Energetické strojírny Brno, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Energetické strojírny Brno, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4719. Její identifikační číslo je 27701395

Výpis z obchodního rejstříku Energetické strojírny Brno, a.s.

Datum zápisu: 8. 9. 2006

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4719

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wnqdwfc

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Výroba a zpracování paliv a maziv
Zámečnictví
Nástrojářství
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Velkoobchod
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Projektování elektrických zařízení
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických...
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Obráběčství
Slévárenství, modelářství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 11. 2015

  Valná hromada společnosti, konaná 27.06.2013 rozhodla o záměru snížení základního kapitálu Společnosti následovně: (a)základní kapitál Společnosti se snižuje o 35 720 000,-Kč z 38 000 000,-Kč na 2 280 000,-Kč, (b) snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, tedy (i) jmenovitá hodnota každé ze 729 600 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 000 001 až 729 600, nahrazených hromadnou listinou č. 1 o celkové jmenovité hodnotě 36 480 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč. Celková jmenovitá hodnota všech akcií, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 34 291 200,-Kč ze 36 480 000,-Kč na 2 188 800,-Kč, (ii) jmenovitá hodnota každé z 15 000 kusů listinných akcií Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 730 001 až 745 000, nahrazených hromadnou listinou číslo 2 o celkové jmenovité hodnotě 750 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč, celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 705 000,-Kč ze 750 000,-Kč na 45 000,-Kč ze 750 000,-Kč na 45 000,-Kč. (iii)jmenovitá hodnota každé z 15 000 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 745 001 až 760 000, nahrazených hromadnou listinou číslo 3 o celkové jmenovité hodnotě 750 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 705 000,-Kč ze 750 000,-Kč na 45 000,-Kč, (iv) jmenovitá hodnota každé ze 200 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 729 801 až 730 000, nahrazených hromadnou listinou číslo 4 o celkové jmenovité hodnotě 10 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč, celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 9 400,-Kč z 10 000,-Kč na 600,-Kč, (v) jmenovitá hodnota každé ze 200 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 729 601 až 729 800, nahrazených hromadnou listinou číslo 5 o celkové jmenovité hodnotě 10 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč, celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 9 400,-Kč z 10 000,-Kč na 600,-Kč. (c) důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu Společnosti po prodeji aktiv a výplata tohoto přebytku akcionářům; (d) částka odpovídající snížení základního kapitálu (tedy 35 720 000,-Kč) bude vyplacena akcionářům;(e) lhůta pro předložení hromadných listin akcionáři představenstvu Společnosti za účelem výměny hromadných listin nahrazujících listinné akcie Společnosti znějící na jméno nebo vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií na hromadných listinách činí 60 dnů ode dne doručení výzvy představenstva Společnosti akcionářům k jejich předložení za tímto účelem. Představenstvo zašle tuto zprávu do 30 dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
od 02. 08. 2013 od 24. 10. 2013

  Společnost Energetické strojírny Brno, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 27701395, byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti, ESB Montáže, a.s. se sídlem Brno, Maloměřice, Hády 968/2, PSČ: 614 00, na kterou přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., specifikovaná v Projektu rozdělení společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. odštěpením se založením nové společnosti ESB Montáže, a.s. podle projektu, který byl uložen do sbírky listin Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4719.
od 04. 12. 2008

  Společnost Energetické strojírny Brno, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 01 395, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností ESB Rozvaděče, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 49 690 a sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností ESB Elektrické stroje, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 42 598. Na nástupnické společnosti ESB Rozvaděče, a.s. a ESB Elektrické stroje, a.s. přešly odštěpované části jmění rozdělované společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., určené ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.
od 12. 02. 2008

  Část společnosti (podniku) v rozsahu původní divize 52 - elektrické stroje, byla vložena jako nepeněžitý vklad do založené 100% dceřinné obchodní společnosti ESB Elektrické stroje, a.s., Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44, IČ 277 42 598.Část společnosti (podniku) v rozsahu původní divize 53 - rozváděče, byla vložena jako nepeněžitý vklad do založené 100% dceřinné společnosti ESB Rozvaděče, a.s., Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44, IČ 277 49 690.
od 12. 11. 2007

  Na společnost ESB Holding, a.s. přešlo v rámci převodu jmění na hlavního akcionáře jmění zaniklé společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44, IČ 46347020.
od 01. 10. 2007

  Dne 11.04.2007 rozhodl jediný akcionář, společnost GPL Limited, při výkonu působnosti valné hromady společnosti ESB Holding, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,--Kč, slovy tři miliony korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky 73.000.000,--Kč, slovy sedmdesát tři milionů korun českých, na částku 76.000.000,--Kč, slovy sedmdesát šest miliónů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 30.000 kusů, slovy třicet tisíc kusů, akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč, slovy jedno sto korun českých, za jednu akcii, akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. Akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou pan Ing. Karel Minařík, r.č 420322/431, bytem Velké Meziříčí, Čermákova 1905/9, PSČ 594 01, který upíše 15.000 kusů akcií a pan Ing. Vladimír Kohout, r.č. 451127/430, bytem Brno, Chaloupky 48, PSČ 602 00, který upíše 15.000 kusů akcií. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené v souladu s ustnovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti ESB Holding, a.s. na adrese Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44. Lhůta pro upsání akcií činí 14, slovy čtrnáct, dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií.Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům ve lhůtě 14, slovy čtrnáct, dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100,--Kč, slovy jedno sto korun českých, za jednu akcii. Předem určení zájemci, pan Ing. Karel Minařík a pan Ing. Vladimír Kohout, jsou povinni peněžitý vklad splatit na zvláštní účet, číslo účtu 52303901/4000, vedený u B A W A G Bank CZ a.s., se sídlem Praha 5, Vítězná 1/126, PSČ: 150 00, IČ 14893649, a to ve lhůtě do dvaceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 30. 04. 2007 od 18. 06. 2007

Akcie

Počet: 760 000 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 10. 2013

Počet: 760 000 ks v hodnotě: 50 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2008 od 24. 10. 2013

Počet: 760 000 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 06. 2007 od 04. 12. 2008

Počet: 730 000 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 09. 2006 od 18. 06. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: Limited GPL

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 09. 2006 od 18. 06. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HÖLL TOMMY

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 11. 2015


Název/Jméno: VÍTŮ LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 11. 2015


Název/Jméno: ČÁSA TOMÁŠ

IČO: 5189357

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2011 od 27. 11. 2015


Název/Jméno: TAUBER JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 2006 od 27. 11. 2015


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 09. 2006 od 27. 11. 2015


Název/Jméno: MINAŘÍK KAREL

IČO: 60372575

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 09. 2006 od 27. 11. 2015


Název/Jméno: HANZL RADAN

IČO: 61877336

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2006 od 27. 11. 2015


Název/Jméno: HOŠČÁLEK MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 2006 od 27. 11. 2015


Název/Jméno: CHOVANEC JULIUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 2009 od 10. 02. 2010


Název/Jméno: FERENC JIŘÍ

IČO: 66904099

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 2009 od 23. 10. 2009


Název/Jméno: MOKREJŠ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 06. 2008 od 23. 10. 2009


Název/Jméno: MUSIL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2006 od 13. 06. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 10. 2008


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 10. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 10. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 379392

Zánik oprávnění:01. 10. 2013


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 812729

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 1253435

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 812729

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 183078

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27701395

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:03. 02. 2016

Související firmy

#NázevICOAdresa
206271AB Facility a.s.26740168Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Kodaňská, 46
1564682ABB DIZ s.r.o.62419374Praha, 15300, Radotín, Vrážská, 1418
1033643ABB ELSYNN, a.s.63488451Brno, 61900, , Heršpická, 13
101393ABTRANS - Translation Service, s.r.o. "v likvidaci "26866846Šumperk, 78701, Šumperk, Janáčkova, 453/5
1685529ADART GS s.r.o.25057073Zárybská 672/6, 19000 Praha
1655538ADART veřejná obchodní společnost49709313Českolipská 397/14, 19000 Praha
1563242Agro Záblatí, a.s.6072835363, 59453 Záblatí
835269AGRO ZVOLE, a.s.63479605112, 59256 Zvole
86094ALPI s.r.o.61466221Rudná, 25219, , Obchodní, 977
819703Apetit food a.s.26873664410, 78347 Hněvotín
384406ARANEA SYSTEMS a.s.1676342Modřanská 307/98, 14700 Praha
820769ARC Design & Consulting, s.r.o.63485664Jindřichova 2075/7, 61600 Brno
1617187ASTRA TRIO, s.r.o.25697340Jordana Jovkova 3260/19, 14300 Praha
151273AUTODOPRAVA Čehovský s.r.o.28272510Holická 1173/49A, 77900 Olomouc
1037281BAUELEMENT s.r.o. "v likvidaci"4960650628. října 1810/86, 70200 Ostrava
195498BD Poláčkova, bytové družstvo26285037Husova 1652/44, 58601 Jihlava
911123Berlinvest s.r.o.4654820Rejchova 5000/20, 58601 Jihlava
1405475Brno Eastgate I. s.r.o.28314522U Svitavy 1077/2, 61800 Brno
1413828Bytové družstvo "U Modřínu"25651358Pod cihelnou 696/29, 16100 Praha
978406Bytové družstvo KLOBOUKOVA 2229-2230 v likvidaci26769042Kloboukova 2230/36, 14800 Praha
817263Bytové družstvo Neratovice 9092567316528. října 909, 27711 Neratovice
1122654Bytové družstvo Plzeňská 596126021927Plzeňská 602/59, 37004 České Budějovice
770016Bytové družstvo Trnovany25036921Teplice, Masarykova 285, PSČ 415 01
445200Bytové družstvo Tučkova 26, v likvidaci26940400Tučkova 918/26, 60200 Brno
1392892CCS Česká společnost pro platební karty a.s.49240129Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Chlumčanského, 497/5

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
363666ADAM MICHAL74533134Větrná 1384/6, 66491 Ivančice
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
746504ALTSCHMIED JIŘÍ8761161928, 34201 Dražovice
183796ANDĚL VÁCLAV13931199Palackého 3768/44, 46604 Jablonec nad Nisou
334817BAČÁK PETR11498269Albertova 3984/4, 76701 Kroměříž
848767BALOUSOVÁ BLANKA46007431Nová 301/27, 46010 Liberec
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
9741BÁRTA MICHAL44365811Luční 2611/9, 13000 Praha
128717BARTÁK TOMÁŠ74910698Přecechtělova 2230/4, 15500 Praha
638550BARTÁSEK VÁCLAV424869215. května 798/62, 14000 Praha
198221BARTEK JIŘÍ4362966196, 74245 Fulnek
47132BARTÍK MIROSLAV63950219Kaštanová 525, 25090 Jirny
15421BECA ROBERT41770641Bořivojova 1068/69, 13000 Praha
140877BEČVÁŘ JIŘÍ120379785, 33151 Obora
359621BEČVÁŘOVÁ EVA60909901Vítězná 338, 54101 Trutnov
664470BENÝŠEK LADISLAV68900449Zakouřilova 768/108, 14900 Praha
27845BERAN PAVEL10232681Nad Stráněmi 904, 29401 Bakov nad Jizerou
102825BERÁNEK LUKÁŠ1243900Bohuslava ze Švamberka 790/2, 14000 Praha
48020BERÁNEK ZDENĚK66704138náměstí T. G. Masaryka 78/15, 75131 Lipník nad Bečvou
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
583967BÍBOVÁ JAROSLAVA1593048Kloboukova 2229/34, 14800 Praha
403724BÍLKOVÁ DANA70550271K Nemocnici 152, 25162 Tehovec
212934BLAŽEK JAN7426055312, 43801 Liběšice
41615BLAŽEK JIŘÍ11496789Tyršova 630, 76811 Chropyně

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
167289310ravens s.r.o.29227992Brno, Vídeňská 99, PSČ 639 00
1349016ADG trade s.r.o.5097703Vídeňská 538/91, 63900 Brno
2250601AGLIMEX s.r.o.26913968Vídeňská 297/99, 63900 Brno
2092797ANSI s.r.o. - v likvidaci27740617Brno, 61900, Štýřice, Vídeňská, 11/127
636874Aromka Brno s.r.o.27749321Vídeňská 538/91, 63900 Brno
582202Aromka Brno, a.s.49971409Brno, 65605, Štýřice, Vídeňská, 91
3152028AUTO PARAS s.r.o.28354877Vídeňská 538/91, 63900 Brno
1262704BELLE SATIN s.r.o.28336381Vídeňská 538/91, 63900 Brno
1482125Berencan s.r.o.3690768Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1337654BMS Stavební stroje s.r.o.28359712Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1930358BRNOLIFT s.r.o.28272056Vídeňská 297/99, 63900 Brno
2578369Bytové družstvo Vídeňská 23/25, družstvo26215993Brno, Vídeňská 23/25, PSČ 639 00
2666452CONTAR PLUS, s.r.o.48530051Vídeňská 297/99, 63900 Brno
565612CS SYSTEMS s.r.o.25500228Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1455223DIVECO-TRADING, s.r.o.46966455Brno, 63900, Štýřice, Víděňská, 99
162758ELECTROTECHNICAL CLUSTER, z.s.3766683Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1235748Elektrotechnické výzkumně-vývojové centrum, z.s.3766446Vídeňská 297/99, 63900 Brno
2824230Energetické strojírny Brno, a.s.27701395Vídeňská 297/99, 63900 Brno
592286ENEST, spol. s r.o. - v likvidaci44962401Brno, 63900, Štýřice, Vídeňská, 93
2454163EPP Plasty a.s.26308789Vídeňská 297/99, 63900 Brno
3256554ESB Elektrické stroje, a.s.27742598Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1416728ESB Slévárna, s.r.o.29180953Vídeňská 297/99, 63900 Brno
2864287F+A stav Therm, s.r.o.28358929Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1481090FKD service s.r.o.29201918Vídeňská 297/99, 63900 Brno
2548545Fotoimagepress, s.r.o. v likvidaci26953838Brno, Vídeňská 99, PSČ 639 00

Fyzické osoby v okolí