Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

Hlavní strana

Firma s názvem Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXVIII 390. Její identifikační číslo je 30091

Výpis z obchodního rejstříku Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

Datum zápisu: 14. 1. 1953

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXVIII 390

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dv7p8w2

Předmět podnikání: Provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení
Specializovaný maloobchod
Umělecko- řemeslné zpracování kovů
Zlatnictví,stříbrnictví,klenotnictví a kovotepectví
Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické účely
Zlatnictví a klenotnictví
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu - výrobky z kovů,...
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Výšinka 1409, 51101 Turnov

Adresy: Výšinka 1409, 511 01 Turnov
od 24. 02. 2014
Turnov, Výšinka 1409
od 12. 10. 2001 od 24. 02. 2014
Turnov
od 14. 01. 1953 od 12. 10. 2001

Skutečnosti

  Družstvo se podřídilo zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
od 20. 06. 2014

  Právní poměry družstva se řídí podle stanov přijatých usnesením členské schůze dne 28. listopadu 2008.
od 07. 03. 2014 od 20. 06. 2014

  Na Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, se sídlem Turnov, Výšinka 1409, identifikační číslo 00030091 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Dr XVIII, vložce číslo 390 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti TRL spol. s r.o., se sídlem Turnov, nám. Českého ráje 4, PSČ 511 01, okres Semily, identifikační číslo 48589152.
od 19. 10. 2002

  Část vypočteného majetkového podílu člena transformace zahrnutá do nedělitelného fondu ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 42/92 Sb. činí 185 745,46 Kčs.
od 01. 10. 1992 od 07. 03. 2014

  Právní poměry družstva se řídí podle stanov přijatých usnesením členské schůze dne 11. září 1992.
od 01. 10. 1992 od 07. 03. 2014

  Do nedělitelného fondu byla převedena podle ust. § 18 odst. 2 zák. č. 42/92 Sb. částka 69 653 258,- Kčs.Výše základních členských vkladů činí 1 779 000,- Kčs.
od 01. 10. 1992 od 07. 03. 2014

  Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením výroční členské schůze dne 5.4.1991.
od 29. 04. 1991 od 01. 10. 1992

  Právní poměry družstva se řídí s účinností od 1. ledna 1989 podle nových stanov přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. listopadu 1988. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva a zápisy již provedené v obchodním rejstříku jsou novými stanovami nedotčeny.
od 17. 01. 1989 od 01. 10. 1992

  Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 11. dubna 1981 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 11.června 1981 se zapisuje změna článků 2 odst. 1, 4 odst. 1 a 2/, 45 odst. 1/ písm. g/, 49 písm. a/, 66 oddst. 2/, 3/, 67 odst. 1/ stanov.
od 25. 06. 1981 od 01. 10. 1992

  Podle usnesení výroční členské schůze (shromáždění delegátů) ze dne 29. dubna 1978 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev Praha ze dne 19. 5. 1978 se zapisuje změna článků 43 odst. 2/ a 72 odst. 2/ stanov.
od 02. 06. 1978 od 01. 10. 1992

  Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 30. dubna 1971 zapisují se změny a doplňky stanov: článků 3 odst. 1, 9 písm. f/, 16 a/, 36 a/ odst. 2, 42 odst. 1písm. b/, 44 odst. 5, 48 odst. 1, 49 odst. 3 a 59 odst. 5, kteréžto změny a doplňky se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 25. 05. 1971 od 01. 10. 1992

  Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 20. listopadu 1970 se družstvo řídí stanovami, přijatými na tomto shromáždění delegátů, podle nichž nedošlo ke změnám proti dosavadnímu stavu znění stanov, v rejstříku zapsaných.
od 19. 05. 1971 od 01. 10. 1992

  Podle rozhodnutí Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 22. června 1970 č.j. 21/1381-70 bylo dnem 25. června 1970 odvoláno představenstvo a do družstva jmenován náhradní orgán.
od 25. 06. 1970 od 01. 10. 1992

  Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 12. dubna 1968 a první schůze představenstva ze dne 18. dubna 1968 zapisují se změny a doplňky stanov:a) změny článku 2 odst. 1, článku 3 odst. 1 a článku 59 odst. 5,b) doplňky článku 9 odst. 1 o písm. f/ a článku 16 o článek 16a/.Tyto změny a doplňky se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 29. 05. 1968 od 01. 10. 1992

  Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 31. března 1967 zapisují se změny a doplňky stanov v 1. úvodním ustanovení, v článku 2 odst. 1/ čl. 6 odst. 2/ a 3/, čl. 9 odst. 1/ písm. c/ a d/ a odst. 2/, čl. 14 odst. 5/, čl. 42 odst. 1/ písm. c/ a k/, čl. 44 odst. 4/, čl. 47, písm. a/, čl. 53, odst. 3/, čl. 54, poslední odstavec, čl. 59, čl. 60, čl. 61, čl. 62. Tyto změny a ostatní drobnější úpravy v textech stanov týkají se vnitřních poměrů družstva. Beze změny zůstávají všechny ostatní skutečnosti v podnikovém rejstříku již zapsané.
od 17. 04. 1967 od 01. 10. 1992

  Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 5. dubna 1966 a první schůze představenstva ze dne 12. dubna 1966 zapisuje se změna článku 60 odst. 1 vlastních stanov, která se týká vnitřních poměrů družstva.
od 12. 05. 1966 od 01. 10. 1992

  Podle usnesení členské schůze družetva ze dne 22. prosince 1965 s účinností od 1. ledna 1966 se právní poměry družstva řídí podle nových přijatých stanov. Představenstvo družstva se skládá z předsedy družstva a dalších členů, volených výroční členskou schůzí (shromážděním delegátů) na dobu dvou let.
od 24. 01. 1966 od 01. 10. 1992

  Ručení:Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu.
od 24. 01. 1966 od 01. 10. 1992

  Podle usnesení řádné valné hromady ze dne 4. dubna 1963 a souhlasu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové:a) zapisuje se prodloužení funkčního období u členů představenstva družstva o rok,b) zapisuje se změna článků 30,33 odst. 6, 34 odst. 3, 36 odst. 4 a 37 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva.
od 28. 04. 1963 od 24. 01. 1966

  Podle usnesení valných hromad ze dne 28. června 1961, první schůze představenstva z téhož dne a souhlasu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové ze dne 20. dubna 1961 se zapisuje ke dni 1. července 1961 sloučení družstva PRECIOUS, lidové družstvo brusičů drahokamů Turnov (Do 384) s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením zaniklo přejímané družstvo bez likvidace.
od 11. 07. 1961

  Podle valné hromady ze dne 13. dubna 1960 a schůze představenstva z téhož dne , představenstvo je 5-9ti členné. Dříve zapsaný výbor je nyní podle stanov představenstvem.
od 11. 08. 1960 od 24. 01. 1966

  Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 26. září 1958 byly přijaty nové stanovy družstva. Změny se týkají pouze vnitřních poměrů družstva.
od 17. 10. 1958 od 24. 01. 1966

  Usnesením valné hromady ze dne 7. dubna 1956 byly přijaty nové stanovy, podle nichž o ručení rozhoduje valná hromada, nejvýše však částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu.Výbor se skládá ze 6 členů.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 15. 06. 1956 od 24. 01. 1966

  Svolání valné hromady se děje na pozvánkách pro všechny členy a na veřejných vyhláškách v místnostech družstva.
od 20. 02. 1954 od 24. 01. 1966

  Usnesením valné hromady z 23. prosince 1953 byly přijaty nové stanovy.Výbor se skládá ze čtyř členů.
od 20. 02. 1954 od 24. 01. 1966

  Smlouva družstevní (stanovy) ze dne 29. listopadu 1952.
od 14. 01. 1953

  Ručení: Každý člen ručí kromě svých závodních podílů jednonásobkem upsaných podílů.
od 14. 01. 1953 od 20. 02. 1954

  Vyhlášky družstva, dějí se vyvěšením na oznamovacích tabulích hlavního závodu i ve všech provozovnách družstva.
od 14. 01. 1953 od 20. 02. 1954

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TVRZNÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 04. 06. 2016
Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 07. 2009 od 04. 06. 2016


Název/Jméno: ZÁRYBNICKÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 06. 2016


Název/Jméno: MRÁZKOVÁ JITKA

IČO: 3141250

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 06. 2016


Název/Jméno: HOLCOVÁ HANA

IČO: 64035131

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 06. 2016


Název/Jméno: VÁLEK MILAN

IČO: 12695611

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 03. 2016


Název/Jméno: PÁTKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 2006


Název/Jméno: KNĚBORT JOSEF

IČO: 49298381

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990


Název/Jméno: HEJRAL MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 04. 1991


Název/Jméno: BOUDNÝ JIŘÍ

IČO: 48188603

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 2011


Název/Jméno: ADAMCOVÁ RENATA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 2006


Název/Jméno: TOMEŠOVÁ VÁCLAVA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 31. 05. 2011


Název/Jméno: ŠOREJS MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 31. 05. 2011 od 04. 06. 2016
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 07. 2009 od 31. 05. 2011


Název/Jméno: MERTA KAREL

IČO: 74248626

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 05. 1996 od 04. 06. 2016


Název/Jméno: BROŽ ROMAN

IČO: 45927294

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 05. 2011 od 04. 06. 2016
Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 14. 07. 2009


Název/Jméno: MUSIL VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 07. 2009 od 31. 03. 2016


Název/Jméno: ADAMIČKOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 14. 07. 2009 od 31. 05. 2011
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 03. 1990 od 14. 07. 2009


Název/Jméno: FOLPRECHT MIROSLAV

IČO: 66991226

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 2008 od 31. 05. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 10. 2001 od 05. 06. 2006


Název/Jméno: KONŮPEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 2006 od 14. 07. 2009


Název/Jméno: PRŠALA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 05. 1996 od 09. 07. 2008
Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 10. 1978 od 08. 05. 1987


Název/Jméno: KREJČOVÁ OLDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 2006 od 31. 05. 2011


Název/Jméno: KOLOMBO VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 05. 06. 2006 od 14. 07. 2009


Název/Jméno: KOLOMBO MILAN

IČO: 61220078

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 2004 od 05. 06. 2006


Název/Jméno: KONEJL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 10. 2001 od 28. 12. 2004


Název/Jméno: HLUBUČEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 06. 03. 1990 od 05. 06. 2006


Název/Jméno: KOBRLE MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 05. 1996 od 12. 10. 2001


Název/Jméno: KYSELA JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 05. 1996 od 05. 06. 2006


Název/Jméno: BÍM LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 05. 1996 od 05. 06. 2006


Název/Jméno: ZAJÍCOVÁ JANA

IČO: 47165014

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 12. 10. 2001


Název/Jméno: OPLT DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - náhradník představenstva
od 01. 10. 1992 od 09. 05. 1996
Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 29. 04. 1991


Název/Jméno: ŠIMKOVÁ EVA

IČO: 63205572

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1992 od 09. 05. 1996


Název/Jméno: ČERNÝ LIBOR

IČO: 74604236

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 04. 1991 od 09. 05. 1996


Název/Jméno: ZAHRÁDKA VÁCLAV

IČO: 10315730

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 04. 1991 od 09. 05. 1996


Název/Jméno: SVOBODOVÁ KVĚTOSLAVA

IČO: 44427565

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 04. 1991 od 01. 10. 1992


Název/Jméno: SYROVÝ JOSEF

IČO: 62488210

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 29. 04. 1991


Název/Jméno: VALENTA PETR

IČO: 65215192

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 29. 04. 1991


Název/Jméno: ZAKOUŘIL JIŘÍ

IČO: 11084227

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 29. 04. 1991


Název/Jméno: FABIÁNOVÁ HANA

IČO: 45903824

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 03. 1990 od 09. 05. 1996


Název/Jméno: MUSIL VLASTIMIL

IČO: 18443915

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 05. 1987 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: JOZÍFKOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 05. 1987 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: KYSELOVÁ HANA

IČO: 87190257

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 05. 1987 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: VÁLEK ZDENĚK

IČO: 66530750

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 25. 06. 1986 od 06. 03. 1990
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1982 od 15. 06. 1983


Název/Jméno: HORÁK VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 06. 1983 od 08. 05. 1987
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 1962 od 25. 06. 1970


Název/Jméno: ŽIŽKOVÁ JANA

IČO: 16125371

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 06. 1983 od 29. 04. 1991


Název/Jméno: KOLNÍKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1982 od 15. 06. 1983


Název/Jméno: KAPLANOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1982 od 08. 05. 1987


Název/Jméno: ŠIMŮNKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1982 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: PALIČ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1982 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: ZAJÍCOVÁ ALENA

IČO: 13527878

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1982 od 06. 03. 1990


Název/Jméno: POZDNÍČKOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 10. 1978 od 28. 04. 1982


Název/Jméno: MUSÍLKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 10. 1978 od 28. 04. 1982


Název/Jméno: COMBOVÁ ILONA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 10. 1978 od 28. 04. 1982


Název/Jméno: FRYDRYCH MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 02. 12. 1977 od 06. 03. 1990
Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 04. 1977 od 02. 12. 1977


Název/Jméno: ŠTEFÁNEK JOSEF

IČO: 46649964

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1977 od 24. 10. 1978
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 24. 05. 1974 od 02. 12. 1977
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 25. 05. 1959 od 06. 05. 1964
Statutární orgán - představenstvo - člen výboru
od 15. 06. 1956 od 25. 05. 1959


Název/Jméno: ČURDOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 04. 1977 od 24. 10. 1978


Název/Jméno: KOUDELKOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 04. 1977 od 28. 04. 1982


Název/Jméno: VAGENKNECHT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 04. 1977 od 24. 10. 1978


Název/Jméno: KONÍČEK FRANTIŠEK

IČO: 10099174

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 12. 05. 1976 od 25. 06. 1986


Název/Jméno: BARTOŇ IVO

IČO: 10556052

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1975 od 18. 04. 1977


Název/Jméno: HNÍZDILOVÁ ILONA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1975 od 24. 10. 1978


Název/Jméno: JANEVOVÁ IVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 05. 1974 od 22. 05. 1975


Název/Jméno: LIŠKA DOBROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 05. 1974 od 28. 04. 1982
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 05. 1971 od 24. 05. 1974
Statutární orgán - představenstvo - člen náhradního orgánu
od 25. 06. 1970 od 14. 05. 1971


Název/Jméno: ROMANOVÁ HANA

IČO: 73002607

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 05. 1974 od 18. 04. 1977


Název/Jméno: ŠULCOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 05. 1974 od 18. 04. 1977


Název/Jméno: DROBNÍKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 05. 1974 od 28. 04. 1982


Název/Jméno: MÜLLEROVÁ JAROSLAVA

IČO: 14582066

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 05. 1974 od 22. 05. 1975


Název/Jméno: KOS VLADIMÍR

IČO: 62407708

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 14. 05. 1971 od 12. 05. 1976
Statutární orgán - představenstvo - člen náhradního orgánu
od 25. 06. 1970 od 14. 05. 1971
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 05. 1964 od 29. 05. 1968


Název/Jméno: TURKOVÁ BOHUMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 24. 05. 1974
Statutární orgán - představenstvo - člen náhradního orgánu
od 25. 06. 1970 od 14. 05. 1971
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1964 od 29. 05. 1968


Název/Jméno: HOUŠKA VLASTIMIL

IČO: 12900974

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 24. 05. 1974
Statutární orgán - představenstvo - člen náhradního orgánu
od 25. 06. 1970 od 14. 05. 1971


Název/Jméno: VESELÁ IVA

IČO: 15390462

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 24. 05. 1974


Název/Jméno: MILLEROVÁ MARIE

IČO: 41056086

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 24. 05. 1974


Název/Jméno: ŠOUREK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 24. 05. 1974
Statutární orgán - představenstvo - člen náhradního orgánu
od 25. 06. 1970 od 14. 05. 1971


Název/Jméno: KOUCKÝ VLADIMÍR

IČO: 47771909

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 24. 05. 1974
Statutární orgán - představenstvo - člen náhradního orgánu
od 25. 06. 1970 od 14. 05. 1971


Název/Jméno: HORÁČEK JOSEF

IČO: 63753804

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 18. 04. 1977
Statutární orgán - představenstvo - člen náhradního orgánu
od 25. 06. 1970 od 14. 05. 1971


Název/Jméno: MÜLLEROVÁ RŮŽENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen náhradního orgánu
od 25. 06. 1970 od 14. 05. 1971


Název/Jméno: ŠIMEK OLDŘICH

IČO: 72874937

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen náhradního orgánu
od 25. 06. 1970 od 14. 05. 1971


Název/Jméno: HLUBUČEK VLASTIMIL

IČO: 72936231

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 1969 od 25. 06. 1970


Název/Jméno: HEJZDRAL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 1968 od 25. 06. 1970


Název/Jméno: KRÁTKÁ JANA

IČO: 3505251

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 1968 od 25. 06. 1970


Název/Jméno: CVRČEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 1968 od 25. 06. 1970


Název/Jméno: PEKAŘ MILOSLAV

IČO: 73530808

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 1968 od 25. 06. 1970


Název/Jméno: KUBÍNOVÁ JARMILA

IČO: 66722896

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1965 od 25. 06. 1970


Název/Jméno: BLÁHOVÁ EMA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1964 od 04. 05. 1965


Název/Jméno: JANUS JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1964 od 29. 05. 1968


Název/Jméno: LAURIN KVĚTOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1964 od 03. 04. 1969


Název/Jméno: KYSELA VLASTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1964 od 29. 05. 1968


Název/Jméno: PODOLKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 1962 od 06. 05. 1964


Název/Jméno: DONÁTOVÁ ANNA

IČO: 63303337

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 1962 od 06. 05. 1964
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 1961 od 11. 07. 1961


Název/Jméno: HAŠEK KAREL

IČO: 71897038

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 1962 od 06. 05. 1964


Název/Jméno: HOLEČKOVÁ MARIE

IČO: 45663335

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 1961 od 28. 04. 1962


Název/Jméno: KALINA BOHUMIL

IČO: 49884379

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 1961 od 28. 04. 1962


Název/Jméno: TOMEŠ ZBYNĚK

IČO: 68460660

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 1961 od 28. 04. 1962


Název/Jméno: MENCL VÁCLAV

IČO: 61686379

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 1960 od 06. 05. 1964


Název/Jméno: PAULÍKOVÁ EVA

IČO: 17004594

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 1960 od 27. 04. 1961


Název/Jméno: VEBER JIŘÍ

IČO: 67411177

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1959 od 27. 04. 1961


Název/Jméno: VANŠURA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1959 od 11. 08. 1960


Název/Jméno: KOLUMBA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1959 od 28. 04. 1962
Statutární orgán - představenstvo - člen výboru
od 13. 06. 1958 od 25. 05. 1959


Název/Jméno: ZÁHORA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1959 od 29. 05. 1968
Statutární orgán - představenstvo - člen výboru
od 20. 02. 1954 od 25. 05. 1959


Název/Jméno: SLEZÁK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1959 od 11. 08. 1960
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda výboru
od 13. 06. 1958 od 25. 05. 1959


Název/Jméno: BAŽANT LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 05. 1959 od 25. 06. 1970
Statutární orgán - představenstvo - předseda výboru
od 20. 02. 1954 od 25. 05. 1959
Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 01. 1953 od 20. 02. 1954


Název/Jméno: OPLOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 01. 1953 od 20. 02. 1954


Název/Jméno: ZAKOUŘIL KAREL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 01. 1953 od 20. 02. 1954


Název/Jméno: VÁVRA JOSEF

IČO: 67415130

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 14. 01. 1953 od 20. 02. 1954


Název/Jméno: CVRČEK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 01. 1953 od 20. 02. 1954


Název/Jméno: DLOUHÝ JOSEF

IČO: 67186343

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 01. 1953 od 20. 02. 1954


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 03. 2002

Odpovědní zástupci: 361999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 1207861

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Umělecko- řemeslné zpracování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 669939

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zlatnictví,stříbrnictví,klenotnictví a kovotepectví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 669939

Zánik oprávnění:06. 06. 2000


Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické účely

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 669939

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zlatnictví a klenotnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 830537


Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu - výrobky z kovů, dřeva a skla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 830537

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Broušení technického a šperkového kamene

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 669939


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00030091

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
527705"ÚŽAS", bytové družstvo25223291Šumavská 879, 34101 Horažďovice
473888A. . Z VÝŠKY s.r.o.25678728Kolinec - Častonice 6, PSČ 341 42
422610A. N. s.r.o. v likvidaci26905973Brno, 60200, Veveří, Šumavská, 33a
192920ADS autodílna Sever, s.r.o.25348311Pod vinohrady 715/15, 66434 Kuřim
527731AGROCCOM, spol. s r.o. v likvidaci49971336Brno, 65502, , Horní, 5
262151AKCENT, spol. s r.o.46967052Pražská 1279/18, 10200 Praha
507325ASTAR, výrobní družstvo25634836Praha, 14000, , Michelská, 3/9
222766ASTRA, s.r.o.47539356Novodvorská 593/12, 28601 Čáslav
521078Autocentrum Na vinici, spol. s r.o.25206613Vodičkova 695, 34901 Stříbro
267118AUTOMOTOR s.r.o. v likvidaci4754679442, 25001 Dřevčice
45468B.C.C. Consulting, spol. s r.o. v likvidaci25117416Praha, 14000, Krč, Olbrachtova, 1677/3
281362BD Puškinova 85-97, bytové družstvo v likvidaci25427539Liberec, 46312, Liberec XXIV-Pilínkov, Puškinova, 97
487111Bellalux, s.r.o v likvidaci25148541Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Hybernská, 1009
303346Bílinské lázně o.p.s. v likvidaci28665741Bílina, 41801, Bílina, Břežánská, 50/4
2504BOSS - CZ s.r.o.27414922Breitcetlova 880/9, 19800 Praha
349754BRECKLE CR, s.r.o. "v likvidaci"25385704Olomouc, 77200, Hodolany, Fibichova, 2
392860BŘEZENSKÝ MLÝN s.r.o.2504606312, 44001 Postoloprty
48565Bytové družstvo Nad Závěrkou 15 v likvidaci25142941Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Nad Závěrkou, 15/1108
402702BYTOVÉ DRUŽSTVO PŘEPEŘSKÁ25277821Přepeřská 1807, 51101 Turnov
455035Bytové družstvo Rozkvět14614863Hřbitovní 1001/22, 74101 Nový Jičín
153453Carclo Technical Plastics - Brno, s.r.o.26260026Tuřanka 1277/98, 62700 Brno
407557Codaruina s.r.o.4147537Vídeňská 1103/23, 77900 Olomouc
435365CONQUEST INVESTMENT s.r.o.25735772Na Radosti 173/54, 15521 Praha
505458CREDIT FINANCE, a.s.64829430Letenské náměstí 157/4, 17000 Praha
182616CZECH CAPITAL PARTNERS a.s.27178315Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
516020Bartoň Pavel69866392Turnov, 51101, Turnov, Výšinka, 1615
884638Bartoň Pavel65195361Výšinka 1615, 51101 Turnov
1008310Bartoň Pavel72797932Výšinka 1615, 51101 Turnov
2763220Bureš Miroslav12024244Granátová 1917, 51101 Turnov
3313069Drobník Petr61220485Granátová 1917, 51101 Turnov
1558112Drobníková Eva5635101Granátová 1917, 51101 Turnov
575889Gábor Róbert4814444Výšinka 993, 51101 Turnov
3145840Hlubuček Aleš62016130Výšinka 1407, 51101 Turnov
1738615Hromádko Petr66793254Turnov, 51101, Turnov, Jana Palacha, 1436
2374209Ištvánková Dana45594201Granátová 1917, 51101 Turnov
662766Kinash Vasyl25959450Výšinka 918, 51101 Turnov
727362Kopecká Marie75395223Výšinka 993, 51101 Turnov
903976Mrázová Marie44428791Turnov, 51101, , Jana Palacha, 1445/0
381159Nejedlová Růžena66795877Granátová 2066, 51101 Turnov
1129563Nový Jiří86689991Granátová 1917, 51101 Turnov
1252755Pasecká Lenka73803871Jana Palacha 1436, 51101 Turnov
188980Plamínková Lenka68498527Turnov, 51101, Turnov, Výšinka, 993
331311Richtr Josef62017063Výšinka 2017, 51101 Turnov
1189683Syrotiuk Ivan42189675Výšinka 967, 51101 Turnov
1677985Syrotiuková Blanka48188638Jana Palacha 995, 51101 Turnov
1150400Syrotiuková Veronika76200990Jana Palacha 995, 51101 Turnov
3433591Šimůnek Jiří61216771Granátová 1917, 51101 Turnov
132435Šimůnková Terezie75191644Granátová 1917, 51101 Turnov
1354581Tomsa Otto49993411Granátová 1573, 51101 Turnov
1541718Tomsová Olga76069222Granátová 1573, 51101 Turnov