FutureLife a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem FutureLife a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19615. Její identifikační číslo je 2625067

Výpis z obchodního rejstříku FutureLife a.s.

Datum zápisu: 5. 2. 2014

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19615

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cdycfr5

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti FutureLife a.s., konaná dne 12.12.2014, přijala následující rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti FutureLife a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku vevýši 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých) na částku 400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: (i) 3 ks (slovy: tři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých); (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionůkorun českých); (iii) 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých); (iv) 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých); (v) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých); (vi) 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); (vii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni (oba) akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali, nicméně všechny nové listinné kmenové akcie na jméno o celkové jmenovité hodnotě 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých) upíšou všichni (oba) akcionáři společnosti FutureLife a.s., jako předem určení zájemci, následujícím způsobem: a) společnost Hartenberg Holding, s.r.o., IČ: 018 01 261, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C a ve vložce 211662, upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých), tj.: (i) 3 ks (slovy: tři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých); (ii) 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých); (iii) 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých); (iv) 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); (v) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); b) MUDr. Ladislav Zgabur, nar. 17. 7. 1956, bytem Hostivice, Litovická 1280, PSČ 253 01, upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 15.900.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc korun českých), tj.: (i) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých); (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) 5) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře každý akcionář (také jen upisovatel) se společností FutureLife a.s. podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o úpisu akcií) v sídle společnosti FutureLife a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). 6) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě (jmenovitá hodnota všech nových akcií je uvedena shora v bodě 2). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých). 7) Akcionář MUDr. Ladislav Zgabur emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 15.900.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc korun českých) splatí v penězích nejpozději do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct), a to převodem na účet společnosti FutureLife a.s., vedený u Komerční banky, a.s. č. účtu 107-4653630227/0100. 8) Společnost Hartenberg Holding, s.r.o. splatí emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých) výhradně započtením peněžitých pohledávek společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s. v celkové výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti FutureLife a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v celkové výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých), když peněžité pohledávky společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s., které budou předmětem započtení zcela nebo zčásti, jsou následující: (i) pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 12. 2. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých); (ii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých); (iii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 270.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 270.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů korun českých); (iv) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 7. 7. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 22.600.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 22.600.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých); (v) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 29. 7. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 9.756.242,71 Kč (slovy:devět milionů sedm set padesát šest tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých a sedmdesát jedna haléřů);- (vi) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 29. 10. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých); (vii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 31. 10. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 116.400.000,-- Kč (slovy: sto šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), z této pohledávky se započítává pouze část ve výši 15.360.757,29 Kč (slovy: patnáct milionů tři sta šedesát tisíc sedm set padesát sedm korun českých a dvacet devět haléřů (viii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 3. 11. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 19.383.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta osmdesát tři tisíc korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 19.383.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta osmdesát tři tisíc korun českých). Existence shora uvedených peněžitých pohledávek společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s. byla potvrzena zprávou auditora, kterou dne 11. 12. 2014 vyhotovila společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4. Smlouva o započtení pohledávek mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s. bude uzavřena v sídle společnosti FutureLife a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). Návrh smlouvy o započtení pohledávek odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady bude předložen představenstvem společnosti FutureLife a.s. společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií.
od 12. 01. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 05. 2014 od 19. 03. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 05. 02. 2014 od 30. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 05. 02. 2014 od 30. 05. 2014

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 1900000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2015

Počet: 3 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 900000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 4 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 10 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 7 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 15000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 01. 2015

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 02. 2014 od 19. 03. 2015

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VEPŘEK MICHAL

IČO: 71180010

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2016


Název/Jméno: JANOV MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2014 od 19. 03. 2015


Název/Jméno: ZGABUROVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 08. 2016


Název/Jméno: KOUDELKA MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2016


Název/Jméno: KONOP MARTIN

IČO: 88119165

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2016


Název/Jméno: MACHAČ ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2015


Název/Jméno: ŠTUMPA RADOMIL

IČO: 66223041

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2015 od 02. 08. 2016


Název/Jméno: STEJSKAL MATĚJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2015


Název/Jméno: JANOV JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 05. 2014 od 30. 09. 2014


Název/Jméno: TREGLER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2014 od 30. 09. 2014


Název/Jméno: BATALOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2014


Název/Jméno: BYRON PAUL BARKER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2014 od 02. 08. 2016


Název/Jméno: BUJŇÁK JURAJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2014 od 18. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 02. 2014 od 30. 05. 2014


Název/Jméno: MARAČEK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2014 od 30. 09. 2014


Název/Jméno: ZGABUROVÁ SIMONA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 05. 2014 od 02. 08. 2016


Název/Jméno: ZGABUR LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 02. 2014 od 30. 05. 2014


Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2148741ABF, a.s.63080575Mimoňská 645/2A, 19000 Praha
1890891AeskuLab Holding, a.s.27422194Evropská 2589/33B, 16000 Praha
1074304ALICELA a.s.27170047Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
527905Anti Vir s.r.o.570231Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
3038572Archa projekt, s.r.o.28503023Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
2016446ASPIRE MEDICAL CLINIC, s.r.o.4694660Sochorova 3226/40, 61600 Brno
3285010Asset MGT, s.r.o.27640884Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
1822610AV Retail, s.r.o.25692755Nučická 1764/27, 10000 Praha
1146901Bělohorská 50, s.r.o.4330188Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
1805677BVSolution a.s.27756980Lazaretní 1/7, 61500 Brno
657022Bytové družstvo Libiš čp.507,508 a 509 v likvidaci47049014U Zahrádek 508/3, 27711 Libiš
2951019CANTERA s.r.o.1717677Italská 1580/26, 12000 Praha
3456918Citi a.s.16190891Praha, 16640, Vokovice, Evropská, 423/178
348859CLANTON a.s. v likvidaci27175243Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Na Výsluní, 201/13
1081556CODUM s.r.o.64940870Soukalova 3355/3, 14300 Praha
634024DARSENA a.s.27760391Nad Safinou II 341, 25250 Vestec
1228496EL  RANCHO  a.s.26748908Praha, 15500, Stodůlky (Praha 13), Tlumačovská, 1237/32
1607632FL Service, s.r.o.4213190Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
731052Fortuna Loterie a.s.418382Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vodičkova, 30
1613340FORTUNA software s.r.o.27195350Vodičkova 699/30, 11000 Praha
2250438FutureHealth a.s.4808886Na příkopě 859/22, 11000 Praha
2424105GENEXONE s.r.o.27847349Legionářská 1319/10, 77900 Olomouc
1502451GENNET Group, a.s.27602036Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
2664363GENNET Lab s.r.o.63072343Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
3173790GENNET Laboratories a.s.24253189Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
88379ARON MICHAL68892241Hennerova 219/23, 15000 Praha
1039120AUGUSTIN ERIK76457575Na Vyhlídce 651, 67902 Rájec-Jestřebí
277060BÁČA JIŘÍ74904876Praha, 10900, Dolní Měcholupy, Ke dráze, 422/4
71842BALCAR JIŘÍ12636304Sobětická 1477/18A, 15300 Praha
245843BÁRTA IVAN18688390Hlavní třída 228/86, 35301 Mariánské Lázně
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
428690BATELKOVÁ MARTA74479911V Dědině 17, 66483 Domašov
101143BENÁČEK ONDŘEJ88018792U obecního dvora 793/2, 11000 Praha
60027BENDA JIŘÍ12060046130, 41002 Křesín
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
507451BEUTL MILAN5589584Charlese de Gaulla 799/1, 16000 Praha
466384BÍLEK VÍTĚZSLAV68374305Šalounova 1934/16, 14900 Praha
449726BLUMENTÁL PAVEL62613219Jiřího Wolkra 213/9, 35101 Františkovy Lázně
87063BOŘIL PAVEL5361168K Dědu 1638, 26601 Beroun
26841BOUMA PETR75934574V Lipkách 869/12, 50002 Hradec Králové
97375BRYCHTA PETR66465311Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), POUPĚTOVA, 1128/22
147899COUFAL JAN18970877130, 74301 Bítov
22855ČERMÁK MARTIN71676848Měchenická 2554/4, 14100 Praha
428684ČESÁK DANIEL73808890Janáčkova 267/5, 27711 Neratovice
40686DANDA JIŘÍ47140534Havlenova 283/5, 28401 Kutná Hora
44470DANĚK JIŘÍ62826808571, 68703 Babice
52757DOBERSKÝ PETR63951410Za Fořtem 871/29, 15400 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1277658A.B. Advisory, s.r.o.1873318Celetná 988/38, 11000 Praha
2604207A.T. Kearney GmbH - organizační složka47606126Na příkopě 859/22, 11000 Praha
665999ACTIO s.r.o.25050125Na příkopě 959/27, 11000 Praha
534436ADL Audit s.r.o.3980910Na příkopě 859/22, 11000 Praha
583638Advokáti Herda Stome Vondráček et consortes, v.o.s. "v likvidaci"25100068Celetná 988/38, 11000 Praha
3129748Advokátní kancelář Bureš & Bureš s.r.o.4625374Na příkopě 859/22, 11000 Praha
150041AERS  s.r.o.4908015Na příkopě 859/22, 11000 Praha
209111AKVKS, v.o.s.25104438Na příkopě 859/22, 11000 Praha
230616American Friends of The Czech Republic Wilson Monument Fund26579197Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Na příkopě, 859/22
1909381AMK Energy Comp. s.r.o.4653530Na příkopě 859/22, 11000 Praha
1804526ANDREANE, s.r.o.24731986Na příkopě 859/22, 11000 Praha
2882567APS Capital a.s.4488598Celetná 988/38, 11000 Praha
138800APS Corporation s.r.o.4379403V celnici 1031/4, 11000 Praha
417722APS CZ SERVICING s.r.o.29143683Celetná 988/38, 11000 Praha
1692277APS CZ&SK SERVICES s.r.o.2087758Celetná 988/38, 11000 Praha
797631APS DELTA s.r.o.4363876Celetná 988/38, 11000 Praha
1967076APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s.1596039Celetná 988/38, 11000 Praha
926879APS FUND BETA uzavřený investiční fond, a.s.1788655Celetná 988/38, 11000 Praha
2038219APS GAMMA s.r.o.3523250Celetná 988/38, 11000 Praha
3070003APS Holding a.s.3409422Celetná 988/38, 11000 Praha
3361454APS Holding SE28467329Celetná 988/38, 11000 Praha
773232APS IP I, s.r.o.5548292Celetná 988/38, 11000 Praha
339755APS JAG HoldCo One s.r.o.5746396Celetná 988/38, 11000 Praha
2013236APS JAG HoldCo Two s.r.o.5751012Celetná 988/38, 11000 Praha
438619APS JAG INVEST s.r.o.5692270Celetná 988/38, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2162566Skopový PavelLovells,sdružení , advokátů66222508Na příkopě 859/22, 11000 Praha
3030519Běhounek Tomáš71332081Na příkopě 859/22, 11000 Praha
1581056Bey Andriy Zinovijo71332863Na příkopě 859/22, 11000 Praha
1171301Buzková Petra71463071Na příkopě 859/22, 11000 Praha
859935Cerman Vladimír48057282Na příkopě 959/27, 11000 Praha
1282419Dostál Filip70555893Na příkopě 988/31, 11000 Praha
1573211Falada David63834774Na příkopě 859/22, 11000 Praha
943659Fára Pavel64905454Na příkopě 988/31, 11000 Praha
2405908FECHTNER DAVID2158205Na příkopě 859/22, 11000 Praha
914271Garbová Veronika2859271Na příkopě 859/22, 11000 Praha
2477691Harris David Anthony71464565Na příkopě 859/22, 11000 Praha
3243618Havlín Milan12599522Na příkopě 988/31, 11000 Praha
1530161Holas Jiří71329609Na příkopě 859/22, 11000 Praha
2700962Hovanová Henrieta71466304Na příkopě 988/31, 11000 Praha
3090740Hrdlička Petr66248256Na příkopě 988/31, 11000 Praha
906302Kapalín Libor66251915Na příkopě 857/18, 11000 Praha
1469342Koukal Lukáš86847121Na příkopě 988/31, 11000 Praha
16789Kovářová Zuzana71467271Na příkopě 988/31, 11000 Praha
2938267Krajhanzl Luděk66228816Na příkopě 859/22, 11000 Praha
368739Kubíková Tamara66255147Na příkopě 857/18, 11000 Praha
962237Küppers Christoph71472258Na příkopě 859/22, 11000 Praha
542887LAŠTOVIČKOVÁ LOLA3169171Na příkopě 859/22, 11000 Praha
1232110M.A. Jan Šefranka67987028Na příkopě 988/31, 11000 Praha
88243Martynyuk Volodymyr Vasyljovy71331883Na příkopě 859/22, 11000 Praha
2647785Maysenhölder Peter72015870Na příkopě 859/22, 11000 Praha