D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Hlavní strana

Firma s názvem D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci", zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIII 3. Její identifikační číslo je 31259 a sídlo firmy je Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ 70030.

Výpis z obchodního rejstříku D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Datum zápisu: 16. 1. 1934

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIII 3

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: pztfxq2

Předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a...
Provádění veřejných dražeb dobrovolných
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o...
Pronájem nebytových prostor
Polygrafická výroba
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost účetních poradců
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Reklama, propagace a inzerce
Čalounictví
Pokrývačství, tesařství
Truhlářství, podlahářství

Adresa společnosti

Sídlo: Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava

Adresy: Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ 70030
od 16. 02. 2007
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 716/46, PSČ 70200
od 12. 04. 2005 do 16. 02. 2007
Ostrava 1, Nádražní 46
od 30. 12. 1991 do 12. 04. 2005
Ostrava
od 16. 03. 1948 do 30. 12. 1991
Moravská Ostrava
od 16. 01. 1934 do 16. 03. 1948

Skutečnosti

  Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.4.25003 č.j. 49 Nc 10099/2003 - 7, byla v celém rozsahu zastavena.
od 08. 01. 2008 do 08. 01. 2008

  Rozhodnutím členské schůze ze dne 25.1.2007 bylo družstvo zrušeno a tímto dnem vstoupilo do likvidace.
od 16. 02. 2007

  Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.4.2003 č.j. 49 Nc 10099/2003-7 soud nařídil exekuci na základě notářského zápisu ze dne 10.1.2002, N 8/2002, NZ 8/2002 sepsaného JUDr. Hanou Jelínkovou, notářkou v Ostravě k uspokojení pohledávky oprávněného JUDr. Petra Svatoše, bytem Ostrava, Slavíkova 3052/24 proti povinnému DYHOR, výrobní družstvo ve výši 1.156.945,90 Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava,Mariánské Hory, Stojanovo nám. 7. Exekutor dne 13.8.2003 vydal exekuční příkaz EX 158/03-4 k provedení exekuce prodejem podniku povinného DYHOR, výrobní družstvo. Správcem podniku byl ustanoven JUDr. Zbyněk Halašta, se sídlem v Ostrava-Jih, Výškovice, Staňkova 217/13.
od 23. 09. 2003 do 08. 01. 2008

  Jednání:Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Zapředstavenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, anebodalší pověření členové představenstva, kteří jsou zapsáni vobchodním rejstříku. Tyto osoby jsou též oprávněny samostatnějednat za družstvo a samostatně za družstvo podepisovat.Je-li však pro právní úkon právním předpisem předepsána písemnáforma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstvaoprávněných podepisovat za družstvo.
od 27. 10. 1995 do 04. 08. 1997

  Družstvo se řídí stanovami schválenými členskou schůzí dne29.9.1992.
od 11. 01. 1993 do 04. 08. 1997

  Výše základních členských vkladů: 1.000,- Kčs(slovy: jedentisíckorunčsl)
od 11. 01. 1993 do 04. 08. 1997

  Jednání:Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Zapředstavenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, anebodalší členové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodnímrejstříku. Za družstvo jsou oprávněni samostatně jednat apodepisovat předseda nebo místopředseda družstva, anebo dalšíčlenové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodnímrejstříku. Je-li však pro právní úkon právním předpisempředepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členůpředstavenstva oprávněných podepisovat za družstvo.
od 11. 01. 1993 do 27. 10. 1995

  Podepisování: Stanoví-li právní předpis pro právní úkon písemnouformu, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy nebo zároveňdvou jiných členů představenstva.
od 30. 12. 1991 do 11. 01. 1993

  Ručení: Člen družstva se podílí na případné ztrátě, nelze-lituto ztrátu uhradit jinak, a to až do výše dvojnásobku členskéhopodílu.
od 30. 12. 1991 do 11. 01. 1993

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá ze sedmičlenů volených členskou schůzí. Představenstvo volí ze svéhostředu předsedu, místopředsedu, přičemž samo rozhoduje o způsobuvolby.
od 06. 03. 1990 do 11. 01. 1993

  Zřízení: Družstvo je družstevní organizací podle § 6 a násl.zákona č. 94/88 Sb. o bytovém, spotřebním a výrobnímdružstevnictví. Je socialistickou organizací s právnísubjektivitou a řídí se stanovami schválenými členskou schůzídelegátů dne 11.11.1988.
od 21. 12. 1988 do 11. 01. 1993

  Orgány: Funkční období představenstva je pětileté.
od 27. 06. 1978 do 06. 03. 1990

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z 5 až 11členů volených výroční členskou schůzí (shromážděním delegátů)na dobu tří let.
od 11. 08. 1971 do 27. 06. 1978

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z předsedydružstva a dalších 4 - 10 členů, volených výroční členskouschůzí (shromážděním delegátů) na dobu tří let.
od 20. 04. 1970 do 11. 08. 1971

  Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z předsedydružstva a dalších 4 - 10 členů, volených výroční členskouschůzí (shromážděním delegátů) na dobu 2 let.
od 10. 01. 1966 do 20. 04. 1970

  Zápisné: Zápisné činí 10,- Kčs.
od 10. 01. 1966 do 21. 12. 1988

  Podpisování: Podpisování se děje tak, že k názvu družstvapřipojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstvavlastnoruční podpis.
od 10. 01. 1966 do 30. 12. 1991

  Ručení: Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva,vykázané v ročním účetním výkazu podle rozhodnutí členské schůzea k úhradě schodku, zjištěného při zániku družstva. Uhražovacípovinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členskéhopodílu.
od 10. 01. 1966 do 30. 12. 1991

  Členský podíl: členský podíl činí 500,- Kčs a může být zaplacenve splátkách nejpozději do jednoho roku od přijetí za člena.
od 10. 01. 1966 do 11. 01. 1993

  Zastupování: Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda nebomístopředseda.
od 10. 01. 1966 do 11. 01. 1993

  Zastupování: Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvojménem představenstva vždy předseda nebo jeho zástupce(místopředseda) a jeden další člen představenstva.
od 08. 10. 1958 do 10. 01. 1966

  Podpisování: Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva,podepisuje vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda)a další člen představenstva.
od 08. 10. 1958 do 10. 01. 1966

  Výkonným orgánem družstva je představenstvo 5-9 členné.
od 08. 10. 1958 do 10. 01. 1966

  Orgány podniku: Výbor družstva má 5 - 9 členů.
od 12. 04. 1956 do 08. 10. 1958

  Ručení: Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valnéhromady k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetnímvýkazu, jakož i k úhradě schodku, zjištěného při zrušenídružstva a to nejvýše částkou, rovnající se dvojnásobkučlenského podílu.
od 12. 04. 1956 do 10. 01. 1966

  Členský podíl činí 500,- Kčs.
od 05. 01. 1954 do 10. 01. 1966

  Zápisné: Zápisné činí 100,- Kčs.
od 05. 01. 1954 do 10. 01. 1966

  Podpisování: Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva,podepisuje vždy předseda nebo jeho zástupce a další člen výboru,popřípadě osoba, kterou k tomu výbor zmocnil.
od 05. 01. 1954 do 08. 10. 1958

  Zastupování: Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvojménem výboru vždy předseda nebo jeho zástupce a jeden dalšíčlen výboru.
od 05. 01. 1954 do 08. 10. 1958

  Orgány podniku: Výbor družstva má 7 /sedm/ členů.
od 05. 01. 1954 do 12. 04. 1956

  Ručení: Za závazky družstva v případě likvidace nebo platebníneschopnosti družstva ručí každý člen nejen svým podílem, ale idalší částkou ve výši dvojnásobku podílu.
od 05. 01. 1954 do 12. 04. 1956

  Zastupovati jsou oprávněni vždy 2 členové představenstva.
od 20. 10. 1950 do 05. 01. 1954

  Podpisování děje se tak, že pod název družstva připojí svépodpisy dva členové představenstva.
od 20. 10. 1950 do 05. 01. 1954

  Vyhlášky družstva nabývají platnosti vyvěšením na oznamovacíchtabulích hlavního podniku i všech provozoven družstva.
od 20. 10. 1950 do 05. 01. 1954

  Závodní podíl 1.000,- Kč a je splatný najednou anebo vpřiměřených splátkách do jednoho roku od doby, kdy byl žadatelza člena přijat.Ručení členů jest jednonásobné za každý upsaný podíl.
od 20. 10. 1950 do 05. 01. 1954

  Výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě zedne 2. března 1948, č.j. VI/2-835/48, a podle dekretu presidentarepubliky ze dne 19.5.1945, č. 5 Sb, zavedena byla do podnikunárodní správa a národním správcem firmy byl ustanoven JosefKožušník, Ostrava, Porážková č. 60. Tento národní správcezastupuje firmu v mezích citovaného výměru a dekretu a budeznamenati firmu tak, že pod její znění s dodatkem "národníspráva" připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 16. 03. 1948 do 22. 06. 1948

  Výměrem Zemského národního výboru expositury v Moravské Ostravěze dne 23. listopadu 1945 č.j. III-960/1945 byla podle § 12dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945 zavedena dopodniku dočasná národní správa a Karel Andrýsek v MoravskéOstravě - Zábřehu n.O., Březí č. 30, , Josef Kožušník v MoravskéOstravě, Zelená ul. č. 29 a Petr Němec v Nové Bělé č. 229ustanoveni dočasnými národními správci tohoto družstva. Titodočasní národní správci zastupují společenstvo v mezíchcitovaného dekretu a výměru a znamenají firmu tak, že pod jejíznění s dodatkem dočasná národní správa připojí dva z nichsvé vlastnoruční podpisy.
od 28. 11. 1945 do 24. 07. 1946

  První závodní podíl musí být splacen členem nejpozději do třílet, počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat a dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 50 Kč v téžedobě.
od 26. 08. 1941 do 20. 10. 1950

  Činnost družstva jest ve smyslu § 75 zákona ze dne 15. června1927, č. 76 Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 20.prosince 1927, č. 175 Sb. z. a n., jakož i zákona ze dne 2.července 1936, č. 226 Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 4.února 1937, č. 15 Sb. z. a n. obmezena na členy. Použitínečlenů při provozování výroby na účet společný jest dovolenojednak toliko v případě onemocnění nebo jinakého trvaléhozaneprázdnění některého člena, jednak toliko přechodně vpřípadech mimořádného návalu práce nebo v případech obdobných.Doba, po kterou jest povoleno v prvním případě zaměstnávatinečlena, nesmí býti delší šesti měsíců do roka. V poslézeuvedeném případě nesmí počet přechodně zaměstnaných nečlenůpřesahovati polovinu členů, při čemž však počet pracovních dnůnečlenů nesmí činiti více nežli jednu desetinu pracovních dnůčlenských. Pro tento výpočet předpokládá se, že rok má 300pracovních dnů.
od 24. 05. 1938 do 20. 11. 1970

  První závodní podíl musí být splacen členem nejpozději do třílet, počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat a dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 25 Kč v téžedobě.
od 24. 05. 1938 do 26. 08. 1941

  K zastupování oprávněno jest představenstvo a to vždy dva jehočlenové kolektivně.
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

  Znamenání firmy: Znění firmy podpisují společně dva členovépředstavenstva.
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

  Podíl závodní obnáší 1000 Kč a jest splatný nejpozději dojednoho roku ode dne upsání. Každý člen ručí svým závodnímpodílem a jednonásobným obnosem tohoto podílu.
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

  Oznamování budou se díti v časopise "Družstevník" v Prazevycházejícím.
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

  Činnost družstva jest ve smyslu § 75 zákona ze dne 15. června1927, č. 76 Sb. z. a nař. a vládního nařízení ze dne 20.prosince 1927, č. 175 Sb. z. a n. obmezena na členy. Použitínečlenů při provozování výroby na účet společný jest dovolenojednak toliko v případě onemocnění nebo jinakého trvaléhozaneprázdnění některého člena, jednak toliko přechodně vpřípadech mimořádného návalu práce nebo v případech obdobných.Doba, po kterou jest povoleno v prvním případě zaměstnávatinečlena, nesmí býti delší šesti měsíců do roka. V poslézeuvedeném případě nesmí počet přechodně zaměstnaných nečlenůpřesahovati polovinu členů, při čemž však počet pracovních dnůnečlenů nesmí činiti více nežli jednu desetinu pracovních dnůčlenských. Pro tento výpočet předpokládá se, že rok má 300pracovních dnů.
od 16. 01. 1934 do 24. 05. 1938

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUČERA JIŘÍ

IČO: 48416274

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 02. 2007

Adresa: Petruškova 2736/7, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 11. 12. 2013
Ostrava - Poruba, Čkalovova 850/41, PSČ 70800
od 16. 02. 2007 do 11. 12. 2013


Název/Jméno: BAUER MILAN

IČO: 13437453

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Třebovice, Na Bezděku 5459/11, PSČ 72200
od 16. 02. 2007


Název/Jméno: OSTROŽNÝ IVO

Funkce: Likvidátor
od 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Třebovice, Třebovická 5566/84B, PSČ 72200
od 16. 02. 2007


Název/Jméno: BRABENCOVÁ HANA

IČO: 69613320

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Poruba, Opavská 6121/18, PSČ 70800
od 16. 02. 2007


Název/Jméno: SIATKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1994
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 12. 1991 do 21. 05. 1992

Adresa: Ostrava - Poruba, Marie Majerové 1696
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007
Ostrava - Poruba, M. Majerové 1696
od 30. 12. 1991 do 04. 08. 1994


Název/Jméno: ŠEVČÍK IVO

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Dubina, J. Maluchy 11
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007


Název/Jméno: VOGEL HELMUTH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991

Adresa: Ostravice č. 625
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007
Ostrava 1, Gregorova 14
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991


Název/Jméno: KLUMPLEROVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Tylova 4
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007


Název/Jméno: TICHÁNKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Šamanova 2003/30
od 05. 03. 2003 do 16. 02. 2007


Název/Jméno: REISSKUPOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen pověřený zastupováním družstva
od 04. 08. 1997 do 05. 03. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1997 do 04. 08. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 do 09. 08. 1989
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 14. 06. 1971

Adresa: Havířov - Město, G. Klimenta 1
od 04. 08. 1997 do 05. 03. 2003
Havířov - Město, Gustava Klimenta 1
od 23. 04. 1997 do 04. 08. 1997
Havířov - Město, G. Klimenta 1/711
od 19. 05. 1987 do 09. 08. 1989
Havířov IV, ul. G. Klimenta č. 1/1273
od 04. 07. 1964 do 14. 06. 1971


Název/Jméno: BÁRTOVÁ MARCELA

IČO: 45694656

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 04. 08. 1997 do 03. 12. 2004
Statutární orgán - předsedkyně představenstva
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1997

Adresa: Ostrava 1, Českobratrská 14
od 04. 08. 1997 do 03. 12. 2004
Ostrava 1, Českobratrská 14
od 19. 10. 1992 do 04. 08. 1997
Ostrava 1, 30. dubna 3/2938
od 21. 05. 1992 do 19. 10. 1992


Název/Jméno: HRYCH JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 08. 1994 do 23. 04. 1997

Adresa: Ostrava - Výškovice, Lumírova 5
od 04. 08. 1994 do 23. 04. 1997


Název/Jméno: ŠEVČÍK PAVEL

IČO: 66890276

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 08. 1994 do 04. 08. 1997

Adresa: Ostrava - Dubina, J. Maluchy 11/128
od 04. 08. 1994 do 04. 08. 1997


Název/Jméno: STAŘINSKÝ VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 08. 1994 do 04. 08. 1997

Adresa: Ostrava - Nová Ves, U Boříka 418
od 04. 08. 1994 do 04. 08. 1997


Název/Jméno: VÁCLAVKOVÁ JANA

IČO: 47166789

Funkce: Statutární orgán - místopředsedkyně
od 04. 08. 1994 do 04. 08. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1994

Adresa: Ostrava - Poruba, Větrná 1086
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1997


Název/Jméno: ŠIMEČEK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1994

Adresa: Hněvošice 187
od 21. 05. 1992 do 04. 08. 1994


Název/Jméno: LAŠTOVKA VÁCLAV

IČO: 47289066

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 30. 12. 1991 do 21. 05. 1992
Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991

Adresa: Ostrava 3, Tarnovova 4/3008
od 30. 12. 1991 do 21. 05. 1992
Ostrava 3, Tarnovova 14/3008
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991


Název/Jméno: HRDINA ANTONÍN

IČO: 67948294

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 12. 1991 do 04. 08. 1994

Adresa: Ostrava - Poruba, J. Skupy 1713
od 30. 12. 1991 do 04. 08. 1994


Název/Jméno: HOBLÍK VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 12. 1991 do 21. 05. 1992

Adresa: Opava, Holassická 8
od 30. 12. 1991 do 21. 05. 1992


Název/Jméno: SKOPAL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992

Adresa: Ostrava 1, Revoluční 32
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992


Název/Jméno: BALLARIN JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991

Adresa: Bolatice, Nová 13
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991


Název/Jméno: THEODOSIS KOSTAS

IČO: 15474615

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 22. 05. 1984 do 19. 05. 1987
Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 do 22. 05. 1984

Adresa: Havířov - Bludovice, Obloukova 13
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992
Havířov 1, Ostrovského 20
od 19. 05. 1982 do 19. 05. 1987


Název/Jméno: ANDRASSY MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992

Adresa: Ostrava - Hrabová, Příborská 25
od 06. 03. 1990 do 21. 05. 1992


Název/Jméno: PROKOPEC LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991

Adresa: Frýdek - Místek, Revoluční 555
od 06. 03. 1990 do 30. 12. 1991


Název/Jméno: SITTEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 47/2843
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: ZEMÁNKOVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990

Adresa: Český Těšín, Okružní 16/1720
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: VAŠEK OTAKAR

IČO: 69357161

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990

Adresa: Šenov č. 1169, okres Frýdek-Místek
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: PETŘIVALSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990

Adresa: Ostrava 2, Mánesova 17
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: ŘÍMANEK EMANUEL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 19. 05. 1987 do 06. 03. 1990
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1984 do 19. 05. 1987

Adresa: Orlová - Lutyně čp. 449
od 22. 05. 1984 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: PENÍŠKA RICHARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 07. 1982 do 19. 05. 1987
Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 05. 1974 do 14. 07. 1982
Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 do 04. 05. 1968

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Gen. Svobody č. 12
od 14. 07. 1982 do 19. 05. 1987
Ostrava - Zábřeh, Gen. Svobody č. 12
od 08. 05. 1974 do 14. 07. 1982
Ostrava - Zábřeh, nám. Gen. Svobody č. 12
od 14. 05. 1962 do 04. 05. 1968


Název/Jméno: ZEMANOVÁ EVA

IČO: 69995991

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 do 06. 03. 1990

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2586
od 19. 05. 1982 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: WEISSOVÁ LIANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 do 19. 05. 1987

Adresa: Ostrava - Poruba, H. Hrdličky 1635
od 19. 05. 1982 do 19. 05. 1987


Název/Jméno: KROČEK HERBERT

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1982 do 06. 03. 1990

Adresa: Kravaře - Kouty, Vít. února č. 85
od 19. 05. 1982 do 06. 03. 1990


Název/Jméno: IGNASOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982

Adresa: Frýdek - Místek, M. Majerové č. 1917
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ DANUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982

Adresa: Doubrava 471, okres Karviná
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982


Název/Jméno: STACHA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka 30
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1982


Název/Jméno: JANUŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1987

Adresa: Ostrava 1, Ženíškova 6
od 31. 05. 1977 do 19. 05. 1987


Název/Jméno: ZOMBER EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 06. 1973 do 31. 05. 1977
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 05. 1968 do 14. 06. 1971

Adresa: Ostrava 1, Solná 3
od 04. 06. 1973 do 31. 05. 1977
Ostrava 1, Solná 1
od 04. 05. 1968 do 14. 06. 1971


Název/Jméno: ZABLOUDIL VLADISLAV

IČO: 67509193

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1972 do 04. 06. 1973

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Závodní ul. č. 41
od 02. 11. 1972 do 04. 06. 1973


Název/Jméno: BLÁHA JOSEF

IČO: 45900337

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1972 do 31. 05. 1977

Adresa: Ostrava - Mar. Hory, ul. Vršovců č. 19
od 02. 11. 1972 do 31. 05. 1977


Název/Jméno: WAJNER VILÉM

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1971 do 19. 05. 1982
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1959 do 14. 03. 1960
Statutární orgán - člen výboru
od 23. 04. 1958 do 13. 04. 1959

Adresa: Doubrava, Za lesem 567
od 14. 06. 1971 do 19. 05. 1982
Životice čp. 16
od 23. 04. 1958 do 14. 03. 1960


Název/Jméno: NEZHODA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 06. 1971 do 22. 05. 1984
Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1966 do 04. 05. 1968
Statutární orgán - předseda představenstva
od 28. 07. 1960 do 05. 04. 1966
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1960 do 28. 07. 1960
Statutární orgán - místopředseda výboru
od 06. 09. 1955 do 12. 04. 1956

Adresa: Petřvald, Zaryje 980, okres Karviná
od 14. 06. 1971 do 22. 05. 1984
Petřvald, Zaryje č. 980
od 28. 07. 1960 do 04. 05. 1968
Petřvald, Zaryje č. 980, okres Karviná
od 14. 03. 1960 do 28. 07. 1960
Petřvald, Zaryje 980
od 06. 09. 1955 do 12. 04. 1956


Název/Jméno: OPUCZYNSKÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1971 do 31. 05. 1977

Adresa: Doubrava 177
od 14. 06. 1971 do 31. 05. 1977


Název/Jméno: KRESTA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1971 do 08. 05. 1974

Adresa: Šenov č. 1120
od 14. 06. 1971 do 08. 05. 1974


Název/Jméno: HLOBÍLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 04. 05. 1968 do 14. 06. 1971
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966

Adresa: Ostrava 1, Dimitrovova č. 36
od 04. 05. 1968 do 14. 06. 1971
Ostrava I, Holarova č. 3
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966


Název/Jméno: HEINRICH KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 05. 1968 do 19. 05. 1987
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 07. 1960 do 05. 04. 1966

Adresa: Ostrava 1, Husovo nám. č. 3
od 04. 05. 1968 do 19. 05. 1987
Ostrava I, Husovo nám. 3
od 28. 07. 1960 do 05. 04. 1966


Název/Jméno: KAŇA VALTER

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 05. 1968 do 31. 05. 1977

Adresa: Ludgeřovice čp. 610
od 04. 05. 1968 do 31. 05. 1977


Název/Jméno: KLAJMON JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 05. 04. 1966 do 04. 05. 1968
Statutární orgán - člen výboru
od 06. 09. 1955 do 12. 04. 1956

Adresa: Ostrava - Poruba, Zednická čp. 954
od 05. 04. 1966 do 04. 05. 1968
Ostrava III, Výstavní 9
od 06. 09. 1955 do 12. 04. 1956


Název/Jméno: JELONEK LUMÍR

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 05. 04. 1966 do 06. 03. 1990
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 do 14. 05. 1962
Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 do 13. 04. 1959

Adresa: Suché Lazce čp. 67
od 05. 04. 1966 do 06. 03. 1990
Suché Lazce č. 67
od 12. 04. 1956 do 14. 05. 1962


Název/Jméno: MOLÍNEK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 14. 06. 1971
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 11. 1952 do 14. 05. 1962

Adresa: Orlová III, Nádražní č. 475
od 04. 07. 1964 do 14. 06. 1971
Orlová, Bezručova 934
od 07. 11. 1952 do 14. 05. 1962


Název/Jméno: POKORNÝ JAROSLAV

IČO: 48375047

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966

Adresa: Ostrava - Poruba, ul. Vítězného února č. 594
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966


Název/Jméno: HOLÁŇOVÁ ANTONIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 04. 05. 1968
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 do 28. 07. 1960
Statutární orgán - člen výboru
od 23. 04. 1958 do 13. 04. 1959

Adresa: Ostrava I, Kafkova č. 15
od 04. 07. 1964 do 04. 05. 1968
Ostrava I, Senovážná 4
od 23. 04. 1958 do 28. 07. 1960


Název/Jméno: KUBINSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966

Adresa: Ostrava - Radvanice, Pulkavova ul. č. 8
od 04. 07. 1964 do 05. 04. 1966


Název/Jméno: JELONEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964

Adresa: Suché Lazce čp. 67
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964


Název/Jméno: KOŽUŠNÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964
Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 07. 11. 1952 do 05. 01. 1954
Statutární orgán - předseda představenstva
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 24. 07. 1946 do 20. 10. 1950
Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 01. 1934 do 24. 07. 1946

Adresa: Ostrava I, Kounicova č. 3
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964
Ostrava I, Gottwaldova 144
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958
Ostrava I, Opavská 94
od 20. 10. 1950 do 05. 01. 1954
Mor. Ostrava, Šalomounská osada
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950


Název/Jméno: SZYDLOWSKI PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 do 28. 07. 1960

Adresa: Ostrava - Muglinov, Krupova č. 3
od 14. 05. 1962 do 04. 07. 1964
Ostrava IX, Krupova 3
od 13. 04. 1959 do 28. 07. 1960
Ostrava - Slezská Ostrava, Podnájmo 22
od 07. 11. 1952 do 12. 04. 1956


Název/Jméno: PYTLÍK JAROSLAV

IČO: 66536618

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 1960 do 04. 07. 1964

Adresa: Orlová I, Havlíčkova 265
od 28. 07. 1960 do 04. 07. 1964


Název/Jméno: HRUBÝ FRANTIŠEK

IČO: 74818651

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 1960 do 14. 05. 1962

Adresa: Frýdek, Kostíkovo nám. 646
od 28. 07. 1960 do 14. 05. 1962


Název/Jméno: KOŠŤÁL RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 1960 do 14. 05. 1962

Adresa: Ostrava - Kunčičky, Grudova ul. 31
od 28. 07. 1960 do 14. 05. 1962


Název/Jméno: STOCH SILVESTR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1959 do 28. 07. 1960

Adresa: Ostrava I, Foerstrova 19
od 13. 04. 1959 do 28. 07. 1960


Název/Jméno: ANDRÝSEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 07. 11. 1952 do 28. 07. 1960
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952
Statutární orgán - předseda představenstva
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

Adresa: Ostrava V, Březí 30
od 20. 10. 1950 do 28. 07. 1960
Mor. Ostrava, Březí 899
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950


Název/Jméno: ŠTĚPANOVSKÝ EMIL

Funkce: Statutární orgán - člen výboru
od 23. 04. 1958 do 13. 04. 1959
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 05. 01. 1954 do 06. 09. 1955

Adresa: Ostrava - Michálkovice, Bláhová 410
od 23. 04. 1958 do 13. 04. 1959
Michálkovice, Blahova 410
od 05. 01. 1954 do 06. 09. 1955


Název/Jméno: VRZALA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958

Adresa: Ostrava V, Ruská 93
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958


Název/Jméno: PLEVÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen výboru
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958

Adresa: Ostrava I, Bachmačská 9
od 12. 04. 1956 do 23. 04. 1958


Název/Jméno: ZÁVODNÝ RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - zástupce předsedy
od 12. 04. 1956 do 13. 04. 1959

Adresa: Ostrava V, Ruská 93
od 12. 04. 1956 do 13. 04. 1959


Název/Jméno: DAMEK JIŘÍ

IČO: 75319519

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 01. 1954 do 12. 04. 1956

Adresa: Slezská Ostrava, Bohumínská 240
od 05. 01. 1954 do 12. 04. 1956


Název/Jméno: FUKALA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 11. 1952 do 12. 04. 1956

Adresa: Ostrava - Radvanice, Ludvíkova 120
od 07. 11. 1952 do 12. 04. 1956


Název/Jméno: OŽANA HUGO

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952

Adresa: Ostrava - Radvanice, Na hradbách 795
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952


Název/Jméno: VÁCLAVEK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952

Adresa: Ostrava I, Janáčkova 16
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952


Název/Jméno: NEZHODA LADISLAV

IČO: 60293748

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 10. 1950 do 06. 09. 1955

Adresa: Petřvald, Zaryje 980
od 20. 10. 1950 do 06. 09. 1955


Název/Jméno: ZEZULA VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952

Adresa: Ostrava - Vítkovice, Štefánikova 43
od 20. 10. 1950 do 07. 11. 1952


Název/Jméno: CHRUŠČIEL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 07. 1946 do 20. 10. 1950

Adresa: Moravská Ostrava, Dostojevského 3
od 24. 07. 1946 do 20. 10. 1950


Název/Jméno: NĚMEC PETR

IČO: 61256293

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 05. 1943 do 20. 10. 1950

Adresa: Moravská Ostrava, Nová Bělá 229
od 19. 05. 1943 do 20. 10. 1950


Název/Jméno: FIDOR ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950

Adresa: Mor. Ostrava, Suchardova 13
od 16. 01. 1934 do 20. 10. 1950


Název/Jméno: SCHINDLER KAREL

IČO: 65176391

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 01. 1934 do 16. 07. 1942

Adresa: Mor. Ostrava, Zengerova 36
od 16. 01. 1934 do 16. 07. 1942


Název/Jméno: SEGET JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 01. 1934 do 24. 07. 1946

Adresa: Kunčice nad Ondřejnicí
od 16. 01. 1934 do 24. 07. 1946


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomickýchporadců - poradenství v oblasti financí a investic

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Vítězslav Stařinský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění veřejných dražeb dobrovolných

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Siatka


Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 6. 2000

Odpovědní zástupci: Vítězslav Stařinský


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Karel Petřivalský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 4. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 7. 1993


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 7. 1993

Zánik oprávnění:22. 6. 2000


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Karel Petřivalský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Vítězslav Stařinský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Čalounictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Vítězslav Stařinský


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Siatka


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00031259

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:22. 12. 2006

Související firmy

#NázevICOAdresa
2627482" M + M spol. s r.o. "18381120Stroupežnického 1422/2, 400 01 Ústí nad Labem 1
2023936"ALFA klub, a.s. v likvidaci"13644033Ostrava, okres Ostrava-město
763542"Lignum spol. s r. o." - "v likvidaci"44741294Valchařská 17, 702 00 Ostrava
3348482"MOUTON, spol. s r.o." v likvidaci46975357Luční 4584, 760 01 Zlín
1915996"REP TRADE, s. r. o.","v likvidaci"62363026Ostrava - Poruba, Hlavní třída 1196/27, PSČ 70800
3443315"SÓLO s. s.r.o." v likvidaci60748320Zavřená 325/23, Nový Lískovec, 634 00 Brno
2854496"Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 313"25477684Děčín XXXII, Přímá ul. č.p. 313
1796730"Společenství vlastníků jednotek domu Konečná 1, 360 05 Karlovy Vary"69983631Konečná 893/1, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
537779(EBS) - BODYGUARD.CZ s.r.o.27627543Vinořské náměstí 34, Vinoř, 190 17 Praha 9
3094041. EURO CZ s.r.o.25952641Smetanova 1082, 583 01 Chotěboř
200088625h, spol. s r.o. - v likvidaci49713990Praha 3, Koněvova 9, PSČ 13000
19369684BUSINESSSERVICE.CZ s.r.o.1431862Na Březince 930/6, Smíchov, 150 00 Praha 5
77085A & B s.r.o. v likvidaci46508694Průmyslová 381, Pardubičky, 533 01 Pardubice
3342558A-Dent Group CZ,s.r.o.26493349Brigádníků 3273/351a, Strašnice, 100 00 Praha 10
46975A.K.EXPORT IMPORT s.r.o. v likvidaci24724556Na Provaznici 2063/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
2509698A.M.bike z.s.69457051č.p. 160, 363 01 Hájek
1933609AB SPED s.r.o.25946668Brožíkova 436, Polabiny, 530 09 Pardubice
2337865ABBADON Music s.r.o.2388120Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
3366441ABiP s.r.o.27734811Těmice 112, PSČ 69684
643686ABN, s.r.o. v likvidaci25927256Vítanov 135, 539 01 Trhová Kamenice
3272305AC EURO a.s.28264347Houbalova 2553/4, Líšeň, 628 00 Brno
2463049Accounting for Europe spol. s r.o.28936639Na bateriích 818/17, Střešovice, 162 00 Praha 6
1529488AD PROPERTY CZ,s.r.o.27103625Mníšek pod Brdy, Skalecká 852, PSČ 25210
1815614ADAMOVSKÉ STROJÍRNY a.s.46345833Mírová 87/2, 679 04 Adamov
2818502ADAST a.s. v likvidaci26699451Mírová 87/2, 679 04 Adamov

Související osoby

#NázevICOAdresa
68342ABTOVÁ RENATA5191742V podhájí 627/19, 14700 Praha
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
135856ADAM PAVEL45344477Husova 135, 33023 Heřmanova Huť
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
388552ADAMEC JAROMÍR46036831Sáňkařská 556, 46008 Liberec
10666ADÁMEK JAN64041263248, 46331 Bílý Kostel nad Nisou
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
264030ADÁMKOVÁ RENATA46741186U průhonu 42/29, 17000 Praha
981923ALBRECHT ANTONÍN74946871Ústí nad Labem, 40011, Severní Terasa, Svojsíkova, 2672/26
475570ALEXA MILOSLAV42778930Lazecká 466/34, 77900 Olomouc
534983ALTINAKISOVÁ DOMINIKA60791411Kratochvílova 122/20, 75002 Přerov
925012ALTMAN STANISLAV14560062Slévárenská 608, 54101 Trutnov
57164AMBROŽ JIŘÍ47145285Újezd 415/15, 15000 Praha
70207ANDĚL JIŘÍ14862344Šlikova 406/9, 46007 Liberec
37902ANDĚL LADISLAV71617558Letohradská 728/8, 17000 Praha
290309ANDĚL ROMAN73587834Raichlova 2619/7, 15500 Praha
244501ANDĚLOVÁ HANA404537810, 67544 Lesonice
180183ANDĚLOVÁ VĚRA48254274Riegrova 145/3, 39901 Milevsko
46518ANDRLE VÁCLAV1472155432, 34601 Blížejov
290096ANDRLOVÁ VĚRA41623738100, 34815 Bor
627898ANTOŠ MARIAN63579499Václavská 614, 53701 Chrudim
165333ANTOŠ PAVEL4165748Masarykovo nám. 118/24, 69501 Hodonín
66556ANTROPIUS ZDENĚK43109250Masarykova 188/14, 25088 Čelákovice
790341AUST RADIM48052469Lindleyova 2724/11, 16000 Praha
813402BABICA JAROSLAV66013232Cílkova 646/10, 14200 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: CHEMOPROJEKT, státní podnik14273Štěpánská 15, 120 00 Praha
Fyzická osoba: Miluše Moravčíková777951Polní 477, 69185 Dolní Dunajovice
Firma: Stavební podnik Praha-východ, státní podnik67229Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany u Prahy
Firma: FORTUNA sázky a.s.28508815Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: STK Jihlava a.s.63476851Znojemská 2380/82, 586 01 Jihlava
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Fyzická osoba: Petr Opěla71811435146, 73947 Kozlovice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Adresa: Praha 10, Murmanská 1469/8, PSČ 10000
Firma: Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace96334Divadelní 873/5, 74101 Nový Jičín
Fyzická osoba: Josef Šabaka75986396Stará 97/17, 60200 Brno
Fyzická osoba: Štěpán Malina43606865Hošťálková, 75622, , ,
Fyzická osoba: František Sedlák69736791Spáčilova 3574/58, 76701 Kroměříž
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Fyzická osoba: Jiří Rozkydal88660494Hradišťská 231, 68706 Velehrad
Fyzická osoba: Minh Ha Dau27222624Brno, 61400, Husovice, Dukelská tř., 443/76
Fyzická osoba: Stanislav Pecha45053251Loučovice, 38276, Loučovice, , 131
Firma: Místní národní výbor249955Oslov, okr. Písek
Fyzická osoba: Petr Dragon73855626Moravská 664, 76811 Chropyně

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
24402834CARS, s.r.o.26823667Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
2336413A P E S65497821Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2
2274940Alexander Kinský - ELEKTRO62273744Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2
812403BANAMI TV a.s.25339338Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
3308456BD FINANCE, a.s.27796574Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1806927BOSWELL GROUP a.s.26852101Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
545178BOSWELL Hotels a.s. " v likvidaci "27822320Kpt. Vajdy 3046/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava
2747164BOSWELL a.s.27822133Kpt. Vajdy 3046/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava
965723Bytové družstvo Bolotova 327793613Bolotova 1770/3, Zábřeh, 700 30 Ostrava
2591628CAEZAR INTERNATIONAL s.r.o. "v likvidaci"25838172Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2/3017
2955504CCR trading s.r.o. "v likvidaci"25821156Ostrava-Zábřeh, Kapitána Vajdy 2, PSČ 700 30
1643762D - TÝM, s.r.o. "v likvidaci"62361538Plzeňská 2622/12, 70030 Ostrava
2270325D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"31259Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
3150010EAST EXPRESS s.r.o.25867741Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1952847FERRMONT-INVEST Ostrava, spol. s r. o.64618137Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3046/2
2427377FLEXON NC s.r.o.25818155Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ 70030
3139909GALESTAM ENG. s.r.o. "v likvidaci"28607147Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1617031GALESTAM s.r.o.27854256Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1031282JMV STEEL, a.s. "v likvidaci"25382985Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2
1602245JSL MEDICAL s.r.o.28575288Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
1102999KOMPLEX spol. s r.o.19010541Ostrava, 70030, Zábřeh, Plzeňská, 12
2302598KT Lékárna spol. s r. o.64618196Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
2435251Kreativní společnost Ostrava s.r.o. "v likvidaci"27789314Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3046/2
3365586METALTEX s.r.o. "v likvidaci"64084124Plzeňská 2622/12, 70030 Ostrava
1991108MIPE SERVIS Plus s.r.o.27827755Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
80361Son Minh Nguyen - N.S.48718700Ostrava, 70030, Zábřeh, Plzeňská, 4
1019876Zdenko Vojtek CATHRINE STAR66717531Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2
2690049Božik David87093537Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3046/2
1766949Chromiak Tomáš87793172Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
2753986Danková Jindřiška60031611Bolotova 1769/1, 70030 Ostrava
2520886Fojtová Jana73154075Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
2028026JUDr. Kosík František86988484Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
287072Kerzl Roman46122915Plzeňská 2622/12, 70030 Ostrava
2242117Klajný Jan1128337Bolotova 1770/3, 70030 Ostrava
75203Korduliak Jan25857622Kpt. Vajdy 3017/2a, Zábřeh, 700 30 Ostrava
3359515Krištof Vladimír25861662Kpt. Vajdy 3017/2a, 70030 Ostrava
855634Kultan Peter69218072Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3017/2
1615319Lévay Jindřich87885271Samoljovova 1758/3, 70030 Ostrava
196051Lévay Jindřich62259091Samoljovova 1758/3, 70030 Ostrava
1653841Lévayová Jana62259571Samoljovova 1758/3, 70030 Ostrava
1981960Maguláková Dana62273205Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
703592Matijaševič Jiří66223229Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
3076584Nguyen Chin Van48718319Ostrava, 70030, Zábřeh, Plzeňská, 4
433260Orság Antonín11529563Samoljovova 1757/1, 70030 Ostrava
209301Palička Martin47831162Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
1603055Petkov Plamen Iliev69214182Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 2
325768Puška Daniel64864065Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3046/2
2730122Pókoš Rudolf65487974Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava
1837646Sabela Ján25907514Ostrava, 70030, Zábřeh, Kpt. Vajdy, 3017/2
3069502Schulzová Ludmila69587566Bolotova 1771/5, 70030 Ostrava