 do 15. 08. 2006

Adresa: Zborná 74, 586 01 Jihlava
od 14. 09. 2016
Zborná 74, 586 01 Jihlava
od 15. 06. 2013 do 21. 06. 2013
Jihlava, Wolkerova /39, PSČ 58601
od 10. 09. 2010 do 15. 06. 2013
Jihlava, Wolkerova 39, PSČ 58601
od 15. 08. 2006 do 10. 09. 2010
Jihlava, Wolkerova 39
od 04. 11. 2003 do 15. 08. 2006


Název/Jméno: ŠIRMER JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 11. 2014 do 14. 09. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 07. 2014 do 06. 11. 2014
Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 10. 2013 do 03. 07. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 06. 2013 do 18. 10. 2013

Adresa: F. X. Šaldy 5021/1, 586 01 Jihlava
od 21. 06. 2013 do 14. 09. 2016


Název/Jméno: VARHANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2014 do 06. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2001 do 31. 08. 2007

Adresa: Jeřabinová 440/15, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
od 03. 07. 2014 do 06. 11. 2014
Jihlava, Jeřabinová 15
od 28. 01. 2003 do 31. 08. 2007
Jihlava, Za Prachárnou 1
od 19. 01. 2001 do 28. 01. 2003


Název/Jméno: SCHWARZ PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2014 do 06. 11. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 18. 10. 2013 do 03. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 06. 2013 do 18. 10. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 10. 2008 do 21. 06. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 2007 do 10. 10. 2008

Adresa: Hosov 38, 586 01 Jihlava
od 21. 06. 2013 do 06. 11. 2014
Jihlava, Na Hliništi 1987/13, PSČ 58601
od 31. 08. 2007 do 21. 06. 2013


Název/Jméno: KUBĚNKA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2002 do 06. 11. 2014

Adresa: č.p. 236, 563 01 Žichlínek
od 20. 11. 2013 do 06. 11. 2014
Lanškroun - Žichlínek 236, PSČ 56301
od 16. 07. 2002 do 20. 11. 2013


Název/Jméno: KRATOCHVÍLOVÁ KATEŘINA

IČO: 67769799

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předsedkyně představenstva
od 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 11. 2003 do 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 2003 do 04. 11. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2001 do 28. 01. 2003

Adresa: Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 03. 07. 2014
Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 12000
od 31. 08. 2007 do 03. 07. 2014
Jihlava, Wolkerova 39
od 19. 01. 2001 do 31. 08. 2007


Název/Jméno: MA EVA KRATOCHVÍLOVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 11. 2003 do 03. 07. 2014

Adresa: Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 03. 07. 2014
Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 12000
od 07. 09. 2009 do 03. 07. 2014
Praha, Balbínova 206/16, PSČ 12000
od 31. 08. 2007 do 07. 09. 2009
Jihlava, Hosov 38
od 04. 11. 2003 do 31. 08. 2007


Název/Jméno: KRATOCHVÍL BOHUMÍR

IČO: 10086153

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 11. 2009 do 03. 07. 2014

Adresa: Třebíč, Zahraničního odboje 956/19, PSČ 67401
od 20. 11. 2009 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: KRATOCHVÍL ZDENĚK

IČO: 12431494

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2008 do 20. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 01. 2001 do 04. 11. 2003

Adresa: Jihlava - Hosov 38, PSČ 58601
od 07. 09. 2009 do 20. 11. 2009
Jihlava, Hosov 38, PSČ 58601
od 10. 10. 2008 do 07. 09. 2009
Jihlava - Hosov 38
od 19. 01. 2001 do 04. 11. 2003


Název/Jméno: GEIST ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 08. 2006 do 10. 10. 2008

Adresa: Jihlava, Kainarova 13, PSČ 58601
od 15. 08. 2006 do 10. 10. 2008


Název/Jméno: VINCENC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 11. 2003 do 15. 08. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2001 do 04. 11. 2003

Adresa: Hodonín, Perunská 4a
od 19. 01. 2001 do 15. 08. 2006


Název/Jméno: KRATOCHVÍLOVÁ EVA

IČO: 70874361

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2003 do 04. 11. 2003

Adresa: Jihlava - Hosov 38
od 28. 01. 2003 do 04. 11. 2003


Název/Jméno: UJČÍK LUBOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 01. 2001 do 28. 01. 2003

Adresa: Jihlava, Březinova 78
od 19. 01. 2001 do 28. 01. 2003


Název/Jméno: GOLDENSTEIN RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2000 do 19. 01. 2001

Adresa: Stará Ves nad Ondřejnicí č. 634, okres Frýdek-Místek
od 23. 03. 2000 do 19. 01. 2001


Název/Jméno: ŠMEJKAL ZDENĚK

IČO: 73213233

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2000 do 19. 01. 2001

Adresa: Nový Jičín, Dlouhá 25
od 23. 03. 2000 do 19. 01. 2001


Název/Jméno: ŠOBÁŇ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 1997 do 19. 01. 2001

Adresa: Vsetín, Družstevní 1771
od 18. 08. 1999 do 19. 01. 2001
Vsetín, Bří Hlaviců 109
od 08. 10. 1997 do 18. 08. 1999


Název/Jméno: KRÁLOVÁ MICHAELA

IČO: 46107908

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 1997 do 23. 03. 2000

Adresa: Uherské Hradiště, Stará Tenice 1128
od 08. 10. 1997 do 23. 03. 2000


Název/Jméno: ZEMEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 1997 do 19. 01. 2001

Adresa: Vlčnov 1037
od 08. 10. 1997 do 19. 01. 2001


Název/Jméno: VAŠÁTKO ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 1997 do 23. 03. 2000

Adresa: Zlín, Bří Sousedíků 1054
od 08. 10. 1997 do 23. 03. 2000


Název/Jméno: HOLUBÁŘ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 1997 do 19. 01. 2001

Adresa: Zlín, Pod vodojemem 2492
od 08. 10. 1997 do 19. 01. 2001


Název/Jméno: KRAHULEC LUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 1997 do 08. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 10. 1995 do 04. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995

Adresa: Hnátnice, Lanšperk 59
od 04. 03. 1997 do 08. 10. 1997
Dolní Dobrouč, Lanšperk 59
od 05. 10. 1995 do 04. 03. 1997
Rychnov n.Kn., SNP 1103
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995


Název/Jméno: ZAHRADNÍČEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 1997 do 08. 10. 1997

Adresa: Krnov, SPC C/8
od 04. 03. 1997 do 08. 10. 1997


Název/Jméno: WOLF PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 03. 1997 do 08. 10. 1997
Dozorčí rada - předseda dozor.rady
od 05. 10. 1995 do 04. 07. 1996

Adresa: Ostrava, Závišova 4
od 04. 03. 1997 do 08. 10. 1997
Ostrava-Mariálské Hory, Závišova 4
od 05. 10. 1995 do 04. 07. 1996


Název/Jméno: HALAŠTA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 03. 1997 do 08. 10. 1997

Adresa: Nový Jičín, Husova 1570/34
od 04. 03. 1997 do 08. 10. 1997


Název/Jméno: HORÁKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozor.rady
od 04. 07. 1996 do 04. 03. 1997
Dozorčí rada - místopředseda dozor.rady
od 05. 10. 1995 do 04. 07. 1996

Adresa: Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 2775/145
od 04. 07. 1996 do 04. 03. 1997
Ostrava, Bohumínská 48
od 05. 10. 1995 do 04. 07. 1996


Název/Jméno: HORÁK JAROMÍR

IČO: 62189581

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozor.rady
od 04. 07. 1996 do 04. 03. 1997

Adresa: Starý Jičín, Starojická Lhota 91, okres Nový Jičín
od 04. 07. 1996 do 04. 03. 1997


Název/Jméno: BUKOVSKÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1995 do 08. 10. 1997

Adresa: Hradec Králové-Malšovice, Kmochova 546
od 05. 10. 1995 do 08. 10. 1997


Název/Jméno: BÍLEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 10. 1995 do 04. 03. 1997

Adresa: Havířov-Město, Astronautů 9
od 05. 10. 1995 do 04. 03. 1997


Název/Jméno: KOSTKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 1995 do 16. 07. 2002

Adresa: Náchod, Hronova 1563
od 05. 10. 1995 do 16. 07. 2002


Název/Jméno: STANĚK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995

Adresa: Vysoké Mýto, Vrchlického 238/I
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995


Název/Jméno: VOKÁL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995

Adresa: okr. Chrudim, Perálec 57
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995


Název/Jméno: ŘEHÁK PETR

IČO: 3282091

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995

Adresa: okr. Rychnov n.Kn., Lupenice 87
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995


Název/Jméno: ŠÍŠA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995

Adresa: Svitavy, Hraniční 15
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995


Název/Jméno: Ing. Martin P r o u z a

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995

Adresa: Nové Město nad Metují, Českých bratří 1017
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 6. 2005

Odpovědní zástupci: Karel Ficnar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 2. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Úřední měření

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 2. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz parkoviště

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v oboru dopravy a celního řízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zasilatelství vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Bohuslav Švanda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 10. 1996

Zánik oprávnění:20. 11. 2000


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1995

Zánik oprávnění:30. 10. 1996


Provoz veřejného WC

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 3. 1995

Zánik oprávnění:4. 10. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 1. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 10. 1994

Přerušení: od 29. 06. 2001 do 28. 06. 2003

Zánik oprávnění:12. 1. 2005


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 10. 1994

Zánik oprávnění:16. 5. 1996


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 10. 1994


Mytí a čištění motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 4. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 3. 1994


Ubytování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60108851

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
815546"Bytové družstvo Resslova 1057 a 1059"25387189Resslova 1057/7, Poruba, 708 00 Ostrava
1767290"Hlinky 19,bytové družstvo" v likvidaci26301717Hlinky 19, 603 00 Brno 3
1255107"I.CO - GROUP" spol. s r.o.62525476Erbenova 627/6, 742 21 Kopřivnice
2331369"První pardubická stavební" společnost s r.o. se sídlem v Pardubicích,486051Hronovická 406, 530 02 Pardubice 2
3067824(zkratka: PPS-TRADING s.r.o.)15051455Hronovická 406, 530 02 Pardubice 2
539161. Designrealit, s.r.o.26861909Soukenická 3181/19a, 702 00 Ostrava
28252481. jihočeská finanční, a.s.60827874České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 37027
147640A B S Import s.r.o.48950092Benešov, Křižíkova ul. 1480, PSČ 25601
1536585ABAEN s.r.o.26123509Vinohradská 1414/145, Žižkov, 130 00 Praha 3
201651AC & C, Public Relations, s.r.o.25112716U Ladronky 2331/7, Břevnov, 169 00 Praha 6
3185302ADONIS veřejná obchodní společnost v likvidaci.14617706Stanislavova 770/11, 789 85 Mohelnice
2399109AG-STAV s.r.o.49245431Praha 5 - Slivenec, Ke Smíchovu 53, PSČ 15400
2121731AGNES, v.o.s.47114576Hybernská 3/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
2311534AGROSPOL, agrární družstvo49447564č.p. 106, 679 34 Knínice
2491921Alfa - Řehák, a.s. "v likvidaci"60720395Luhačovice, Masarykova 200, PSČ 76326
890626ALFA 3, s.r.o.42228123Husova 263, 538 54 Luže
2426198ALLQ, s.r.o.28215354Praha 9 - Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 19000
842316ALTIA Plus International a.s.28219350Praha 1, Vodičkova 791/41, PSČ 11000
2499310Aluplastic recycling factory a.s.27819744Paskovská 587, 739 24 Krmelín
94766AMERS.CZ s.r.o.29013658Praha 4 - Písnice, Libušská 400/115, PSČ 14200
2447868AMK Trans Servis s.r.o.3751007Jagellonská 895/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3
1923268Aneta - Sun s.r.o.29202906Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 69801
2474569ARBOR Mělník, s.r.o.26743477Hořín - Brozánky 26, PSČ 27601
45066ARRIVA MORAVA a.s.25827405Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
2075367ARTEL plus s.r.o.27592081Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000

Související osoby

#NázevICOAdresa
583574ABRAHÁM MICHAL71344705Cholupická 431/24, 14200 Praha
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
243452ABRTOVÁ MILUŠE61157830Plzeňská 540, 33701 Rokycany
387450ADAMCZYK PIOTR71467157Havlíčkova 190/12, 73701 Český Těšín
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
24799ADÁMEK JOSEF73848824Hlavní 20, 25242 Jesenice
433867ADÁMEK PAVEL16505492Rodvinovská 1567/4, 14000 Praha
89340ADÁMEK PETR87853680Dubová 142, 25063 Čakovičky
766426ADAMŮ MIROSLAV46499300Tovární 64, 54981 Meziměstí
280231ALDORF LUBOMÍR62876481Tovární 4/14, 66491 Ivančice
475570ALEXA MILOSLAV42778930Lazecká 466/34, 77900 Olomouc
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
467090ANDERLE JOSEF73486230Vl. Vančury 436/11, 37006 České Budějovice
206471ANDRÉ JAN73154920Janáčkovo nábřeží 1211/11, 15000 Praha
199572ANDRÉOVÁ JANA13599704Janáčkovo nábřeží 1211/11, 15000 Praha
161209ANDRES JAN88926095Pešlova 94/6, 19000 Praha
449379ANDRES MILOŠ18678769Na Provaznici 2691/7, 15000 Praha
449380ANDRESOVÁ JANA45326983Na Provaznici 2691/7, 15000 Praha
190348ANDRT JIŘÍ68234481nábřeží Závodu míru 1857, 53002 Pardubice
577221ANDRÝSEK JOSEF18659101Vondroušova 1216/34, 16300 Praha
646151ANTON PETR10344993Na Vrchu 156/5, 36001 Karlovy Vary
182292AUGUSTA JOSEF47369451Pod Jánským kopečkem 4211/42, 58601 Jihlava
556493AUGUSTA JOSEF1241826Sokolovská 763/11, 32300 Plzeň

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Fyzická osoba: Vladimír GDOVÍN4060706228. pluku 464/39, 10000 Praha
Firma: NATLAND Group, SE2936992Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Fyzická osoba: Jitka Hudečková721042V Úhlu 205/3, 32100 Plzeň
Fyzická osoba: Jan Kryštof70414076Bohuslava Martinů 732/74, 60200 Brno
Fyzická osoba: Bc. Miloš Maděránek75835592Vondrákova 623/4, 63500 Brno
Fyzická osoba: MUDr. Jana Prokšíková72070625Foerstrova 1656/3, 50002 Hradec Králové
Firma: První severočeský investiční fond, a.s.43222111Teplice, Masarykova 364/2
Fyzická osoba: Pavel Jelínek6221349173, 46373 Černousy
Firma: SOGNA s.r.o.5248833V přístavu 1586/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
Fyzická osoba: Zdeněk Srb43102603Zlonín, 25064, , ,
Firma: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1074, Laurinova, Mladá Boleslav27097684Mladá Boleslav, Laurinova 1074
Firma: FORIT GROUP SERVICES s.r.o.28597184U pekárny 687/18, Holice, 779 00 Olomouc
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Firma: Snircle s.r.o.5742781Koudelov 43, 286 01 Vrdy
Fyzická osoba: Jan Cenek4410182166, 68352 Hrušky
Firma: "Zemědělské družstvo Domaželice" v likvidaci47673427okres Přerov, Domaželice, PSČ 75115
Firma: Studio GREAT SEASONS s.r.o.24696145Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 1527/14, PSČ 11000

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1505915Brettlerová Monika87198762Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
1247864Chaloupka Jan3041981Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
1626680Coufalová Petra2949571Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
2864813Demester Josef68238657Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
2066160Dolejš Libor13560743Třebovská 407, 56203 Ústí nad Orlicí
1975361Doležal Pavel12984809Třebovská 407, 56203 Ústí nad Orlicí
384966Fikejzová Bronislava75585472Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
3067481Hikeš Ivo61213128Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
2125655Hrabovský Stanislav88604381Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
3131704Hájková Jitka65682343Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
291023Jauková Radka64800831Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
1881509Jílek Lukáš939820Třebovská 408, 56203 Ústí nad Orlicí
679940Klouda Zdeněk72782048Třebovská 407, 56203 Ústí nad Orlicí
48353Kovář Tomáš74888846Třebovská 128, 56203 Ústí nad Orlicí
1978406Kozel Rudolf4190483Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
1965759Kulda Petr18837930Třebovská 407, Ústí na Orlicí 562 03
2684920Kuldová Petra723835Třebovská 407, 56203 Ústí nad Orlicí
690513Kříž Josef64803589Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
482527Křížová Marie63203740Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
1106995Manh Quynh Nguyen69352755Třebovská 407, 56203 Ústí nad Orlicí
960500Martincová Lenka758795Třebovská 183, 56203 Ústí nad Orlicí
431110Masár Vincent2834243Třebovská 408, 56203 Ústí nad Orlicí
888347Mačát Jan13219120Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
942165Maříková Veronika88781623Třebovská 3, 56203 Ústí nad Orlicí
3350631Minářová Eva72844957Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí