Eurotech Třešť s.r.o.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Eurotech Třešť s.r.o., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4218. Jeho identifikační číslo je 511625

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Eurotech Třešť s.r.o.

Datum zápisu: 1. 2. 1991

Právní forma:Společnost s ručením omezeným

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4218

Identifikační číslo:511625

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cm5cgmp

Předmět podnikání: Malířství, lakýrnictví a natěračství
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba a opravy strojírenských strojů a přístrojů
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Provoz ubytovacího zařízení
Nástrojářství
Kovoobráběčství
Zámečnictví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba a opravy zemědělských strojů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť
od 15. 07. 2014
Třešť, Nádražní 164, PSČ 58901
od 23. 06. 2004 do 15. 07. 2014
Pelhřimov, Humpolecká 453
od 17. 10. 1994 do 23. 06. 2004
Pelhřimov, Třída legií 1115, PSČ 39301
od 16. 08. 1993 do 17. 10. 1994
Pelhřimov
od 01. 02. 1991 do 16. 08. 1993
Nádražní 1444/43A, 58901 Třešť

Skutečnosti

  Eurotech Třešť a.s., IČO 005 11 625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť (po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) se sloučila se zanikající společností Eurotech Castings Třešť s.r.o., IČO 28272021 se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť. Na nástupnickou společnost Eurotech Třešť a.s.(po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) přešlo jmění zanikající společnosti Eurotech Castings Třešť s.r.o. Rozhodný den fúze 1.1.2015.
od 01. 07. 2015

  Eurotech Třešť a.s., IČO 00511625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným - Eurotech Třešť s.r.o.
od 01. 07. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 07. 2014 do 09. 10. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 15. 07. 2014 do 09. 10. 2014

  stanovy schválené valnou hromadou dne 1.10.2009
od 08. 10. 2009 do 20. 12. 2012

  Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy.
od 25. 10. 2002 do 20. 12. 2012

  2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 175 kusů, slovy :Jednostosedmdesátipěti kusů nových kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,-Kč, slovy :Třicettisíckorunčeských, v zaknihované podobě.
od 11. 04. 2002 do 22. 04. 2002

  Mimořádná valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmouPEZAG a.s. se sídlem Pelhřimov, Humpolecká 453, IČ 00 51 16 25,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích v odd. B, vložka č. 52, rozhodla dne 27.března 2002takto:
od 11. 04. 2002 do 22. 04. 2002

  1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 5,250.000,-Kč,slovy : Pětmilionůdvěstěpadesáttisíckorunčeských, tedy nacelkovou částku ve výši 12,750.000,-Kč, slovy:Dvanáctmilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských s určením, žeupisování akcií nad částku 5,250.000,-Kč se nepřipouští.
od 11. 04. 2002 do 22. 04. 2002

  3. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou všechny upsány na základě dohodyakcionářů dle § 205 obchodního zákoníku.
od 11. 04. 2002 do 22. 04. 2002

  4. Určuje se, že se připouští možnost započtení peněžitépohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splaceníemisního kursu, a to v nominální hodnotě vzájemných pohledávek,když pohledávka za společností musí být oběma stranami řádněprověřena, a to jak co do její výšky, tak i do právního důvodujejího vzniku odsouhlasena. Zápočet bude proveden na základědohody o započtení vzájemných pohledávek, které zaniknou ke dnipodpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, a tove výši, ve které se vzájemně setkají.
od 11. 04. 2002 do 22. 04. 2002

  5. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 30.000,-Kč, slovy: Třicettisíckorunčeských, a připouští se upsání akcií ještěpřed zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, když upisování akcií je vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4, věty druhé obchodního zákoníku.
od 11. 04. 2002 do 22. 04. 2002

  Valná hromada konaná dne 12.5.1999 rozhodla o tomto zvýšenízákladního jmění společnosti:Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní částky3,000.000,- Kč (slovy třimilionykorunčeských), která jepředstavována 100 kusy akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy třicettisíckorunčeských) očástku 4,500.000,- Kč (slovyčtyřimilionypětsettisíckorunčeských) na celkovou výši7,500.000,- Kč (slovy sedmmilionůpětsettisíckorunčeských), a totak, že zvýšení základního jmění se provádí podle ustanovení §203 a násl. obch. zák. upsáním nových akcií na jméno jakokmenových akcií v zaknihované podobě. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení 4,500.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšenízákladního jmění bude provedeno tak, že společnost vydá 150 kusůkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.- Kč (slovytřicettisíckorunčeských), přičemž akcie budou vydávány vzaknihované podobě. Emisní kurz každé akcie je výší jejíjmenovité hodnoty. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Určujese přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií.Místem upsání akcií bude PEZAG a. s., sídlo Pelhřimov,Humpolecká 453, PSČ 393 01. Lhůta pro upsání akcií je do desetipracovních dnů poté, co bude usnesení o zvýšení základního jměnízapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit100 % emisního kurzu upsaných akcií při úpisu akcií. Splacenímemisního kurzu při úpisu se rozumí uhrazení uvedené částky dosedmi pracovních dnů ode dne úpisu bezhotovostně na bankovníúčet u KB a. s., pobočka Pelhřimov č. 402-261/0100. Akcie seupisují peněžitým vkladem v celkové výši 4,500.000,- Kč (slovyčtyřimilionypětsettisíckorunčeských), upisování nepeněžitýmvkladem se nepřipouští. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva na úpis nových akcií je 11. pracovní denpo dni právní moci usnesení rejstříkového soudu o zvýšenízákladního jmění. Pokud po tomto dni nebudou upsány všechnynové akcie, upíše všechny zbylé akcie akcionář PMA Techniek.Důvodem zvýšení základního jmění je jednak rozšíření předmětučinnosti společnosti a současně potřeba finančního posíleníspolečnosti. V případě prodlení s úhradou emisního kurzu jeupisovatel povinen hradit úrok z prodlení ve výši 20 % p.a.(dle § 177 obch. zák.).
od 12. 07. 1999 do 13. 10. 1999

  Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy.Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstvaspolečnosti.
od 10. 07. 1997 do 25. 10. 2002

  Agrostroji a.s. je vyhrazeno 51 % akcií, firmě GREENLAND49 % akcií.
od 16. 08. 1993 do 10. 07. 1997

  Dozorčí rada:1. Wolfgang Hans Peter Szybowicz, 775 Konstanz, Lindener str. 12,SRN, předseda2. Johannes Antonius Maria Collart, 5591 GH Heeze,DS.Kremerstraat 59, Nizozemí3. Ing. Jiří Vobralík, S.K.Neumana 5, Jihlava
od 22. 05. 1992 do 16. 08. 1993

  Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Základní kapitál společnosti je rozdělen na 200 kusů akciíjmenovité hodnoty 30.000,- Kčs, znějící na jméno. Agrostroji a.s.je vyhrazeno 102 akcií, firmě Zweegers 98 akcií.
od 01. 02. 1991 do 10. 07. 1997

  Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy.
od 01. 02. 1991 do 10. 07. 1997

  Společnost podepisuje ředitel a v jeho nepřítomnosti oba jehozástupci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu a.s. PEZAGpřipojí svůj podpis ředitel samostatně nebo jeho zástupcispolečně, s připojením dodatku: zástupci ředitele.Základní kapitál společnosti:Výše základního kapitálu společnosti činí 6,000.000 Kčs, slovyšestmilónů korun čsl., z toho peněžitý vklad, který byl jižsložen, činí 2,000.000 Kčs a nepeněžitý vklad, znaleckyohodnocený 4,000.000 Kčs.
od 01. 02. 1991 do 16. 08. 1993

  Společnost zastupuje představenstvo. Člonové představenstvanejsou z právních jednání, jež učinili jménem společnosti, osobněvázáni vůči třetím osobám za závazky společnosti.Navenek zastupuje společnost ředitel, podřízený a odpovědnýpředstavenstvu která ho jmenuje, řídí a hodnotí jeho činnost.
od 01. 02. 1991 do 16. 08. 1993

Akcie

Počet: 12 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 09. 2013 do 16. 09. 2013

Počet: 15 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 09. 2013 do 16. 09. 2013

Počet: 120 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 03. 2003 do 04. 03. 2003

Počet: 25 ks v hodnotě: 30000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 03. 2003 do 04. 03. 2003

Počet: 425 ks v hodnotě: 30000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 04. 2002 do 22. 04. 2002

Počet: 250 ks v hodnotě: 30000 - kmenové akcie na jméno
od 13. 10. 1999 do 13. 10. 1999

Počet: 100 ks v hodnotě: 30000 - akcie na jméno
od 16. 08. 1993 do 16. 08. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: Eurotech Group B.V.

Adresa: 5928PA Venlo, Groot Egtenrayseweg 58, Nizozemské království
od 01. 07. 2015

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 01. 07. 2015

Částka: 12 750 000 ,- Kč od 01. 07. 2015

Splaceno: 100 % od 01. 07. 2015

Podíl: 100% od 01. 07. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: Dvořák František

IČO: 45487677

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 01. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 09. 2013 do 01. 07. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 06. 2009 do 16. 09. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 11. 2006 do 25. 06. 2009

Adresa: Jižní 270, Dačice V, 380 01 Dačice
od 20. 12. 2012
Dačice, Jižní 270, PSČ 38001
od 25. 06. 2009 do 20. 12. 2012
Dačice, Jižní 270, PSČ 58001
od 13. 11. 2006 do 25. 06. 2009


Název/Jméno: ERIC NICOLAAS HUBERTUS MARIA LAMKIN

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 01. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 09. 2013 do 01. 07. 2015

Adresa: 6095 AP Baexem, Schepenstraat 21, Nizozemské království
od 16. 09. 2013


Název/Jméno: GERARDUS JAHANNES LAMBERTUS VAN DE KERKHOF

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 01. 07. 2015

Adresa: 5741SX Beek en Donk, Bosscheweg 4, Nizozemské království
od 01. 07. 2015


Název/Jméno: ROHLEDER MOJMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 09. 2013 do 01. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 09. 2003 do 16. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst.a ředitel a.s.
od 10. 07. 1997 do 03. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - ředitel společnosti
od 22. 05. 1992 do 10. 07. 1997

Adresa: č.p. 187, 588 61 Cejle
od 26. 07. 2013 do 01. 07. 2015
Skrýšov 59, 393 01 Pelhřimov
od 20. 12. 2012 do 26. 07. 2013
Pelhřimov, Skrýšov 59, PSČ 39301
od 24. 07. 2008 do 20. 12. 2012
Pellhřimov, Skrýšov čp. 59, PSČ 39301
od 03. 09. 2003 do 24. 07. 2008
Skrýšov čp. 59
od 10. 07. 1997 do 03. 09. 2003
Skrýšov č. 59
od 22. 05. 1992 do 10. 07. 1997


Název/Jméno: ČERNOCH MARTIN

IČO: 75763460

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 09. 2013 do 09. 10. 2014

Adresa: č.p. 102, 589 01 Růžená
od 16. 09. 2013 do 09. 10. 2014


Název/Jméno: KADLEC JIŘÍ

IČO: 65585411

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2013 do 09. 10. 2014

Adresa: Nádražní 444/10, 589 01 Třešť
od 16. 09. 2013 do 09. 10. 2014


Název/Jméno: KAREL ANTHONY DEPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 12. 2012 do 16. 09. 2013

Adresa: 2203BC Noordwijk, Goohorstlaan 27, Nizozemské království
od 20. 12. 2012 do 16. 09. 2013


Název/Jméno: DOLEŽAL MILAN

IČO: 65825829

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2005 do 16. 09. 2013

Adresa: č.p. 66, 589 01 Růžená
od 20. 12. 2012 do 16. 09. 2013
Třešť, Růžená 66, PSČ 58901
od 12. 09. 2005 do 20. 12. 2012


Název/Jméno: ZOOR KRISTIAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 12. 2012 do 16. 09. 2013

Adresa: Dolní 727, 588 32 Brtnice
od 20. 12. 2012 do 16. 09. 2013


Název/Jméno: GERARDUS JOHANNES LAMBERTUS VAN DE KERKHOF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2012 do 01. 07. 2015

Adresa: 5741SX Beek en Donk, Bosscheweg 4, Nizozemské království
od 20. 12. 2012 do 01. 07. 2015


Název/Jméno: BUDĚJOVSKÝ BRONISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 06. 2009 do 20. 12. 2012

Adresa: Pyšel 5, PSČ 67571
od 25. 06. 2009 do 20. 12. 2012


Název/Jméno: WILLEM ALBERT NOORMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 06. 2004 do 20. 12. 2012

Adresa: Venloseweg 9, 5961, Horst, Nizozemské království
od 24. 07. 2008 do 20. 12. 2012
Venloseweg 9, 5961 JA, Horst, Nizozemské království
od 23. 06. 2004 do 24. 07. 2008


Název/Jméno: RYBÁŘOVÁ IRENA

IČO: 87153033

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 07. 1999 do 25. 06. 2009
Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 10. 07. 1997 do 12. 07. 1999

Adresa: Mysletín 39, PSČ 39601
od 24. 07. 2008 do 25. 06. 2009
Pelhřimov, Husova 1099
od 10. 07. 1997 do 24. 07. 2008


Název/Jméno: Cornelius Francis Leonardus Maria Reijnen

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 2003 do 20. 12. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 1999 do 03. 09. 2003

Adresa: Pelhřimov - Skrýšov 59, PSČ 39301
od 24. 07. 2008 do 20. 12. 2012
Skrýšov 59, Pelhřimov, PSČ 393 01
od 23. 06. 2004 do 24. 07. 2008
Třešť, Hodická 1210/23, okres Jihlava
od 03. 09. 2003 do 23. 06. 2004
Třešť, Hodická 1210/23, okres Jihlava
od 12. 07. 1999 do 03. 09. 2003


Název/Jméno: NOORMAN WIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 2003 do 23. 06. 2004

Adresa: Venloseweg 9, 5961 JA, Horst, Nizozemské království
od 03. 09. 2003 do 23. 06. 2004


Název/Jméno: PECH MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2001 do 13. 11. 2006

Adresa: Kostelec 29, PSČ 58861
od 20. 02. 2001 do 13. 11. 2006


Název/Jméno: RAITERMAN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 1999 do 12. 09. 2005

Adresa: Třešť, Hodická 1210/23, okres Jihlava
od 12. 07. 1999 do 12. 09. 2005


Název/Jméno: BATTERAM RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1999 do 04. 03. 2003

Adresa: Třešť, Hodická 1210/23, okres Jihlava, PSČ 58901
od 07. 04. 1999 do 04. 03. 2003


Název/Jméno: Marinus Petrus Josef de Corte

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 04. 1999 do 04. 03. 2003

Adresa: Třešť, Hodická 1210/23, okres Jihlava, PSČ 58901
od 07. 04. 1999 do 04. 03. 2003


Název/Jméno: SCHWANZER PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 06. 1998 do 07. 04. 1999

Adresa: Brno, Slovinská 54, okres Brno-město
od 23. 06. 1998 do 07. 04. 1999


Název/Jméno: PLACHÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1997 do 23. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 05. 1992 do 10. 07. 1997

Adresa: Pelhřimov, Rosolova 1241
od 22. 05. 1992 do 23. 06. 1998


Název/Jméno: OKROUHLÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 07. 1997 do 12. 07. 1999

Adresa: Pelhřimov, Pražská 1819
od 10. 07. 1997 do 12. 07. 1999


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 07. 1997 do 20. 02. 2001
Statutární orgán - představenstvo - zástupce ředitele společnosti
od 17. 10. 1994 do 10. 07. 1997

Adresa: Pelhřimov, Okružní 1725
od 10. 07. 1997 do 20. 02. 2001
Pelhřimov, Okružní 1725
od 17. 10. 1994 do 10. 07. 1997


Název/Jméno: Rohleder Mojmír

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1992 do 10. 07. 1997

Adresa: Skrýšov čp. 59
od 22. 05. 1992 do 10. 07. 1997


Název/Jméno: JIŘÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1997 do 07. 04. 1999

Adresa: Pelhřimov, Rubešova 1177
od 10. 07. 1997 do 07. 04. 1999


Název/Jméno: JIŘÍ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1997 do 10. 07. 1997

Adresa: Pelhřimov, Rubešova 1177
od 10. 07. 1997 do 10. 07. 1997


Název/Jméno: KLOKOČKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ekonom
od 21. 02. 1995 do 10. 07. 1997

Adresa: Rynárec čp. 4
od 21. 02. 1995 do 10. 07. 1997


Název/Jméno: Leopold Johannes Jacobus Gras

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1994 do 10. 07. 1997

Adresa: Roosendaal, Holandsko, ul. Dr. Arienstraat 2
od 17. 10. 1994 do 10. 07. 1997


Název/Jméno: SCHERPENISSE PIETERE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 10. 1994 do 10. 07. 1997

Adresa: Hoofddorp,Golfslag I,Holandsko
od 17. 10. 1994 do 10. 07. 1997


Název/Jméno: Wolfgang Hans Peter Szybowicz

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 08. 1993 do 10. 07. 1997

Adresa: 775 Konstanz, SRN, Lindener str. 12
od 16. 08. 1993 do 10. 07. 1997


Název/Jméno: KLOKOČOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ekonom
od 16. 08. 1993 do 21. 02. 1995

Adresa: Rynárec čp. 4
od 16. 08. 1993 do 21. 02. 1995


Název/Jméno: J.A.M.Collart

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1993 do 17. 10. 1994

Adresa: 5591 GH Heeze, Nizozemí, DS. Kremerstraat 59
od 16. 08. 1993 do 17. 10. 1994


Název/Jméno: VOBRALÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 08. 1993 do 10. 07. 1997

Adresa: Jihlava, S. K. Neumanna 5
od 16. 08. 1993 do 10. 07. 1997


Název/Jméno: Wilhelmus Johannes Kommers

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 08. 1993 do 17. 10. 1994

Adresa: 5591 GH Heeze, Nizozemí, DS. Kremerstaat 59
od 16. 08. 1993 do 17. 10. 1994


Název/Jméno: J.A.M. Collart

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - společník
od 31. 12. 1991 do 16. 08. 1993

Adresa: Geldrop Holandsko
od 31. 12. 1991 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: Zweegers Maria

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 01. 02. 1991 do 31. 12. 1991

Adresa: Nizozemí-Geldrop, Hamont - Achel /B/
od 01. 02. 1991 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: HÁJEK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ředitel společnosti
od 01. 02. 1991 do 22. 05. 1992

Adresa: Pelhřimov, Bezručova 133
od 01. 02. 1991 do 22. 05. 1992


Název/Jméno: BERÁNEK ZDENĚK

IČO: 15946746

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 02. 1991 do 22. 05. 1992

Adresa: Pelhřimov, Táborská 1791
od 01. 02. 1991 do 22. 05. 1992


Název/Jméno: HÁJEK LUBOMÍR

IČO: 15398471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 01. 02. 1991 do 22. 05. 1992

Adresa: Pelhřimov, Bezručova 1331
od 01. 02. 1991 do 22. 05. 1992


Název/Jméno: KRÁL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zástupce ředitele společnosti
od 01. 02. 1991 do 17. 10. 1994

Adresa: Pelhřimov, Táborská 1829
od 01. 02. 1991 do 17. 10. 1994


Název/Jméno: PIHÁVEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zástupce ředitele společnosti
od 01. 02. 1991 do 16. 08. 1993

Adresa: Pelhřimov, Slovenského bratrství 1729
od 01. 02. 1991 do 16. 08. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Mojmír Rohleder


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Mojmír Rohleder


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Mojmír Rohleder


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 1999


Výroba a opravy strojírenských strojů a přístrojů

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:1. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Mojmír Rohleder

Zánik oprávnění:17. 12. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Mojmír Rohleder

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz ubytovacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 5. 1999

Odpovědní zástupci: Mojmír Rohleder

Přerušení: od 01. 07. 1999 do 21. 03. 2005

Zánik oprávnění:21. 3. 2005


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 12. 1998

Přerušení: od 01. 07. 1999 do 21. 03. 2005

Zánik oprávnění:21. 3. 2005


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Mojmír Rohleder

Přerušení: od 01. 07. 1999 do 21. 03. 2005

Zánik oprávnění:21. 3. 2005


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 17. 12. 2008
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 17. 12. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 17. 12. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 12. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 17. 12. 2008
Projektování pozemkových úprav
od 17. 12. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 17. 12. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 17. 12. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 17. 12. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 17. 12. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 17. 12. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 17. 12. 2008
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 17. 12. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 12. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 17. 12. 2008
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 17. 12. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 17. 12. 2008
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 17. 12. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 17. 12. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 17. 12. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 17. 12. 2008
Činnost odborného lesního hospodáře
od 17. 12. 2008 do 30. 06. 2012
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 17. 12. 2008 do 30. 06. 2012
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 17. 12. 2008 do 31. 12. 2014
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 17. 12. 2008
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 17. 12. 2008
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 17. 12. 2008
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 17. 12. 2008
Poskytování technických služeb
od 17. 12. 2008
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 17. 12. 2008
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 17. 12. 2008
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 17. 12. 2008
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 17. 12. 2008
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 17. 12. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 17. 12. 2008
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 17. 12. 2008
Fotografické služby
od 17. 12. 2008
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 17. 12. 2008
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 17. 12. 2008 do 30. 04. 2013
Výroba a zpracování skla
od 17. 12. 2008
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 17. 12. 2008
Výroba hnojiv
od 17. 12. 2008
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 17. 12. 2008
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 17. 12. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 17. 12. 2008
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 17. 12. 2008
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 17. 12. 2008
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 17. 12. 2008
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 17. 12. 2008
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 17. 12. 2008
Pěstitelské pálení
od 17. 12. 2008
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 17. 12. 2008
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 17. 12. 2008
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 17. 12. 2008
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 17. 12. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 17. 12. 2008
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 17. 12. 2008
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 17. 12. 2008
Broušení technického a šperkového kamene
od 17. 12. 2008
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 17. 12. 2008
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 17. 12. 2008
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 17. 12. 2008
Výroba zdravotnických prostředků
od 17. 12. 2008
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 17. 12. 2008
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 17. 12. 2008
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 17. 12. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 17. 12. 2008
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 17. 12. 2008
Stavba a výroba plavidel
od 17. 12. 2008
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 17. 12. 2008
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 17. 12. 2008
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 17. 12. 2008
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 17. 12. 2008
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 17. 12. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 17. 12. 2008
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 17. 12. 2008
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 01. 07. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 01. 07. 2008
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 01. 07. 2008
Ubytovací služby
od 01. 07. 2008
Provoz ubytovacího zařízení
od 07. 05. 1999 do 17. 12. 2008
Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 07. 05. 1999 do 17. 12. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 09. 1992 do 17. 12. 2008

Odpovědní zástupci: Mojmír Rohleder


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Mojmír Rohleder

Zánik oprávnění:16. 12. 1999


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Mojmír Rohleder

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00511625

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
447283"MOPO" spol. s r.o.14500094České Budějovice, Otakarova 1658/36, PSČ 37001
16937512KV s.r.o.2698382Dukelských hrdinů 404, 407 21 Česká Kamenice
611925AAA Střechy a Stavby s.r.o.27981711U dálnice 2867, Stodůlky, 155 00 Praha 5
743812ABF, a.s.63080575Praha 9 - Prosek, Mimoňská 645, PSČ 19000
2506706Absis, a.s.28194098Praha 1, Myslíkova 174/23, PSČ 11000

Související osoby

Firmy v okolí