DANYLIV CAPITAL a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem DANYLIV CAPITAL a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11997. Její identifikační číslo je 27913261

Výpis z obchodního rejstříku DANYLIV CAPITAL a.s.

Datum zápisu: 11. 6. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11997

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8wtdnay

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu a služeb
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a...
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti DANYLIV CAPITAL a.s. (dále jen ?Společnost?) rozhodla na svém mimořádném zasedání konaném dne 24.11.2008 v notářské kanceláři JUDr. Romana Hochmana, se sídlem v Praze 1, Hybernská 9, PSČ 110 00, o zvýšení základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně:1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.294.708.000,-Kč ( slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) o částku 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých) na částku 2.418.572.000.-Kč ( slovy: dvě miliardy čtyři sta osmnáct milionů pět set sedmdesát dva tisíce korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:123 864 ( Slovy: jedno sto dvacet tři tisíce osm set čtyři) ks kmenových akcií na jméno v listinné hodnotě každé akcie 1.000,-Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) ( dále jen ?Akcie?).3) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? akcionářemSpolečnosti ? panem Vasylem Bechvarzhem, nar. 11.6.1969, bytem Praha 7, Troja, Trojská 725/181b, PSČ 171 00 ( dále jen ?Upisovatel?), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.4) Lhůta k upsání Akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsáníAkcií.Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující o počátku běhu lhůty k upsání Akcií, doručí Společnost Upisovateli ( předem určenému zájemci) ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti.5) Emisní kurs každé z Akcií činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurs všech Akcií činí123.864.000.- Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých).6) Předmět a ocenění nepeněžitého vkladu:Akcie, tedy 123.864 ( slovy: jedno sto dvacet tři tisíc osm set šedesát čtyři) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, budou vydány Upisovateli za následující nepeněžitý vklad:Předmět vkladu ? nemovitosti ve výlučném vlastnictví akcionáře, Upisovatele a vkladatele Vasyla Bechvarzhe ( Bečváře):pozemek parc. č. 288/8 ? lesní pozemek o výměře 4923 m2,pozemek parc. č. 288/95 ? lesní pozemek o výměře 4697 m2,pozemek parc. č. 288/96 ? lesní pozemek o výměře 4978 m2,pozemek parc. č.st. 815 ? zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m2,pozemek parc.č. st. Zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2pozemek parc. č. st. 817 ? zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2rozestavěná budova bez čp/če ? způsob využití rodinný dům, na pozemku parc. st. 815 ? zastavěná plocha a nádvoří,budova bez čp/če ? způsob využití jiná stavba,na pozemku parc. č. st. 816 ? zastavěná plocha a nádvoří,budova bez čp/če ? způsob využití jiná stavba,na pozemku parc. č. st. 817 ? zastavěná plocha a nádvoří,vše v katastrálním území Jevany, obec Jevany, okres Praha ? východ, zapsané na listuvlastnictví č. 823 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ ( dále jen ?Nepeněžitý vklad?).Ocenění vkladu:Hodnota všech shora popsaných nemovitostí byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 11-11-2008/219 ze dne 11.11.2008, vypracovaného znalcem Appraisal services ? Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1, PSČ 110 00, IČ 27599582, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4760/2008-14 ze dne 30.6.2008, které nabylo právní mocidne 25.7.2008, na částku 123.864.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých).Hodnota Nepeněžitého vkladu ve vlastnictví Upisovatele, činí podle shora citovaného znaleckého posudku částku 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých), z této částky se na Nepeněžitý vklad započítává celá částka 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých). strana čtvrtá7) Místo a lhůta splacení Nepeněžitého vkladu:Vkladatel je povinen předat Společnosti v místě, kde se nacházejí nemovitosti, ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií, nejpozději však před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, písemné prohlášení podle § 60 odst. 1. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí, je vklad splacen.
od 02. 12. 2008 od 19. 01. 2009

  Valná hromada společnosti DANYLIV CAPITAL a.s., IČ: 279 13 261, se sídlem Praha 10, Hostivař, Hostivařská 92/6, PSČ 102 00 (dále jen "Společnost"), rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně:1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 2.292.708.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých) na částku 2.294.708.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát čtyři milionů sedm set osm tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 2 292 708 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc sedm set osm) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen "Akcie").3) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem - akcionářem Společnosti - panem Vasylem Bechavarzhem, nar. 11.6.1969, bytem Tachov, Bělojarská 1524/11, PSČ 347 01 (dále jen "Upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.4) Lhůta k upsání Akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upssání Akcií, doručí Společnost Upisovateli (předem určenému zájemci) ve lhůtě 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti.5) Emisní kurz každé z Akcií činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech Akcií činí 2.292.708,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých).6) Předmět a ocenění nepeněžitéhéo vkladu: Akcie, tedy 2 292 708 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc sedm set osm) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, budou vydány Upisovateli za následující nepeněžitý vklad:Předmět vkladu: 102 kusů kmenovýcz akcií na jméno v listinné podobě, emitovaných společností Korlea Invest Holding AG, reg. č. CH-320.4.056.902-0, se sídlem Švýcarská konfederace, 8200 Schaffhausen, Vordergasse 3, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- CHF (dále jen "Nepeněžitý vklad");Ocenění vkladu:hodnota všech 200 ks akcií emitovaných společností Korlea Invest Holding AG byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 04-01-2008/03 ze dne 31.12.2007, vypracovaného znalcem Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČO 27599582, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4977/2007-13 ze dne 19. října 2007, na částku 4.495.506.000,- Kč (slova: čtyři miliardy čtyři sta devadestát pět milionů pět set šest tisíc korun českých);hodnosta Nepeněžitého vkladu - tedy 102 ks akcií emitovaných společnostíd Korlea Invest Holding AG, ve vlastnictví Upisovatele, činí podle shora citovaného znalecklého posudku čásktu 2.292.708.060,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc šedesát korun českých); z této částky se na Nepeněžitý vklad započítává částka 2.292.708000, Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých) a částka ve výši 60,-- Kč (slovy: šedesát korun českých) tvoří emisní ážio.7) Místo a lhůta splacení Nepeněžitého vkladu:Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu mezi Společností a Upisovatelem a předáním Nepeněžitého vkladu Společnosti ve smyslu § 60 odst. 2 obchodního zákoníku, a to v sídle Společnosti a ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií Upisovatelem.
od 21. 02. 2008 od 13. 03. 2008

Akcie

Počet: 2 418 572 ks v hodnotě: 14 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 10. 2013

Počet: 2 418 572 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 01. 2009 od 15. 10. 2013

Počet: 2 294 708 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 03. 2008 od 19. 01. 2009

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 06. 2007 od 13. 03. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: DANYLIV VASYL

Datum narození:11. 6. 1969

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 02. 2012 od 13. 11. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BURDA PETR

IČO: 12360848

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2013


Název/Jméno: ZELEMOVÁ MARIANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 11. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 02. 2012 od 05. 11. 2012
Prokura - prokurista
od 06. 01. 2011 od 29. 02. 2012


Název/Jméno: VINKLEROVÁ TEREZA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 11. 2012 od 15. 10. 2013


Název/Jméno: FRANC VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 11. 2012


Název/Jméno: HURAJČÍKOVÁ ANETA

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 2007 od 29. 02. 2012


Název/Jméno: MYDLA MARCEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 03. 2010


Název/Jméno: ČIČKO RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 2007 od 10. 11. 2011


Název/Jméno: DANYLIV VASYL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 05. 2009


Název/Jméno: PYVOVAROV ROSTYSLAV

IČO: 69073317

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 02. 2009 od 15. 03. 2010


Název/Jméno: BECHVARZH VASYL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 06. 2007 od 05. 05. 2009


Název/Jméno: ANDREYTSIV TARAS

IČO: 62474910

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2007


Název/Jméno: VINKLEROVÁ ŠÁRKA

IČO: 49342754

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 06. 2007 od 04. 02. 2009


Název/Jméno: VRŠOVSKÁ NADĚŽDA

IČO: 44363818

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2007 od 29. 02. 2012


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27913261

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 07. 2007

Související firmy

#NázevICOAdresa
12222613kont s.r.o.24786063Na pokraji 540/2, 19000 Praha
820475A Production s.r.o.24746444Pobřežní 95/74, 18600 Praha
1020645AgroZZN, a.s.45148082V Lubnici 2333, 26901 Rakovník
2069823ALLEXIS GROUP a.s.1926390Na strži 1702/65, 14000 Praha
1183490Allyn International Services s.r.o.26729903Roháčova 1056/64, 13000 Praha
924202Allyn Tropical s.r.o. v likvidaci27093204Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, 64/1056
2044888Athletic Consulting s.r.o.27587461U křížku 1399/12, 14000 Praha
2874791AUTOCENTRUM Legerova s.r.o.13691210Navrátilova 1421/11, 11000 Praha
13575Autodoprava Vlachovice - DEEZTRANS, s.r.o. - v likvidaci44118872Vlachovice - Vrbětice 280
579596BART COMPANY s.r.o.28488377Chudenická 1059/30, 10200 Praha
1618645BB-UA s.r.o.26182386Běžná 3244/8, 10000 Praha
3292712BM Servis CZ s.r.o.27117880Steinerova 974/20, 14900 Praha
1560597Britico Product s.r.o.24216232Dlouhá 705/16, 11000 Praha
1580791BSB AM s.r.o.28954645Filipovského 553/44, 19015 Praha
36942BSB Consulting s.r.o.27392279Filipovského 553/44, 19015 Praha
1275653BSB Invest s.r.o.281035561, 37853 Strmilov
1106248BSB Management s.r.o.29149037Filipovského 553/44, 19015 Praha
622218Burda & Syn s.r.o.5516919náměstí Míru 35/75, 56802 Svitavy
2157774Bytové družstvo Nikoly Tesly 326174626Nikoly Tesly 1424/3, 16000 Praha
855901Coffee - Cabana s.r.o.27989640Trnavská 2795/4, 14100 Praha
3255165Českomoravská COM a.s.27920216Praha, 19000, Vysočany (Praha 9), Kolbenova, 159/5
2312834Českomoravský novinář, a.s. v likvidaci14889404Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
1402369Donpra,s.r.o. v likvidaci62419650Praha, 10200, Hostivař, Hostivařská, 92
2354528Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4, Nad teplárnou 2076, družstvo v likvidaci61862665Nad teplárnou 2076/29, 14300 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
596511ADAMCOVÁ STANISLAVA74246526Čiklova 646/5, 12800 Praha
121713ADAMEC MAREK49387529Nad přehradou 406, 10900 Praha
160623ADÁMEK MILAN15018652125, 53941 Kameničky
387943ANDREYTSIV TARAS62474910Severní 93, 25066 Zdiby
68536BAREŠ MIROSLAV72619295Fügnerova 355/27, 40004 Trmice
152392BAUER JAN45661910Miroslav, 67172, Miroslav, Kostelní, 1203/39
387944BEHOTA ROMAN10147675Lessnerova 267, 10900 Praha
1271753BĚLOVÁ DITA87063352V Jordáně 242, 27745 Úžice
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
628068BOCKOVÁ ALENA44808399Nad teplárnou 2076/29, 14300 Praha
12563BOHMOVÁ JANA86900846Pod kapličkou 2846/9, 13000 Praha
70949BOUČEK PAVEL712676468, 25791 Sedlec-Prčice
50241BRABEC JAN46720359Zdiměřická 1083, 25242 Jesenice
125458BRABENEC FILIP87402173Vinohradská 343/6, 12000 Praha
520282BRZÁK KAMIL88330931Hostovická 2137/31, 40001 Ústí nad Labem
315862BŘEZINA VLADIMIR43881017Aviatická č.p. 279, 16100 Praha, CZ
490453BULANT JIŘÍ18434690Klíčovská 801/31, 19000 Praha
33326BURDA JIŘÍ15423018Valašské Meziříčí, 75701, Krásno nad Bečvou, Masarykova, 753
13110BURDA PETR12360848Donská 245/14, 10100 Praha
33329BURDA PETR71582061Na svahu 440, 25073 Radonice
870BURDA TOMÁŠ87876809161, 68201 Rostěnice-Zvonovice
204907BURDOVÁ JANA46881409nám. V. Řezáče 2/4, 36001 Karlovy Vary
12344BURDOVÁ LUCIE73578274Slunečná 601/3, 50012 Hradec Králové

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2153885B.L.M. STANAP, spol. s r.o. v likvidaci61063118Praha, 10200, Hostivař, Hostivařská, 8
3045822BELADASTAV s.r.o.28245962Hostivařská 72/5, 10200 Praha
2231351DANYLIV CAPITAL a.s.27913261Hostivařská 92/6, 10200 Praha
1402369Donpra,s.r.o. v likvidaci62419650Praha, 10200, Hostivař, Hostivařská, 92
1438891Edgar&Anna s.r.o.4953223Hostivařská 93/12, 10200 Praha
1611526Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.25100289Trhanovské náměstí 129/8, 10200 Praha
873372Hostivařské centrum, s.r.o.25629484Hostivařská 92/6, 10200 Praha
1114646Jezdecký klub Stáj Accos Hostivař69059811K Horkám 46/54, 10200 Praha
64670Korlea - TOT Energy s.r.o.28463951Hostivařská 92/6, 10200 Praha
1210290KORLEA INVEST, a.s., organizační složka27138674Hostivařská 92/6, 10200 Praha
2923433MAKEDONIJA26619555Hostivařská 125/8, 10200 Praha
170827Moscada, s.r.o.24763705Hostivařská 125/8, 10200 Praha
273743Sdružení přátel Junioru26671387Trhanovské náměstí 129/8, 10200 Praha
2063724Společenství pro dům Na Plískavě 1525/2, Praha 10 - Hostivař29046751Na Plískavě 1525/2, 10200 Praha
2813499Společenství vlastníků bytových jednotek Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 1026466198Hostivařská 119/10, 10200 Praha
2995432SWOND s.r.o.25179713Na Plískavě 1525/2, 10200 Praha
3158512TOMMAU s.r.o.26132745Na Plískavě 1525/2, 10200 Praha
418517TOMMAU STAVEBNÍ, s.r.o.28448481Na Plískavě 1525/2, 10200 Praha
2224441TOO KORLEA INVEST-ENERGY CORPORATION, organizační složka28259254Praha, 10200, Hostivař, Hostivařská, 92/6
609016UKRENERGY TRADE s.r.o.27571262Hostivařská 92/6, 10200 Praha
594528XPETS s.r.o.27138976Hostivařská 92/6, 10200 Praha
3015866Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 868403704Trhanovské náměstí 129/8, 10200 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
90178Ing. Pavel Duraj, "MARKETING - PDM"14973430Hostivařská 119/10, 10200 Praha
779054BEDNÁŘ Richard66241146Na Plískavě 1525/2, 10200 Praha
474915Bělský Filip74822497Na Plískavě 94/5, 10200 Praha
1599929Borovcová Karolína74472518Hostivařská 125/8, 10200 Praha
176956Burdová Jana74667084Na Plískavě 1525/2, 10200 Praha
2380014BURIAN Jiří16997905Hostivařská 93/12, 10200 Praha
3431253Čihák Miroslav13110608Hostivařská 125/8, 10200 Praha
3349708Diačík Milan16487133Praha, 10200, Hostivař, Hostivařská, 125/8
2267267Durajová Jana69807272Hostivařská 119/10, 10200 Praha
2067282Egermaier Pavel76073408Hostivařská 125/8, 10200 Praha
321262Gromadskyi Oleksii24674958Hostivařská 119/10, 10200 Praha
2397375Hejtmánek Jaroslav61869953Hostivařská 93/12, 10200 Praha
2988860Hladiy Svitlana27925030Hostivařská 119/10, 10200 Praha
1647314Holub Jaroslav1840550Hostivařská 119/10, 10200 Praha
2152923Hrstková Helena2928655Trhanovské náměstí 1017/12, 10200 Praha
2339932Chlapcová Pavlína69804389Hostivařská 119/10, 10200 Praha
2306156CHLAPEC Jiří43631983Praha, 10200, Hostivař, Hostivařská, 10/119
2888763Chlouba Jakub74544969Trhanovské náměstí 1018/11, 10200 Praha
2955408Chudý Štefan12492281Hostivařská 93/12, 10200 Praha
1311474Jakubík Dušan88093786Trhanovské náměstí 1017/12, 10200 Praha
462262Janáček Josef71065369Trhanovské náměstí 1017/12, 10200 Praha
3428888Janeček Tomáš88291596Hostivařská 93/12, 10200 Praha
2550021Kalina Jozef86576305Hostivařská 92/6, 10200 Praha
718819Kapičková Petra71065571Trhanovské náměstí 1018/11, 10200 Praha
223934Kasalová Marta66052149Hostivařská 93/12, 10200 Praha