DANYLIV CAPITAL a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem DANYLIV CAPITAL a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11997. Jeho identifikační číslo je 27913261

 
 

Výpis z obchodního rejstříku DANYLIV CAPITAL a.s.

Datum zápisu: 11. 6. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11997

Identifikační číslo:27913261

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8wtdnay

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu a služeb
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a...
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 10 - Hostivař, Hostivařská 92/6, PSČ 10200
od 11. 06. 2007
Hostivařská 92/6, 10200 Praha

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti DANYLIV CAPITAL a.s. (dále jen ?Společnost?) rozhodla na svém mimořádném zasedání konaném dne 24.11.2008 v notářské kanceláři JUDr. Romana Hochmana, se sídlem v Praze 1, Hybernská 9, PSČ 110 00, o zvýšení základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně:1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.294.708.000,-Kč ( slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) o částku 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých) na částku 2.418.572.000.-Kč ( slovy: dvě miliardy čtyři sta osmnáct milionů pět set sedmdesát dva tisíce korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:123 864 ( Slovy: jedno sto dvacet tři tisíce osm set čtyři) ks kmenových akcií na jméno v listinné hodnotě každé akcie 1.000,-Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) ( dále jen ?Akcie?).3) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? akcionářemSpolečnosti ? panem Vasylem Bechvarzhem, nar. 11.6.1969, bytem Praha 7, Troja, Trojská 725/181b, PSČ 171 00 ( dále jen ?Upisovatel?), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.4) Lhůta k upsání Akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsáníAkcií.Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující o počátku běhu lhůty k upsání Akcií, doručí Společnost Upisovateli ( předem určenému zájemci) ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti.5) Emisní kurs každé z Akcií činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurs všech Akcií činí123.864.000.- Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých).6) Předmět a ocenění nepeněžitého vkladu:Akcie, tedy 123.864 ( slovy: jedno sto dvacet tři tisíc osm set šedesát čtyři) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, budou vydány Upisovateli za následující nepeněžitý vklad:Předmět vkladu ? nemovitosti ve výlučném vlastnictví akcionáře, Upisovatele a vkladatele Vasyla Bechvarzhe ( Bečváře):pozemek parc. č. 288/8 ? lesní pozemek o výměře 4923 m2,pozemek parc. č. 288/95 ? lesní pozemek o výměře 4697 m2,pozemek parc. č. 288/96 ? lesní pozemek o výměře 4978 m2,pozemek parc. č.st. 815 ? zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m2,pozemek parc.č. st. Zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2pozemek parc. č. st. 817 ? zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2rozestavěná budova bez čp/če ? způsob využití rodinný dům, na pozemku parc. st. 815 ? zastavěná plocha a nádvoří,budova bez čp/če ? způsob využití jiná stavba,na pozemku parc. č. st. 816 ? zastavěná plocha a nádvoří,budova bez čp/če ? způsob využití jiná stavba,na pozemku parc. č. st. 817 ? zastavěná plocha a nádvoří,vše v katastrálním území Jevany, obec Jevany, okres Praha ? východ, zapsané na listuvlastnictví č. 823 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ ( dále jen ?Nepeněžitý vklad?).Ocenění vkladu:Hodnota všech shora popsaných nemovitostí byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 11-11-2008/219 ze dne 11.11.2008, vypracovaného znalcem Appraisal services ? Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1, PSČ 110 00, IČ 27599582, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4760/2008-14 ze dne 30.6.2008, které nabylo právní mocidne 25.7.2008, na částku 123.864.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých).Hodnota Nepeněžitého vkladu ve vlastnictví Upisovatele, činí podle shora citovaného znaleckého posudku částku 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých), z této částky se na Nepeněžitý vklad započítává celá částka 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých). strana čtvrtá7) Místo a lhůta splacení Nepeněžitého vkladu:Vkladatel je povinen předat Společnosti v místě, kde se nacházejí nemovitosti, ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií, nejpozději však před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, písemné prohlášení podle § 60 odst. 1. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí, je vklad splacen.
od 02. 12. 2008 do 19. 01. 2009

  Valná hromada společnosti DANYLIV CAPITAL a.s., IČ: 279 13 261, se sídlem Praha 10, Hostivař, Hostivařská 92/6, PSČ 102 00 (dále jen "Společnost"), rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně:1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 2.292.708.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých) na částku 2.294.708.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát čtyři milionů sedm set osm tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 2 292 708 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc sedm set osm) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen "Akcie").3) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem - akcionářem Společnosti - panem Vasylem Bechavarzhem, nar. 11.6.1969, bytem Tachov, Bělojarská 1524/11, PSČ 347 01 (dále jen "Upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.4) Lhůta k upsání Akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upssání Akcií, doručí Společnost Upisovateli (předem určenému zájemci) ve lhůtě 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti.5) Emisní kurz každé z Akcií činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech Akcií činí 2.292.708,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých).6) Předmět a ocenění nepeněžitéhéo vkladu: Akcie, tedy 2 292 708 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc sedm set osm) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, budou vydány Upisovateli za následující nepeněžitý vklad:Předmět vkladu: 102 kusů kmenovýcz akcií na jméno v listinné podobě, emitovaných společností Korlea Invest Holding AG, reg. č. CH-320.4.056.902-0, se sídlem Švýcarská konfederace, 8200 Schaffhausen, Vordergasse 3, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- CHF (dále jen "Nepeněžitý vklad");Ocenění vkladu:hodnota všech 200 ks akcií emitovaných společností Korlea Invest Holding AG byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 04-01-2008/03 ze dne 31.12.2007, vypracovaného znalcem Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČO 27599582, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4977/2007-13 ze dne 19. října 2007, na částku 4.495.506.000,- Kč (slova: čtyři miliardy čtyři sta devadestát pět milionů pět set šest tisíc korun českých);hodnosta Nepeněžitého vkladu - tedy 102 ks akcií emitovaných společnostíd Korlea Invest Holding AG, ve vlastnictví Upisovatele, činí podle shora citovaného znalecklého posudku čásktu 2.292.708.060,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc šedesát korun českých); z této částky se na Nepeněžitý vklad započítává částka 2.292.708000, Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých) a částka ve výši 60,-- Kč (slovy: šedesát korun českých) tvoří emisní ážio.7) Místo a lhůta splacení Nepeněžitého vkladu:Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu mezi Společností a Upisovatelem a předáním Nepeněžitého vkladu Společnosti ve smyslu § 60 odst. 2 obchodního zákoníku, a to v sídle Společnosti a ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií Upisovatelem.
od 21. 02. 2008 do 13. 03. 2008

Akcie

Počet: 2 418 572 ks v hodnotě: 14 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 10. 2013

Počet: 2 418 572 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 01. 2009 do 19. 01. 2009

Počet: 2 294 708 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 03. 2008 do 13. 03. 2008

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 06. 2007 do 11. 06. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: DANYLIV VASYL

Datum narození:15. 10. 1974

Adresa: Praha 7, Trojská 725/181b, PSČ 17100
od 29. 02. 2012 do 13. 11. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 02. 2012 do 13. 11. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BURDA PETR

IČO: 71582061

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2013

Adresa: Na svahu 440, 250 73 Radonice
od 07. 08. 2015
Hradní 193, 250 73 Jenštejn
od 15. 10. 2013 do 07. 08. 2015


Název/Jméno: ZELEMOVÁ MARIANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 11. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 02. 2012 do 05. 11. 2012
Prokura - prokurista
od 06. 01. 2011 do 29. 02. 2012

Adresa: Bardejov, Pod papierňou 1524/46, 044 20, Slovenská republika
od 29. 02. 2012
Bardejov, Pod papierňou 1524/46, 085 01, Slovenská republika
od 06. 01. 2011 do 29. 02. 2012


Název/Jméno: VINKLEROVÁ TEREZA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 11. 2012 do 15. 10. 2013

Adresa: 7. května 935/5, Chodov, 149 00 Praha 4
od 05. 11. 2012 do 15. 10. 2013


Název/Jméno: FRANC VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 11. 2012

Adresa: Tanvaldská 1336/7, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 05. 11. 2012


Název/Jméno: HURAJČÍKOVÁ ANETA

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 2007 do 29. 02. 2012

Adresa: 08901 Svidník, 8.mája 637/32, Slovenská republika
od 11. 06. 2007


Název/Jméno: MYDLA MARCEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 03. 2010

Adresa: Malá Ida, Tulipánová 507/22, 04420, Slovenská republika
od 06. 01. 2011
Vranov nad Topľou, Jarná 378/32, 09301, Slovenská republika
od 15. 03. 2010 do 06. 01. 2011


Název/Jméno: ČIČKO RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 2007 do 10. 11. 2011

Adresa: Praha 7 - Holešovice, Dobrovského 1078/32, PSČ 17000
od 11. 06. 2010 do 10. 11. 2011
Praha 5, Zahradníčkova 1220/20A, PSČ 15000
od 11. 06. 2007 do 11. 06. 2010


Název/Jméno: DANYLIV VASYL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 05. 2009

Adresa: Praha 7, Trojská 725/181b, PSČ 17000
od 05. 05. 2009


Název/Jméno: PYVOVAROV ROSTYSLAV

IČO: 69073317

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 02. 2009 do 15. 03. 2010

Adresa: Praha 5, Böhmova 1982/5, PSČ 15500
od 04. 02. 2009 do 15. 03. 2010


Název/Jméno: BECHVARZH VASYL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 06. 2007 do 05. 05. 2009

Adresa: Praha 7, Trojská 725/181b, PSČ 17000
od 12. 11. 2008 do 05. 05. 2009
Tachov, Bělojarská 1524/11, PSČ 34701
od 11. 06. 2007 do 12. 11. 2008


Název/Jméno: ANDREYTSIV TARAS

IČO: 62474910

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2007

Adresa: Brnky, V Údolí 162, PSČ 25066
od 11. 06. 2007


Název/Jméno: VINKLEROVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 06. 2007 do 04. 02. 2009

Adresa: Praha 4 - Chodov, 7.května 935/5, PSČ 14000
od 11. 06. 2007 do 04. 02. 2009


Název/Jméno: VRŠOVSKÁ NADĚŽDA

IČO: 44363818

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2007 do 29. 02. 2012

Adresa: Praha 10, Želivecká 3023/19, PSČ 10600
od 11. 06. 2007 do 29. 02. 2012


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Obory činnosti: Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 27. 05. 2010
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 27. 05. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 27. 05. 2010
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 27. 05. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 27. 05. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 27. 05. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 27. 05. 2010
Činnost odborného lesního hospodáře
od 27. 05. 2010 do 30. 06. 2012
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 27. 05. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 27. 05. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 27. 05. 2010
Ubytovací služby
od 27. 05. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 15. 10. 2007 do 27. 05. 2010
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
od 15. 10. 2007 do 27. 05. 2010
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 15. 10. 2007 do 27. 05. 2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 15. 10. 2007 do 27. 05. 2010


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27913261

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 7. 2007

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
39286AGROFERT, a.s.26185610Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
475167BOCKOVÁ ALENA44808399Praha 4 - Komořany, Nad Teplárnou 2076/29, PSČ 14312
24420MRIŠA ALEŠ69290822Křížlice 38, 514 01 Jestřabí v Krkonoších
732590Alla Jevgenivna BalanKyjiv, Vasyl´kivská 7/7/10, Ukrajina
732589MELNYCHOVYCH ALLABěžná 3244/8, Strašnice, 100 00 Praha 10

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí