Důl Kohinoor a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Důl Kohinoor a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1259. Její identifikační číslo je 25411616

Výpis z obchodního rejstříku Důl Kohinoor a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1259

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7s4uuun

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Organizování přednáškové a školící činnosti
Prádelenské práce včetně mandlování, žehlení a oprav pracovních oděvů
Pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 5, 43401 Horní Jiřetín

Adresy: Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín 5, PSČ 43543
od 09. 10. 2004
Mariánské Radčice čp. 100, PSČ 435 32
od 11. 04. 2000 od 09. 10. 2004
Mariánské Radčice, PSČ 435 32
od 01. 01. 2000 od 11. 04. 2000

Skutečnosti

  Dne 6.5.2015 jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady o zrušení svého rozhodnutí ze dne 8. 11. 2012, jehož obsahem bylo rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, t. j. rozhodl o vystoupení z likvidace s účinností ke dni 6. 5. 2015.
od 14. 05. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 06. 2014 od 05. 08. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 06. 2014 od 05. 08. 2016

  Právní důvod zrušení společnosti:Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady bylo dne 8.11.2012 rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.12.2012 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
od 11. 12. 2012 od 14. 05. 2015

  Jediný akcionář rozhodl dne 15.6.2004 o snížení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku Kč 430 896 000,- (slovy: čtyři sta třicet milionů osm set devadesát šest tisíc korun českých), tedy z částky Kč 458 400 000,- (slovy: čtyři sta padesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu Kč 27 504 000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set čtyři tisíce korun českých).2. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztrát minulých let a ztráty za rok 2003, které v součtu činí částku Kč 441 948 650,95 (slovy: čtyři sta čtyřicet jeden milion devět set čtyřicet osm tisíc šest set padesát korun českých devadesát pět haléřů).3. Snížení základního kapitálu bude realizováno snížením jmenovité hodnoty akcií takto:- 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 1 400 000,- (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), nová jmenovitá hodnota jedné akcie na jméno činí Kč 6 000,- (slovy: šest tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 84 000,- (slovy: osmdesát čtyři tisíce korun českých).- 7ks (slovy: sedm kusů) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 7 000 000,- (slovy: sedm milionů korun českých), nová jmenovitá hodnota jedné akcie na jméno činí Kč 60 000,- (slovy: šedesát tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 420 000,- (slovy: čtyři sta dvacet tisíc korun českých)- 45 ks (slovy: čtyřicet pět kusů) akcie na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10 000 000,- (slovy: deset milionů korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 450 000 000,- (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), nová jmenovitá hodnota jedné akcie Kč 600 000,- (slovy: šest set tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 27 000 000,- (slovy: dvacet sedm milionů korun českých).4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení akcií k výměně činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, kdy bude akcionáři doručena výzva představenstva k předložení akcií.Jediný akcionář rozhodl dne 15.6.2004 o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem takto:1. Základní kapitál společnosti ve výši Kč 27 504 000,- (slovy: dvacet sedm milionů pět set čtyři tisíce korun českých) se zvyšuje o částku Kč 21 084 000,- (slovy: dvacet jeden milion osmdesát čtyři tisíce korun českých). Nová výše základního kapitálu bude po zvýšení činit Kč 48 588 000,- (slovy: čtyřicet osm milionů pět set osmdesát osm tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Upsáno bude 6 ks (slovy: šest kusů) nových kmenových akcií na jméno, z toho 4 ks (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 6 000,- (slovy: šest tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 60 000,- (slovy: šedesát tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 21 000 000,- (slovy: dvacet jeden milion korun českých).3. Akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.4. Nové akcie upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák., a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání akcií činí 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.5. Jediný akcionář současně rozhodl, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši Kč 21 083 531,- (slovy: dvacet jeden milion osmdesát tři tisíc pět se třicen jedna korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností Důl Kohinoor a.s. jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 18.8.2003. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.6. Zbývající část emisního kursu ve výši Kč 469,- (slovy: čtyři sta šedesát devět korun českých) bude splacena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet společnosti č. 27-129590267/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Most.7. Představenstvo je oprávněno činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až po právní moci usnesení Krajského soudu o zapsání snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 09. 10. 2004 od 30. 12. 2004

  a) Základní kapitál se zvyšuje o pevnou částku 41.000.000,- Kč(slovy: čtyřicet jeden milion korun českých).b) Upsáno bude celkem 5 (slovy: pět) nových kmenových akcií,z toho 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 1 (slovy:jeden) kuso jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korunčeských). Akcie budou znít na jméno a budou vydány v podobělistinné. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejichjmenovité hodnotě.c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionářspolečnosti s využitím svého přednostního práva dle ust. 204aobchodního zákoníku, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřenése společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašlepředstavenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisuusnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Lhůta k upsání akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnůod doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.d) Jediný akcionář rozhodl, že se proti pohledávce společnostina splacení emisního kursu připouští započtení pohledávkyjediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jednáse o peněžitou pohledávku ve výši 41.000.000,- Kč (slovy:čtyřicet jeden milion korun českých) plynoucí ze smlouvyo půjčce uzavřené dne 27.6. 2001 mezi společností DůlKohinoor a.s. jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem.Emisní kurs nově upisovaných akcií dle písm. b) bude splacenvýhradně započtením. Dohoda o započtení bude uzavřena předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvyo upsání akcií.
od 22. 03. 2002 od 15. 05. 2002

  Jediný akcionář rozhodl dne 21.3.2000 o navýšení základníhojmění takto:
od 11. 04. 2000 od 05. 06. 2000

  1. 30 % jmenovité hodnoty, tj. 124.920.000,- Kč do 14pracovních dnů po provedení úpisu,2. zbývajících 70 % jmenovité hodnoty bude splaceno takto: 30 %jmenovité hodnoty tj. 124.920.000,- Kč do 7 pracovních dnůod data první splátky, dalších 30 % jmenovité hodnoty, tj.124.920.000,- Kč do 7 pracovních dnů od data druhé splátkya zbývajících 10 % jmenovité hodnoty, tj. 41.640.000,- Kčdo 7 pracovních dnů od data třetí splátky.
od 11. 04. 2000 od 05. 06. 2000

  d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebnímpříkazem na účet č. 270119800267/0100, vedený u Komerčníbanky, a.s., a to takto:
od 11. 04. 2000 od 05. 06. 2000

  c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionářspolečnosti s využitím svého přednostního práva v souladus ust. § 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo budevykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnůod právní moci zápisu tohoto rozhodnutí do obchodníhorejstříku.
od 11. 04. 2000 od 05. 06. 2000

  b) Upsáno bude celkem 51 nových kmenových akcií, z toho 41(slovy: čtyřicet jedna) kusů o jmenovité hodnotě10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých),6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč(slovy: jeden milion korun českých), 4 (slovy: čtyři) kusyo jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíckorun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydányv podobě listinné. Emisní kurs každé akcie upisovaných akciíse rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 11. 04. 2000 od 05. 06. 2000

  a) Základní jmění se zvyšuje o pevnou částku 416.400.000 Kč(slovy: čtyři sta šestnáct milionů čtyři sta tisíc korunčeských).
od 11. 04. 2000 od 05. 06. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: Severní energetická a.s.

IČO: 28677986

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 04. 2013


Název/Jméno: Czech Coal a.s.

IČO: 25764284

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 11. 2010 od 22. 04. 2013


Název/Jméno: Czech Coal Services a.s.

IČO: 27261824

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 09. 2005 od 17. 11. 2010


Název/Jméno: Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce

IČO: 25428799

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 07. 2004 od 01. 09. 2005


Název/Jméno: Mostecká uhelná společnost, a.s.

IČO: 49101463

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 01. 2000 od 23. 07. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JOHANA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 10. 2014 od 05. 08. 2016
Likvidátor
od 11. 12. 2012 od 14. 05. 2015


Název/Jméno: KROB MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2012 od 22. 04. 2013


Název/Jméno: KOLMAN PETR

IČO: 75969386

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2008 od 05. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 10. 2004 od 01. 09. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 09. 2003 od 09. 10. 2004


Název/Jméno: DUBNIČKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 04. 2013 od 05. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2012 od 22. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 2000 od 14. 02. 2002


Název/Jméno: KVĚŠ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2013 od 05. 08. 2016


Název/Jméno: KOUNOVSKÝ PAVEL

IČO: 69359997

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2013 od 05. 08. 2016


Název/Jméno: ČERVENÝ PETR

IČO: 61845892

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2003 od 05. 08. 2016


Název/Jméno: LIČKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 07. 2007 od 17. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2000 od 09. 10. 2004


Název/Jméno: ROUČEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2012 od 22. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 09. 2005 od 24. 07. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 08. 2000 od 14. 02. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 2000 od 15. 08. 2000


Název/Jméno: KRUPIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2012 od 19. 01. 2012
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 01. 2011 od 19. 01. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 11. 2010 od 04. 01. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 08. 2008 od 17. 11. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 01. 2003 od 09. 10. 2004


Název/Jméno: MUSIL ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2008 od 19. 01. 2012


Název/Jméno: ČESNEK EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2011 od 19. 01. 2012


Název/Jméno: MACHOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 11. 2010 od 04. 01. 2011


Název/Jméno: VOZKA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2007 od 24. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 09. 2003 od 18. 07. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 02. 2002 od 13. 09. 2003


Název/Jméno: MARTIŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 01. 2003 od 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2002 od 08. 01. 2003


Název/Jméno: ČERNÝ JIŘÍ

IČO: 70519030

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 08. 2006 od 17. 11. 2010


Název/Jméno: SLAPNIČKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2005 od 01. 08. 2008


Název/Jméno: BENEŠ ARNOŠT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 10. 2004 od 01. 08. 2006


Název/Jméno: RANČÁK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2004 od 01. 09. 2005


Název/Jméno: DYKAS MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2003 od 21. 02. 2006


Název/Jméno: PRŮŠA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 2003 od 09. 10. 2004


Název/Jméno: HANZLÍK MILAN

IČO: 10197303

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2003 od 21. 02. 2006
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 02. 2002 od 08. 01. 2003


Název/Jméno: VOKOUN IVO

IČO: 65240120

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 2000 od 21. 02. 2006


Název/Jméno: ANDREJŠÍNOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 2000 od 14. 02. 2002


Název/Jméno: STEJSKAL JIŘÍ

IČO: 11441208

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 2000 od 13. 09. 2003


Název/Jméno: ALTNER VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 01. 2000 od 15. 08. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 03. 2000

Odpovědní zástupci: 287148

Zánik oprávnění:01. 07. 2010


Organizování přednáškové a školící činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 03. 2000

Zánik oprávnění:30. 08. 2004


Prádelenské práce včetně mandlování, žehlení a oprav pracovních oděvů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 03. 2000

Odpovědní zástupci: 149072

Zánik oprávnění:30. 08. 2004


Pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 03. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 03. 2000

Odpovědní zástupci: 287148

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2000

Obory činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 08. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 11. 08. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 11. 08. 2008
Pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb
od 13. 03. 2000 od 11. 08. 2008
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních
od 13. 03. 2000 od 11. 08. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných)
od 01. 01. 2000 od 11. 08. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25411616

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2013

Související firmy

#NázevICOAdresa
823815AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, 11000 Praha
792800ACTIVITY, M-R-R GROUP a.s.63079925Jana Zajíce 563/20, 17000 Praha
981464ALKATRAS s.r.o.2553739368, 79821 Klopotovice
698255Alkona Invest a.s.63999986Praha, 11000, , Klimentská, 22
656880Alkona Servis s.r.o.62957686Praha, 11000, , Klimentská, 22
1103459ALVE tech s.r.o.27737454Zámecká 7, 58291 Světlá nad Sázavou
1075515ASPADA, a.s., v likvidaci26356830Lukavická 2057/26, 30100 Plzeň
177019Athis Europeen a.s. v likvidaci25610783Vídeňská 136, 25250 Vestec
49880AUTO-LES s.r.o.25550420336, 79847 Horní Štěpánov
706757AUTOCENTRUM TOP-CAR, s.r.o.2639838918, 35301 Trstěnice
905877Autoklub doly Komořany v AČR526011Josefa Suka 261/11, 43401 Most
9946AWT SPEDI-TRANS s.r.o.25095269Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vladislavova, 1390/17
849130B COLOR s.r.o.26839211Dvořákova 2873/68, 75002 Přerov
627834BETATEL s.r.o.28211740V celnici 1031/4, 11000 Praha
756002BILBO a.s.64048501Most, 43400, Velebudice, Skyřická, 1
1017359BOSSA NOVA spol. s r.o.26728311Korunní 926/30, 12000 Praha
240868Bytové družstvo 72261862576Zdislavická 722/6, 14200 Praha
855833Bytové družstvo Na Padesátém 1,326434971Na padesátém 857/1, 10000 Praha
116642CAdis sw s. r. o. v likvidaci47309202Děčín, 40501, Děčín II-Nové Město, Folknářská, 21
1026445CATNESstav s.r.o.27886701Kunětická 2534/2, 12000 Praha
111164CELESTIN CZ a.s. v likvidaci27108171Podbabská 1014/20, 16000 Praha
700988Continental Automotive Czech Republic s.r.o.62024922Hradecká 1092, 50601 Jičín
985890Czech Coal a.s.25764284Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67
475664Czech Coal POWER s.r.o.27657001Václava Řezáče 315, 43401 Most
754001Česká báňská společnost a.s. v likvidaci25013505Most, 43467, Most, V.Řezáče, 315

Související osoby

#NázevICOAdresa
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
133785ADAMOVÁ JARMILA46409424Veleslavínova 1167, 27201 Kladno
350468ALBERT ANTONÍN49153218Školní 672, 76821 Kvasice
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
16939ANTOŠ PETR47531193Palackého 109, 28903 Městec Králové
173063BAČKOVSKÝ MARTIN72471557Horňátecká 786/9, 18200 Praha
52161BARAN JIŘÍ72436514Nad Stadionem 1234, 76312 Vizovice
114576BARTH JAN61803685Sušice, 34201, Sušice II, Hrádecká, 1227
556020BARTOŇOVÁ IVANA73965812Resslova 230/19, 77900 Olomouc
556021BAUEROVÁ MARCELA63269295nám. F. Křižíka 2881, 39001 Tábor
400152BEDNAŘÍK VÍTĚZSLAV76403751Havlíčkovo náměstí 729/18, 70800 Ostrava
350467BĚHAL MIROSLAV7526394759, 76701 Bařice-Velké Těšany
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
202315BENEDIKTOVÁ HANA45710732Smaragdová 416/13, 15400 Praha
51172BENEŠ DUŠAN14947323Vrútecká 2767/7, 14100 Praha
15869BENEŠ JAN67105998Tyršova 240/7, 35301 Mariánské Lázně
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
157492BERAN ZDENĚK10401016Vaníčkova 1168/21, 40001 Ústí nad Labem
184384BERGHAUER JAN76358780Zdislavická 722/6, 14200 Praha
191216BICAN JOSEF45233098Kosmonautů 467, 78365 Hlubočky
161294BÍLÁ LENKA87500183Martinovská 3145/38, 72300 Ostrava
182382BITTO PETER70784078Karlovotýnská 108/8, 25219 Rudná
86578BLAHA ONDŘEJ87872889Staňkova 217/13, 70030 Ostrava
187309BLAHOUT PETR75415640Hroznatova 483/7, 35301 Mariánské Lázně
47623BLAŽEK FRANTIŠEK10207503Palackého 230, 26242 Rožmitál pod Třemšínem

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí