D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Hlavní strana

Firma s názvem D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci", zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIII 3. Její identifikační číslo je 31259

Výpis z obchodního rejstříku D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Datum zápisu: 16. 1. 1934

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIII 3

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: pztfxq2

Předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a...
Provádění veřejných dražeb dobrovolných
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o...
Pronájem nebytových prostor
Polygrafická výroba
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost účetních poradců
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Reklama, propagace a inzerce
Čalounictví
Pokrývačství, tesařství
Truhlářství, podlahářství

Adresa společnosti

Sídlo: Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava

Adresy: Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ 70030
od 16. 02. 2007
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 716/46, PSČ 70200
od 12. 04. 2005 od 16. 02. 2007
Ostrava 1, Nádražní 46
od 30. 12. 1991 od 12. 04. 2005
Ostrava
od 16. 03. 1948 od 30. 12. 1991
Moravská Ostrava
od 16. 01. 1934 od 16. 03. 1948

Skutečnosti

  Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.4.25003 č.j. 49 Nc 10099/2003 - 7, byla v celém rozsahu zastavena.
od 08. 01. 2008 od 08. 01. 2008

  Rozhodnutím členské schůze ze dne 25.1.2007 bylo družstvo zrušeno a tímto dnem vstoupilo do likvidace.
od 16. 02. 2007

  Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.4.2003 č.j. 49 Nc 10099/2003-7 soud nařídil exekuci na základě notářského zápisu ze dne 10.1.2002, N 8/2002, NZ 8/2002 sepsaného JUDr. Hanou Jelínkovou, notářkou v Ostravě k uspokojení pohledávky oprávněného JUDr. Petra Svatoše, bytem Ostrava, Slavíkova 3052/24 proti povinnému DYHOR, výrobní družstvo ve výši 1.156.945,90 Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava,Mariánské Hory, Stojanovo nám. 7. Exekutor dne 13.8.2003 vydal exekuční příkaz EX 158/03-4 k provedení exekuce prodejem podniku povinného DYHOR, výrobní družstvo. Správcem podniku byl ustanoven JUDr. Zbyněk Halašta, se sídlem v Ostrava-Jih, Výškovice, Staňkova 217/13.
od 23. 09. 2003 od 08. 01. 2008

  Jednání:Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Zapředstavenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, anebodalší pověření členové představenstva, kteří jsou zapsáni vobchodním rejstříku. Tyto osoby jsou též oprávněny samostatnějednat za družstvo a samostatně za družstvo podepisovat.Je-li však pro právní úkon právním předpisem předepsána písemnáforma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstvaoprávněných podepisovat za družstvo.
od 27. 10. 1995 od 04. 08. 1997

  Družstvo se řídí stanovami schválenými členskou schůzí dne29.9.1992.
od 11. 01. 1993 od 04. 08. 1997

  Výše základních členských vkladů: 1.000,- Kčs(slovy: jedentisíckorunčsl)
od 11. 01. 1993 od 04. 08. 1997

  Jednání:Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Zapředstavenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, anebodalší členové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodnímrejstříku. Za družstvo jsou oprávněni samostatně jednat apodepisovat předseda nebo místopředseda družstva, anebo dalšíčlenové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodnímrejstříku. Je-li však pro právní úkon právním předpisempředepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členůpředstavenstva oprávněných podepisovat za družstvo.
od 11. 01. 1993 od 27. 10. 1995

  Ručení: Člen družstva se podílí na případné ztrátě, nelze-lituto ztrátu uhradit jinak, a to až do výše dvojnásobku členskéhopodílu.
od 30. 12. 1991 od 11. 01. 1993

  Podepisování: Stanoví-li právní předpis pro právní úkon písemnouformu, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy nebo zároveňdvou jiných členů představenstva.
od 30. 12. 1991 od 11. 01. 1993

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá ze sedmičlenů volených členskou schůzí. Představenstvo volí ze svéhostředu předsedu, místopředsedu, přičemž samo rozhoduje o způsobuvolby.
od 06. 03. 1990 od 11. 01. 1993

  Zřízení: Družstvo je družstevní organizací podle § 6 a násl.zákona č. 94/88 Sb. o bytovém, spotřebním a výrobnímdružstevnictví. Je socialistickou organizací s právnísubjektivitou a řídí se stanovami schválenými členskou schůzídelegátů dne 11.11.1988.
od 21. 12. 1988 od 11. 01. 1993

  Orgány: Funkční období představenstva je pětileté.
od 27. 06. 1978 od 06. 03. 1990

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z 5 až 11členů volených výroční členskou schůzí (shromážděním delegátů)na dobu tří let.
od 11. 08. 1971 od 27. 06. 1978

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z předsedydružstva a dalších 4 - 10 členů, volených výroční členskouschůzí (shromážděním delegátů) na dobu tří let.
od 20. 04. 1970 od 11. 08. 1971

  Zastupování: Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda nebomístopředseda.
od 10. 01. 1966 od 11. 01. 1993

  Členský podíl: členský podíl činí 500,- Kčs a může být zaplacenve splátkách nejpozději do jednoho roku od přijetí za člena.
od 10. 01. 1966 od 11. 01. 1993

  Ručení: Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva,vykázané v ročním účetním výkazu podle rozhodnutí členské schůzea k úhradě schodku, zjištěného při zániku družstva. Uhražovacípovinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členskéhopodílu.
od 10. 01. 1966 od 30. 12. 1991

  Podpisování: Podpisování se děje tak, že k názvu družstvapřipojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstvavlastnoruční podpis.
od 10. 01. 1966 od 30. 12. 1991

  Zápisné: Zápisné činí 10,- Kčs.
od 10. 01. 1966 od 21. 12. 1988

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z předsedydružstva a dalších 4 - 10 členů, volených výroční členskouschůzí (shromážděním delegátů) na dobu 2 let.
od 10. 01. 1966 od 20. 04. 1970

  Výkonným orgánem družstva je představenstvo 5-9 členné.
od 08. 10. 1958 od 10. 01. 1966

  Podpisování: Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva,podepisuje vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda)a další člen představenstva.
od 08. 10. 1958 od 10. 01. 1966

  Zastupování: Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvojménem představenstva vždy předseda nebo jeho zástupce(místopředseda) a jeden další člen představenstva.
od 08. 10. 1958 od 10. 01. 1966

  Ručení: Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valnéhromady k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetnímvýkazu, jakož i k úhradě schodku, zjištěného při zrušenídružstva a to nejvýše částkou, rovnající se dvojnásobkučlenského podílu.
od 12. 04. 1956 od 10. 01. 1966

  Orgány podniku: Výbor družstva má 5 - 9 členů.
od 12. 04. 1956 od 08. 10. 1958

  Členský podíl činí 500,- Kčs.
od 05. 01. 1954 od 10. 01. 1966

  Zápisné: Zápisné činí 100,- Kčs.
od 05. 01. 1954 od 10. 01. 1966

  Podpisování: Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva,podepisuje vždy předseda nebo jeho zástupce a další člen výboru,popřípadě osoba, kterou k tomu výbor zmocnil.
od 05. 01. 1954 od 08. 10. 1958

  Zastupování: Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvojménem výboru vždy předseda nebo jeho zástupce a jeden dalšíčlen výboru.
od 05. 01. 1954 od 08. 10. 1958

  Orgány podniku: Výbor družstva má 7 /sedm/ členů.
od 05. 01. 1954 od 12. 04. 1956

  Ručení: Za závazky družstva v případě likvidace nebo platebníneschopnosti družstva ručí každý člen nejen svým podílem, ale idalší částkou ve výši dvojnásobku podílu.
od 05. 01. 1954 od 12. 04. 1956

  Závodní podíl 1.000,- Kč a je splatný najednou anebo vpřiměřených splátkách do jednoho roku od doby, kdy byl žadatelza člena přijat.Ručení členů jest jednonásobné za každý upsaný podíl.
od 20. 10. 1950 od 05. 01. 1954

  Vyhlášky družstva nabývají platnosti vyvěšením na oznamovacíchtabulích hlavního podniku i všech provozoven družstva.
od 20. 10. 1950 od 05. 01. 1954

  Podpisování děje se tak, že pod název družstva připojí svépodpisy dva členové představenstva.
od 20. 10. 1950 od 05. 01. 1954

  Zastupovati jsou oprávněni vždy 2 členové představenstva.
od 20. 10. 1950 od 05. 01. 1954

  Výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě zedne 2. března 1948, č.j. VI/2-835/48, a podle dekretu presidentarepubliky ze dne 19.5.1945, č. 5 Sb, zavedena byla do podnikunárodní správa a národním správcem firmy byl ustanoven JosefKožušník, Ostrava, Porážková č. 60. Tento národní správcezastupuje firmu v mezích citovaného výměru a dekretu a budeznamenati firmu tak, že pod její znění s dodatkem "národníspráva" připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 16. 03. 1948 od 22. 06. 1948

  Výměrem Zemského národního výboru expositury v Moravské Ostravěze dne 23. listopadu 1945 č.j. III-960/1945 byla podle § 12dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945 zavedena dopodniku dočasná národní správa a Karel Andrýsek v MoravskéOstravě - Zábřehu n.O., Březí č. 30, , Josef Kožušník v MoravskéOstravě, Zelená ul. č. 29 a Petr Němec v Nové Bělé č. 229ustanoveni dočasnými národními správci tohoto družstva. Titodočasní národní správci zastupují společenstvo v mezíchcitovaného dekretu a výměru a znamenají firmu tak, že pod jejíznění s dodatkem dočasná národní správa připojí dva z nichsvé vlastnoruční podpisy.
od 28. 11. 1945 od 24. 07. 1946

  První závodní podíl musí být splacen členem nejpozději do třílet, počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat a dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 50 Kč v téžedobě.
od 26. 08. 1941 od 20. 10. 1950

  Činnost družstva jest ve smyslu § 75 zákona ze dne 15. června1927, č. 76 Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 20.prosince 1927, č. 175 Sb. z. a n., jakož i zákona ze dne 2.července 1936, č. 226 Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 4.února 1937, č. 15 Sb. z. a n. obmezena na členy. Použitínečlenů při provozování výroby na účet společný jest dovolenojednak toliko v případě onemocnění nebo jinakého trvaléhozaneprázdnění některého člena, jednak toliko přechodně vpřípadech mimořádného návalu práce nebo v případech obdobných.Doba, po kterou jest povoleno v prvním případě zaměstnávatinečlena, nesmí býti delší šesti měsíců do roka. V poslézeuvedeném případě nesmí počet přechodně zaměstnaných nečlenůpřesahovati polovinu členů, při čemž však počet pracovních dnůnečlenů nesmí činiti více nežli jednu desetinu pracovních dnůčlenských. Pro tento výpočet předpokládá se, že rok má 300pracovních dnů.
od 24. 05. 1938 od 20. 11. 1970

  První závodní podíl musí být splacen členem nejpozději do třílet, počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat a dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 25 Kč v téžedobě.
od 24. 05. 1938 od 26. 08. 1941

  Oznamování budou se díti v časopise "Družstevník" v Prazevycházejícím.
od 16. 01. 1934 od 20. 10. 1950

  Podíl závodní obnáší 1000 Kč a jest splatný nejpozději dojednoho roku ode dne upsání. Každý člen ručí svým závodnímpodílem a jednonásobným obnosem tohoto podílu.
od 16. 01. 1934 od 20. 10. 1950

  Znamenání firmy: Znění firmy podpisují společně dva členovépředstavenstva.
od 16. 01. 1934 od 20. 10. 1950

  K zastupování oprávněno jest představenstvo a to vždy dva jehočlenové kolektivně.
od 16. 01. 1934 od 20. 10. 1950

  Činnost družstva jest ve smyslu § 75 zákona ze dne 15. června1927, č. 76 Sb. z. a nař. a vládního nařízení ze dne 20.prosince 1927, č. 175 Sb. z. a n. obmezena na členy. Použitínečlenů při provozování výroby na účet společný jest dovolenojednak toliko v případě onemocnění nebo jinakého trvaléhozaneprázdnění některého člena, jednak toliko přechodně vpřípadech mimořádného návalu práce nebo v případech obdobných.Doba, po kterou jest povoleno v prvním případě zaměstnávatinečlena, nesmí býti delší šesti měsíců do roka. V poslézeuvedeném případě nesmí počet přechodně zaměstnaných nečlenůpřesahovati polovinu členů, při čemž však počet pracovních dnůnečlenů nesmí činiti více nežli jednu desetinu pracovních dnůčlenských. Pro tento výpočet předpokládá se, že rok má 300pracovních dnů.
od 16. 01. 1934 od 24. 05. 1938

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUČERA JIŘÍ

IČO: 48416274

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 02. 2007


Název/Jméno: BAUER MILAN

IČO: 13437453

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 16. 02. 2007


Název/Jméno: OSTROŽNÝ IVO

Funkce: Likvidátor
od 16. 02. 2007


Název/Jméno: BRABENCOVÁ HANA

IČO: 69613320

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 02. 2007


Název/Jméno: SIATKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 od 16. 02. 2007
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 21. 05. 1992 od 04. 08. 1994
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 12. 1991 od 21. 05. 1992


Název/Jméno: ŠEVČÍK IVO

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 05. 03. 2003 od 16. 02. 2007


Název/Jméno: VOGEL HELMUTH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 od 16. 02. 2007
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 03. 1990 od 30. 12. 1991


Název/Jméno: KLUMPLEROVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 od 16. 02. 2007


Název/Jméno: TICHÁNKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 od 16. 02. 2007


Název/Jméno: REISSKUPOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen pověřený zastupováním družstva
od 04. 08. 1997 od 05. 03. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1997 od 04. 08. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 od 09. 08. 1989
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 od 14. 06. 1971


Název/Jméno: BÁRTOVÁ MARCELA

IČO: 45694656

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 04. 08. 1997 od 03. 12. 2004
Statutární orgán - předsedkyně představenstva
od 21. 05. 1992 od 04. 08. 1997


Název/Jméno: HRYCH JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 08. 1994 od 23. 04. 1997


Název/Jméno: ŠEVČÍK PAVEL

IČO: 66890276

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 08. 1994 od 04. 08. 1997


Název/Jméno: STAŘINSKÝ VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 08. 1994 od 04. 08. 1997


Název/Jméno: VÁCLAVKOVÁ JANA

IČO: 47166789

Funkce: Statutární orgán - místopředsedkyně
od 04. 08. 1994 od 04. 08. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 05. 1992 od 04. 08. 1994


Název/Jméno: ŠIMEČEK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 05. 1992 od 04. 08. 1994


Název/Jméno: LAŠTOVKA VÁCLAV

IČO: 47289066

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 30. 12. 1991 od 21. 05. 1992
Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 30. 12. 1991


Název/Jméno: HRDINA ANTONÍN

IČO: 67948294

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 12. 1991 od 04. 08. 1994


Název/Jméno: HOBLÍK VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 12. 1991 od 21. 05. 1992


Název/Jméno: SKOPAL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 06. 03. 1990 od 21. 05. 1992


Název/Jméno: BALLARIN JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 30. 12. 1991


Název/Jméno: THEODOSIS KOSTAS

IČO: 15474615

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 21. 05. 1992
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 22. 05. 1984 od 19. 05. 1987
Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 od 22. 05. 1984


Název/Jméno: ANDRASSY MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 21. 05. 1992


Název/Jméno: PROKOPEC LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 30. 12. 1991


Název/Jméno: SITTEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: ZEMÁNKOVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: VAŠEK OTAKAR

IČO: 69357161

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: PETŘIVALSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: ŘÍMANEK EMANUEL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 19. 05. 1987 od 06. 03. 1990
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1984 od 19. 05. 1987


Název/Jméno: PENÍŠKA RICHARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 07. 1982 od 19. 05. 1987
Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 05. 1974 od 14. 07. 1982
Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 od 04. 05. 1968


Název/Jméno: ZEMANOVÁ EVA

IČO: 69995991

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: WEISSOVÁ LIANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 od 19. 05. 1987


Název/Jméno: KROČEK HERBERT

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: IGNASOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 od 19. 05. 1982


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ DANUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 od 19. 05. 1982


Název/Jméno: STACHA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 od 19. 05. 1982


Název/Jméno: JANUŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 od 19. 05. 1987


Název/Jméno: ZOMBER EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 06. 1973 od 31. 05. 1977
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 05. 1968 od 14. 06. 1971


Název/Jméno: ZABLOUDIL VLADISLAV

IČO: 67509193

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1972 od 04. 06. 1973


Název/Jméno: BLÁHA JOSEF

IČO: 45900337

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1972 od 31. 05. 1977


Název/Jméno: WAJNER VILÉM

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1971 od 19. 05. 1982
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1959 od 14. 03. 1960
Statutární orgán - člen výboru
od 23. 04. 1958 od 13. 04. 1959


Název/Jméno: NEZHODA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 06. 1971 od 22. 05. 1984
Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1966 od 04. 05. 1968
Statutární orgán - předseda představenstva
od 28. 07. 1960 od 05. 04. 1966
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1960 od 28. 07. 1960
Statutární orgán - místopředseda výboru
od 06. 09. 1955 od 12. 04. 1956


Název/Jméno: OPUCZYNSKÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1971 od 31. 05. 1977


Název/Jméno: KRESTA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1971 od 08. 05. 1974


Název/Jméno: HLOBÍLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 04. 05. 1968 od 14. 06. 1971
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 od 05. 04. 1966


Název/Jméno: HEINRICH KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 05. 1968 od 19. 05. 1987
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 07. 1960 od 05. 04. 1966


Název/Jméno: KAŇA VALTER

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 05. 1968 od 31. 05. 1977


Název/Jméno: KLAJMON JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 05. 04. 1966 od 04. 05. 1968
Statutární orgán - člen výboru
od 06. 09. 1955 od 12. 04. 1956


Název/Jméno: JELONEK LUMÍR

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 05. 04. 1966 od 06. 03. 1990
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 od 14. 05. 1962
Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 od 13. 04. 1959


Název/Jméno: MOLÍNEK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 od 14. 06. 1971
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 11. 1952 od 14. 05. 1962


Název/Jméno: POKORNÝ JAROSLAV

IČO: 48375047

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 od 05. 04. 1966


Název/Jméno: HOLÁŇOVÁ ANTONIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 od 04. 05. 1968
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 od 28. 07. 1960
Statutární orgán - člen výboru
od 23. 04. 1958 od 13. 04. 1959


Název/Jméno: KUBINSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 od 05. 04. 1966


Název/Jméno: JELONEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 od 04. 07. 1964


Název/Jméno: KOŽUŠNÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 od 04. 07. 1964
Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 od 23. 04. 1958
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 07. 11. 1952 od 05. 01. 1954
Statutární orgán - předseda představenstva
od 20. 10. 1950 od 07. 11. 1952
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 24. 07. 1946 od 20. 10. 1950
Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 01. 1934 od 24. 07. 1946


Název/Jméno: SZYDLOWSKI PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 od 04. 07. 1964
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 od 28. 07. 1960


Název/Jméno: PYTLÍK JAROSLAV

IČO: 66536618

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 1960 od 04. 07. 1964


Název/Jméno: HRUBÝ FRANTIŠEK

IČO: 74818651

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 1960 od 14. 05. 1962


Název/Jméno: KOŠŤÁL RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 1960 od 14. 05. 1962


Název/Jméno: STOCH SILVESTR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 od 28. 07. 1960


Název/Jméno: ANDRÝSEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 07. 11. 1952 od 28. 07. 1960
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 od 07. 11. 1952
Statutární orgán - předseda představenstva
od 16. 01. 1934 od 20. 10. 1950


Název/Jméno: ŠTĚPANOVSKÝ EMIL

Funkce: Statutární orgán - člen výboru
od 23. 04. 1958 od 13. 04. 1959
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 05. 01. 1954 od 06. 09. 1955


Název/Jméno: VRZALA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 od 23. 04. 1958


Název/Jméno: PLEVÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 od 23. 04. 1958


Název/Jméno: ZÁVODNÝ RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - zástupce předsedy
od 12. 04. 1956 od 13. 04. 1959


Název/Jméno: DAMEK JIŘÍ

IČO: 75319519

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 01. 1954 od 12. 04. 1956


Název/Jméno: FUKALA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 11. 1952 od 12. 04. 1956


Název/Jméno: OŽANA HUGO

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 od 07. 11. 1952


Název/Jméno: VÁCLAVEK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 od 07. 11. 1952


Název/Jméno: NEZHODA LADISLAV

IČO: 60293748

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 od 06. 09. 1955


Název/Jméno: ZEZULA VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 20. 10. 1950 od 07. 11. 1952


Název/Jméno: CHRUŠČIEL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 07. 1946 od 20. 10. 1950


Název/Jméno: NĚMEC PETR

IČO: 61256293

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1943 od 20. 10. 1950


Název/Jméno: FIDOR ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 16. 01. 1934 od 20. 10. 1950


Název/Jméno: SCHINDLER KAREL

IČO: 65176391

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 01. 1934 od 16. 07. 1942


Název/Jméno: SEGET JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 01. 1934 od 24. 07. 1946


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomickýchporadců - poradenství v oblasti financí a investic

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 1079658

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění veřejných dražeb dobrovolných

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 1079659


Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 06. 2000

Odpovědní zástupci: 1079658


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 310700

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 04. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 07. 1993

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 07. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:22. 06. 2000


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 310700

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Odpovědní zástupci:


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 1079658

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Čalounictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 1079658


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 1079659


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00031259

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:22. 12. 2006

Související firmy

#NázevICOAdresa
3094041. EURO CZ s.r.o.25952641Smetanova 1082, 58301 Chotěboř
77085A & B s.r.o. v likvidaci46508694Průmyslová 381, 53301 Pardubice
46975A.K.EXPORT IMPORT s.r.o. v likvidaci24724556Na Provaznici 2063/3, 15000 Praha
400466AGRO Bílá a.s.2593715433, 46343 Bílá
63587AKYN s.r.o.25265202Rybník, 56002, Rybník, Rybník, 67
259677Alegrotas a.s.27823644Josefa Kotase 1184/7, 70030 Ostrava
383117ALTIS-TRANS s.r.o. v likvidaci25204963Březová u Sokolova, Tisová - Černý mlýn, okres Sokolov, PSČ 357 61
47125ALTRO spol. s r.o.41196511Václavická 2385/16, 19300 Praha
36525ATTORFYEA, spol. s r.o.27181901Opletalova 921/6, 11000 Praha
345600AUTODOPRAVA-PNEUSERVIS P + P s.r.o.27269132Bořivojova 878/35, 13000 Praha
153785Avenso s.r.o.24265969Dukelských hrdinů 1652, 27201 Kladno
349202AVIA a.s.27528227101, 53332 Čepí
182389BALTIMORE, s.r.o.25586921Fryštácká 49, 76314 Zlín
33804BENDERSKI, s.r.o.2632108426, 36001 Sadov
228343Brambůrky JANA s.r.o.25574361Zlín - Želechovice nad Dřevnicí, Paseky 438, PSČ 763 11
424727BRIONI, spol. s r.o. "v likvidaci"18051014město Ostrava
338890Bytové družstvo v Zálomu 1226871220V Zálomu 2902/12, 70030 Ostrava
114797CARCASSING s.r.o.28981081Podnikatelská 565, 19011 Praha
250876COMATECH, s.r.o.63471540Kuzníkova 1176, 75201 Kojetín
49502COPY SPEED s.r.o.28742907Báňská 287, 43401 Most
96471DANIEL'S DEVELOPMENT s.r.o.29258430Pavlovská 137/14, 69201 Mikulov
318754Darag s.r.o.1769081Hlinky 510/110, 60300 Brno
210445Dastin s.r.o.28288815Hornoveská 93, 76316 Fryšták
447062Deprint s.r.o.27718166Šimonova 1101/10, 16300 Praha
236806DH INVESTMENT s.r.o.27656985Opletalova 1535/4, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
24402834CARS, s.r.o.26823667Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
2336413A P E S65497821Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2
812403BANAMI TV a.s.25339338Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
3308456BD FINANCE, a.s.27796574Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
2747164BOSWELL a.s.27822133Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1806927BOSWELL GROUP a.s.26852101Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
545178BOSWELL Hotels a.s. " v likvidaci "27822320Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
965723Bytové družstvo Bolotova 327793613Bolotova 1770/3, 70030 Ostrava
122051Česká kancelář IPPC70313016Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2
1643762D - TÝM, s.r.o. "v likvidaci"62361538Plzeňská 2622/12, 70030 Ostrava
2270325D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"31259Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
3150010EAST EXPRESS s.r.o.25867741Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1952847FERRMONT-INVEST Ostrava, spol. s r. o.64618137Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3046/2
3139909GALESTAM ENG. s.r.o. "v likvidaci"28607147Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1617031GALESTAM s.r.o.27854256Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1031282JMV STEEL, a.s. "v likvidaci"25382985Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2
1602245JSL MEDICAL s.r.o.28575288Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1102999KOMPLEX spol. s r.o.19010541Ostrava, 70030, Zábřeh, Plzeňská, 12
2435251Kreativní společnost Ostrava s.r.o. "v likvidaci"27789314Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3046/2
2302598KT Lékárna spol. s r. o.64618196Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
3365586METALTEX s.r.o. "v likvidaci"64084124Plzeňská 2622/12, 70030 Ostrava
1991108MIPE SERVIS Plus s.r.o.27827755Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
2227849MOST Group s.r.o. "v likvidaci"26845539Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1793148MOSUPO s.r.o.47675152Ostrava, 70030, Zábřeh, kpt. Vajdy, 2
781352Obecně prospěšná společnost BOSWELL28562119Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
80361Son Minh Nguyen - N.S.48718700Ostrava, 70030, Zábřeh, Plzeňská, 4
1019876Zdenko Vojtek CATHRINE STAR66717531Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2
2690049Božik David87093537Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3046/2
2520886Fojtová Jana73154075Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
1766949Chromiak Tomáš87793172Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
2028026JUDr. Kosík František86988484Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
287072Kerzl Roman46122915Plzeňská 2622/12, 70030 Ostrava
2242117Klajný Jan1128337Bolotova 1770/3, 70030 Ostrava
75203Korduliak Jan25857622Pavlovova 2624/29, 70030 Ostrava
3359515Krištof Vladimír25861662Kpt. Vajdy 3017/2a, 70030 Ostrava
855634Kultan Peter69218072Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3017/2
196051Lévay Jindřich62259091Samoljovova 1758/3, 70030 Ostrava
1615319Lévay Jindřich87885271Samoljovova 1758/3, 70030 Ostrava
1653841Lévayová Jana62259571Samoljovova 1758/3, 70030 Ostrava
1981960Maguláková Dana62273205Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
703592Matijaševič Jiří66223229Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
3076584Nguyen Chin Van48718319Ostrava, 70030, Zábřeh, Plzeňská, 4
433260Orság Antonín11529563Samoljovova 1757/1, 70030 Ostrava
209301Palička Martin47831162Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
1603055Petkov Plamen Iliev69214182Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2
2730122Pókoš Rudolf65487974Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
325768Puška Daniel64864065Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3046/2
1837646Sabela Ján25907514Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3017/2
3069502Schulzová Ludmila69587566Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
495354Staník Miroslav25857746Kpt. Vajdy 3017/2a, 70030 Ostrava