Ethanol Energy a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Ethanol Energy a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5098. Jeho identifikační číslo je 25502492

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Ethanol Energy a.s.

Datum zápisu: 30. 9. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5098

Identifikační číslo:25502492

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 9bgdya7

Předmět podnikání: Výroba potravinářských výrobků
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních...
Výroba a zpracování paliv a maziv
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zák. 455/91...
Výroba izolačních materiálů a s ní související činnosti provozované...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 26. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 06. 2014

  Valná hromada společnosti přijala dne 27.6.2013 následující rozhodnutí:(a) zvyšuje se z důvodu posílení finanční stability společnosti základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 568.000.000,- Kč (slovy: pět set šedesát osm milionů korun českých) o částku 446.974.000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet šest milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) na výslednou částku 1.014.974.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtrnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním dvou kusů nových kmenových listinných akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 223.487.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích. Převod akcií bude omezen shodně jako dosavadní akcie dle pravidel uvedených v článku desátém (čl. 10) stanov.- Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba stávající akcionáři v důležitém zájmu společnosti svého přednostního práva vzdali. - Akcie budou upsány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: -1 akcie o jmenovité hodnotě 223.487.000,- Kč společnosti s obchodní firmou AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626.- 1 akcie o jmenovité hodnotě 223.487.000,- Kč společnosti s obchodní firmou ENAGRO, a.s., se sídlem Trnavská cesta, Leopoldov, PSČ 920 41, Slovenská republika, identifikační číslo 43814808, která je zapsána v obchodním registru u Okresního soudu Trnava, oddíl Sa, vložka 10469/T.- Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 20 (dvacet) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií včetně oznámení o počátku běhu lhůty, konkrétním zájemcům představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií včetně oznámení o počátku běhu lhůty konkrétním zájemcům do 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. - Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Vrdy, Školská 118, PSČ 28571.- Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. - Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 20 (dvacet) dní ode dne úpisu s tím, že návrh smlouvy o započtení je povinno představenstvo společnosti zaslat konkrétnímu zájemci bez zbytečného odkladu ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí dvacet (20) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsané akcie. (b) Schvaluje se možnost započtení : - peněžité pohledávky konkrétního zájemce společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626 (dále též jen „konkrétní zájemce“) ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) vůči společnosti Ethanol Energy a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce 2011/b ze dne 6.12.2011, proti pohledávce společnosti Ethanol Energy a.s. ve výši ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) na splacení emisního kursu ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých), - peněžité pohledávky konkrétního zájemce společnosti ENAGRO, a.s., se sídlem Trnavská cesta, Leopoldov, PSČ 920 41, Slovenská republika, identifikační číslo 43814808, která je zapsána v obchodním registru u Okresního soudu Trnava, oddíl Sa, vložka 10469/T (dále též jen „konkrétní zájemce“) ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) vůči společnosti Ethanol Energy a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce 2011/a ze dne 6.12.2011postoupené společností AGROFERT HOLDING, a.s. na společnost ENAGRO, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.12.2011, a obě tyto pohledávky akcionářů za společností Ethanol Energy a.s. jsou vykazovány v účetnictví společnosti, důvodem pro započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu je výše těchto pohledávek akcionářů za společností vykazovaná v účetnictví, která ovlivňuje bilanční výsledky hospodaření společnosti a její hodnocení při posuzování platební schopnosti. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení v tomto znění: Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) se společností AGROFERT HOLDING, a.s. a smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) se společností ENAGRO, a.s. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci bez zbytečného odkladu ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí dvacet (20) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Vrdy, Školská 118, PSČ 28571.
od 26. 07. 2013 do 19. 12. 2013

  Obchodní společnost DEHTOCHEMA BITUMAT a.s. se sídlem Bělá podBezdězem, Pražská 870, okres Mladá Boleslav, IČO: 25 50 24 92 sezapisuje do obchodního rejstříku v Praze odd. B, vložka 50 98.
od 16. 12. 1997

Akcie

Počet: 2 ks v hodnotě: 507487000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 08. 2016

Počet: 568 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 09. 2013 do 20. 09. 2013

Počet: 2 ks v hodnotě: 223487000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 09. 2013 do 20. 09. 2013

Počet: 568 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 30. 09. 1997 do 30. 09. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT HOLDING, a.s.

IČO:26185610

Adresa: Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 05. 08. 2011 do 19. 07. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 08. 2011 do 19. 07. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: Ing PETR CINGR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 07. 2016

Adresa: K Mokřadu 425, 251 62 Louňovice
od 28. 07. 2016


Název/Jméno: HUČKOVÁ SOŇA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2015

Adresa: Senica, Priemyselná 261, Slovenská republika
od 30. 09. 2015


Název/Jméno: KOSTÍK PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 12. 2013 do 30. 09. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 do 19. 12. 2013

Adresa: Bratislava, Saratovská 5, Slovenská republika
od 19. 07. 2012


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 12. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 do 19. 12. 2013

Adresa: Dalovická 1057/7, Kbely, 197 00 Praha 9
od 19. 12. 2013
Praha 9 - Kbely, Dalovická 1057, PSČ 19700
od 19. 07. 2012 do 19. 12. 2013


Název/Jméno: KUBŮ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 08. 2011 do 19. 07. 2012

Adresa: Ve Žlábkách 3596, 276 01 Mělník
od 18. 08. 2013
Mělník, Ve Žlábkách 359, PSČ 27601
od 05. 08. 2011 do 18. 08. 2013


Název/Jméno: CINGR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 08. 2011 do 28. 07. 2016

Adresa: K Mokřadu 425, 251 62 Louňovice
od 04. 08. 2013 do 28. 07. 2016
Chvatěruby 96, PSČ 27801
od 05. 08. 2011 do 04. 08. 2013


Název/Jméno: HEGYI ZOLTÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2012 do 30. 09. 2015

Adresa: 92901 Dunajská Streda, Povodská 4488/2a, Slovenská republika
od 20. 11. 2012 do 30. 09. 2015
92901 Dunajská Streda, Podvodská cesta 4488/2a, Slovenská republika
od 19. 07. 2012 do 20. 11. 2012


Název/Jméno: CALÍK MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2012

Adresa: Družstevní 181, 285 71 Vrdy
od 24. 09. 2012


Název/Jméno: SPIŠÁK ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2012

Adresa: 81421 Bratislava-Staré Město, Drotárska cesta 5943/56, Slovenská republika
od 19. 07. 2012


Název/Jméno: MALČEK ĹUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 do 24. 09. 2012

Adresa: 91701 Trnava, Hlavná 35, Slovenská republika
od 19. 07. 2012 do 24. 09. 2012


Název/Jméno: JÍLKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 do 24. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2011 do 19. 07. 2012

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Gagarinova 718, PSČ 27801
od 05. 08. 2011 do 24. 09. 2012


Název/Jméno: FANTA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2011 do 05. 08. 2011

Adresa: Lázně Bohdaneč, Na Kopřivníku 684, PSČ 53341
od 05. 08. 2011 do 05. 08. 2011


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2011 do 19. 07. 2012

Adresa: Poděbrady, Arbesova 100, PSČ 29001
od 05. 08. 2011 do 19. 07. 2012


Název/Jméno: TUREK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2011 do 19. 07. 2012

Adresa: Načešice - Licomělice 20, PSČ 53803
od 05. 08. 2011 do 19. 07. 2012


Název/Jméno: MOŤKA LEO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2008 do 05. 08. 2011

Adresa: Praha 5 - Slivenec, Ve Smrčině 665, PSČ 15400
od 20. 02. 2008 do 05. 08. 2011


Název/Jméno: MOŤKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 1997 do 05. 08. 2011

Adresa: Praha 1 - Hradčany, Radnické schody 172/7, PSČ 11800
od 20. 02. 2008 do 05. 08. 2011
Praha 6 - Nebušice, Nad Želivkou 521, PSČ 16400
od 29. 04. 2003 do 20. 02. 2008
Praha 6, Nad Želivkou 521, PSČ 16400
od 09. 04. 2002 do 29. 04. 2003
Praha 6, Nad Želivkou 521
od 30. 09. 1997 do 09. 04. 2002


Název/Jméno: MOŤKA OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 1997 do 05. 08. 2011

Adresa: Praha 1 - Hradčany, Radnické schody 172/7, PSČ 11800
od 20. 02. 2008 do 05. 08. 2011
Praha 6 - Nebušice, Nad Želivkou 521, PSČ 16400
od 29. 04. 2003 do 20. 02. 2008
Praha 6, Nad Želivkou 521, PSČ 16400
od 09. 04. 2002 do 29. 04. 2003
Praha 8, Ronková 1832/8
od 02. 10. 1997 do 09. 04. 2002


Název/Jméno: MOŤKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2008 do 05. 08. 2011

Adresa: Praha 5 - Slivenec, Ve Smrčině 665, PSČ 15400
od 20. 02. 2008 do 05. 08. 2011


Název/Jméno: VODIČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1997 do 05. 08. 2011

Adresa: Praha 4, Mezivrší 1446, PSČ 14700
od 29. 04. 2003 do 05. 08. 2011
Praha 4, Mezivrší 1446/29, PSČ 14700
od 09. 04. 2002 do 29. 04. 2003
Praha 4, Mezivrší 1446/29
od 30. 09. 1997 do 09. 04. 2002


Název/Jméno: DRÁBKOVÁ MARUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1997 do 05. 08. 2011

Adresa: Praha 9 - Kbely, Katusická 699/11, PSČ 19700
od 20. 02. 2008 do 05. 08. 2011
Praha 9 - Kbely, Katusická 699/11
od 29. 04. 2003 do 20. 02. 2008
Praha 9, Katusická 699, PSČ 19700
od 09. 04. 2002 do 29. 04. 2003
Praha 9, Katusická 699
od 30. 09. 1997 do 09. 04. 2002


Název/Jméno: KUPKA ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 09. 1997 do 20. 02. 2008

Adresa: Zlín, Tř. 2. května 4099, PSČ 76001
od 09. 04. 2002 do 20. 02. 2008
Zlín, Tř. 2. května 4099
od 30. 09. 1997 do 09. 04. 2002


Název/Jméno: MATĚJŮ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 1997 do 20. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen přesdtavenstva
od 30. 09. 1997 do 02. 10. 1997

Adresa: Brno - Kohoutkovice, Desátkova 230/7, PSČ 60200
od 29. 04. 2003 do 20. 02. 2008
Brno, Desátkova 7, okres Brno-město, PSČ 60200
od 09. 04. 2002 do 29. 04. 2003
Brno, Desátkova 7, okres Brno-město
od 30. 09. 1997 do 09. 04. 2002


Název/Jméno: MOŤKA OTOKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 1997 do 02. 10. 1997

Adresa: Praha 8, Ronková 1832/8
od 30. 09. 1997 do 02. 10. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 2003

Obory činnosti: - zpracování ryb a vodních živočichů
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba těstovin
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba škrobu a potravin na bázi škrobu
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba kvasného octa a droždí
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, bezlepkové, pro redukční, nízkoproteinové diety apod.)
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- úprava kávy, čaje, koření
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- úprava rýže a luštěnin
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba konzervovaných a instantních hotových jídel
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- medu a medoviny
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba čokoládových a nečokoládových cukrovinek
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, čokolády,
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba cukru a přírodních sladidel
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba jedlých tuků a olejů
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, brambor a hub
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- zpracování vajec
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výroba műsli a směsí obilovin
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ota Lochman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 7. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Zetek


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 10. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Vítězslav Brodský

Zánik oprávnění:2. 11. 2013


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1997

Obory činnosti: Ubytovací služby
od 19. 03. 2012
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 19. 03. 2012
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 19. 03. 2012
Výroba hnojiv
od 15. 12. 2010
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 22. 04. 2010
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 04. 12. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 04. 12. 2008
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 04. 12. 2008
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 04. 12. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 04. 12. 2008
Výroba potravinářských výrobků
od 01. 10. 2003 do 04. 12. 2008
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 01. 10. 2003
Velkoobchod a maloobchod
od 14. 10. 1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zák. 455/91 Sb. par. 33 písm. a)
od 13. 10. 1997 do 04. 12. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Sládek


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zák. 455/91 Sb. par. 33 písm. a)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1997

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 14. 10. 1997 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ota Lochman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba izolačních materiálů a s ní související činnosti provozované průmyslovým způsobem

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:30. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Václav Toman

Zánik oprávnění:10. 12. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25502492

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
3636811AFEED, a.s.28167813Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče
1770527AGF Food Logistics, a.s.24151114Kostelec 60, PSČ 58861
2900480AGFoundation, s.r.o.28962761Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
2819649AGP beton, s.r.o.27588483Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice
1070357AGRO Teplice, a.s.28512090Teplice, Emílie Dvořákové 843, PSČ 41501

Související osoby

#NázevICOAdresa
131408Kmoch FrantišekZubčice 7, Mírkovice
131407Hoďánek FrantišekZubčice 64, Mírkovice
131409Honetschläger VáclavMarkvartice 22, Mírkovice
499615ŻYCZKOWSKI ADAMKonstancin-Jeziorna, Kościuszki 7, 05-510, Polská republika
915742PIESCHOVÁ ADÉLA937011Vybíralova 932/19, Černý Most, 198 00 Praha 9

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
4304345Kollár Michal66757495Školská 71, 28571 Vrdy