ELTODO, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ELTODO, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1573. Její identifikační číslo je 45274517

Výpis z obchodního rejstříku ELTODO, a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1573

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: t3vcec7

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výkon zeměměřických činností
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy,...
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Ostraha majetku a osob
Činnost technických poradců v oblasti autodopravy
Reklamní činnost a marketing
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
Technické činnosti v dopravě
Správa a údržba nemovitostí
Údržba a opravy výrobků letecké techniky
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zprostředkování služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Činnost technických poradců v oblasti letištní techniky
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Realitní činnost
Provozování solárií
Hostinská činnost
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Manikura
Kosmetické služby
Zámečnictví, nástrojářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Ubytovací služby
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní...
Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava
Kovovýroba
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru...
Provádění geologických prací
Zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby
Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
Pronájem speciálního železničního vagónu UAAI vč. doprovodného...
Silniční motorová doprava osobní
Provádění trhacích a ohňostrojných prací
Nákup zbraní-nepřímostřílných pro nastřelování a střeliva, jejich...
Ubytovací služby v hotelích, penzionech, chatových osadách ...
Provádění bytových a občanských staveb
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Reprografická činnost
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Elektroinstalatérství
Zprostředkovatelská činnost v oboru elektro
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Poradenská činnost v oblasti projektů elektro.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží,...
Pronájem motorových vozidel, mechanismů a základních prostředků
Revize elektrických zařízení
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění...
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Opravy silničních vozidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektování elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro inženýrské...

Adresa společnosti

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 14200 Praha

Adresy: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
od 09. 07. 2015
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
od 11. 10. 2000 od 09. 07. 2015
Praha 2, Gorazdova 24, PSČ 12800
od 06. 05. 1992 od 11. 10. 2000

Skutečnosti

  Společnost ELTODO, a.s. jako nástupnická společnost převzala v důsledku fúze sloučením jmění společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., se sídlem Praha 4 - Lhotka,Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 282 33 468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134163, která v důsledku fúze sloučením zanikla bez likvidace.
od 30. 04. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
od 30. 04. 2014

  - Mimořádná valná hromada určuje, že obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257, je hlavním akcionářem společnosti ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 45274517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573. Obchodní společnost ELTODO, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 27945651 při prezenci doložil, že je majitelem 992 575 akcií emitenta ELTODO EG, a.s., s nimiž je spojeno hlasovací právo, o souhrnné jmenovité hodnotě 198.515.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 99,6 %. Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.- Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257 doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry RSJ Invest, a.s. (se sídlem v Plzni, Keřová č. 7, IČ 00884855, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 932), že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním mimořádné valné hromady.- Mimořádná valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257, za podmínek stanovených ust. § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.- Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 200,- Kč činí 1.250, 78 Kč (slovy jeden tisíc dvě stě padesát korun českých sedmdesát osm haléřů). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 35/Z/2007 ze dne 29. října 2007 znaleckého ústavu Euro-Trend, s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, IČ: 61500542 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou národní bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem předchozí souhlas pod č.j. Sp/544/398/2007, 2007/19236/540 ze dne 19.11.2007, právní moc ze dne 19.11.2007.- Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti. Jménem společnosti převezme akcie obchodník s cennými RSJ Invest, a.s. (se sídlem v Plzni, Keřová č. 7, IČ 00884855, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 932), a to v pražské provozovně na adrese Wratislavský palác, Tržiště 13, 118 00 Praha 1, každé pracovní pondělí a středu od 9,00 do 12,00 hod. a od 14, 00 do 17,00 hod. Jiný termín lze sjednat po telefonické dohodě na č. +420 257531234. Výplatu protiplnění provede rovněž obchodník s cennými papíry RSJ Invest, a.s.
od 18. 01. 2008 od 16. 06. 2008

  Smlouvou o fúzi ze dne 6.6.2007 došlo ke sloučení, kdy na společnost s obchodní firmu ELTODO EG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ELTODO Power, s.r.o. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01, IČ: 25723332.
od 09. 07. 2007

  Smlouvou o fúzi ze dne 6.6.2007 došlo ke sloučení, kdy na společnost s obchodní firmu ELTODO EG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ENEST, s.r.o. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01, IČ: 64791327.
od 09. 07. 2007

  Smlouvou o fúzi ze dne 6.6.2007 došlo ke sloučení, kdy na společnost s obchodní firmu ELTODO EG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ELTODO Ostrava, s.r.o. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 153/45, PSČ 706 00, IČ: 61974137.
od 09. 07. 2007

  Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společti ACTUAL Plus Praha, a.s., se sídlem 142 00 Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ 257 85 443.Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti: ELTODO Parking, s.r.o., se sídlem 142 00 Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ 618 57 220.Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti: KATES spol. s r.o., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Dobrovského 209, IČ 474 72 103.Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti: ELEXA spol. s r.o., se sídlem 417 61 Bystřany, Máchovy sady 302, IČ 473 11 100.
od 30. 06. 2005

  Smlouvou o fúzi ze dne 11.9.2001 přešlo na společnost jměnízanikající společnosti ELTODO, a.s. se sídlem Novodvorská1010/14, Praha 4, IČ: 64949982.
od 31. 12. 2001

  Základní jmění společnosti je rozděleno na 346 392 akcie namajitele po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty.
od 14. 03. 1997 od 31. 12. 2001

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního záko-níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí32., na který přešel majetek státní organizace ve smyslu§11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.
od 06. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 06. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku České energetické závody, Praha.
od 06. 05. 1992

  Základní jmění společnosti činí 346 392 000,- Kčs(slovy:třistačtyřicetšestmilionů třistadevadesátdvatisíc korunčeskoslovenských).
od 06. 05. 1992

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 346 391akcií na majitele po 1000,- Kčs Jmenovité hodnoty a na1 akcii na jméno jmenovité hodnoty 1000,- Kčs (akcie sezvláštními právy státu).
od 06. 05. 1992 od 14. 03. 1997

Akcie

Počet: 996 162 ks v hodnotě: 200 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 09. 2016

Počet: 996 162 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 07. 2010 od 22. 09. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: Centrum Novodvorská, a.s.

IČO: 27945651

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 2008 od 06. 12. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ELTODO ADVISORY, s.r.o.

IČO: 5002737

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2016


Název/Jméno: POVEJŠIL LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 2016


Název/Jméno: MOLNÁROVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2015 od 03. 03. 2016
Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2012 od 22. 12. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 2009 od 30. 10. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2009 od 08. 09. 2009
Prokura - prokurista
od 12. 08. 2002 od 10. 07. 2009


Název/Jméno: SADÍLEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 12. 2015 od 27. 05. 2016
Dozorčí rada - předseda
od 30. 10. 2012 od 22. 12. 2015


Název/Jméno: BERAN LADISLAV

IČO: 40130703

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2014 od 04. 08. 2015


Název/Jméno: VOHRYZKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 2015 od 03. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2014 od 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 10. 2012 od 03. 12. 2014


Název/Jméno: HARICLIA MONA SANDESCU

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 12. 2014 od 09. 07. 2015


Název/Jméno: HAMPL LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 12. 2014 od 09. 07. 2015


Název/Jméno: HÁJEK LIBOR

IČO: 48272981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2014 od 03. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 10. 2012 od 03. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 2006 od 30. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 31. 12. 2001 od 25. 07. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 12. 12. 2001 od 31. 12. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 1999 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: POKORNÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2012 od 09. 07. 2015


Název/Jméno: VEVERKA JAROSLAV

IČO: 68853998

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2012 od 30. 09. 2014


Název/Jméno: VAŠUT MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2009 od 30. 09. 2014


Název/Jméno: ŘEHÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 10. 2012 od 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2009 od 30. 10. 2012


Název/Jméno: STEJSKAL STANISLAV

IČO: 68143346

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 10. 2012 od 09. 07. 2015


Název/Jméno: MÜLLER KAREL

IČO: 61418391

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 10. 2012 od 03. 12. 2014


Název/Jméno: PERINGER FRANTIŠEK

IČO: 15553612

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2002 od 30. 10. 2012


Název/Jméno: LAŇKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2006 od 30. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 08. 2002 od 25. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 2001 od 12. 08. 2002


Název/Jméno: HESS JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 05. 2011 od 15. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 01. 2005 od 26. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 12. 2001 od 31. 12. 2001


Název/Jméno: MOTLÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 2010 od 30. 10. 2012


Název/Jméno: MAHN LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 03. 2009 od 17. 06. 2009


Název/Jméno: KNEPROVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 08. 2007 od 05. 11. 2010


Název/Jméno: PŘIBYL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 02. 12. 2002 od 30. 03. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 31. 12. 2001 od 02. 12. 2002


Název/Jméno: RAFAJ JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 02. 12. 2002 od 10. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 od 02. 12. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 1999 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: CRDLÍK JAN

IČO: 3490289

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 01. 2005 od 04. 11. 2014


Název/Jméno: JEDLIČKOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 12. 2002 od 15. 08. 2007


Název/Jméno: HAVLÍČEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2002 od 25. 07. 2006


Název/Jméno: POVEJŠIL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 2004 od 10. 07. 2009


Název/Jméno: KABELE STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 12. 2002 od 24. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 08. 2002 od 02. 12. 2002


Název/Jméno: KOVAŘÍK LUBOMÍR

IČO: 67731643

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 02. 12. 2002 od 07. 01. 2005


Název/Jméno: DVOŘÁK LUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 08. 2002 od 07. 01. 2005


Název/Jméno: NOVÁK VLADIMÍR

IČO: 15285847

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2002 od 02. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 31. 12. 2001 od 12. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 11. 1999 od 31. 12. 2001


Název/Jméno: ZOUBEK JAN

IČO: 44731850

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 od 30. 09. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: HRSTKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 10. 2000 od 31. 12. 2001


Název/Jméno: CTIBOR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 11. 1999 od 27. 10. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 09. 09. 1999


Název/Jméno: HLINOVSKÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 11. 1999 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: Wanec Pick

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1998 od 01. 11. 1999


Název/Jméno: KUNST JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 05. 1998 od 01. 11. 1999


Název/Jméno: JANDA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 od 01. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1997 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: FRIDRICH LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 od 09. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: BUDINSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 od 01. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 03. 1997 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: PETRÁŇOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 od 01. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 od 06. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: BUKAČ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 1998 od 09. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 1997 od 07. 01. 1998


Název/Jméno: ŠINOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1997 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: PETRŮ JOSEF

IČO: 16392329

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 1997 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: VOCÍLKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: HLAVÁČEK OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 1995 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: KOUTNÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 1995 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: KUČERA JAKUB

IČO: 88595480

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: HRABÁNEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 01. 1995 od 14. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: HÁJEK PAVEL

IČO: 41143086

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 1995 od 19. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 1993 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: CIBULA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 1995 od 19. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 1993 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: HOLEČEK RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 1995 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: VOSTRÝ BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 01. 1995 od 14. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 1993 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: BENEŠ JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 11. 1993 od 14. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 12. 11. 1993


Název/Jméno: MATĚJČKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 1993 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: ONDRÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 1993 od 14. 03. 1997


Název/Jméno: NEUMAIER IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 1993 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: DLOUHÝ PETR

IČO: 75859092

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 1993 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: BOŠKOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: VELEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 12. 11. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 07. 2015


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 09. 2014


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 07. 2011

Odpovědní zástupci: 236490


Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 02. 2010

Odpovědní zástupci: 236473


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 2007

Odpovědní zástupci:


Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny leteckých pozemních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 05. 2007

Odpovědní zástupci: 236467

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 04. 2005


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 04. 2005

Odpovědní zástupci: 236492


Činnost technických poradců v oblasti autodopravy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 04. 2005

Obory činnosti: - autodopravy
od 05. 04. 2005 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 04. 2005

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 05. 04. 2005 od 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 05. 04. 2005 od 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 05. 04. 2005 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 2004

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti technických věd
od 13. 07. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 06. 2003

Obory činnosti: - prověřování tras pro nadměrné náklady
od 09. 06. 2003 od 30. 06. 2008
- provozování garáží
od 09. 06. 2003 od 30. 06. 2008
- dopravní značení
od 09. 06. 2003 od 30. 06. 2008
- provozování parkovišť
od 09. 06. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 236531

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 05. 2003

Obory činnosti: - úklid bytových a nebytových prostor
od 29. 05. 2003 od 30. 06. 2008
- čištění oken
od 29. 05. 2003 od 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 29. 05. 2003 od 30. 06. 2008
- čištění budov
od 29. 05. 2003 od 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 29. 05. 2003 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba a opravy výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 06. 2002

Odpovědní zástupci: 236473

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 05. 2002

Obory činnosti: - poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 16. 05. 2002 od 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 16. 05. 2002 od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 16. 05. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 236475

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 05. 2002

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 16. 05. 2002 od 30. 06. 2008
- v dopravě
od 16. 05. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 05. 2002

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 13. 05. 2002 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 13. 05. 2002 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 13. 05. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 236474

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2002

Odpovědní zástupci: 236476

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti letištní techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 2002

Obory činnosti: - letištní techniky
od 05. 04. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 2002

Obory činnosti: - stavební dozor
od 05. 04. 2002 od 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 05. 04. 2002 od 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 05. 04. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 2002

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 05. 04. 2002 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 05. 04. 2002 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 05. 04. 2002 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 05. 04. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování solárií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Odpovědní zástupci: 236475

Přerušení: od 20. 01. 2003 od 28. 05. 2003

Zánik oprávnění:28. 05. 2003


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 20. 01. 2003 od 28. 05. 2003

Zánik oprávnění:28. 05. 2003


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Odpovědní zástupci: 236475

Přerušení: od 20. 01. 2003 od 28. 05. 2003

Zánik oprávnění:28. 05. 2003


Manikura

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Přerušení: od 20. 01. 2003 od 28. 05. 2003

Zánik oprávnění:28. 05. 2003


Kosmetické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Odpovědní zástupci: 236473

Přerušení: od 20. 01. 2003 od 28. 05. 2003

Zánik oprávnění:28. 05. 2003


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Odpovědní zástupci: 236487


Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 02. 2002

Obory činnosti: - mechanoterapeutických pomůcek
od 08. 02. 2002 od 23. 04. 2003
- nástrojů a pomůcek pro lékařské nebo veterinární účely
od 08. 02. 2002 od 23. 04. 2003
- lékařského nebo veterinárního zařízení
od 08. 02. 2002 od 23. 04. 2003
- elektrodiagnostických aparatur
od 08. 02. 2002 od 23. 04. 2003

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 02. 2002

Obory činnosti: - poradenství v oblasti hardware
od 08. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 08. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 08. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 08. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 08. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- pronájem software
od 08. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- implementace software
od 08. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 236479

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 07. 2001

Odpovědní zástupci: 236476

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 09. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 236487

Zánik oprávnění:08. 08. 2001


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 06. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 06. 1995


Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 236476

Zánik oprávnění:10. 12. 1994


Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 236476

Zánik oprávnění:10. 12. 1994


Kovovýroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:08. 08. 2001


Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrská geologie

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:18. 02. 1997


Provádění geologických prací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 01. 02. 2000 od 08. 08. 2001

Zánik oprávnění:08. 08. 2001


Zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 236486

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 56028

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem speciálního železničního vagónu UAAI vč. doprovodného personálu za účelem přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek vč. ložných manipulací po železnici, a to jak vnitrostátní, tak i zahraniční

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 02. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:07. 04. 1997


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 11. 1993


Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 11. 1994


Nákup zbraní-nepřímostřílných pro nastřelování a střeliva, jejich provozování, prodej, přeprava a znehodnocování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 236485

Přerušení: od 31. 10. 2000 od 08. 08. 2001

Zánik oprávnění:08. 08. 2001


Ubytovací služby v hotelích, penzionech, chatových osadách (rekreační zařízení) včetně hostinské činnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:08. 12. 2000


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Zánik oprávnění:16. 04. 1997


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Obory činnosti: - rozvaděčů nízkého napětí
od 21. 05. 2002 od 30. 06. 2008
- kabelů, vodičů a lamel
od 21. 05. 2002 od 30. 06. 2008
- galvanických článků a baterií
od 21. 05. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci: 236480

Zánik oprávnění:04. 07. 2002


Reprografická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci: 236474

Přerušení: od 01. 09. 1999 od 08. 08. 2001

Zánik oprávnění:08. 08. 2001


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:16. 04. 1997


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci: 236481

Zánik oprávnění:16. 04. 1997


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci: 236481

Zánik oprávnění:07. 03. 1997


Zprostředkovatelská činnost v oboru elektro

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti projektů elektro.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci: 236483

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného zák.č.455/91 Sb., a jeho přílohami

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci: 236483

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem motorových vozidel, mechanismů a základních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci: 236531

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci: 236479

Zánik oprávnění:07. 03. 1997


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Zánik oprávnění:23. 06. 1997


Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Zánik oprávnění:23. 06. 1997


Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 01. 02. 2000 od 08. 08. 2001

Zánik oprávnění:08. 08. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Zánik oprávnění:21. 05. 2002


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci:


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1992

Obory činnosti: Činnost technických poradců v oblasti autodopravy
od 04. 04. 2005 od 25. 03. 2009
Reklamní činnost a marketing
od 04. 04. 2005 od 25. 03. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
od 12. 07. 2004 od 25. 03. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 09. 06. 2003 od 25. 03. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 28. 05. 2003 od 25. 03. 2009
Zprostředkování služeb
od 15. 05. 2002 od 25. 03. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 15. 05. 2002 od 25. 03. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 13. 05. 2002 od 25. 03. 2009
Činnost technických poradců v oblasti letištní techniky
od 03. 04. 2002 od 25. 03. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 03. 04. 2002 od 25. 03. 2009
Realitní činnost
od 03. 04. 2002 od 25. 03. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 06. 02. 2002 od 25. 03. 2009
Ubytovací služby
od 27. 09. 1995 od 25. 03. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby
od 14. 04. 1993 od 25. 03. 2009
Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
od 14. 04. 1993 od 25. 03. 2009
Poradenská činnost v oblasti projektů elektro.
od 29. 06. 1992 od 25. 03. 2009
Inženýrská činnost ve stavebnictví
od 29. 06. 1992 od 25. 03. 2009
Pronájem motorových vozidel, mechanismů a základních prostředků
od 29. 06. 1992 od 25. 03. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oboru elektro
od 29. 06. 1992 od 25. 03. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného zák.č.455/91 Sb., a jeho přílohami
od 29. 06. 1992 od 25. 03. 2009
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 29. 06. 1992 od 25. 03. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 06. 05. 1992 od 25. 03. 2009

Odpovědní zástupci:


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro inženýrské, průmyslové, bytové a občanské stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 03. 1992

Odpovědní zástupci: 1045416

Zánik oprávnění:16. 04. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45274517

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2080953Allgemeine Immobilien Verwaltung, spol. s r.o.62584413Letenské sady 1500/80, 17000 Praha - vlastník
589768Českomoravská energetická, a.s.26442736Praha, 14201, Lhotka, Novodvorská, 1010/14 - vlastník
1939848DYNASIG, spol.s r.o.63473208Kohoutovická 610/116, 64100 Brno - vlastník
1415441ELTODO dopravní systémy s.r.o.28233468Novodvorská 1010/14, 14200 Praha - vlastník
2355309ELTODO dopravní systémy s.r.o.25755811Praha, 14201, Lhotka, Novodvorská, 1010/14 - vlastník
1713841ELTODO Investment, s.r.o.28182766Praha, 14201, Lhotka, Novodvorská, 1010/14 - vlastník
1033152ELTODO Louny, s.r.o.25042092Louny, 44001, , Poděbradova, 2384 - vlastník
3456817ELTODO Národní dům, s.r.o.26393425T. G. Masaryka 1088/24, 36001 Karlovy Vary - vlastník
3337025ELTODO-CITELUM, s.r.o.25751018Novodvorská 1010/14, 14200 Praha - vlastník
3314249Energovod CZ, a.s.4155637Novodvorská 1010/14, 14200 Praha - vlastník
599573ENEST, s.r.o.64791327Praha, 14201, Lhotka, Novodvorská, 1010/14 - vlastník
1324349Nadace ÚAMK pro bezpečnost silničního provozu27244890Na strži 1837/9, 14000 Praha - statutární orgán
2058808Národní dům provozní, s.r.o.3472221T. G. Masaryka 1088/24, 36001 Karlovy Vary - vlastník
152510PUBLICITARIA Praha, spol. s r.o.47123397Matěchova 127/3, 14000 Praha - vlastník
2176249Střední škola průmyslové elektrotechniky Stodůlky, s.r.o.49966405Plzeňská 39/117, 15000 Praha - vlastník
1593181Vegacom a.s.25788680Novodvorská 1010/14, 14200 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
346254PEOPLE ASSOCIATION o.p.s.22663045Jílová 1913/14, 70200 Ostrava
97590A G A R I C U S spol. s r.o.45358664Pod Továrnou 587, 33151 Kaznějov
116571ADH, Zpracování kovů společnost s r.o.47718021Osek u Rokycan, PSČ 338 21
117271AFK ATLANTIC, spol. s r.o., Lázně Bohdaneč60931850Kosinova 282, 53341 Lázně Bohdaneč
145712AMBRA - Invest, s.r.o.25375636Nádražní 289, 73925 Sviadnov
68199AUDILA s.r.o.2594268947, 53352 Staré Hradiště
152127AUTORITY s.r.o.25766864Prvního pluku 320/17, 18600 Praha
127178AVE komunální služby a.s.63483360U Vlečky 592, 66442 Modřice
9946AWT SPEDI-TRANS s.r.o.25095269Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vladislavova, 1390/17
158497Azelis Czech Republic s.r.o.25637371Evropská 2588/33a, 16000 Praha
57370BASE CAMP s.r.o.27628272Pobřežní 620/3, 18600 Praha
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
114255Bytové družstvo Košíře, Mikšovského 97626462893Mikšovského 976/6, 15800 Praha
134951Bytové družstvo Kutilova 306762410903Kutilova 3067/12, 14300 Praha
181018Bytové družstvo Sartoriova 27/1127064549Sartoriova 27/11, 16900 Praha
99845Bytové družstvo Sportovní 32O425656449Sportovní 3204, 27601 Mělník
87954CANDY, spol. s r. o.60108355Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, PSČ 530 06
55256CLAUDIA, spol. s r.o.44964498128, 66902 Havraníky
119517CLIP s.r.o.60462680Šípková 1878/11, 25101 Říčany
54246Combinatorica o.p.s.27793958Hradecká 646/4, 74601 Opava
151619COQUA, spol. s r.o.26432447Křižíkova 23/48b, 18600 Praha
103264CREO77 a.s.27671135Chudenická 1059/30, 10200 Praha
110694ČEPL, s.r.o.25097601K Nedvězí 107, 10400 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
173060Česká průmyslová a.s. "v likvidaci"43871658Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1011180„Střelecký klub EUROPROTECT”22610588Durychova 101/66, 14200 Praha
6630522 Digital s.r.o.24220281Durychova 101/66, 14200 Praha
456423A.C.R. - ATHOS, s.r.o.26690667Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
3091169ABI Special Facility Management a.s.28922662Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
2426367ABOXS Communications s.r.o.26433362Durychova 101/66, 14200 Praha
2827736ABY servis, s.r.o.28984030Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
1386137ACLT, s.r.o.24288616Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
717221AD VISION, s.r.o.27150801Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
2665264AGROCREDIT, a.s. v likvidaci25542524Praha, 14201, Lhotka, Durychova, 101
1640402AIRnano s.r.o.24854441Durychova 101/66, 14200 Praha
3305970ALKOCHEM a.s.27438457Durychova 101/66, 14200 Praha
2989024AMADET a.s.5657121Durychova 101/66, 14200 Praha
1799264AMADET Jenštejn s.r.o.5081521Durychova 101/66, 14200 Praha
3030479AMADET Jesenice s.r.o.4936825Durychova 101/66, 14200 Praha
2470764AMADET Roztoky, a.s.27600165Durychova 101/66, 14200 Praha
1991703ARLETA, spol. s r.o.26145006Durychova 101/66, 14200 Praha
2282081Asociace forenzního identifikačního značení z.s.3787851Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
1147155Asociace průmyslové bezpečnosti72566710Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
1616874AZ-NEM GROUP CZ s.r.o.24173614Durychova 101/66, 14200 Praha
2776802BB Pharma a.s.45272450Durychova 101/66, 14200 Praha
1240603Beachvolejbalová škola Praha, z.s.22757147Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
2414292BETA TIP, s.r.o.25092162Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
1374048BOHEMIA DOPRAVNÍ, s.r.o.25777548Durychova 101/66, 14200 Praha
592606Bohemia Investment Prague s.r.o.28517865Durychova 101/66, 14200 Praha
640368BORCA, spol. s r.o.26136759Durychova 101/66, 14200 Praha

Fyzické osoby v okolí