Finance international, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Finance international, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3286. Její identifikační číslo je 25598422

Výpis z obchodního rejstříku Finance international, a.s.

Datum zápisu: 10. 5. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3286

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ii6d4rq

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Hostinská činnost
Reklamní činnost a marketing
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Směnárenská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 2.000 000,- (dvamiliony korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští- základní kapitál se zvyšuje za účelem posílení důvěryhodnosti společnosti v obchodním styku-zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, a to vydáním 2 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000 000,- emisní kurs akcie je Kč 1.000 000,--, slovy jedenmilion korun českých, a emisní ážio je nulové.- Akcie budou nabídnuty předem učenému zájemci akcionáři panu Asama Hashmy v souladu s ustanovením § 203 odst. 2d) obchodního zákoníku- místem úpisu akcií je sídlo společnosti- lhůta pro úpis akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku- upisovateli je tato skutečnost známa z rozhodutí této valné hromady- úpis je určeno začít po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím ,že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku právní moci usnesení soudu o zamítnutí tohoto návrhu- emisní kurs upisovaných akcií bude splacen na účet číslo 86-2518470217/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Praha, pobočka Břeclav- vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií dle § 186 odst. 4 obch. zák. z důvodu obchodního zákona.
od 04. 04. 2006 od 05. 06. 2006

  Zvýšení základního kapitálu:Valná hromada společnosti rozhodla dne 4.6.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady o částku 2.000.000,- Kč, tedy na celkovou výši 12.000.000,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Upsání akcií bude provedeno dohodou stávajících akcionářů společnosti ve smyslu ust. § 205 obchod. zákoníku v platném znění. S ohledem na to se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií.V procesu zvýšení základního kapitálu bude emitovány 2 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich hodnotě.K upsání akcií - uzavření dohody ve smyslu § 205 obchod. zákoníku - se akcinářům stanoví lhůta 30 dnů, která počíná běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na bankovní účet vedený účet vedený u KB, a.s., č. účtu: 27-9368050277/0100, a to tak, že ve lhůtě 30 dnů od uzavření dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 205 obchod. zákoníku jsou povinni splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií, a zbývající část emisního kursu akcií jsou povinni splatit do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obcodního rejstříku.
od 02. 10. 2004 od 21. 09. 2005

  Zvýšení základního jmění:
od 16. 10. 2000 od 06. 11. 2000

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.9.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti peněžitými vklady o 7.000.000,- Kčna celkovou výši 10.000.000,- Kč. Základní jmění bude zvýšenoupsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. Upsání akcií bude provedenodohodou stávajících akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 odst.1) obchodního zákoníku v platném znění. Přednostní právo naupisování akcií se vylučuje s ohledem na dohodu akcionářů. Budeupsáno 200 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě ojmenovité hodnotě každé akcie 30.000,- Kč a 10 kusů kmenovýchakcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každéakcie 100.000,- Kč. Úpis akcií bude možno provést počínajedruhým dnem po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu v Brně o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku ve lhůtě 60 dnů v sídlespolečnosti MOTOSPOL MORAVA CZ, a.s. s tím, že emisní kursupisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisovateléjsou povinni splatit emisní kurs akcií na bankovní účet vedený uČSOB, a.s. pobočka Brno, číslo bankovního účtu 8010 -0603329673/0300 a to ve lhůtě 90 dnů ode dne nabytí právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.
od 16. 10. 2000 od 06. 11. 2000

Akcie

Počet: 12 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 07. 11. 2014

Počet: 12 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 06. 2006 od 07. 11. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 02. 10. 2004 od 05. 06. 2006

Počet: 300 ks v hodnotě: 30000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 06. 11. 2000 od 02. 10. 2004

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 06. 11. 2000 od 02. 10. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: ILČÍK DAVID

Datum narození:6. 8. 1985

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 09. 2012 od 07. 11. 2014


Název/Jméno: WALD JIŘÍ

IČO: 64443451

Datum narození:25. 1. 1988

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 10. 2009 od 17. 09. 2012


Název/Jméno: MATOUŠEK PETR

Datum narození:29. 8. 1966

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 07. 2009 od 15. 10. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZREBNÝ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 10. 2009


Název/Jméno: HASHMY ASAMA

IČO: 60350423

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 05. 2000 od 23. 07. 2009


Název/Jméno: ZREBNÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2009


Název/Jméno: KVAPILOVÁ DRAHOMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2009


Název/Jméno: ILČÍK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2012 od 07. 11. 2014


Název/Jméno: WALD JIŘÍ

IČO: 64443451

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2009 od 17. 09. 2012


Název/Jméno: PILÁT MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2009 od 15. 10. 2009


Název/Jméno: PILÁT MIROSLAV

IČO: 41997808

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2009 od 15. 10. 2009


Název/Jméno: PILÁT MICHAL

IČO: 74451294

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 07. 2009 od 15. 10. 2009


Název/Jméno: ŠTAMBACHER ALAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2009 od 15. 10. 2009


Název/Jméno: ABBOD VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2006 od 23. 07. 2009


Název/Jméno: NAVARA RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2006 od 05. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 10. 2004 od 04. 04. 2006


Název/Jméno: ABBOD MUTHANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 04. 2006 od 23. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 21. 09. 2005 od 04. 04. 2006


Název/Jméno: CHARVÁTOVÁ BRONISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2004 od 23. 07. 2009


Název/Jméno: SUCHÁ LENKA

IČO: 61083607

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 06. 2004 od 23. 07. 2009


Název/Jméno: KUBAČ ROBERT

IČO: 61436160

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 2000 od 21. 09. 2005


Název/Jméno: ADDAY ABDULRAHMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 2000 od 22. 03. 2005


Název/Jméno: HASHMY LENKA

IČO: 75267535

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 19. 02. 2003 od 23. 07. 2009


Název/Jméno: HONZÁK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 2000 od 22. 06. 2004


Název/Jméno: BAUER IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 2000 od 16. 10. 2000


Název/Jméno: BULÍNOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 10. 05. 2000 od 19. 02. 2003


Název/Jméno: DANDA VOJTĚCH

IČO: 12747581

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 10. 05. 2000 od 22. 06. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 01. 2005

Odpovědní zástupci: 1153598


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 161732

Zánik oprávnění:10. 12. 2004


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 161732

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 161732

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 435181


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 435181

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží zvlášť upraveného tímto zákonem)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 435181

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí zvlášť upravených tímto zákonem)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 435181

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25598422

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:04. 01. 2011

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2437058"FURAT COMPANY", spol. s r.o.60740981Brno, Dukelská 68, PSČ 614 00
4498524 CLASS s.r.o.28241304Roháčova 188/37, 13000 Praha
2731701ABBOD INVEST, s.r.o.29200474Kobližná 57/20, 60200 Brno
669808ACEE s.r.o.26929392Břeclav, U tržiště 9, PSČ 690 02
3084759AGROAD, s.r.o.63468638Blanenská 1338/97, 66434 Kuřim
3110176ALEN invest s.r.o - v likvidaci2829763617. listopadu 470/11, 69002 Břeclav
3328347APM Holding s.r.o. v likvidaci60724625Veveří 479/43, 60200 Brno
1075515ASPADA, a.s., v likvidaci26356830Lukavická 2057/26, 30100 Plzeň
2890551AZ - com servis s.r.o.6527661217. listopadu 451/9, 69002 Břeclav
249734Bauer, spol. s r.o.48910147Ostrava, 70300, , Bratrská, 32
3165650BB real s.r.o.28321049Palackého 717/11, 11000 Praha
1225263BOHEMIA M.S. s.r.o.25318586Blanenská 1338/97, 66434 Kuřim
943204BOVA plus, s.r.o. v likvidaci60706929Kroftova 2619/45, 61600 Brno
976985Bytové družstvo Údolní25322974Údolní 1154/1, 67801 Blansko
2531156CRYSTAL CARE, s.r.o.24787370Bělehradská 858/23, 12000 Praha
643174Czech Airlines Handling, a.s.25674285Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08
3381957Czech Invest Assistant k.s. v likvidaci26978296Šumavská 982/31a, 60200 Brno
2221702CZECHIA - EXPORT s.r.o.24738671U Tržiště 470/9, 69002 Břeclav
1708774České aerolinie a.s.45795908Evropská 846/176a, 16000 Praha
630937ČSAD Slaný a.s.60193425Lacinova 1366/10, 27401 Slaný
977131Dealer Team, spol. s r.o. - v likvidaci46975195Sekaninova 912/4, 61400 Brno
34142DEKLARACE, s.r.o. v likvidaci60730978Řípská 1174/5, 62700 Brno
1297940Domov Sue Ryder, o.p.s.26204673Michelská 1/7, 14000 Praha
2432538DRUEXPO, družstvo- v likvidaci31062Brno, Vinařská 3
742294Družstevní záložna PROM "v likvidaci"25823566Olomouc, 77200, Olomouc, Masarykova třída, 17

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1885900„CORYDALIS, o. s.”22744932Mášova 739/21, 60200 Brno
19809951. jihomoravská stavební s.r.o.29368189Lidická 1005/23B, 60200 Brno
2466950A-18,bytové družstvo v likvidaci26292246Antonínská 564/18, 60200 Brno
2612353ALFA BDV, s.r.o.26967740Antonínská 564/18, 60200 Brno
270116AMK ENDUROSPORT BRNO71204288Antonínská 560/13, 60200 Brno
116636Antonínská 18, společenství vlastníků3497321Antonínská 564/18, 60200 Brno
1450532Antonínská 20 - společenství vlastníků jednotek26918803Antonínská 565/20, 60200 Brno
590193AQUA SERVIS BRNO, s.r.o.46973419Mezírka 741/7, 60200 Brno
1415828ArcaNova, spol. s r.o.63497468Lidická 1005/23B, 60200 Brno
3438173ARS Financial 600, s.r.o.26941759Lidická 1005/23B, 60200 Brno
1768786Auluomeras, o.s.22878351Antonínská 570/30, 60200 Brno
1316053AUTOMARKET TRUCKS s.r.o.29261392Lidická 1005/23B, 60200 Brno
553423AXONE DRIVE, a.s.28263324Lidická 1005/23B, 60200 Brno
1206360BarCamp Brno, z.s.22609288Lidická 1005/23B, 60200 Brno
334299BAUING 1 s.r.o.29181780Lidická 1005/23B, 60200 Brno
338816Baumlogistics s.r.o.5477336Lidická 1005/23B, 60200 Brno
508571BAUSIT spol. s r.o.47901357Antonínská 570/30, 60200 Brno
822929BD Mezírka 8, družstvo - v likvidaci27735851Mezírka 740/8, 60200 Brno
1376420BESTBERRY s.r.o. v likvidaci27709281Lidická 1005/23B, 60200 Brno
2177051BILLIARD HOCKEY WHEELS z.s.65761561Antonínská 564/18, 60200 Brno
2357283Bytové družstvo Antonínská 11, Brno, v likvidaci26928744Antonínská 558/11, 60200 Brno
2097593Bytové družstvo Antonínská 13, Brno, družstvo, v likvidaci26249961Antonínská 560/13, 60200 Brno
1578129Bytové družstvo Antonínská 24 v likvidaci29367999Antonínská 567/24, 60200 Brno
1584696Bytové družstvo Antonínská 2626901102Antonínská 568/26, 60200 Brno
1665959Bytové družstvo domu čp. 88, Mikulov, družstvo29367131Lidická 1005/23B, 60200 Brno

Fyzické osoby v okolí