D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci", zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIII 3. Jeho identifikační číslo je 31259

 
 

Výpis z obchodního rejstříku D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Datum zápisu: 16. 1. 1934

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIII 3

Identifikační číslo:31259

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: pztfxq2

Předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a...
Provádění veřejných dražeb dobrovolných
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o...
Pronájem nebytových prostor
Polygrafická výroba
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost účetních poradců
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Reklama, propagace a inzerce
Čalounictví
Pokrývačství, tesařství
Truhlářství, podlahářství

Adresa společnosti

Sídlo: Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ 70030
od 16. 02. 2007
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 716/46, PSČ 70200
od 12. 04. 2005 do 16. 02. 2007
Ostrava 1, Nádražní 46
od 30. 12. 1991 do 12. 04. 2005
Ostrava
od 16. 03. 1948 do 30. 12. 1991
Moravská Ostrava
od 16. 01. 1934 do 16. 03. 1948
Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava

Skutečnosti

  Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.4.25003 č.j. 49 Nc 10099/2003 - 7, byla v celém rozsahu zastavena.
od 08. 01. 2008 do 08. 01. 2008

  Rozhodnutím členské schůze ze dne 25.1.2007 bylo družstvo zrušeno a tímto dnem vstoupilo do likvidace.
od 16. 02. 2007

  Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.4.2003 č.j. 49 Nc 10099/2003-7 soud nařídil exekuci na základě notářského zápisu ze dne 10.1.2002, N 8/2002, NZ 8/2002 sepsaného JUDr. Hanou Jelínkovou, notářkou v Ostravě k uspokojení pohledávky oprávněného JUDr. Petra Svatoše, bytem Ostrava, Slavíkova 3052/24 proti povinnému DYHOR, výrobní družstvo ve výši 1.156.945,90 Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava,Mariánské Hory, Stojanovo nám. 7. Exekutor dne 13.8.2003 vydal exekuční příkaz EX 158/03-4 k provedení exekuce prodejem podniku povinného DYHOR, výrobní družstvo. Správcem podniku byl ustanoven JUDr. Zbyněk Halašta, se sídlem v Ostrava-Jih, Výškovice, Staňkova 217/13.
od 23. 09. 2003 do 08. 01. 2008

  Jednání:Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Zapředstavenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, anebodalší pověření členové představenstva, kteří jsou zapsáni vobchodním rejstříku. Tyto osoby jsou též oprávněny samostatnějednat za družstvo a samostatně za družstvo podepisovat.Je-li však pro právní úkon právním předpisem předepsána písemnáforma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstvaoprávněných podepisovat za družstvo.
od 27. 10. 1995 do 04. 08. 1997

  Výše základních členských vkladů: 1.000,- Kčs(slovy: jedentisíckorunčsl)
od 11. 01. 1993 do 04. 08. 1997

  Družstvo se řídí stanovami schválenými členskou schůzí dne29.9.1992.
od 11. 01. 1993 do 04. 08. 1997

  Jednání:Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Zapředstavenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, anebodalší členové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodnímrejstříku. Za družstvo jsou oprávněni samostatně jednat apodepisovat předseda nebo místopředseda družstva, anebo dalšíčlenové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodnímrejstříku. Je-li však pro právní úkon právním předpisempředepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členůpředstavenstva oprávněných podepisovat za družstvo.
od 11. 01. 1993 do 27. 10. 1995

  Podepisování: Stanoví-li právní předpis pro právní úkon písemnouformu, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy nebo zároveňdvou jiných členů představenstva.
od 30. 12. 1991 do 11. 01. 1993

  Ručení: Člen družstva se podílí na případné ztrátě, nelze-lituto ztrátu uhradit jinak, a to až do výše dvojnásobku členskéhopodílu.
od 30. 12. 1991 do 11. 01. 1993

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá ze sedmičlenů volených členskou schůzí. Představenstvo volí ze svéhostředu předsedu, místopředsedu, přičemž samo rozhoduje o způsobuvolby.
od 06. 03. 1990 do 11. 01. 1993

  Zřízení: Družstvo je družstevní organizací podle § 6 a násl.zákona č. 94/88 Sb. o bytovém, spotřebním a výrobnímdružstevnictví. Je socialistickou organizací s právnísubjektivitou a řídí se stanovami schválenými členskou schůzídelegátů dne 11.11.1988.
od 21. 12. 1988 do 11. 01. 1993

  Orgány: Funkční období představenstva je pětileté.
od 27. 06. 1978 do 06. 03. 1990

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z 5 až 11členů volených výroční členskou schůzí (shromážděním delegátů)na dobu tří let.
od 11. 08. 1971 do 27. 06. 1978

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z předsedydružstva a dalších 4 - 10 členů, volených výroční členskouschůzí (shromážděním delegátů) na dobu tří let.
od 20. 04. 1970 do 11. 08. 1971

  Zastupování: Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda nebomístopředseda.
od 10. 01. 1966 do 11. 01. 1993

  Členský podíl: členský podíl činí 500,- Kčs a může být zaplacenve splátkách nejpozději do jednoho roku od přijetí za člena.
od 10. 01. 1966 do 11. 01. 1993

  Podpisování: Podpisování se děje tak, že k názvu družstvapřipojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstvavlastnoruční podpis.
od 10. 01. 1966 do 30. 12. 1991

  Ručení: Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva,vykázané v ročním účetním výkazu podle rozhodnutí členské schůzea k úhradě schodku, zjištěného při zániku družstva. Uhražovacípovinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členskéhopodílu.
od 10. 01. 1966 do 30. 12. 1991

  Zápisné: Zápisné činí 10,- Kčs.
od 10. 01. 1966 do 21. 12. 1988

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z předsedydružstva a dalších 4 - 10 členů, volených výroční členskouschůzí (shromážděním delegátů) na dobu 2 let.
od 10. 01. 1966 do 20. 04. 1970

  Zastupování: Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvojménem představenstva vždy předseda nebo jeho zástupce(místopředseda) a jeden další člen představenstva.
od 08. 10. 1958 do 10. 01. 1966

  Výkonným orgánem družstva je představenstvo 5-9 členné.
od 08. 10. 1958 do 10. 01. 1966

  Podpisování: Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva,podepisuje vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda)a další člen představenstva.
od 08. 10. 1958 do 10. 01. 1966

  Ručení: Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valnéhromady k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetnímvýkazu, jakož i k úhradě schodku, zjištěného při zrušenídružstva a to nejvýše částkou, rovnající se dvojnásobkučlenského podílu.
od 12. 04. 1956 do 10. 01. 1966

  Orgány podniku: Výbor družstva má 5 - 9 členů.
od 12. 04. 1956 do 08. 10. 1958

  Členský podíl činí 500,- Kčs.
od 05. 01. 1954 do 10. 01. 1966

  Zápisné: Zápisné činí 100,- Kčs.
od 05. 01. 1954 do 10. 01. 1966

  Zastupování: Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvojménem výboru vždy předseda nebo jeho zástupce a jeden dalšíčlen výboru.
od 05. 01. 1954 do 08. 10. 1958

  Podpisování: Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva,podepisuje vždy předseda nebo jeho zástupce a další člen výboru,popřípadě osoba, kterou k tomu výbor zmocnil.
od 05. 01. 1954 do 08. 10. 1958

  Ručení: Za závazky družstva v případě likvidace nebo platebníneschopnosti družstva ručí každý člen nejen svým podílem, ale idalší částkou ve výši dvojnásobku podílu.
od 05. 01. 1954 do 12. 04. 1956

  Orgány podniku: Výbor družstva má 7 /sedm/ členů.
od 05. 01. 1954 do 12. 04. 1956

  Zastupovati jsou oprávněni vždy 2 členové představenstva.
od 20. 10. 1950 do 05. 01. 1954

  Vyhlášky družstva nabývají platnosti vyvěšením na oznamovacíchtabulích hlavního podniku i všech provozoven družstva.
od 20. 10. 1950 do 05. 01. 1954

  Podpisování děje se tak, že pod název družstva připojí svépodpisy dva členové představenstva.
od 20. 10. 1950 do 05. 01. 1954

  Závodní podíl 1.000,- Kč a je splatný najednou anebo vpřiměřených splátkách do jednoho roku od doby, kdy byl žadatelza člena přijat.Ručení členů jest jednonásobné za každý upsaný podíl.
od 20. 10. 1950 do 05. 01. 1954

  Výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě zedne 2. března 1948, č.j. VI/2-835/48, a podle dekretu presidentarepubliky ze dne 19.5.1945, č. 5 Sb, zavedena byla do podnikunárodní správa a národním správcem firmy byl ustanoven JosefKožušník, Ostrava, Porážková č. 60. Tento národní správcezastupuje firmu v mezích citovaného výměru a dekretu a budeznamenati firmu tak, že pod její znění s dodatkem "národníspráva" připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 16. 03. 1948 do 22. 06. 1948

  Výměrem Zemského národního výboru expositury v Moravské Ostravěze dne 23. listopadu 1945 č.j. III-960/1945 byla podle § 12dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945 zavedena dopodniku dočasná národní správa a Karel Andrýsek v MoravskéOstravě - Zábřehu n.O., Březí č. 30, , Josef Kožušník v MoravskéOstravě, Zelená ul. č. 29 a Petr Němec v Nové Bělé č. 229ustanoveni dočasnými národními správci tohoto družstva. Titodočasní národní správci zastupují společenstvo v mezíchcitovaného dekretu a výměru a znamenají firmu tak, že pod jejíznění s dodatkem dočasná národní správa připojí dva z nichsvé vlastnoruční podpisy.
od 28. 11. 1945 do 24. 07. 1946

  První závodní podíl musí být splacen členem nejpozději do třílet, počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat a dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 50 Kč v téžedobě.
od 26. 08. 1941 do 20. 10. 1950

  První závodní podíl musí být splacen členem nejpozději do třílet, počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat a dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 25 Kč v téžedobě.
od 24. 05. 1938 do 26. 08. 1941

  Činnost družstva jest ve smyslu § 75 zákona ze dne 15. června1927, č. 76 Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 20.prosince 1927, č. 175 Sb. z. a n., jakož i zákona ze dne 2.července 1936, č. 226 Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 4.února 1937, č. 15 Sb. z. a n. obmezena na členy. Použitínečlenů při provozování výroby na účet společný jest dovolenojednak toliko v případě onemocnění nebo jinakého trvaléhozaneprázdnění některého člena, jednak toliko přechodně vpřípadech mimořádného návalu práce nebo v případech obdobných.Doba, po kterou jest povoleno v prvním případě zaměstnávatinečlena, nesmí býti delší šesti měsíců do roka. V poslézeuvedeném případě nesmí počet přechodně zaměstnaných nečlenůpřesahovati polovinu členů, při čemž však počet pracovních dnůnečlenů nesmí činiti více nežli jednu desetinu pracovních dnůčlenských. Pro tento výpočet předpokládá se, že rok má 300pracovních dnů.
od 24. 05. 1938 do 20. 11. 1970

  Oznamování budou se díti v časopise "Družstevník" v Prazevycházejícím.
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

  Podíl závodní obnáší 1000 Kč a jest splatný nejpozději dojednoho roku ode dne upsání. Každý člen ručí svým závodnímpodílem a jednonásobným obnosem tohoto podílu.
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

  Znamenání firmy: Znění firmy podpisují společně dva členovépředstavenstva.
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

  K zastupování oprávněno jest představenstvo a to vždy dva jehočlenové kolektivně.
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

  Činnost družstva jest ve smyslu § 75 zákona ze dne 15. června1927, č. 76 Sb. z. a nař. a vládního nařízení ze dne 20.prosince 1927, č. 175 Sb. z. a n. obmezena na členy. Použitínečlenů při provozování výroby na účet společný jest dovolenojednak toliko v případě onemocnění nebo jinakého trvaléhozaneprázdnění některého člena, jednak toliko přechodně vpřípadech mimořádného návalu práce nebo v případech obdobných.Doba, po kterou jest povoleno v prvním případě zaměstnávatinečlena, nesmí býti delší šesti měsíců do roka. V poslézeuvedeném případě nesmí počet přechodně zaměstnaných nečlenůpřesahovati polovinu členů, při čemž však počet pracovních dnůnečlenů nesmí činiti více nežli jednu desetinu pracovních dnůčlenských. Pro tento výpočet předpokládá se, že rok má 300pracovních dnů.
od 16. 01. 1934 do 24. 05. 1938

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUČERA JIŘÍ

IČO: 49877321

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 02. 2007

Adresa: Petruškova 2736/7, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 11. 12. 2013
Ostrava - Poruba, Čkalovova 850/41, PSČ 70800
od 16. 02. 2007 do 11. 12. 2013


Název/Jméno: BAUER MILAN

IČO: 13437453

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Třebovice, Na Bezděku 5459/11, PSČ 72200
od 16. 02. 2007


Název/Jméno: OSTROŽNÝ IVO

Funkce: Likvidátor
od 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Třebovice, Třebovická 5566/84B, PSČ 72200
od 16. 02. 2007


Název/Jméno: BRABENCOVÁ HANA

IČO: 69613320

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Poruba, Opavská 6121/18, PSČ 70800
od 16. 02. 2007


Název/Jméno: SIATKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1994
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 12. 1991 do 21. 05. 1992

Adresa: Ostrava - Poruba, Marie Majerové 1696
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007
Ostrava - Poruba, M. Majerové 1696
od 30. 12. 1991 do 04. 08. 1994


Název/Jméno: ŠEVČÍK IVO

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Dubina, J. Maluchy 11
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007


Název/Jméno: VOGEL HELMUTH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991

Adresa: Ostravice č. 625
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007
Ostrava 1, Gregorova 14
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991


Název/Jméno: KLUMPLEROVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Tylova 4
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007


Název/Jméno: TICHÁNKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Šamanova 2003/30
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007


Název/Jméno: REISSKUPOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen pověřený zastupováním družstva
od 04. 08. 1997 do 05. 03. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1997 do 04. 08. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 do 09. 08. 1989
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 14. 06. 1971

Adresa: Havířov - Město, G. Klimenta 1
od 04. 08. 1997 do 05. 03. 2003
Havířov - Město, Gustava Klimenta 1
od 23. 04. 1997 do 04. 08. 1997
Havířov - Město, G. Klimenta 1/711
od 19. 05. 1987 do 09. 08. 1989
Havířov IV, ul. G. Klimenta č. 1/1273
od 04. 07. 1964 do 14. 06. 1971


Název/Jméno: BÁRTOVÁ MARCELA

IČO: 45694656

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 04. 08. 1997 do 03. 12. 2004
Statutární orgán - předsedkyně představenstva
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1997

Adresa: Ostrava 1, Českobratrská 14
od 04. 08. 1997 do 03. 12. 2004
Ostrava 1, Českobratrská 14
od 19. 10. 1992 do 04. 08. 1997
Ostrava 1, 30. dubna 3/2938
od 21. 05. 1992 do 19. 10. 1992


Název/Jméno: HRYCH JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 08. 1994 do 23. 04. 1997

Adresa: Ostrava - Výškovice, Lumírova 5
od 04. 08. 1994 do 23. 04. 1997


Název/Jméno: ŠEVČÍK PAVEL

IČO: 66890276

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 08. 1994 do 04. 08. 1997

Adresa: Ostrava - Dubina, J. Maluchy 11/128
od 04. 08. 1994 do 04. 08. 1997


Název/Jméno: STAŘINSKÝ VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 08. 1994 do 04. 08. 1997

Adresa: Ostrava - Nová Ves, U Boříka 418
od 04. 08. 1994 do 04. 08. 1997


Název/Jméno: VÁCLAVKOVÁ JANA

IČO: 47166789

Funkce: Statutární orgán - místopředsedkyně
od 04. 08. 1994 do 04. 08. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1994

Adresa: Ostrava - Poruba, Větrná 1086
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1997


Název/Jméno: ŠIMEČEK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1994

Adresa: Hněvošice 187
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1994


Název/Jméno: LAŠTOVKA VÁCLAV

IČO: 88166040

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 30. 12. 1991 do 21. 05. 1992
Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991

Adresa: Ostrava 3, Tarnovova 4/3008
od 30. 12. 1991 do 21. 05. 1992
Ostrava 3, Tarnovova 14/3008
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991


Název/Jméno: HRDINA ANTONÍN

IČO: 18788378

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 12. 1991 do 04. 08. 1994

Adresa: Ostrava - Poruba, J. Skupy 1713
od 30. 12. 1991 do 04. 08. 1994


Název/Jméno: HOBLÍK VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 12. 1991 do 21. 05. 1992

Adresa: Opava, Holassická 8
od 30. 12. 1991 do 21. 05. 1992


Název/Jméno: SKOPAL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992

Adresa: Ostrava 1, Revoluční 32
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992


Název/Jméno: BALLARIN JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991

Adresa: Bolatice, Nová 13
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991


Název/Jméno: THEODOSIS KOSTAS

IČO: 15474615

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 22. 05. 1984 do 19. 05. 1987
Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 do 22. 05. 1984

Adresa: Havířov - Bludovice, Obloukova 13
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992
Havířov 1, Ostrovského 20
od 19. 05. 1982 do 19. 05. 1987


Název/Jméno: ANDRÁSSY MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992

Adresa: Ostrava - Hrabová, Příborská 25
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992


Název/Jméno: PROKOPEC LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991

Adresa: Frýdek - Místek, Revoluční 555
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991


Název/Jméno: SITTEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 47/2843
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: ZEMÁNKOVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990

Adresa: Český Těšín, Okružní 16/1720
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: VAŠEK OTAKAR

IČO: 69357161

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990

Adresa: Šenov č. 1169, okres Frýdek-Místek
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: PETŘIVALSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990

Adresa: Ostrava 2, Mánesova 17
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: ŘÍMANEK EMANUEL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1984 do 19. 05. 1987

Adresa: Orlová - Lutyně čp. 449
od 22. 05. 1984 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: PENÍŠKA RICHARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 07. 1982 do 19. 05. 1987
Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 05. 1974 do 14. 07. 1982
Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 do 04. 05. 1968

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Gen. Svobody č. 12
od 14. 07. 1982 do 19. 05. 1987
Ostrava - Zábřeh, Gen. Svobody č. 12
od 08. 05. 1974 do 14. 07. 1982
Ostrava - Zábřeh, nám. Gen. Svobody č. 12
od 14. 05. 1962 do 04. 05. 1968


Název/Jméno: ZEMANOVÁ EVA

IČO: 61293156

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 do 06. 03. 1990

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2586
od 19. 05. 1982 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: WEISSOVÁ LIANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 do 19. 05. 1987

Adresa: Ostrava - Poruba, H. Hrdličky 1635
od 19. 05. 1982 do 19. 05. 1987


Název/Jméno: KROČEK HERBERT

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 do 06. 03. 1990

Adresa: Kravaře - Kouty, Vít. února č. 85
od 19. 05. 1982 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: IGNASOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982

Adresa: Frýdek - Místek, M. Majerové č. 1917
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ DANUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982

Adresa: Doubrava 471, okres Karviná
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982


Název/Jméno: STACHA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka 30
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982


Název/Jméno: JANUŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1987

Adresa: Ostrava 1, Ženíškova 6
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1987


Název/Jméno: ZOMBER EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 06. 1973 do 31. 05. 1977
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 05. 1968 do 14. 06. 1971

Adresa: Ostrava 1, Solná 3
od 04. 06. 1973 do 31. 05. 1977
Ostrava 1, Solná 1
od 04. 05. 1968 do 14. 06. 1971


Název/Jméno: ZABLOUDIL VLADISLAV

IČO: 67509193

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1972 do 04. 06. 1973

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Závodní ul. č. 41
od 02. 11. 1972 do 04. 06. 1973


Název/Jméno: BLAHA JOSEF

IČO: 63253241

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1972 do 31. 05. 1977

Adresa: Ostrava - Mar. Hory, ul. Vršovců č. 19
od 02. 11. 1972 do 31. 05. 1977


Název/Jméno: WAJNER VILÉM

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1971 do 19. 05. 1982
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1959 do 14. 03. 1960
Statutární orgán - člen výboru
od 23. 04. 1958 do 13. 04. 1959

Adresa: Doubrava, Za lesem 567
od 14. 06. 1971 do 19. 05. 1982
Životice čp. 16
od 23. 04. 1958 do 14. 03. 1960


Název/Jméno: NEZHODA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 06. 1971 do 22. 05. 1984
Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1966 do 04. 05. 1968
Statutární orgán - předseda představenstva
od 28. 07. 1960 do 05. 04. 1966
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1960 do 28. 07. 1960
Statutární orgán - místopředseda výboru
od 06. 09. 1955 do 12. 04. 1956

Adresa: Petřvald, Zaryje 980, okres Karviná
od 14. 06. 1971 do 22. 05. 1984
Petřvald, Zaryje č. 980
od 28. 07. 1960 do 04. 05. 1968
Petřvald, Zaryje č. 980, okres Karviná
od 14. 03. 1960 do 28. 07. 1960
Petřvald, Zaryje 980
od 06. 09. 1955 do 12. 04. 1956


Název/Jméno: OPUCZYNSKÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1971 do 31. 05. 1977

Adresa: Doubrava 177
od 14. 06. 1971 do 31. 05. 1977


Název/Jméno: KRESTA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1971 do 08. 05. 1974

Adresa: Šenov č. 1120
od 14. 06. 1971 do 08. 05. 1974


Název/Jméno: HLOBÍLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 04. 05. 1968 do 14. 06. 1971
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966

Adresa: Ostrava 1, Dimitrovova č. 36
od 04. 05. 1968 do 14. 06. 1971
Ostrava I, Holarova č. 3
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966


Název/Jméno: HEINRICH KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 05. 1968 do 19. 05. 1987
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 07. 1960 do 05. 04. 1966

Adresa: Ostrava 1, Husovo nám. č. 3
od 04. 05. 1968 do 19. 05. 1987
Ostrava I, Husovo nám. 3
od 28. 07. 1960 do 05. 04. 1966


Název/Jméno: KAŇA VALTER

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 05. 1968 do 31. 05. 1977

Adresa: Ludgeřovice čp. 610
od 04. 05. 1968 do 31. 05. 1977


Název/Jméno: KLAJMON JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 05. 04. 1966 do 04. 05. 1968
Statutární orgán - člen výboru
od 06. 09. 1955 do 12. 04. 1956

Adresa: Ostrava - Poruba, Zednická čp. 954
od 05. 04. 1966 do 04. 05. 1968
Ostrava III, Výstavní 9
od 06. 09. 1955 do 12. 04. 1956


Název/Jméno: JELONEK LUMÍR

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 05. 04. 1966 do 06. 03. 1990
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 do 14. 05. 1962
Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 do 13. 04. 1959

Adresa: Suché Lazce čp. 67
od 05. 04. 1966 do 06. 03. 1990
Suché Lazce č. 67
od 12. 04. 1956 do 14. 05. 1962


Název/Jméno: MOLÍNEK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 14. 06. 1971
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 11. 1952 do 14. 05. 1962

Adresa: Orlová III, Nádražní č. 475
od 04. 07. 1964 do 14. 06. 1971
Orlová, Bezručova 934
od 07. 11. 1952 do 14. 05. 1962


Název/Jméno: POKORNÝ JAROSLAV

IČO: 68385951

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966

Adresa: Ostrava - Poruba, ul. Vítězného února č. 594
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966


Název/Jméno: HOLÁŇOVÁ ANTONIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 04. 05. 1968
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 do 28. 07. 1960
Statutární orgán - člen výboru
od 23. 04. 1958 do 13. 04. 1959

Adresa: Ostrava I, Kafkova č. 15
od 04. 07. 1964 do 04. 05. 1968
Ostrava I, Senovážná 4
od 23. 04. 1958 do 28. 07. 1960


Název/Jméno: KUBINSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966

Adresa: Ostrava - Radvanice, Pulkavova ul. č. 8
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966


Název/Jméno: JELONEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964

Adresa: Suché Lazce čp. 67
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964


Název/Jméno: KOŽUŠNÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964
Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 07. 11. 1952 do 05. 01. 1954
Statutární orgán - předseda představenstva
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 24. 07. 1946 do 20. 10. 1950
Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 01. 1934 do 24. 07. 1946

Adresa: Ostrava I, Kounicova č. 3
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964
Ostrava I, Gottwaldova 144
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958
Ostrava I, Opavská 94
od 20. 10. 1950 do 05. 01. 1954
Mor. Ostrava, Šalomounská osada
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950


Název/Jméno: SZYDLOWSKI PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 do 28. 07. 1960

Adresa: Ostrava - Muglinov, Krupova č. 3
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964
Ostrava IX, Krupova 3
od 13. 04. 1959 do 28. 07. 1960
Ostrava - Slezská Ostrava, Podnájmo 22
od 07. 11. 1952 do 12. 04. 1956


Název/Jméno: PYTLÍK JAROSLAV

IČO: 66536618

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 1960 do 04. 07. 1964

Adresa: Orlová I, Havlíčkova 265
od 28. 07. 1960 do 04. 07. 1964


Název/Jméno: HRUBÝ FRANTIŠEK

IČO: 10215620

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 1960 do 14. 05. 1962

Adresa: Frýdek, Kostíkovo nám. 646
od 28. 07. 1960 do 14. 05. 1962


Název/Jméno: KOŠŤÁL RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 1960 do 14. 05. 1962

Adresa: Ostrava - Kunčičky, Grudova ul. 31
od 28. 07. 1960 do 14. 05. 1962


Název/Jméno: STOCH SILVESTR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 do 28. 07. 1960

Adresa: Ostrava I, Foerstrova 19
od 13. 04. 1959 do 28. 07. 1960


Název/Jméno: ANDRÝSEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 07. 11. 1952 do 28. 07. 1960
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952
Statutární orgán - předseda představenstva
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

Adresa: Ostrava V, Březí 30
od 20. 10. 1950 do 28. 07. 1960
Mor. Ostrava, Březí 899
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950


Název/Jméno: ŠTĚPANOVSKÝ EMIL

Funkce: Statutární orgán - člen výboru
od 23. 04. 1958 do 13. 04. 1959
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 05. 01. 1954 do 06. 09. 1955

Adresa: Ostrava - Michálkovice, Bláhová 410
od 23. 04. 1958 do 13. 04. 1959
Michálkovice, Blahova 410
od 05. 01. 1954 do 06. 09. 1955


Název/Jméno: VRZALA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958

Adresa: Ostrava V, Ruská 93
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958


Název/Jméno: PLEVÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958

Adresa: Ostrava I, Bachmačská 9
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958


Název/Jméno: ZÁVODNÝ RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - zástupce předsedy
od 12. 04. 1956 do 13. 04. 1959

Adresa: Ostrava V, Ruská 93
od 12. 04. 1956 do 13. 04. 1959


Název/Jméno: DAMEK JIŘÍ

IČO: 75319519

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 01. 1954 do 12. 04. 1956

Adresa: Slezská Ostrava, Bohumínská 240
od 05. 01. 1954 do 12. 04. 1956


Název/Jméno: FUKALA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 11. 1952 do 12. 04. 1956

Adresa: Ostrava - Radvanice, Ludvíkova 120
od 07. 11. 1952 do 12. 04. 1956


Název/Jméno: OŽANA HUGO

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952

Adresa: Ostrava - Radvanice, Na hradbách 795
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952


Název/Jméno: VÁCLAVEK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952

Adresa: Ostrava I, Janáčkova 16
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952


Název/Jméno: NEZHODA LADISLAV

IČO: 60293748

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 do 06. 09. 1955

Adresa: Petřvald, Zaryje 980
od 20. 10. 1950 do 06. 09. 1955


Název/Jméno: ZEZULA VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952

Adresa: Ostrava - Vítkovice, Štefánikova 43
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952


Název/Jméno: CHRUŠČIEL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 07. 1946 do 20. 10. 1950

Adresa: Moravská Ostrava, Dostojevského 3
od 24. 07. 1946 do 20. 10. 1950


Název/Jméno: NĚMEC PETR

IČO: 44390556

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1943 do 20. 10. 1950

Adresa: Moravská Ostrava, Nová Bělá 229
od 19. 05. 1943 do 20. 10. 1950


Název/Jméno: FIDOR ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

Adresa: Mor. Ostrava, Suchardova 13
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950


Název/Jméno: SCHINDLER KAREL

IČO: 65176391

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 01. 1934 do 16. 07. 1942

Adresa: Mor. Ostrava, Zengerova 36
od 16. 01. 1934 do 16. 07. 1942


Název/Jméno: SEGET JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 01. 1934 do 24. 07. 1946

Adresa: Kunčice nad Ondřejnicí
od 16. 01. 1934 do 24. 07. 1946


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomickýchporadců - poradenství v oblasti financí a investic

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Vítězslav Stařinský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění veřejných dražeb dobrovolných

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Siatka


Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 6. 2000

Odpovědní zástupci: Vítězslav Stařinský


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Karel Petřivalský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Tryba

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 7. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Tryba


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 7. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Hrych

Zánik oprávnění:22. 6. 2000


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Karel Petřivalský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Obory činnosti: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomickýchporadců - poradenství v oblasti financí a investic
od 03. 08. 2000
Pronájem nebytových prostor
od 14. 09. 1998
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 17. 04. 1996
Zprostředkování obchodu
od 11. 01. 1993
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 12. 1992
Reklama, propagace a inzerce
od 15. 12. 1992
Čalounictví
od 15. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Tryba


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Marcela Bártová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Vítězslav Stařinský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Čalounictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Hrych

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Vítězslav Stařinský


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Siatka


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00031259

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:22. 12. 2006

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
8238731 JANA HULÍNSKÁPraha 4, Budějovická čp 479/36, PSČ 14000
9523451. Cesary S k i b k oJablonec nad Nisou, Lužická 5
9523462. Zdeněk R y t y c hJablonec nad Nisou, Podhorská 37
9523443. Jaroslav D í t ěJablonec nad Nisou, Liberecká 29
9523474. Petr N ě m e cJablonec nad Nisou, Havlíčkova 14

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí