EMPRESA MEDIA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem EMPRESA MEDIA, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6907. Její identifikační číslo je 26418011

Výpis z obchodního rejstříku EMPRESA MEDIA, a.s.

Datum zápisu: 13. 12. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6907

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: mpigpik

Předmět podnikání: Reklamní činnost a marketing
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 07. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 15. 09. 2014

  Jediný akcionář navrhovatele rozhodl dne 20.12.2013 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše Kč 1,000.000, - o částku Kč 19,000.000,- na novou výši základního kapitálu Kč 20,000.000,-, a to upsáním nových akcií peněžitým vkladem, a to úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti bude kryt emisí nových akcií, přičem nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, v počtu 190 ks, ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každé jednotlivé akcie a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, dle ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.Emisní kurz každé nově upisované akcie činí Kč 100.000,-; emisní kurz všech 190 kusů akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu tedy činí Kč 19,000.000,-, bez emisního ažia.Jediný akcionář upíše akcie ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, se stanoví, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Mikuleckého 1309/4, Braník, 147 00 Praha 4, ve lhůtě 15 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, s tím, že návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií, doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, do 15 dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kurzu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky upisovatele, tj. jediného akcionáře společnosti, tedy společnosti JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, vůči společnosti až do výše Kč 19,000.000,- proti pohledávce společnosti vůči obchodní společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, na splacení emisního kurzu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu.Umožňuje se započtení pohledávky upisovatele, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, až do výše Kč 19,000.000,- vůči společnosti vzniklé ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností GENERRA LIMITED, se sídlem Nikósie, Arch. Makariou III, XENIOS COMMERCIAL CENTER, 6th floor, Flat/Office 603, Kyperská republika, identifikační číslo 104318, jednající prostřednictvím GENERRA LIMITED, organizační složka, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, IČ: 248 01 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve vložce 74505, oddíl A, jako postupitelem na straně jedné a jediným akcionářem, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, jako postupníkem na straně druhé, dne 12.12.2013, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky postupitele vůči společnosti, vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 22.9.2011, na základě které poskytoval postupitel společnosti půjčky peněžních prostředků, přičemž postupovaná pohledávka sestává z těchto jednotlivých dílčích půjček peněžních prostředků:- dne 6.6.2013 půjčena částka ve výši Kč 2,000.000,-- dne 26.6.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,700.000,-- dne 12.7.2013 půjčena částka ve výši Kč 5,600.000,-- dne 13.8.2013 půjčena částka ve výši Kč 4,500.000,-- dne 13.8.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,300.000,-- dne 10.9.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,800.000,-- dne 16.9.2013 půjčena částka ve výši Kč 2,100.000,-tedy v celkové výši Kč 19,000.000,-. a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše Kč 19,000.000,-.S ohledem na to, že emisní kurz akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky upisovatele, tj. jediným akcionářem, tedy společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, vůči společnosti až do výše Kč 19,000.000,- proti pohledávce společnosti vůči společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, na splacení emisního kurzu 190 ks nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:Návrh Smlouvy o započtení, připravený společností, bude za účelem seznámení se s jejím obsahem k dispozici jedinému akcionáři, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií. k uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15. dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření příslušné smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem, tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení, tj. až do výše Kč 19,000.000,-.
od 27. 01. 2014 od 14. 02. 2014

  Smlouvou o prodeji podniku ze dne 2.7.2012 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.8.2012 od společnosti MF 7 a.s., IČ: 247 72 429, se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podniku, který se týká vydávání a distribuce týdeníku "7 SEDMIČKA".
od 10. 10. 2012

  Smlouvou o prodeji podniku ze dne 22.12.2011 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.1.2012 od společnosti Stanford a.s., IČ 257 98 031, se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, tvořící podnik a týkající se vydávání týdeníku "Profit" a magazínu "Český export".Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 2.7.2012 prodala EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.8.2012 soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podniku, týkající se vydávání a distribuce týdeníku "Profit" společnosti Mladá fronta a.s., IČ 492 40 315, se sídlem Praha 4, Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00.
od 05. 09. 2012

  Smlouvou ze dne 23.9.2011 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.10.2011 část podniku Mediacop s.r.o.,IČ 257 70 152, Praha 1, Panská 890/7, PSČ 110 00, která představuje soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, patřící Mediacop s.r.o. a týkající se vydávání týdeníků"Týden", "PC Tuning" a "Instinkt" nebo které vzhledemke své povaze mají tomuto účelu sloužit.
od 26. 10. 2011

Akcie

Počet: 200 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 02. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 02. 2002 od 14. 02. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 12. 2000 od 20. 02. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: ADVERTISING JALUMONA

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 10. 2011 od 01. 03. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ČÁPOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2013 od 16. 08. 2016


Název/Jméno: SOUKUP JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2010 od 26. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 02. 2002 od 23. 04. 2010


Název/Jméno: TVRDÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 08. 2016


Název/Jméno: HRDÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 09. 2014 od 01. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2013 od 15. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předsedkyně představenstva
od 10. 10. 2012 od 29. 05. 2013


Název/Jméno: SOUKUPOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 16. 11. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 10. 2011 od 16. 11. 2012


Název/Jméno: DOUBEK FILIP

IČO: 86636006

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2010 od 26. 10. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 20. 02. 2002 od 23. 04. 2010


Název/Jméno: NACHTIGALL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2013 od 15. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2011 od 29. 05. 2013


Název/Jméno: BOHÁČOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2012 od 29. 05. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 04. 2010 od 16. 11. 2012
Dozorčí rada - člen
od 17. 03. 2003 od 23. 04. 2010


Název/Jméno: JELÍNKOVÁ KATEŘINA

IČO: 65673107

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2011 od 15. 09. 2014


Název/Jméno: GINZELOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 12. 2011 od 10. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 2011 od 22. 12. 2011


Název/Jméno: Maria Haydee Mourenza Gonzales

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 10. 2011 od 22. 07. 2013


Název/Jméno: TLAMICHOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2010 od 26. 10. 2011


Název/Jméno: FIALOVÁ VĚRA

IČO: 73745383

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2010 od 26. 10. 2011


Název/Jméno: STANOVSKÁ PETRA

IČO: 88523985

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2010 od 26. 10. 2011


Název/Jméno: GRECKÁ IVETA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2007 od 23. 04. 2010


Název/Jméno: BÍLÝ TOMÁŠ

IČO: 61333271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 02. 2002 od 23. 04. 2010


Název/Jméno: KADLEC ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 2002 od 11. 04. 2007


Název/Jméno: PAFKO PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 23. 04. 2010


Název/Jméno: MAŤÁTKO VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 04. 12. 2002


Název/Jméno: TAJČ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 23. 04. 2010


Název/Jméno: SOJKA OTOKAR

IČO: 61293571

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 04. 12. 2002


Název/Jméno: HOŘEJŠ PETR

IČO: 41715144

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2002 od 23. 04. 2010


Název/Jméno: SLÁMA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 02. 2002 od 23. 04. 2010


Název/Jméno: HOSPODÁR MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 12. 2000 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: HOSPODÁROVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 12. 2000 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: GLUČOVÁ LUCIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 12. 2000 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: STRAKOVÁ LENKA

IČO: 48552470

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 12. 2000 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: JANUSOVÁ VALÉRIA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 12. 2000 od 20. 02. 2002


Název/Jméno: PETRŽELKOVÁ VENDULA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 12. 2000 od 20. 02. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 45823

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 45823

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 45823

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 45823

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 45823


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26418011

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:22. 09. 2011

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
74711. Sure Credit, a.s. v likvidaci26417511Praha, 11000, Staré Město, Rytířská, 8/č.p. 409
99016124 communication, s.r.o.28416961Prha 9 - Satalice, K Cihelně 679, PSČ 190 15
4475093G, v.o.s. "v likvidaci"49709151Praha, 18200, Kobylisy, Ke Stírce, 1766/5
402141A & M PARTNERS, a.s. v likvidaci26132010Argentinská 286/38, 17000 Praha
869469ABBEYSHIRE, a.s.26443945Trojanova 2022/12, 12000 Praha
797931ABOYNE, a.s.2643529251, 58233 Dolní Město
811348Accordion, a.s.26179776Antala Staška 510/38, 14000 Praha
813179AgencyOne, s.r.o.27495205Humpolecká 1576, 58001 Havlíčkův Brod
723782Albatros, Nakladatelství pro děti a mládež, zbytkový podnik v likvidaci23141Praha, 11000, , Na Perštýně, 1
773135ALZ, a.s. v likvidaci26424339Pardubice, Smilova 5, PSČ 530 01
371261AMADEUS CV a.s.26482355Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
1017173Ambra Pharm, s.r.o.25969064Hradec Králové, U Kavalírů 636, PSČ 500 03
186108ARCADA INVEST, a.s.26185563Táboritská 1000/23, 13000 Praha
944650ARCHA NADĚJE,o.p.s.28914562Mikuleckého 1311/8, 14700 Praha
33809Aries - CZ s.r.o.45807272Valchařská 24/36, 61400 Brno
776407AST GROUP a.s.61672335Nádražní 2967/93, 70200 Ostrava
488065AUTO KS s.r.o.28078381K. Šatala 163/3, 37010 České Budějovice
113527Autocheck s.r.o.26177587Na příkopě 859/22, 11000 Praha
279288B4 Premium s.r.o.3200841Hlubinská 1378/36, 70200 Ostrava
644365BELTIMPEX s.r.o.25631250148, 68712 Částkov
279404BEMARMARA CONSULTING, a.s.26417936Černoleská 1930, 25601 Benešov
970400Beta engineering, s.r.o. v likvidaci44848021Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Vlkova, 24
18062BETAS MORAVIA akciová společnost13690540Brněnská 619/59a, 69501 Hodonín
122928BRAXTON INVEST s.r.o., v likvidaci27159591Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
76959Bytové družstvo domu 44625366769nábřeží Svazu protifašistických bojovník 446/16, 70800 Ostrava

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1940055"ARKAZAS" v.o.s.25795058Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
3346261"SuperTeko", v.o.s.25799843Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
1907869+PLUStech, s.r.o. v jazyce českém, +PLUStech, G.m.b.H. v jazyce německém, +PLUStech, L.T.D. v j60488468Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha
1050717ACC Holding akciová společnost ACC Holding a.s.61859389Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha
310234ACC-ARIUN s.r.o.65416503Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha
2738244AJZBERG spol. s.r.o. v likvidaci26167565Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
113076AMK INVEST s.r.o. v likvidaci48036391Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha
955638ANAKONDA - 5L spol. s r.o. v likvidaci26117959Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
2345093BINGO STAV GROUP v.o.s.26737353Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha
3327602CS HALUVO, s.r.o. v likvidaci25054848Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha
442636Česká brankářská škola26535726Mikuleckého 1584/1, 14700 Praha
2412682EMPRESA MEDIA NEWS, s.r.o.4002318Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
2562638EMPRESA MEDIA, a.s.26418011Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
2511363F.S.T. s.r.o.25697501Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
493987GLOBEX INTERNATIONAL, s.r.o. v jazyce českém, Globex International, G.m.b.H v jazyce německém, 60489065Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha
982606Hockey Club Kobra Praha z.s.389838Mikuleckého 1584/1, 14700 Praha
124198IMA PRAHA,s.r.o.26703475Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha
583722IMP, s.r.o.49686071Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha
3280383KARPATSTAV, s.r.o.25696491Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
3307760Kobra tým26550831Mikuleckého 1584/1, 14700 Praha
2565902KOBRA, spol.s.r.o.49706217Mikuleckého 1584/1, 14700 Praha
594782Konstruktiva Branko, a.s. v likvidaci18629628Mikuleckého 1308/2, 14700 Praha
2374738MARBEL - 2 spol. s r.o. v likvidaci26125251Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
1613543Media Master, s.r.o.29011191Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
2653036mmb media agency Czech s.r.o.5712025Mikuleckého 1308/2, 14700 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1781521Bogdan Gutak - PLUS69801096Praha, 14700, Braník, Mikuleckého, 1309/4
1463973Igor Ambro - Korovický63085143Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha
2892756Ivan Dan - IRINA65434579Praha, 14000, Braník, Mikuleckého, 1309/4
1863345Ivan Huzo - MARAMUROŠ67972217Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
2397393Katsiaryna Antsileuskaya - PARTNERS69800839Praha, 14700, Braník, Mikuleckého, 1309/4
481711Antonyuk Volodymyr69802734Praha, 14700, Braník, MIKULECKÉHO, 1309/4
1181792Bodnya Ivan70056315Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
660443Bukrych Vasyl69305927Praha, 14700, Braník, Mikuleckého, 1309/4
1652223Cujba Anatolii67969143Praha, 14700, Braník, MIKULECKÉHO, 1309/4
2669236Dyakov Viktor69352569Praha, 14700, Braník, Mikuleckého, 1309/4
1234429Erdej Josip67401716Sinkulova 511/46, 14000 Praha
2337886Fayfruk Nataliya69800359Praha, 14700, Braník, MIKULECKÉHO, 1309/4
2587350Fedin Mykola24749711U Klavírky 2347/2, 15000 Praha
809683Fedorovskyy Andriy70055441Praha, 14700, Braník, MIKULECKÉHO, 1309/4
1608976Frolova Iryna70057168Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
86971Golovko Oleksandr69801932Praha, 14700, Braník, MIKULECKÉHO, 1309/4
991854Gorbachevskiy Miroslav69352585Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
3097710Hrabovskyy Mykhaylo69348481Praha, 14700, Braník, Mikuleckého, 1309/4
58525Hreshynets Nutsu69078831Praha, 14700, Braník, MIKULECKÉHO, 1309/4
555724Chaban Ihor70052794Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
2436369Konovshiy Vasyl70056331Praha, 14700, Braník, Mikuleckého, 1309/4
2046475Kucherenko Yuriy69798761Praha, 14700, Braník, Mikuleckého, 1309/4
565893Kurhuzov Valerij66474493Praha, 14000, Braník, MIKULECKÉHO, 1310/6
769320Kutsyn Mykhaylo69303541Mikuleckého 1309/4, 14700 Praha
3365422Lenert Ferents69352577Praha, 14700, Braník, Mikuleckého, 1309/4