Energetické opravny, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Energetické opravny, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1133. Její identifikační číslo je 25040707

Výpis z obchodního rejstříku Energetické opravny, a.s.

Datum zápisu: 24. 8. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1133

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: mvfdwff

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a...
Příprava a vypracování technických návrhů
Zprostředkování služeb
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba karosérií
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Poskytování technických služeb
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná...
Provádění a organizování svářečských kurzů
Pronájem strojního zařízení
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Modernizace, rekonstrukce, montáže, opravy a servisní služby na...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Zednictví
Izolatérství
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Kovářství, podkovářství
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 375, 43201 Kadaň

Adresy: Prunéřov 375, 432 01 Kadaň
od 02. 09. 2014
Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 43201
od 24. 08. 1998 od 02. 09. 2014

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 09. 2014

  Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtědo dvaceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústínad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcioná-ře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnostiČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, a to kancelář zmocněncespolečnosti ČEZ, a.s. Ing. Josefa Michuta, r.č. 440103/422,trvale bytem Praha 9, Letňany, Ivančická 582, PSČ: 190 00.- Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládájediný akcionář. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti,a to průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního vk.ú. Prunéřov na pozemku číslo parcelní 256/51 - zastavěnáplocha a nádvoří, průmyslový objekt bez čísla popisného neboevidenčního v k.ú. Prunéřov na pozemku číslo parcelní 256/72 -zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt bez číslapopisného nebo evidenčního v k.ú. Prunéřov v katastrunemovitostí označen jako technická vybavenost na pozemku čísloparcelní 256/79 - zastavěná plocha a nádvoří a průmyslový objektbez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Prunéřov v katastrunemovitostí označen jako technická vybavenost na pozemku čísloparcelní 256/80 - zastavěná plocha a nádvoří, nemovitosti jsouzapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu vChomutově, na listu vlastnictví číslo 5 pro obec Kadaň a k.ú.Prunéřov a jsou popsány, specifikovány a oceněny ve znaleckémposudku znalce Ing. Miroslava Vodičky ze dne 5.11.2002, čísloznaleckého posudku 211502, a dále pak je předmětem nepeněžitéhovkladu průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčníhov k.ú. Tušimice na pozemku číslo parcelní 404/10 - zastavěnáplocha a nádvoří, nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitos-tí u Katastrálního úřadu v Chomutově, na listu vlastnictví číslo8 pro obec Kadaň a k.ú. Tušimice a jsou popsány, specifikoványa oceněny ve znaleckém posudku znalce Ing. Miroslava Vodičky zedne 10.11.2002, číslo znaleckého posudku 201502. Pozemky, nanichž jsou průmyslové objekty postaveny, však nejsou předmětemnepeněžitého vkladu. Výše ocenění předmětu vkladu určeného oběmaposudky znalce činí celkem 15,632.750,- Kč, to je slovy patnáctmilionů šest set třicet dva tisíc sedm set padesát korunčeských. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.500 kusů akciío jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, to je slovy desettisíc korun českých, v zaknihované podobě na jméno, kmenových.
od 23. 06. 2003 od 23. 07. 2004

  Jediný akcionář dne 13.12.2002 při výkonu působnosti valnéhromady vydal následující rozhodnutí:- Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 15,000.000,-Kč, to je slovy patnáct milionů korun českých, tedy z částky40,000.000,- Kč, to je slovy čtyřicet milionů korun českých, načástku 55,000.000,- Kč, to je slovy padesát pět milionů korunčeských, upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisováníakcií nad tuto částku navrhovaného základního kapitálu senepřipouští.- Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno1.500 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, toje slovy deset tisíc korun českých, akcie budou kmenové, najméno, v zaknihované podobě.- Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenémuzájemci, kterým je jediný akcionář, tedy ČEZ, a.s. se sídlemPraha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649. S ohledem naskutečnost, že se nové akcie upisují nepeněžitým vkladem, nemájediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchod-ního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie. Na základě tétoskutečnosti dojde k upsání akcií smlouvou o upsání akciípostupem podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEZ, a.s.,Praha 4, Duhová 2/1444, a to kancelář zmocněnce společnosti ČEZ,a.s. Ing. Josefa Michuta, r.č. 440103/422, trvale bytem Praha 9,Letňany, Ivančická 582, PSČ: 190 00. Lhůta pro upisování akciínemůže podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku začít dříve, nežrozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodníhorejstříku, lhůta pro upisování akcií se proto stanoví třicetkalendářních dnů ode dne, kdy bude společností jedinémuakcionáři doručeno oznámení o tom, že rozhodnutí Krajského souduv Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře přivýkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku nabylo právní moci; společnost je povinnatoto oznámení jedinému akcionáři doručit do sedmi dnů ode dne,kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.Emisní kurz upisovaných akcií je vždy shodný se jmenovitouhodnotou akcií. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech akcií,která činí 15,000.000,- Kč, to je slovy patnáct milionů korunčeských, a hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dleznaleckých posudků celkem 15,632.750,- Kč, to je slovy patnáctmilionů šest set třicet dva tisíc sedm set padesát korunčeských, je 632.750,- Kč, to je slovy šest set třicet dva tisícsedm set padesát korun českých, je emisním ážiem.
od 23. 06. 2003 od 23. 07. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: EP Industries, a.s.

IČO: 29294746

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 10. 2014


Název/Jméno: Colora, a.s.

IČO: 24655678

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 04. 2011 od 14. 10. 2014


Název/Jméno: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 04. 2008 od 29. 04. 2011


Název/Jméno: ČEZ, a.s.

IČO: 45274649

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 08. 1998 od 22. 04. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOTLÁŘ RADIM

IČO: 66323584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 12. 2012 od 26. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 03. 2010 od 12. 12. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 04. 2008 od 09. 03. 2010


Název/Jméno: KŘÍTEK LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2015 od 05. 07. 2016


Název/Jméno: ŠILHAN JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 07. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2003 od 30. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2001 od 23. 06. 2003


Název/Jméno: ANTONÍN MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 07. 2016


Název/Jméno: NOVÁČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 07. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 07. 2015 od 05. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2012 od 29. 07. 2015


Název/Jméno: PAŠTIKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2015 od 06. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 02. 2015 od 03. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 2014 od 26. 02. 2015


Název/Jméno: CRDLÍK JAN

IČO: 3490289

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 11. 2015 od 05. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 2015 od 03. 11. 2015


Název/Jméno: KREJČÍ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2013 od 29. 07. 2015


Název/Jméno: ONDEREK DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2013 od 29. 07. 2015


Název/Jméno: DUNOVSKÝ TOMÁŠ

IČO: 48225134

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2011 od 04. 11. 2014


Název/Jméno: SPURNÝ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2010 od 29. 07. 2015


Název/Jméno: ROUS MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 2004 od 22. 04. 2008


Název/Jméno: PAŠTIKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2012 od 26. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 04. 2008 od 12. 12. 2012


Název/Jméno: MAREČEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2012 od 20. 08. 2013


Název/Jméno: JANČA MAREK

IČO: 1332759

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2011 od 20. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2008 od 29. 04. 2011


Název/Jméno: HANÁK VLADIMÍR

IČO: 72594471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2008 od 12. 12. 2012


Název/Jméno: BUNDIL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 2008 od 12. 12. 2012


Název/Jméno: ŠKOREC VOJTECH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2008 od 29. 04. 2011


Název/Jméno: WAGNER ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2008 od 09. 12. 2013


Název/Jméno: ŠPRINGL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2008 od 09. 03. 2010


Název/Jméno: DZIK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2006 od 22. 04. 2008


Název/Jméno: MARHAN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2006 od 22. 04. 2008


Název/Jméno: MICHUT JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2005 od 24. 10. 2006


Název/Jméno: ŠINÁGL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 06. 2005 od 22. 04. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2003 od 29. 06. 2005


Název/Jméno: KALINA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 2005 od 22. 04. 2008


Název/Jméno: MARUŠÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 2005 od 22. 04. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2003 od 29. 06. 2005


Název/Jméno: PETRÁŇ TOMÁŠ

IČO: 42546486

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2005 od 30. 08. 2005


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

IČO: 5077401

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2005 od 24. 10. 2006


Název/Jméno: KŘIVÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2005 od 30. 08. 2005


Název/Jméno: ŠNAIDER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 12. 2004 od 29. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 2003 od 18. 12. 2004


Název/Jméno: DÖMÉNY FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2004 od 29. 06. 2005


Název/Jméno: KYNČIL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 11. 2004 od 18. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 2004 od 05. 11. 2004


Název/Jméno: KOSTELNÍK ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 09. 2004 od 29. 06. 2005


Název/Jméno: RÖSSLER ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 09. 2001 od 28. 09. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 08. 1998 od 10. 09. 2001


Název/Jméno: ČERNÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2003 od 30. 08. 2005


Název/Jméno: HLAVA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 06. 2003 od 05. 12. 2003
Prokura - prokurista
od 11. 01. 1999 od 18. 12. 2002


Název/Jméno: ČAPOUN JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 09. 2001 od 23. 06. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 1998 od 10. 09. 2001


Název/Jméno: ŠKODA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 1998 od 23. 06. 2003


Název/Jméno: HLAVÁČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 09. 2001 od 23. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 08. 1998 od 10. 09. 2001


Název/Jméno: GAVLAS VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1999 od 29. 06. 2005


Název/Jméno: KYKAL BOŘEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 08. 1998 od 10. 09. 2001


Název/Jméno: JULIŠ EMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 1998 od 29. 06. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 04. 2013

Odpovědní zástupci: 179348


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 2007

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 01. 08. 2007 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 179345

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 2005

Odpovědní zástupci: 179346

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 11. 2003

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 01. 11. 2003 od 30. 06. 2008
- v dopravě
od 01. 11. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 179346

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 11. 2003

Odpovědní zástupci:


Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 12. 2002

Odpovědní zástupci: 179349

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 03. 2002

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 28. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 28. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 179346

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2002

Odpovědní zástupci: 179347

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 11. 2000

Obory činnosti: - chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
od 15. 11. 2000 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 179348

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 11. 2000

Obory činnosti: - přívěsů, návěsů, přepravních kontejnerů
od 15. 11. 2000 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 179347

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 11. 2000

Obory činnosti: - výroba kovových dílů a konstrukcí pro průmyslové účely
od 15. 11. 2000 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 179348

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 11. 2000

Obory činnosti: - provozování energetických zařízení v neveřejném zájmu
od 15. 11. 2000 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 179347

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 03. 1999

Zánik oprávnění:15. 03. 2010


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 03. 1999

Zánik oprávnění:02. 07. 2001


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 03. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění a organizování svářečských kurzů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 179348

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem strojního zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 179347

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 179348

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Modernizace, rekonstrukce, montáže, opravy a servisní služby na energetických zařízeních

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 179351

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 179351


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 179346


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 179347


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 179347


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 179347


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 179348


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 08. 1998

Obory činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 29. 06. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 29. 06. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 29. 06. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 29. 06. 2009
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
od 01. 08. 2007 od 29. 06. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů
od 22. 08. 2005 od 29. 06. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 11. 2003
Zprostředkování služeb
od 01. 11. 2003 od 29. 06. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 28. 03. 2002
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 08. 03. 2002 od 29. 06. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 08. 03. 2002
Výroba strojů a zařízení
od 15. 11. 2000
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 15. 11. 2000
Výroba karosérií
od 15. 11. 2000 od 29. 06. 2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 15. 11. 2000 od 29. 06. 2009
Poskytování technických služeb
od 15. 11. 2000
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 15. 11. 2000 od 29. 06. 2009
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 15. 11. 2000 od 28. 06. 2013
Provádění a organizování svářečských kurzů
od 24. 08. 1998 od 29. 06. 2009
Pronájem strojního zařízení
od 24. 08. 1998 od 29. 06. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 24. 08. 1998 od 29. 06. 2009

Odpovědní zástupci: 179346


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25040707

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 1998

Související firmy

#NázevICOAdresa
440052AGROSLUŽBY společnost s ručením omezeným45536708Šonov u Broumova, Zemědělské družstvo, PSČ 549 71
73849Alpiq Generation (CZ) s.r.o.26735865Dubská 257, 27203 Kladno
683034AMADEUS, s.r.o.46504338Národních hrdinů 3, 19012 Praha
426779AMPI, spol. s r.o.45795401Ratibořická 1167/10, 19300 Praha
519267ANDELTA, a.s.24719951Pařížská 130/26, 11000 Praha
486536Bereza s.r.o., v likvidaci28478070Musílkova 967/2, 15000 Praha
561216BURSON PROPERTIES, a.s. v likvidaci26510090Jihlava, Antonínův Důl č.p.107, PSČ 586 02
374897Bytové družstvo Účko - v likvidaci27365816Odolena Voda, 25070, Odolena Voda, Seifertova, 266
211857Bytové družstvo Wellnerova 21 zkratka: BDW 2141033728Wellnerova 640/21, 77900 Olomouc
641405Bytové družstvo, Malovická 2759/1526696011Malovická 2759/15, 14100 Praha
373869CARMAN-PROJECTS & DESIGN, s.r.o.27840344Pavlovická 272/18, 77900 Olomouc
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
478267CZ Gemini s.r.o.25247611Horní Ves 1, Třebeň, 350 02 Cheb
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
270026ČEZ Bohunice a.s.28861736Duhová 1444/2, 14000 Praha
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava
651848ČEZ Logistika, s.r.o.2684006528. října 3123/152, 70200 Ostrava
696133ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.25938924Křižíkova 788/2, 50003 Hradec Králové
97801ČKD Blansko Wind, a.s.27689701Pařížská 130/26, 11000 Praha
345037DAVIEN s.r.o.28158946Moskevská 637/6, 46001 Liberec
138887DCR INVESTMENT a.s.24788040Pařížská 130/26, 11000 Praha
534358DJN s.r.o.29014891Pražská 1076, 28912 Sadská
385731Dřevozpracující výrobní družstvo Slaný v likvidaci28282Pražská 1579, 27401 Slaný
324522EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci45534292Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 532 13

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí