ENERGO 2000, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ENERGO 2000, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1966. Její identifikační číslo je 49240170

Výpis z obchodního rejstříku ENERGO 2000, a.s.

Datum zápisu: 19. 4. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1966

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: hmgdwnm

Předmět podnikání: Automatizované zpracování dat
Ekonomické poradenství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyj. činností...
Poradenská činnost v oblasti využití výpočetní techniky
Poskytování software

Adresa společnosti

Sídlo: Nekázanka 880/11, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Nekázanka 11/880, PSČ 11000
od 18. 12. 2002 od 18. 12. 2002
Praha 1, Nekázanka 11, PSČ 11221
od 30. 12. 1998 od 18. 12. 2002
Praha 8, Thámova 9, PSČ 18600
od 14. 06. 1995 od 30. 12. 1998
Praha 5, Pod Kotlářkou 34, PSČ 15000
od 11. 01. 1995 od 14. 06. 1995
Praha 8, Thámova 9, PSČ 18000
od 28. 02. 1994 od 11. 01. 1995
Praha 3, Husitská 36
od 19. 04. 1993 od 28. 02. 1994

Skutečnosti

  Dne 29,8,2000 přijala valná hromada společnosti ITC PragoData,a.s. toto usnesení:Základní jmění společnosti ITC PragoData, a.s. se zvyšuje očástku 2.410.000,- Kč, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tovydáním nových akcií, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštnípráva a nebudou veřejně obchodovatelné, v počtu 241 kusů.Náležitosti akcie:Druh: kmenováPodoba: listinnáForma: na jménoJmenovitá hodnota: 10.000,- KčVýše emisního kursu: 10.024,837,- KčEmisní ážio: 24,837,- KčNepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. Emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitýmivklady, přičemž nepeněžitým vkladem jsou splatné pohledávkyakcionářů a to společnosti OMNYX, a.s. a společnosti PragoData,a.s. za společností ITC PragoData, a.s. stanovené v nominálníhodnotě. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního právavzhledem k upisování akcií nepeněžitým vkladem. Všechny akciebudou upsány na základě dohody všech akcionářů podle § 205obchodního zákoníku. Dohoda se pořizuje ve formě notářskéhozápisu a nahrazuje listinu upisovatelů.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a výší emisního kursuakcií tvoří emisní ážio v celkové výši 5.985,717,- Kč, u jednéakcie tvoří Kč 24,837.Předmětem vkladu jsou tyto splatné a postupitelné pohledávky vnominální hodnotě:1)Pohledávka společnosti OMNYX, a.s., IČO 25063138, ve výši1.233.055,- Kč za společností ITC PragoData, a.s., IČO 49240170.Tato pohledávka vznikla ze Smlouvy o poskytnutí provozníchprostředků uzavřené mezi společností OMNYX, a.s. a ITCPragoData, a.s. dne 20.1.1998 ve znění Dodatku ze dne 21.1.1999,Dodatku ze dne 20.3.2000 a Smlouvy o podnájmu nebytových prostorze dne 1.10.1987. Vzhledem k tomu, že je hodnota nepeněžitéhovkladu, tj. pohledávky, stanovena v nominální hodnotě, neníoceněna znalcem. Vedení pohledávky v účetnictví ITC PragoData,a.s. bylo ověřeno auditorem Ing. Jiřím Fišerem zapsaným v komořeauditorů ČR pod ev.č. 1026.2)Pohledávka společnosti PragoData, a.s., IČO 00550205, ve výši1.182.931,- Kč. Tato pohledávka vznikla na základě plnění zoboustranně odsouhlasených obchodních vztahů a to z Nájemnísmlouvy ze dne 1.1.1997, z kupní smlouvy o prodeji HIM dledohody 15.1.1997, ze Smlouvy o poskytnutí konzultačních služebze dne 1.9.1997, z kupní smlouvy o dodávce PC dle objednávky z23.9.1997, ze Smlouvy o poskytnutí automobilu ze dne 1.11.1997.Vzhledem k tomu, že je hodnota nepeněžitého vkladu, tj.pohledávky, stanovena v nominální hodnotě, není oceněna znalcem.Vedení pohledávky v účetnictví ITC PragoData, a.s. bylo ověřenoauditorem Ing. Jiřím Fišerem zapsaným v komoře auditorů ČR podev.č. 1026.Upisovatelé - akcionáři upíšou akcie uzavřením dohody dle § 205obchodního zákoníku a jsou povinni upsat a splatit nepeněžitývklad nejpozději do 15 dnů po právní moci zápisu rozhodnutí -usnesení obchodního soudu do obchodního rejstříku. Místem upsánía splacení vkladu je sídlo společnosti na adrese Praha 1,Nekázanka 11. Emisní kurs - nepeněžitý vklad bude splacen ke dniúčinnosti platně uzavřené smlouvy o postoupení uvedenýchpohledávek na společnost ITC PRagoData, a.s v souladu sustavením § 59 odst. 7 obchodního zákoníku, k tomuto dnipohledávky zaniknou, čímž bude splněna podmínka stanovená § 204odst. 3 obchodního zákoníku, že nepeněžitý vklad musí býtsplacen před zápisem zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti,aby podalo návrh na zápis nové výše základního jmění doobchodního rejstříku ihned po tomto splacení vkladu v souladu sustanovením § 206 obchodního zákoníku.
od 31. 10. 2000 od 28. 12. 2000

  Ředitel společnosti:Ing. Luboš Lokvenc, r.č. 600401/0122 Kosmonautů 240, 530 09 Pardubice
od 30. 12. 1998 od 31. 10. 2000

  Ředitel společnosti:Ing. František Marek CSc. Lidická 1017, Roztoky u Prahy
od 11. 01. 1995 od 30. 12. 1998

  Údaje o založení:Akciová společnost byla založena bez výzvy k upisování akciínotářským zápisem ze dne 26.3.1993, zakladatelé splatilicelé základní jmění, jmenovali představenstvo, dozorčí radua schválili stanovy společnosti.
od 19. 04. 1993

  Základní jmění společnosti je 1.300.000,- Kč, je tvořenonepeněžitým vkladem ve výši 976.200,- Kč a peněžitýmvkladem ve výši 323.800,- Kč.
od 19. 04. 1993

  Rozsah splacení: Ke dni podání návrhu na zápis společnostiv obchodním rejstříku je celé základní jmění splaceno.
od 19. 04. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VRÁTILOVÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 02. 2006


Název/Jméno: HURNÝ MILAN

IČO: 64567524

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2006


Název/Jméno: ŽÁK VLADIMÍR

IČO: 69541001

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 05. 2002 od 03. 02. 2006


Název/Jméno: RENÉ JOSEF VRATIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2006


Název/Jméno: VRATIL JOSEF

IČO: 63383420

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 2002 od 03. 02. 2006


Název/Jméno: Dr. GERT HANS RIENMÜLLER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2006


Název/Jméno: RIENMÜLLER GERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2002 od 03. 02. 2006


Název/Jméno: SLÁČALA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 2002 od 03. 02. 2006


Název/Jméno: NEVRTALOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2002 od 03. 02. 2006


Název/Jméno: NESTRAŠIL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 2000 od 23. 05. 2002


Název/Jméno: PIGA JOZEF

IČO: 71648496

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 10. 2000 od 03. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 12. 1998 od 31. 10. 2000


Název/Jméno: ROUBAL PAVEL

IČO: 46661417

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 12. 1998 od 23. 05. 2002


Název/Jméno: HINDRA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1998 od 23. 05. 2002


Název/Jméno: KUBINA ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 12. 1998 od 23. 05. 2002


Název/Jméno: SENFT PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 12. 1998 od 31. 10. 2000
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 04. 1993 od 30. 12. 1998


Název/Jméno: BREDA MARCEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1998 od 23. 05. 2002


Název/Jméno: MICHALÍK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 10. 1998 od 30. 12. 1998


Název/Jméno: HUJŇÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 10. 1998 od 30. 12. 1998


Název/Jméno: ŽÁK ONDŘEJ

IČO: 40840247

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 1995 od 30. 12. 1998


Název/Jméno: SLÁMA VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 1995 od 30. 12. 1998


Název/Jméno: BEZDĚKOVSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1995 od 27. 10. 1998


Název/Jméno: HAUSMANN OTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 01. 1995 od 27. 10. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 04. 1993 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: MOUČKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1995 od 30. 12. 1998


Název/Jméno: ADÁMEK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1995 od 30. 12. 1998


Název/Jméno: KARLACH PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 02. 1994 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: MAREK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 1993 od 30. 12. 1998


Název/Jméno: GREGOR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 04. 1993 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: DŽMURAŇ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 04. 1993 od 11. 01. 1995


Název/Jméno: DOBIÁŠOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 1993 od 11. 01. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 11. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ekonomické poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Obory činnosti: Automatizované zpracování dat
od 25. 11. 1998
Ekonomické poradenství
od 16. 11. 1998
Poradenská činnost v oblasti využití výpočetní techniky
od 19. 04. 1993
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyj. činností uvedených v přílohách zákona č.455/91 Sb. zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)
od 19. 04. 1993
Poskytování software
od 19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyj. činností uvedených v přílohách zákona č.455/91 Sb. zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti využití výpočetní techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49240170

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
1902086"Na nábřeží" - bytové družstvo, v likvidaci14888688Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Lannova, 6
1435874"Opatství Želiv, s.r.o."25157833122, 39444 Želiv
1861929A T R E Y D A T A, s.r.o.65410131Thámova 221/9, 18600 Praha
537236AGREGA, a.s.47673443Polní 46, 78961 Bludov
1866143AGROSPOL Drásov, akciová společnost - v likvidaci4853200252, 66424 Drásov
373745AS ATELIER s.r.o.28092490U Prostředního mlýna 128, 39301 Pelhřimov
1946082AS PROJECT CZ s.r.o.26095254U Prostředního mlýna 128, 39301 Pelhřimov
1842621B.M.S., Bohemian Multi Servis s.r.o.63075431Beranových 65, 19900 Praha
1710838BA Betriebsobjekte Praha, spol. s r.o.61852562náměstí Republiky 1078/1, 11000 Praha
180879Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.15271064Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7
65068Baska, a.s."v likvidaci"564974Praha, 13000, , Řehořova, 4
1957029Bílé Karpaty s.r.o.60468734Františka Diviše 944, 10400 Praha
797685BIO VYSOČINA, odbytové družstvo v likvidaci2559704399, 67571 Ocmanice
1639203BMS Company s.r.o.27230465Husovo náměstí 14, 25301 Hostivice
708797Bohemia Canopus,spol. s r.o.6150001193, 69301 Starovice
1576926BPS Business Process Services s.r.o.27213625Roztoky u Prahy, Wolkerova 1420, PSČ 252 63
84507Bytové družstvo náměstí Míru l, družstvo63470161náměstí Míru 373/1, 60200 Brno
103595Bytové družstvo Tesařovka25038966Tylova 2077, 43601 Litvínov
1754980C.H.R., a.s.25056808Kodaňská 1441/46, 10100 Praha
794993CANABA Development s.r.o.26774488Štětkova 1001/5, 14000 Praha
524111CERVUS ALFA s.r.o.26152835Hájovka 267, 25225 Ořech
2204333CERVUS BETA s.r.o.27084663Hájovka 267, 25225 Ořech
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
1413917ČZ a.s.25181432Sluneční náměstí 2540/5, 15800 Praha
1624474ČZ Řetězy, s.r.o.60071303Tovární 202, 38601 Strakonice

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
289311ADAMEC KAREL73081655K Myslivně 332, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
18964ADÁMEK MIROSLAV16210638Smetanovo náměstí 91, 57001 Litomyšl
336095BAČA OLDŘICH10513108P. Jilemnického 567, 57201 Polička
38976BARTOŇ JOSEF16746015Sázava, 56301, Sázava, , 63
166923BARTONÍČEK JIŘÍ45934801Hradecká 1214, 50346 Třebechovice pod Orebem
41789BARTŮNĚK JAN61810576Horácká 184, 25084 Křenice
194446BEČKA VÁCLAV60648104Výstavní 1037, 38901 Vodňany
716803BEČVÁŘ JAROSLAV7360578652, 53342 Živanice
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
64863BEJČEK VLADISLAV14697653Pražská 480, 33701 Rokycany
181048BÉM MILAN11014717Gruzínská 61/5, 50341 Hradec Králové
76799BENDA MARTIN10044434J. A. Gagarina 1183, 36222 Nejdek
27845BERAN PAVEL10232681Nad Stráněmi 904, 29401 Bakov nad Jizerou
464419BERAN VÍT40751813Stroupežnického 199/41, 39801 Mirotice
87420BERGMAN MARTIN4868096615, 29413 Chocnějovice
99339BEZDĚK JAROSLAV75479907184, 39412 Obrataň
260094BEZDĚK JOSEF66557011U Hrubé lípy 546, 67906 Jedovnice
87002BEZDĚK PETR88386490Karpatská 2227/2, 25101 Říčany
200370BEZDĚKOVSKÝ ANTONÍN62560786Chudenická 1086/22, 10200 Praha
141589BEZDĚKOVSKÝ PAVEL6054235716, 58901 Třešť
143378BEZDĚKOVSKÝ TOMÁŠ61376001Praha, 10200, Hostivař, Chudenická, 1086/22

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
398727"RCTV.CZ"1505050Jindřišská 875/23, 11000 Praha
22220882theloo Czech Republic s.r.o.3114791Nekázanka 883/8, 11000 Praha
1568425ABOSS GROUP a.s.26031833Jindřišská 889/17, 11000 Praha
1539252Active Technology s.r.o., v likvidaci24803928Jindřišská 889/17, 11000 Praha
1748404ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.28956460Panská 890/7, 11000 Praha
1200861AIM Group Prague s.r.o.25107313Panská 890/7, 11000 Praha
2763720Akademické sdružení žen v České republice2474573Panská 890/7, 11000 Praha
1563296Aljeeza Trading s.r.o.24175587Nekázanka 888/20, 11000 Praha
775165ALPEGA s.r.o.24276103Panská 1480/10, 11000 Praha
2913573Altrua27030652Jindřišská 941/24, 11000 Praha
2313404Apsara Arts Agency s.r.o.29141150Jindřišská 941/24, 11000 Praha
1160596ARAMIT, s.r.o.26725151Jindřišská 941/24, 11000 Praha
782494ARTEKA s.r.o.26173166Panská 1480/10, 11000 Praha
2715617AS SERVIS PRAHA, s.r.o.26768593Nekázanka 888/20, 11000 Praha
563746AsianStyle o.s.2386097Nekázanka 888/20, 11000 Praha
618796Astronata plus s.r.o.29034876Nekázanka 888/20, 11000 Praha
1973464Athos Family & Business Services (Czech Republic) s.r.o.28494091Nekázanka 883/8, 11000 Praha
1843074AUTO-REKLAMA spol. s r.o. v likvidaci27882080Nekázanka 888/20, 11000 Praha
3014475AUTOPOL, spol. s r.o., v likvidaci26495147Nekázanka 880/11, 11000 Praha
217437Be Elite Clinic s.r.o.5805627Jindřišská 939/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
2428574BENSTAV s.r.o.4960441Nekázanka 884/10, 11000 Praha
1586847BITAS Sarajevo, organizační složka49279157Jindřišská 875/23, 11000 Praha
346936BLACK TIGER HOLDINGS COMPANY, a.s.5735530Nekázanka 880/11, 11000 Praha
403669Bosfor Travel s.r.o.28921674Panská 1480/10, 11000 Praha
346355BROSADO spol. s r.o.61248657Panská 1480/10, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
102461Benoit Julien Gaspard Cressent2846331Nekázanka 877/17, 11000 Praha
1627203Helena Votočková-Rehabilitační centrum "Čtvrtý obratel"16099419Jindřišská 875/23, 11000 Praha
1529188Achour Gabriel66249473Panská 890/7, 11000 Praha
1156051ALBRECHT Pavel16100646Nekázanka 2037/6, 11000 Praha
3178393Bandúrová Monika73629464Nekázanka 888/20, 11000 Praha
1857187Bělohlávek Jiří61289779Nekázanka 877/17, 11000 Praha
2736961Bělohlávková Zuzana70378215Nekázanka 877/17, 11000 Praha
3425302Benešová Simona13149393Nekázanka 2037/6, 11000 Praha
2280706Berdych Aleš48567337Nekázanka 888/20, 11000 Praha
2306112BERDYCH Daniel14991861Nekázanka 888/20, 11000 Praha
1020396Berdych David45703540Nekázanka 888/20, 11000 Praha
3183236Burcal Petr60476630Nekázanka 881/9, 11000 Praha
1413704Bureš Rudolf45648701Jindřišská 875/23, 11000 Praha
1205675Čeliš Michal2653532Jindřišská 875/23, 11000 Praha
3194041Čeliš Michal40543561Jindřišská 875/23, 11000 Praha
835730DAVÍDEK Martin70379114Nekázanka 883/8, 11000 Praha
347159Dvořáčková Marta48056715Jindřišská 875/23, 11000 Praha
186007Emrlová Danuše70376778Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Nekázanka, 886/14
1857593Havel Vojtěch41830059Nekázanka 877/17, 11000 Praha
2095513Hewitt Vicki87101483Nekázanka 876/19, 11000 Praha
485978Janoušová Ivanka10184988Nekázanka 888/20, 11000 Praha
2915240Jedličková Anna4639065Nekázanka 876/19, 11000 Praha
1939829Ježková Markéta74509942Jindřišská 875/23, 11000 Praha
3042735KOCINOVÁ Aranka48054755Nekázanka 888/20, 11000 Praha
1976416Kostelecká Barbora3955699Nekázanka 884/10, 11000 Praha