DITRICH, a.s., v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem DITRICH, a.s., v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11882. Její identifikační číslo je 26755394

Výpis z obchodního rejstříku DITRICH, a.s., v likvidaci

Datum zápisu: 12. 2. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11882

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ewudqqt

Předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Zprostředkování obchodu a služeb
Realitní činnost
Ubytovací služby
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Hostinská činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa společnosti

Sídlo: Mikulandská 135/7, 11000 Praha

Adresy: Mikulandská 135/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 22. 09. 2016
Praha 1, Mikulandská 135, PSČ 11000
od 18. 08. 2009 od 22. 09. 2016
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
od 26. 01. 2006 od 18. 08. 2009
Praha 4, Gregorova č.p. 2115, PSČ 14000
od 26. 11. 2003 od 26. 01. 2006
Praha 1, Dušní 8, čp. 906, PSČ 11000
od 12. 02. 2003 od 26. 11. 2003

Skutečnosti

  Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 21. září 2016 o zrušení společnosti s likvidací s účinností dnem 21. září 2016.
od 22. 09. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 24. 06. 2014 od 22. 09. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 24. 06. 2014 od 22. 09. 2016

  Mimořádná valná hromada společnosti DITRICH, a.s. rozhodla dne 30. července 2012 o změně stanov společnosti DITRICH, a.s. týkající se převoditelnosti akcií tak, že převoditelnost akcií na jméno není omezena.
od 31. 07. 2012

  Valná hromada společnosti Ditrich, a.s. přijala dne 18.5.2010 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada společnosti DITRICH, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a horní hranicí ve výši 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) na částku nejméně 182.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony korun českých) a nejvíce 222.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliony korun českých) za následujících podmínek:Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nejméně 18.000 (slovy: osmnácti tisíc) a nejvíce 22.000 (slovy: dvaceti dvou tisíc) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované.Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí nejméně 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a nejvíce 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.Všichni stávající akcionáři se v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku.Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti SARMIA LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn EC2A 4JB, 27 Hollywel Row, společnosti založené v Anglii podle Zákona o obchodních společnostech z roku 1985 jako společnost s ručením omezeným dne 31. ledna 2001 pod číslem společnosti 4150972, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti.Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia.Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s možností stanovení rozvazovací podmínky dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny.Místem upisování je sídlo společnosti DITRICH, a.s., tedy Praha 1, Mikulandská 135, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin.Lhůta pro upisování akcií je 90 (devadesát) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 14 (čtrnácti) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžité pohledávky společnosti SARMIA LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn EC2A 4JB, 27 Hollywel Row, společnosti založené v Anglii podle Zákona o obchodních společnostech z roku 1985 jako společnost s ručením omezeným dne 31. ledna 2001 pod číslem společnosti 4150972, ve výši, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a horní hranicí ve výši 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) za společností DITRICH, a.s., proti pohledávce společnosti společností DITRICH, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a horní hranicí ve výši 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých).Poukázky na akcie nebudou vydány.
od 26. 05. 2010 od 24. 06. 2014

  Společnost změnila právní formu na základě rozhodnutí o změně právní formy ze dne 30.3.2007.
od 29. 05. 2007

Akcie

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 05. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: Second Euro Beilen Real Estate B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 09. 2012


Název/Jméno: TUČEK JAN

IČO: 43894372

Datum narození:8. 8. 1966

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 13. 10. 2004 od 29. 05. 2007

Částka: 66 000 ,- Kč od 26. 01. 2006 od 29. 05. 2007
200 000 ,- Kč od 02. 11. 2005 od 26. 01. 2006
100 000 ,- Kč od 13. 10. 2004 od 02. 11. 2005

Splaceno: 100 % od 13. 10. 2004 od 29. 05. 2007

Podíl: 33% od 26. 01. 2006 od 29. 05. 2007
100% od 02. 11. 2005 od 26. 01. 2006
50% od 13. 10. 2004 od 02. 11. 2005


Název/Jméno: CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, a.s.

IČO: 25649388

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 26. 01. 2006 od 29. 05. 2007

Částka: 134 000 ,- Kč od 26. 01. 2006 od 29. 05. 2007

Splaceno: 100 % od 26. 01. 2006 od 29. 05. 2007

Podíl: 67% od 26. 01. 2006 od 29. 05. 2007


Název/Jméno: Immo Future 5 s.r.o.

IČO: 60488221

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 04. 05. 2005 od 02. 11. 2005

Částka: 100 000 ,- Kč od 04. 05. 2005 od 02. 11. 2005

Splaceno: 100 % od 04. 05. 2005 od 02. 11. 2005

Podíl: 50% od 04. 05. 2005 od 02. 11. 2005


Název/Jméno: ESPERANZA GROUP, a.s.

IČO: 60792311

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 26. 11. 2003 od 04. 05. 2005

Částka: 100 000 ,- Kč od 13. 10. 2004 od 04. 05. 2005
200 000 ,- Kč od 26. 11. 2003 od 13. 10. 2004

Splaceno: 100 % od 26. 11. 2003 od 04. 05. 2005

Podíl: 50% od 13. 10. 2004 od 04. 05. 2005
100% od 26. 11. 2003 od 13. 10. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TH TAX s.r.o.

IČO: 29135541

Funkce: Likvidátor
od 22. 09. 2016


Název/Jméno: MIROVSKÝ PETR

IČO: 71587195

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 17. 07. 2013


Název/Jméno: NĚMEC PETR

IČO: 61256293

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 07. 2013


Název/Jméno: ZAHRADNÍKOVÁ JITKA

IČO: 49649094

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 07. 2013 od 24. 06. 2014


Název/Jméno: ZAHRADNÍK PETR

IČO: 73552691

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2012 od 17. 07. 2013


Název/Jméno: ŘEZNÍČKOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2012 od 17. 07. 2013


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK DAVID

Funkce: Dozorčí rada - předsedda dozorčí rady
od 17. 09. 2012 od 17. 07. 2013


Název/Jméno: KREJČÍ ZDENĚK

IČO: 18443419

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2012 od 17. 07. 2013


Název/Jméno: ELIÁŠOVÁ SIMONA

IČO: 69040010

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2012 od 17. 09. 2012


Název/Jméno: TUČEK JAN

IČO: 43894372

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2007 od 17. 09. 2012
Statutární orgán - jednatel
od 13. 10. 2004 od 29. 05. 2007


Název/Jméno: ZAPLATÍLKOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 07. 2012 od 17. 09. 2012


Název/Jméno: LÍNEK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 09. 2009 od 13. 12. 2010
Statutární orgán - jednatel
od 13. 10. 2004 od 02. 11. 2005


Název/Jméno: PŘIKRYL ROMAN

IČO: 65554523

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 09. 2009 od 17. 09. 2012


Název/Jméno: VOTRUBOVÁ TEREZA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2009 od 13. 12. 2010


Název/Jméno: RUDOLFOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 11. 2007 od 16. 06. 2009


Název/Jméno: TUČKOVÁ TEREZA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2007 od 16. 06. 2009


Název/Jméno: STRNADOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2007 od 16. 06. 2009


Název/Jméno: GOLÁŇ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2007 od 01. 01. 2010
Statutární orgán - jednatel
od 26. 01. 2006 od 29. 05. 2007


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2007 od 09. 07. 2012
Statutární orgán - jednatel
od 26. 01. 2006 od 29. 05. 2007


Název/Jméno: PECINOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 05. 2007 od 08. 11. 2007


Název/Jméno: PAUL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 26. 11. 2003 od 13. 10. 2004


Název/Jméno: KRECHLER PETR

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 12. 02. 2003 od 26. 11. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Odpovědní zástupci:


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 23. 06. 2014 od 31. 12. 2099


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Přerušení: Aktivní od 23. 06. 2014 od 31. 12. 2099


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26755394

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 06. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
244873"Společenství K. ČAPKA čp. 1282, 1283 SOKOLOV"26340275Sokolov, K. Čapka čp. 1282, PSČ 356 01
2977555 days, s.r.o.27387461Ve stínu 167/3, 10000 Praha
961267A.K.F. DEVELOPMENT, a.s.27427161Korunní 1171/79, 13000 Praha
367930ACC-TAX s.r.o.26274922Ztracená 2647/16, 76701 Kroměříž
186835AGROKOMERZ, a.s. v likvidaci485098Jičín, 50601, Holínské Předměstí, Švermova, 428
250790AHREND, s.r.o.45270813U továren 770/1b, 10200 Praha
259677Alegrotas a.s.27823644Josefa Kotase 1184/7, 70030 Ostrava
874813AMOND,spol.s r.o.46359168Smečenská 889, 27204 Kladno
526168ARMO-TRADING, s. r. o. "v likvidaci"48245950Rýmařov, 79501, Rýmařov, Nádražní, 6
501439Atomic Nutrition Prague s.r.o.5377447Pavla Švandy ze Semčic 580/10, 15000 Praha
349202AVIA a.s.27528227101, 53332 Čepí
935881BAST Šternberk spol. s r.o. v likvidaci25364863Masarykova 496/21, 78501 Šternberk
250791BCI Praha s.r.o. v likvidaci49687689Karmelitská 379/18, 11800 Praha
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
273918BESTHANDS s.r.o.1381849Vinohradská 2165/48, 12000 Praha
859338Body help s.r.o.24283797Plaská 622/3, 15000 Praha
779702Bookman Movies, s.r.o.27860523Dušní 906/8, 11000 Praha
964691BORI QUARTA 93, s.r.o.25103407Londýnská 536/18, 12000 Praha
760160Bytové družstvo občanů DOMOV15034631Jana Wericha 795/2, 56802 Svitavy
338890Bytové družstvo v Zálomu 1226871220V Zálomu 2902/12, 70030 Ostrava
25579Bytové družstvo Vavřenova 33 v likvidaci64947530Praha, 14700, Braník, Vavřenova, 1138/34
250876COMATECH, s.r.o.63471540Kuzníkova 1176, 75201 Kojetín
251307CREDIT EASY s.r.o.4622430Letenská 121/8, 11800 Praha
572096CSGM a.s.1384694Sokolovská 675/9, 18600 Praha
820110ČD Restaurant, a.s.27881415Prvního pluku 81/2A, 13000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
191991ADAMCOVÁ MARTINA71407154Sokolská 327, 28144 Zásmuky
138493ADAMČÍKOVÁ ALENA60524341Střelnice 976/29, 62800 Brno
37902ANDĚL LADISLAV71617558Letohradská 728/8, 17000 Praha
180183ANDĚLOVÁ VĚRA48254274Riegrova 145/3, 39901 Milevsko
510034BALLÍK MILAN17007275Jungmannova 736/10, 11000 Praha
411694BÁRTA BOHUMÍR11103051B. Němcové 666, 57201 Polička
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
80687BARTÁKOVÁ LENKA45112797Na Ladech 213, 25092 Šestajovice
58859BAUER LIBOR14554038Hradecká 316, 56902 Březová nad Svitavou
458707BAXA PETR18216919V Břízkách 127, 36263 Dalovice
12916BEDNÁŘ LUBOMÍR14667142Jungmannova 1722/41, 66451 Šlapanice
344115BĚLÍK TOMÁŠ1699831Na Šiltovce 340, 25229 Lety
80254BERÁNEK JIŘÍ15427137Hlavní třída 589/109, 70800 Ostrava
243690BERÁNEK MIROSLAV5357586Sušická 921/14, 32600 Plzeň
12930BERNARD MIROSLAV67768938U Klimentky 2703/1, 15000 Praha
502350BIRHANZL VÁCLAV88770231nám. lípy svobody 48, 28163 Černé Voděrady
54687BOROVIČKOVÁ ADÉLA43066020Fügnerova 1234, 25092 Šestajovice
21854BREZÁNI DUŠAN12658693Maroldova 2992/3, 70200 Ostrava
54682BRIMUS PETR75327350Dřevnická 4126, 76001 Zlín
313945BROKL JAN13151215Do Klecánek 27, 25067 Klecany
62463BROŽ DAVID46689079Žižkova 146, 38601 Strakonice
12932BRŠŤÁK JIŘÍ3157741Václava Trojana 1574/18, 10400 Praha
380618BŘEZINA MIROSLAV3492958K Tuskulu 219, 76317 Lukov
234205BUBENÍČEK IVAN6403045895, 46401 Višňová
80689CEJPKOVÁ DANA4336534Ludmily Konečné 832/1, 63900 Brno

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1164997"Evropský dům humoru, o.s."27052168Národní 116/20, 11000 Praha
879083"GNOSIS" spol. s.r.o.45808244Ostrovní 126/30, 11000 Praha
741701"GRISHKO Evropa, s.r.o., v likvidaci "62912976Mikulandská 122/4, 11000 Praha
3290742"Spolek Karlovarské právnické dny - sdružení českých, německých, slovenských a rakouských právníků"26670020Národní 138/10, 11000 Praha
8163341. CZ spol. s r.o.26713829Národní 138/10, 11000 Praha
4088751. Povltavská s.r.o.24256811Ostrovní 126/30, 11000 Praha
22463341. Pražská arbitrážní s.r.o.1818325Ostrovní 126/30, 11000 Praha
20449791. projekční CZ s.r.o.28544412Národní 981/17, 11000 Praha
6273201P s.r.o.25088068Národní 138/10, 11000 Praha
26293233 T Group, spol. s r.o.48039462Národní 138/10, 11000 Praha
7892833FF, s.r.o.63995841Národní 138/10, 11000 Praha
4368503i - Isolet, s.r.o.27211371Národní 138/10, 11000 Praha
5099024 WALLS s.r.o.27640221Ostrovní 126/30, 11000 Praha
2922175A - Zet studio, s.r.o.25687565Ostrovní 128/22, 11000 Praha
1281027ACCEDO Czech Republic Communications s.r.o.28360842Národní 341/23, 11000 Praha
2138858ACS - Architecture Consulting & Services, s.r.o.25596501Ostrovní 126/30, 11000 Praha
833621AD & Partners s.r.o.27122425Ostrovní 124/21, 11000 Praha
1177014AD MAIORA s.r.o.41189175Ostrovní 124/21, 11000 Praha
1015846Adjust art PRO, s.r.o.25793128Národní 961/25, 11000 Praha
3301299ADJUST ART, spol. s r.o.25636057Národní 961/25, 11000 Praha
2243654ADJUST MEDIA s.r.o.24821217Národní 961/25, 11000 Praha
273028ADVANCE s.r.o.63667584Národní 138/10, 11000 Praha
3359836Advokátní kancelář LEUCHTER & LEUCHTEROVÁ, s.r.o.28972228Mikulandská 122/4, 11000 Praha
16499AFIADO CAPITALS a.s.24249220Ostrovní 126/30, 11000 Praha
2960769AGRO-EKO Consulting, a.s.27185206Ostrovní 126/30, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1577135ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. František Kubečka87059754Národní 340/21, 11000 Praha
2905671D A V Y S10168567Národní 981/17, 11000 Praha
1182584Hai Chinh Nguyen Thi28007565Mikulandská 122/4, 11000 Praha
100090HELEN OGBOMO - textil, export-import63656884Praha, 11000, , NÁRODNÍ, 961/25
933545JUDr. František TALIÁN - FORTUNA15095568Ostrovní 126/30, 11000 Praha
529375MERCY ODIGIE - textil, export - import63656825Praha, 11000, , NÁRODNÍ, 961/25
1353563Mgr. JAN VRTÁLEK, advokátní kancelář2973618Ostrovní 126/30, 11000 Praha
937210MUDR.MIROSLAVA VOJNÁROVÁ,PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ41795075Národní 138/10, 11000 Praha
309032Spousta Jiří, JUDr., Ph.D., advokát66221013Voršilská 130/10, 11000 Praha
2446682Vildová Libuše - notářka13100122Národní 138/10, 11000 Praha
2296266Andrejkovič Štěpán87039516Národní 961/25, 11000 Praha
2280850Andrejkovičová Miloslava88921859Národní 961/25, 11000 Praha
1320100Badr Sameh73827576Ostrovní 1447/26, 11000 Praha
3404290Baňka Marek88769739Národní 961/25, 11000 Praha
178329Barthelemy Eliška66240298Voršilská 130/10, 11000 Praha
2127272Benešová Petra61262714Ostrovní 128/22, 11000 Praha
141932Beroun David69594830Národní 116/20, 11000 Praha
53165BOJAR Hugo48062600Praha, 11000, , NÁRODNÍ, 21
289350BOJTAROVÁ DANIELA63663392Ostrovní 124/21, 11000 Praha
420552Brodská Jennifer74224123Ostrovní 1447/26, 11000 Praha
1781537Bulant Vladislav74612981Mikulandská 121/6, 11000 Praha
2101528Cong Dat Nguyen2443848Mikulandská 122/4, 11000 Praha
1008718Čapková Helena25800337Národní 340/21, 11000 Praha
2085767ČERNOHORSKÝ Vladimír16099851Ostrovní 1447/26, 11000 Praha
1792412Dang Thi Tuyet61653152Národní 961/25, 11000 Praha