Firma s názvem EUC a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7918. Její identifikační číslo je 26730413

Výpis z obchodního rejstříku EUC a.s.

Datum zápisu: 16. 10. 2002

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7918

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nxedyy6

Předmět podnikání: Realitní činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zprostředkování služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Realitní činnost
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 07. 2014 od 01. 01. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 15. 07. 2014 od 01. 01. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 12. 03. 2014 od 01. 01. 2016

  Dne 2.12.2013 rozhodla valná hromada společnosti EUROCLINICUM a.s., IČ 26730413, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1690/125, PSČ 140 00, o schválení Projektu rozdělení společnosti EUROCLINICUM a.s., a to formou odštěpení se vznikem jedné nové nástupnické společnosti - EUC Real Estate a.s., na kterou přechází část jmění společnosti EUROCLINICUM a.s., specifikovaná v projektu rozdělení.
od 01. 01. 2014

  Na společnost EUROCLINICUM a.s. přešla na základě rozdělení odštěpením sloučením odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s r.o. , IČ 252 02 171, se sídlem Plzeň Denisovo nábřeží 4, okres Plzeň-město, PSČ 301 50, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7952, která byla uvedena v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, a to její samostatná organizační složka „Správa budov a majetku“ včetně souvisejících nemovitostí.
od 04. 10. 2013

  Na společnost EUROCLINICUM a.s. přešla na základě rozdělení odštěpením sloučením odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti MEDIKA-CENTRUM spol. s r. o., identifikační číslo 483 61 623, se sídlem Plzeň, Skrétova 1210/47, okres Plzeň-město, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3632, která byla uvedena v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, a to její samostatná organizační složka „Správa budov a majetku“ včetně souvisejících nemovitostí.
od 03. 09. 2013

  Na společnost EUROCLINICUM a.s. přešla na základě rozdělení odštěpením sloučením odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. identifikační číslo 627 40 482 , se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 92/2000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odíl C, vložka 8686, která byla uvedena v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, a to její samostatná organizační složka "Správa budov" včetně souvisejících nemovitostí.
od 19. 10. 2010

  Na společnost EUROCLINICUM a.s. přešla na základě rozdělení odštěpením sloučením odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti MEDIPONT s.r.o., IČ 62525107, se sídlem České Budějovice, Matice školské 1786, PSČ 37001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 4995, která byla uvedena v Projektu rozdělení odštěpením sloučením a to její samsotatná organizační složka " Správa budov" včetně souvisejících nemovitostí.
od 30. 09. 2010

  Na společnost EUROCLINICUM a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti H E L P Pardubice s.r.o. se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, PSČ 190 00, IČ: 609 17 067, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98850 a obchodní jmění společnosti Poliklinika Slaný, spol. s r.o., se sídlem Slaný, Smetanovo náměstí 1358, PSČ 274 01, IČ: 475 41 326, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25420.
od 01. 07. 2008

  Na společnost EUROCLINICUM a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ARS MEDICI spol. s r.o. se sídlem Olomouc, Libušina 69, IČ: 623 05 239, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7659.
od 12. 07. 2007

  Na společnost EUROCLINICUM a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Medical Care Přelouč, a.s., se sídlem Praha 2, Na Slupi 6, PSČ 120 00, IČ: 271 58 365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9391, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 30. 06. 2006

  Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Bude emitováno 500 ( pět set) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá.S ohledem na skutečnost, že se jediný akcionář svého přednostního práva na upisování akcií vzdal, neužijí se ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) stejně jako ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění.Veškeré akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti Alpha Union Invest, S.A., se sídlem 5, boulevard de la Foire, 1528 Lucemburské velkovévodství. Akcie nebudou nabízeny k upsání na základě veřejné nabídky. Jediný akcionář prohlašuje, že upíše veškeré akcie určené ke zvýšení základního kapitálu ve stanoveném rozsahu.Akcie budou upisovány v sídle společnosti (tj. Praha 6, Aviatická 1048/12) a to ve lhůtě 45 dní od nabytí právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu výše uvedené lhůty bude jediný akcionář společností písemně představenstvem společnosti informován s tím, že mu bude zároveň předložen návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Písemná informace včetně návrhu smlouvy o úpisu akcií budou jedinému akcionáři doručeny (osobně nebo formou doporučeného dopisu) tak, aby výše uvedená lhůta 45 dní neuplynula před uplynutím 15 dní od doručení písemné informace a návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři. Emisní kurs akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu/jeho části se s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splacen výlučně započtením, nestanoví.Vydané akcie budou stejného druhu jako akcie stávající. Upisování akcií nepeněžitými vklady se neschvaluje. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Vydání poukázek na akcie se neschvaluje.Schvaluje se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře, a to společnosti Alpha Union Invest, S.A., se sídlem 5, boulevard de la Foire, 1528 Lucemburské velkovévodství, za společností EUROCLINICUM a.s., se sídlem Praha 6, Aviatická 1047/125, IČ: 267 30 413, ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.07.2004 a na základě poskytnutí peněžních prostředků ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) ze dne 2.08.2004 proti pohledávce společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kursu akcií. Zároveň se schvaluje, že emisní kurs akcií bude splacen výlučně tímto započtením. Návrh smlouvy o započtení bude jedinému akcionáři předložen společností do 15 dní po uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o započtení bude předán jedinému akcionáři osobně nebo mu bude doporučeně zaslán. Návrh smlouvy o započtení musí být přijat jediným akcionářem ve lhůtě 30 dní od jeho obdržení jediným akcionářem.
od 06. 12. 2005 od 15. 12. 2005

  Společnost EUROCLINICUM a.s. je nástupnickou společností, na kterou v důsledku fúze sloučením přešlo jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti LEHOKA a.s., se sídlem, Ústí nad Labem, Masarykova 2431/94, PSČ 400 01, IČ 26437562.
od 20. 09. 2005

  Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Bude emitováno 480 ( čtyři sta osmedeást) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá.S ohledem na skutečnost, že se jediný akcionář svého přednostního práva na upisování akcií vzdal, neužijí se ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) stejně jako ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění.Veškeré akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti Alpha Union Invest, S.A., se sídlem 5, boulevard de la Foire, 1528 Lucemburské velkovévodství. Akcie nebudou nabízeny k upsání na základě veřejné nabídky. Jediný akcionář prohlašuje, že upíše veškeré akcie určené ke zvýšení základního kapitálu ve stanoveném rozsahu.Akcie budou upisovány v sídle společnosti (tj. Praha 6, Aviatická 1048/12) a to ve lhůtě 45 dní od nabytí právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu výše uvedené lhůty bude jediný akcionář společností písemně představenstvem společnosti informován s tím, že mu bude zároveň předložen návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Písemná informace včetně návrhu smlouvy o úpisu akcií budou jedinému akcionáři doručeny (osobně nebo formou doporučeného dopisu) tak, aby výše uvedená lhůta 45 dní neuplynula před uplynutím 15 dní od doručení písemné informace a návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři. Emisní kurs akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu/jeho části se s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splacen výlučně započtením, nestanoví.Vydané akcie budou stejného druhu jako akcie stávající. Upisování akcií nepeněžitými vklady se neschvaluje. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Vydání poukázek na akcie se neschvaluje.Schvaluje se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře, a to společnosti Alpha Union Invest, S.A., se sídlem 5, boulevard de la Foire, 1528 Lucemburské velkovévodství, za společností EUROCLINICUM a.s., se sídlem Praha 6, Aviatická 1047/125, IČ: 267 30 413, ve výši 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.07.2004 a na základě poskytnutí peněžních prostředků ve výši 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) ze dne 27.08.2004 proti pohledávce společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kursu akcií. Zároveň se schvaluje, že emisní kurs akcií bude splacen výlučně tímto započtením. Návrh smlouvy o započtení bude jedinému akcionáři předložen společností do 15 dní po uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o započtení bude předán jedinému akcionáři osobně nebo mu bude doporučeně zaslán. Návrh smlouvy o započtení musí být přijat jediným akcionářem ve lhůtě 30 dní od jeho obdržení jediným akcionářem.
od 06. 01. 2005 od 06. 12. 2005

Akcie

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 06. 2010

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 15. 12. 2005 od 02. 06. 2010

Počet: 500 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 01. 2005 od 15. 12. 2005

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 10. 2002 od 14. 01. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: EUC holding a.s.

IČO: 28417909

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 01. 2010


Název/Jméno: Alpha Union Invest, S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 08. 2004 od 28. 01. 2010


Název/Jméno: VICTUS PRAGA a.s.

IČO: 26774097

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 07. 2004 od 04. 08. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VACHTA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 03. 2011 od 25. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2010 od 15. 03. 2011


Název/Jméno: SCHIESSER JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 03. 2011 od 25. 06. 2015


Název/Jméno: ZAPLETAL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2016


Název/Jméno: MADAR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2016


Název/Jméno: KUBR ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2010 od 30. 03. 2016


Název/Jméno: BLAŠKO JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 06. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 06. 2010 od 25. 06. 2015


Název/Jméno: TAUŠOVÁ BARBARA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2014 od 25. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2014 od 03. 04. 2014


Název/Jméno: VORÁČEK PETR

IČO: 72105704

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 09. 2012 od 03. 10. 2013


Název/Jméno: RŮTA ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 2013 od 03. 01. 2017
Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 2012 od 03. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 2007 od 04. 09. 2012


Název/Jméno: JANDA PAVEL

IČO: 72142472

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2014 od 03. 04. 2014


Název/Jméno: MLČŮCHOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 2011 od 04. 09. 2012


Název/Jméno: KRÁL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 06. 2010 od 10. 05. 2011


Název/Jméno: HORÁK PAVEL

IČO: 49110802

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 06. 2010 od 11. 06. 2010


Název/Jméno: JUHÁS MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2010 od 17. 12. 2010


Název/Jméno: PLACANDA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 03. 2010 od 15. 03. 2011


Název/Jméno: KOLBASOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 2008 od 01. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 2007 od 29. 01. 2008


Název/Jméno: ŠUBRT OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 08. 2008 od 02. 03. 2010


Název/Jméno: TUKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2008 od 04. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 08. 2007 od 29. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 2004 od 23. 08. 2007


Název/Jméno: STROLENÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 01. 2008 od 04. 08. 2008


Název/Jméno: JAREMOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2005 od 02. 06. 2010


Název/Jméno: ZUVAČOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 12. 2005 od 02. 06. 2010


Název/Jméno: PIŠTĚKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2005 od 02. 06. 2010


Název/Jméno: KOHOUTKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2004 od 20. 12. 2005


Název/Jméno: STRUHA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2004 od 20. 12. 2005


Název/Jméno: KUBÍK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2004 od 20. 12. 2005


Název/Jméno: SCHWARZOVÁ SIMONA

IČO: 69485755

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 07. 2004 od 04. 08. 2004


Název/Jméno: FRAIBIŠOVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 07. 2004 od 04. 08. 2004


Název/Jméno: HRADILOVÁ PETRA

IČO: 76021467

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 2004 od 04. 08. 2004


Název/Jméno: ŠANDOROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 2004 od 04. 08. 2004


Název/Jméno: HAVELKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 07. 2004 od 04. 08. 2004


Název/Jméno: NECHYBOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 07. 2004 od 04. 08. 2004


Název/Jméno: ŘÍHA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 10. 2002 od 21. 07. 2004


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ PETRA

IČO: 68768087

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 16. 10. 2002 od 21. 07. 2004


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka
od 16. 10. 2002 od 21. 07. 2004


Název/Jméno: HNILICOVÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně
od 16. 10. 2002 od 21. 07. 2004


Název/Jméno: HNILICA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 10. 2002 od 21. 07. 2004


Název/Jméno: ŘÍHA MICHAL

IČO: 60171618

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 16. 10. 2002 od 21. 07. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 78041

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 03. 2007

Odpovědní zástupci: 78041


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002

Odpovědní zástupci: 87993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002

Odpovědní zástupci: 78041

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002

Odpovědní zástupci: 87993

Zánik oprávnění:17. 08. 2004


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002

Odpovědní zástupci: 78041

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002

Odpovědní zástupci: 87993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26730413

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2011

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
506549A-Z CLUB spol. s r.o. v likvidaci49098594Ústí nad Labem, Máchova 1049/3, PSČ 400 03
435642Active Resort s.r.o.3981096Revoluční 1403/28, 11000 Praha
405712AGEL a.s.534111Jungmannova 28/17, 11000 Praha
254738AGENTURA REAG, s.r.o.25790986Škrétova 589, 25230 Řevnice
351006AGROCAPITAL PRAHA a.s.27652777Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Olivova, 4/2096
808894ARPOK, o.p.s.26842050U botanické zahrady 828/4, 77900 Olomouc
531659Awen Receiv, a.s.28919858Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
326519BOSKITERA a.s.26776618Praha, 16000, Ruzyně, Vlastina, 23
587474BUENA INVEST, a.s.24773441Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
400694Bytové družstvo Nová Šárka 508/509, v likvidaci25694642Praha, 16100, Liboc, Nová Šárka, 509
450050Bytové družstvo Třebotov v likvidaci25602616Třebotov, 25226, Třebotov, , 237
651597C A R - T O U R spol. s r.o.49286871182, 53345 Opatovice nad Labem
484656C.S.CARGO a.s.64259374Hradecká 1116, 50601 Jičín
493788C.S.CARGO Management a.s.27942121Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
387542C&K INVESTMENT, s.r.o.60777443Kutnohorská 181/64, 10900 Praha
21907Canadian Medical Care, Česká republika spol. s r.o.25706381Veleslavínská 1/30, 16200 Praha
378281CENTROPHARM spol. s r.o.46971092Praha, 16100, Ruzyně, Vlastina, 889/23
361713Citypharm s.r.o.65409485Praha, 16100, Ruzyně, Vlastina, 23
104359CLINICUM a.s.25093126Sokolovská 810/304, 19000 Praha
316417CLOVIS, a.s.24710610Revoluční 1200/16, 11000 Praha
640401CMCAssistance, s.r.o.27208061Veleslavínská 1/30, 16200 Praha
629083CME Media Investments s.r.o.27235173Praha, 15200, Hlubočepy, Kříženeckého nám., 1078/5
361996Coluber s.r.o.24829889Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
418222Černá louka, a.s. v likvidaci575372Ostrava, 70002, , Výstaviště Černá louka,
164377Červený bod, s.r.o.64580768Praha, 16000, , Vlastina, 23

Související osoby

#NázevICOAdresa
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
60443BAHULA MIROSLAV4344619140, 68764 Horní Němčí
107269BALIHAR STANISLAV42918481Barákova 344, 50781 Lázně Bělohrad
68718BALIHAR TOMÁŠ6569214490, 54351 Špindlerův Mlýn
162934BALOUN JIŘÍ71638211Vánková 800/16, 18100 Praha
278777BARON KAREL13596519Zborovská 202/15, 70200 Ostrava
40184BARTOŠKOVÁ IVANA49188089144, 36001 Pila
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
141272BECHYNĚ ZDENĚK49170937Sídliště 299, 34021 Janovice nad Úhlavou
15362BĚLOUŠEK VIKTOR71246983Milady Horákové 849/88, 17000 Praha
49621BENDA ČESTMÍR48095656Ke Hřbitovu 278, 25231 Všenory
7785BENEŠ MARTIN87504472Na Hraničkách 2136/17, 37007 České Budějovice
20555BERAN FRANTIŠEK63545462Nade Mží 684/10, 31800 Plzeň
11570BLÁHA JAN44801734Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Světova, 13/1043
52446BLAŽEK ROMAN60382121Nádražní 768, 76811 Chropyně
438425BLŠŤÁK IVO44595239Masarykova 194/331, 40001 Ústí nad Labem
99191BOSÁK JAN66075297Chuderovská 167, 40340 Ústí nad Labem
48147BRABEC TOMÁŠ74241206Podveská 1238/8, 62400 Brno
113489BRODÍK JIŘÍ18470963Boční 202/10, 74707 Opava
46243BROŽ VLADIMÍR70688397Teplice, 41501, Teplice, Trnovanská, 1270
157421BRŮNA JAROSLAV76662306Luční 1288, 46851 Smržovka
280222BŘEZINA STANISLAV61961833Mánesova 1467, 73911 Frýdlant nad Ostravicí

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1384364"České národní fórum pro eHealth z.s."28556712Hvězdova 1073/33, 14000 Praha
9348721. Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST i71490779Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
15795871.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společno71490957Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
344030210.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71490965Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
166687011.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a. s. otevřený podílový fond ČP IN71490973Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
50334112.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71490850Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
77138513.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71491023Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
17460914.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71491031Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
294311915.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71491040Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
282394516.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71507914Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
244396318.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71507876Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
55972219.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71507884Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
14008672.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.71491058Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
1547393.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.71507892Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
23953284.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.71507906Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
6124404.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.71490931Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
1460404420PEOPLE z.ú.22833731Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
15786385.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.71491104Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
27642796.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.71491112Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
2865997.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.71491121Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
6222859.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společno71491139Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
276140Acredité s.r.o.25600958Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
2742720ASSET PARK s.r.o., v likvidaci27924661Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
2084350BIG BLOCK s.r.o. v likvidaci26124858Hvězdova 1282/31, 14000 Praha
3451770Bukovec park s.r.o. v likvidaci28384075Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2646342Thanh Tam Vu Thi26364697Hvězdova 1280/27, 14000 Praha
266540A.s. A4B Investment24182389Hvězdova 1073/33, 14000 Praha
898703Barilla Josef74370871Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
2869171Barták Vladimír48101494Hvězdova 1322/37, 14000 Praha
1232670Doubravová Lucie75557401Hvězdova 1280/27, 14000 Praha
3377053Eichler Romana18395058Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
330002Fürstová Jana87289521Hvězdova 1322/37, 14000 Praha
3280431Chládek David71835334Hvězdova 1322/37, 14000 Praha
2541712Ilinčev Orlin11207167Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
130814Ilinčevová Zuzana13101331Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
1791941Kludská Gabriela3688364Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
837409Kludská Marie70740992Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
2164047Koštýř Pavel71674781Hvězdova 1282/31, 14000 Praha
573767KOVÁŘ KAREL70083118Hvězdova 1322/37, 14000 Praha
418415Křivánek Milan48102954Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
650986Kubalík Jaroslav73787060Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
2120272Loula Zdeněk45325529Hvězdova 1280/27, 14000 Praha
2656543Marko Vassilii67400493Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
3069178Mendl Viktor62340620Hvězdova 1282/31, 14000 Praha
3275664MITIC Alexandar61833231Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
1843039Mládek Tomáš44295812Hvězdova 1073/33, 14000 Praha
2791279Morawová Eva69350051Hvězdova 1259/35, 14000 Praha
2611875Mykolajovyč Popovych Oleksandr68508077Hvězdova 1282/31, 14000 Praha
837382Nazarenko Irina3275469Hvězdova 1322/37, 14000 Praha
2152678Němcová Eva18308571Hvězdova 1073/33, 14000 Praha