Farma Opolany, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Farma Opolany, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6018. Jeho identifikační číslo je 25779885

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Farma Opolany, a.s.

Datum zápisu: 13. 7. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6018

Identifikační číslo:25779885

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 29pd3fv

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...

Adresa společnosti

Sídlo: Opolany č.p.171, PSČ 28907
od 22. 08. 2005
Opolany 50, okres Nymburk
od 13. 07. 1999 do 22. 08. 2005
171, 28907 Opolany

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 19. 03. 2014

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 19.10.2012 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto :- Základní kapitál společnosti,který byl v plném rozsahu splacen, se z důvodu zvýšení kapitálové stability a finanční situace společnosti zyšuje z dosavadní výše 18.100.000,-Kč ( slovy : osmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých ) o částku 10.000.000,-Kč ( slovy: deset milionů korun českých) na výslednou částku 28.100.000,-Kč ( slovy: dvacet osm milionů jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitým vkladem, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč ( slovy: deset milionů korun českých).Emisní kurz nově upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu. Akcie je volně převoditelná.- Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva na úpis akcií společnosti vzdal.-Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku . Nová akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci,jedinému akcionáři, tj. společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo osoby ( IČO) 45148210, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1547.-Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem společnosti. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do 14 ( čtrnácti ) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.- Úpis nové akcie bude proveden v sídle jediného akcionáře na adrese Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66. Emisní kurz nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz nově upsané akcie ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne úpisu, a to peněžitým vkladem na zvláštní účet č.107-3600700207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem zřídila společnost na svoji obchodní firmu. Dle ustanovení § 204 odst.2 obchodního zákoníku nesmí banka umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 06. 11. 2012 do 18. 12. 2012

  Valná hromada emitenta společnosti Farma Opolany, a.s., IČ 25779885, se sídlem Opolany č.p.171, PSČ 289 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6018, přijala dne 30. 11. 2010 v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ, následující rozhodnutí:I. K o n s t a t u j e na základě předloženého výpisu ze seznamu akcionářů zápis 180 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, čísla akcií 1-180, ve prospěch společnosti Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005. Obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 18.000.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Farma Opolany, a.s. ve výši 99,44751 %.II. U r č u j e, že obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Farma Opolany, a.s., IČ 257 79 885, se sídlem Opolany č.p.171, PSČ 289 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6018.Společnost Poděbradská blata, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.III. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.IV. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 5249.V. S ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.VI. U r č u j e , že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 100.000,- Kč činí 10.028,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1596-166/10 zpracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.VII. U r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00.
od 20. 12. 2010 do 23. 05. 2011

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 18000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 18000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2012 do 18. 12. 2012

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2012 do 18. 12. 2012

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2012 do 18. 12. 2012

Počet: 181 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 10. 2002 do 11. 10. 2002

Počet: 181 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 07. 1999 do 13. 07. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: ZZN Polabí, a.s.

IČO:45148210

Adresa: K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín
od 16. 07. 2014
Kolín V, K Vinici, PSČ 28066
od 06. 11. 2012 do 16. 07. 2014
Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066
od 05. 10. 2012 do 06. 11. 2012
Kolín V, K Vinici, PSČ 28066
od 03. 10. 2012 do 05. 10. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 10. 2012


Název/Jméno: Poděbradská blata, a.s.

IČO:25618466

Adresa: Kouty 50, PSČ 29001
od 23. 05. 2011 do 03. 10. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 05. 2011 do 03. 10. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 05. 2011 do 25. 07. 2014

Adresa: Polívkova 980/33, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
od 25. 07. 2014
Olomouc - Nová Ulice, Polívkova 980/33, PSČ 77900
od 23. 05. 2011 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 07. 2014

Adresa: Dvořákova 575, 294 01 Bakov nad Jizerou
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: KORUŠKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 09. 2010 do 05. 08. 2011

Adresa: V Zídkách 830, Kolín II, 280 02 Kolín
od 25. 07. 2014
Kolín II, V Zídkách 830, PSČ 28002
od 30. 09. 2010 do 05. 08. 2011


Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2014

Adresa: č.p. 132, 257 24 Ostředek
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: KOSINA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 10. 2005 do 30. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 08. 2005 do 10. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 07. 1999 do 22. 08. 2005

Adresa: Slepá 63, 290 01 Senice
od 25. 07. 2014
Senice 63, PSČ 29001
od 16. 04. 2003 do 30. 08. 2006
Nymburk, Senice 63
od 13. 07. 1999 do 16. 04. 2003


Název/Jméno: KLEPAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2011 do 25. 07. 2014

Adresa: č.p. 321, 280 02 Tři Dvory
od 25. 07. 2014
Tři Dvory 321, PSČ 28002
od 05. 08. 2011 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 65962621

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 08. 2011 do 25. 07. 2014

Adresa: Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 29. 06. 2013 do 25. 07. 2014
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři 559, PSČ 58401
od 05. 08. 2011 do 29. 06. 2013


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 03. 2012 do 25. 07. 2014

Adresa: Dobrovice - Sýčina 7, PSČ 29441
od 12. 03. 2012 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 08. 2011 do 25. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2010 do 05. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 08. 2009 do 30. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2005 do 03. 08. 2009

Adresa: Poděbrady - Poděbrady V, Arbesova 100, PSČ 29001
od 05. 08. 2011 do 25. 07. 2014
Poděbrady III, Tyršova 593/28, PSČ 29001
od 03. 08. 2009 do 05. 08. 2011
Poděbrady, Tyršova 593, PSČ 29001
od 09. 11. 2005 do 03. 08. 2009


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 08. 2011 do 12. 03. 2012

Adresa: Nymburk, Černohorského 1863/13, PSČ 28802
od 05. 08. 2011 do 12. 03. 2012


Název/Jméno: ŽIVNŮSTKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 2010 do 05. 08. 2011

Adresa: Kněžice 72, PSČ 28902
od 30. 09. 2010 do 05. 08. 2011


Název/Jméno: KUBÁLEK MILAN

IČO: 62994115

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2010 do 25. 07. 2014

Adresa: Poděbrady II, Mánesova 715/50, PSČ 29001
od 30. 09. 2010 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 2010 do 23. 05. 2011

Adresa: Kolín IV, Vávrova 811, PSČ 28002
od 30. 09. 2010 do 23. 05. 2011


Název/Jméno: KYSELA DAREK

IČO: 2282283

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2010 do 23. 05. 2011

Adresa: Litoměřice, Hrubínova 173/8, PSČ 41201
od 30. 09. 2010 do 23. 05. 2011


Název/Jméno: HAVRÁNEK TOMÁŠ

IČO: 45827869

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 02. 2010 do 30. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2009 do 09. 02. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 07. 2008 do 03. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 2005 do 24. 07. 2008

Adresa: Choťánky 178, PSČ 29001
od 10. 10. 2005 do 30. 09. 2010


Název/Jméno: WIEHL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 02. 2010 do 30. 09. 2010

Adresa: Jíkev 56, PSČ 28932
od 09. 02. 2010 do 30. 09. 2010


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 02. 2009 do 30. 09. 2010

Adresa: Výšovice 165, PSČ 79809
od 27. 02. 2009 do 30. 09. 2010


Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 07. 2008 do 09. 02. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 24. 07. 2008

Adresa: Nymburk, Velké Valy 1852/4, PSČ 28802
od 30. 08. 2006 do 09. 02. 2010


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 07. 2008 do 27. 02. 2009

Adresa: Kostelec na Hané, Sídliště Sport 864, PSČ 79841
od 24. 07. 2008 do 27. 02. 2009


Název/Jméno: ŠULCOVÁ IVANA

IČO: 74572423

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 30. 09. 2010

Adresa: Poděbrady III, Rösslerova 189/9, PSČ 29001
od 30. 08. 2006 do 30. 09. 2010


Název/Jméno: FERANEC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 08. 2006 do 24. 07. 2008

Adresa: Olomouc - Hodolany, Masarykova třída 939/56, PSČ 77200
od 30. 08. 2006 do 24. 07. 2008


Název/Jméno: ZACHOVÁ JANA

IČO: 87028859

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 30. 09. 2010

Adresa: Libice nad Cidlinou, Vojtěchova 398, PSČ 28907
od 30. 08. 2006 do 30. 09. 2010


Název/Jméno: ŽĎÁRSKÁ MARIE

IČO: 65739591

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 2005 do 30. 08. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 08. 2005 do 10. 10. 2005

Adresa: Sány 127, PSČ 28906
od 10. 10. 2005 do 30. 08. 2006
Sány 127, okres Nymburk, PSČ 28906
od 22. 08. 2005 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: KAVKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 2005 do 30. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 08. 2005 do 10. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 07. 1999 do 22. 08. 2005

Adresa: Žehuň 3, PSČ 28905
od 16. 04. 2003 do 30. 08. 2006
Nymburk, Žehuň 3
od 13. 07. 1999 do 16. 04. 2003


Název/Jméno: ŠPELDA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 10. 2005 do 30. 08. 2006

Adresa: Poděbrady, Havlíčkova 55
od 10. 10. 2005 do 30. 08. 2006


Název/Jméno: SOUČEK JAN

IČO: 74670140

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2005 do 10. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 2003 do 22. 08. 2005

Adresa: Opolany 138, PSČ 28907
od 16. 04. 2003 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: ŘEHÁK PETR

IČO: 10054740

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2005 do 10. 10. 2005

Adresa: Libice nad Cidlinou, Husova 287, PSČ 28907
od 22. 08. 2005 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: MACHÁČEK ALEŠ

IČO: 72649453

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2005 do 10. 10. 2005
Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 2003 do 22. 08. 2005

Adresa: Opolany, Oškobrh 15, PSČ 28906
od 16. 04. 2003 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: ZÁHORA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 09. 2002 do 22. 08. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 13. 07. 1999 do 20. 08. 2002

Adresa: Praha 10, Počernická 24
od 11. 09. 2002 do 22. 08. 2005
Praha 10, Počernická 24
od 13. 07. 1999 do 20. 08. 2002


Název/Jméno: LÁT MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2002 do 22. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 13. 07. 1999 do 20. 08. 2002

Adresa: Libice nad Cidlinou, Husova 29, PSČ 28907
od 16. 04. 2003 do 22. 08. 2005
Libice nad Cidlinou, Husova 29, okres Nymburk
od 11. 09. 2002 do 16. 04. 2003
Libice nad Cidlinou, Husova 29, okres Nymburk
od 13. 07. 1999 do 20. 08. 2002


Název/Jméno: KAFKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 10. 2002 do 16. 04. 2003

Adresa: Městec Králové, nám. Republiky 21, okres Nymburk
od 11. 10. 2002 do 16. 04. 2003


Název/Jméno: HOJECKÝ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 2002 do 16. 04. 2003

Adresa: Pardubice, Jungmannova 915
od 11. 10. 2002 do 16. 04. 2003


Název/Jméno: HOMOLKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2002 do 11. 10. 2002
Dozorčí rada - člen
od 13. 07. 1999 do 20. 08. 2002

Adresa: Nymburk, Purkyňova 1637
od 11. 09. 2002 do 11. 10. 2002
Nymburk, Purkyňova 1637
od 13. 07. 1999 do 20. 08. 2002


Název/Jméno: PALÁT JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 08. 2002 do 11. 09. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000

Adresa: Praha 2, Londýnská 11
od 20. 08. 2002 do 11. 09. 2002
Praha 2, Londýnská 11
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: SAKTOROVÁ MONIKA

IČO: 45570663

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 08. 2002 do 11. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000

Adresa: Broumov, Pionýrská 368
od 20. 08. 2002 do 11. 09. 2002
Broumov, Pionýrská 368
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: ČERMÁKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 08. 2002 do 11. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 1306/22
od 20. 08. 2002 do 11. 09. 2002
Praha 8, Frýdlantská 1306/22
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: TÝMOVÁ MARUŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 07. 1999 do 11. 10. 2002

Adresa: Nymburk, Pátek 163
od 13. 07. 1999 do 11. 10. 2002


Název/Jméno: NAĎ ROBERT

IČO: 44311541

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000

Adresa: Praha 6, Patočkova 9/8
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: MATOULEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000

Adresa: Praha 2, Londýnská 19
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: DEJM VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000

Adresa: Praha 10, Raffaelova 7
od 21. 11. 2000 do 21. 11. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 7. 2009

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 27. 07. 2009


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 2006

Odpovědní zástupci: Milada Kavková


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 5. 2004

Odpovědní zástupci: Aleš Macháček


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25779885

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 8. 1999

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
160589ANDRLE JIŘÍStudánka 12, okres Tachov
11150201.Agropieniny, a.s.Stará LubovňaStará Lubovňa, J.Krála 4
160597KABÍČEK MILOSLAVChodová Planá, Lučina 336, okres Tachov
160598FOLEJTAR ANTONÍNBiletín 13
160599FOLEJTAR BOHUSLAVBiletín 6

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3115653Farma Opolany, a.s.25779885Opolany č.p.171, PSČ 28907