DITRICH, a.s., v likvidaci

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem DITRICH, a.s., v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11882. Jeho identifikační číslo je 26755394

 
 

Výpis z obchodního rejstříku DITRICH, a.s., v likvidaci

Datum zápisu: 12. 2. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11882

Identifikační číslo:26755394

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ewudqqt

Předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Ubytovací služby
Realitní činnost
Zprostředkování obchodu a služeb
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Adresa společnosti

Sídlo: Mikulandská 135/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 22. 09. 2016
Praha 1, Mikulandská 135, PSČ 11000
od 18. 08. 2009 do 22. 09. 2016
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
od 26. 01. 2006 do 18. 08. 2009
Praha 4, Gregorova č.p. 2115, PSČ 14000
od 26. 11. 2003 do 26. 01. 2006
Praha 1, Dušní 8, čp. 906, PSČ 11000
od 12. 02. 2003 do 26. 11. 2003
Mikulandská 135/7, 11000 Praha

Skutečnosti

  Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 21. září 2016 o zrušení společnosti s likvidací s účinností dnem 21. září 2016.
od 22. 09. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 24. 06. 2014 do 22. 09. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 24. 06. 2014 do 22. 09. 2016

  Mimořádná valná hromada společnosti DITRICH, a.s. rozhodla dne 30. července 2012 o změně stanov společnosti DITRICH, a.s. týkající se převoditelnosti akcií tak, že převoditelnost akcií na jméno není omezena.
od 31. 07. 2012

  Valná hromada společnosti Ditrich, a.s. přijala dne 18.5.2010 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada společnosti DITRICH, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a horní hranicí ve výši 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) na částku nejméně 182.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony korun českých) a nejvíce 222.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliony korun českých) za následujících podmínek:Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nejméně 18.000 (slovy: osmnácti tisíc) a nejvíce 22.000 (slovy: dvaceti dvou tisíc) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované.Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí nejméně 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a nejvíce 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.Všichni stávající akcionáři se v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku.Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti SARMIA LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn EC2A 4JB, 27 Hollywel Row, společnosti založené v Anglii podle Zákona o obchodních společnostech z roku 1985 jako společnost s ručením omezeným dne 31. ledna 2001 pod číslem společnosti 4150972, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti.Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia.Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s možností stanovení rozvazovací podmínky dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny.Místem upisování je sídlo společnosti DITRICH, a.s., tedy Praha 1, Mikulandská 135, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin.Lhůta pro upisování akcií je 90 (devadesát) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 14 (čtrnácti) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžité pohledávky společnosti SARMIA LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn EC2A 4JB, 27 Hollywel Row, společnosti založené v Anglii podle Zákona o obchodních společnostech z roku 1985 jako společnost s ručením omezeným dne 31. ledna 2001 pod číslem společnosti 4150972, ve výši, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a horní hranicí ve výši 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) za společností DITRICH, a.s., proti pohledávce společnosti společností DITRICH, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a horní hranicí ve výši 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých).Poukázky na akcie nebudou vydány.
od 26. 05. 2010 do 24. 06. 2014

  Společnost změnila právní formu na základě rozhodnutí o změně právní formy ze dne 30.3.2007.
od 29. 05. 2007

Akcie

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 05. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: Second Euro Beilen Real Estate B.V.

Adresa: 1014BA Amsterdam, Kabelweg 37, Nizozemské království
od 24. 06. 2014
1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, Nizozemské království
od 17. 09. 2012 do 24. 06. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 09. 2012


Název/Jméno: TUČEK JAN

Datum narození:15. 11. 1961

Adresa: Praha 4, Zárubova 494/26, PSČ 14000
od 02. 11. 2005 do 29. 05. 2007
Praha 4, Zárubova 494/26
od 13. 10. 2004 do 02. 11. 2005

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 13. 10. 2004 do 29. 05. 2007

Částka: 66 000 ,- Kč od 26. 01. 2006 do 29. 05. 2007
200 000 ,- Kč od 02. 11. 2005 do 26. 01. 2006
100 000 ,- Kč od 13. 10. 2004 do 02. 11. 2005

Splaceno: 100 % od 13. 10. 2004 do 29. 05. 2007

Podíl: 33% od 26. 01. 2006 do 29. 05. 2007
100% od 02. 11. 2005 do 26. 01. 2006
50% od 13. 10. 2004 do 02. 11. 2005


Název/Jméno: CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, a.s.

IČO:25649388

Adresa: Praha 4, Opatovická 4, PSČ 11000
od 26. 01. 2006 do 29. 05. 2007

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 26. 01. 2006 do 29. 05. 2007

Částka: 134 000 ,- Kč od 26. 01. 2006 do 29. 05. 2007

Splaceno: 100 % od 26. 01. 2006 do 29. 05. 2007

Podíl: 67% od 26. 01. 2006 do 29. 05. 2007


Název/Jméno: Immo Future 5 s.r.o.

IČO:60488221

Adresa: Praha 4, Gregorova 2115/10, PSČ 14000
od 04. 05. 2005 do 02. 11. 2005

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 04. 05. 2005 do 02. 11. 2005

Částka: 100 000 ,- Kč od 04. 05. 2005 do 02. 11. 2005

Splaceno: 100 % od 04. 05. 2005 do 02. 11. 2005

Podíl: 50% od 04. 05. 2005 do 02. 11. 2005


Název/Jméno: ESPERANZA GROUP, a.s.

IČO:60792311

Adresa: Praha 4, Gregorova 2115, PSČ 14000
od 26. 11. 2003 do 04. 05. 2005

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 26. 11. 2003 do 04. 05. 2005

Částka: 100 000 ,- Kč od 13. 10. 2004 do 04. 05. 2005
200 000 ,- Kč od 26. 11. 2003 do 13. 10. 2004

Splaceno: 100 % od 26. 11. 2003 do 04. 05. 2005

Podíl: 50% od 13. 10. 2004 do 04. 05. 2005
100% od 26. 11. 2003 do 13. 10. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TH TAX s.r.o.

IČO: 29135541

Funkce: Likvidátor
od 22. 09. 2016

Adresa: 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 22. 09. 2016


Název/Jméno: MIROVSKÝ PETR

IČO: 71587195

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 17. 07. 2013

Adresa: K Beranovu 1181/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
od 22. 06. 2016
Pihelská 1030/16, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
od 17. 07. 2013 do 22. 06. 2016


Název/Jméno: ZAHRADNÍKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 07. 2013 do 24. 06. 2014

Adresa: Choceradská 3298/36, Záběhlice, 141 00 Praha 4
od 17. 07. 2013 do 24. 06. 2014


Název/Jméno: NĚMEC PETR

IČO: 44390556

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 07. 2013

Adresa: Pštrossova 218/27, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 17. 07. 2013


Název/Jméno: ZAHRADNÍK PETR

IČO: 15381331

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2012 do 17. 07. 2013

Adresa: Na Veselí 1266/44, Nusle, 140 00 Praha 4
od 17. 07. 2013
Praha 4 - Nusle, Na Veselí 1266/44, PSČ 14000
od 17. 09. 2012 do 17. 07. 2013


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK DAVID

Funkce: Dozorčí rada - předsedda dozorčí rady
od 17. 09. 2012 do 17. 07. 2013

Adresa: Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 1829/8, PSČ 18200
od 17. 09. 2012 do 17. 07. 2013


Název/Jméno: ŘEZNÍČKOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2012 do 17. 07. 2013

Adresa: Praha 7 - Holešovice, Komunardů 894/32, PSČ 17000
od 17. 09. 2012 do 17. 07. 2013


Název/Jméno: KREJČÍ ZDENĚK

IČO: 18443419

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2012 do 17. 07. 2013

Adresa: Praha 9 - Satalice, Bošínská 227, PSČ 19015
od 29. 08. 2012 do 17. 07. 2013


Název/Jméno: ELIÁŠOVÁ SIMONA

IČO: 69040010

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2012 do 17. 09. 2012

Adresa: Praha 13 - Stodůlky, Běhounkova 2579/8, okres Hlavní město Praha, PSČ 15800
od 09. 07. 2012 do 17. 09. 2012


Název/Jméno: TUČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2007 do 17. 09. 2012
Statutární orgán - jednatel
od 13. 10. 2004 do 29. 05. 2007

Adresa: Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 1128/2, PSČ 14700
od 16. 06. 2009 do 17. 09. 2012
Praha 4, Zárubova 494/26
od 13. 10. 2004 do 16. 06. 2009


Název/Jméno: ZAPLATÍLKOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 07. 2012 do 17. 09. 2012

Adresa: Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 1124/2, PSČ 14700
od 09. 07. 2012 do 17. 09. 2012


Název/Jméno: LÍNEK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 09. 2009 do 13. 12. 2010
Statutární orgán - jednatel
od 13. 10. 2004 do 02. 11. 2005

Adresa: Praha 4 - Chodov, Majerského 2035/15, PSČ 14900
od 09. 09. 2009 do 13. 12. 2010
Praha 4, Majerského 2035
od 13. 10. 2004 do 02. 11. 2005


Název/Jméno: PŘIKRYL ROMAN

IČO: 48552313

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 09. 2009 do 17. 09. 2012

Adresa: Brno, Zemědělská 38, PSČ 61300
od 09. 09. 2009 do 17. 09. 2012


Název/Jméno: VOTRUBOVÁ TEREZA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2009 do 13. 12. 2010

Adresa: Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 1124/2, PSČ 14700
od 16. 06. 2009 do 13. 12. 2010


Název/Jméno: RUDOLFOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 11. 2007 do 16. 06. 2009

Adresa: Choteč 100, okres Praha-západ
od 08. 11. 2007 do 16. 06. 2009


Název/Jméno: TUČKOVÁ TEREZA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2007 do 16. 06. 2009

Adresa: Praha 4, Zárubova 494/26
od 29. 05. 2007 do 16. 06. 2009


Název/Jméno: STRNADOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2007 do 16. 06. 2009

Adresa: Dobříč 36, PSČ 25225
od 29. 05. 2007 do 16. 06. 2009


Název/Jméno: GOLÁŇ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2007 do 01. 01. 2010
Statutární orgán - jednatel
od 26. 01. 2006 do 29. 05. 2007

Adresa: Přerov, Kozlovská 35, PSČ 75002
od 26. 01. 2006 do 01. 01. 2010


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2007 do 09. 07. 2012
Statutární orgán - jednatel
od 26. 01. 2006 do 29. 05. 2007

Adresa: Praha 5, Renoirova 1051/2a, PSČ 15000
od 26. 01. 2006 do 09. 07. 2012


Název/Jméno: PECINOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 05. 2007 do 08. 11. 2007

Adresa: Přerov, Optiky 4
od 29. 05. 2007 do 08. 11. 2007


Název/Jméno: PAUL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 26. 11. 2003 do 13. 10. 2004

Adresa: Praha 10, Nad Primaskou 7/1338
od 26. 11. 2003 do 13. 10. 2004


Název/Jméno: KRECHLER PETR

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 12. 02. 2003 do 26. 11. 2003

Adresa: Praha 1, Dušní 8
od 12. 02. 2003 do 26. 11. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 1. 2006

Obory činnosti: - provozování garáží bez ostrahy
od 09. 01. 2006 do 30. 06. 2008
- provozování parkovišť bez ostrahy
od 09. 01. 2006 do 30. 06. 2008
- dopravní značení
od 09. 01. 2006 do 30. 06. 2008
- prověřování tras pro nadměrné náklady
od 09. 01. 2006 do 30. 06. 2008
- logistické služby
od 09. 01. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Přerušení: Aktivní od 23. 06. 2014 do 31. 12. 2099


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Přerušení: Aktivní od 23. 06. 2014 do 31. 12. 2099


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Obory činnosti: Technické činnosti v dopravě
od 04. 01. 2006
Ubytovací služby
od 26. 10. 2004
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 26. 10. 2004
Realitní činnost
od 26. 10. 2004
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 26. 10. 2004
Zprostředkování obchodu a služeb
od 26. 10. 2004


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Obory činnosti: - obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- služeb v dopravě
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu zemědělskými produkty
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2004

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- palivy a mazivy
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- se širokým sortimentem zboží
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- činnost obchodních domů
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky
od 01. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26755394

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 6. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
3209590" H A & K O N , s.r.o. "60278323Liberec 15, Aloisina výšina 446/11, PSČ 46005
2545266"SÓLO s. s.r.o." v likvidaci60748320Zavřená 325/23, Nový Lískovec, 634 00 Brno
1097751"Společenství vlastníků jednotek domu Konečná 1, 360 05 Karlovy Vary"69983631Karlovy Vary, Konečná 1,čp.893, PSČ 36005
30218291.PB, s.r.o.28397550Praha 5, Na Baních 1057, PSČ 15000
35055185 days, s.r.o.27387461Ve stínu 167/3, Strašnice, 100 00 Praha 10

Související osoby

#NázevICOAdresa
9523451. Cesary S k i b k oJablonec nad Nisou, Lužická 5
9523462. Zdeněk R y t y c hJablonec nad Nisou, Podhorská 37
9523443. Jaroslav D í t ěJablonec nad Nisou, Liberecká 29
9523474. Petr N ě m e cJablonec nad Nisou, Havlíčkova 14
279954A & CE Services, s.r.o.47914971Brno, Ptašínského 4, okres Brno-město

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí