Czech Coal a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Czech Coal a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2099. Jeho identifikační číslo je 25764284

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Czech Coal a.s.

Datum zápisu: 18. 5. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2099

Identifikační číslo:25764284

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: n88cdp2

Předmět podnikání: Ostraha majetku a osob
Vedení spisovny
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Psychologické poradenství a diagnostika
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu
Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek,...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Překladatelská a tlumočnická činnost
Příprava a vypracování technických návrhů
Činnost technických poradců v oblasti
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
Správa a údržba nemovitostí
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Realitní činnost
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Pořádání seminářů a školení
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Poskytování porad ve věci podnikání (vyjma činností vyloučených...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence
Reklamní činnost a marketing
Velkoobchod
Průzkum trhu (marketing)
Zprostředkovatelská činnost v oblasti získávání zahraničních úvěrů
Zprostředkování služeb
Zprostředkování v oblasti investic (akviziční činnost)
Poradenství v oblasti investic (akviziční činnost)
Obstaravatelská činnost v oblasti správy kapitálových účastí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...

Adresa společnosti

Sídlo: Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467
od 26. 01. 2010
Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 16000
od 28. 01. 2008 do 26. 01. 2010
Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 17000
od 08. 05. 2004 do 28. 01. 2008
Praha 1, Na Perštýně 356/12, PSČ 11000
od 07. 10. 2002 do 08. 05. 2004
Praha 1, Na Perštýně 12, PSČ 11000
od 06. 11. 2000 do 07. 10. 2002
Praha 1, Všehrdova 2
od 18. 05. 1999 do 06. 11. 2000
Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 21. 05. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 05. 2014

  INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED, registrační číslo HE 175415, se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika, při výkonu působnosti valné hromady Czech Coal a.s., se sídlem Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67, identifikační číslo 25764284 (dále též společnost), v působnosti její valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmiliónů korun českých) upsáním nových akcií s tím, že a) částka, o kterou se základní kapitál společnosti zvýší činí 610.000.000,-Kč (slovy: šestsetdesetmiliónů korun českých);b) upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; c) základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií, a to upsáním 122 (jedno sto dvaceti dvou) akcií kmenových, na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč (slovy: pětmiliónů korun českých); d) akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky; e) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva upsat akcie ke zvýšení základního kapitálu předem vzdal; všechny nové akcie budou nabídnuty zájemci, a to současnému jedinému akcionáři společnosti - INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED, registrační číslo HE 175415, se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika s tím, že - místem pro upisování akcií smlouvou mezi společností a shora určeným zájemcem je Praha 1, V Celnici 1031/4- upisovací lhůta je 7 (sedm) dnů a počíná běžet od okamžiku předložení shora určenému zájemci návrhu smlouvy o upsání akcií, přičemž představenstvo společnosti je povinno předložit návrh této smlouvy tomuto zájemci bez zbytečného odkladu po učinění tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu - emisní kurs každé takto upsané akcie je 5.000.000,-Kč (slovy: pětmiliónů korun českých), tedy celkový emisní kurs je 610.000.000,-Kč (slovy: šestsetdesetmiliónů korun českých) a důvodem tohoto způsobu jeho určení pevnou částkou je vůle,aby jeho výše odpovídala jmenovité hodnotě akcií, které mají být upsány; emisní kurs bude splacen v penězích;f) upisovatel splatí emisní kurs akcií do 31.5.2014 (třicátého prvního května roku dvoutisícího čtrnáctého) na bankovní účet č. účtu 17031583/0300 vedený u Československé obchodní banky.
od 11. 03. 2014

  Společnost Czech Coal Services a.s., IČ: 272 61 824, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, byla na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 14.6.2010 rozdělena odštěpením kombinací rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti Coal Services a.s., IČ: 287 27 932, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, a rozdělení odštěpením sloučením se společností Czech Coal a.s., IČ: 257 64 284, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67; o této skutečnosti byl sepsán notářský zápis NZ 273/2010, N 298/2010, a to jménem JUDr. Svatopluka Procházky, notáře se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2. Společnost Czech Coal a.s. převzala jednu odštěpovanou část jmění rozdělované společnosti Czech Coal Services a.s. uvedenou v projektu rozdělení; o této skutečnosti byl sepsán notářský zápis NZ 274/2010, N 299/2010, a to jménem JUDr. Svatopluka Procházky, notáře se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2.
od 14. 07. 2010

  Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.
od 26. 01. 2010 do 14. 11. 2011

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, který dosud činí 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých), takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 150 000 000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých), a to peněžitým vkladem. Nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit 200 000 000,- Kč (dvě stě milionů korun českých). Upisování nad částku 150 000 000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých) se nepřipouští.2. Upsány budou celkem 3 (tři) kusy nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydány v podobě listinné. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.3. Nové akcie upíše v celém rozsahu jediný akcionář s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.4. Upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na za tímto účelem zřízený účet společnosti č. 17541743/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha.
od 21. 11. 2005 do 29. 12. 2005

Akcie

Počet: 222 ks v hodnotě: 5000000 - kmenové akcie na jméno
od 11. 03. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 11. 2011 do 14. 11. 2011

Počet: 50 ks v hodnotě: 2500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 07. 2010 do 14. 07. 2010

Počet: 3 ks v hodnotě: 125000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 07. 2010 do 14. 07. 2010

Počet: 3 ks v hodnotě: 50000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 12. 2005 do 29. 12. 2005

Počet: 50 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na jméno
od 18. 05. 1999 do 18. 05. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: LTD HALTIXAR

Adresa: 7101 Larnaca, Aradippou, Dramas 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Kyperská republika
od 17. 08. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 08. 2016


Název/Jméno: INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED

Adresa: 7101 Larnaca, Aradippou, Dramas 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Kyperská republika
od 20. 12. 2011 do 17. 08. 2016
7101 Larnaca, Aradippou, Chalkidikis 6, 1st floor, Flat/Office 1, Kyperská republika
od 03. 01. 2011 do 20. 12. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 01. 2011 do 17. 08. 2016


Název/Jméno: Czech Coal Services a.s.

IČO:27261824

Adresa: Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467
od 17. 05. 2005 do 26. 01. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 05. 2005 do 26. 01. 2010


Název/Jméno: APPIAN ENERGY PLC

Adresa: Second Floor, 37 Lombard Street, London EC3V 9BQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 08. 01. 2004 do 17. 05. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 01. 2004 do 17. 05. 2005


Název/Jméno: APPIAN GROUP PLC

Adresa: 37 Lombard Street, London EC3V 9BQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 03. 12. 2003 do 08. 01. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 12. 2003 do 08. 01. 2004


Název/Jméno: SA Investenergy

Adresa: Boulevard de Pérolles 26, 1705 Fribourg, Švýcarská konfederace
od 05. 02. 2003 do 03. 12. 2003
Boulevard de Pérolles 55, 1705 Fribourg, Švýcarská konfederace
od 14. 08. 2001 do 05. 02. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 08. 2001 do 03. 12. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TYKAČ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2011

Adresa: 7500 St. Moritz, Via Mezdi 35, Švýcarská konfederace
od 20. 01. 2016
Kamenice, Kruhová 555, PSČ 25168
od 03. 01. 2011 do 20. 01. 2016


Název/Jméno: ŠÍSTEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 2005

Adresa: Devonská 1179/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
od 10. 09. 2015
Praha 5, Devonská 1179/4, PSČ 15200
od 03. 01. 2011 do 10. 09. 2015
Praha 5, Lamačova 633, PSČ 15000
od 17. 05. 2005 do 03. 01. 2011


Název/Jméno: ANTOŠ PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 11. 2015 do 20. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 04. 2013 do 17. 01. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 01. 2011 do 24. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2008 do 03. 01. 2011

Adresa: Na Madlenkách 991, 252 10 Mníšek pod Brdy
od 26. 11. 2015
Na Madlenkách 991, 252 10 Mníšek pod Brdy
od 24. 04. 2013 do 17. 01. 2014
Mníšek pod Brdy, Na Madlenkách 991, PSČ 25210
od 03. 01. 2011 do 24. 04. 2013
Mníšek pod Brdy, Na Madlenkách 911, PSČ 25210
od 06. 10. 2008 do 03. 01. 2011


Název/Jméno: VEVERKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2006 do 28. 01. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 05. 2005 do 13. 02. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2004 do 17. 05. 2005

Adresa: tř. Budovatelů 2927/148, 434 01 Most
od 01. 06. 2014
Most, Budovatelů 2927, PSČ 43401
od 30. 06. 2004 do 01. 06. 2014


Název/Jméno: PEROUTKA ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2013 do 17. 01. 2014

Adresa: Ovenecká 1022/15, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 11. 09. 2013 do 17. 01. 2014


Název/Jméno: KNOP-KOSTKA DAVID

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 04. 2013 do 26. 11. 2015

Adresa: V olšinách 1411/16, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 24. 04. 2013 do 26. 11. 2015


Název/Jméno: FOHLER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 2011 do 24. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 10. 2008 do 03. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 2007 do 06. 10. 2008

Adresa: Praha 8 - Troja, Vřesová 675/3, PSČ 18100
od 11. 05. 2012 do 24. 04. 2013
Praha 3, Chelčického 584/13, PSČ 13000
od 08. 03. 2007 do 11. 05. 2012


Název/Jméno: PAVLAS LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2011 do 11. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2010 do 03. 01. 2011

Adresa: Psáry, Lesní 396, PSČ 25244
od 19. 01. 2010 do 11. 09. 2013


Název/Jméno: FOUSEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2011 do 11. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 do 19. 01. 2010

Adresa: Praha 5, Fingerova 2178, PSČ 15000
od 03. 01. 2011 do 11. 09. 2013
Praha 5, Fingerova 2178, PSČ 15000
od 18. 03. 2009 do 19. 01. 2010
Praha 5, Füngerova 2178, PSČ 15000
od 06. 10. 2008 do 18. 03. 2009
Praha 5, Fingerova 2178, PSČ 15000
od 22. 06. 2007 do 06. 10. 2008


Název/Jméno: DIENSTL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2011 do 24. 04. 2013

Adresa: Ústí nad Labem - Severní Terasa, Svojsíkova 2668/18, PSČ 40012
od 03. 01. 2011 do 24. 04. 2013


Název/Jméno: PUDIL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 2006 do 03. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2005 do 13. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2001 do 01. 04. 2005

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Jaselská 311/25, PSČ 16000
od 17. 05. 2005 do 03. 01. 2011
Praha 6 - Dejvice, Jaselská 311/25
od 27. 05. 2003 do 17. 05. 2005
Praha 4, Ve studeném 11/1190
od 14. 08. 2001 do 27. 05. 2003


Název/Jméno: BOBELA VASIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 05. 2005 do 03. 01. 2011
Dozorčí rada - první místopředseda dozorčí rady
od 08. 05. 2004 do 17. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 10. 2002 do 08. 05. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2001 do 07. 10. 2002

Adresa: Most, Vladislava Vančury 2249/4, PSČ 43401
od 17. 05. 2005 do 03. 01. 2011
Most, Vladislava Vančury 2249/4
od 14. 08. 2001 do 17. 05. 2005


Název/Jméno: DUBNIČKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2008 do 03. 01. 2011

Adresa: Most, Čsl. armády 2109/66, PSČ 43401
od 11. 02. 2008 do 03. 01. 2011


Název/Jméno: DOBROVSKÝ JAN

IČO: 61272141

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 02. 2008 do 03. 01. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008 do 11. 02. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 05. 2004 do 17. 05. 2005

Adresa: Praha 6, Janouškova 369/1, PSČ 16000
od 28. 01. 2008 do 03. 01. 2011
Praha 6, Janouškova 369/1, PSČ 16000
od 08. 05. 2004 do 17. 05. 2005


Název/Jméno: KOLÁČEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 02. 2006 do 11. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 05. 2005 do 13. 02. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 05. 2004 do 17. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 05. 1999 do 08. 05. 2004

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Dvouletky 2729/227, PSČ 10000
od 24. 10. 2007 do 11. 02. 2008
Most, Táboritů 2219/12, PSČ 43401
od 08. 05. 2004 do 24. 10. 2007
Most, Táboritů č. 2219/12
od 18. 05. 1999 do 08. 05. 2004


Název/Jméno: MĚKOTA LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 05. 2005 do 11. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2002 do 17. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 08. 2001 do 07. 10. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 1999 do 14. 08. 2001

Adresa: Most, Svážná 1492/5, PSČ 43401
od 17. 05. 2005 do 11. 02. 2008
Most, Svážná 1492/5
od 18. 05. 1999 do 17. 05. 2005


Název/Jméno: KLIMECKÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 02. 2006 do 28. 01. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 05. 2005 do 13. 02. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 05. 2004 do 17. 05. 2005
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 02. 2003 do 08. 05. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 2002 do 05. 02. 2003

Adresa: Most, Čsl.armády 2172/74, PSČ 43401
od 13. 02. 2006 do 28. 01. 2008
Most, Čsl. armády 2172/74, PSČ 43401
od 13. 11. 2002 do 13. 02. 2006


Název/Jméno: KOLMAN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 2005 do 15. 07. 2008

Adresa: Most, Jarmily Glazarové 905, PSČ 43401
od 17. 05. 2005 do 15. 07. 2008


Název/Jméno: RANČÁK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 2005 do 15. 07. 2008

Adresa: Slaný, Okružní 371, PSČ 27401
od 17. 05. 2005 do 15. 07. 2008


Název/Jméno: SPŮROVÁ MIROSLAVA

IČO: 48095770

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 2002 do 13. 02. 2006

Adresa: Praha 4 - Krč, Přechodní 1328/10
od 27. 05. 2003 do 13. 02. 2006
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 139/57, PSČ 15000
od 13. 11. 2002 do 27. 05. 2003


Název/Jméno: DIVIS JIRI

Funkce: Dozorčí rada - druhý místopředseda dozorčí rady
od 08. 05. 2004 do 17. 05. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 05. 1999 do 08. 05. 2004

Adresa: Ch-1752 Villars-sur-Glane, Rue Blés d´Or 24, Švýcarská konfederace
od 08. 05. 2004 do 17. 05. 2005
Ch-1752 Villars-sur-Glane, Rue Blés ďOr 24, Švýcarská konfederace
od 18. 05. 1999 do 08. 05. 2004


Název/Jméno: VACÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 05. 2004 do 17. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 2002 do 08. 05. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 1999 do 14. 08. 2001

Adresa: Praha 4, U Botiče 3/1390, PSČ 14000
od 13. 11. 2002 do 17. 05. 2005
Praha 4, U Botiče 3/1390
od 18. 05. 1999 do 14. 08. 2001


Název/Jméno: BABICKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 05. 2004 do 01. 04. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 2002 do 08. 05. 2004

Adresa: Praha 5, Bochovská 623/2, PSČ 15800
od 13. 11. 2002 do 01. 04. 2005


Název/Jméno: KLIMENSKÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 05. 2004 do 08. 05. 2004

Adresa: Most, Čsl. armády 2172/74, PSČ 43401
od 08. 05. 2004 do 08. 05. 2004


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 2002 do 17. 05. 2005

Adresa: Praha 10 - Uhříněves, U Židovského hřbitova 1043/10, PSČ 10400
od 08. 01. 2004 do 17. 05. 2005
Praha 4, U Botiče 3/1390, PSČ 14000
od 13. 11. 2002 do 08. 01. 2004


Název/Jméno: VOJTĚCHOVÁ VIERA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 2002 do 17. 05. 2005

Adresa: Dobroměřice, Jiráskova 179, okres Louny, PSČ 43923
od 13. 11. 2002 do 17. 05. 2005


Název/Jméno: BOROVIČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 2002 do 17. 05. 2005

Adresa: Praha 10, Murmanská 1469/8
od 13. 07. 2002 do 17. 05. 2005


Název/Jméno: Adrien de Merode

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2001 do 08. 05. 2004

Adresa: 1150 Brussels, Avenue de Tervueren, 382-bte 7, Belgické království
od 14. 08. 2001 do 08. 05. 2004


Název/Jméno: RICHTER PETR

IČO: 15694976

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 1999 do 14. 08. 2001

Adresa: Praha 10, V předpolí 1447/20
od 18. 05. 1999 do 14. 08. 2001


Název/Jméno: Jacques Marie Joseph Chislain de Groot

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 05. 1999 do 08. 05. 2004

Adresa: v Unccle, 1180 Avenue de Mercure, 11/4, Belgické království
od 18. 05. 1999 do 08. 05. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 1. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Lenka Krúpová

Zánik oprávnění:14. 8. 2013


Vedení spisovny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 8. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslava Spůrová

Zánik oprávnění:31. 12. 2013


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 7. 2010

Odpovědní zástupci: PhDr. Zdeněk Neterda

Zánik oprávnění:14. 8. 2013


Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 7. 2010

Zánik oprávnění:11. 2. 2013


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 1. 2004

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Richter

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Šístek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 8. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Lenka Frőhlichová


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - správa sítí
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002
- zpracování dat
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002
- služby databank
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Alexander Musil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - překlady z jazyka anglického a německého
od 29. 11. 2001 do 15. 05. 2002

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Richter

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Richter

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - energetiky - těžby surovin - výpočetní techniky
od 28. 05. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Richter

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002
- péče o spisový materiál
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002
- archivační služby
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Alexander Musil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - sociologie a psychologie
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002
- personalistika
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002
- rozvoje osobnosti
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Richter

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002
- domovnická činnost
od 29. 11. 2001 do 16. 05. 2002

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Richter

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - vydávání knih
od 28. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 28. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 28. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- korektury a technická redakce
od 28. 05. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Richter

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Richter

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti energetiky, těžby surovin, výpočetní techniky
od 30. 11. 2001 do 16. 05. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Krupička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslava Spůrová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. František MANŽEL

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání seminářů a školení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Richter

Zánik oprávnění:15. 5. 2002


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Radek Stavěl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování porad ve věci podnikání (vyjma činností vyloučených zákonem č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Richter

Zánik oprávnění:15. 5. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 05. 08. 2008 do 30. 04. 2013
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 05. 08. 2008
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 05. 08. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 05. 08. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 05. 08. 2008
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 05. 08. 2008
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 05. 08. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 05. 08. 2008
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 05. 08. 2008
Výroba zdravotnických prostředků
od 05. 08. 2008
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 05. 08. 2008
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 05. 08. 2008
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 05. 08. 2008
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 05. 08. 2008
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 05. 08. 2008
Stavba a výroba plavidel
od 05. 08. 2008
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 05. 08. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 05. 08. 2008
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 05. 08. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 05. 08. 2008
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 05. 08. 2008 do 30. 06. 2012
Činnost odborného lesního hospodáře
od 05. 08. 2008 do 30. 06. 2012
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 05. 08. 2008
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 05. 08. 2008
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 05. 08. 2008
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 05. 08. 2008
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 05. 08. 2008
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 05. 08. 2008
Fotografické služby
od 05. 08. 2008
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 05. 08. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 05. 08. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 05. 08. 2008
Projektování pozemkových úprav
od 05. 08. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 05. 08. 2008
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 05. 08. 2008
Ubytovací služby
od 05. 08. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 05. 08. 2008
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 05. 08. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 05. 08. 2008
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 05. 08. 2008
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 05. 08. 2008
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 05. 08. 2008
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 05. 08. 2008
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 05. 08. 2008
Pěstitelské pálení
od 05. 08. 2008
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 05. 08. 2008
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 05. 08. 2008 do 31. 12. 2014
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 05. 08. 2008
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 05. 08. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 05. 08. 2008
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 05. 08. 2008
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 05. 08. 2008
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 05. 08. 2008
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 05. 08. 2008
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 05. 08. 2008
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 05. 08. 2008
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 05. 08. 2008
Broušení technického a šperkového kamene
od 05. 08. 2008
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 05. 08. 2008
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 05. 08. 2008
Výroba a zpracování skla
od 05. 08. 2008
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 05. 08. 2008
Výroba hnojiv
od 05. 08. 2008
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 05. 08. 2008
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 01. 04. 2004
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 01. 04. 2004
Realitní činnost
od 25. 09. 2000 do 05. 08. 2008
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 18. 05. 1999
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Zprostředkování obchodu
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Činnost technických poradců v oblasti
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 18. 05. 1999
Zprostředkování obchodu a služeb
od 18. 05. 1999
Zprostředkování služeb
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Velkoobchod
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Poskytování technických služeb
od 18. 05. 1999
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 18. 05. 1999
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 18. 05. 1999
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 18. 05. 1999
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 18. 05. 1999
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 18. 05. 1999
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 18. 05. 1999
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 18. 05. 1999
Správa a údržba nemovitostí
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 18. 05. 1999 do 05. 08. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Tvrzník


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Lenka Krúpová

Zánik oprávnění:31. 12. 2013


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Odpovědní zástupci: PhDr. Zdeněk Neterda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Průzkum trhu (marketing)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Fousek

Zánik oprávnění:15. 5. 2002


Zprostředkovatelská činnost v oblasti získávání zahraničních úvěrů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Pilmann

Zánik oprávnění:15. 5. 2002


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Šístek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování v oblasti investic (akviziční činnost)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Radek Stavěl

Zánik oprávnění:15. 5. 2002


Poradenství v oblasti investic (akviziční činnost)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Alexander Musil

Zánik oprávnění:15. 5. 2002


Obstaravatelská činnost v oblasti správy kapitálových účastí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Ivana Stará

Zánik oprávnění:15. 5. 2002


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Krupička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25764284

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
384265"THALLER-EXPORT s.r.o."62503618okr.Jindřichův Hradec, Halámky čp. 39
12682791. uhelná a.s.61537179Most, Dělnická 21, PSČ 43480
3509490A 959, a.s.28196171Praha 6 - Veleslavín, Na Okraji 439/44, PSČ 16200
2961015A.C.W. a.s.46356291Praha 2, Uruguajská 19
1160367AdIS Investment Solutions s.r.o.25213890Praha 4, Branická 69/66, PSČ 14700

Související osoby

#NázevICOAdresa
929353"BRAMZ" spol. s r.o44566433Litvínov l, E. Destinové 618
849382"Klínovecko, o.s."28555724Sokolov, Rokycanova 1615, PSČ 35601
698666"Newton Financial Management Group a.s.25082272Praha 1, Politických vězňů 10, PSČ 11000
698665"NEWTON Financial Management, a.s.60196785Praha 1, Politických vězňů 10/912, PSČ 11000
10073671. Václav D v o ř á kŽdírec n.D. 236, Havl. Brod

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
4560038"AGENTURA J.R., s.r.o. - v likvidaci"48268305Most, Moskevská 1/14, PSČ 43451
3020660"IMPEX - Most s.r.o.49100572Most, K.H. Máchy "Sever", PSČ 43401
1954323"KREDO PLUS spol. s r.o." v likvidaci49905651Most, Moskevská ul. 1/14, PSČ 43415
4139675"PRAXEIS, o.p.s."25441728Most, E.Basse 1142/9, PSČ 43401
1192"Sci-fi klub Drakonián"63125293Most

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
5176153" K A I L ".19047746Most, Táboritů 2122/73
1658375SINGER" "cestovní Kancelář14827069Most
3908153Králová Alena46756124Most, Čs. armády 8l/2277, PSČ 43400
2146704Pin Alexandre74648608Vítězslava Nezvala 2505/10, 43401 Most
1852211Roudenko Alexandre66085136Most, Kpt. Jaroše 37/606, PSČ 43401