Energetické strojírny Brno, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Energetické strojírny Brno, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4719. Jeho identifikační číslo je 27701395

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Energetické strojírny Brno, a.s.

Datum zápisu: 8. 9. 2006

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4719

Identifikační číslo:27701395

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wnqdwfc

Předmět podnikání: Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Slévárenství, modelářství
Obráběčství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví, nástrojářství
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických...
Projektování elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Velkoobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nástrojářství
Zámečnictví
Výroba a zpracování paliv a maziv

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 11. 2015

  Valná hromada společnosti, konaná 27.06.2013 rozhodla o záměru snížení základního kapitálu Společnosti následovně: (a)základní kapitál Společnosti se snižuje o 35 720 000,-Kč z 38 000 000,-Kč na 2 280 000,-Kč, (b) snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, tedy (i) jmenovitá hodnota každé ze 729 600 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 000 001 až 729 600, nahrazených hromadnou listinou č. 1 o celkové jmenovité hodnotě 36 480 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč. Celková jmenovitá hodnota všech akcií, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 34 291 200,-Kč ze 36 480 000,-Kč na 2 188 800,-Kč, (ii) jmenovitá hodnota každé z 15 000 kusů listinných akcií Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 730 001 až 745 000, nahrazených hromadnou listinou číslo 2 o celkové jmenovité hodnotě 750 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč, celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 705 000,-Kč ze 750 000,-Kč na 45 000,-Kč ze 750 000,-Kč na 45 000,-Kč. (iii)jmenovitá hodnota každé z 15 000 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 745 001 až 760 000, nahrazených hromadnou listinou číslo 3 o celkové jmenovité hodnotě 750 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 705 000,-Kč ze 750 000,-Kč na 45 000,-Kč, (iv) jmenovitá hodnota každé ze 200 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 729 801 až 730 000, nahrazených hromadnou listinou číslo 4 o celkové jmenovité hodnotě 10 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč, celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 9 400,-Kč z 10 000,-Kč na 600,-Kč, (v) jmenovitá hodnota každé ze 200 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 729 601 až 729 800, nahrazených hromadnou listinou číslo 5 o celkové jmenovité hodnotě 10 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč, celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 9 400,-Kč z 10 000,-Kč na 600,-Kč. (c) důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu Společnosti po prodeji aktiv a výplata tohoto přebytku akcionářům; (d) částka odpovídající snížení základního kapitálu (tedy 35 720 000,-Kč) bude vyplacena akcionářům;(e) lhůta pro předložení hromadných listin akcionáři představenstvu Společnosti za účelem výměny hromadných listin nahrazujících listinné akcie Společnosti znějící na jméno nebo vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií na hromadných listinách činí 60 dnů ode dne doručení výzvy představenstva Společnosti akcionářům k jejich předložení za tímto účelem. Představenstvo zašle tuto zprávu do 30 dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
od 02. 08. 2013 do 24. 10. 2013

  Společnost Energetické strojírny Brno, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 27701395, byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti, ESB Montáže, a.s. se sídlem Brno, Maloměřice, Hády 968/2, PSČ: 614 00, na kterou přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., specifikovaná v Projektu rozdělení společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. odštěpením se založením nové společnosti ESB Montáže, a.s. podle projektu, který byl uložen do sbírky listin Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4719.
od 04. 12. 2008

  Společnost Energetické strojírny Brno, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 01 395, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností ESB Rozvaděče, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 49 690 a sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností ESB Elektrické stroje, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 42 598. Na nástupnické společnosti ESB Rozvaděče, a.s. a ESB Elektrické stroje, a.s. přešly odštěpované části jmění rozdělované společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., určené ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.
od 12. 02. 2008

  Část společnosti (podniku) v rozsahu původní divize 52 - elektrické stroje, byla vložena jako nepeněžitý vklad do založené 100% dceřinné obchodní společnosti ESB Elektrické stroje, a.s., Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44, IČ 277 42 598.Část společnosti (podniku) v rozsahu původní divize 53 - rozváděče, byla vložena jako nepeněžitý vklad do založené 100% dceřinné společnosti ESB Rozvaděče, a.s., Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44, IČ 277 49 690.
od 12. 11. 2007

  Na společnost ESB Holding, a.s. přešlo v rámci převodu jmění na hlavního akcionáře jmění zaniklé společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44, IČ 46347020.
od 01. 10. 2007

  Dne 11.04.2007 rozhodl jediný akcionář, společnost GPL Limited, při výkonu působnosti valné hromady společnosti ESB Holding, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,--Kč, slovy tři miliony korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky 73.000.000,--Kč, slovy sedmdesát tři milionů korun českých, na částku 76.000.000,--Kč, slovy sedmdesát šest miliónů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 30.000 kusů, slovy třicet tisíc kusů, akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč, slovy jedno sto korun českých, za jednu akcii, akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. Akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou pan Ing. Karel Minařík, r.č 420322/431, bytem Velké Meziříčí, Čermákova 1905/9, PSČ 594 01, který upíše 15.000 kusů akcií a pan Ing. Vladimír Kohout, r.č. 451127/430, bytem Brno, Chaloupky 48, PSČ 602 00, který upíše 15.000 kusů akcií. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené v souladu s ustnovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti ESB Holding, a.s. na adrese Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44. Lhůta pro upsání akcií činí 14, slovy čtrnáct, dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií.Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům ve lhůtě 14, slovy čtrnáct, dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100,--Kč, slovy jedno sto korun českých, za jednu akcii. Předem určení zájemci, pan Ing. Karel Minařík a pan Ing. Vladimír Kohout, jsou povinni peněžitý vklad splatit na zvláštní účet, číslo účtu 52303901/4000, vedený u B A W A G Bank CZ a.s., se sídlem Praha 5, Vítězná 1/126, PSČ: 150 00, IČ 14893649, a to ve lhůtě do dvaceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 30. 04. 2007 do 18. 06. 2007

Akcie

Počet: 760 000 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 10. 2013

Počet: 760 000 ks v hodnotě: 50 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2008 do 04. 12. 2008

Počet: 760 000 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 06. 2007 do 18. 06. 2007

Počet: 730 000 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 09. 2006 do 08. 09. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: Limited GPL

Adresa: St Peter Port, Victoria Road 13-15, GY13ZD, Guernsey (Spojené království)
od 08. 09. 2006 do 18. 06. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 09. 2006 do 18. 06. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VÍTŮ LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 11. 2015

Adresa: Rejchova 5000/20, 586 01 Jihlava
od 27. 11. 2015


Název/Jméno: HÖLL TOMMY

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 11. 2015

Adresa: Chmelařská 860/8, Jinonice, 158 00 Praha 5
od 27. 11. 2015


Název/Jméno: ČÁSA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2011 do 27. 11. 2015

Adresa: č.p. 6, 440 01 Obora
od 04. 09. 2015 do 27. 11. 2015
Fűgnerova 1605, 440 01 Louny
od 31. 10. 2013 do 04. 09. 2015
Rožmberk nad Vltavou 144, PSČ 38218
od 16. 11. 2011 do 31. 10. 2013


Název/Jméno: TAUBER JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 2006 do 27. 11. 2015

Adresa: Řepčická 1315/25, Hostivař, 102 00 Praha 10
od 04. 08. 2015 do 27. 11. 2015
Praha 10 - Hostivař, Řepčická 1315/25, PSČ 10200
od 08. 09. 2006 do 04. 08. 2015


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 09. 2006 do 27. 11. 2015

Adresa: Chaloupky 266/48, Komín, 624 00 Brno
od 09. 08. 2014 do 27. 11. 2015
Brno, Chaloupky 48, PSČ 62400
od 16. 11. 2011 do 09. 08. 2014
Brno, Chaloupky 48, PSČ 60200
od 08. 09. 2006 do 16. 11. 2011


Název/Jméno: MINAŘÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 09. 2006 do 27. 11. 2015

Adresa: Čermákova 1905/9, 594 01 Velké Meziříčí
od 30. 11. 2013 do 27. 11. 2015
Velké Meziříčí, Čermákova 1905/9, PSČ 59401
od 08. 09. 2006 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: HANZL RADAN

IČO: 61877336

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2006 do 27. 11. 2015

Adresa: Riegrovo náměstí 459, Kolín II, 280 02 Kolín
od 31. 08. 2013 do 27. 11. 2015
Kolín, Riegrovo náměstí 459, PSČ 28002
od 08. 09. 2006 do 31. 08. 2013


Název/Jméno: HOŠČÁLEK MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 2006 do 27. 11. 2015

Adresa: Praha 10, Finská 582/1, PSČ 10100
od 08. 09. 2006 do 27. 11. 2015


Název/Jméno: CHOVANEC JULIUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 2009 do 10. 02. 2010

Adresa: Mutěnice, Moravská 62, PSČ 69611
od 14. 05. 2009 do 10. 02. 2010


Název/Jméno: FERENC JIŘÍ

IČO: 66904099

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 2009 do 23. 10. 2009

Adresa: Dobříš, Dukelské náměstí 1005, PSČ 26301
od 14. 05. 2009 do 23. 10. 2009


Název/Jméno: MOKREJŠ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 06. 2008 do 23. 10. 2009

Adresa: Brno, Sedlákova 7, PSČ 60200
od 13. 06. 2008 do 23. 10. 2009


Název/Jméno: MUSIL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2006 do 13. 06. 2008

Adresa: Brno, Vackova 185/94, PSČ 61200
od 08. 09. 2006 do 13. 06. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 10. 2008


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Jana Hrančíková


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Pavel Mohelský


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: - služby databank
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Odpovědní zástupci: Richard Paseka


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Komárek


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: Projektování elektrických zařízení
od 22. 10. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 22. 10. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 22. 10. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 22. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 10. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 22. 10. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 22. 10. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 10. 2007
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008
Velkoobchod
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 10. 10. 2007
Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén
od 10. 10. 2007 do 22. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Pavel Mohelský


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Renata Poláčková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: - elektrických strojů a přístrojů pracujících na střídavém napětí nižším než 50V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75V
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- elektrického vybavení
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: - strojů k filtraci a regeneraci olejů
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- dekantačních zařízení pro úpravu vodárenských kalů
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- pro dopravu kapalin a plynů
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- čističek odpadních vod
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- napáječek turbin
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeňka Táborská

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: - poradenství v oblasti software
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- implementace software
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: - rozvaděči
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- kovy
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: - pronájem s následnou koupí najaté věci
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: - rozvaděčů
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti ekologického strojírenství
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- výzkum a vývoj v oblasti energetického strojírenství
od 17. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2007

Zánik oprávnění:1. 10. 2013


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27701395

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 10. 2007

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
899667„Aeroklub Beroun, občanské sdružení”474045Bubovická 4, 267 18 Bubovice
1141558ABB ALSTOM POWER N.V.Amsterdam, Burgemeester Haspelslaan 45 5/F 1181 NB Amstelveen, Nizozemské království
1141561Beteiligungs-und ABBVerwaltungsgesellschaft mbH, D-6800 Mannheim 31, SRN
1141559ABB Beteiligungs-und Verwaltungsgesellschaft mbH,Kallsstadter str.1, D-6800 Mannheim 31, SRN
229134LAUFER ADAM83110 Tczew, Jana Brzechwy 4B/23, Polská republika

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
150237Cibulka Miloš15188230Vídeňská 297/99, 63900 Brno