DŘEVONÁSTROJE, státní podnik

Hlavní strana

Firma s názvem DŘEVONÁSTROJE, státní podnik, zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: AXXVIII 237. Její identifikační číslo je 668443

Výpis z obchodního rejstříku DŘEVONÁSTROJE, státní podnik

Datum zápisu: 29. 11. 1990

Právní forma:Státní podnik

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: AXXVIII 237

Adresa společnosti

Sídlo: Mlýnské Struhadlo, 34036, , P.Němčice,

Adresy: Mlýnské Struhadlo,okr..Klatovy
od 29. 11. 1990 od 04. 07. 1995

Skutečnosti

  Na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu Českérepubliky č. 849/1994 ze dne 19.12.1994 o zrušení bez likvida-ce státního podniku DŘEVONÁSTROJE, se sídlem v Mlýnském Stru-hadle, okres Klatovy, p o v o l u j e soud v obchodním rejst-říku vedeném u Okresního soudu Plzeň-město v oddílu A.XXVIIIve vložce 237 tento zápis- v y m a z á v á s e -státní podnik DŘEVONÁSTROJE, IČ 66 84 43, se sídlem v MlýnskémStruhadle, okres Klatovy, z obchodního rejstříku s tím, že pri-vatizovaný majetek tohoto státního podniku přechází na Fond ná-
od 04. 07. 1995 od 04. 07. 1995

  rodního majetku se všemi právy a závazky.
od 04. 07. 1995 od 04. 07. 1995

  Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu ČR č. 833/1992ze dne 19.listopadu 1992 a podle privatizačního projektu s.p.Dřevonástroje č. 1035p ř e v á d í sečást privatizovaného majetku státního podniku Dřevonástroje sesídlem v Mlýnském Struhadle ve výši 8.067.000,- Kčs na Fondnárodního majetku ČR
od 15. 12. 1992 od 04. 07. 1995

  Jmění: 577.000,- Kčs
od 15. 12. 1992 od 04. 07. 1995

  Den vzniku: 29.listopadu 1990Údaje o zřízení:Rozhodnutím č.437/1990 ministra průmyslu České republiky ze dne26.11.1990 byla založena organizaceNa nově založený státní podnik přechází dnem 1.prosince 1990národní majetek včetně práv,pohledávek a závazků zhospodářskoprávních, pracovněprávních,občanskoprávních vztahů aprůmyslových práv,s kterým hospodařil do 30.11.1990 závod 02Mlýnské Struhadlo,okres Klatovy jako organizační jednotkastátního podniku Dřevostroj,Čkyně.
od 29. 11. 1990 od 04. 07. 1995

  Další majetkové vypořádání a vypořádání všech práv,pohledávek azávazků z hospodářskoprávních,pracovněprávních,občanskoprávních,vztahů a průmyslových práv mezi nově vzniklýmstátním podnikem a státním podnikem Dřevostroj Čkyně budeprovedeno delimitační dohodou nejpozději do 20.prosince 1990
od 29. 11. 1990 od 04. 07. 1995

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BRAŠNA Milan

Funkce: Statutární orgán - řed.pověřen do doby jmenování
od 29. 11. 1990 od 04. 07. 1995


Nejhledanější obsah