DEZA, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem DEZA, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 120. Jeho identifikační číslo je 11835

 
 

Výpis z obchodního rejstříku DEZA, a.s.

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 120

Identifikační číslo:11835

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: av3cdzk

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Čištění a praní textilu a oděvů
Výroba a zpracování paliv a maziv
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Hostinská činnost
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Opravy silničních vozidel
Práce s mechanismy
Průzkum a odborné posudky při znečištění půdy, budov, vzduchu a...
Vypracování sanačních koncepcí na kontaminaci v půdě, budovách,...
Provádění sanací při kontaminaci půdy, budov, vzduchu a vod...
Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní
silniční motorová doprava viz podmínky podnikání
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Hostinská činnost
Posuzování vlivů na životní prostředí
Provádění chemických analýz
Provozování vodovodů a kanalizací
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků...
Plnění nádob plyny
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Výroba základních a pomocných chemických výrobků
Výroba technických plynů
Výroba výrobků ze surového dehtu
Výroba syntetických pryskyřic
Výroba čistých chemikálií
Výroba gumárenských a plastikářských přípravků
Výroba demineralizované vody
Výroba vápna
Čištění cisteren
Výroba dřevěných obalů
Mechanické, chemické a biologické čištění vody
Veřejné ubytovací služby
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Pronájem nemovitostí včetně nebytových prostor s poskytováním...
Rozvod pitné vody

Adresa společnosti

Sídlo: Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
od 11. 02. 2014
Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 75728
od 06. 08. 2001 do 11. 02. 2014
Valašské Meziříčí, Masarykova 753, okres Vsetín, PSČ 75728
od 17. 07. 1997 do 06. 08. 2001
Valašské Meziříčí, Hřbitovní 753, okres Vsetín, PSČ 75728
od 03. 09. 1993 do 17. 07. 1997
Valašské Meziříčí, okres Vsetín, PSČ 75727
od 29. 12. 1990 do 03. 09. 1993
Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 04. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 02. 2014 do 22. 04. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 02. 2014 do 22. 04. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 11. 02. 2014 do 22. 04. 2016

  Na společnost DEZA , a.s., IČ 00011835, se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 75728, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14. května 2008 jmění společnosti AGROBOHEMIE a.s., IČ 63078121, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, jako zanikající společnosti. Společnost DEZA, a.s. je podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14. května 2008 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti AGROBOHEMIE a.s.
od 30. 06. 2008

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 25.července 2005 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 1.července 2005, doručené společnosti dne 1.července 2005, přijaté v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§181i až 183n.Valná hromada emitenta DEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejsříku Valašské Meziříčí, úplnou adresou sídla Valašské Meziříčí, Masarykova č. p. 753, PSČ 757 28, IČ 00011835, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120, přijala v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§183i až 183n následující usnesení:1/ Určení hlavního akcionáře- valná hromada určuje, že na základě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, ze dne 29.6.2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností DEZA a.s., které jsou v majetku PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153 a které jsou u oprávněné osoby pro PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, je hlavním akcionářem společnosti DEZA a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti DEZA a.s. ve výši 99,10%, neboť jsou pro něj u oprávněné osoby uloženy akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 1 091 166 000,- Kč;2/ Osvědčení PRECHEZA a.s. jako hlavního akcionáře- valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v ochodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153 je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionárů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění;3/ Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 1 000,- Kč a 1 000 000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n;4/ Určení výše protiplnění- valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 3 135,-- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 3 134 736,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 243-143/05;5/ Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům- vlastnické právo k účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku;6/ Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky- dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto předloží v sídle společnosti do30-ti dnů od přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům (aciím) na hlavního akcionáře dle předcházejícího odstavce. Dosavadní vlastník účastických cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnosti DEZA a.s. v kanceláři asistenta finančního ředitele každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva v pracovní dobu od 8.00 do 14.00 hod. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu sídla společnosti, kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů (akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účasnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění.7/ Lhůta pro poskytnutí protiplnění- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti dle odst. 6 tohoto usnesení. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením společnosti nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a které nebude kratší než 14 dní, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák.8/ Zmocnění představenstvu- valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí.
od 29. 07. 2005 do 26. 07. 2006

  Den vzniku: 31. prosince 1990
od 29. 12. 1990

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č.104/90 Sb., rozhodnutím č. 569/1990 ministra průmyslu ČR, nazákladě zakladatelského plánu ze dne 31.12.1990 a přijatýchstanov.
od 29. 12. 1990

  Název společnosti:- v jazyce anglickém: DEZA, Company Limited- v jazyce španělském: DEZA, Sociedad Anonima- v jazyce německém: DEZA, Aktiengesellschaft- v jazyce francouzském: DEZA, Sociéte Anonyma- v jazyce ruském: DEZA, akcioněrnoe obščestvo
od 29. 12. 1990 do 05. 05. 1995

  Základní jmění činí 818 096 000 Kčs, s toho SOU19 318 000,- Kčs.
od 29. 12. 1990 do 11. 12. 1992

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 1101025000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 05. 2014

Počet: 1 101 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 07. 2007 do 18. 07. 2007

Počet: 1 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 07. 2007 do 18. 07. 2007

Počet: 2 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 07. 2007 do 18. 07. 2007

Počet: 970 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na jméno
od 28. 12. 2000 do 28. 12. 2000

Počet: 131 025 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 28. 12. 2000 do 28. 12. 2000

Počet: 970 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na majitele
od 28. 12. 2000 do 28. 12. 2000

Počet: 1 101 025 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 17. 07. 1997 do 17. 07. 1997

Počet: 33 032 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 11. 12. 1992 do 11. 12. 1992

Počet: 1 067 993 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 11. 12. 1992 do 11. 12. 1992

Počet: 79 878 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 29. 12. 1990 do 29. 12. 1990

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO:26185610

Adresa: Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
od 11. 02. 2014
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 03. 09. 2007 do 11. 02. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 09. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VABROUŠEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 05. 2011

Adresa: Jabloňová 1920, 274 01 Slaný
od 11. 02. 2014
Slaný, Jabloňová 1920, PSČ 27401
od 28. 05. 2012 do 11. 02. 2014
Děčín I., Čsl. Armády 806/12, PSČ 40501
od 16. 05. 2011 do 28. 05. 2012


Název/Jméno: MAREK MARTIN

IČO: 2570394

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2009

Adresa: Horní Dráhy 2701, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
od 11. 02. 2014
Rožnov pod Radhoštěm, Horní Dráhy 2701, PSČ 75661
od 09. 11. 2009 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: PRŮŠA ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1996 do 06. 09. 1999

Adresa: Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
od 18. 08. 2013
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2355, PSČ 75661
od 25. 06. 2009 do 18. 08. 2013
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2355
od 18. 08. 2004 do 25. 06. 2009
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2355, okres Vsetín
od 21. 07. 1998 do 18. 08. 2004
Valašské Meziříčí, Poličná 468, okres Vsetín
od 10. 10. 1996 do 21. 07. 1998


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 06. 2014

Adresa: Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
od 20. 06. 2014


Název/Jméno: JIŘÍČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2007 do 20. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 2002 do 18. 07. 2007
Prokura - prokurista
od 25. 06. 1991 do 19. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 10. 10. 1996

Adresa: Sluneční 2408, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
od 11. 02. 2014 do 20. 06. 2014
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2408, PSČ 75661
od 26. 07. 2006 do 11. 02. 2014
Valašské Meziříčí, Sokolská 1088, okres Vsetín
od 25. 06. 1991 do 26. 07. 2006
Valašské Meziříčí, Sokolská 1088, okres Vsetín
od 29. 12. 1990 do 10. 10. 1996


Název/Jméno: BEZDĚKOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2012

Adresa: Ve Stráni 690, 757 01 Valašské Meziříčí
od 11. 02. 2014
Valašské Meziříčí, Ve Stráni 690, PSČ 75701
od 25. 07. 2012 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: KONEČNÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 05. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2012 do 28. 05. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 12. 2006 do 09. 03. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 08. 02. 2002 do 27. 12. 2006
Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 09. 2000 do 08. 02. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 06. 09. 1999 do 06. 09. 2000

Adresa: Sušilova 490/50, 769 01 Holešov
od 11. 02. 2014
Holešov, Sušilova 490, PSČ 76901
od 06. 09. 1999 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: TESAŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 11. 2008 do 16. 05. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2008 do 25. 11. 2008

Adresa: Odolena Voda - Dolínek, Na Zdolnici 327, PSČ 25070
od 23. 07. 2008 do 16. 05. 2011


Název/Jméno: SCHENK ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 09. 2007 do 23. 07. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2006 do 03. 09. 2007

Adresa: Přerov, Tř. 17. listopadu 28, PSČ 75002
od 26. 07. 2006 do 23. 07. 2008


Název/Jméno: NOVROCÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2007 do 25. 07. 2012

Adresa: Hostašovice 228, PSČ 74101
od 03. 09. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: HANÁČEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2007 do 09. 11. 2009
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 05. 2006 do 18. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 07. 08. 2003 do 11. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2000 do 22. 12. 2000

Adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 1309, PSČ 75661
od 07. 08. 2003 do 09. 11. 2009
Rožnov pod Radhoštěm, Po Kozincem 1309, PSČ 75661
od 22. 12. 2000 do 22. 12. 2000


Název/Jméno: KADANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 2004 do 28. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 2002 do 18. 08. 2004

Adresa: Čerčany, Čtyřkoly 39, PSČ 25722
od 27. 12. 2006 do 28. 05. 2007
Praha 3, Vlkova 507/16
od 25. 09. 2002 do 27. 12. 2006


Název/Jméno: KRAMOLIŠ LUDĚK

IČO: 60764911

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2006 do 26. 07. 2006

Adresa: Valašské Meziříčí, Růžová 153, PSČ 75701
od 11. 05. 2006 do 26. 07. 2006


Název/Jméno: JURÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 08. 2005 do 22. 12. 2005

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Pavrovského 16/2557
od 01. 08. 2005 do 22. 12. 2005


Název/Jméno: MLČOCH ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 02. 2002 do 18. 08. 2004

Adresa: Praha 10, Kodaňská 48
od 08. 02. 2002 do 18. 08. 2004


Název/Jméno: MAZOCHOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2002 do 25. 09. 2002
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 06. 09. 1999 do 06. 09. 2000

Adresa: Přerov, Tyršova 12, PSČ 75124
od 08. 02. 2002 do 25. 09. 2002
Přerov, Tyršova 12, PSČ 75124
od 06. 09. 1999 do 06. 09. 2000


Název/Jméno: HLÍNA KVĚTOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 02. 2002 do 01. 08. 2005

Adresa: Přerov, Teličkova 3
od 08. 02. 2002 do 01. 08. 2005


Název/Jméno: HARTMAN RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2000 do 22. 12. 2000

Adresa: Praha 5 - Smíchov, Duškova 6/967, PSČ 15000
od 06. 09. 2000 do 22. 12. 2000


Název/Jméno: ZVOLÁNEK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 09. 2000 do 08. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1999 do 06. 09. 2000

Adresa: Pardubice, Čacké 1510, PSČ 53002
od 06. 09. 1999 do 08. 02. 2002


Název/Jméno: KREJČA TOMÁŠ

IČO: 10179445

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 09. 2000 do 08. 02. 2002

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova 909
od 06. 09. 2000 do 08. 02. 2002


Název/Jméno: PEČENKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 09. 1999 do 06. 09. 2000

Adresa: Praha 2, Dittrichova 25, PSČ 12000
od 06. 09. 1999 do 06. 09. 2000


Název/Jméno: MALÍK MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1999 do 18. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 1993 do 06. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva a ředitel
od 25. 06. 1991 do 03. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 12. 1990 do 25. 06. 1991

Adresa: Valašské Meziříčí, Poličná 219, okres Vsetín
od 03. 09. 1993 do 18. 08. 2004
Valašské Meziříčí, Poličná 219, okres Vsetín
od 29. 12. 1990 do 03. 09. 1993


Název/Jméno: DOHNAL BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1999 do 08. 02. 2002

Adresa: Velenka 115, PSČ 28912
od 06. 09. 1999 do 08. 02. 2002


Název/Jméno: OSOBA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1999 do 06. 09. 1999

Adresa: Praha 6, Nevanova 1060/34
od 25. 03. 1999 do 06. 09. 1999


Název/Jméno: CHROUSTOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 09. 1998 do 06. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1996 do 14. 09. 1998

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 992/3
od 10. 10. 1996 do 06. 09. 1999


Název/Jméno: FUKS TOMÁŠ

IČO: 86623842

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 1998 do 06. 09. 1999

Adresa: Praha 10, Kodaňská 1459/48
od 21. 07. 1998 do 06. 09. 1999


Název/Jméno: KRČKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 21. 07. 1998 do 06. 09. 1999

Adresa: Praha 7, Ovenecká 348/36
od 21. 07. 1998 do 06. 09. 1999


Název/Jméno: SKOČDOPOL PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 07. 1998 do 06. 09. 1999

Adresa: Praha 4, Klírova 1913/10
od 21. 07. 1998 do 06. 09. 1999


Název/Jméno: MIŠKOVIČOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 1998 do 25. 03. 1999

Adresa: Praha 5-Radotín, nám. Osvoboditelů 1364
od 21. 07. 1998 do 25. 03. 1999


Název/Jméno: LINKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 07. 1997 do 21. 07. 1998

Adresa: Praha 4-Chodov, Modletická 1390/1
od 17. 07. 1997 do 21. 07. 1998


Název/Jméno: MRÁČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 04. 1997 do 06. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1996 do 08. 04. 1997

Adresa: Praha 9 - Prosek, Cihlářská 467/23
od 10. 10. 1996 do 06. 09. 1999


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 04. 1997 do 17. 07. 1997
Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 1994 do 08. 04. 1997

Adresa: Ostrava 3, Krasnoarmějců 24
od 08. 04. 1997 do 17. 07. 1997
Ostrava 3, Krasnoarmějců 24
od 20. 09. 1994 do 08. 04. 1997


Název/Jméno: ČERMÁK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 04. 1997 do 21. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1995 do 08. 04. 1997

Adresa: Přerov II-Předmostí, Karasova 1a)
od 08. 04. 1997 do 21. 07. 1998
Přerov II, Předmostí, Karasova 11
od 31. 10. 1995 do 08. 04. 1997


Název/Jméno: BENEŠ JIŘÍ

IČO: 72151650

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1997 do 21. 07. 1998

Adresa: Brno, Ladova 23
od 08. 04. 1997 do 21. 07. 1998


Název/Jméno: ČÍŽEK JIŘÍ

IČO: 70511861

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 04. 1997 do 21. 07. 1998
Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 1996 do 08. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 03. 09. 1993 do 05. 05. 1995

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Na Výsluní 2309
od 10. 10. 1996 do 21. 07. 1998
Praha 10- Strašnice, Na Výsluní 2309
od 03. 09. 1993 do 05. 05. 1995


Název/Jméno: JUŘICA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 1996 do 21. 07. 1998

Adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Horská 1731, okres Vsetín
od 10. 10. 1996 do 21. 07. 1998


Název/Jméno: KOSINA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 10. 1995 do 10. 10. 1996

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Biskupcova 70
od 31. 10. 1995 do 10. 10. 1996


Název/Jméno: MORAWITZ VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 05. 05. 1995 do 08. 04. 1997

Adresa: Brno, Voříškova 17, okres Brno-město
od 05. 05. 1995 do 08. 04. 1997


Název/Jméno: JANKOVYCH PAVOL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 1994 do 21. 07. 1998

Adresa: Senica, Olivova 1144
od 20. 09. 1994 do 21. 07. 1998


Název/Jméno: DOBRÝ LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 1994 do 10. 10. 1996

Adresa: Brno, Hlinky 19a, okres Brno-město
od 20. 09. 1994 do 10. 10. 1996


Název/Jméno: ONDRÁČEK VLASTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 do 20. 09. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 do 03. 09. 1993

Adresa: Valašské Meziříčí, Křižná 618, okres Vsetín
od 03. 09. 1993 do 20. 09. 1994


Název/Jméno: HROMÁDKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 do 31. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 do 03. 09. 1993

Adresa: Valašské Meziříčí, Na Šištotě 276, okres Vsetín
od 03. 09. 1993 do 31. 10. 1995


Název/Jméno: VLACH JARMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 do 03. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 do 20. 09. 1994

Adresa: Brno 4, Líšeň, Strnadova 2377
od 03. 09. 1993 do 20. 09. 1994
Brno 4 - Líšeň, Strnadova 2377
od 03. 09. 1993 do 03. 09. 1993


Název/Jméno: Gall Pavel

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 do 20. 09. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 do 03. 09. 1993

Adresa: Prostějov, E. Valenty 27
od 03. 09. 1993 do 20. 09. 1994


Název/Jméno: ČMUCHALOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 do 03. 09. 1993

Adresa: Ostrava 2, Bohumínská 73
od 03. 09. 1993 do 03. 09. 1993


Název/Jméno: KUCHAŘ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 03. 09. 1993 do 31. 10. 1995

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Chabařovická 19
od 03. 09. 1993 do 31. 10. 1995


Název/Jméno: VYNIKAL JAN

IČO: 14593335

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 do 07. 08. 2003

Adresa: Zubří 1052
od 03. 09. 1993 do 07. 08. 2003


Název/Jméno: BARANEC PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 do 10. 10. 1996

Adresa: Považská Bystrica, Kuzmányho 24
od 03. 09. 1993 do 10. 10. 1996


Název/Jméno: VÍCHA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 do 10. 10. 1996

Adresa: Ostrava-Hrabůvka, J. Herolda 2
od 03. 09. 1993 do 10. 10. 1996


Název/Jméno: CHVÁTAL IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 do 21. 07. 1998

Adresa: Valašské Meziříčí, Zašovská 195, okres Vsetín
od 03. 09. 1993 do 21. 07. 1998


Název/Jméno: ŠVIHÁLEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 do 03. 09. 1993

Adresa: Zastávka, Havířská 40, okres Brno-venkov
od 03. 09. 1993 do 03. 09. 1993


Název/Jméno: ROTNAGL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 12. 1992 do 03. 09. 1993

Adresa: Praha 5, Smíchov, Janáčkovo nábř. 3
od 11. 12. 1992 do 03. 09. 1993


Název/Jméno: HRONEC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 03. 09. 1993

Adresa: Bratislava, Martinčekova 30
od 29. 12. 1990 do 03. 09. 1993


Název/Jméno: BRŮŽEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 12. 1990 do 11. 12. 1992

Adresa: Praha 10, Strašnice, Předpolí 27, okres Praha 10
od 29. 12. 1990 do 11. 12. 1992


Název/Jméno: PŘIKRYL ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 03. 09. 1993

Adresa: okr. Frýdek-Místek, Raškovice 127
od 29. 12. 1990 do 03. 09. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 11. 2013

Odpovědní zástupci: Jan Camfrla


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2009

Odpovědní zástupci: Bedřich Hrabec


Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 11. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 11. 2008

Zánik oprávnění:31. 10. 2013


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chem

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 1. 2000

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředímimo látky vý

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 1. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Hanáček

Zánik oprávnění:1. 3. 2000


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 1. 2000

Odpovědní zástupci: RNDr. Oldřich Kuběna

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 3. 1999

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu,prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Novrocík, CSc.

Zánik oprávnění:1. 3. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 3. 1999

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vladislav Hajda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 2. 1999


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 3. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Malík


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 3. 1996

Odpovědní zástupci: Bedřich Hrabec


Práce s mechanismy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 6. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Průzkum a odborné posudky při znečištění půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 10. 1994

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Vypracování sanačních koncepcí na kontaminaci v půdě, budovách, vzduchu, vodách včetně podzemních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 10. 1994

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Provádění sanací při kontaminaci půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 9. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Štěpánek


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Petr Menc

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


silniční motorová doprava viz podmínky podnikání

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Krejča

Zánik oprávnění:28. 12. 1993


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Jan Camfrla


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Zánik oprávnění:13. 3. 1996


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění chemických analýz

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladislav Hajda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:12. 4. 2002


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Marie Trefilová


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 23. 05. 2013
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 15. 10. 2008 do 31. 12. 2014
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 15. 10. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 15. 10. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 15. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 10. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 15. 10. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 15. 10. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 15. 10. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 15. 10. 2008
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
od 29. 01. 2000 do 17. 10. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 08. 03. 1999
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 08. 03. 1999
Práce s mechanismy
od 26. 06. 1995 do 17. 10. 2008
Provádění sanací při kontaminaci půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod
od 03. 10. 1994 do 17. 10. 2008
Provádění chemických analýz
od 18. 11. 1992 do 17. 10. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 18. 11. 1992
Výroba technických plynů
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Mechanické, chemické a biologické čištění vody
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Výroba základních a pomocných chemických výrobků
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Čištění cisteren
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Výroba demineralizované vody
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Výroba gumárenských a plastikářských přípravků
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Pronájem nemovitostí včetně nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Výroba čistých chemikálií
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Výroba syntetických pryskyřic
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Výroba výrobků ze surového dehtu
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 30. 09. 1992 do 17. 10. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Zdeněk Ramík

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Bedřich Hrabec

Zánik oprávnění:1. 3. 2000


Plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: RNDr. Jaromír Cibulec

Zánik oprávnění:6. 3. 2004


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Štěpánek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba základních a pomocných chemických výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba technických plynů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba výrobků ze surového dehtu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Gvozdek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba syntetických pryskyřic

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba čistých chemikálií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba gumárenských a plastikářských přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba demineralizované vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Krejča

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba vápna

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Pekárek

Zánik oprávnění:16. 7. 2001


Čištění cisteren

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Bedřich Hrabec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba dřevěných obalů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:17. 8. 1996


Mechanické, chemické a biologické čištění vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Veřejné ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:6. 3. 2004


Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí včetně nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Pekárek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Rozvod pitné vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00011835

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
2753390" FUTUR ", s.r.o.60750499č.p. 233, 792 01 Široká Niva
2498428" K.D.H. spol. s r.o. ", v likvidaci47308184Spořice, Lipová 50, PSČ 43101
2372867"Bytové družstvo Novodvorská 1134"25144511Praha 4, Novodvorská 1134/187
2915965"NADA", spol. s r.o. v likvidaci49448617Brno, Orlí 7, PSČ 60200
26691953TS, s.r.o.26683822Americká 525/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Související osoby

#NázevICOAdresa
1234943" ARONDO " Ballett- und Sportartikel Gesellschaft m.b.H.4874 Pramet, Schildorn 42, Rakouská republika
1234940"ARONDO" Sportartikel Gesellschaft m.b.H.A - 4910 Ried im Innkreis, Bahnhofstrasse 49, Rakouská republika
1009332"Tenisový klub Bystřice pod Hostýnem, občanské sdružení"64422526Sportovní 258, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
7609461. ELLIAD a.s.25623192Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 11647
978041KADANÍK JANPraha 4, Leopoldova 2045

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí