FutureLife a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem FutureLife a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19615. Jeho identifikační číslo je 2625067

 
 

Výpis z obchodního rejstříku FutureLife a.s.

Datum zápisu: 5. 2. 2014

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19615

Identifikační číslo:2625067

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cdycfr5

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti FutureLife a.s., konaná dne 12.12.2014, přijala následující rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti FutureLife a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku vevýši 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých) na částku 400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: (i) 3 ks (slovy: tři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých); (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionůkorun českých); (iii) 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých); (iv) 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých); (v) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých); (vi) 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); (vii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni (oba) akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali, nicméně všechny nové listinné kmenové akcie na jméno o celkové jmenovité hodnotě 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých) upíšou všichni (oba) akcionáři společnosti FutureLife a.s., jako předem určení zájemci, následujícím způsobem: a) společnost Hartenberg Holding, s.r.o., IČ: 018 01 261, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C a ve vložce 211662, upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých), tj.: (i) 3 ks (slovy: tři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých); (ii) 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých); (iii) 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých); (iv) 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); (v) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); b) MUDr. Ladislav Zgabur, nar. 17. 7. 1956, bytem Hostivice, Litovická 1280, PSČ 253 01, upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 15.900.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc korun českých), tj.: (i) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých); (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) 5) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře každý akcionář (také jen upisovatel) se společností FutureLife a.s. podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o úpisu akcií) v sídle společnosti FutureLife a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). 6) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě (jmenovitá hodnota všech nových akcií je uvedena shora v bodě 2). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých). 7) Akcionář MUDr. Ladislav Zgabur emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 15.900.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc korun českých) splatí v penězích nejpozději do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct), a to převodem na účet společnosti FutureLife a.s., vedený u Komerční banky, a.s. č. účtu 107-4653630227/0100. 8) Společnost Hartenberg Holding, s.r.o. splatí emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých) výhradně započtením peněžitých pohledávek společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s. v celkové výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti FutureLife a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v celkové výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých), když peněžité pohledávky společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s., které budou předmětem započtení zcela nebo zčásti, jsou následující: (i) pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 12. 2. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých); (ii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých); (iii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 270.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 270.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů korun českých); (iv) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 7. 7. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 22.600.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 22.600.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých); (v) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 29. 7. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 9.756.242,71 Kč (slovy:devět milionů sedm set padesát šest tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých a sedmdesát jedna haléřů);- (vi) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 29. 10. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých); (vii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 31. 10. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 116.400.000,-- Kč (slovy: sto šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), z této pohledávky se započítává pouze část ve výši 15.360.757,29 Kč (slovy: patnáct milionů tři sta šedesát tisíc sedm set padesát sedm korun českých a dvacet devět haléřů (viii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 3. 11. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 19.383.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta osmdesát tři tisíc korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 19.383.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta osmdesát tři tisíc korun českých). Existence shora uvedených peněžitých pohledávek společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s. byla potvrzena zprávou auditora, kterou dne 11. 12. 2014 vyhotovila společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4. Smlouva o započtení pohledávek mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s. bude uzavřena v sídle společnosti FutureLife a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). Návrh smlouvy o započtení pohledávek odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady bude předložen představenstvem společnosti FutureLife a.s. společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií.
od 12. 01. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 05. 2014 do 19. 03. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 05. 02. 2014 do 30. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 05. 02. 2014 do 30. 05. 2014

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 1900000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2015

Počet: 3 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 900000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 4 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 10 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 7 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 15000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 02. 2014 do 05. 02. 2014

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VEPŘEK MICHAL

IČO: 71180010

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2016

Adresa: Nad Smetankou 231/7, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
od 02. 08. 2016


Název/Jméno: JANOV MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2014 do 19. 03. 2015

Adresa: Na Císařce 3223/22, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 02. 08. 2016
05986 Nová Lesná, Slavkovská 337, Slovenská republika
od 18. 08. 2014 do 19. 03. 2015


Název/Jméno: ZGABUROVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 08. 2016

Adresa: Litovická 1280, 253 01 Hostivice
od 02. 08. 2016


Název/Jméno: KOUDELKA MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2016

Adresa: Cacovická 1580/71, Husovice, 614 00 Brno
od 02. 08. 2016


Název/Jméno: KONOP MARTIN

IČO: 88119165

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2016

Adresa: Pod Lihovarem 2232, 256 01 Benešov
od 02. 08. 2016


Název/Jméno: MACHAČ ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2015

Adresa: Knechtlova 357/9, Lazce, 779 00 Olomouc
od 22. 05. 2015


Název/Jméno: ŠTUMPA RADOMIL

IČO: 66223041

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2015 do 02. 08. 2016

Adresa: Vostrovská 1716/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 22. 05. 2015 do 02. 08. 2016


Název/Jméno: STEJSKAL MATĚJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2015

Adresa: Marie Cibulkové 450/13, Nusle, 140 00 Praha 4
od 19. 03. 2015


Název/Jméno: JANOV JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 05. 2014 do 30. 09. 2014

Adresa: Pod lipkami 1408/18, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 30. 05. 2014


Název/Jméno: TREGLER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2014 do 30. 09. 2014

Adresa: Na Cikorce 1860/33, Modřany, 143 00 Praha 4
od 30. 05. 2014


Název/Jméno: BATALOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2014

Adresa: Školní 1/8, Braník, 147 00 Praha 4
od 30. 09. 2014


Název/Jméno: BYRON PAUL BARKER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2014 do 02. 08. 2016

Adresa: č.p. 93, 262 61 Višňová
od 30. 09. 2014 do 02. 08. 2016


Název/Jméno: BUJŇÁK JURAJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2014 do 18. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 02. 2014 do 30. 05. 2014

Adresa: Petržílkova 2705/32, Stodůlky, 158 00 Praha 5
od 05. 02. 2014 do 18. 08. 2014


Název/Jméno: MARAČEK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2014 do 30. 09. 2014

Adresa: Nikoly Tesly 1422/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 30. 05. 2014 do 30. 09. 2014


Název/Jméno: ZGABUROVÁ SIMONA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 05. 2014 do 02. 08. 2016

Adresa: Litovická 1280, 253 01 Hostivice
od 30. 05. 2014 do 02. 08. 2016


Název/Jméno: ZGABUR LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 02. 2014 do 30. 05. 2014

Adresa: Litovická 1280, 253 01 Hostivice
od 05. 02. 2014 do 30. 05. 2014


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

#NázevICOAdresa
2176847ALICELA a.s.27170047Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
3090667Anti Vir s.r.o.570231Praha 4, Marie Cibulkové 450/13, PSČ 14000
930570Archa projekt, s.r.o.28503023Praha 4, Marie Cibulkové 450/13, PSČ 14000
2277222ASPIRE MEDICAL CLINIC, s.r.o.4694660Sochorova 3226/40, Žabovřesky, 616 00 Brno
812937Asset MGT, s.r.o.27640884Praha - Praha 4, Marie Cibulkové 450/13, PSČ 14000

Související osoby

#NázevICOAdresa
746068KARASIK ABRAHAMRamat Hasharon, Havelona 26, Izraelský stát
362692JANATOVÁ ADÉLAPraha 3, Chvalova 1222/4, PSČ 13000
329314AERO Vodochody a.s.10545Odolena Voda - Dolínek, U Letiště 374, PSČ 25070
6797MATĚJKA ALBERT71045139Praha 6, U Valu 862/2, PSČ 16100
11278VLACHOVÁ ALENAV hůrkách 2145/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1160278Sadovnyk Andriy87750937Nekázanka 2037/6, 11000 Praha
69608Bey Andriy Zinovijo71332863Na příkopě 859/22, 11000 Praha
69608Falada David63834774Na příkopě 859/22, 11000 Praha
4825768STINE Gregory William26491192Praha 1 - Slovanský dům, Senovážné nám. 28, PSČ 11000
1160278Benešová Simona13149393Nekázanka 2037/6, 11000 Praha