ESB Elektrické stroje, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ESB Elektrické stroje, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5004. Její identifikační číslo je 27742598

Výpis z obchodního rejstříku ESB Elektrické stroje, a.s.

Datum zápisu: 13. 8. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5004

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3dydxvj

Předmět podnikání: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Nástrojářství
Zámečnictví
Výroba a zpracování paliv a maziv
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Pronájem a půjčování věcí movitých
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Velkoobchod
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Projektování elektrických zařízení
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických...
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Obráběčství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Společnost notářským zápisem NZ 443/2016 ze dne 12.9. změnila článek stanova) v čl. 5 odts. 5.1 tak, že článek 5 odst. 5.1 nově zní : Základní kapitál společnosti činí 66.000.000, -Kč ( šedesát šest milionů korun českých) a je rozvržen na 66.000 ( šedesát šest tisíc) kmenových akciií, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ( jeden tisíc korun českých).b)v článku 9 odst. 9.4 se věta " Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada", nahrazuje větou " Představenstvo má čtyři ( 4) členy, které volí a odvolává valná hromada.
od 16. 09. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Převoditelnost akcií: Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů společnosti, a to poměrně, podle počtu jimi vlastněných akcií. Poměr předkupního práva akcionáře sdělí akcionářům v souvislosti s nabídkou na odkup akcií představenstvo; zjištěný poměr počtu akcií, na které má každý akcionář společnosti nárok, se zaokrouhluje na celé akcie. Nabídku na odkup akcií ostatním akcionářům, jako oprávněným z předkupního práva, podává převodce písemně prostřednictvím představenstva společnosti. Představenstvo společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení nabídky informuje písemně o nabídce všechny ostatní akcionáře společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, případně předáním sdělení proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. K nabídce na odkup akcií se akcionáři písemně vyjadřují ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemného nabídky převodce představenstvu. Informace představenstva o nabídce obsahuje určení dne, dokdy se musí akcionář k nabídce vyjádřit, má-li o odkup akcií zájem. Porušení jakýchkoliv povinností představenstva, vymezených v tomto článku stanov, nejde k tíži převodce. Předkupní právo akcionářů je uplatněno, jestliže akcionáři ve výše uvedené lhůtě projeví o koupi akcií za stanovených podmínek zájem, a to písemným vyjádřením, adresovaným představenstvu, případně předaném kterémukoliv členovi představenstva proti písemnému potvrzení o převzetí. Pokud některý z akcionářů ve stanovené lhůtě nabídku neakceptuje, je převodce oprávněn, po splnění dalších podmínek vymezených stanovami, nabízené akcie prodat jiné osobě, než akcionáři. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převodem akcií. Není-li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Jestliže valné hromada nerozhodne do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Jestliže valná hromada odmítne souhlas k převodu akcie na jméno udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí valné hromady o odmítnutí souhlasu s převodem akcie. Ustanovení § 329 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně. O udělení souhlasu s převodem akcií musí akcionář, který hodlá své akcie převést, požádat písemně. Žádost se doručuje představenstvu společnosti, které je povinno svolat k projednání této věci valnou hromadu a to tak, aby o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodla valná hromada nejpozději do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti. Valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, kdy bylo opomenuto předkupní právo stávajících akcionářů. Stejná pravidla, jako pro převod akcií, platí i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje.
od 25. 06. 2014

  Se společností ESB Elekrické stroje, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 42 598 byla sloučena odštěpovaná část jmění společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 01 395, která byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením. Na nástupnickou společnost ESB Elektrické stroje, a.s přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. určená ve Smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.
od 12. 02. 2008

Akcie

Počet: 66 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 16. 09. 2016

Počet: 66 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 08. 2007 od 16. 09. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: TRANSFORMÁTORY BEZ

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 07. 2008


Název/Jméno: Energetické strojírny Brno, a.s.

IČO: 46347020

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 08. 2007 od 12. 02. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MOHELSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 2007 od 10. 07. 2008


Název/Jméno: NOVÁČEK PETR

IČO: 65146018

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2008


Název/Jméno: LIŠKA JAN

IČO: 76360423

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 08. 2007 od 10. 07. 2008


Název/Jméno: ŠMATLÍK JURAJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 2008


Název/Jméno: POCHABA MARIÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 07. 2008


Název/Jméno: HAJNALA TIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2008


Název/Jméno: KOPÁČIK ZDENEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2008


Název/Jméno: MICHALÍK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 01. 2008 od 16. 09. 2016


Název/Jméno: ŘÍŠSKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 2008 od 06. 10. 2010


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 od 14. 01. 2008


Název/Jméno: KLIMEŠ VLADIMÍR

IČO: 41799461

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 08. 2007 od 10. 07. 2008


Název/Jméno: ČERMÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 od 10. 07. 2008


Název/Jméno: HOFMANN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 od 10. 07. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 09. 2007

Odpovědní zástupci: 812729

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 09. 2007


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 09. 2007


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Odpovědní zástupci: 379392

Zánik oprávnění:01. 10. 2013


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Odpovědní zástupci: 812729

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Odpovědní zástupci: 379392

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 08. 2007


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27742598

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 08. 2007

Související firmy

#NázevICOAdresa
1869294"Společenství pro dům č.p. 808 a 809 Třemošná"75144026Sídliště 809, 33011 Třemošná
1535971"THERMOS-J" veřejná obchodní společnost v likvidaci25021371Letecká 2327/6, 41501 Teplice
101393ABTRANS - Translation Service, s.r.o. "v likvidaci "26866846Šumperk, 78701, Šumperk, Janáčkova, 453/5
1685529ADART GS s.r.o.25057073Zárybská 672/6, 19000 Praha
1655538ADART veřejná obchodní společnost49709313Českolipská 397/14, 19000 Praha
1563242Agro Záblatí, a.s.6072835363, 59453 Záblatí
835269AGRO ZVOLE, a.s.63479605112, 59256 Zvole
487608AIK servis s.r.o. v likvidaci27591581Nádražní 2296, 39701 Písek
666325Alfa-Invest, akciová společnost45306010České Budějovice, 37136, České Budějovice 3, Rudolfovská tř., 202
88390AQUAVITA, spol. s r.o.45539227648, 56961 Dolní Újezd
820769ARC Design & Consulting, s.r.o.63485664Jindřichova 2075/7, 61600 Brno
383566ARCON Technology s.r.o.45243662Šárecká 1929/26, 16000 Praha
1617187ASTRA TRIO, s.r.o.25697340Jordana Jovkova 3260/19, 14300 Praha
1783892BELTECK v. o. s.48364053Školní 303, 34526 Bělá nad Radbuzou
33804BENDERSKI, s.r.o.2632108426, 36001 Sadov
936769BEZ MOTORY, a.s. "v likvidaci"26510065Domažlická 1053/15, 13000 Praha
923850Business Partners, v.o.s.60710748Zlín 1, Kudlov 268, PSČ 760 01
1413828Bytové družstvo "U Modřínu"25651358Pod cihelnou 696/29, 16100 Praha
152515Bytové družstvo Lidická 103827836291Lidická 1038/6, 74221 Kopřivnice
817263Bytové družstvo Neratovice 9092567316528. října 909, 27711 Neratovice
1122654Bytové družstvo Plzeňská 596126021927Plzeňská 602/59, 37004 České Budějovice
770016Bytové družstvo Trnovany25036921Teplice, Masarykova 285, PSČ 415 01
445200Bytové družstvo Tučkova 26, v likvidaci26940400Tučkova 918/26, 60200 Brno
1483633CARDA, spol. s r.o.43389520272, 66481 Veverské Knínice
219212CEDR Pardubice o.p.s.27547850Jana Palacha 324, 53002 Pardubice

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
798052ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
183796ANDĚL VÁCLAV13931199Palackého 3768/44, 46604 Jablonec nad Nisou
75928ANDRLE STANISLAV11128054Litomyšlská 974, 56501 Choceň
848767BALOUSOVÁ BLANKA46007431Nová 301/27, 46010 Liberec
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
9741BÁRTA MICHAL44365811Luční 2611/9, 13000 Praha
128717BARTÁK TOMÁŠ74910698Přecechtělova 2230/4, 15500 Praha
638550BARTÁSEK VÁCLAV424869215. května 798/62, 14000 Praha
202341BARTYZAL KAREL74335294Třebízského 1194, 37401 Trhové Sviny
273932BAUCHNER JAN76529312Kunštátská 1450/4, 62100 Brno
288434BAUCHNER JAN76529312Kunštátská 1450/4, 62100 Brno
15421BECA ROBERT41770641Bořivojova 1068/69, 13000 Praha
140877BEČVÁŘ JIŘÍ120379785, 33151 Obora
359621BEČVÁŘOVÁ EVA60909901Vítězná 338, 54101 Trutnov
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
58806BEDNÁŘ PAVEL4808671111, 56982 Borová
208009BELLU ALEXANDER1818155Lupáčova 815/14, 13000 Praha
27845BERAN PAVEL10232681Nad Stráněmi 904, 29401 Bakov nad Jizerou
136298BÍLEK JAROSLAV13495534103, 37341 Hosín
41615BLAŽEK JIŘÍ11496789Tyršova 630, 76811 Chropyně
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
29790BLAŽEK VÁCLAV46815619Kotkova 682, 33401 Přeštice
124646BLAŽKOVÁ LUDMILA49298950Dr. Karla Farského 278, 51211 Vysoké nad Jizerou
651134BOHÁČOVÁ RŮŽENA66049164Wassermannova 929/22, 15200 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
167289310ravens s.r.o.29227992Brno, Vídeňská 99, PSČ 639 00
1349016ADG trade s.r.o.5097703Vídeňská 538/91, 63900 Brno
2250601AGLIMEX s.r.o.26913968Vídeňská 297/99, 63900 Brno
2092797ANSI s.r.o. - v likvidaci27740617Brno, 61900, Štýřice, Vídeňská, 11/127
636874Aromka Brno s.r.o.27749321Vídeňská 538/91, 63900 Brno
582202Aromka Brno, a.s.49971409Brno, 65605, Štýřice, Vídeňská, 91
3152028AUTO PARAS s.r.o.28354877Vídeňská 538/91, 63900 Brno
1262704BELLE SATIN s.r.o.28336381Vídeňská 538/91, 63900 Brno
1482125Berencan s.r.o.3690768Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1337654BMS Stavební stroje s.r.o.28359712Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1930358BRNOLIFT s.r.o.28272056Vídeňská 297/99, 63900 Brno
2578369Bytové družstvo Vídeňská 23/25, družstvo26215993Brno, Vídeňská 23/25, PSČ 639 00
2666452CONTAR PLUS, s.r.o.48530051Vídeňská 297/99, 63900 Brno
565612CS SYSTEMS s.r.o.25500228Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1455223DIVECO-TRADING, s.r.o.46966455Brno, 63900, Štýřice, Víděňská, 99
162758ELECTROTECHNICAL CLUSTER, z.s.3766683Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1235748Elektrotechnické výzkumně-vývojové centrum, z.s.3766446Vídeňská 297/99, 63900 Brno
2824230Energetické strojírny Brno, a.s.27701395Vídeňská 297/99, 63900 Brno
592286ENEST, spol. s r.o. - v likvidaci44962401Brno, 63900, Štýřice, Vídeňská, 93
2454163EPP Plasty a.s.26308789Vídeňská 297/99, 63900 Brno
3256554ESB Elektrické stroje, a.s.27742598Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1416728ESB Slévárna, s.r.o.29180953Vídeňská 297/99, 63900 Brno
2864287F+A stav Therm, s.r.o.28358929Vídeňská 297/99, 63900 Brno
1481090FKD service s.r.o.29201918Vídeňská 297/99, 63900 Brno
2548545Fotoimagepress, s.r.o. v likvidaci26953838Brno, Vídeňská 99, PSČ 639 00

Fyzické osoby v okolí