ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1021. Její identifikační číslo je 60108851

Výpis z obchodního rejstříku ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1021

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: v9jcdu3

Předmět podnikání: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výroba, opravy a montáž měřidel
Úřední měření
Provoz parkoviště
Poradenství v oboru dopravy a celního řízení
Zasilatelství vnitrostátní a mezinárodní
Provozování cestovní kanceláře
Provozování cestovní kanceláře
Provoz veřejného WC
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Mytí a čištění motorových vozidel
Opravy silničních vozidel
Ubytování
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 06. 11. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne 28.6.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 9.687 000 Kč, slovy devět milionů šest set osmdesát sedm tisíc korun českých na částku 116.000.000 Kč, slovy: jedno sto šestnáct milionů korun českých vydáním 9.687 slovy devět tisíc šest set osmdesát sedm kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých (dále jen "nové akcie")1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují.2. Upisování s využitím přednostního práva:2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všech 9 687 nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých 0,0911 jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na jméno2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5. (pátým) dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo účtu 43-7227920217/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií.3. Upisování předem určenými zájemci:3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Kateřině Kratochvílové, r.č. 755708/4018, bytem Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 120 003.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000 Kč (tisíc korun českých)3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro uspání akcií3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-7227920217/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu.
od 01. 09. 2010 od 06. 01. 2011

Akcie

Počet: 116 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 02. 2015 od 05. 10. 2016

Počet: 116 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2014 od 02. 02. 2015

Počet: 116 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 11. 2014 od 30. 12. 2014

Počet: 116 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 01. 2011 od 06. 11. 2014

Počet: 106 313 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 05. 2005 od 06. 01. 2011

Počet: 106 313 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 18. 08. 1999 od 13. 01. 2000

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CAFOUREK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 09. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 08. 2006 od 21. 06. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 11. 2003 od 15. 08. 2006


Název/Jméno: ŠIRMER JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 11. 2014 od 14. 09. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 07. 2014 od 06. 11. 2014
Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 10. 2013 od 03. 07. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 06. 2013 od 18. 10. 2013


Název/Jméno: VARHANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2014 od 06. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2001 od 31. 08. 2007


Název/Jméno: SCHWARZ PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2014 od 06. 11. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 18. 10. 2013 od 03. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 06. 2013 od 18. 10. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 10. 2008 od 21. 06. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 2007 od 10. 10. 2008


Název/Jméno: KUBĚNKA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2002 od 06. 11. 2014


Název/Jméno: KRATOCHVÍLOVÁ KATEŘINA

IČO: 67769799

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předsedkyně představenstva
od 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 11. 2003 od 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 2003 od 04. 11. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2001 od 28. 01. 2003


Název/Jméno: MA EVA KRATOCHVÍLOVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 11. 2003 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: KRATOCHVÍL BOHUMÍR

IČO: 10086153

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 11. 2009 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: KRATOCHVÍL ZDENĚK

IČO: 12431494

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2008 od 20. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 01. 2001 od 04. 11. 2003


Název/Jméno: GEIST ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 08. 2006 od 10. 10. 2008


Název/Jméno: VINCENC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 11. 2003 od 15. 08. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2001 od 04. 11. 2003


Název/Jméno: KRATOCHVÍLOVÁ EVA

IČO: 70874361

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2003 od 04. 11. 2003


Název/Jméno: UJČÍK LUBOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 01. 2001 od 28. 01. 2003


Název/Jméno: GOLDENSTEIN RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2000 od 19. 01. 2001


Název/Jméno: ŠMEJKAL ZDENĚK

IČO: 73213233

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2000 od 19. 01. 2001


Název/Jméno: ŠOBÁŇ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 1997 od 19. 01. 2001


Název/Jméno: KRÁLOVÁ MICHAELA

IČO: 46107908

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 1997 od 23. 03. 2000


Název/Jméno: ZEMEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 1997 od 19. 01. 2001


Název/Jméno: VAŠÁTKO ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 1997 od 23. 03. 2000


Název/Jméno: HOLUBÁŘ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 1997 od 19. 01. 2001


Název/Jméno: KRAHULEC LUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 1997 od 08. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 10. 1995 od 04. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 05. 10. 1995


Název/Jméno: ZAHRADNÍČEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 1997 od 08. 10. 1997


Název/Jméno: WOLF PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 03. 1997 od 08. 10. 1997
Dozorčí rada - předseda dozor.rady
od 05. 10. 1995 od 04. 07. 1996


Název/Jméno: HALAŠTA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 03. 1997 od 08. 10. 1997


Název/Jméno: HORÁKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozor.rady
od 04. 07. 1996 od 04. 03. 1997
Dozorčí rada - místopředseda dozor.rady
od 05. 10. 1995 od 04. 07. 1996


Název/Jméno: HORÁK JAROMÍR

IČO: 62189581

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozor.rady
od 04. 07. 1996 od 04. 03. 1997


Název/Jméno: BUKOVSKÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1995 od 08. 10. 1997


Název/Jméno: BÍLEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 10. 1995 od 04. 03. 1997


Název/Jméno: KOSTKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 1995 od 16. 07. 2002


Název/Jméno: STANĚK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 05. 10. 1995


Název/Jméno: VOKÁL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 05. 10. 1995


Název/Jméno: ŘEHÁK PETR

IČO: 3282091

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 05. 10. 1995


Název/Jméno: ŠÍŠA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 05. 10. 1995


Název/Jméno: Ing. Martin P r o u z a

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 05. 10. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 06. 2005

Odpovědní zástupci: 1115029

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 02. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Úřední měření

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 02. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz parkoviště

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenství v oboru dopravy a celního řízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zasilatelství vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 31802

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 10. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:20. 11. 2000


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1995

Zánik oprávnění:30. 10. 1996


Provoz veřejného WC

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 05. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 03. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 10. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 01. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 10. 1994

Přerušení: od 29. 06. 2001 od 28. 06. 2003

Zánik oprávnění:12. 01. 2005


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 10. 1994

Zánik oprávnění:16. 05. 1996


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 10. 1994


Mytí a čištění motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 04. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 03. 1994


Ubytování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60108851

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
815546"Bytové družstvo Resslova 1057 a 1059"25387189Resslova 1057/7, 70800 Ostrava
539161. Designrealit, s.r.o.26861909Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Soukenická, 3181/19a
147640A B S Import s.r.o.48950092Křižíkova 1480, 25601 Benešov
201651AC & C, Public Relations, s.r.o.25112716Čistovická 249/11, 16300 Praha
842316ALTIA Plus International a.s.28219350Vodičkova 791/41, 11000 Praha
94766AMERS.CZ s.r.o.29013658Libušská 400/115, 14200 Praha
45066ARRIVA MORAVA a.s.25827405Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava
735280AUTOKAC s.r.o. - v likvidaci60745606Hodonín, Velkomoravská 83, PSČ 695 00
416276AZOS, s.r.o.49975749119, 66484 Zakřany
639714BD Hodonínská 12, družstvo26723018Praha, 14100, Michle (Praha 4), Hodonínská, 12/883
678495BEST TRANSPORT SPED s.r.o.60752971Hájecká 1068/14, 61800 Brno
859713BIOMASS CENTRUM s.r.o.28831322106, 56963 Lubná
550062Bytové družstvo "Na Hliněnce" v likvidaci62509462Nová Včelnice, 37842, Nová Včelnice, Na Hliněnce, 463
32221Bytové družstvo Hlavní č.p. 274261462772Hlavní 2742/126, 14100 Praha
166570Bytové družstvo Chládkova 24 v likvidaci26298031Brno, 61600, Žabovřesky, Chládkova, 24c
619592Bytové družstvo Jana Opletala 907/1125198874J. Opletala 907/11, 37005 České Budějovice
770461Callbridge people s.r.o.27819256Tvorkovských 876/24, 70900 Ostrava
95817Cestovní kancelář Cobra Zlín, s.r.o. v likvidaci48528196Zlín, 76001, , Podlesí, 4960
294498Černošická čistírna, s.r.o.61682641Dr. Janského 954, 25228 Černošice
441237Česká triatlonová společnost, s.r.o.27148718Zátopkova 100/2, 16900 Praha
648690Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s.60704012Veselí nad Moravou, 69812, Veselí nad Moravou, Kollárova, 1229
46583ČS F1G Studenec s.r.o.2702801Janáčkovo nábřeží 1153/13, 15000 Praha
103434ČSAD autobusy Plzeň a.s.48362611V Malé Doubravce 1242/27, 31200 Plzeň
8181ČSAD Benešov a.s.60193441Blanická 960, 25801 Vlašim
476357ČSAD Kutná Hora a.s.46356843Pod Nádražím 1204/6, 28601 Čáslav

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
243452ABRTOVÁ MILUŠE61157830Plzeňská 540, 33701 Rokycany
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
433867ADÁMEK PAVEL16505492Rodvinovská 1567/4, 14000 Praha
475570ALEXA MILOSLAV42778930Lazecká 466/34, 77900 Olomouc
449379ANDRES MILOŠ18678769Na Provaznici 2691/7, 15000 Praha
449380ANDRESOVÁ JANA45326983Na Provaznici 2691/7, 15000 Praha
182292AUGUSTA JOSEF47369451Pod Jánským kopečkem 4211/42, 58601 Jihlava
28841AXMANOVÁ LUDMILA64073475třída Hrdinů 1017/22A, 79501 Rýmařov
94483BAAR PAVEL69699402Šafaříkova 3079/5, 79601 Prostějov
230517BARTÁK PAVEL62121260Puškinova 521/39, 68201 Vyškov
128717BARTÁK TOMÁŠ74910698Přecechtělova 2230/4, 15500 Praha
111553BARTOŇ ZDENĚK6169404556, 66602 Štěpánovice
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
125309BARTOŇOVÁ HELENA60036508Sokolská 1094, 75701 Valašské Meziříčí
49274BARTOŠ TOMÁŠ49199625Pod Skalkou 270, 33001 Kyšice
42085BECK JAN65653963José Martího 389/5, 16200 Praha
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
3772BĚLOHLÁVEK JAN49250400Malátova 633/12, 15000 Praha
182290BENÁČEK JIŘÍ4047340666, 58841 Bílý Kámen
76221BENC ANTONÍN3708551Československé armády 1620/8, 56802 Svitavy
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1505915Brettlerová Monika87198762Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
1626680Coufalová Petra2949571Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
2864813Demester Josef68238657Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
2066160Dolejš Libor13560743Třebovská 407, 56203 Ústí nad Orlicí
1975361Doležal Pavel12984809Třebovská 407, 56203 Ústí nad Orlicí
384966Fikejzová Bronislava75585472Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
3131704Hájková Jitka65682343Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
3067481Hikeš Ivo61213128Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
2125655Hrabovský Stanislav88604381Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
1247864Chaloupka Jan3041981Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
291023Jauková Radka64800831Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
1881509Jílek Lukáš939820Třebovská 408, 56203 Ústí nad Orlicí
679940Klouda Zdeněk72782048Třebovská 407, 56203 Ústí nad Orlicí
48353Kovář Tomáš74888846Třebovská 128, 56203 Ústí nad Orlicí
1978406Kozel Rudolf4190483Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
690513Kříž Josef64803589Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
482527Křížová Marie63203740Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí
1965759Kulda Petr18837930Třebovská 407, Ústí na Orlicí 562 03
2684920Kuldová Petra723835Třebovská 407, 56203 Ústí nad Orlicí
888347Mačát Jan13219120Třebovská 410, 56203 Ústí nad Orlicí
1106995Manh Quynh Nguyen69352755Třebovská 407, 56203 Ústí nad Orlicí
960500Martincová Lenka758795Třebovská 183, 56203 Ústí nad Orlicí
942165Maříková Veronika88781623Třebovská 3, 56203 Ústí nad Orlicí
431110Masár Vincent2834243Třebovská 408, 56203 Ústí nad Orlicí
3350631Minářová Eva72844957Třebovská 409, 56203 Ústí nad Orlicí