Czech Coal a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Czech Coal a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2099. Její identifikační číslo je 25764284

Výpis z obchodního rejstříku Czech Coal a.s.

Datum zápisu: 18. 5. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2099

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: n88cdp2

Předmět podnikání: Ostraha majetku a osob
Vedení spisovny
Psychologické poradenství a diagnostika
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu
Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek,...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Správa a údržba nemovitostí
Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost technických poradců v oblasti
Příprava a vypracování technických návrhů
Překladatelská a tlumočnická činnost
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Realitní činnost
Poskytování porad ve věci podnikání (vyjma činností vyloučených...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Pořádání seminářů a školení
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Obstaravatelská činnost v oblasti správy kapitálových účastí
Poradenství v oblasti investic (akviziční činnost)
Zprostředkování v oblasti investic (akviziční činnost)
Zprostředkování služeb
Zprostředkovatelská činnost v oblasti získávání zahraničních úvěrů
Průzkum trhu (marketing)
Velkoobchod
Reklamní činnost a marketing
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67

Adresy: Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467
od 26. 01. 2010 od 01. 11. 2016
Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 16000
od 28. 01. 2008 od 26. 01. 2010
Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 17000
od 08. 05. 2004 od 28. 01. 2008
Praha 1, Na Perštýně 356/12, PSČ 11000
od 07. 10. 2002 od 08. 05. 2004
Praha 1, Na Perštýně 12, PSČ 11000
od 06. 11. 2000 od 07. 10. 2002
Praha 1, Všehrdova 2
od 18. 05. 1999 od 06. 11. 2000

Skutečnosti

  Právní důvod výmazu: Společnost Czech Coal a.s. zanikla v důsledku provedené fúze sloučením zanikající společnosti Czech Coal a.s. s nástupnickou společností Severní energetická a.s., IČ: 28677986, se sídlem: Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67. V důsledku provedené fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Czech Coal a.s. na nástupnickou společnost Severní energetická a.s.
od 01. 11. 2016 od 01. 11. 2016

  Společnost Czech Coal a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČ 257 64 284 se vymazává z obchodního rejstříku.
od 01. 11. 2016 od 01. 11. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 05. 2014 od 01. 11. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 05. 2014 od 01. 11. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 21. 05. 2014 od 01. 11. 2016

  INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED, registrační číslo HE 175415, se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika, při výkonu působnosti valné hromady Czech Coal a.s., se sídlem Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67, identifikační číslo 25764284 (dále též společnost), v působnosti její valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmiliónů korun českých) upsáním nových akcií s tím, že a) částka, o kterou se základní kapitál společnosti zvýší činí 610.000.000,-Kč (slovy: šestsetdesetmiliónů korun českých);b) upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; c) základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií, a to upsáním 122 (jedno sto dvaceti dvou) akcií kmenových, na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč (slovy: pětmiliónů korun českých); d) akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky; e) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva upsat akcie ke zvýšení základního kapitálu předem vzdal; všechny nové akcie budou nabídnuty zájemci, a to současnému jedinému akcionáři společnosti - INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED, registrační číslo HE 175415, se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika s tím, že - místem pro upisování akcií smlouvou mezi společností a shora určeným zájemcem je Praha 1, V Celnici 1031/4- upisovací lhůta je 7 (sedm) dnů a počíná běžet od okamžiku předložení shora určenému zájemci návrhu smlouvy o upsání akcií, přičemž představenstvo společnosti je povinno předložit návrh této smlouvy tomuto zájemci bez zbytečného odkladu po učinění tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu - emisní kurs každé takto upsané akcie je 5.000.000,-Kč (slovy: pětmiliónů korun českých), tedy celkový emisní kurs je 610.000.000,-Kč (slovy: šestsetdesetmiliónů korun českých) a důvodem tohoto způsobu jeho určení pevnou částkou je vůle,aby jeho výše odpovídala jmenovité hodnotě akcií, které mají být upsány; emisní kurs bude splacen v penězích;f) upisovatel splatí emisní kurs akcií do 31.5.2014 (třicátého prvního května roku dvoutisícího čtrnáctého) na bankovní účet č. účtu 17031583/0300 vedený u Československé obchodní banky.
od 11. 03. 2014 od 01. 11. 2016

  Společnost Czech Coal Services a.s., IČ: 272 61 824, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, byla na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 14.6.2010 rozdělena odštěpením kombinací rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti Coal Services a.s., IČ: 287 27 932, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, a rozdělení odštěpením sloučením se společností Czech Coal a.s., IČ: 257 64 284, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67; o této skutečnosti byl sepsán notářský zápis NZ 273/2010, N 298/2010, a to jménem JUDr. Svatopluka Procházky, notáře se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2. Společnost Czech Coal a.s. převzala jednu odštěpovanou část jmění rozdělované společnosti Czech Coal Services a.s. uvedenou v projektu rozdělení; o této skutečnosti byl sepsán notářský zápis NZ 274/2010, N 299/2010, a to jménem JUDr. Svatopluka Procházky, notáře se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2.
od 14. 07. 2010 od 01. 11. 2016

  Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.
od 26. 01. 2010 od 14. 11. 2011

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, který dosud činí 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých), takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 150 000 000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých), a to peněžitým vkladem. Nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit 200 000 000,- Kč (dvě stě milionů korun českých). Upisování nad částku 150 000 000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých) se nepřipouští.2. Upsány budou celkem 3 (tři) kusy nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydány v podobě listinné. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.3. Nové akcie upíše v celém rozsahu jediný akcionář s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.4. Upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na za tímto účelem zřízený účet společnosti č. 17541743/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha.
od 21. 11. 2005 od 29. 12. 2005

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 11. 2011 od 11. 03. 2014

Počet: 50 ks v hodnotě: 2500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 07. 2010 od 14. 11. 2011

Počet: 3 ks v hodnotě: 125000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 07. 2010 od 14. 11. 2011

Počet: 3 ks v hodnotě: 50000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 12. 2005 od 14. 07. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: LTD HALTIXAR

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 08. 2016 od 01. 11. 2016


Název/Jméno: INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 01. 2011 od 17. 08. 2016


Název/Jméno: Czech Coal Services a.s.

IČO: 27261824

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 05. 2005 od 26. 01. 2010


Název/Jméno: APPIAN ENERGY PLC

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 01. 2004 od 17. 05. 2005


Název/Jméno: APPIAN GROUP PLC

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 12. 2003 od 08. 01. 2004


Název/Jméno: SA Investenergy

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 08. 2001 od 03. 12. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠÍSTEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 2005 od 01. 11. 2016


Název/Jméno: ANTOŠ PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 01. 2016 od 01. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 11. 2015 od 20. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 04. 2013 od 17. 01. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 01. 2011 od 24. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2008 od 03. 01. 2011


Název/Jméno: TYKAČ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2011 od 01. 11. 2016


Název/Jméno: VEVERKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 01. 2008 od 01. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2006 od 28. 01. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 05. 2005 od 13. 02. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2004 od 17. 05. 2005


Název/Jméno: PEROUTKA ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2013 od 17. 01. 2014


Název/Jméno: KNOP-KOSTKA DAVID

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 04. 2013 od 26. 11. 2015


Název/Jméno: FOHLER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 2011 od 24. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 10. 2008 od 03. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 2007 od 06. 10. 2008


Název/Jméno: PAVLAS LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2011 od 11. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2010 od 03. 01. 2011


Název/Jméno: FOUSEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2011 od 11. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 od 19. 01. 2010


Název/Jméno: DIENSTL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2011 od 24. 04. 2013


Název/Jméno: PUDIL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 2006 od 03. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2005 od 13. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2001 od 01. 04. 2005


Název/Jméno: BOBELA VASIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 05. 2005 od 03. 01. 2011
Dozorčí rada - první místopředseda dozorčí rady
od 08. 05. 2004 od 17. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 10. 2002 od 08. 05. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2001 od 07. 10. 2002


Název/Jméno: DOBROVSKÝ JAN

IČO: 61272141

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 02. 2008 od 03. 01. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008 od 11. 02. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 05. 2004 od 17. 05. 2005


Název/Jméno: DUBNIČKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2008 od 03. 01. 2011


Název/Jméno: KOLÁČEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 02. 2006 od 11. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 05. 2005 od 13. 02. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 05. 2004 od 17. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 05. 1999 od 08. 05. 2004


Název/Jméno: KLIMECKÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 02. 2006 od 28. 01. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 05. 2005 od 13. 02. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 05. 2004 od 17. 05. 2005
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 02. 2003 od 08. 05. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 2002 od 05. 02. 2003


Název/Jméno: MĚKOTA LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 05. 2005 od 11. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2002 od 17. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 08. 2001 od 07. 10. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 1999 od 14. 08. 2001


Název/Jméno: RANČÁK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 2005 od 15. 07. 2008


Název/Jméno: SPŮROVÁ MIROSLAVA

IČO: 48095770

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 2002 od 13. 02. 2006


Název/Jméno: KOLMAN PETR

IČO: 5580749

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 2005 od 15. 07. 2008


Název/Jméno: DIVIS JIRI

Funkce: Dozorčí rada - druhý místopředseda dozorčí rady
od 08. 05. 2004 od 17. 05. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 05. 1999 od 08. 05. 2004


Název/Jméno: KLIMENSKÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 05. 2004 od 08. 05. 2004


Název/Jméno: VACÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 05. 2004 od 17. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 2002 od 08. 05. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 1999 od 14. 08. 2001


Název/Jméno: BABICKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 05. 2004 od 01. 04. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 2002 od 08. 05. 2004


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 2002 od 17. 05. 2005


Název/Jméno: VOJTĚCHOVÁ VIERA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 2002 od 17. 05. 2005


Název/Jméno: BOROVIČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 2002 od 17. 05. 2005


Název/Jméno: Adrien de Merode

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2001 od 08. 05. 2004


Název/Jméno: Jacques Marie Joseph Chislain de Groot

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 1999 od 08. 05. 2004


Název/Jméno: RICHTER PETR

IČO: 13538110

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 1999 od 14. 08. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 01. 2012

Odpovědní zástupci: 587523

Zánik oprávnění:14. 08. 2013


Vedení spisovny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 08. 2010

Zánik oprávnění:31. 12. 2013


Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 07. 2010

Zánik oprávnění:11. 02. 2013


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 07. 2010

Odpovědní zástupci: 562071

Zánik oprávnění:14. 08. 2013


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 587526

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 2003

Odpovědní zástupci: 4893

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 08. 2002

Zánik oprávnění:01. 11. 2016


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti energetiky, těžby surovin, výpočetní techniky
od 30. 11. 2001 od 16. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 192344

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 24905

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - korektury a technická redakce
od 28. 05. 2004 od 30. 06. 2008
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 28. 05. 2004 od 30. 06. 2008
- vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 28. 05. 2004 od 30. 06. 2008
- vydávání knih
od 28. 05. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - domovnická činnost
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002
- správa nemovitostí
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 277910

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - rozvoje osobnosti
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002
- personalistika
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002
- sociologie a psychologie
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 15545

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - archivační služby
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002
- péče o spisový materiál
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002
- sekretářské služby
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - energetiky - těžby surovin - výpočetní techniky
od 28. 05. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 15546

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - překlady z jazyka anglického a německého
od 29. 11. 2001 od 15. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 492725

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - služby databank
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002
- zpracování dat
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002
- správa sítí
od 29. 11. 2001 od 16. 05. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování porad ve věci podnikání (vyjma činností vyloučených zákonem č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 2000

Odpovědní zástupci: 17863

Zánik oprávnění:15. 05. 2002


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání seminářů a školení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 2000

Odpovědní zástupci: 15545

Zánik oprávnění:15. 05. 2002


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 2000

Odpovědní zástupci: 487801

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 587526

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obstaravatelská činnost v oblasti správy kapitálových účastí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 487801

Zánik oprávnění:15. 05. 2002


Poradenství v oblasti investic (akviziční činnost)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 587526

Zánik oprávnění:15. 05. 2002


Zprostředkování v oblasti investic (akviziční činnost)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 24905

Zánik oprávnění:15. 05. 2002


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 24905

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti získávání zahraničních úvěrů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 24905

Zánik oprávnění:15. 05. 2002


Průzkum trhu (marketing)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 17863

Zánik oprávnění:15. 05. 2002


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 15545

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 17863

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 15545

Zánik oprávnění:31. 12. 2013


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1999

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015 od 01. 11. 2016
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012 od 01. 11. 2016
Výroba hnojiv
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba a zpracování skla
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Broušení technického a šperkového kamene
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba strojů a zařízení
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 05. 08. 2008 od 30. 06. 2012
Činnost odborného lesního hospodáře
od 05. 08. 2008 od 30. 06. 2012
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 05. 08. 2008 od 30. 04. 2013
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 05. 08. 2008 od 31. 12. 2014
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Pěstitelské pálení
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Stavba a výroba plavidel
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Ubytovací služby
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Projektování pozemkových úprav
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Projektování elektrických zařízení
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Fotografické služby
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba zdravotnických prostředků
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 05. 08. 2008 od 01. 11. 2016
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 01. 04. 2004 od 01. 11. 2016
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 01. 04. 2004 od 01. 11. 2016
Realitní činnost
od 25. 09. 2000 od 05. 08. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Správa a údržba nemovitostí
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Zprostředkování obchodu
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Zprostředkování služeb
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Velkoobchod
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Poskytování technických služeb
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Velkoobchod a maloobchod
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Zprostředkování obchodu a služeb
od 18. 05. 1999 od 01. 11. 2016
Činnost technických poradců v oblasti
od 18. 05. 1999 od 05. 08. 2008

Odpovědní zástupci: 492725

Zánik oprávnění:01. 11. 2016


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25764284

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 10. 2016

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
315975APRA s.r.o.553808Cihelná 103/3, 11800 Praha
239258Arrow ECS, a.s.25870424Tvorkovských 2015/5, 70900 Ostrava
177019Athis Europeen a.s. v likvidaci25610783Vídeňská 136, 25250 Vestec
409486Bakery trade, s.r.o.25257536Škroupova 441/12, 50002 Hradec Králové
628173BALMED Praha, státní podnik25125877Praha 6 - Lysolaje, Lysolajské údolí 15, PSČ 165 00
121889Bankovní akademie, a.s.63998181Kodaňská 54/10, 10100 Praha
712438Be-komplex, s.r.o.25018183Most, Báňská 286, PSČ 434 01
234830BERG QUELLE s.r.o., v likvidaci45193851Zahradní 1455/1, 79201 Bruntál
573037BIOSTER, a.s.49970623Tejny 621, 66471 Veverská Bítýška
25192Blue Bridge s. r. o.60320800Padlých hrdinů 135/27, 73601 Havířov
428481Bohemia Quality s.r.o. v likvidaci48582964Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), V Jámě, 1
97439BUSINESS UNION, spol. s r.o. v likvidaci49435311Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00
37139Bytové družstvo 5.května 1059, družstvo v likvidaci61464635Praha, 14000, Nusle (Praha 4), 5. května, 1059/17
230577Bytové družstvo Jesenická 3006 v likvidaci26163241Praha, 10600, Záběhlice (Praha 10), Jesenická, 3006
103958Bytové družstvo Ve studeném 1190, družstvo v likvidaci25095668Praha, 14700, Braník, Ve studeném, 1190
527724CELIO a.s.48289922Litvínov 7, V Růžodolu 2, PSČ 435 14
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
58329CP Investments - CZ s.r.o. v likvidaci43224334Krakovská 1346/15, 11000 Praha
475664Czech Coal POWER s.r.o.27657001Václava Řezáče 315, 43401 Most
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
754001Česká báňská společnost a.s. v likvidaci25013505Most, 43467, Most, V.Řezáče, 315
335391DIANA HLINSKO, s.r.o.63217929Severovýchodní II 564/12, 14100 Praha
529622Družstevní cestovní kancelář Rekrea, družstevní podnik32603Praha, 11001, , Těšnov, 5
295357Družstvo Herálecká I. v likvidaci48030210Praha 4, Herálecká 957,1578, PSČ 140 00
263246DV-leasing spol. s r.o.63886651J. Dobrovského 625/13, 37006 České Budějovice

Související osoby

#NázevICOAdresa
38772ADAM MIROSLAV46866418Na Svahu 2524/8, 35002 Cheb
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
350468ALBERT ANTONÍN49153218Školní 672, 76821 Kvasice
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
16939ANTOŠ PETR47531193Palackého 109, 28903 Městec Králové
402532ANTOŠOVÁ PETRA7361681848, 29406 Březno
275AUBRECHTOVÁ SOŇA62760840Bělehradská 3347/7, Most, 434 01
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
43330BALÁČEK MICHAL4571711Palackého 4279, 43001 Chomutov
127068BALDÍK JIŘÍ709131V zahradách 2393/32, 18000 Praha
121811BARÁK JAN74458060Štefánikova 432, 68601 Uherské Hradiště
472606BARÁKOVÁ SIMONA70550000Slinková 927/10, 15300 Praha
22235BARTÁK JAROSLAV13791621Malátova 91/1, 15000 Praha
469104BARTOŠ VIKTOR12496731Šumavská 1112/16, 12000 Praha
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha
43334BARTUŠKA VÁCLAV70750157Paříkova 354/5, 19000 Praha
466272BARTUŠKOVÁ EVA48185523S. K. Neumanna 2489, 53002 Pardubice
317054BASTLOVÁ MARIE46436901Řevnice, 25230, Řevnice, Mánesova, 1017
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
350467BĚHAL MIROSLAV7526394759, 76701 Bařice-Velké Těšany
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
78887BENDOVÁ ALENA63093081Zelenečská 778/1, 19800 Praha
35621BENEŠ ANTONÍN49867253Hrnčířská 768/91, 47001 Česká Lípa
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1543575"Krušnohorské sdružení pro úspory energie, o.p.s."25003267Moskevská 508, 43401 Most
2824565AMEA Consulting s.r.o.2232995Moskevská 508, 43401 Most
2706200Báňská nadace28719255Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67
339846BRAND, s.r.o.49905082Most, V. Řezáče 315
1555480Coal Services a.s.28727932Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67
985890Czech Coal a.s.25764284Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67
475664Czech Coal POWER s.r.o.27657001Václava Řezáče 315, 43401 Most
1696274Czech Coal Services a.s.27261824Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67
754001Česká báňská společnost a.s. v likvidaci25013505Most, 43467, Most, V.Řezáče, 315
1424513Dipl.Ing. Burkhardt Manfred Förster68972661Most, 43401, Most, Moskevská, 508
628031Doly a úpravny Komořany, státní podnik7510Most, 43467, , Václava Řezáče, 315
1158087EMOS, spol. s r.o.49904582Most, 43401, Most, Václava Řezáče, 315
257105GREEN VOLT s.r.o.25001388Most, 43467, Most, Václava Řezáče, 315
3280119HEPAPEDIA, s.r.o.27337031Moskevská 508, 43401 Most
2006254HG Správa a.s.25424734Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67
3174286Honební společenství Komořany63125633Václava Řezáče 315, 43401 Most
722576Honební společenstvo Braňany71211969Václava Řezáče 315, 43401 Most
1368805Honební společenstvo Mariánské Radčice71181083Václava Řezáče 315, 43401 Most
1726111Honební společenstvo Most-Komořany71152881Václava Řezáče 315, 43401 Most
3221926Infotea s.r.o.26421348Václava Řezáče 315, 43401 Most
894717Lékárna ARNIKA Most s.r.o.25475614Moskevská 508, 43401 Most
1211084LKW  JÍRA LINES s.r.o.25009460Most 1, V. Řezáče 316, PSČ 434 67
289892Mostecká uhelná společnost, a.s.49101463Most, 43467, Most, Václava Řezáče, 315
273357MUDr. Ľubomíra Tišťanová1557297Moskevská 508, 43401 Most
624633Namove, s.r.o.27179371Václava Řezáče 315, 43401 Most

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1097245Boudník Jan61545180F. L. Čelakovského 1136/15, 43401 Most
350291Bureš Karel64682625F. L. Čelakovského 890/8, 43401 Most
2794695Cee Jan72740817Moskevská 508, 43401 Most
2663468Čubíková Romana49090925F. L. Čelakovského 1135/13, 43401 Most
1649794Dimov Stefan Georgiev87230861F. L. Čelakovského 1135/13, 43401 Most
531065Doležal Petr47373083F. L. Čelakovského 1135/13, 43401 Most
1195878Drbohlav Petr86752782K. H. Borovského 129/1, 43401 Most
1401816Drtina Jan49095676F. L. Čelakovského 1133/9, 43401 Most
2451184Duben Miloslav72698420F. L. Čelakovského 1135/13, 43401 Most
2164028FINFERLOVÁ ALENA47325739Moskevská 508, 43401 Most
2379762Geyerová Dana978345K. H. Borovského 129/1, 43401 Most
1930058Grlák Ernest72560002Moskevská 508, 43401 Most
386594Hromádko Jan71994297F. L. Čelakovského 1133/9, 43401 Most
1432188Jerman Rostislav12064556F. L. Čelakovského 1129/3, 43401 Most
3035408Kareš Miroslav44507933F. L. Čelakovského 890/8, 43401 Most
1275248Kareš Ondřej67239102F. L. Čelakovského 890/8, 43401 Most
2388580Kawík František4320221K. H. Borovského 129/1, 43401 Most
913856Kroulíková Miloslava74595181F. L. Čelakovského 1133/9, 43401 Most
786791Kučera Václav13355651Most, 43401, Most, F. L. Čelakovského, 1131
416612Kurtanič Jiří44543336Most, 43401, Most, F. L. Čelakovského, 890/8
2899083Licek Vladan61341860K. H. Borovského 1853, 43401 Most
1641613Lůžková Helena71224297Moskevská 508, 43401 Most
1751493Macek Lukáš72579048F. L. Čelakovského 1136/15, 43401 Most
2731587Macek Petr10447202F. L. Čelakovského 1136/15, 43401 Most
2247977Macková Lenka86841157F. L. Čelakovského 1136/15, 43401 Most