Dolňácko, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Dolňácko, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2431. Její identifikační číslo je 25348868

Výpis z obchodního rejstříku Dolňácko, a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2431

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3xvdq74

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Výroba kovového spotřebního zboží
Vedení účetnictví
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Maloobchod tabákovými výrobky
Maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
Přípravné práce pro stavby
Zemní a výkopové práce
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Cukrářství
Pekařství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pekařství, cukrářství
Hostinská činnost
opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 26. 06. 2014

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 23.4.1999.
od 11. 05. 1999

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře ze dne 7.5.1998.
od 22. 05. 1998

  3. Místo pro výkon přednostního práva se stanovuje v sídleakciové společnosti v Hluku, Družstevní č.520, PSČ 687 25, alhůta pro výkon přednostního práva se stanovuje 15 dnů a počínáběžet následujícm dnem po doručení usnesení Krajského obchodníhosodu v Brně o zápisu rozhodnutí akcionáře při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Lhůta končí patnáctým dnem po tomto datu.
od 22. 05. 1998 od 18. 06. 1998

  4. Určuje se, že všechny nové akcie, budou upsány s využitímpřednostního práva stávajícího jediného akcionáře. Akcie nebudouupisovány na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Na 64 854ks dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a na 2 780 ksdosavadních akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč lze upsat 2 800ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč.
od 22. 05. 1998 od 18. 06. 1998

  5. Určuje se, že s využitím přednostního práva lze upsat všechnynové akcie tj. 2 800 ks kmenových akcií na jméno, o jmenovitéhodnotě 10 000,-Kč, v listinné podobě. Emisní kurz jedné akciečiní 10 016,-Kč.
od 22. 05. 1998 od 18. 06. 1998

  6. Určuje se, že všechny akcie budou upsány s využitímpřednostního práva stávajícího akcionáře.
od 22. 05. 1998 od 18. 06. 1998

  7. Určuje se, že nepeněžitý vklad jehož předmět je uveden shodněve znaleckém posudku č. 1861-70/98 ze dne 19.3.1998 znalce Ing.Vojtěcha Masaříka a znaleckém posudku č. 38-11/98 ze dne19.3.1998 znalce Ing. Miloslava Smělíka může být splacen v místěsídla akciové společnosti v Hluku, Družstevní č.520, a topostoupením pohledávek a prohlášením akcionáře u věcinemovitých. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu se určuje 10dnů od data úpisu akcionáře v listině upisovatelů, nejpozdějivšak ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.
od 22. 05. 1998 od 18. 06. 1998

  2. Základní jmění se zvyšuje upsáním 2 800 /slovy: dvatisíceosmset/ kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovitéhodnotě jedné akcie 10.000,-Kč /slovy: desettisíc korun českýchv listinné podobě. Všechny nově upisované akcie jsou shodně jakostávající akcie omezeně převoditelné s předchozím souhlasempředstavenstva akciové společnosti. Představenstvo je povinnoudělit souhlas k převodu, jdeli o převod akcií na manžela a děti/vnuky/ akcionáře.
od 22. 05. 1998 od 18. 06. 1998

  1. Jediný akcionář zvyšuje základní jmění akciové společnostiDolňácko,a.s. o 28.000.000,-Kč /slovy: dvacetosmmilionů korunčeských/, tedy na celkovou částku základního jmění ve výši120 654 000,-Kč /slovy:jednostodvacetmilionůšestsetpadesátčtyřitisíc korun českých/úpisem nových akcií s určením, že upisování akcií nad částku28 000 000,-Kč se nepřipouští. Všechny nově upsané akcie budousplaceny nepeněžitými vklady z majetku jediného stávajícíhoakcionáře.
od 22. 05. 1998 od 18. 06. 1998

  Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 7.5.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
od 22. 05. 1998 od 18. 06. 1998

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímjediného akcionáře ze dne 3.9.1997.
od 22. 10. 1997

  Základní jmění se zvyšuje o 91 654 000 Kč na 92 654 000 Kčúpisem 64 154 ks akcií na jméno, jmenovité hodnoty 1 000 Kč a2 750 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 10 000 Kč, který budesplacen nepeněžitými vklady z majetku jediného akcionáře.Upisování nad uvedenou částku se nepřipouští. Místem úpisu jesídlo společnosti. Lhůta pro úpis je 15 dnů a začíná běžetnásledujícím dnem po doručení usnesení soudu o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění. Emisní kursakcií o jm. hodnotě 1 000 Kč činí 1 002 Kč a u akcií o jm.hodnotě 10 000 Kč činí 10 020 Kč. Lhůta pro splacení vkladů je10 dní ode dne data úpisu, nejpozději ke dni podání návrhu nazápis zvýšení základního jmění.
od 22. 10. 1997 od 12. 12. 1997

  Poznamenává se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 3.9.1997 ozáměru zvýšit základní jmění:
od 22. 10. 1997 od 12. 12. 1997

  Jediný akcionář: Zemědělské obchodní družstvo Dolňácko se sídlemv Hluku, Društevní 520, IČO 00 14 08 21.
od 01. 09. 1997 od 02. 11. 2001

Akcie

Počet: 5 580 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 11. 2001 od 18. 07. 2007

Počet: 64 854 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 11. 2001 od 18. 07. 2007

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VRBOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2008


Název/Jméno: SVADBÍK FRANTIŠEK

IČO: 47337354

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2007 od 30. 09. 2008


Název/Jméno: MACHÝČKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2007 od 18. 06. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 01. 09. 1997 od 18. 07. 2007


Název/Jméno: SLINTÁK JOSEF

IČO: 48486001

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 09. 2002 od 18. 07. 2007


Název/Jméno: POLÁŠKOVÁ ALENA

IČO: 62232312

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2012


Název/Jméno: KOLUCH ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 2013


Název/Jméno: HRDINA PAVEL

IČO: 42772541

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2007 od 11. 06. 2013


Název/Jméno: KOLŮCH PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 06. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2012 od 11. 06. 2013


Název/Jméno: ŠÁCHA JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 1997 od 11. 06. 2013


Název/Jméno: UHLÍŘOVÁ MARIE

IČO: 41596625

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2007 od 18. 06. 2012


Název/Jméno: UHLÍŘ VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2007 od 30. 09. 2008


Název/Jméno: ŠPAŇHEL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2007 od 18. 06. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 09. 2002 od 18. 07. 2007


Název/Jméno: HROŠÍK JOSEF

IČO: 42344727

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 09. 2002 od 18. 07. 2007


Název/Jméno: VOJTĚŠEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 09. 1997 od 18. 07. 2007


Název/Jméno: SLANÍK JOSEF

IČO: 12414000

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1997 od 18. 07. 2007


Název/Jméno: ŠÁCHA MICHAL

IČO: 2205611

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2002 od 18. 07. 2007


Název/Jméno: KONEČNÝ PETR

IČO: 2190524

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1997 od 20. 09. 2002


Název/Jméno: HRDINA ANTONÍN

IČO: 67948294

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 09. 1997 od 20. 09. 2002


Název/Jméno: ZLOMKOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 09. 1997 od 20. 09. 2002


Název/Jméno: DUFKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1997 od 20. 09. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 04. 2014

Odpovědní zástupci: 18556


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 07. 2001

Obory činnosti: - provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování služeb při chovu ryb
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskou technikou
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 18555

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba kovového spotřebního zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 07. 2001

Obory činnosti: - zemědělského ručního nářadí
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- kuchyňského nádobí a příborů
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 18555

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 1999

Odpovědní zástupci: 18557

Zánik oprávnění:11. 09. 2000


Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 04. 1999

Odpovědní zástupci: 18557


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Obory činnosti: - prodej v pojízdných prodejnách
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- stánkový prodej
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 18556

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 18556

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Obory činnosti: - se širokým sortimentem zboží
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- s převahou potravin a nápojů
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 18556

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Obory činnosti: - zemědělskými stroji
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 18556

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Obory činnosti: - zemní práce a terénní úpravy
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 27. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 18556

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zemní a výkopové práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 18556

Zánik oprávnění:20. 07. 2001


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 18556

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 18556

Zánik oprávnění:03. 08. 2000


Pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 18556

Zánik oprávnění:03. 08. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 17. 02. 2015
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 02. 08. 2012
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 02. 08. 2012
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 02. 08. 2012
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 20. 07. 2001 od 02. 08. 2012
Výroba kovového spotřebního zboží
od 20. 07. 2001 od 02. 08. 2012
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 07. 1999
Přípravné práce pro stavby
od 01. 09. 1997 od 02. 08. 2012
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 01. 09. 1997 od 02. 08. 2012
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 01. 09. 1997 od 02. 08. 2012
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 01. 09. 1997 od 02. 08. 2012
Maloobchod tabákovými výrobky
od 01. 09. 1997 od 02. 08. 2012
Velkoobchod
od 01. 09. 1997 od 02. 08. 2012

Odpovědní zástupci: 18555


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 18558


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 18556


opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Přerušení: Aktivní od 20. 11. 2015 od 31. 12. 2025
od 06. 10. 2003 od 08. 12. 2003


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25348868

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 1997

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
453250DRUMAS spol. s r.o.44018363Družstevní II 530, 68725 Hluk - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
1096269"Ožana inženýring", spol. s r.o."v likvidaci"577766Ostrava, A. Bejdové 1795
304250AFP - CZ, spol. s r.o.25370537Dělnická 883/46, 73564 Havířov
1006720Agrární komora Uherské Hradiště49434438Svatoplukova 346, 68601 Uherské Hradiště
1003126Agropodnik, a.s.47910712Staré Město, 68603, , Zlechovská, 1713
1794950ALCOR, s.r.o.45477167Masarykova 1148, 76302 Zlín
1370124ALviRA ToP s.r.o.28338821Nová 129/4, 63500 Brno
1416056ANAVAL, spol. s r.o. - v likvidaci60743476Zlín 1, Prostřední 2313/37, PSČ 760 01
1368096ANO spořitelní družstvo26137755Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
1066766ASAP Rent car, s.r.o.26723301V bytovkách 758/22, 10400 Praha
1450137Ateliér vzdělávání, o.p.s.28980361Neklanova 99/28, 12800 Praha
136459B-LAND, s.r.o.26151901V bytovkách 758/22, 10400 Praha
1027928BEATA company, s.r.o.29046955Lohniského 901/7, 15200 Praha
674330Benefit stavební prvky s.r.o.25386620Jarkovická 102/10, 74601 Opava
167314Bezuchovská a.s.2582106733, 75354 Bezuchov
1641179BLIKKS s.r.o.47678097Hranice, 75301, Hranice I-Město, třída Československé armády, 191
725985BSP Lawyer Partners a.s.27218660K Červenému dvoru 3269/25a, 13000 Praha
1350142Bytové družstvo Křižíkova 254/13, "v likvidaci"26833212Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Křižíkova, 254/13
348705Bytové družstvo M. Chlajna 1279/326020432M. Chlajna 1279/3, 37005 České Budějovice
1792627Bytové družstvo Odolena Voda36765Větrná 304, 25070 Odolena Voda
1812226BYTY TŘINEC, a.s.26733439Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Václavské náměstí, 1601/47
259427C.A.S.P. s.r.o.26282194Londýnská 166/1, 12000 Praha
1313377CD XXI, a.s.25599801Netroufalky 797/7, 62500 Brno
101811CENTA, a.s. - v likvidaci63496232Brno, 62100, Řečkovice, Ječná, 29a
572275DEXM, s.r.o.24179655Revoluční 1082/8, 11000 Praha
63711Domov seniorů Kréta a.s.24130818Na poříčí 1067/25, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí