Euroffice Praha - Brusel a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Euroffice Praha - Brusel a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5648. Její identifikační číslo je 25711156 a sídlo firmy je Šlikova 403/16, Břevnov, 169 00 Praha 6.

Výpis z obchodního rejstříku Euroffice Praha - Brusel a.s.

Datum zápisu: 17. 11. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5648

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3jwdy4s

Předmět podnikání: Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Reklamní činnost a marketing
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Poradenství v oblasti managementu
Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb
Automatizované zpracování dat
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Šlikova 403/16, 16900 Praha

Adresy: Šlikova 403/16, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 07. 12. 2016
Praha 6, Šlikova č.p.403 č.or.16, PSČ 16900
od 05. 12. 2001 do 07. 12. 2016
Praha 5, Radlická 28, PSČ 15000
od 17. 11. 1998 do 05. 12. 2001

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 11. 2015

  Další ustanoveníV případě, že by úpis akcií byl v rozporu se zákonem či usnesenímmimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění a upisovateljiž uhradil emisní kurs upisovaných akcií, je společnost povinnauhrazenou částku vrátit zpět upisovateli, a to nejpozději dopatnácti pracovních dnů od sdělení bynkovního spojení tohotoupisovatele.Konečné výsledky upisování budou pro všechny upisovatele knahlédnutí na upisovacím místě v kanceláři společnosti, a to podobu patnácti dní od skončení upisování. Případné reklamace jeupisovatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v písemnéformě.
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

  Požadavky na upisující osoby s přednostním právemPřednostní právo mohou dosavadní akcionáři uplatnit pouze vestanoveném termínu a na stanoveném místě.Emisní kurs (cena) jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 500,-(slovy pětset korun českých) je Kč 500,- (slovy pětset korunčeských).Při upisování je dosavadní akcionář fyzická osoba povinenpředložit průkaz totožnosti.Podmínkou pro úspěšné upsání nových akcií je mimo splněnípodmínky uvedené v předchozím odstavci, zaplacení emisního kursuupisovaných akcií v plné výši na dále uvedený účet společnosti,a to nejpozději do patnácti dnů ode dne, ve kterém budou upsányvšechny nové akcie všemi upisovateli, tj. jak upisovateli svyužitím přednostního práva, tak upisovatelem bez přednostníhopráva.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovanýchakcií na účet vedený bankovním ústavem: Komerční banka, a.s.,pobočka Praha 4, č.ú.: 199211210287/0100.Při platbě je upisovatel povinen uvést variabilní symbolodpovídající u fyzické osoby jejímu rodnému číslu.Celý emisní kurs akcií, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva a budou tudíž v souladu s tímto usnesenímnabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je fyzická osoba -ing. Martin Ulčák, r.č. 640324/1537, bytem Praha 6, Zelená 14a,160 00, je tento zájemce povinen uhradit do patnácti dnů odedne, ve kterém budou upsány všechny nové akcie všemiupisovateli, tj. jak upisovateli s využitím přednostního práva,tak upisovatelem bez přednostního práva, a to na účet vedenýbankovním ústavem: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4, č.ú.:199211210287/0100.Při platbě je upisovatel bez přednostního práva povinen uvéstvariabilní symbol odpovídající u fyzické osoby jejímu rodnémučíslu.Úpis akcií bez přednostního práva určitým zájemcem proběhne vkanceláři společnosti na adrese Praha 6, Liborova 13, ve lhůtědvou týdnů, která počne běžet dnem následujícím po dni, vekterém skončí lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva.Emisní kurs (cena) jedné akcie činí Kč 500,- (slovy pětset korunčeských). Určitý zájemce bude moci upsat akcie každý pracovní denod 9,00 do 16,00 hodin v upisovacím místě - místnosti,která budepro tento účel zřetelně označena.
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

  Přednostní právo, doba a místo upisováníKaždý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnostiv rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny. Lhůta provykonání přednostního práva počíná běžet sedmým dnemnásledujícím po dni, ve kterém nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádnévalné hromady o záměru zvýšit základní jmění společnosti doobchodního rejstříku. Přesné datum počátku běhu lhůty prouplatnění přednostního práva uveřejní představenstvo způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady vinformaci o přednostním právu, a to s ohledem na datum právnímoci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisuusnesení mimořádné valné hromady o záměru zvýšit základní jměníspolečnosti do obchodního rejstříku.Místem výkonu přednostního práva bude kancelář společnosti naadrese Praha 6, Liborova 13, kde budou upisovatelé moci upsatakcie každý pracovní den od 9,00 do 16,00 hodin v upisovacímmístě - místnosti, která bude pro tento účel zřetelně označena.Stávající akcionáři budou oprávněni na každou dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě kč 1.000,- (slovy jeden tisíckorun českých) upsat tři nové akcie o jmenovité hodnotě Kč 500,-(slovy pětset korun českých).Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty kupsání určitému zájemci, kterým jefyzická osoba - ing. Martin Ulčák, r.č. 640324/1537, bytem Praha6, Zelená 14a, 160 00.
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

  Rozsah zvýšení základního jměníZákladní jmění obchodní společnosti Euroffice Praha-Brusel a.s.(dále jen "společnost") bude zvýšeno peněžitými vklady o Kč1.500.000,- Kč (slovy jedenmilion pětsettisíc korun českých), tojest z dosavadních Kč 1.000.000,- (slovy jedenmilion korunčeských) na Kč 2.500.000,- (slovy dvamiliony pětsettisíc korunčeských).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových kmenovýchakcií, a to v počtu 3.000 (slovy tři tisíce) kusů akcií vlistinné podobě na jméno s jmenovitou hodnotou Kč 500,- (slovypětset korun českých) každá akcie.Emisní kurs (cena) nových akcií je Kč 500,- (slovy pětset korunčeských), každá akcie.Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

  Účel emisevýnos emise nových akcií bude použit k posílení vlastních zdrojůspolečnosti s ohledem na její podnikatelské záměry při rozvojiplánovaných obchodních aktivit.
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

  Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 9.11.1999 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti:
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: KUDLÁČEK LIBOR

Datum narození:18. 7. 1957

Adresa: Francouzská 156/106, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 21. 01. 2017

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 01. 2017


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CHYBA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 10. 2002

Adresa: Ke Krči 1001/22, Braník, 147 00 Praha 4
od 25. 11. 2016
Praha 4 - Nusle, Žateckých 10A/1223, PSČ 14000
od 19. 08. 2009 do 25. 11. 2016
Praha 4, Žateckých 10A/1223, PSČ 14000
od 24. 10. 2002 do 19. 08. 2009


Název/Jméno: RŮŽEK JIŘÍ

IČO: 14958724

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1998 do 24. 10. 2002

Adresa: Pod Parukářkou 2760/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 13. 10. 2016
Pod Parukářkou 2760/12, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 30. 07. 2015 do 13. 10. 2016
Praha 3 - Žižkov, Pod Parukářkou 2760/12, PSČ 13000
od 19. 08. 2009 do 30. 07. 2015
Praha 3, Pod Parukářkou 2760/12, PSČ 13000
od 24. 01. 2005 do 19. 08. 2009
Praha 5, Zborovská 16, PSČ 15000
od 17. 11. 1998 do 24. 10. 2002


Název/Jméno: VÁCLAVÍKOVÁ VLADIMÍRA

IČO: 60517735

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 11. 2015

Adresa: K Václavce 1238/4, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 26. 11. 2015


Název/Jméno: MACHOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2009

Adresa: Husovo náměstí 129, Kolín III, 280 02 Kolín
od 26. 11. 2015
Kolín - Kolín III, Husovo náměstí 129, PSČ 28002
od 19. 08. 2009 do 26. 11. 2015


Název/Jméno: KUDLÁČEK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 12. 2003 do 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 10. 2002 do 13. 12. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 17. 11. 1998 do 24. 10. 2002

Adresa: Francouzská 156/106, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 26. 11. 2015
Praha 10 - Vršovice, Francouzská 156/106, PSČ 10000
od 19. 08. 2009 do 26. 11. 2015
Praha 10, Francouzská 156/106, PSČ 10000
od 13. 12. 2003 do 19. 08. 2009
Praha 7, Korunovační 570/18, PSČ 17000
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2003


Název/Jméno: BRATINKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 12. 2003 do 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2003

Adresa: Sukova 559/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 28. 12. 2013
Praha 6, Sukova 3, PSČ 16000
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2013


Název/Jméno: ŠTALMACHOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1998 do 26. 11. 2015

Adresa: Praha 6, Lounská 274/8, PSČ 16100
od 17. 11. 1998 do 26. 11. 2015


Název/Jméno: PREISLEROVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 10. 2002 do 19. 08. 2009
Dozorčí rada - člen
od 14. 12. 1999 do 24. 10. 2002

Adresa: Kolín III, Husovo nám. 129, okres Kolín, PSČ 28000
od 24. 10. 2002 do 19. 08. 2009
Kolín III, Husovo nám. 129, PSČ 28000
od 14. 12. 1999 do 24. 10. 2002


Název/Jméno: ŠTALMACH PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 10. 2002 do 24. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1998 do 24. 10. 2002

Adresa: Praha 6, Lounská 274/8
od 17. 11. 1998 do 24. 01. 2005


Název/Jméno: ROMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1998 do 14. 12. 1999

Adresa: Štiřín, Kamenice 26, PSČ 25168
od 17. 11. 1998 do 14. 12. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 6. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Bratinka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 6. 2002

Odpovědní zástupci: RNDr. Libor KUDLÁČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 6. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Bratinka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: RNDr. Libor KUDLÁČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Bratinka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v oblasti managementu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: RNDr. Libor KUDLÁČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: RNDr. Pavel ŠTALMACH

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Bratinka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: RNDr. Libor KUDLÁČEK


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25711156

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:16. 6. 1999

Související firmy

#NázevICOAdresa
2992611"Společenství pro dům v Kaznějově ul. Horní č.p. 323"75061104Horní 323, 331 51 Kaznějov
824610Agrodružstvo Košetice111384Košetice 212, 394 22 Košetice
339367ARTCONSULT s. r.o.63979225Stochovská 29/59, Ruzyně, 161 00 Praha 6
69869ARTINVEST  a.s.26469839Stochovská 29/59, Ruzyně, 161 00 Praha 6
1954520ASPERA a.s. - v likvidaci47116056Domažlická 1053/15, 130 00 Praha, 130 00 Praha 3
2384733Autodoprava Růžek, s.r.o.27989283Druztová 264, PSČ 33007
407136Autotechnik RSP, s.r.o.26150069Vlašim, Ctiboř, okres Benešov, PSČ 25801
1896303BACARDI, spol. s r.o.40527018Plzeň, V lomech 13
3375822BAROCO GLOBAL s.r.o.27443736Praha 1 - Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 11000
3301684BH CAPITAL, a.s. v likvidaci546682Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
801981BIOENERPO s.r.o.26412811č.p. 21, 345 01 Mrákov
1387134Bytové družstvo Rokytnice - Horní kout26744864Rokytnice nad Jizerou, Horní 668, okres Semily, PSČ 51244
2231571CEVRO Institut, o.p.s.27590101Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 28/17
3417084Dextera a.s. v likvidaci47116021Thámova 20, 180 00 Praha
291984EKOKLIMA akciová společnost474835Jeřábkova 730, 399 01 Milevsko
2384249Exico, akciová společnost pro zahraniční obchod - v likvidaci736Praha 4, Na Strži 28
1372363FK VELKÉ HAMRY - TANVALD, a.s. - v likvidaci47116030Velké Hamry 550, 468 45 Velké Hamry
1718171FLOVAL s.r.o.26415089Orebitská 630/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
216839Fond dětí a mládeže "v likvidaci"47987197Olomouc, tř. 17.listopadu 43
315635Gang s.r.o. v likvidaci"45798788Karlovo náměstí 557/30, Nové Město, 120 00 Praha 2
2858790IMO Holding, a.s.47116285Perlová 1, 110 00 Praha
508921IMPROWEST spol. s r.o.26491141Veletržní 200/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
287724Investorská rozvojová a.s.47116048Praha 1, Václavské náměstí 804/58, PSČ 11000
285662JABLONEX, akciová společnost jazykové mutace uvedeny níže481033Jablonec nad Nisou, Palackého 3145/41, PSČ 46637
872901JANKA a.s. v likvidaci9075Vrážská 143, Radotín, 153 00 Praha 5

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
8253633N Group s.r.o.24184951Praha 6 - Břevnov, Liborova 463/13, PSČ 16900
30742123N Management s.r.o.3969878Liborova 463/13, 16900 Praha
1113183N Plan s.r.o.27568512Liborova 330/24, 16900 Praha
6775277 STYLE Bohemia s.r.o.25708007Heleny Malířové 272/17, 16900 Praha
22365718P s.r.o.5333598Závěrka 2369/12, 16900 Praha
360452A - X Change, s.r.o.25702912Závěrka 551/1, 16900 Praha
383663A - X Servis, s.r.o.25645960Závěrka 551/1, 16900 Praha
1595661A-Z LOGIC, s.r.o.25602870Závěrka 398/3, 16900 Praha
1025295A.LT Architekti v.o.s.27213056Závěrka 398/3, 16900 Praha
1452619ABC Stavební, s.r.o.64825710Heleny Malířové 1910/8, 16900 Praha
1724217AESTHETIC SMILE s.r.o. "v likvidaci"27638618Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Liborova, 330/24
247342AG Svitavy s.r.o.4723970Závěrka 398/3, 16900 Praha
1764373AGENTA Consulting s.r.o. v likvidaci26717913Praha, 16000, Břevnov (Praha 6), Bělohorská, 19/269
441221AGR TECHNESIS s.r.o. v likvidaci26421917Šlikova 287/20, 16900 Praha
2589128AJA Agency s.r.o., v likvidaci26701499Praha, 16000, Břevnov (Praha 6), Závěrka, 473/8
2739715ALERTE, spol. s r.o.26778416Šlikova 403/16, 16900 Praha
3117129ALL IN AGENCY, spol. s r.o.43874827Heleny Malířové 285/2, 16900 Praha
1017724ALL IN PRAGUE a.s. v likvidaci26136996Praha, 16000, Břevnov (Praha 6), Heleny Malířové, 272/17
1440715ALTIMED group s.r.o.27569713Liborova 462/11, 16900 Praha
1613327AM Capital s.r.o.25895532Praha 6, Závěrka 2369, PSČ 16900
3190221ANICAL PRAHA,s.r.o.27097609Heleny Malířové 400/7, 16900 Praha
1233926ANIGER, s.r.o.27148050Praha, 16000, Břevnov (Praha 6), Bělohorská, 19/269
48155AP Bublava s.r.o.24767697Liborova 462/11, 16900 Praha
2387788AQUA, a.s.49447360Praha 6 - Břevnov, Závěrka 285/6, PSČ 16900
1764340ARCH - ENGINEERING Praha s.r.o.25721500Závěrka 2369/14, 16900 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2574851Chloe Despoina Geitmann Akrithaki4365534Závěrka 768/11, 16900 Praha
2311942Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka1385437Bělohorská 270/17, 16900 Praha
3244461Zahra CHEHMI - AGADIR68852193Liborova 336/10, 16900 Praha
3035510Khadija Amakhmakh - Agadira69315841Liborova 336/10, 16900 Praha
2436254Marián Gerka - DACH, organizační složka27081834Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Za Strahovem, 1103/27
2941773Osama Mohamed El Kamel62602284Liborova 336/10, 16900 Praha
1517037Jerome Joseph O Sullivan3509559Heleny Malířové 924/6, 16900 Praha
905350Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor2952530Liborova 405/14, 16900 Praha
827534Albrecht Jan1213067Závěrka 473/8, 16900 Praha
2765145BOJANOVSKÝ Vítězslav15900657Heleny Malířové 285/2, 16900 Praha
2940446BRABCOVÁ Jana40594131Liborova 330/24, 16900 Praha
111123BUREŠ Michal71661280Heleny Malířové 727/10, 16900 Praha
1570885Bagín Lukáš4801644Heleny Malířové 727/10, 16900 Praha
1934662Bartolšicová Adéla70291101Závěrka 2369/14, 16900 Praha
1136179Bartoň Vladimír40816630Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Heleny Malířové, 400/7
128033Bartoňová Alena40816648Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Heleny Malířové, 400/7
334190Brabec Tomáš63964422Bělohorská 271/15, 16900 Praha
2296954Brestič Ladislav75508222Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Šlikova, 293/27
832162Bronec Tomáš87498286Závěrka 768/11, 16900 Praha
3080332BÉBROVÁ Růžena43015913Závěrka 414/18, 16900 Praha
2073327Bédi Juraj87791765Heleny Malířové 272/17, 16900 Praha
23946Chadim Tomáš5087066Heleny Malířové 1910/8, 16900 Praha
1217675Chaloupková Kamila62401122Liborova 462/11, 16900 Praha
1265997Charvátová Lucie3455190Závěrka 2367/9A, 16900 Praha
1167057Chornozatonska Olena25452908Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Závěrka, 10