Energetické opravny, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Energetické opravny, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1133. Jeho identifikační číslo je 25040707

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Energetické opravny, a.s.

Datum zápisu: 24. 8. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1133

Identifikační číslo:25040707

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: mvfdwff

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a...
Příprava a vypracování technických návrhů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zprostředkování služeb
Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Poskytování technických služeb
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Výroba karosérií
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Izolatérství
Zednictví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Kovářství, podkovářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Modernizace, rekonstrukce, montáže, opravy a servisní služby na...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pronájem strojního zařízení
Provádění a organizování svářečských kurzů

Adresa společnosti

Sídlo: Prunéřov 375, 432 01 Kadaň
od 02. 09. 2014
Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 43201
od 24. 08. 1998 do 02. 09. 2014
375, 43201 Kadaň

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 09. 2014

  Jediný akcionář dne 13.12.2002 při výkonu působnosti valnéhromady vydal následující rozhodnutí:- Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 15,000.000,-Kč, to je slovy patnáct milionů korun českých, tedy z částky40,000.000,- Kč, to je slovy čtyřicet milionů korun českých, načástku 55,000.000,- Kč, to je slovy padesát pět milionů korunčeských, upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisováníakcií nad tuto částku navrhovaného základního kapitálu senepřipouští.- Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno1.500 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, toje slovy deset tisíc korun českých, akcie budou kmenové, najméno, v zaknihované podobě.- Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenémuzájemci, kterým je jediný akcionář, tedy ČEZ, a.s. se sídlemPraha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649. S ohledem naskutečnost, že se nové akcie upisují nepeněžitým vkladem, nemájediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchod-ního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie. Na základě tétoskutečnosti dojde k upsání akcií smlouvou o upsání akciípostupem podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEZ, a.s.,Praha 4, Duhová 2/1444, a to kancelář zmocněnce společnosti ČEZ,a.s. Ing. Josefa Michuta, r.č. 440103/422, trvale bytem Praha 9,Letňany, Ivančická 582, PSČ: 190 00. Lhůta pro upisování akciínemůže podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku začít dříve, nežrozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodníhorejstříku, lhůta pro upisování akcií se proto stanoví třicetkalendářních dnů ode dne, kdy bude společností jedinémuakcionáři doručeno oznámení o tom, že rozhodnutí Krajského souduv Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře přivýkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku nabylo právní moci; společnost je povinnatoto oznámení jedinému akcionáři doručit do sedmi dnů ode dne,kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.Emisní kurz upisovaných akcií je vždy shodný se jmenovitouhodnotou akcií. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech akcií,která činí 15,000.000,- Kč, to je slovy patnáct milionů korunčeských, a hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dleznaleckých posudků celkem 15,632.750,- Kč, to je slovy patnáctmilionů šest set třicet dva tisíc sedm set padesát korunčeských, je 632.750,- Kč, to je slovy šest set třicet dva tisícsedm set padesát korun českých, je emisním ážiem.
od 23. 06. 2003 do 23. 07. 2004

  Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtědo dvaceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústínad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcioná-ře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnostiČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, a to kancelář zmocněncespolečnosti ČEZ, a.s. Ing. Josefa Michuta, r.č. 440103/422,trvale bytem Praha 9, Letňany, Ivančická 582, PSČ: 190 00.- Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládájediný akcionář. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti,a to průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního vk.ú. Prunéřov na pozemku číslo parcelní 256/51 - zastavěnáplocha a nádvoří, průmyslový objekt bez čísla popisného neboevidenčního v k.ú. Prunéřov na pozemku číslo parcelní 256/72 -zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt bez číslapopisného nebo evidenčního v k.ú. Prunéřov v katastrunemovitostí označen jako technická vybavenost na pozemku čísloparcelní 256/79 - zastavěná plocha a nádvoří a průmyslový objektbez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Prunéřov v katastrunemovitostí označen jako technická vybavenost na pozemku čísloparcelní 256/80 - zastavěná plocha a nádvoří, nemovitosti jsouzapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu vChomutově, na listu vlastnictví číslo 5 pro obec Kadaň a k.ú.Prunéřov a jsou popsány, specifikovány a oceněny ve znaleckémposudku znalce Ing. Miroslava Vodičky ze dne 5.11.2002, čísloznaleckého posudku 211502, a dále pak je předmětem nepeněžitéhovkladu průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčníhov k.ú. Tušimice na pozemku číslo parcelní 404/10 - zastavěnáplocha a nádvoří, nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitos-tí u Katastrálního úřadu v Chomutově, na listu vlastnictví číslo8 pro obec Kadaň a k.ú. Tušimice a jsou popsány, specifikoványa oceněny ve znaleckém posudku znalce Ing. Miroslava Vodičky zedne 10.11.2002, číslo znaleckého posudku 201502. Pozemky, nanichž jsou průmyslové objekty postaveny, však nejsou předmětemnepeněžitého vkladu. Výše ocenění předmětu vkladu určeného oběmaposudky znalce činí celkem 15,632.750,- Kč, to je slovy patnáctmilionů šest set třicet dva tisíc sedm set padesát korunčeských. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.500 kusů akciío jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, to je slovy desettisíc korun českých, v zaknihované podobě na jméno, kmenových.
od 23. 06. 2003 do 23. 07. 2004

Akcie

Počet: 5 500 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 26. 07. 2010

Počet: 5 500 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 23. 07. 2004 do 23. 07. 2004

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 05. 04. 2002 do 05. 04. 2002

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 24. 08. 1998 do 24. 08. 1998

Vlastníci

Název/Jméno: EP Industries, a.s.

IČO:29294746

Adresa: Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200
od 14. 10. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 10. 2014


Název/Jméno: Colora, a.s.

IČO:24655678

Adresa: Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
od 29. 04. 2011 do 14. 10. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 04. 2011 do 14. 10. 2014


Název/Jméno: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Adresa: 93528 Tlmače, Továrenská 210, Slovenská republika
od 22. 04. 2008 do 29. 04. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 04. 2008 do 29. 04. 2011


Název/Jméno: ČEZ, a.s.

IČO:45274649

Adresa: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 24. 10. 2006 do 22. 04. 2008
Praha 1, Jungmannova 29, PSČ 11148
od 24. 08. 1998 do 24. 10. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 08. 1998 do 22. 04. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KŘÍTEK LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2015 do 05. 07. 2016

Adresa: Formanská 146, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
od 13. 07. 2016
Formanská 146, Újezd, 149 00 Praha 4
od 26. 02. 2015 do 13. 07. 2016


Název/Jméno: ANTONÍN MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 07. 2016

Adresa: Nová 34, 696 35 Dambořice
od 05. 07. 2016


Název/Jméno: ŠILHAN JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 07. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2003 do 30. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2001 do 23. 06. 2003

Adresa: Ve Žlábkách 3634, 276 01 Mělník
od 05. 07. 2016
Mělník, Chloumecká 1739, PSČ 27601
od 23. 06. 2003 do 30. 08. 2005
Mělník, Chloumecká 1739/9
od 10. 09. 2001 do 23. 06. 2003


Název/Jméno: NOVÁČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 07. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 07. 2015 do 05. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2012 do 29. 07. 2015

Adresa: Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1
od 06. 10. 2013
Červená Skála 325, Řež, 250 68 Husinec
od 12. 12. 2012 do 06. 10. 2013


Název/Jméno: PAŠTIKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2015 do 06. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 02. 2015 do 03. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 2014 do 26. 02. 2015

Adresa: Šindlodvorská 1647/7, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
od 04. 11. 2014 do 06. 05. 2016


Název/Jméno: CRDLÍK JAN

IČO: 3490289

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 11. 2015 do 05. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 2015 do 03. 11. 2015

Adresa: B. Němcové 109, 431 44 Droužkovice
od 29. 07. 2015 do 05. 07. 2016


Název/Jméno: ONDEREK DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2013 do 29. 07. 2015

Adresa: Výletní 396/23, Písnice, 142 00 Praha 4
od 20. 08. 2013


Název/Jméno: KREJČÍ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2013 do 29. 07. 2015

Adresa: Starosuchdolská 61/11, Suchdol, 165 00 Praha 6
od 20. 08. 2013


Název/Jméno: KOTLÁŘ RADIM

IČO: 66323584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 12. 2012 do 26. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 03. 2010 do 12. 12. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 04. 2008 do 09. 03. 2010

Adresa: Polenská 2107, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
od 12. 12. 2012
Praha 9, Polenská 2107, PSČ 19016
od 09. 03. 2010 do 12. 12. 2012
Praha 10, Kazašská 1427, PSČ 10100
od 22. 04. 2008 do 09. 03. 2010


Název/Jméno: DUNOVSKÝ TOMÁŠ

IČO: 48225134

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2011 do 04. 11. 2014

Adresa: Arch. Dubského 987, Strakonice I, 386 01 Strakonice
od 02. 09. 2014 do 04. 11. 2014
Strakonice, Arch. Dubského 987, PSČ 36801
od 29. 04. 2011 do 02. 09. 2014


Název/Jméno: SPURNÝ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2010 do 29. 07. 2015

Adresa: Nová 914, 252 43 Průhonice
od 30. 01. 2014 do 29. 07. 2015
Průhonice, Nová 914, PSČ 25243
od 09. 03. 2010 do 30. 01. 2014


Název/Jméno: ROUS MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 2004 do 22. 04. 2008

Adresa: K Přívozu 1432/16, 276 01 Mělník
od 09. 12. 2013
Mělník, K přívozu 1432
od 28. 05. 2004 do 22. 04. 2008


Název/Jméno: PAŠTIKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2012 do 26. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 04. 2008 do 12. 12. 2012

Adresa: K. Světlé 581, Vimperk II, 385 01 Vimperk
od 12. 12. 2012 do 26. 02. 2015
Vimperk, K. Světlé 581, PSČ 38501
od 22. 04. 2008 do 12. 12. 2012


Název/Jméno: MAREČEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2012 do 20. 08. 2013

Adresa: Michalská 512/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 12. 12. 2012 do 20. 08. 2013


Název/Jméno: JANČA MAREK

IČO: 1332759

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2011 do 20. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2008 do 29. 04. 2011

Adresa: Brno, Plachty 12B, PSČ 63400
od 22. 04. 2008 do 20. 08. 2013


Název/Jméno: HANÁK VLADIMÍR

IČO: 72594471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2008 do 12. 12. 2012

Adresa: Děčín 2, B. Martinů 5, PSČ 40502
od 21. 11. 2008 do 12. 12. 2012


Název/Jméno: BUNDIL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 2008 do 12. 12. 2012

Adresa: Hustopeče, Svat. Čecha 628/26, PSČ 69301
od 04. 07. 2008 do 12. 12. 2012


Název/Jméno: ŠKOREC VOJTECH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2008 do 29. 04. 2011

Adresa: 84107 Bratislava, Eisnerova 19, Slovenská republika
od 22. 04. 2008 do 29. 04. 2011


Název/Jméno: WAGNER ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2008 do 09. 12. 2013

Adresa: Kadaň, 1.máje 1530, PSČ 43201
od 22. 04. 2008 do 09. 12. 2013


Název/Jméno: ŠPRINGL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2008 do 09. 03. 2010

Adresa: Jablonec nad Nisou, Křišťálová 13, PSČ 46602
od 22. 04. 2008 do 09. 03. 2010


Název/Jméno: MARHAN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2006 do 22. 04. 2008

Adresa: Klášterec nad Ohří, kpt. Jaroše 384, PSČ 43151
od 24. 10. 2006 do 22. 04. 2008


Název/Jméno: DZIK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2006 do 22. 04. 2008

Adresa: Český Těšín, Komorní 580/10, PSČ 73701
od 24. 10. 2006 do 22. 04. 2008


Název/Jméno: MICHUT JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2005 do 24. 10. 2006

Adresa: Praha 9 - Letňany, Ivančická 582, PSČ 19900
od 30. 08. 2005 do 24. 10. 2006


Název/Jméno: PETRÁŇ TOMÁŠ

IČO: 42546486

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2005 do 30. 08. 2005

Adresa: Praha 4 - Braník, Ke Krči 1036/1, PSČ 147
od 29. 06. 2005 do 30. 08. 2005


Název/Jméno: ŠINÁGL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 06. 2005 do 22. 04. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2003 do 29. 06. 2005

Adresa: Proboštov, Jabloňová 607, PSČ 41712
od 23. 06. 2003 do 22. 04. 2008


Název/Jméno: KALINA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 2005 do 22. 04. 2008

Adresa: Třebíč - Horka - Domky, Hladíkova 931/16, PSČ 67401
od 29. 06. 2005 do 22. 04. 2008


Název/Jméno: KŘIVÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2005 do 30. 08. 2005

Adresa: Protivín, Záboří 8, PSČ 39811
od 29. 06. 2005 do 30. 08. 2005


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2005 do 24. 10. 2006

Adresa: Třebíč, Zahraničního odboje 940, PSČ 67401
od 29. 06. 2005 do 24. 10. 2006


Název/Jméno: MARUŠÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 2005 do 22. 04. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2003 do 29. 06. 2005

Adresa: Moravský Krumlov, Pionýrská 493, PSČ 67201
od 23. 06. 2003 do 22. 04. 2008


Název/Jméno: ŠNAIDER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 12. 2004 do 29. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 2003 do 18. 12. 2004

Adresa: Kadaň, Golovinova čp. 1326, PSČ 43201
od 18. 12. 2004 do 29. 06. 2005
Kadaň, Golovinova 1326, PSČ 43201
od 05. 11. 2004 do 18. 12. 2004
Kadaň, Na Podlesí 1462, PSČ 43201
od 23. 06. 2003 do 05. 11. 2004


Název/Jméno: DÖMÉNY FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2004 do 29. 06. 2005

Adresa: Klášterec nad Ohří, Topolová 577, PSČ 43151
od 18. 12. 2004 do 29. 06. 2005


Název/Jméno: KYNČIL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 11. 2004 do 18. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 2004 do 05. 11. 2004

Adresa: Klášterec nad Ohří, Útočiště čp. 599, PSČ 43151
od 05. 11. 2004 do 18. 12. 2004
Klášterec nad Ohří, Útočiště čp. 599
od 28. 05. 2004 do 05. 11. 2004


Název/Jméno: KOSTELNÍK ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 09. 2004 do 29. 06. 2005

Adresa: Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce, Větrná 592, PSČ 43151
od 28. 09. 2004 do 29. 06. 2005


Název/Jméno: RÖSSLER ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 09. 2001 do 28. 09. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 08. 1998 do 10. 09. 2001

Adresa: Jirkov, Budovatelů 937
od 24. 08. 1998 do 28. 09. 2004


Název/Jméno: ČERNÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2003 do 30. 08. 2005

Adresa: Praha 10, U Krbu 28, PSČ 10000
od 23. 06. 2003 do 30. 08. 2005


Název/Jméno: HLAVA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 06. 2003 do 05. 12. 2003
Prokura - prokurista
od 11. 01. 1999 do 18. 12. 2002

Adresa: Kadaň, 1. máje 1526, PSČ 43201
od 23. 06. 2003 do 05. 12. 2003
Kadaň, 1. máje 1526
od 10. 09. 2001 do 18. 12. 2002
Kadaň, Bystřická 1644
od 11. 01. 1999 do 10. 09. 2001


Název/Jméno: ČAPOUN JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 09. 2001 do 23. 06. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 1998 do 10. 09. 2001

Adresa: Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 2858/5
od 24. 08. 1998 do 23. 06. 2003


Název/Jméno: HLAVÁČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 09. 2001 do 23. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 08. 1998 do 10. 09. 2001

Adresa: Kadaň, Na podlesí 1461
od 24. 08. 1998 do 23. 06. 2003


Název/Jméno: ŠKODA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 1998 do 23. 06. 2003

Adresa: Louny, 17. listopadu 2073
od 24. 08. 1998 do 23. 06. 2003


Název/Jméno: GAVLAS VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1999 do 29. 06. 2005

Adresa: Chomutov, 17. listopadu 4777
od 29. 06. 1999 do 29. 06. 2005


Název/Jméno: KYKAL BOŘEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 08. 1998 do 10. 09. 2001

Adresa: Praha 4, U bazénu 404
od 24. 08. 1998 do 10. 09. 2001


Název/Jméno: JULIŠ EMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 1998 do 29. 06. 1999

Adresa: Klášterec nad Ohří, Na vyhlídce 479
od 24. 08. 1998 do 29. 06. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 4. 2013


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 2007

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 01. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šnaider

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 2005

Odpovědní zástupci: Antonín Kodým

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 11. 2003


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 2003

Obory činnosti: - v dopravě
od 01. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 01. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Domitrek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 12. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Robert Rössler

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 2002

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 28. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 28. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslav Vlk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 3. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Hlava

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 11. 2000

Obory činnosti: - provozování energetických zařízení v neveřejném zájmu
od 15. 11. 2000 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 11. 2000

Obory činnosti: - výroba kovových dílů a konstrukcí pro průmyslové účely
od 15. 11. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Kynčil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 11. 2000

Obory činnosti: - přívěsů, návěsů, přepravních kontejnerů
od 15. 11. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Hlava

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 11. 2000

Obory činnosti: - chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
od 15. 11. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šnaider

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Kynčil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Šnaider

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Robert Rössler

Zánik oprávnění:15. 3. 2010


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998

Obory činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 29. 06. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 29. 06. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 29. 06. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 29. 06. 2009
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
od 01. 08. 2007 do 29. 06. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů
od 22. 08. 2005 do 29. 06. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 11. 2003
Zprostředkování služeb
od 01. 11. 2003 do 29. 06. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 28. 03. 2002 do 29. 06. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 08. 03. 2002
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 08. 03. 2002 do 29. 06. 2009
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 15. 11. 2000 do 28. 06. 2013
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 15. 11. 2000 do 29. 06. 2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 15. 11. 2000 do 29. 06. 2009
Výroba karosérií
od 15. 11. 2000 do 29. 06. 2009
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 15. 11. 2000
Poskytování technických služeb
od 15. 11. 2000 do 29. 06. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 15. 11. 2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 24. 08. 1998 do 29. 06. 2009
Pronájem strojního zařízení
od 24. 08. 1998 do 29. 06. 2009
Provádění a organizování svářečských kurzů
od 24. 08. 1998 do 29. 06. 2009

Odpovědní zástupci: ing. Bohumír Riedl


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998


Modernizace, rekonstrukce, montáže, opravy a servisní služby na energetických zařízeních

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:24. 8. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Topič, Ing.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem strojního zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Robert Rössler

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění a organizování svářečských kurzů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 8. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Robert Rössler

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25040707

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 9. 1998

Související firmy

#NázevICOAdresa
1801374A 1 ELEKTRO, s.r.o.25303015Dvořákova 638, 672 01 Moravský Krumlov
1793638A&R GROUP, a.s. "v likvidaci"26180154Praha 3, Táboritská 23, PSČ 13087
3058361AAAINDUSTRY.CZ akciová společnost63078023Praha 1, Masarykovo nábř. 28
1585353ABBEST s.r.o.25749161Praha 4, Podolská 74, PSČ 14750
2117121AC service s.r.o.25007912Okružní 357/22, 417 12 Proboštov

Související osoby

#NázevICOAdresa
991205Aare-Tessin AG für ElektrizitätBahnhofquai 12, 4600 Olten, Švýcarská konfederace
1114225ABUELO s.r.o.27979121Praha, Slezská 1669/58
671758AC Sparta Praha fotbal, a.s.46356801Praha 7, Milady Horákové 1066/98, PSČ 17000
623114Acraman (448) LimitedLondýn, Southampton Row 2-6, WC1B 4AA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
851770ACTHERM servis, a.s.25142691Dukelská 5779, 430 01 Chomutov