Euroffice Praha - Brusel a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Euroffice Praha - Brusel a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5648. Jeho identifikační číslo je 25711156

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Euroffice Praha - Brusel a.s.

Datum zápisu: 17. 11. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5648

Identifikační číslo:25711156

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3jwdy4s

Předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Reklamní činnost a marketing
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Automatizované zpracování dat
Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb
Poradenství v oblasti managementu
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 11. 2015

  Účel emisevýnos emise nových akcií bude použit k posílení vlastních zdrojůspolečnosti s ohledem na její podnikatelské záměry při rozvojiplánovaných obchodních aktivit.
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

  Rozsah zvýšení základního jměníZákladní jmění obchodní společnosti Euroffice Praha-Brusel a.s.(dále jen "společnost") bude zvýšeno peněžitými vklady o Kč1.500.000,- Kč (slovy jedenmilion pětsettisíc korun českých), tojest z dosavadních Kč 1.000.000,- (slovy jedenmilion korunčeských) na Kč 2.500.000,- (slovy dvamiliony pětsettisíc korunčeských).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových kmenovýchakcií, a to v počtu 3.000 (slovy tři tisíce) kusů akcií vlistinné podobě na jméno s jmenovitou hodnotou Kč 500,- (slovypětset korun českých) každá akcie.Emisní kurs (cena) nových akcií je Kč 500,- (slovy pětset korunčeských), každá akcie.Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

  Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 9.11.1999 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti:
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

  Požadavky na upisující osoby s přednostním právemPřednostní právo mohou dosavadní akcionáři uplatnit pouze vestanoveném termínu a na stanoveném místě.Emisní kurs (cena) jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 500,-(slovy pětset korun českých) je Kč 500,- (slovy pětset korunčeských).Při upisování je dosavadní akcionář fyzická osoba povinenpředložit průkaz totožnosti.Podmínkou pro úspěšné upsání nových akcií je mimo splněnípodmínky uvedené v předchozím odstavci, zaplacení emisního kursuupisovaných akcií v plné výši na dále uvedený účet společnosti,a to nejpozději do patnácti dnů ode dne, ve kterém budou upsányvšechny nové akcie všemi upisovateli, tj. jak upisovateli svyužitím přednostního práva, tak upisovatelem bez přednostníhopráva.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovanýchakcií na účet vedený bankovním ústavem: Komerční banka, a.s.,pobočka Praha 4, č.ú.: 199211210287/0100.Při platbě je upisovatel povinen uvést variabilní symbolodpovídající u fyzické osoby jejímu rodnému číslu.Celý emisní kurs akcií, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva a budou tudíž v souladu s tímto usnesenímnabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je fyzická osoba -ing. Martin Ulčák, r.č. 640324/1537, bytem Praha 6, Zelená 14a,160 00, je tento zájemce povinen uhradit do patnácti dnů odedne, ve kterém budou upsány všechny nové akcie všemiupisovateli, tj. jak upisovateli s využitím přednostního práva,tak upisovatelem bez přednostního práva, a to na účet vedenýbankovním ústavem: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4, č.ú.:199211210287/0100.Při platbě je upisovatel bez přednostního práva povinen uvéstvariabilní symbol odpovídající u fyzické osoby jejímu rodnémučíslu.Úpis akcií bez přednostního práva určitým zájemcem proběhne vkanceláři společnosti na adrese Praha 6, Liborova 13, ve lhůtědvou týdnů, která počne běžet dnem následujícím po dni, vekterém skončí lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva.Emisní kurs (cena) jedné akcie činí Kč 500,- (slovy pětset korunčeských). Určitý zájemce bude moci upsat akcie každý pracovní denod 9,00 do 16,00 hodin v upisovacím místě - místnosti,která budepro tento účel zřetelně označena.
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

  Další ustanoveníV případě, že by úpis akcií byl v rozporu se zákonem či usnesenímmimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění a upisovateljiž uhradil emisní kurs upisovaných akcií, je společnost povinnauhrazenou částku vrátit zpět upisovateli, a to nejpozději dopatnácti pracovních dnů od sdělení bynkovního spojení tohotoupisovatele.Konečné výsledky upisování budou pro všechny upisovatele knahlédnutí na upisovacím místě v kanceláři společnosti, a to podobu patnácti dní od skončení upisování. Případné reklamace jeupisovatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v písemnéformě.
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

  Přednostní právo, doba a místo upisováníKaždý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnostiv rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny. Lhůta provykonání přednostního práva počíná běžet sedmým dnemnásledujícím po dni, ve kterém nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádnévalné hromady o záměru zvýšit základní jmění společnosti doobchodního rejstříku. Přesné datum počátku běhu lhůty prouplatnění přednostního práva uveřejní představenstvo způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady vinformaci o přednostním právu, a to s ohledem na datum právnímoci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisuusnesení mimořádné valné hromady o záměru zvýšit základní jměníspolečnosti do obchodního rejstříku.Místem výkonu přednostního práva bude kancelář společnosti naadrese Praha 6, Liborova 13, kde budou upisovatelé moci upsatakcie každý pracovní den od 9,00 do 16,00 hodin v upisovacímmístě - místnosti, která bude pro tento účel zřetelně označena.Stávající akcionáři budou oprávněni na každou dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě kč 1.000,- (slovy jeden tisíckorun českých) upsat tři nové akcie o jmenovité hodnotě Kč 500,-(slovy pětset korun českých).Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty kupsání určitému zájemci, kterým jefyzická osoba - ing. Martin Ulčák, r.č. 640324/1537, bytem Praha6, Zelená 14a, 160 00.
od 14. 03. 2000 do 24. 10. 2002

Akcie

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 17. 11. 1998

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MACHOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2009

Adresa: Husovo náměstí 129, Kolín III, 280 02 Kolín
od 26. 11. 2015
Kolín - Kolín III, Husovo náměstí 129, PSČ 28002
od 19. 08. 2009 do 26. 11. 2015


Název/Jméno: KUDLÁČEK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 12. 2003 do 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 10. 2002 do 13. 12. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 17. 11. 1998 do 24. 10. 2002

Adresa: Francouzská 156/106, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 26. 11. 2015
Praha 10 - Vršovice, Francouzská 156/106, PSČ 10000
od 19. 08. 2009 do 26. 11. 2015
Praha 10, Francouzská 156/106, PSČ 10000
od 13. 12. 2003 do 19. 08. 2009
Praha 7, Korunovační 570/18, PSČ 17000
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2003


Název/Jméno: VÁCLAVÍKOVÁ VLADIMÍRA

IČO: 60517735

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 11. 2015

Adresa: K Václavce 1238/4, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 26. 11. 2015


Název/Jméno: BRATINKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 12. 2003 do 26. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2003

Adresa: Sukova 559/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 28. 12. 2013
Praha 6, Sukova 3, PSČ 16000
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2013


Název/Jméno: RŮŽEK JIŘÍ

IČO: 66350565

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1998 do 24. 10. 2002

Adresa: Pod Parukářkou 2760/12, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 30. 07. 2015
Praha 3 - Žižkov, Pod Parukářkou 2760/12, PSČ 13000
od 19. 08. 2009 do 30. 07. 2015
Praha 3, Pod Parukářkou 2760/12, PSČ 13000
od 24. 01. 2005 do 19. 08. 2009
Praha 5, Zborovská 16, PSČ 15000
od 17. 11. 1998 do 24. 10. 2002


Název/Jméno: ŠTALMACHOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1998 do 26. 11. 2015

Adresa: Praha 6, Lounská 274/8, PSČ 16100
od 17. 11. 1998 do 26. 11. 2015


Název/Jméno: CHYBA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 10. 2002

Adresa: Praha 4 - Nusle, Žateckých 10A/1223, PSČ 14000
od 19. 08. 2009
Praha 4, Žateckých 10A/1223, PSČ 14000
od 24. 10. 2002 do 19. 08. 2009


Název/Jméno: ŠTALMACH PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 10. 2002 do 24. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1998 do 24. 10. 2002

Adresa: Praha 6, Lounská 274/8
od 17. 11. 1998 do 24. 01. 2005


Název/Jméno: PREISLEROVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 10. 2002 do 19. 08. 2009
Dozorčí rada - člen
od 14. 12. 1999 do 24. 10. 2002

Adresa: Kolín III, Husovo nám. 129, okres Kolín, PSČ 28000
od 24. 10. 2002 do 19. 08. 2009
Kolín III, Husovo nám. 129, PSČ 28000
od 14. 12. 1999 do 24. 10. 2002


Název/Jméno: ROMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1998 do 14. 12. 1999

Adresa: Štiřín, Kamenice 26, PSČ 25168
od 17. 11. 1998 do 14. 12. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 6. 2002

Odpovědní zástupci: RNDr. Pavel ŠTALMACH

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 6. 2002

Odpovědní zástupci: RNDr. Libor KUDLÁČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 6. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Bratinka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Obory činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 31. 07. 2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 31. 07. 2013
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 31. 07. 2013
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 31. 07. 2013
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
od 12. 06. 2002 do 31. 07. 2013
Reklamní činnost a marketing
od 12. 06. 2002 do 31. 07. 2013
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 12. 06. 2002 do 31. 07. 2013
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 08. 2000
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 08. 2000
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 01. 08. 2000
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 08. 2000
Poradenství v oblasti managementu
od 17. 11. 1998 do 31. 07. 2013
Automatizované zpracování dat
od 17. 11. 1998 do 31. 07. 2013
Činnost ekonomických a organizačních poradců
od 17. 11. 1998 do 31. 07. 2013
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)
od 17. 11. 1998 do 31. 07. 2013
Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb
od 17. 11. 1998 do 31. 07. 2013

Odpovědní zástupci: RNDr. Libor KUDLÁČEK


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: RNDr. Libor KUDLÁČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Bratinka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v oblasti managementu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: RNDr. Pavel ŠTALMACH

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: RNDr. Libor KUDLÁČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Bratinka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25711156

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:16. 6. 1999

Související firmy

#NázevICOAdresa
2406506"Společenství pro dům v Kaznějově ul. Horní č.p. 323"75061104Horní 323, 331 51 Kaznějov
3321236Agrodružstvo Košetice111384Košetice 212, 394 22 Košetice
204960ARTCONSULT s. r.o.63979225Stochovská 29/59, Ruzyně, 161 00 Praha 6
2255902ARTINVEST  a.s.26469839Stochovská 29/59, Ruzyně, 161 00 Praha 6
1021263ASPERA a.s. - v likvidaci47116056Domažlická 1053/15, 130 00 Praha, 130 00 Praha 3

Související osoby

#NázevICOAdresa
499615ŻYCZKOWSKI ADAMKonstancin - Jeziorna, Kościuszki 7, Polská republika
645451SLÍVOVÁ ADÉLAPraha 4, Za mlýnem 33, PSČ 14700
1238398BLAAS ALADÁRPraha 9-Libeň, Matějkova 1089/3
431449SMÍTKOVÁ ALENAČechtice, V Hradu 305, PSČ 25765
25773PETRÁSEK ALEXEJ14956284Praha 4, Jažlovická 1323/22, PSČ 14900

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí