Farma Opolany, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Farma Opolany, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6018. Její identifikační číslo je 25779885

Výpis z obchodního rejstříku Farma Opolany, a.s.

Datum zápisu: 13. 7. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6018

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 29pd3fv

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...

Adresa společnosti

Sídlo: 171, 28907 Opolany

Adresy: Opolany č.p.171, PSČ 28907
od 22. 08. 2005 od 01. 01. 2017
Opolany 50, okres Nymburk
od 13. 07. 1999 od 22. 08. 2005

Skutečnosti

  Společnost Farma Opolany, a.s., se sídlem na adrese čp. 171, 289 07 Opolany, IČO 25779885, zanikla rozštěpením na základě projektu rozdělení rozštěpením sloučením, vyhotoveného dne 24. 11. 2016, přičemž jedna část jejího jmění přešla na nástupnickou společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem na adrese čp. 347, 290 01 Pátek, IČO 25618466, a druhá část jejího jmění přešla na nástupnickou společnost ZOD Zálabí, a.s., se sídlem na adrese Na Františku 358, 280 02 Ovčáry, IČO 62410580.
od 01. 01. 2017 od 01. 01. 2017

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 19. 03. 2014 od 01. 01. 2017

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 03. 2014 od 01. 01. 2017

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 03. 2014 od 01. 01. 2017

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 19.10.2012 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto :- Základní kapitál společnosti,který byl v plném rozsahu splacen, se z důvodu zvýšení kapitálové stability a finanční situace společnosti zyšuje z dosavadní výše 18.100.000,-Kč ( slovy : osmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých ) o částku 10.000.000,-Kč ( slovy: deset milionů korun českých) na výslednou částku 28.100.000,-Kč ( slovy: dvacet osm milionů jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitým vkladem, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč ( slovy: deset milionů korun českých).Emisní kurz nově upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu. Akcie je volně převoditelná.- Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva na úpis akcií společnosti vzdal.-Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku . Nová akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci,jedinému akcionáři, tj. společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo osoby ( IČO) 45148210, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1547.-Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem společnosti. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do 14 ( čtrnácti ) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.- Úpis nové akcie bude proveden v sídle jediného akcionáře na adrese Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66. Emisní kurz nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz nově upsané akcie ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne úpisu, a to peněžitým vkladem na zvláštní účet č.107-3600700207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem zřídila společnost na svoji obchodní firmu. Dle ustanovení § 204 odst.2 obchodního zákoníku nesmí banka umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 06. 11. 2012 od 18. 12. 2012

  Valná hromada emitenta společnosti Farma Opolany, a.s., IČ 25779885, se sídlem Opolany č.p.171, PSČ 289 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6018, přijala dne 30. 11. 2010 v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ, následující rozhodnutí:I. K o n s t a t u j e na základě předloženého výpisu ze seznamu akcionářů zápis 180 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, čísla akcií 1-180, ve prospěch společnosti Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005. Obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 18.000.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Farma Opolany, a.s. ve výši 99,44751 %.II. U r č u j e, že obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Farma Opolany, a.s., IČ 257 79 885, se sídlem Opolany č.p.171, PSČ 289 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6018.Společnost Poděbradská blata, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.III. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.IV. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 5249.V. S ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.VI. U r č u j e , že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 100.000,- Kč činí 10.028,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1596-166/10 zpracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.VII. U r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00.
od 20. 12. 2010 od 23. 05. 2011

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2014 od 01. 01. 2017

Počet: 1 ks v hodnotě: 18000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2014 od 01. 01. 2017

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2014 od 01. 01. 2017

Počet: 1 ks v hodnotě: 18000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2012 od 19. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2012 od 19. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2012 od 19. 03. 2014

Počet: 181 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 10. 2002 od 18. 12. 2012

Počet: 181 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 07. 1999 od 11. 10. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: ZZN Polabí, a.s.

IČO: 45148210

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 10. 2012 od 01. 01. 2017


Název/Jméno: Poděbradská blata, a.s.

IČO: 25618466

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 05. 2011 od 03. 10. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 07. 2014 od 01. 01. 2017
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 05. 2011 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 07. 2014 od 01. 01. 2017


Název/Jméno: KOSINA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 2014 od 01. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 10. 2005 od 30. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 08. 2005 od 10. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 07. 1999 od 22. 08. 2005


Název/Jméno: KLEPAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2014 od 01. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2011 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2014 od 01. 01. 2017


Název/Jméno: KORUŠKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2014 od 01. 01. 2017
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 09. 2010 od 05. 08. 2011


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 08. 2011 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 03. 2012 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 08. 2011 od 12. 03. 2012


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 08. 2011 od 25. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2010 od 05. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 08. 2009 od 30. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2005 od 03. 08. 2009


Název/Jméno: ŽIVNŮSTKA TOMÁŠ

IČO: 5461481

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 2010 od 05. 08. 2011


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 2010 od 23. 05. 2011


Název/Jméno: KUBÁLEK MILAN

IČO: 62994115

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2010 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: KYSELA DAREK

IČO: 2282283

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2010 od 23. 05. 2011


Název/Jméno: HAVRÁNEK TOMÁŠ

IČO: 45827869

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 02. 2010 od 30. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2009 od 09. 02. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 07. 2008 od 03. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 2005 od 24. 07. 2008


Název/Jméno: WIEHL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 02. 2010 od 30. 09. 2010


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 02. 2009 od 30. 09. 2010


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 07. 2008 od 27. 02. 2009


Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 07. 2008 od 09. 02. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 08. 2006 od 24. 07. 2008


Název/Jméno: ŠULCOVÁ IVANA

IČO: 74572423

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 08. 2006 od 30. 09. 2010


Název/Jméno: ZACHOVÁ JANA

IČO: 71538909

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 od 30. 09. 2010


Název/Jméno: FERANEC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 08. 2006 od 24. 07. 2008


Název/Jméno: ŠPELDA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 10. 2005 od 30. 08. 2006


Název/Jméno: ŽĎÁRSKÁ MARIE

IČO: 69047715

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 2005 od 30. 08. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 08. 2005 od 10. 10. 2005


Název/Jméno: KAVKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 2005 od 30. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 08. 2005 od 10. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 07. 1999 od 22. 08. 2005


Název/Jméno: MACHÁČEK ALEŠ

IČO: 87869331

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2005 od 10. 10. 2005
Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 2003 od 22. 08. 2005


Název/Jméno: SOUČEK JAN

IČO: 61817031

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2005 od 10. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 2003 od 22. 08. 2005


Název/Jméno: ŘEHÁK PETR

IČO: 3282091

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2005 od 10. 10. 2005


Název/Jméno: ZÁHORA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 09. 2002 od 22. 08. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 13. 07. 1999 od 20. 08. 2002


Název/Jméno: LÁT MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2002 od 22. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 13. 07. 1999 od 20. 08. 2002


Název/Jméno: KAFKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 10. 2002 od 16. 04. 2003


Název/Jméno: HOJECKÝ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 2002 od 16. 04. 2003


Název/Jméno: HOMOLKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2002 od 11. 10. 2002
Dozorčí rada - člen
od 13. 07. 1999 od 20. 08. 2002


Název/Jméno: PALÁT JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 08. 2002 od 11. 09. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 21. 11. 2000 od 21. 11. 2000


Název/Jméno: ČERMÁKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 08. 2002 od 11. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2000 od 21. 11. 2000


Název/Jméno: SAKTOROVÁ MONIKA

IČO: 45570663

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 08. 2002 od 11. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2000 od 21. 11. 2000


Název/Jméno: TÝMOVÁ MARUŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 07. 1999 od 11. 10. 2002


Název/Jméno: NAĎ ROBERT

IČO: 44311541

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 11. 2000 od 21. 11. 2000


Název/Jméno: DEJM VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 11. 2000 od 21. 11. 2000


Název/Jméno: MATOULEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 11. 2000 od 21. 11. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 07. 2009

Odpovědní zástupci: 654001

Zánik oprávnění:01. 01. 2017


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 01. 2017


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 05. 2004

Zánik oprávnění:01. 01. 2017


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25779885

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 08. 1999

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
447290"Společenství vlastníků bytových jednotek Čéčova 18 a 20 České Budějovice"26052296Čéčova 662/20, 37004 České Budějovice
862529"Společenství vlastníků jednotek pro dům Anglický Dvůr" - Služská 1865/15 Praha 8 - Kobylisy, P29413168Služská 1865/15, 18200 Praha
631466A L F A Leasing a.s.19013752Přerov, 75000, Přerov I-Město, Boženy Němcové, 25
325290AB-STORE s.r.o.28459423Havlíčkova 55/4, 29001 Poděbrady
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
450885AGRO-TEX a.s.49196260Nádražní 644, 34802 Bor
914598AGROPODNIK Jindřichův Hradec, a.s.48202461Jindřichův Hradec, 37701, Jindřichův Hradec I, Jiráskovo předměstí, č. 630
1020645AgroZZN, a.s.45148082V Lubnici 2333, 26901 Rakovník
832278AGS AGRO České Budějovice a.s.48244376Třebízského 1217, 37401 Trhové Sviny
795704ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.251960499, 33204 Nezvěstice
94766AMERS.CZ s.r.o.29013658Libušská 400/115, 14200 Praha
1009577ANTIC spol. s r.o.61852228Dejvická 262/14, 16000 Praha
882287BIOSADY s.r.o.27588351Razov 472, 76312 Vizovice
992145BOHEMIA PAPER s.r.o.49356364Bříza, 41301, Bříza, , 2
96901Bytové družstvo Boloňská 3O326144239Boloňská 303/4, 10900 Praha
619592Bytové družstvo Jana Opletala 907/1125198874J. Opletala 907/11, 37005 České Budějovice
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
1002734CESK, a.s.25569465Příkop 838/6, 60200 Brno
745057ČEKO IMPORT a.s.25284924Klášterní 3, 55001 Broumov
91714ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.25920901214, 25764 Zdislavice
945969ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.2524381130, 35002 Nebanice
46583ČS F1G Studenec s.r.o.2702801Janáčkovo nábřeží 1153/13, 15000 Praha
1014640DEKO OSTŘEDEK s.r.o. v likvidaci2758004170, 25724 Ostředek

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí