ELTODO, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ELTODO, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1573. Její identifikační číslo je 45274517 a sídlo firmy je Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4.

Výpis z obchodního rejstříku ELTODO, a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1573

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: t3vcec7

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výkon zeměměřických činností
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy,...
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Ostraha majetku a osob
Činnost technických poradců v oblasti autodopravy
Reklamní činnost a marketing
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
Technické činnosti v dopravě
Správa a údržba nemovitostí
Údržba a opravy výrobků letecké techniky
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zprostředkování služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Činnost technických poradců v oblasti letištní techniky
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Realitní činnost
Provozování solárií
Hostinská činnost
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Manikura
Kosmetické služby
Zámečnictví, nástrojářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Ubytovací služby
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní...
Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava
Kovovýroba
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru...
Provádění geologických prací
Zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby
Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
Pronájem speciálního železničního vagónu UAAI vč. doprovodného...
Silniční motorová doprava osobní
Provádění trhacích a ohňostrojných prací
Nákup zbraní-nepřímostřílných pro nastřelování a střeliva, jejich...
Ubytovací služby v hotelích, penzionech, chatových osadách ...
Provádění bytových a občanských staveb
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Reprografická činnost
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Elektroinstalatérství
Zprostředkovatelská činnost v oboru elektro
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Poradenská činnost v oblasti projektů elektro.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží,...
Pronájem motorových vozidel, mechanismů a základních prostředků
Revize elektrických zařízení
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění...
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Opravy silničních vozidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektování elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro inženýrské...

Adresa společnosti

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 14200 Praha

Adresy: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
od 09. 07. 2015
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
od 11. 10. 2000 do 09. 07. 2015
Praha 2, Gorazdova 24, PSČ 12800
od 06. 05. 1992 do 11. 10. 2000

Skutečnosti

  Společnost ELTODO, a.s. jako nástupnická společnost převzala v důsledku fúze sloučením jmění společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., se sídlem Praha 4 - Lhotka,Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 282 33 468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134163, která v důsledku fúze sloučením zanikla bez likvidace.
od 30. 04. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
od 30. 04. 2014

  - Mimořádná valná hromada určuje, že obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257, je hlavním akcionářem společnosti ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 45274517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573. Obchodní společnost ELTODO, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 27945651 při prezenci doložil, že je majitelem 992 575 akcií emitenta ELTODO EG, a.s., s nimiž je spojeno hlasovací právo, o souhrnné jmenovité hodnotě 198.515.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 99,6 %. Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.- Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257 doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry RSJ Invest, a.s. (se sídlem v Plzni, Keřová č. 7, IČ 00884855, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 932), že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním mimořádné valné hromady.- Mimořádná valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257, za podmínek stanovených ust. § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.- Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 200,- Kč činí 1.250, 78 Kč (slovy jeden tisíc dvě stě padesát korun českých sedmdesát osm haléřů). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 35/Z/2007 ze dne 29. října 2007 znaleckého ústavu Euro-Trend, s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, IČ: 61500542 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou národní bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem předchozí souhlas pod č.j. Sp/544/398/2007, 2007/19236/540 ze dne 19.11.2007, právní moc ze dne 19.11.2007.- Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti. Jménem společnosti převezme akcie obchodník s cennými RSJ Invest, a.s. (se sídlem v Plzni, Keřová č. 7, IČ 00884855, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 932), a to v pražské provozovně na adrese Wratislavský palác, Tržiště 13, 118 00 Praha 1, každé pracovní pondělí a středu od 9,00 do 12,00 hod. a od 14, 00 do 17,00 hod. Jiný termín lze sjednat po telefonické dohodě na č. +420 257531234. Výplatu protiplnění provede rovněž obchodník s cennými papíry RSJ Invest, a.s.
od 18. 01. 2008 do 16. 06. 2008

  Smlouvou o fúzi ze dne 6.6.2007 došlo ke sloučení, kdy na společnost s obchodní firmu ELTODO EG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ELTODO Power, s.r.o. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01, IČ: 25723332.
od 09. 07. 2007

  Smlouvou o fúzi ze dne 6.6.2007 došlo ke sloučení, kdy na společnost s obchodní firmu ELTODO EG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ENEST, s.r.o. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01, IČ: 64791327.
od 09. 07. 2007

  Smlouvou o fúzi ze dne 6.6.2007 došlo ke sloučení, kdy na společnost s obchodní firmu ELTODO EG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ELTODO Ostrava, s.r.o. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 153/45, PSČ 706 00, IČ: 61974137.
od 09. 07. 2007

  Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společti ACTUAL Plus Praha, a.s., se sídlem 142 00 Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ 257 85 443.Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti: ELTODO Parking, s.r.o., se sídlem 142 00 Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ 618 57 220.Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti: KATES spol. s r.o., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Dobrovského 209, IČ 474 72 103.Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti: ELEXA spol. s r.o., se sídlem 417 61 Bystřany, Máchovy sady 302, IČ 473 11 100.
od 30. 06. 2005

  Smlouvou o fúzi ze dne 11.9.2001 přešlo na společnost jměnízanikající společnosti ELTODO, a.s. se sídlem Novodvorská1010/14, Praha 4, IČ: 64949982.
od 31. 12. 2001

  Základní jmění společnosti je rozděleno na 346 392 akcie namajitele po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty.
od 14. 03. 1997 do 31. 12. 2001

  Základní jmění společnosti činí 346 392 000,- Kčs(slovy:třistačtyřicetšestmilionů třistadevadesátdvatisíc korunčeskoslovenských).
od 06. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku České energetické závody, Praha.
od 06. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 06. 05. 1992

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního záko-níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí32., na který přešel majetek státní organizace ve smyslu§11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.
od 06. 05. 1992

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 346 391akcií na majitele po 1000,- Kčs Jmenovité hodnoty a na1 akcii na jméno jmenovité hodnoty 1000,- Kčs (akcie sezvláštními právy státu).
od 06. 05. 1992 do 14. 03. 1997

Akcie

Počet: 996 162 ks v hodnotě: 200 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 09. 2016

Počet: 996 162 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 07. 2010 do 22. 09. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: Centrum Novodvorská, a.s.

IČO: 27945651

Adresa: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
od 16. 06. 2008 do 06. 12. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 2008 do 06. 12. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ELTODO ADVISORY, s.r.o.

IČO: 5002737

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2016

Adresa: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
od 27. 05. 2016


Název/Jméno: POVEJŠIL LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 2016

Adresa: Božetická 3397/6, Modřany, 143 00 Praha 4
od 07. 03. 2016


Název/Jméno: MOLNÁROVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2015 do 03. 03. 2016
Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2012 do 22. 12. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 2009 do 30. 10. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2009 do 08. 09. 2009
Prokura - prokurista
od 12. 08. 2002 do 10. 07. 2009

Adresa: Fadějevova 1178/4, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 22. 12. 2015 do 03. 03. 2016
Praha 4 - Kunratice, Fadějevova 1178/4, PSČ 14800
od 06. 12. 2012 do 22. 12. 2015
Praha 4, Fadějevova, PSČ 14800
od 30. 10. 2012 do 06. 12. 2012
Praha 4 - Kunratice, Fadějevova 1178/4, PSČ 14800
od 10. 07. 2009 do 30. 10. 2012
Praha 4, Fadějevova 1178/4, PSČ 14800
od 12. 08. 2002 do 10. 07. 2009


Název/Jméno: SADÍLEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 12. 2015 do 27. 05. 2016
Dozorčí rada - předseda
od 30. 10. 2012 do 22. 12. 2015

Adresa: Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem
od 28. 06. 2013 do 27. 05. 2016
Ústí nad Labem, Zlatá stezka 368, PSČ 40321
od 30. 10. 2012 do 28. 06. 2013


Název/Jméno: BERAN LADISLAV

IČO: 40130703

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2014 do 04. 08. 2015

Adresa: Vršovická 1286/88, Vršovice, 100 00 Praha 10
od 03. 12. 2014


Název/Jméno: VOHRYZKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 2015 do 03. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2014 do 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 10. 2012 do 03. 12. 2014

Adresa: Na Výrovce 369/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
od 03. 12. 2014 do 03. 03. 2016
Ústí nad Labem - Klíše, Na Výrovce 369/22, PSČ 40001
od 06. 12. 2012 do 03. 12. 2014
Ústí nad Labem, Na Výrovce, PSČ 40001
od 30. 10. 2012 do 06. 12. 2012


Název/Jméno: HARICLIA MONA SANDESCU

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 12. 2014 do 09. 07. 2015

Adresa: Bílkova 861/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 09. 07. 2015
Bílkova 861/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 03. 12. 2014 do 09. 07. 2015


Název/Jméno: HAMPL LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 12. 2014 do 09. 07. 2015

Adresa: Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 180 00 Praha 8
od 03. 12. 2014 do 09. 07. 2015


Název/Jméno: HÁJEK LIBOR

IČO: 48272981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2014 do 03. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 10. 2012 do 03. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 2006 do 30. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 31. 12. 2001 do 25. 07. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 12. 12. 2001 do 31. 12. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 1999 do 12. 12. 2001

Adresa: Fadějevova 1178/4, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 03. 12. 2014 do 03. 03. 2016
Praha 4 - Kunratice, Fadějevova 1178/4, PSČ 14800
od 06. 12. 2012 do 03. 12. 2014
Praha 4, Fadějevova, PSČ 14000
od 30. 10. 2012 do 06. 12. 2012
Praha 4, Fadějevova 1178/4, PSČ 14800
od 01. 11. 1999 do 30. 10. 2012


Název/Jméno: POKORNÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2012 do 09. 07. 2015

Adresa: Běchorská 1710/99, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
od 30. 09. 2014 do 09. 07. 2015
Praha 5 - Stodůlky, Neustupného 1835/16, PSČ 15500
od 06. 12. 2012 do 30. 09. 2014


Název/Jméno: VEVERKA JAROSLAV

IČO: 68853998

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2012 do 30. 09. 2014

Adresa: Nad Vltavou 2167, 252 63 Roztoky
od 30. 01. 2014 do 30. 09. 2014
Roztoky, Nad Vltavou 2167, PSČ 25263
od 30. 10. 2012 do 30. 01. 2014


Název/Jméno: VAŠUT MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2009 do 30. 09. 2014

Adresa: Praha 4 - Kamýk, Špirkova 526/6, PSČ 14200
od 06. 12. 2012 do 30. 09. 2014
Velké Popovice - Lojovice 75, okres Praha-východ, PSČ 25169
od 17. 12. 2010 do 06. 12. 2012
Odry, Sadová 961/1, PSČ 74235
od 10. 07. 2009 do 17. 12. 2010


Název/Jméno: ŘEHÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 10. 2012 do 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2009 do 30. 10. 2012

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Štěchovická 1906/15, PSČ 10000
od 17. 06. 2009 do 09. 07. 2015


Název/Jméno: STEJSKAL STANISLAV

IČO: 68143346

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 10. 2012 do 09. 07. 2015

Adresa: Praha 2 - Nové Město, Podskalská 378/33, PSČ 12800
od 30. 10. 2012 do 09. 07. 2015


Název/Jméno: MÜLLER KAREL

IČO: 61418391

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 10. 2012 do 03. 12. 2014

Adresa: Litvínov - Písečná 14, PSČ 43601
od 30. 10. 2012 do 03. 12. 2014


Název/Jméno: PERINGER FRANTIŠEK

IČO: 15553612

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2002 do 30. 10. 2012

Adresa: Opava, Boženy Němcové 35, PSČ 74601
od 12. 08. 2002 do 30. 10. 2012


Název/Jméno: LAŇKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2006 do 30. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 08. 2002 do 25. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 2001 do 12. 08. 2002

Adresa: Týnec nad Sázavou - Podělusy 68, PSČ 25741
od 11. 12. 2006 do 30. 10. 2012
Praha 5 - Třebonice, Do Zahrádek I 157/5, PSČ 15521
od 25. 07. 2006 do 11. 12. 2006
Praha 5 - Třebonice, Do zahrádek I č.301 E, PSČ 15521
od 31. 12. 2001 do 25. 07. 2006


Název/Jméno: HESS JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 05. 2011 do 15. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 01. 2005 do 26. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 12. 2001 do 31. 12. 2001

Adresa: Jevany, Spojovací 304, PSČ 28166
od 26. 05. 2011 do 15. 03. 2012
Jevany, Spojovací 304, okres Praha-východ, PSČ 28166
od 15. 08. 2007 do 26. 05. 2011
Jevany, Spojovací 304, PSČ 28166
od 26. 05. 2005 do 15. 08. 2007
Jevany, Spojovací 304, PSČ 28666
od 07. 01. 2005 do 26. 05. 2005
Praha 4, Dunovského 526, PSČ 14900
od 12. 12. 2001 do 31. 12. 2001


Název/Jméno: MOTLÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 2010 do 30. 10. 2012

Adresa: Praha 9 - Prosek, Stoupající 799/22, PSČ 19000
od 17. 12. 2010 do 30. 10. 2012


Název/Jméno: MAHN LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 03. 2009 do 17. 06. 2009

Adresa: Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 10800
od 30. 03. 2009 do 17. 06. 2009


Název/Jméno: KNEPROVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 08. 2007 do 05. 11. 2010

Adresa: Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1521/26, PSČ 17000
od 15. 08. 2007 do 05. 11. 2010


Název/Jméno: PŘIBYL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 02. 12. 2002 do 30. 03. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 31. 12. 2001 do 02. 12. 2002

Adresa: Praha 4, Na Havránce 24, PSČ 14000
od 31. 12. 2001 do 30. 03. 2009


Název/Jméno: RAFAJ JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 02. 12. 2002 do 10. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 do 02. 12. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 1999 do 12. 12. 2001

Adresa: Třebotov, K Mejtku 343, okres Praha-západ, PSČ 25226
od 15. 08. 2007 do 10. 07. 2009
Praha 4 - Michle, Nuselská 683/82, PSČ 14000
od 16. 05. 2005 do 15. 08. 2007
Praha 4, Nuselská 683/82, PSČ 14000
od 07. 01. 2005 do 16. 05. 2005
Praha 4, Nuselská 82, PSČ 14000
od 01. 11. 1999 do 07. 01. 2005


Název/Jméno: CRDLÍK JAN

IČO: 3490289

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 01. 2005 do 04. 11. 2014

Adresa: Droužkovice, B.Němcové 109, PSČ 43144
od 16. 10. 2006 do 04. 11. 2014
Chomutov, Dřínovská 4741, PSČ 43004
od 07. 01. 2005 do 16. 10. 2006


Název/Jméno: JEDLIČKOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 12. 2002 do 15. 08. 2007

Adresa: Dolní Břežany, Nad Mlýnem 504, PSČ 25241
od 08. 09. 2005 do 15. 08. 2007
Praha 4, Pšenčíkova 681, PSČ 14200
od 02. 12. 2002 do 08. 09. 2005


Název/Jméno: HAVLÍČEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2002 do 25. 07. 2006

Adresa: Brno - Kohoutovice, Pavlovská 513/13, PSČ 62300
od 08. 09. 2005 do 25. 07. 2006
Brno, Horní 26, PSČ 63900
od 12. 08. 2002 do 08. 09. 2005


Název/Jméno: POVEJŠIL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 2004 do 10. 07. 2009

Adresa: Praha 4, Jordana Jovkova 3256/11, PSČ 14300
od 30. 09. 2004 do 10. 07. 2009


Název/Jméno: KABELE STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 12. 2002 do 24. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 08. 2002 do 02. 12. 2002

Adresa: Praha 4, Rytířova 779/11, PSČ 14300
od 12. 08. 2002 do 24. 11. 2006


Název/Jméno: KOVAŘÍK LUBOMÍR

IČO: 67731643

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 02. 12. 2002 do 07. 01. 2005

Adresa: Štětí, Nové náměstí 705, PSČ 41100
od 02. 12. 2002 do 07. 01. 2005


Název/Jméno: DVOŘÁK LUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 08. 2002 do 07. 01. 2005

Adresa: Praha 2, V Tůních 10/1770, PSČ 12000
od 12. 08. 2002 do 07. 01. 2005


Název/Jméno: NOVÁK VLADIMÍR

IČO: 15285847

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2002 do 02. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 31. 12. 2001 do 12. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 11. 1999 do 31. 12. 2001

Adresa: Český Brod, K Dolánkám 986, PSČ 28201
od 12. 08. 2002 do 02. 12. 2002
Český Brod, K Dolánkám 986, okres Kolín, PSČ 28201
od 01. 11. 1999 do 12. 08. 2002


Název/Jméno: ZOUBEK JAN

IČO: 44731850

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 do 30. 09. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 do 12. 12. 2001

Adresa: Praha 4, Na Pankráci 34/949, PSČ 14000
od 06. 05. 1998 do 30. 09. 2004


Název/Jméno: HRSTKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 10. 2000 do 31. 12. 2001

Adresa: Praha 10, Trhanovské nám. 12, PSČ 10200
od 27. 10. 2000 do 31. 12. 2001


Název/Jméno: CTIBOR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 11. 1999 do 27. 10. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 09. 09. 1999

Adresa: Praha 10, V Chotejně 432/8
od 01. 11. 1999 do 27. 10. 2000
Praha 10, Chotejně 432/8, PSČ 10000
od 06. 05. 1992 do 09. 09. 1999


Název/Jméno: HLINOVSKÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 11. 1999 do 12. 12. 2001

Adresa: Praha 8, Sokolovská 49
od 01. 11. 1999 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: Wanec Pick

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1998 do 01. 11. 1999

Adresa: Praha 4, Pod Višňovkou 7
od 06. 05. 1998 do 01. 11. 1999


Název/Jméno: KUNST JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 05. 1998 do 01. 11. 1999

Adresa: Praha 4, Vejvanovského 1614, PSČ 14900
od 06. 05. 1998 do 01. 11. 1999


Název/Jméno: JANDA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 do 01. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1997 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 4, Na květnici 1096/13, PSČ 14000
od 06. 05. 1998 do 01. 11. 1999
Praha 4, Na Květnici 13, PSČ 14000
od 14. 03. 1997 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: FRIDRICH LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 do 09. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 5, Blattného 2312/16, PSČ 15000
od 06. 05. 1998 do 09. 09. 1999
Praha 5, Blattného 2312, PSČ 15000
od 14. 03. 1997 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: BUDINSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 do 01. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 03. 1997 do 06. 05. 1998

Adresa: Louny, Citolibská 2625, PSČ 44001
od 05. 12. 1997 do 01. 11. 1999
Louny, Citolibská 1959, PSČ 44001
od 14. 03. 1997 do 05. 12. 1997


Název/Jméno: PETRÁŇOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 do 01. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 do 06. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 do 14. 03. 1997

Adresa: Praha 4, K děrám 684, PSČ 14000
od 14. 03. 1997 do 01. 11. 1999
Praha 4, K děrám 684, PSČ 14200
od 19. 09. 1995 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: BUKAČ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 1998 do 09. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 1997 do 07. 01. 1998

Adresa: Praha 7, Letohradská 5, PSČ 17000
od 07. 01. 1998 do 09. 09. 1999
Praha 7, Letohradská 5, PSČ 17000
od 14. 03. 1997 do 07. 01. 1998


Název/Jméno: ŠINOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 9, Na Krocince 45, PSČ 19000
od 14. 03. 1997 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: PETRŮ JOSEF

IČO: 16392329

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 1997 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 7, Heřmanova 41, PSČ 17000
od 14. 03. 1997 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: VOCÍLKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 do 14. 03. 1997

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 1865, PSČ 14000
od 19. 09. 1995 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: HLAVÁČEK OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 1995 do 14. 03. 1997

Adresa: Praha 4, Vavřenova 1171
od 19. 09. 1995 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: KOUTNÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 1995 do 14. 03. 1997

Adresa: Rakovník, Čs. legií 1872, PSČ 26901
od 19. 09. 1995 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: KUČERA JAKUB

IČO: 88595480

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 do 14. 03. 1997

Adresa: Praha 4, Ve svahu 33, PSČ 14000
od 19. 09. 1995 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: HRABÁNEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 01. 1995 do 14. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 11. 01. 1995

Adresa: Praha 10, Pražská 2, PSČ 10000
od 06. 05. 1992 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: HÁJEK PAVEL

IČO: 41143086

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 1995 do 19. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 1993 do 11. 01. 1995

Adresa: Praha 9, Sadská 16
od 11. 01. 1995 do 19. 09. 1995
Praha 9, Sadská 16, PSČ 19000
od 12. 11. 1993 do 11. 01. 1995


Název/Jméno: CIBULA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 1995 do 19. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 1993 do 11. 01. 1995

Adresa: Praha 5, Podhorská 7
od 11. 01. 1995 do 19. 09. 1995
Praha 5, Podhorská 7, PSČ 15000
od 12. 11. 1993 do 11. 01. 1995


Název/Jméno: HOLEČEK RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 1995 do 19. 09. 1995

Adresa: Frýdek - Místek, Škarabelova 551
od 11. 01. 1995 do 19. 09. 1995


Název/Jméno: VOSTRÝ BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 01. 1995 do 14. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 1993 do 11. 01. 1995

Adresa: Praha 6, Sartoriova 28, PSČ 16000
od 12. 11. 1993 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: BENEŠ JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 11. 1993 do 14. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 12. 11. 1993

Adresa: Praha 4, Zahrádecká 367, PSČ 14000
od 12. 11. 1993 do 14. 03. 1997
Praha 4 - Písnice, Zahrádecká 367, PSČ 14000
od 06. 05. 1992 do 12. 11. 1993


Název/Jméno: MATĚJČKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 1993 do 11. 01. 1995

Adresa: Praha 10, Herbenova 30, PSČ 10000
od 12. 11. 1993 do 11. 01. 1995


Název/Jméno: ONDRÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 1993 do 14. 03. 1997

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 1864, PSČ 14000
od 12. 11. 1993 do 14. 03. 1997


Název/Jméno: NEUMAIER IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 1993 do 11. 01. 1995

Adresa: Praha 10, Kloboučnická 15, PSČ 10000
od 12. 11. 1993 do 11. 01. 1995


Název/Jméno: DLOUHÝ PETR

IČO: 75859092

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 1993 do 19. 09. 1995

Adresa: Praha 10, Jašíčkova 1020, PSČ 10000
od 12. 11. 1993 do 19. 09. 1995


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 19. 09. 1995

Adresa: Praha 10, Pražská 2, PSČ 10000
od 06. 05. 1992 do 19. 09. 1995


Název/Jméno: BOŠKOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 11. 01. 1995

Adresa: Praha 5, Nad Buďánkami III/7, PSČ 15000
od 06. 05. 1992 do 11. 01. 1995


Název/Jméno: VELEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 12. 11. 1993

Adresa: Praha 10, K Botiči 7, PSČ 10000
od 06. 05. 1992 do 12. 11. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 7. 2015


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 9. 2014


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 7. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Lumír DVOŘÁK


Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 2. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Vítězslav Chmelík


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 2007


Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny leteckých pozemních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 5. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Šopov

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 4. 2005


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 4. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Kamil Seidl


Činnost technických poradců v oblasti autodopravy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 4. 2005

Obory činnosti: - autodopravy
od 05. 04. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 4. 2005

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 05. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 05. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 05. 04. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 2004

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti technických věd
od 13. 07. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 6. 2003

Obory činnosti: - prověřování tras pro nadměrné náklady
od 09. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- provozování garáží
od 09. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- dopravní značení
od 09. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- provozování parkovišť
od 09. 06. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Přibyl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 5. 2003

Obory činnosti: - úklid bytových a nebytových prostor
od 29. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 29. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 29. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 29. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 29. 05. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba a opravy výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 6. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Vítězslav Chmelík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 5. 2002

Obory činnosti: - poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 16. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 16. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 16. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Vladimíra Lomská

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 5. 2002

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 16. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- v dopravě
od 16. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 5. 2002

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 13. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Michal Prunar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Hájek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti letištní techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 2002

Obory činnosti: - letištní techniky
od 05. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 2002

Obory činnosti: - stavební dozor
od 05. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 05. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 05. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 2002

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 05. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 05. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 05. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 05. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování solárií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Odpovědní zástupci: Vladimíra Lomská

Přerušení: od 20. 01. 2003 do 28. 05. 2003

Zánik oprávnění:28. 5. 2003


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Přerušení: od 20. 01. 2003 do 28. 05. 2003

Zánik oprávnění:28. 5. 2003


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Odpovědní zástupci: Vladimíra Lomská

Přerušení: od 20. 01. 2003 do 28. 05. 2003

Zánik oprávnění:28. 5. 2003


Manikura

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Přerušení: od 20. 01. 2003 do 28. 05. 2003

Zánik oprávnění:28. 5. 2003


Kosmetické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Vítězslav Chmelík

Přerušení: od 20. 01. 2003 do 28. 05. 2003

Zánik oprávnění:28. 5. 2003


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vacík


Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 2. 2002

Obory činnosti: - mechanoterapeutických pomůcek
od 08. 02. 2002 do 23. 04. 2003
- nástrojů a pomůcek pro lékařské nebo veterinární účely
od 08. 02. 2002 do 23. 04. 2003
- lékařského nebo veterinárního zařízení
od 08. 02. 2002 do 23. 04. 2003
- elektrodiagnostických aparatur
od 08. 02. 2002 do 23. 04. 2003

Zánik oprávnění:23. 4. 2003


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 2. 2002

Obory činnosti: - poradenství v oblasti hardware
od 08. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 08. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 08. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 08. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 08. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 08. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- implementace software
od 08. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Sop

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Hájek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 9. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vacík

Zánik oprávnění:8. 8. 2001


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 6. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 6. 1995


Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Hájek

Zánik oprávnění:10. 12. 1994


Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Hájek

Zánik oprávnění:10. 12. 1994


Kovovýroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1993

Zánik oprávnění:8. 8. 2001


Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrská geologie

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 4. 1993

Zánik oprávnění:18. 2. 1997


Provádění geologických prací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 4. 1993

Přerušení: od 01. 02. 2000 do 08. 08. 2001

Zánik oprávnění:8. 8. 2001


Zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Motlík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Zdeňka Molnárová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem speciálního železničního vagónu UAAI vč. doprovodného personálu za účelem přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek vč. ložných manipulací po železnici, a to jak vnitrostátní, tak i zahraniční

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 2. 1993

Zánik oprávnění:7. 4. 1997


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1992

Zánik oprávnění:26. 11. 1993


Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Zánik oprávnění:12. 11. 1994


Nákup zbraní-nepřímostřílných pro nastřelování a střeliva, jejich provozování, prodej, přeprava a znehodnocování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Cílek

Přerušení: od 31. 10. 2000 do 08. 08. 2001

Zánik oprávnění:8. 8. 2001


Ubytovací služby v hotelích, penzionech, chatových osadách (rekreační zařízení) včetně hostinské činnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:8. 12. 2000


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Zánik oprávnění:16. 4. 1997


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Obory činnosti: - rozvaděčů nízkého napětí
od 21. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- kabelů, vodičů a lamel
od 21. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- galvanických článků a baterií
od 21. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Monika Dobešová

Zánik oprávnění:4. 7. 2002


Reprografická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Michal Prunar

Přerušení: od 01. 09. 1999 do 08. 08. 2001

Zánik oprávnění:8. 8. 2001


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Zánik oprávnění:16. 4. 1997


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Martina Chlapíková

Zánik oprávnění:16. 4. 1997


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Martina Chlapíková

Zánik oprávnění:7. 3. 1997


Zprostředkovatelská činnost v oboru elektro

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti projektů elektro.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Radim Mach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného zák.č.455/91 Sb., a jeho přílohami

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Radim Mach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel, mechanismů a základních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Přibyl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Sop

Zánik oprávnění:7. 3. 1997


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Zánik oprávnění:23. 6. 1997


Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Zánik oprávnění:23. 6. 1997


Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Přerušení: od 01. 02. 2000 do 08. 08. 2001

Zánik oprávnění:8. 8. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Zánik oprávnění:21. 5. 2002


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 1992

Obory činnosti: Činnost technických poradců v oblasti autodopravy
od 04. 04. 2005 do 25. 03. 2009
Reklamní činnost a marketing
od 04. 04. 2005 do 25. 03. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
od 12. 07. 2004 do 25. 03. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 09. 06. 2003 do 25. 03. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 28. 05. 2003 do 25. 03. 2009
Zprostředkování služeb
od 15. 05. 2002 do 25. 03. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 15. 05. 2002 do 25. 03. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 13. 05. 2002 do 25. 03. 2009
Činnost technických poradců v oblasti letištní techniky
od 03. 04. 2002 do 25. 03. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 03. 04. 2002 do 25. 03. 2009
Realitní činnost
od 03. 04. 2002 do 25. 03. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 06. 02. 2002 do 25. 03. 2009
Ubytovací služby
od 27. 09. 1995 do 25. 03. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby
od 14. 04. 1993 do 25. 03. 2009
Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
od 14. 04. 1993 do 25. 03. 2009
Poradenská činnost v oblasti projektů elektro.
od 29. 06. 1992 do 25. 03. 2009
Inženýrská činnost ve stavebnictví
od 29. 06. 1992 do 25. 03. 2009
Pronájem motorových vozidel, mechanismů a základních prostředků
od 29. 06. 1992 do 25. 03. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oboru elektro
od 29. 06. 1992 do 25. 03. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného zák.č.455/91 Sb., a jeho přílohami
od 29. 06. 1992 do 25. 03. 2009
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 29. 06. 1992 do 25. 03. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 06. 05. 1992 do 25. 03. 2009


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro inženýrské, průmyslové, bytové a občanské stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 3. 1992

Odpovědní zástupci: Pavel Svoboda

Zánik oprávnění:16. 4. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45274517

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2080953Allgemeine Immobilien Verwaltung, spol. s r.o.62584413Praha 7, Letenské sady 1500, PSČ 17000 - vlastník
589768Českomoravská energetická, a.s.26442736Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201 - vlastník
1939848DYNASIG, spol.s r.o.63473208Kohoutovická 610/116, Žebětín, 641 00 Brno - vlastník
1415441ELTODO dopravní systémy s.r.o.28233468Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201 - vlastník
2355309ELTODO dopravní systémy s.r.o.25755811Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201 - vlastník
1713841ELTODO Investment, s.r.o.28182766Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201 - vlastník
1033152ELTODO Louny, s.r.o.25042092Poděbradova 2384, 440 01 Louny 1 - vlastník
3456817ELTODO Národní dům, s.r.o.26393425T. G. Masaryka 1088/24, 360 01 Karlovy Vary - vlastník
3337025ELTODO-CITELUM, s.r.o.25751018Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201 - vlastník
3314249Energovod CZ, a.s.4155637Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 - vlastník
599573ENEST, s.r.o.64791327Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201 - vlastník
1324349Nadace ÚAMK pro bezpečnost silničního provozu27244890Praha 4 - Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 14002 - statutární orgán
2058808Národní dům provozní, s.r.o.3472221T. G. Masaryka 1088/24, 360 01 Karlovy Vary - vlastník
152510PUBLICITARIA Praha, spol. s r.o.47123397Matěchova 127/3, Krč, 140 00 Praha 4 - vlastník
2176249Střední škola průmyslové elektrotechniky Stodůlky, s.r.o.49966405Plzeňská 39/117, Košíře, 150 00 Praha 5 - vlastník
1593181Vegacom a.s.25788680Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201 - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
2460966" BFS, spol. s r.o. "25402129Most, Skyřická 8, PSČ 43401
2772945" Deneb, nakladatelství nové hudební školy Pavla Havlíka, spol. s r.o. - v likvidaci "47282908Liberec 13, gen.Svobody 250/31, PSČ 46013
2958246" TEX-WASH, spol. s r.o. " v likvidaci60278358Nádražní 616, 441 01 Podbořany
2577238"B & T Airspace Technologies s.r.o."563633Praha 10, Vinohradská 230
248304"Bytové družstvo Chládkova 26"26288095Chládkova 2019/26c, Žabovřesky, 616 00 Brno
2178330"DOMNIA spol. s r. o." "v likvidaci"47977779Olomouc, Dolní náměstí 38
1078784"FREEDOM", s.r.o. "v likvidaci"25359380Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 1095, PSČ 70030
1796338"KAMPELIČKA" družstevní záložna HEŘMANŮV MĚSTEC "v likvidaci"25272136Heřmanův Městec, Havlíčkova 304, PSČ 58303
1518342"Občanské sdružení celodenní rodinné centrum Kouzelný ostrov"2153025Teplická 494/17, Střížkov (Praha 9), 190 00 Praha
3448727"PÁVOV" spol. s r.o. v likvidaci49974335Poštovská 450/6, 602 00 Brno 2
3076676"Rádio Děčín" s.r.o.62244558Stroupežnického 1422/2, 400 01 Ústí nad Labem 1
742163"Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o."14868911Cihlářská 627, 431 51 Klášterec nad Ohří
839568"Společenství majitelů čp. 125 Krásné Údolí"70972532č.p. 125, 364 01 Krásné Údolí
1801807"Společenství ROOSEWELTOVA čp. 1453 - 1455 SOKOLOV"70966567Rooseweltova 1454, 356 01 Sokolov
3431072"Společenství vlastníků jednotek č.p. 716,717/II Jindřichův Hradec"26059941Jindřichův Hradec II, Nádražní 716, PSČ 37701
1292777"Společenství vlastníků jednotek domu Na Sadech čp. 183, České Velenice"26034735České Velenice, Na Sadech 183, okres Jindřichův Hradec
198205"společenství vlastníků jednotek Ústí n.L. SNP 2393/1, SNP 2394/3, SNP 2395/5"25432265Ústí nad Labem, SNP 2394/3, PSČ 40011
1933206"STAVREMO s. r. o." v likvidaci61246034Praha 5, Podbělohorská 739, PSČ 15000
408382"SVAKO, spol. s r.o."60754672Cihelní 128/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
265730<<DAYUR Company>>, s.r.o.27902129Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000
28252481. jihočeská finanční, a.s.60827874České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 37027
20763041. Průkopnická s.r.o.28961170Ondříčkova 2416/42, Vinohrady, 130 00 Praha 3
26456551. Silas, a.s. "v likvidaci"19015046nám. Svobody 526, 739 61 Třinec
2627656100+1 a.s.60196441Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám 5/317, PSČ 12000
8688172. jihočeská finanční, a.s.60070854Žernovická 257, 383 01 Prachatice

Související osoby

#NázevICOAdresa
472817ABAZA MARIE70544964Na Celné 708/2, 15000 Praha
943855ABERLE MICHAL47042524Ořechová 451, 25168 Kamenice
160930ABRAHÁM JAROSLAV18361200Puškinova 4284/32, 46601 Jablonec nad Nisou
404591ABRAHAM PAVEL74655728Aldašínská 350, 28166 Jevany
569472ABRAHAMOVÁ MIROSLAVA64687490Horská 17, 54302 Vrchlabí
636339ABRHAM JAN6059881628. října 1459, 27309 Kladno
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
85771ABSOLON ZDENĚK64275213Družstevní 1626/80, 59401 Velké Meziříčí
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
145576ADAM IVO66551056Jana Blahoslava 923/4, 66491 Ivančice
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
60137ADAM JOSEF40451666Slepá 1323/26, 61300 Brno
550501ADAM LIBOR60847867Nad cihelnou 1294, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
363666ADAM MICHAL74533134Větrná 1384/6, 66491 Ivančice
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
87803ADAM VLASTIMIL12578151Písnická 753/46, 14200 Praha
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
289311ADAMEC KAREL73081655K Myslivně 332, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
121713ADAMEC MAREK49387529Nad přehradou 406, 10900 Praha
251768ADAMEC VLADIMÍR10357581Ke Sv. Jiří 1191/34, 31200 Plzeň
161244ADAMEC ZDENĚK15238890Husova 9/10, 68201 Vyškov
27720ADÁMEK ALEXANDER61095214Nad údolím 524/17A, 14700 Praha
272292ADÁMEK DAVID76107248Habrovská 616, 19014 Praha
390267ADÁMEK DAVID76107248Habrovská 616, 19014 Praha
798052ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
6630522 Digital s.r.o.24220281Durychova 101/66, 14200 Praha
456423A.C.R. - ATHOS, s.r.o.26690667Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
3091169ABI Special Facility Management a.s.28922662Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
2426367ABOXS Communications s.r.o.26433362Durychova 101/66, 14200 Praha
2827736ABY servis, s.r.o.28984030Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
2848082ACER Computer GmbH - organizační složka68382740Praha, 14200, Lhotka, Novodvorská, 1010/14
1386137ACLT, s.r.o.24288616Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
717221AD VISION, s.r.o.27150801Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
2665264AGROCREDIT, a.s. v likvidaci25542524Praha, 14201, Lhotka, Durychova, 101
1640402AIRnano s.r.o.24854441Durychova 101/66, 14200 Praha
3305970ALKOCHEM a.s.27438457Durychova 101/66, 14200 Praha
1799264AMADET Jenštejn s.r.o.5081521Durychova 101/66, 14200 Praha
3030479AMADET Jesenice s.r.o.4936825Durychova 101/66, 14200 Praha
2470764AMADET Roztoky, a.s.27600165Durychova 101/66, 14200 Praha
2989024AMADET a.s.5657121Durychova 101/66, 14200 Praha
1991703ARLETA, spol. s r.o.26145006Durychova 101/66, 14200 Praha
1616874AZ-NEM GROUP CZ s.r.o.24173614Durychova 101/66, 14200 Praha
2282081Asociace forenzního identifikačního značení z.s.3787851Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
1147155Asociace průmyslové bezpečnosti72566710Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
2351189Aurex Holding, s.r.o.27088286Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha 4
2776802BB Pharma a.s.45272450Durychova 101/66, 14200 Praha
2337348BEACHVOLEJBALOVÁ AKADEMIE z.s.22757121Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4
2414292BETA TIP, s.r.o.25092162Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
1374048BOHEMIA DOPRAVNÍ, s.r.o.25777548Durychova 101/66, 14200 Praha
640368BORCA, spol. s r.o.26136759Durychova 101/66, 14200 Praha

Fyzické osoby v okolí