Eurotech Třešť s.r.o.

Hlavní strana

Firma s názvem Eurotech Třešť s.r.o., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4218. Její identifikační číslo je 511625

Výpis z obchodního rejstříku Eurotech Třešť s.r.o.

Datum zápisu: 1. 2. 1991

Právní forma:Společnost s ručením omezeným

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4218

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cm5cgmp

Předmět podnikání: Malířství, lakýrnictví a natěračství
Výroba a opravy strojírenských strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Provoz ubytovacího zařízení
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Nástrojářství
Zámečnictví
Kovoobráběčství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Nádražní 1444/43A, 58901 Třešť

Adresy: Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť
od 15. 07. 2014
Třešť, Nádražní 164, PSČ 58901
od 23. 06. 2004 od 15. 07. 2014
Pelhřimov, Humpolecká 453
od 17. 10. 1994 od 23. 06. 2004
Pelhřimov, Třída legií 1115, PSČ 39301
od 16. 08. 1993 od 17. 10. 1994
Pelhřimov
od 01. 02. 1991 od 16. 08. 1993

Skutečnosti

  Eurotech Třešť a.s., IČO 00511625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným - Eurotech Třešť s.r.o.
od 01. 07. 2015

  Eurotech Třešť a.s., IČO 005 11 625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť (po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) se sloučila se zanikající společností Eurotech Castings Třešť s.r.o., IČO 28272021 se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť. Na nástupnickou společnost Eurotech Třešť a.s.(po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) přešlo jmění zanikající společnosti Eurotech Castings Třešť s.r.o. Rozhodný den fúze 1.1.2015.
od 01. 07. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 15. 07. 2014 od 09. 10. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 07. 2014 od 09. 10. 2014

  stanovy schválené valnou hromadou dne 1.10.2009
od 08. 10. 2009 od 20. 12. 2012

  Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy.
od 25. 10. 2002 od 20. 12. 2012

  2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 175 kusů, slovy :Jednostosedmdesátipěti kusů nových kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,-Kč, slovy :Třicettisíckorunčeských, v zaknihované podobě.
od 11. 04. 2002 od 22. 04. 2002

  5. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 30.000,-Kč, slovy: Třicettisíckorunčeských, a připouští se upsání akcií ještěpřed zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, když upisování akcií je vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4, věty druhé obchodního zákoníku.
od 11. 04. 2002 od 22. 04. 2002

  4. Určuje se, že se připouští možnost započtení peněžitépohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splaceníemisního kursu, a to v nominální hodnotě vzájemných pohledávek,když pohledávka za společností musí být oběma stranami řádněprověřena, a to jak co do její výšky, tak i do právního důvodujejího vzniku odsouhlasena. Zápočet bude proveden na základědohody o započtení vzájemných pohledávek, které zaniknou ke dnipodpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, a tove výši, ve které se vzájemně setkají.
od 11. 04. 2002 od 22. 04. 2002

  3. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou všechny upsány na základě dohodyakcionářů dle § 205 obchodního zákoníku.
od 11. 04. 2002 od 22. 04. 2002

  1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 5,250.000,-Kč,slovy : Pětmilionůdvěstěpadesáttisíckorunčeských, tedy nacelkovou částku ve výši 12,750.000,-Kč, slovy:Dvanáctmilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských s určením, žeupisování akcií nad částku 5,250.000,-Kč se nepřipouští.
od 11. 04. 2002 od 22. 04. 2002

  Mimořádná valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmouPEZAG a.s. se sídlem Pelhřimov, Humpolecká 453, IČ 00 51 16 25,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích v odd. B, vložka č. 52, rozhodla dne 27.března 2002takto:
od 11. 04. 2002 od 22. 04. 2002

  Valná hromada konaná dne 12.5.1999 rozhodla o tomto zvýšenízákladního jmění společnosti:Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní částky3,000.000,- Kč (slovy třimilionykorunčeských), která jepředstavována 100 kusy akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy třicettisíckorunčeských) očástku 4,500.000,- Kč (slovyčtyřimilionypětsettisíckorunčeských) na celkovou výši7,500.000,- Kč (slovy sedmmilionůpětsettisíckorunčeských), a totak, že zvýšení základního jmění se provádí podle ustanovení §203 a násl. obch. zák. upsáním nových akcií na jméno jakokmenových akcií v zaknihované podobě. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení 4,500.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšenízákladního jmění bude provedeno tak, že společnost vydá 150 kusůkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.- Kč (slovytřicettisíckorunčeských), přičemž akcie budou vydávány vzaknihované podobě. Emisní kurz každé akcie je výší jejíjmenovité hodnoty. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Určujese přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií.Místem upsání akcií bude PEZAG a. s., sídlo Pelhřimov,Humpolecká 453, PSČ 393 01. Lhůta pro upsání akcií je do desetipracovních dnů poté, co bude usnesení o zvýšení základního jměnízapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit100 % emisního kurzu upsaných akcií při úpisu akcií. Splacenímemisního kurzu při úpisu se rozumí uhrazení uvedené částky dosedmi pracovních dnů ode dne úpisu bezhotovostně na bankovníúčet u KB a. s., pobočka Pelhřimov č. 402-261/0100. Akcie seupisují peněžitým vkladem v celkové výši 4,500.000,- Kč (slovyčtyřimilionypětsettisíckorunčeských), upisování nepeněžitýmvkladem se nepřipouští. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva na úpis nových akcií je 11. pracovní denpo dni právní moci usnesení rejstříkového soudu o zvýšenízákladního jmění. Pokud po tomto dni nebudou upsány všechnynové akcie, upíše všechny zbylé akcie akcionář PMA Techniek.Důvodem zvýšení základního jmění je jednak rozšíření předmětučinnosti společnosti a současně potřeba finančního posíleníspolečnosti. V případě prodlení s úhradou emisního kurzu jeupisovatel povinen hradit úrok z prodlení ve výši 20 % p.a.(dle § 177 obch. zák.).
od 12. 07. 1999 od 13. 10. 1999

  Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy.Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstvaspolečnosti.
od 10. 07. 1997 od 25. 10. 2002

  Agrostroji a.s. je vyhrazeno 51 % akcií, firmě GREENLAND49 % akcií.
od 16. 08. 1993 od 10. 07. 1997

  Dozorčí rada:1. Wolfgang Hans Peter Szybowicz, 775 Konstanz, Lindener str. 12,SRN, předseda2. Johannes Antonius Maria Collart, 5591 GH Heeze,DS.Kremerstraat 59, Nizozemí3. Ing. Jiří Vobralík, S.K.Neumana 5, Jihlava
od 22. 05. 1992 od 16. 08. 1993

  Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Základní kapitál společnosti je rozdělen na 200 kusů akciíjmenovité hodnoty 30.000,- Kčs, znějící na jméno. Agrostroji a.s.je vyhrazeno 102 akcií, firmě Zweegers 98 akcií.
od 01. 02. 1991 od 10. 07. 1997

  Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy.
od 01. 02. 1991 od 10. 07. 1997

  Společnost podepisuje ředitel a v jeho nepřítomnosti oba jehozástupci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu a.s. PEZAGpřipojí svůj podpis ředitel samostatně nebo jeho zástupcispolečně, s připojením dodatku: zástupci ředitele.Základní kapitál společnosti:Výše základního kapitálu společnosti činí 6,000.000 Kčs, slovyšestmilónů korun čsl., z toho peněžitý vklad, který byl jižsložen, činí 2,000.000 Kčs a nepeněžitý vklad, znaleckyohodnocený 4,000.000 Kčs.
od 01. 02. 1991 od 16. 08. 1993

  Společnost zastupuje představenstvo. Člonové představenstvanejsou z právních jednání, jež učinili jménem společnosti, osobněvázáni vůči třetím osobám za závazky společnosti.Navenek zastupuje společnost ředitel, podřízený a odpovědnýpředstavenstvu která ho jmenuje, řídí a hodnotí jeho činnost.
od 01. 02. 1991 od 16. 08. 1993

Akcie

Počet: 12 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 09. 2013 od 01. 07. 2015

Počet: 15 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 09. 2013 od 01. 07. 2015

Počet: 120 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 03. 2003 od 16. 09. 2013

Počet: 25 ks v hodnotě: 30000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 03. 2003 od 16. 09. 2013

Počet: 425 ks v hodnotě: 30000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 04. 2002 od 04. 03. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: Eurotech Group B.V.

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 01. 07. 2015

Částka: 12 750 000 ,- Kč od 01. 07. 2015

Splaceno: 100 % od 01. 07. 2015

Podíl: 100% od 01. 07. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DVOŘÁK FRANTIŠEK

IČO: 45487677

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 01. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 09. 2013 od 01. 07. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 06. 2009 od 16. 09. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 11. 2006 od 25. 06. 2009


Název/Jméno: GERARDUS JAHANNES LAMBERTUS VAN DE KERKHOF

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 01. 07. 2015 od 04. 11. 2016


Název/Jméno: ERIC NICOLAAS HUBERTUS MARIA LAMKIN

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 01. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 09. 2013 od 01. 07. 2015


Název/Jméno: ROHLEDER MOJMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 09. 2013 od 01. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 09. 2003 od 16. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst.a ředitel a.s.
od 10. 07. 1997 od 03. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - ředitel společnosti
od 22. 05. 1992 od 10. 07. 1997


Název/Jméno: KADLEC JIŘÍ

IČO: 11106913

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2013 od 09. 10. 2014


Název/Jméno: ČERNOCH MARTIN

IČO: 75763460

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 09. 2013 od 09. 10. 2014


Název/Jméno: GERARDUS JOHANNES LAMBERTUS VAN DE KERKHOF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2012 od 01. 07. 2015


Název/Jméno: KAREL ANTHONY DEPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 12. 2012 od 16. 09. 2013


Název/Jméno: ZOOR KRISTIAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 12. 2012 od 16. 09. 2013


Název/Jméno: DOLEŽAL MILAN

IČO: 13649001

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2005 od 16. 09. 2013


Název/Jméno: BUDĚJOVSKÝ BRONISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 06. 2009 od 20. 12. 2012


Název/Jméno: WILLEM ALBERT NOORMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 06. 2004 od 20. 12. 2012


Název/Jméno: RYBÁŘOVÁ IRENA

IČO: 87153033

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 07. 1999 od 25. 06. 2009
Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 10. 07. 1997 od 12. 07. 1999


Název/Jméno: Cornelius Francis Leonardus Maria Reijnen

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 2003 od 20. 12. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 1999 od 03. 09. 2003


Název/Jméno: NOORMAN WIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 2003 od 23. 06. 2004


Název/Jméno: PECH MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2001 od 13. 11. 2006


Název/Jméno: RAITERMAN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 1999 od 12. 09. 2005


Název/Jméno: Marinus Petrus Josef de Corte

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 04. 1999 od 04. 03. 2003


Název/Jméno: BATTERAM RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1999 od 04. 03. 2003


Název/Jméno: SCHWANZER PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 06. 1998 od 07. 04. 1999


Název/Jméno: PLACHÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1997 od 23. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 05. 1992 od 10. 07. 1997


Název/Jméno: OKROUHLÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 07. 1997 od 12. 07. 1999


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 07. 1997 od 20. 02. 2001
Statutární orgán - představenstvo - zástupce ředitele společnosti
od 17. 10. 1994 od 10. 07. 1997


Název/Jméno: JIŘÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1997 od 07. 04. 1999


Název/Jméno: JIŘÍ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1997 od 10. 07. 1997


Název/Jméno: Rohleder Mojmír

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1992 od 10. 07. 1997


Název/Jméno: KLOKOČKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ekonom
od 21. 02. 1995 od 10. 07. 1997


Název/Jméno: Leopold Johannes Jacobus Gras

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1994 od 10. 07. 1997


Název/Jméno: Wolfgang Hans Peter Szybowicz

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 08. 1993 od 10. 07. 1997


Název/Jméno: SCHERPENISSE PIETERE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 10. 1994 od 10. 07. 1997


Název/Jméno: Wilhelmus Johannes Kommers

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 08. 1993 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: KLOKOČOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ekonom
od 16. 08. 1993 od 21. 02. 1995


Název/Jméno: J.A.M.Collart

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1993 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: VOBRALÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 08. 1993 od 10. 07. 1997


Název/Jméno: J.A.M. Collart

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - společník
od 31. 12. 1991 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: Zweegers Maria

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 01. 02. 1991 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: HÁJEK LUBOMÍR

IČO: 15398471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 01. 02. 1991 od 22. 05. 1992


Název/Jméno: BERÁNEK ZDENĚK

IČO: 15946746

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 02. 1991 od 22. 05. 1992


Název/Jméno: HÁJEK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ředitel společnosti
od 01. 02. 1991 od 22. 05. 1992


Název/Jméno: PIHÁVEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zástupce ředitele společnosti
od 01. 02. 1991 od 16. 08. 1993


Název/Jméno: KRÁL PETR

IČO: 71951580

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zástupce ředitele společnosti
od 01. 02. 1991 od 17. 10. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 07. 1999

Odpovědní zástupci: 1116621


Výroba a opravy strojírenských strojů a přístrojů

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:01. 07. 1999

Odpovědní zástupci: 1116621

Zánik oprávnění:17. 12. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 1999

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 1999

Odpovědní zástupci: 1116621


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 1999

Odpovědní zástupci:


Provoz ubytovacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 1116621

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 1116621

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 1116621

Přerušení: od 01. 07. 1999 od 21. 03. 2005

Zánik oprávnění:21. 03. 2005


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 12. 1998

Odpovědní zástupci: 1116621

Přerušení: od 01. 07. 1999 od 21. 03. 2005

Zánik oprávnění:21. 03. 2005


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 12. 1998

Odpovědní zástupci: 1116621

Přerušení: od 01. 07. 1999 od 21. 03. 2005

Zánik oprávnění:21. 03. 2005


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 1116621

Zánik oprávnění:16. 12. 1999


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 1116621


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00511625

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
4369602KV s.r.o.2698382Dukelských hrdinů 404, 40721 Česká Kamenice
143653AAA Střechy a Stavby s.r.o.27981711U dálnice 2867, 15500 Praha
145124ADMAC,spol.s r.o.469631542. května 4099, 76001 Zlín
543001ADOKRATECH s.r.o.60323035Lidická 700/19, 60200 Brno
426626AGRIE, akciová společnost530492Šumavská 524/31, 60200 Brno
554977ALLUR s.r.o. v likvidaci25050605Jeremenkova 719/91, 14000 Praha
389320APUSO plus a.s. v likvidaci26468417Praha, 18077, Vysočany (Praha 9), Pod Šancemi, 444/1
552650AUTO P&K s.r.o.26906503Nádražní 853, 69103 Rakvice
422328Autotest Pardubice s.r.o.25251112104, 53972 Raná
455636AZ BAU plus s. r. o.27987795Karlova 703/22, 35002 Cheb
554773BARON GROUP, akciová společnost63078996Na poříčí 1051/40, 11000 Praha
365179Biopark s.r.o.25420399270, 40781 Lipová
535644Bohemia Lignum a.s.14707748Botanická 252/6, 36263 Dalovice
552262BONS s.r.o.v likvidaci63983907Gruzínská 657/18, 10000 Praha
439570Bytové družstvo Františka Ondříčka 3425188771Fr. Ondříčka 1004/34, 37011 České Budějovice
208292Bytové družstvo Vlachova č.p. 150925650611Praha 5-Stodůlky, Vlachova č.p.1509
78839CAR PROJECT, a.s., v likvidaci26754851Praha, 16200, Střešovice, Nad octárnou, 13/407
444292CD Střechy s.r.o.29154863U dálnice 2867, 15500 Praha
563060CIME-M, s.r.o.26095360K Silu 1426, 39301 Pelhřimov
355394CIME-plus, s.r.o.28140010K Silu 1426, 39301 Pelhřimov
64361CIME, s.r.o.60850671K Silu 1426, 39301 Pelhřimov
393373CZ AUTO s.r.o.26739917Na vršku 1486/25, 15000 Praha
50748Czech energy consulting s.r.o.1514865Kaprova 42/14, 11000 Praha
588536DIVADELNÍ SLUŽBA PRAHA, s.r.o.24731463U Lesoparku 981, 25091 Zeleneč
502245DL agroslužby, a.s.28902874Služská 749/10, 18200 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
26938ADÁMEK PAVEL63705761Bohuslávská 493/8, 75131 Lipník nad Bečvou
161209ANDRES JAN88926095Pešlova 94/6, 19000 Praha
69975ANTON PETR65617118Jiráskova 1285/20, 40502 Děčín
139390BABICKÝ FRANTIŠEK10298771Za Parkem 224, 39426 Lukavec
219198BALHAM JAN7125281982, 28401 Kutná Hora
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
363228BARIAKOVÁ VENDULA67094929Na Výsluní 225/3, 36263 Dalovice
12445BARTOŇ JAN11134933Mnětická 62, 53003 Pardubice
68475BARTOŠ ZDENĚK455261761. máje 1166, 51101 Turnov
308001BARTOŠOVÁ MILOSLAVA42428378Přísečnická 991/1, 43191 Vejprty
107068BAŠOVÁ LENKA46090941Ke Kapli 413, 74714 Markvartovice
152858BAŠTA JAN63663767U Židovského hřbitova 373, 26601 Beroun
202064BEK MARTIN67684262Olomoucká 973/107, 74601 Opava
207976BEKOVÁ MILUŠE86629654U vody 1401/5, 17000 Praha
139378BĚLOCH JAROSLAV73413143Zemědělské náměstí 80/13, 31200 Plzeň
110043BENDA MILAN10139443Bělohorská 1705/140, 16900 Praha
9080BENEŠ MIROSLAV71044094Mydlářka 1802/1, 16000 Praha
80496BERAN MIROSLAV65259441Za Nádražím 754, 25601 Benešov
27234BERÁNEK JAN70670927Jiráskova 463, 38701 Volyně
80254BERÁNEK JIŘÍ15427137Hlavní třída 589/109, 70800 Ostrava
25566BERÁNEK ZDENĚK15946746Ve struhách 1016/2A, 16000 Praha
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
59749BERBR ROMAN66980381Staročeské nám. 252, 33023 Nýřany
71654BÍLEK PETR67054978Drdy 330/2, 64100 Brno
135094BÍNA PETR86950801K Orionce 1846/2, 14300 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí