Euroffice Praha - Brusel a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Euroffice Praha - Brusel a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5648. Její identifikační číslo je 25711156

Výpis z obchodního rejstříku Euroffice Praha - Brusel a.s.

Datum zápisu: 17. 11. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5648

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3jwdy4s

Předmět podnikání: Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Reklamní činnost a marketing
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Poradenství v oblasti managementu
Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb
Automatizované zpracování dat
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Šlikova 403/16, 16900 Praha

Adresy: Šlikova 403/16, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 07. 12. 2016
Praha 6, Šlikova č.p.403 č.or.16, PSČ 16900
od 05. 12. 2001 od 07. 12. 2016
Praha 5, Radlická 28, PSČ 15000
od 17. 11. 1998 od 05. 12. 2001

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 11. 2015

  Další ustanoveníV případě, že by úpis akcií byl v rozporu se zákonem či usnesenímmimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění a upisovateljiž uhradil emisní kurs upisovaných akcií, je společnost povinnauhrazenou částku vrátit zpět upisovateli, a to nejpozději dopatnácti pracovních dnů od sdělení bynkovního spojení tohotoupisovatele.Konečné výsledky upisování budou pro všechny upisovatele knahlédnutí na upisovacím místě v kanceláři společnosti, a to podobu patnácti dní od skončení upisování. Případné reklamace jeupisovatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v písemnéformě.
od 14. 03. 2000 od 24. 10. 2002

  Požadavky na upisující osoby s přednostním právemPřednostní právo mohou dosavadní akcionáři uplatnit pouze vestanoveném termínu a na stanoveném místě.Emisní kurs (cena) jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 500,-(slovy pětset korun českých) je Kč 500,- (slovy pětset korunčeských).Při upisování je dosavadní akcionář fyzická osoba povinenpředložit průkaz totožnosti.Podmínkou pro úspěšné upsání nových akcií je mimo splněnípodmínky uvedené v předchozím odstavci, zaplacení emisního kursuupisovaných akcií v plné výši na dále uvedený účet společnosti,a to nejpozději do patnácti dnů ode dne, ve kterém budou upsányvšechny nové akcie všemi upisovateli, tj. jak upisovateli svyužitím přednostního práva, tak upisovatelem bez přednostníhopráva.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovanýchakcií na účet vedený bankovním ústavem: Komerční banka, a.s.,pobočka Praha 4, č.ú.: 199211210287/0100.Při platbě je upisovatel povinen uvést variabilní symbolodpovídající u fyzické osoby jejímu rodnému číslu.Celý emisní kurs akcií, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva a budou tudíž v souladu s tímto usnesenímnabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je fyzická osoba -ing. Martin Ulčák, r.č. 640324/1537, bytem Praha 6, Zelená 14a,160 00, je tento zájemce povinen uhradit do patnácti dnů odedne, ve kterém budou upsány všechny nové akcie všemiupisovateli, tj. jak upisovateli s využitím přednostního práva,tak upisovatelem bez přednostního práva, a to na účet vedenýbankovním ústavem: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4, č.ú.:199211210287/0100.Při platbě je upisovatel bez přednostního práva povinen uvéstvariabilní symbol odpovídající u fyzické osoby jejímu rodnémučíslu.Úpis akcií bez přednostního práva určitým zájemcem proběhne vkanceláři společnosti na adrese Praha 6, Liborova 13, ve lhůtědvou týdnů, která počne běžet dnem následujícím po dni, vekterém skončí lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva.Emisní kurs (cena) jedné akcie činí Kč 500,- (slovy pětset korunčeských). Určitý zájemce bude moci upsat akcie každý pracovní denod 9,00 do 16,00 hodin v upisovacím místě - místnosti,která budepro tento účel zřetelně označena.
od 14. 03. 2000 od 24. 10. 2002

  Přednostní právo, doba a místo upisováníKaždý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnostiv rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny. Lhůta provykonání přednostního práva počíná běžet sedmým dnemnásledujícím po dni, ve kterém nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádnévalné hromady o záměru zvýšit základní jmění společnosti doobchodního rejstříku. Přesné datum počátku běhu lhůty prouplatnění přednostního práva uveřejní představenstvo způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady vinformaci o přednostním právu, a to s ohledem na datum právnímoci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisuusnesení mimořádné valné hromady o záměru zvýšit základní jměníspolečnosti do obchodního rejstříku.Místem výkonu přednostního práva bude kancelář společnosti naadrese Praha 6, Liborova 13, kde budou upisovatelé moci upsatakcie každý pracovní den od 9,00 do 16,00 hodin v upisovacímmístě - místnosti, která bude pro tento účel zřetelně označena.Stávající akcionáři budou oprávněni na každou dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě kč 1.000,- (slovy jeden tisíckorun českých) upsat tři nové akcie o jmenovité hodnotě Kč 500,-(slovy pětset korun českých).Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty kupsání určitému zájemci, kterým jefyzická osoba - ing. Martin Ulčák, r.č. 640324/1537, bytem Praha6, Zelená 14a, 160 00.
od 14. 03. 2000 od 24. 10. 2002

  Rozsah zvýšení základního jměníZákladní jmění obchodní společnosti Euroffice Praha-Brusel a.s.(dále jen "společnost") bude zvýšeno peněžitými vklady o Kč1.500.000,- Kč (slovy jedenmilion pětsettisíc korun českých), tojest z dosavadních Kč 1.000.000,- (slovy jedenmilion korunčeských) na Kč 2.500.000,- (slovy dvamiliony pětsettisíc korunčeských).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových kmenovýchakcií, a to v počtu 3.000 (slovy tři tisíce) kusů akcií vlistinné podobě na jméno s jmenovitou hodnotou Kč 500,- (slovypětset korun českých) každá akcie.Emisní kurs (cena) nových akcií je Kč 500,- (slovy pětset korunčeských), každá akcie.Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
od 14. 03. 2000 od 24. 10. 2002

  Účel emisevýnos emise nových akcií bude použit k posílení vlastních zdrojůspolečnosti s ohledem na její podnikatelské záměry při rozvojiplánovaných obchodních aktivit.
od 14. 03. 2000 od 24. 10. 2002

  Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 9.11.1999 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti:
od 14. 03. 2000 od 24. 10. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: KUDLÁČEK LIBOR

Datum narození:18. 7. 1957

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 01. 2017


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CHYBA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 10. 2002


Název/Jméno: RŮŽEK JIŘÍ

IČO: 14958724

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1998 od 24. 10. 2002


Název/Jméno: VÁCLAVÍKOVÁ VLADIMÍRA

IČO: 60517735

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 11. 2015


Název/Jméno: MACHOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2009


Název/Jméno: KUDLÁČEK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 12. 2003 od 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 10. 2002 od 13. 12. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 17. 11. 1998 od 24. 10. 2002


Název/Jméno: BRATINKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 12. 2003 od 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 17. 11. 1998 od 13. 12. 2003


Název/Jméno: ŠTALMACHOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1998 od 26. 11. 2015


Název/Jméno: PREISLEROVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 10. 2002 od 19. 08. 2009
Dozorčí rada - člen
od 14. 12. 1999 od 24. 10. 2002


Název/Jméno: ŠTALMACH PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 10. 2002 od 24. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1998 od 24. 10. 2002


Název/Jméno: ROMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1998 od 14. 12. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 06. 2002

Odpovědní zástupci: 479561

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 06. 2002

Odpovědní zástupci: 1177723

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 06. 2002

Odpovědní zástupci: 479561

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 1177723

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 479561

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenství v oblasti managementu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 1177723

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 93163

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 479561

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 1177723


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25711156

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:16. 06. 1999

Související firmy

#NázevICOAdresa
2992611"Společenství pro dům v Kaznějově ul. Horní č.p. 323"75061104Horní 323, 33151 Kaznějov
824610Agrodružstvo Košetice111384212, 39422 Košetice
339367ARTCONSULT s. r.o.63979225Stochovská 29/59, 16100 Praha
69869ARTINVEST  a.s.26469839Stochovská 29/59, 16100 Praha
1954520ASPERA a.s. - v likvidaci47116056Řehořova 968/42, 13000 Praha
2384733Autodoprava Růžek, s.r.o.27989283264, 33007 Druztová
407136Autotechnik RSP, s.r.o.26150069Vlašim, Ctiboř, okres Benešov, PSČ 258 01
1896303BACARDI, spol. s r.o.40527018Plzeň, 32300, Bolevec, V lomech, 13
3375822BAROCO GLOBAL s.r.o.27443736Ostrovní 126/30, 11000 Praha
3301684BH CAPITAL, a.s. v likvidaci546682Příkop 843/4, 60200 Brno
801981BIOENERPO s.r.o.2641281121, 34501 Mrákov
1387134Bytové družstvo Rokytnice - Horní kout26744864Rokytnice nad Jizerou, Horní 668, okres Semily, PSČ 512 44
2231571CEVRO Institut, o.p.s.27590101Jungmannova 28/17, 11000 Praha
3417084Dextera a.s. v likvidaci47116021Praha, 18000, Karlín, Thámova, 20
291984EKOKLIMA akciová společnost474835Jeřábkova 730/26, 39901 Milevsko
2384249Exico, akciová společnost pro zahraniční obchod - v likvidaci736Praha, 14000, Krč, Na Strži, 28
1372363FK VELKÉ HAMRY - TANVALD, a.s. - v likvidaci47116030550, 46845 Velké Hamry
1718171FLOVAL s.r.o.26415089Orebitská 630/4, 13000 Praha
216839Fond dětí a mládeže "v likvidaci"47987197Olomouc, 77002, , 17.listopadu, 43
315635Gang s.r.o. v likvidaci"45798788Karlovo náměstí 557/30, 12000 Praha
2858790IMO Holding, a.s.47116285Praha, 11000, Staré Město, Perlová, 1
508921IMPROWEST spol. s r.o.26491141Veletržní 200/24, 17000 Praha
287724Investorská rozvojová a.s.47116048Václavské náměstí 804/58, 11000 Praha
285662JABLONEX, akciová společnost jazykové mutace uvedeny níže481033Žatec, 43801, , MASARYKOVA, 751
872901JANKA a.s. v likvidaci9075Vrážská 143, 15300 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1113183N Plan s.r.o.27568512Liborova 330/24, 16900 Praha
6775277 STYLE Bohemia s.r.o.25708007Heleny Malířové 272/17, 16900 Praha
22365718P s.r.o.5333598Závěrka 2369/12, 16900 Praha
360452A - X Change, s.r.o.25702912Závěrka 551/1, 16900 Praha
383663A - X Servis, s.r.o.25645960Závěrka 551/1, 16900 Praha
1595661A-Z LOGIC, s.r.o.25602870Závěrka 398/3, 16900 Praha
1025295A.LT Architekti v.o.s.27213056Závěrka 398/3, 16900 Praha
1452619ABC Stavební, s.r.o.64825710Heleny Malířové 1910/8, 16900 Praha
555751Ads and the City s.r.o.3554431Liborova 462/11, 16900 Praha
512966Aerobot, s.r.o.28431871Závěrka 768/11, 16900 Praha
247342AG Svitavy s.r.o.4723970Závěrka 398/3, 16900 Praha
1764373AGENTA Consulting s.r.o. v likvidaci26717913Praha, 16000, Břevnov (Praha 6), Bělohorská, 19/269
441221AGR TECHNESIS s.r.o. v likvidaci26421917Šlikova 287/20, 16900 Praha
1693996Agrofarma Krásná s.r.o.29019389Liborova 462/11, 16900 Praha
2739715ALERTE, spol. s r.o.26778416Šlikova 403/16, 16900 Praha
674736Alice`s Cafe, s.r.o.26201909Liborova 462/11, 16900 Praha
61517Alpine Spa s.r.o.24780545Heleny Malířové 272/17, 16900 Praha
1440715ALTIMED group s.r.o.27569713Liborova 462/11, 16900 Praha
1233926ANIGER, s.r.o.27148050Praha, 16000, Břevnov (Praha 6), Bělohorská, 19/269
48155AP Bublava s.r.o.24767697Liborova 462/11, 16900 Praha
623584AYOR - development a.s.28174453Závěrka 398/3, 16900 Praha
867304BATTAL spol. s r.o.62583492Heleny Malířové 272/17, 16900 Praha
1984772Benni Immobili s.r.o.26165279Liborova 462/11, 16900 Praha
2652370BIOTRADE s.r.o.25086162Šlikova 287/20, 16900 Praha
561208Black Susan, s.r.o.27114911Liborova 462/11, 16900 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
905350Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor2952530Liborova 405/14, 16900 Praha
2574851Chloe Despoina Geitmann Akrithaki4365534Závěrka 768/11, 16900 Praha
2311942Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka1385437Bělohorská 270/17, 16900 Praha
1570885Bagín Lukáš4801644Heleny Malířové 727/10, 16900 Praha
1136179Bartoň Vladimír40816630Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Heleny Malířové, 400/7
128033Bartoňová Alena40816648Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Heleny Malířové, 400/7
3080332BÉBROVÁ Růžena43015913Závěrka 414/18, 16900 Praha
2073327Bédi Juraj87791765Heleny Malířové 272/17, 16900 Praha
2940446BRABCOVÁ Jana40594131Liborova 330/24, 16900 Praha
832162Bronec Tomáš87498286Závěrka 768/11, 16900 Praha
111123BUREŠ Michal71661280Heleny Malířové 727/10, 16900 Praha
170936Čermák Martin5542146Šlikova 924/13, 16900 Praha
1062803Dostál Jiří62813218Heleny Malířové 272/17, 16900 Praha
847960Dostálová Alla74410245Heleny Malířové 272/17, 16900 Praha
117197Drdová Markéta778770Závěrka 551/1, 16900 Praha
372458Drtilová Zorka790346Závěrka 551/1, 16900 Praha
3412490Duda Tomáš4079191Liborova 405/14, 16900 Praha
2574279Ducháček Václav64126960Závěrka 551/1, 16900 Praha
1516092FALASHTYNSKA Nadiya27582361Šlikova 293/27, 16900 Praha
2298571Fialová Jana74154753Závěrka 551/1, 16900 Praha
2298178Fromberger Pavel47589566Závěrka 551/1, 16900 Praha
3319357Gašpárková Pavla1715313Heleny Malířové 1910/8, 16900 Praha
1738119Glaserová Marie62575678Závěrka 551/1, 16900 Praha
2671090GUTHOVÁ Miloslava69315868Šlikova 293/27, 16900 Praha
828603Guza Gabriela69069956Za Strahovem 1103/27, 16900 Praha