Gastronomia a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Gastronomia a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 438. Její identifikační číslo je 45192774 a sídlo firmy je Kosmonautů 511/23b, Ráj, 734 01 Karviná.

Výpis z obchodního rejstříku Gastronomia a.s.

Datum zápisu: 7. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 438

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dgtd8fu

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zprostředkovatelská činnost
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor spojený s...
Silniční motorová doprava
Ubytovací služby
Směnárny
Hostinská činnost
Pokrývačství
Truhlářství
Zámečnictví
Opravy karosérií
Opravy motorových vozidel
Revize elektrických zařízení
Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora...
Řeznictví a uzenářství
účetnické práce
aranžérské práce
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
propagační a reklamní činnost ( výjma činnosti uvedených v § 3...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Kosmonautů 511/23B, 73401 Karviná

Adresy: Kosmonautů 511/23b, Ráj, 734 01 Karviná
od 03. 10. 2013
Český Těšín, Hlavní třída č.p. 108/24, PSČ 73701
od 02. 08. 2002 do 03. 10. 2013
Český Těšín, Hlavní třída č.p. 108, PSČ 73701
od 19. 12. 2001 do 02. 08. 2002
Český Těšín, Hlavní 24
od 29. 04. 1998 do 19. 12. 2001
Český Těšín, Sokola Tůmy 2
od 07. 05. 1992 do 29. 04. 1998

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 06. 11. 2014

  Rozhodnutím valné hromady obchodní společnosti Gastronomia a.s. ze dne 19.10.2012 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu takto:a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení naloženo Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je, že společnost má přebytek vlastních zdrojů a pro zachování koncepce celkového fungování společnost nepotřebuje natolik vysoký základní kapitál. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům. b) Rozsah snížení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 999.000,- Kč ( slovy: devět set devadesát devět tisíc korun českých ). c) Způsob provedení snížení základního kapitáluZákladní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném odkoupení akcií společnosti.Snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu bude provedeno za úplatu, která byla stanovena na základě posudku znalce a kupní cena jedné akcie bude činit 2.260,- Kč ( slovy: dva tisíce dvě stě šedesát korun českých ).Ve smyslu ustanovení § 213c odst. 4) obchodního zákoníku, akcionáři, kteří využijí veřejného návrhu na uzavření smlouvy o odkoupení akcií společnosti, jsou povinni tyto akcie předložit společnosti nejpozději do 30 dnů od pravomocného zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) Lhůta pro předložení akcií Dle ust. § 211 a ve smyslu ustanovení § 213c odst. 4) obchodního zákoníku, akcionáři, kteří využijí veřejného návrhu na uzavření smlouvy o odkoupení akcií společnosti, jsou povinni tyto akcie předložit společnosti nejpozději do 60 dnů od pravomocného zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 11. 2012 do 17. 04. 2013

  U společnosti Gastronomia a.s. došlo k jejímu rozdělení odštěpením sloučením části jejího jmění s nástupnickou společnosti SOLTOP s.r.o. se sídlem Soběšovice č. e. 22, PSČ 739 38, identifikační číslo: 258 40 321 a s nástupnickou společností I.B. Kontakt s.r.o. se sídlem Soběšovice č. e. 22, PSČ 739 38, identifikační číslo: 258 34 118 v souladu s Projektem rozdělení společnosti Gastronomia a.s., který byl vyhotoven dne 29.6.2010. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.1.2010.
od 01. 12. 2010

  Rozhodnutí o snížení základního kapitálu ze dne 8.8.2006:a) Důvodem snížení základního kapitálu je nadbytek finančních prostředků potřebných k podnikatelské činnosti;b) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na vyplacení akcionáři;c) základní kapitál se snižuje o částku ve výši 18,108.200,-Kč, (slovy: osmnáctmilionůstoosmtisícdvěstě korun českých), tedy z částky 32.924.000,-Kč, (slovy: třicetdvamilionůdevětsetdvacetčtyřitisíc korun českých), na částku 14,815.800,-Kč (slovy:čtrnáctmilionůosmsetpatnácttisícosmset korun českých).d) základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 550,-Kč (slovy: pětsetpadesát korun českých), tedy ze stávající výše 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 450,-Kč (slovy: čtyřistapadesát korun českých); snížení jmenovité hodnoty se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou;e) lhůta pro předložení akcií činí třicet (30) dnů ode dne uveřejnění výzvy k předložení akcií představenstvem společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 10. 08. 2006 do 02. 11. 2006

  5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve lhůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům.
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  Mimořádná valná hromada Gastronomia a.s. konaná v sídle společnosti dne 16.9.2005 schválila toto usnesení:
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  1. Hlavním akcionářem společnosti Gastronomia a.s. je pan Lubomír Solčanský, bytem Národní 44, Havířov, Město, (dále jen " hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení účiněného hlavním akcionářem dne 23.8.2005 s úředně ověřeným podpisem (dále jen "čestné prohlášení"). Z předložených dokladů vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil:
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  a) 1 ks, slovy: Jeden kus hromadné akcie emitované společností ve formě na majitele v listinné podobě, která nahrazuje 16.665 kusů kmenových akcií na majitele série A, čísel 36.212 až 52.676 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální hodnota hromadné akcie činí 16.665.000,-Kč.
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  b) 1 ks, slovy: Jeden kus hromadné akcie emitované společností ve formě na majitele v listinné podobě, která nahrazuje 2.500 kusů kmenových akcií na majitele série A, čísel 52.877 až 55.376 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální hodnota hromadné akcie činí 2.500.000,-Kč
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  c) 1 ks, slovy: Jeden kus hromadné akcie emitované společností ve formě na majitele v listinné podobě, která nahrazuje 8.942 kusů kmenových akcií na majitele série A, čísel 55.377 až 64.318 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální hodnota hromadné akcie činí 8.942.000,-Kč
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  d) 1 ks, slovy: Jeden kus hromadné akcie emitované společností ve formě na majitele v listinné podobě, která nahrazuje 2.020 kusů kmenových akcií na majitele série A, čísel 64.319 až 66.338 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální hodnota hromadné akcie činí 2.020.000,-Kč.
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  e) 1 ks, slovy: Jeden kus hromadné akcie emitované společností ve formě na majitele v listinné podobě, která nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií na majitele série A, čísel 73.739 až 74.738 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální hodnota hromadné akcie činí 1.000.000,-Kč
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  f) 1 ks, slovy: Jeden kus hromadné akcie emitované společností ve formě na majitele v listinné podobě, která nahrazuje 1.167 kusů kmenových akcií na majitele série A, čísel 74.739 až 75.905 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální hodnota hromadné akcie činí 1.167.000,-Kč.
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  g) 140 ks, slovy: Jednostočtyřicet kusů kmenových akcií na majitele série A, čísel 79.820 až 79.959 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 140.000,-Kč.
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 98,5 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady a listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 98,5 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen " den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady,a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií.
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 1063,-Kč (slovy: Jedentisícšedesáttři koruny české) za jednu kmenovou akcii emitovanou společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 35-05 zpracovaným znalcem ing. Michalem Krčem, CSc., (znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.10.1996, č.j. Spr 3311/96, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady pohledávek, závazků a hodnoty obchodních podílů), se sídlem Špálova 949/23, Ostrava Přívoz, IČO 47836873 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že : Jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč emitenta Gastronomia, a.s., Hlavní třída 108/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 45192774 oceňuji na 1.063,-Kč (slovy jeden tisíc šedesáttři koruny české), tedy výši protiplnění při přechodu všech účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře ve smyslu § 183i a násl. Sb. stanovím na 1.063,-Kč (slovy: jeden tisíc šedesáttři koruny české) za jednu akcii".
od 23. 09. 2005 do 22. 03. 2006

  Rozhodnutí o snížení základního kapitálu usnesením valné hromady společnosti ze dne 28.12.2004:a) důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové vybavenosti a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům na základě jimi přijatého veřejného návrhu smlouvy;
od 16. 02. 2005 do 15. 07. 2005

  d) lhůta pro předložení příslušných listinných akcií, jichž se bude týkat akcionáři přijatý veřejný návrh smlouvy na úplatné vzetí jejich akcií z oběhu, je třicet dnů od zápisu nové snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Veřejný návrh smlouvy bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady po povolení zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 02. 2005 do 15. 07. 2005

  e) valná hromada pověřuje představenstvo společnosti zpracováním a uveřejněním veřejného návrhu smlouvy a ke všem činnostem s tímto návrhem a jeho akceptací spojeným , jakož i k podání návrhu na zápis snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
od 16. 02. 2005 do 15. 07. 2005

  b) stávající základní kapitál ve výši 83.331.000,-Kč,slovy: osmdesáttřimilionytřistatřicetjedentisíc korun českých se snižuje v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, maximálně však o 53.331 akcií, slovy: padesáttřitisícetřistatřicetjedna, tj. 53.331.000,-Kč, slovy: padesáttřimilionytřistatřicetjednatisíc korun českých;
od 16. 02. 2005 do 15. 07. 2005

  c) snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům Gastronomia a.s. na úplatné vzetí akcií z oběhu za cenu ve výši 1.079,-Kč, slovy: jedentisícsedmdesátdevět korun českých za jednu akcii a jejich zničením či prohlášením za neplatné;
od 16. 02. 2005 do 15. 07. 2005

  Dne 23.6.1996 byla uzavřena mezi společností Gastronomia a.s.jako prodávajícím a Václavem Bernatíkem, bytem Orlová-Lutyně,Polní 301, IČO 13 44 98 26 jako kupujícím smlouva o prodejičásti podniku - Centrální výrobna Dětmarovice.
od 29. 09. 1998

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéhonáměstí č. 32.
od 07. 05. 1992

  Den vzniku: 7. května 1992.
od 07. 05. 1992

Akcie

Počet: 4 446 ks v hodnotě: 450 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 10. 2013

Počet: 4 446 ks v hodnotě: 450 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 04. 2013 do 03. 10. 2013

Počet: 6 666 ks v hodnotě: 450 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 12. 2010 do 17. 04. 2013

Počet: 32 924 ks v hodnotě: 450 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 02. 11. 2006 do 01. 12. 2010

Počet: 32 924 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 15. 07. 2005 do 02. 11. 2006

Počet: 83 331 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 06. 2002 do 15. 07. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: Solčanský Ľubomír

Datum narození:15. 3. 1954

Adresa: Havířov - Město, Národní třída 44/682, PSČ 73601
od 23. 11. 2005 do 02. 11. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 11. 2005 do 02. 11. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SIRÁ DARINA

IČO: 73901555

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2015

Adresa: Sadová 3324/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 15. 07. 2015


Název/Jméno: HRŮZA EDUARD

IČO: 62338323

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 2015

Adresa: Svojsíkova 1596/2, Poruba, 708 00 Ostrava
od 15. 07. 2015


Název/Jméno: Solčanský Ľubomír

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 1995 do 15. 07. 2015

Adresa: č.ev. 22, 739 38 Soběšovice
od 06. 11. 2014 do 15. 07. 2015
Soběšovice č.ev. 22, PSČ 73922
od 08. 07. 2011 do 06. 11. 2014
Soběšovice č.e. 22, PSČ 73922
od 21. 11. 2006 do 08. 07. 2011
Havířov - Město, Národní třída 682/44, PSČ 73601
od 02. 11. 2006 do 21. 11. 2006
Havířov - Město, Národní třída 682/44
od 12. 11. 2003 do 02. 11. 2006
Havířov - Město, ul. Národní 44
od 21. 11. 1995 do 12. 11. 2003


Název/Jméno: BARONOVÁ JAROSLAVA

IČO: 43560270

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 2014 do 15. 07. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 10. 2013 do 06. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2008 do 03. 10. 2013
Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 1998 do 04. 09. 2008

Adresa: č.ev. 22, 739 38 Soběšovice
od 24. 07. 2014 do 15. 07. 2015
U Stružníku 482/14, Bludovice, 736 01 Havířov
od 03. 10. 2013 do 24. 07. 2014
Havířov - Bludovice, U Stružníku 482/14, PSČ 73601
od 04. 09. 2008 do 03. 10. 2013
Havířov - Bludovice, U Stružníku 482/14
od 12. 11. 2003 do 04. 09. 2008
Havířov-Bludovice, U Stružníku 14
od 06. 11. 1998 do 12. 11. 2003


Název/Jméno: BARON IVO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 11. 2014 do 15. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2004 do 06. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 1999 do 31. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 do 22. 07. 1999

Adresa: č.ev. 22, 739 38 Soběšovice
od 24. 07. 2014 do 15. 07. 2015
Havířov - Bludovice, U Stružníku 482/14, PSČ 73601
od 16. 09. 2009 do 24. 07. 2014
Havířov - Bludovice, U Stružníku 482/14
od 01. 10. 2004 do 16. 09. 2009
Havířov - Bludovice, ul. U Ostružníku 14
od 21. 11. 1995 do 31. 08. 2000


Název/Jméno: SOLČANSKÁ GABRIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 2014 do 15. 07. 2015

Adresa: č.ev. 22, 739 38 Soběšovice
od 27. 07. 2014 do 15. 07. 2015


Název/Jméno: Kociánová Jana

IČO: 61041947

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2008 do 06. 11. 2014
Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 2003 do 04. 09. 2008

Adresa: Hlavní třída 198/68, Město, 736 01 Havířov
od 03. 10. 2013 do 06. 11. 2014
Havířov - Město, Hlavní třída 198/68, PSČ 73601
od 04. 09. 2008 do 03. 10. 2013
Havířov - Město, Hlavní třída 198/68
od 12. 11. 2003 do 04. 09. 2008


Název/Jméno: KOCIÁN JAROSLAV

IČO: 66512212

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1998 do 06. 11. 2014
Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1998 do 06. 11. 1998

Adresa: Hlavní třída 198/68, Město, 736 01 Havířov
od 03. 10. 2013 do 06. 11. 2014
Havířov - Město, Hlavní třída 198/68, PSČ 73601
od 04. 09. 2008 do 03. 10. 2013
Havířov - Město, Hlavní třída 198/68
od 12. 11. 2003 do 04. 09. 2008
Havířov-Město, Hlavní tř. 68
od 06. 11. 1998 do 12. 11. 2003
Havířov část Město, Hlavní tř. 68
od 29. 04. 1998 do 06. 11. 1998


Název/Jméno: KÁCALOVÁ GABRIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2008 do 27. 07. 2014
Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 1998 do 04. 09. 2008

Adresa: č.ev. 22, 739 38 Soběšovice
od 03. 10. 2013 do 27. 07. 2014
Havířov - Prostřední Suchá, Budovatelů 797/39, PSČ 73601
od 04. 09. 2008 do 03. 10. 2013
Havířov - Prostřední Suchá, Budovatelů 797/39
od 12. 11. 2003 do 04. 09. 2008
Havířov-Suchá, Budovatelů 39
od 06. 11. 1998 do 12. 11. 2003


Název/Jméno: OČADLÁ TAŤÁNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 2000 do 01. 10. 2004

Adresa: Těrlicko, Hradiště 54
od 31. 08. 2000 do 01. 10. 2004


Název/Jméno: BÍLEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 07. 1999 do 12. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1998 do 22. 07. 1999

Adresa: Frenštát pod Radhoštěm, Školská 1381
od 29. 04. 1998 do 12. 11. 2003


Název/Jméno: PREKOP JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1998 do 22. 07. 1999

Adresa: Karviná - Ráj, V aleji 25/840
od 29. 04. 1998 do 22. 07. 1999


Název/Jméno: GASZCZYKOVÁ TATIANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1998 do 22. 07. 1999

Adresa: Petřvald, gen. Svobody 916
od 29. 04. 1998 do 22. 07. 1999


Název/Jméno: DUBNICKÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1998 do 06. 11. 1998

Adresa: Orlová - Lutyně, č.829
od 29. 04. 1998 do 06. 11. 1998


Název/Jméno: ŠTETINA MARIÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 do 29. 04. 1998

Adresa: Orlová - Lutyně, ul. Na Výsluní 1282
od 21. 11. 1995 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: KOŽUŠNÍK IVAN

IČO: 44913206

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 do 06. 11. 1998

Adresa: Havířov - Suchá, ul. Veveří 14
od 21. 11. 1995 do 06. 11. 1998


Název/Jméno: PEŘKOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 09. 1995 do 29. 04. 1998

Adresa: Havířov - Šumbark, nám. T. G. Masaryka č. 3/811
od 21. 09. 1995 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: GEMMELOVÁ SVĚTLANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1995 do 21. 11. 1995

Adresa: Orlová - Lutyně, ul. Adamusova č. 1254
od 21. 09. 1995 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: Ciežák Martin

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1995 do 21. 11. 1995

Adresa: Havířov - Město, ul. Komunardů č. 2
od 21. 09. 1995 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: SMAHLOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 09. 1995 do 29. 04. 1998

Adresa: Havířov - Suchá, ul. Hornická č. 14
od 21. 09. 1995 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: BUJOK BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 1995 do 29. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1992 do 21. 09. 1995

Adresa: Havířov - Bludovice, ul. U Kasperčoka č. 13/660
od 21. 09. 1995 do 29. 04. 1998
Havířov - Bludovice, U Kasperčoka 13/660
od 07. 05. 1992 do 21. 09. 1995


Název/Jméno: BÍLÝ VLADIMÍR

IČO: 60401168

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 09. 1995 do 29. 04. 1998

Adresa: Ostrava - Dubina, ul. J. Matušky č. 5/29
od 21. 09. 1995 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: CVIČEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 1993 do 21. 09. 1995

Adresa: Nošovice č. 212
od 12. 07. 1993 do 21. 09. 1995


Název/Jméno: KURKA MIROSLAV

IČO: 22978160

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 07. 1993 do 21. 11. 1995

Adresa: Havířov, ul. Karvinská č. 61
od 12. 07. 1993 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: SCHMIDT LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 07. 1993 do 21. 09. 1995

Adresa: Nový Jičín III, Potoční č. 95
od 12. 07. 1993 do 21. 09. 1995


Název/Jméno: KLIMŠOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 07. 1993 do 21. 09. 1995

Adresa: Havířov - Bludovice, ul. Aloise Jiráska č. 13
od 12. 07. 1993 do 21. 09. 1995


Název/Jméno: KNAIFL OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 07. 1993 do 21. 09. 1995

Adresa: Praha 3, ul. Roháčová č. 69
od 12. 07. 1993 do 21. 09. 1995


Název/Jméno: BENEŠOVÁ DAGMAR

IČO: 67534945

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 05. 1992 do 12. 07. 1993

Adresa: Karviná - Nové Město, Jurkovičova 1535
od 07. 05. 1992 do 12. 07. 1993


Název/Jméno: BŘEŇ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1992 do 21. 11. 1995

Adresa: Havířov - Město, Mickiewiczova 13
od 07. 05. 1992 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: KOCIÁN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1992 do 12. 07. 1993

Adresa: Havířov - Město, Hlavní tř. 68/198
od 07. 05. 1992 do 12. 07. 1993


Název/Jméno: KULNIGOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 05. 1992 do 12. 07. 1993

Adresa: Karviná - Ráj, Haškova 646
od 07. 05. 1992 do 12. 07. 1993


Název/Jméno: MUSIALOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 05. 1992 do 21. 09. 1995

Adresa: Orlová - Lutyně, kpt. Jaroše 759
od 07. 05. 1992 do 21. 09. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 11. 2001

Odpovědní zástupci: PhDr. Ivo Baron

Přerušení: od 01. 06. 2006 do 31. 05. 2008
od 01. 06. 2004 do 31. 05. 2006

Zánik oprávnění:28. 4. 2016


zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 12. 1996

Odpovědní zástupci: PhDr. Ivo Baron

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor spojený s poskytováním služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 5. 1996

Odpovědní zástupci: PhDr. Ivo Baron

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 10. 1992

Odpovědní zástupci: PhDr. Ivo Baron

Zánik oprávnění:1. 10. 1994


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 10. 1992

Odpovědní zástupci: PhDr. Ivo Baron

Zánik oprávnění:12. 2. 1997


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 10. 1992

Zánik oprávnění:2. 4. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 10. 1992

Přerušení: Aktivní od 06. 03. 2013 do 31. 12. 2018
od 01. 12. 2009 do 31. 12. 2012
od 01. 12. 2008 do 30. 11. 2009
od 01. 06. 2006 do 31. 05. 2008
od 01. 06. 2004 do 31. 05. 2006


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 10. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Bronislav Bujok

Zánik oprávnění:12. 7. 1999


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 9. 1992

Zánik oprávnění:12. 7. 1999


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 9. 1992

Odpovědní zástupci: PhDr. Ivo Baron

Zánik oprávnění:12. 7. 1999


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 9. 1992

Zánik oprávnění:12. 7. 1999


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 9. 1992

Zánik oprávnění:12. 7. 1999


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 9. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Bronislav Bujok

Zánik oprávnění:2. 4. 1996


Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 9. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Bronislav Bujok

Zánik oprávnění:12. 7. 1999


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jan Szkawraniok

Zánik oprávnění:13. 5. 1996


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 9. 1992

Zánik oprávnění:9. 7. 1996


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 9. 1992

Zánik oprávnění:12. 7. 1999


účetnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Kristina Walachová

Zánik oprávnění:3. 7. 2000


aranžérské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 1992

Odpovědní zástupci: PhDr. Ivo Baron

Přerušení: od 01. 06. 2006 do 31. 05. 2008
od 01. 06. 2004 do 31. 05. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Bronislav Bujok

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


propagační a reklamní činnost ( výjma činnosti uvedených v § 3 a příl. 1-3 živ. zák. č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Bronislav Bujok

Přerušení: od 01. 06. 2006 do 31. 05. 2008
od 01. 06. 2004 do 31. 05. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 9. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Bronislav Bujok

Zánik oprávnění:9. 11. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 1992

Obory činnosti: Ubytovací služby
od 01. 07. 2008 do 31. 12. 2008
zprostředkovatelská činnost
od 09. 12. 1996 do 26. 11. 2008
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor spojený s poskytováním služeb
od 15. 05. 1996 do 26. 11. 2008
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 18. 09. 1992 do 26. 11. 2008
aranžérské práce
od 11. 09. 1992 do 26. 11. 2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 09. 1992 do 26. 11. 2008
propagační a reklamní činnost ( výjma činnosti uvedených v § 3 a příl. 1-3 živ. zák. č. 455/91 Sb.)
od 11. 09. 1992 do 26. 11. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45192774

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
969844" G A S T R O N spol. s r.o. "18055435Orlová - Lutyně, kpt. Jaroše 1292
1504079" PAPETO, spol. s r.o. " v likvidaci61325244Teplice, Krušnohorská 1566/13
3170631"BHC MEDIA spol. s r.o."62522141Jiráskova 708, 470 01 Česká Lípa 1
994852"NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH"26973278Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno
134173"Společenství JANA JISKRY čp. 416, čp. 417 KYNŠPERK n/O"26329361Jana Jiskry 417/12, 357 51 Kynšperk nad Ohří
7518274M reality s.r.o.4838858Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno
1587033A-K REAL, s.r.o.25504860Brno, Rašínova 2, č.p. 103, PSČ 60200
1065820ADRISA, a.s. v likvidaci60913908Komenského 252/1, 288 02 Nymburk
2742512AERON BRNO a.s.25548077Brno, Traubova 6, okres Brno-město, PSČ 65731
1268207AERON BRNO, spol. s r. o.18828761Brno, Traubova 6, PSČ 65731
920941AGRAM, spol. s r.o.49811771Ždírec 1, 580 01 Ždírec
1838266Agro Trutnov a.s. v likvidaci48155381Trutnov - Poříčí
2292971AGROSTYL Brno, spol. s r.o.47904704Jiráskova 218/10, Veveří, 602 00 Brno
792321AGT  a. s.60108673Poděbradova 1442/109, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
1376738AKB CZECH s.r.o.60321164Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
3105608AKCIA TRADE, spol. s r.o.63321351U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
2280503AKIS TRAVEL, spol. s r.o. v likvidaci60742496Zelný trh 332/12, Brno-město, 602 00 Brno
2939056ALFA Plywood, a.s.64829294Kvasinská čp. 297, 517 01 Solnice
1194127Allstar Trading s.r.o.26822121Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
1321049ALMET, a. s.46505156Ležáky 668/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
2808118AREA Alfa s.r.o. v likvidaci25833189Nad Obcí 748/2, Radvanice, 716 00 Ostrava
1788070AREPO BOHEMIA s.r.o.64791882Týniště nad Orlicí, ulice Nádražní č.p. 340, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 51721
2348226ARSEL, spol. s r.o.25339052Merhautova 1024/155, Černá Pole, 613 00 Brno
2254281Austerlitz Golf s.r.o.49447394Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno
1517613AVENA, spol. s r.o.49287354Panský kopec 1, 561 17 Dlouhá Třebová

Související osoby

#NázevICOAdresa
363666ADAM MICHAL74533134Větrná 1384/6, 66491 Ivančice
28752ADAMEC ČESTMÍR13040731Sady 721/12, 61400 Brno
1313946ADAMÍK MILAN71820256Husova 123, 35604 Dolní Rychnov
85769AMBROŽ JAN73756687Žižkova 678/22, 25101 Říčany
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
62793ANDRLE LUBOMÍR72788356U Kapličky 124, 51741 Kostelec nad Orlicí
275AUBRECHTOVÁ SOŇA62760840Bělehradská 3347/7, Most, 434 01
53353AULICKÝ JAN61087866Jarosl. Kociána 2407, 27201 Kladno
846306BACK PETR67279147Resslova 626/11, 28802 Nymburk
522111BÁLEK JIŘÍ1870272433, 33561 Spálené Poříčí
476487BALOUN VLADISLAV10231536Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, tř. Václava Klementa, 834
344517BALVAN EMIL1007473250, 79812 Hrdibořice
1139228BANGOVÁ VLASTA66701341Beethovenova 662/16, 73601 Havířov
66790BANKÓ MICHAL73059021Hlavní 27, 79065 Žulová
113892BAREŠOVÁ EVA61828378Bečvářská 1384, 19016 Praha
561566BARONOVÁ JAROSLAVA43560270U Stružníku 482/14, 73601 Havířov
376873BARTEK LADISLAV46595147Bezručova 427/34, 74101 Nový Jičín
139237BÁRTÍK JAN64444708Fejfalíkova 2677/6, 66902 Znojmo
46515BÁRTKOVÁ GABRIELA732079269, 74213 Studénka
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
623BARTOŠ ROMAN12253979Herbenova 1893, 27201 Kladno
59748BAUMGARTNER PETR14870169Tyršova 320/10, 41801 Bílina
298928BAXA JAROSLAV7260999117. listopadu 4614, 43004 Chomutov
234163BAŽATA PETR86580451Anýžova 95/1, 26801 Hořovice

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD25593Na padesátém 3268/81, 10000 Praha
Firma: Elektroservis expres Kučera, s.r.o.25943812U Potoka 776, Hrabačov, 514 01 Jilemnice
Fyzická osoba: Kateřina Paciorková63000644383, 76324 Vlachovice
Firma: HALAMA LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.24693006Praha 1, Národní 58/32, PSČ 11000
Firma: Hilsha s.r.o.27595749Praha 8 - Čimice, Čimická 61, PSČ 18000
Firma: MUDr. Tamara Staňová s.r.o.4353315Revoluční 765/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
Fyzická osoba: Jakub Sedlák88148823Souhrady 669/14, 62500 Brno
Firma: MAINLY LEAGUE s.r.o.5610460Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Fyzická osoba: Zdeněk Štádler49009788179, 38481 Čkyně
Firma: FRESH Friends, s.r.o.3610993Ortenovo náměstí 1494/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: H E S F I T, spol. s r.o. - v likvidaci871591Lítov, Chebská 3
Firma: NORD BOHEMIA TRADING, spol. s r.o. v likvidaci40230741Ústí nad Labem, Mírová I
Fyzická osoba: Edita Kuklová48081558Květinková 418/12, 13000 Praha
Adresa: Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha
Firma: Společenství vlastníků Znojmo, Pontassievská 942/426310121Znojmo, Pontassievská 942/4, PSČ 66902
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: Římskokatolická farnost Sedlec u Mikulova67010431Náměstí 164/4, 69201 Mikulov
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3208491ALERGONET GROUP s.r.o.2610388Kosmonautů 842/48B, 73401 Karviná
1961439BOX Logistic Czech s.r.o.28654102Kosmonautů 515/23, 73401 Karviná
793299Bytové družstvo Březová 614+615+616+61728608143Březová 614/13, 73401 Karviná
835732Bytové družstvo Kosmonautů 618-62128617312Kosmonautů 621/25, 73401 Karviná
2611289Bytové družstvo Kosmonautů 626-62928616456Kosmonautů 628/54, 73401 Karviná
2031601Bytové družstvo SAFÍR 51228591551Březová 512/36, 73401 Karviná
1568956C & C, spol. s r. o.47683678Kosmonautů 842/48B, 73401 Karviná
1198600CAN - MED, s.r.o.26851920Kosmonautů 842/48B, 73401 Karviná
446995CUKRÁRNA MIARKOVÁ s.r.o.26822032Kosmonautů 511/23B, 73401 Karviná
1557717DELFÍN - Sdružení rodičů a přátel dětí s AUTISMEM a dětí s obtížemi v učení68321244Březová 616/9, 73401 Karviná
406014FOTOCENTRUM BURA s.r.o.25384007Karviná-Ráj, Kosmonautů 837/70
305735Gastronomia - Ráj s.r.o.4376331Kosmonautů 511/23b, Ráj, 734 01 Karviná
929249Gastronomia a.s.45192774Kosmonautů 511/23B, 73401 Karviná
3070347Gastronomia-Brno, s.r.o.48393461Kosmonautů 511/23B, 73401 Karviná
20747HKK Neuro Plus s.r.o.2011221Kosmonautů 842/48b, Ráj, 734 01 Karviná
1432113KaBeDeX spol. s r.o.45196583Březová 616/9, Ráj, 734 01 Karviná
2972289Moravskoslezský klub Karviná z.s.45239045Březová 513/38, 73401 Karviná
1241236Mr. Pizza s.r.o.27806545Kosmonautů 515/23, Ráj, 734 01 Karviná
146407Orlovská finanční s.r.o.3821773Kosmonautů 516/21, Ráj, 734 01 Karviná
1356510Společenství pro dům čp. 515, ul. Kosmonautů, Karviná-Ráj26854538Kosmonautů 515/23, 73401 Karviná
2147523Společenství pro dům čp. 516, ul. Kosmonautů, Karviná-Raj26855089Kosmonautů 516/21, 73401 Karviná
599688Společenství pro dům čp. 612, ul. Víta Nejedlého, Karviná-Ráj26811006Víta Nejedlého 612/17, 73401 Karviná
2079450Společenství vlastníků jednotek domu Březová č.p. 513 v Karviné28615956Březová 513/38, Ráj, 734 01 Karviná
2699562Společenství vlastníků jednotek domu Březová č.p. 514 v Karviné28618858Březová 514/40, 73401 Karviná
2251938VR - Hnutí pro podporu Čech a Moravy - Občanské sdružení v ČR46768017Kosmonautů 516/21, 73401 Karviná

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
406397Zdeněk Bílek - NICCO44183909Kosmonautů 629/56, 73401 Karviná
402559Adamišinová Anna74156004Březová 617/7, 73401 Karviná
311156Balamucká Ivana73143600Březová 512/36, 73401 Karviná
1661079Balcárková Jana72994347Kosmonautů 626/50, 73401 Karviná
1361345Balčík Pavel74162705Březová 514/40, 73401 Karviná
31110Boháček David76240339Kosmonautů 628/54, 73401 Karviná
2740701Bílek Daniel43563481Kosmonautů 619/29, 73401 Karviná
2210575Březovják René3088758Březová 514/40, 73401 Karviná
3003535Chobotský Jiří72994568Víta Nejedlého 612/17, 73401 Karviná
2078455David Jiří61931934Kosmonautů 626/50, 73401 Karviná
1159532Dittrichová Petra73843989Kosmonautů 627/52, 73401 Karviná
149970Folovská Iva70244596Kosmonautů 627/52, 73401 Karviná
658250Františáková Alena71882774Víta Nejedlého 612/17, 73401 Karviná
1632983Fryz Michal4646452Víta Nejedlého 613/19, 73401 Karviná
2554879Gołąb Dawid4312465Kosmonautů 511/23B, 73401 Karviná
2580273Haltuf Jaroslav13620916Kosmonautů 515/23, 73401 Karviná
2772193Haltufová Zuzana74780620Kosmonautů 515/23, 73401 Karviná
1938516Janik Tomáš4533275Kosmonautů 619/29, 73401 Karviná
3427231Janík Květoslav65509412Březová 616/9, 73401 Karviná
2473883Jurczok Petr69598631Karviná, 73401, Ráj, Březová, 512/36
2076794Kachlík Richard73356115Kosmonautů 515/23, 73401 Karviná
1176711Kadlicová Lenka727318Víta Nejedlého 612/17, 73401 Karviná
2977196Kandaras Panajotis74416162Karviná, 73401, Ráj, Březová, 513/38
2132945Kejvalová Monika75310295Březová 616/9, 73401 Karviná
2166377Klus Lubomír48812358Kosmonautů 515/23, 73401 Karviná