Ethanol Energy a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Ethanol Energy a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5098. Její identifikační číslo je 25502492

Výpis z obchodního rejstříku Ethanol Energy a.s.

Datum zápisu: 30. 9. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5098

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 9bgdya7

Předmět podnikání: Výroba potravinářských výrobků
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních...
Výroba a zpracování paliv a maziv
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zák. 455/91...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba izolačních materiálů a s ní související činnosti provozované...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 26. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 06. 2014

  Valná hromada společnosti přijala dne 27.6.2013 následující rozhodnutí:(a) zvyšuje se z důvodu posílení finanční stability společnosti základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 568.000.000,- Kč (slovy: pět set šedesát osm milionů korun českých) o částku 446.974.000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet šest milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) na výslednou částku 1.014.974.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtrnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním dvou kusů nových kmenových listinných akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 223.487.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích. Převod akcií bude omezen shodně jako dosavadní akcie dle pravidel uvedených v článku desátém (čl. 10) stanov.- Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba stávající akcionáři v důležitém zájmu společnosti svého přednostního práva vzdali. - Akcie budou upsány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: -1 akcie o jmenovité hodnotě 223.487.000,- Kč společnosti s obchodní firmou AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626.- 1 akcie o jmenovité hodnotě 223.487.000,- Kč společnosti s obchodní firmou ENAGRO, a.s., se sídlem Trnavská cesta, Leopoldov, PSČ 920 41, Slovenská republika, identifikační číslo 43814808, která je zapsána v obchodním registru u Okresního soudu Trnava, oddíl Sa, vložka 10469/T.- Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 20 (dvacet) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií včetně oznámení o počátku běhu lhůty, konkrétním zájemcům představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií včetně oznámení o počátku běhu lhůty konkrétním zájemcům do 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. - Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Vrdy, Školská 118, PSČ 28571.- Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. - Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 20 (dvacet) dní ode dne úpisu s tím, že návrh smlouvy o započtení je povinno představenstvo společnosti zaslat konkrétnímu zájemci bez zbytečného odkladu ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí dvacet (20) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsané akcie. (b) Schvaluje se možnost započtení : - peněžité pohledávky konkrétního zájemce společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626 (dále též jen „konkrétní zájemce“) ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) vůči společnosti Ethanol Energy a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce 2011/b ze dne 6.12.2011, proti pohledávce společnosti Ethanol Energy a.s. ve výši ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) na splacení emisního kursu ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých), - peněžité pohledávky konkrétního zájemce společnosti ENAGRO, a.s., se sídlem Trnavská cesta, Leopoldov, PSČ 920 41, Slovenská republika, identifikační číslo 43814808, která je zapsána v obchodním registru u Okresního soudu Trnava, oddíl Sa, vložka 10469/T (dále též jen „konkrétní zájemce“) ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) vůči společnosti Ethanol Energy a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce 2011/a ze dne 6.12.2011postoupené společností AGROFERT HOLDING, a.s. na společnost ENAGRO, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.12.2011, a obě tyto pohledávky akcionářů za společností Ethanol Energy a.s. jsou vykazovány v účetnictví společnosti, důvodem pro započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu je výše těchto pohledávek akcionářů za společností vykazovaná v účetnictví, která ovlivňuje bilanční výsledky hospodaření společnosti a její hodnocení při posuzování platební schopnosti. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení v tomto znění: Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) se společností AGROFERT HOLDING, a.s. a smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) se společností ENAGRO, a.s. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci bez zbytečného odkladu ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí dvacet (20) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Vrdy, Školská 118, PSČ 28571.
od 26. 07. 2013 od 19. 12. 2013

  Obchodní společnost DEHTOCHEMA BITUMAT a.s. se sídlem Bělá podBezdězem, Pražská 870, okres Mladá Boleslav, IČO: 25 50 24 92 sezapisuje do obchodního rejstříku v Praze odd. B, vložka 50 98.
od 16. 12. 1997

Akcie

Počet: 2 ks v hodnotě: 507487000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 08. 2016

Počet: 568 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 09. 2013 od 23. 08. 2016

Počet: 2 ks v hodnotě: 223487000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 09. 2013 od 23. 08. 2016

Počet: 568 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 30. 09. 1997 od 20. 09. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT HOLDING, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 08. 2011 od 19. 07. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CINGR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 08. 2011 od 28. 07. 2016


Název/Jméno: Ing PETR CINGR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 07. 2016 od 01. 10. 2016


Název/Jméno: HUČKOVÁ SOŇA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2015


Název/Jméno: KOSTÍK PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 12. 2013 od 30. 09. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 od 19. 12. 2013


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 12. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 od 19. 12. 2013


Název/Jméno: KUBŮ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 08. 2011 od 19. 07. 2012


Název/Jméno: HEGYI ZOLTÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2012 od 30. 09. 2015


Název/Jméno: CALÍK MARIAN

IČO: 65246888

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2012


Název/Jméno: JÍLKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 od 24. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2011 od 19. 07. 2012


Název/Jméno: SPIŠÁK ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2012


Název/Jméno: MALČEK ĹUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 od 24. 09. 2012


Název/Jméno: FANTA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2011 od 05. 08. 2011


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2011 od 19. 07. 2012


Název/Jméno: TUREK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2011 od 19. 07. 2012


Název/Jméno: MOŤKA LEO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2008 od 05. 08. 2011


Název/Jméno: MOŤKA OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 1997 od 05. 08. 2011


Název/Jméno: MOŤKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2008 od 05. 08. 2011


Název/Jméno: VODIČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1997 od 05. 08. 2011


Název/Jméno: DRÁBKOVÁ MARUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1997 od 05. 08. 2011


Název/Jméno: MOŤKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 1997 od 05. 08. 2011


Název/Jméno: MATĚJŮ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 1997 od 20. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen přesdtavenstva
od 30. 09. 1997 od 02. 10. 1997


Název/Jméno: KUPKA ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 09. 1997 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: MOŤKA OTOKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 1997 od 02. 10. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 2003

Obory činnosti: - výroba műsli a směsí obilovin
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- zpracování vajec
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, brambor a hub
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- výroba jedlých tuků a olejů
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- výroba cukru a přírodních sladidel
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, čokolády,
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- výroba čokoládových a nečokoládových cukrovinek
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- medu a medoviny
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- výroba konzervovaných a instantních hotových jídel
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- úprava rýže a luštěnin
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- úprava kávy, čaje, koření
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- výroba potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, bezlepkové, pro redukční, nízkoproteinové diety apod.)
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- výroba kvasného octa a droždí
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- výroba škrobu a potravin na bázi škrobu
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- výroba těstovin
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- zpracování ryb a vodních živočichů
od 01. 10. 2003 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 07. 2003

Odpovědní zástupci: 277252


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 10. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:02. 11. 2013


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zák. 455/91 Sb. par. 33 písm. a)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1997

Obory činnosti: - zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 14. 10. 1997 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 277252

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1997

Obory činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 19. 03. 2012
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 19. 03. 2012
Ubytovací služby
od 19. 03. 2012
Výroba hnojiv
od 15. 12. 2010
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 22. 04. 2010
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 04. 12. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 04. 12. 2008
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 04. 12. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 04. 12. 2008
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 04. 12. 2008
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 01. 10. 2003
Výroba potravinářských výrobků
od 01. 10. 2003 od 04. 12. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 14. 10. 1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zák. 455/91 Sb. par. 33 písm. a)
od 13. 10. 1997 od 04. 12. 2008

Odpovědní zástupci: 277252


Výroba izolačních materiálů a s ní související činnosti provozované průmyslovým způsobem

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:30. 09. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 12. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25502492

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 2012

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1340500AFEED, a.s.28167813Nádražní 563/60, 69301 Hustopeče
924714AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
553719Agropol Group, a.s.25100025Praha, 11376, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1535/4
961788AGROSERVIS Chomutov a.s.63146088Chomutov, 43001, Chomutov, Karlovarská, 5329
632404AGROSLUŽBY ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o.25158104České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Plynárenská, č.p.8
1354445AgroZES, spol. s r.o.27588017391, 27001 Kněževes
795704ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.251960499, 33204 Nezvěstice
432268Areál Fabrika, s.r.o.25673921Křížová 1018/6, 15000 Praha
448773AZ Cert EU s.r.o.26975831Palackého třída 318/159, 61200 Brno
1075348Bankovní holding, a.s. v likvidaci43875122Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Senovážné náměstí, 32
1180832BITUMAX s.r.o.49977491Českobratrské náměstí 133/1, 29301 Mladá Boleslav
176039BROJLER s.r.o.47668598Velké Albrechtice, 74291, Velké Albrechtice, , 179
104395BROLA a.s.48208175Tábor, 39002, Čekanice, Čekanice, 207
39364BSV, v.o.s. "v likvidaci"47154748170, 78313 Liboš
914892Bytové družstvo Letovská v likvidaci25130544Letovská 555, 19900 Praha
205884Bytové družstvo Veveří 25, družstvo26942666Veveří 467/25, 60200 Brno
216644CEMEX Cement, k.s.15052320Tovární 296, 53804 Prachovice
171277CENTROPROJEKT GROUP a.s.1643541Štefánikova 167, 76001 Zlín
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
164828COTES spol. s r.o.540790Rumburská 482/8, 19000 Praha
1171437Cukrárna Karlín a.s.45273022Křižíkova 55/65, 18600 Praha
737030CZECH SECURITY GUARDS s.r.o.4279026Čerčanská 640/30, 14000 Praha
584805Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group63998530Pobřežní 665/23, 18600 Praha
32394ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.627417722, 43601 Litvínov
764342ČESKÁ TOVÁRNA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ s.r.o. v likvidaci63993848Rakovník, 26901, , Kuštova, 637

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí