H.J.Heinz CR/SR a.s., v likvidaci

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem H.J.Heinz CR/SR a.s., v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6419. Jeho identifikační číslo je 15061558

 
 

Výpis z obchodního rejstříku H.J.Heinz CR/SR a.s., v likvidaci

Datum zápisu: 26. 3. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6419

Identifikační číslo:15061558

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4ideerj

Předmět podnikání: Zprostředkovatelská činnost
Ubytovací služby
Silniční motorová doprava nákladní
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba obalového materiálu
Investorská a dodavatelská inženýrská činnost
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Mlékárenství
Stavitel
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Projektová činnost ve výstavbě
Kovoobráběčství
Zámečnictví

Adresa společnosti

Sídlo: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10
od 20. 10. 2015
Praha 10 - Malešice, Počernická 96, PSČ 10803
od 01. 01. 2000 do 20. 10. 2015
Zábřeh, Na Nové 2, okres Šumperk, PSČ 78941
od 22. 04. 1997 do 01. 01. 2000
Hradec Králové, ul.akad.Heyrovského 1178, PSČ 50153
od 26. 03. 1991 do 22. 04. 1997
Počernická 272/96, 10800 Praha

Skutečnosti

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 28. 12. 2015 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Společnost vstupuje do likvidace dne 01. ledna 2016.
od 13. 01. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 09. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 01. 07. 2014 do 22. 09. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 01. 07. 2014 do 22. 09. 2015

  Na společnost H.J.Heinz CR/SR a.s. přešlo jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti ESET a.s., se sídlem Praha 10 - Malešice, Počernická 96, IČ 60793520. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1. ledna 2008.
od 19. 08. 2008

  Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 30.6.2006:Valná hromada Společnosti rozhodla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře (výslovně společnost ESET a.s., se sídlem Praha 10 - Malešice, Počernická 96, PSČ 108 03, IČ 607 93 520), kdy ke dni podáání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 660.351 kusů akcií Společnosti ( všechny znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,-Kč každá), což znamená, že souhrnná hodnota akcií vlastněným Hlavním akcionářem Společnosti představuje 95,90% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo Hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo výpisem ze Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni 1.3.2006. Vlastnické právo Hlavního akcionáře k akciím Společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů ze dne 23.6.2006 vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů. Hlavní akcionář určil hodnotuprotiplnění oprávněným osobám ve výši 508,93 Kč ( slovy: pětsetosmkorunčeskýchdevadesáttřihaléře) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 70,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění byla v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 107/2006 ze dne 7.4.2006 vypracovaným Ing. Petrem Šímou, soudním znalcem pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů. Příměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím č.j. 45/N/39/2006/2 ze dne 11.4.2006 udělila předchozí souhlas k přijetí usnsení Valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu Hlavního akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne určeného podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději ve lhůtě tří měsíců.
od 12. 07. 2006

  Valná hromada dne 8.9.2000 rozhodla o snížení základního jměníspolečnosti za účelem úhrady ztráty společnosti minulých obdobía za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztrátyspolečnosti ze stávající výše Kč 688.594.000,- o částku Kč640.392.420,- na částku 48.201.580,- snížením jmenovité hodnotyvšech 688.594 kusů akcií vydaných společností ze stávající jmeno-vité hodnoty Kč 1.000,- Kč na akcii na jmenovitou hodnotu Kč 70,-na akcii.
od 09. 11. 2000 do 20. 06. 2001

  Obchodní společnost H.J. Heinz CR/SR a.s. se sídlemPraha 10 - Malešice, Počernická 96, PSČ 108 03, identifikačníčíslo 15 06 15 58 se zapisuje do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Praze, oddíl B,vložka číslo 6419.
od 01. 03. 2000

  Společnost Heinz - PMV a.s. se sídlem v Zábřehu, Na Nové 2,okres Šumperk se vyřazuje z evidence, vedené u Krajského souduv Hradci Králové, obchodního rejstříku.
od 06. 10. 1997

  Obchodní společnost Heinz - PMV a.s. se sídlem Na Nové 2,Zábřeh, okres Šumperk, PSČ 789 41, IČO 15 06 15 58s e z a p i s u j e do oddílu B vložka 1690 obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě.
od 12. 06. 1997

  Na základě smlouvy ze dne 27.5.1993 byla kupujícímu Krkonošskásýrárna a mlékárna Havlíček a Zelinka,spol. s r.o. se sídlem vKruhu u Jilemnice, IČO 13583115 prodána část podniku Průmyslmléčné výživy a.s. sestávající z provozovny Jičín, provozovnyDřevěnice a provozovny Kruh u Jilemnice.
od 06. 10. 1993

  Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 22.9.1993.
od 06. 10. 1993

  Smlouvou ze dne 30.4.1993 byla prodána kupujícímu: AGRICOLspol. s r.o. se sídlem ve Vysokém Mýtě, IČO 46506721 částpodniku sestávající z provozovny Průmyslu mléčné výživy, a.s.závod 09 Litomyšl umístěné v Poličce, okr. Svitavy.
od 06. 10. 1993

  Smlouvou ze dne 30.4.1993 byla kupujícímu MILTRA B spol. s r.o.se sídlem v Městečku Trnávce, IČO 49286528 prodána část podnikusestávající z provozovny akciové společnosti Průmysl mléčnévýživy, závod 09 Litomyšl provozovna Městečko Trnávka.
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 30.4.1993 byla kupujícímu LITAGROspol. s r.o. se sídlem v Litomyšli, IČO 48155799 prodána částpodniku Průmysl mléčné výživy a.s. sestávající z provozovnyLitomyšl a provozovny Svitavy.
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 30.4.1993 byla kupujícímu MlékárnaHlinsko spol. s r.o. se sídlem v Hlinsku IČO 48169188 prodánačást podniku Průmysl mléčné výživy a.s. sestávající ze závoduHlinsko v Čechách.
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 27.4.1993 byla kupujícímu VISPOspol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové, IČO 47469307 prodánačást podniku Průmysl mléčné výživy a.s. sestávající z provozovny"mechanizační dílna Lukavice u Letohradu".Na základě smlouvy ze dne 31.3.1993 byla na kupujícíhoIng.Pavla Kopuncze, IČO 16242572, bytem Hradec Králové 12,E.Beneše 1535 převedena část podniku Průmyslu mléčné výživy a.s.sestávající z provozovny "Centrální laboratoř".
od 06. 10. 1993

  Den vzniku společnosti: 26.3.1991
od 26. 03. 1991

  Celý základní kapitál byl splacen zakladatelem u Komerční bankypobočka Hradec Králové ke dni 22.3.1991.
od 26. 03. 1991 do 29. 03. 1991

  Základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kčs. Je na nějvydána 1 akcie o stejné nominální hodnotě. Akcie zní na jméno.
od 26. 03. 1991 do 29. 03. 1991

Akcie

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 11. 2008

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 04. 03. 2008 do 04. 03. 2008

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 04. 03. 2008 do 04. 03. 2008

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 20. 06. 2001 do 20. 06. 2001

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 07. 03. 1995 do 07. 03. 1995

Počet: 1 ks v hodnotě: 688494000 - akcie na jméno
od 29. 03. 1991 do 29. 03. 1991

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 26. 03. 1991 do 26. 03. 1991

Vlastníci

Název/Jméno: H.J. Heinz Global Holding B.V.

Adresa: 3708 AH Zeist, Arnhemse Bovenweg 160-178, Nizozemské království
od 26. 09. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 09. 2014


Název/Jméno: HJH Development Corporation

Adresa: 19801 Wilmington, Delaware, 1209 Orange Street, Spojené státy americké
od 03. 09. 2014 do 26. 09. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 09. 2014 do 26. 09. 2014


Název/Jméno: Company Heinz

Adresa: 15222 Pittsburgh, Pennsylvania, PPG Place Suite 3100 1, Spojené státy americké
od 05. 11. 2008 do 03. 09. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 11. 2008 do 03. 09. 2014


Název/Jméno: Company Heinz

Adresa: Pittsburgh, Grant Street 600, PSČ 15219, Spojené státy americké
od 19. 08. 2008 do 05. 11. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 08. 2008 do 05. 11. 2008


Název/Jméno: ESET a.s.

IČO:60793520

Adresa: Praha 10-Malešice, Počernická 96, PSČ 10803
od 11. 10. 2006 do 19. 08. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 10. 2006 do 19. 08. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MARCINIAK-LEWANDOWSKA DOROTA

Funkce: Likvidátor
od 13. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2014 do 13. 01. 2016

Adresa: 64-115 Wilkowice, Boczna 2, Polská republika
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: EMILIA MONIKA ZŁOTNICKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 22. 09. 2015

Adresa: 02-972 Varšava, Sarmacka 12H/14, Polská republika
od 22. 09. 2015


Název/Jméno: GERLING HEIKO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 2015

Adresa: 67141 Neuhofen, Schilfweg 3, Spolková republika Německo
od 22. 09. 2015


Název/Jméno: LIS GRZEGORZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2014

Adresa: 03-984 Warszawa, Szkoly Orlat 4 m 16, Polská republika
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: CHRISTINE MARGARET PAGE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 2014

Adresa: SL39AA Datchet, Berkshire, 2 Ellesmere Close, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: TOMASZ TADEUSZ WOJTYSIAK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2014

Adresa: 05-503 Gloskow, Kasztelanska 5, Polská republika
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: HÁJEK ROMAN

IČO: 88807649

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2012 do 22. 09. 2015

Adresa: Lidická 447, 273 51 Unhošť
od 01. 07. 2014 do 22. 09. 2015
Unhošť, Lidická 447, PSČ 27351
od 09. 07. 2012 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: KRUISE JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 2014 do 22. 09. 2015

Adresa: 40667 Meerbusch Büderich, Poststraße 59, Spolková republika Německo
od 01. 07. 2014 do 22. 09. 2015


Název/Jméno: POLOMSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 2007 do 01. 07. 2014

Adresa: Šestajovice, K remízkům 631, okres Praha-východ, PSČ 25092
od 25. 07. 2007 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: HANZLOVÁ DANIELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 do 01. 07. 2014

Adresa: Praha 9, Na Břehu 897/1b, PSČ 19000
od 07. 02. 2007 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: SVOBODA JOSEF

IČO: 69321477

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 01. 07. 2014

Adresa: Praha 10, Vršovická 7/27, PSČ 10100
od 07. 02. 2007 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: FINDRA MAROŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2011 do 01. 07. 2014

Adresa: Veľký Krtíš, Za Parkom 1018/32, 99001, Slovenská republika
od 01. 09. 2011 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: MACHOVÁ MONIKA

IČO: 40831485

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2007 do 09. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2004 do 25. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2000 do 21. 09. 2004
Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 1999 do 09. 11. 2000

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Berlínská 1488/3, PSČ 10200
od 06. 09. 2010 do 09. 07. 2012
Praha 10 - Hostivař, Berlínská 1488/3
od 25. 07. 2007 do 06. 09. 2010
Praha 10, Na Vinobraní 34, PSČ 10600
od 09. 11. 2000 do 25. 07. 2007
Praha 10, Na vinobraní 34, PSČ 10600
od 28. 12. 1999 do 09. 11. 2000


Název/Jméno: RAYNER ADRIAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2010 do 01. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2007 do 06. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2004 do 25. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 2004 do 21. 09. 2004

Adresa: Oxon, Cuddesdon, Church Road, Bishop's Cottage, OX44 9HE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 06. 09. 2010 do 01. 07. 2014
Oxon, Cuddesdon, Church Road, Bishop´s Cottage, OX44 9HE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 25. 07. 2007 do 06. 09. 2010
Bishop's Cottage, Church Road, Cuddesdon, OX44 9HE OXON, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 21. 09. 2004 do 25. 07. 2007
Bishop´s Cottage, Church Road, Cuddesdon, OX44 9HE OXON, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 23. 01. 2004 do 21. 09. 2004


Název/Jméno: RABOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 2008 do 01. 09. 2011

Adresa: Praha 5, Filmařská 501/8A, PSČ 15000
od 05. 11. 2008 do 01. 09. 2011


Název/Jméno: TICHÝ JAROSLAV

IČO: 44802625

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 2008 do 05. 11. 2008

Adresa: Praha 5, Malátova 1/91, PSČ 15000
od 31. 01. 2008 do 05. 11. 2008


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ JITKA

IČO: 65093267

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 25. 07. 2007 do 31. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2006 do 25. 07. 2007

Adresa: Kladno 2, U Hvězdy 2294, PSČ 27201
od 11. 10. 2006 do 31. 01. 2008


Název/Jméno: JUNKOVÁ LADISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2006 do 07. 02. 2007

Adresa: Lidice, J.Stříbrného 67, PSČ 27354
od 18. 12. 2006 do 07. 02. 2007


Název/Jméno: Clipsham Andrew

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2006 do 25. 07. 2007

Adresa: Londýn, Merton Road 196, SW 18 5 SW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 11. 10. 2006 do 25. 07. 2007


Název/Jméno: KUNCOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 do 07. 02. 2007

Adresa: Hradec Králové, tř. Edvarda Beneše 1425/17, PSČ 50012
od 28. 07. 2005 do 07. 02. 2007


Název/Jméno: JOHN FRASER - MACKENZIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 do 11. 10. 2006

Adresa: Londýn, East Twickenham, Richmond Road, TW1 2NJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 07. 2005 do 11. 10. 2006


Název/Jméno: VOLF DAVID

IČO: 74750216

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 do 11. 10. 2006

Adresa: Praha 5, Kálikova 1553/2, PSČ 15500
od 28. 07. 2005 do 11. 10. 2006


Název/Jméno: BLECHA JIŘÍ

IČO: 14775778

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2005 do 18. 12. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2004 do 19. 02. 2005

Adresa: Sulice - Hlubočinka 991, PSČ 25168
od 21. 09. 2004 do 18. 12. 2006


Název/Jméno: PAUL LESLIE AVIS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 2004 do 28. 07. 2005

Adresa: 5 Tilstone Avenue, Eton Wick, Windsor, Berkshire, SL4 6NF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 23. 01. 2004 do 28. 07. 2005


Název/Jméno: VACKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2003 do 19. 02. 2005

Adresa: Litomyšl, Sadová 893, okres Svitavy, PSČ 57001
od 21. 02. 2003 do 19. 02. 2005


Název/Jméno: PODANÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 11. 2000 do 28. 07. 2005

Adresa: Kladno - Kročehlavy, Havanská 2095, PSČ 27201
od 06. 12. 2001 do 28. 07. 2005
Braškov, Rudé armády 56, okres Kladno, PSČ 27351
od 09. 11. 2000 do 06. 12. 2001


Název/Jméno: HERMAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 08. 1999 do 21. 09. 2004

Adresa: Praha 4, Netolická 37, PSČ 14800
od 25. 08. 1999 do 21. 09. 2004


Název/Jméno: ŠTORCH ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 1999 do 09. 11. 2000

Adresa: Sezimovo Ústí, Dukelská 620, okres Tábor, PSČ 39102
od 25. 08. 1999 do 09. 11. 2000


Název/Jméno: Adam Juliusz Dyszynski

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 1999 do 23. 01. 2004

Adresa: 19 Clarendon Gardens, Ilford, Essex, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 25. 08. 1999 do 23. 01. 2004


Název/Jméno: Andrew Joseph Keatings

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 1999 do 23. 01. 2004

Adresa: 7 Kentrigg Walk, Kendal,Cumbria, LA9 6EF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 25. 08. 1999 do 23. 01. 2004


Název/Jméno: PAVEL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 1998 do 25. 08. 1999

Adresa: Praha 8, Ratibořská 748, PSČ 18100
od 29. 09. 1998 do 25. 08. 1999


Název/Jméno: Peter Georg Airey

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 1998 do 28. 12. 1999

Adresa: Zábřeh, Na Nové 2, okres Šumperk, PSČ 78901
od 29. 09. 1998 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: ŠVÁB ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 09. 1998 do 28. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 do 29. 09. 1998

Adresa: Troubelice 348, PSČ 783 83
od 29. 10. 1997 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: DUBINI ADOLFO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 09. 1998 do 25. 08. 1999

Adresa: 12, Midhouse Lane, Hayes, Middlesex, PSČ UB48EW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 29. 09. 1998 do 25. 08. 1999


Název/Jméno: ENGLAND JASON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 02. 1998 do 29. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 do 09. 02. 1998

Adresa: Zábřeh, Na Nové 2, okres Šumperk, PSČ 78901
od 29. 10. 1997 do 29. 09. 1998


Název/Jméno: Michael John Ryan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 02. 1998 do 25. 08. 1999

Adresa: Zábřeh, Na Nové 2, okres Šumperk, PSČ 78941
od 09. 02. 1998 do 25. 08. 1999


Název/Jméno: Stuart Nigel D'Argues Roberts

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 10. 1997 do 09. 02. 1998

Adresa: Praha 4, Kloboučnická 7, PSČ 14000
od 29. 10. 1997 do 09. 02. 1998


Název/Jméno: TILCER TOMÁŠ

IČO: 65131436

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1997 do 28. 12. 1999

Adresa: Loštice, K Pešti 252, okres Šumperk, PSČ 78993
od 29. 10. 1997 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: STRAKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 do 21. 02. 2003

Adresa: Praha 5, Jinonická 36, PSČ 15000
od 29. 10. 1997 do 21. 02. 2003


Název/Jméno: ŠTEFURÁK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1996 do 28. 12. 1999

Adresa: Zábřeh, Severovýchod 33, okres Šumperk, PSČ 78901
od 22. 04. 1996 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: PAVLŮ JOSEF

IČO: 66762821

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1996 do 28. 12. 1999

Adresa: Zábřeh, Severovýchod 11, okres Šumperk, PSČ 78901
od 22. 04. 1996 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: NEORAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 29. 10. 1997

Adresa: Zábřeh, Severovýchod 23, okres Šumperk, PSČ 78901
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997
Zábřeh na Moravě, Severovýchod 23
od 06. 10. 1993 do 29. 10. 1997


Název/Jméno: STÝBLO PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 do 14. 07. 2000

Adresa: Zeleneč, Revoluční 340, okres Praha-východ, PSČ 25091
od 14. 03. 1996 do 14. 07. 2000


Název/Jméno: David P. Kennedy

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997

Adresa: Flat No 3, 72 Queens Gate South Kensington AW75JT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997


Název/Jméno: Ribolla Luigi

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 do 29. 09. 1998

Adresa: Via Caselle,46, Villa Di Serio, Italská republika
od 14. 03. 1996 do 29. 09. 1998


Název/Jméno: Gian Pietro Borasio

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 do 25. 08. 1999

Adresa: Milano, Via Moscova 47/A, PSČ 201 21, Italská republika
od 14. 03. 1996 do 25. 08. 1999


Název/Jméno: VACHUTKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 do 28. 12. 1999

Adresa: Zábřeh, Lukavice 28, okres Šumperk, PSČ 78901
od 14. 03. 1996 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: KOUŘIL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997

Adresa: Zábřeh, Kolšov 141, okres Šumperk, PSČ 78901
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997


Název/Jméno: PEŠEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představ. - gen.řed.
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 1991 do 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 11. 12. 1991 do 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - zástupce generálního ředitele
od 21. 05. 1991 do 11. 12. 1991

Adresa: Hradec Králové, Albertova 713, PSČ 50002
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997
Hradec Králové, Budovatelská 825
od 11. 12. 1991 do 14. 03. 1996
Hradec Králové 6, Pod zámečkem 1055
od 21. 05. 1991 do 11. 12. 1991


Název/Jméno: RATAJSKÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996

Adresa: Olomouc, Hraniční 13
od 06. 10. 1993 do 29. 10. 1997


Název/Jméno: PÁCAL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 1994 do 14. 03. 1996

Adresa: Hradec Králové, Písečná 785
od 06. 06. 1994 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: KOCOUREK MARTIN

IČO: 60441623

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996

Adresa: Praha 6, M.Kopeckého 43
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: LUKÁŠ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 06. 06. 1994
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 21. 05. 1991 do 11. 12. 1991
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 1991 do 21. 05. 1991

Adresa: Hradec Králové, Pod zámečkem 6
od 06. 10. 1993 do 06. 06. 1994
Hradec Králové 6, Pod zámečkem 1051
od 26. 03. 1991 do 11. 12. 1991


Název/Jméno: PLÁNIČKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996

Adresa: Hradec Králové, Plácky 244
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: BARTOŇOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996

Adresa: Hradec Králové, R.Jesenská 434
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: DEYSSIGOVÁ ZDENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996

Adresa: Hradec Králové, Selicharova 1310
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: HUBENÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 12. 1991 do 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1991 do 11. 12. 1991

Adresa: Hradec Králové 6, Jana Masaryka 1320
od 26. 03. 1991 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: ŽATEČKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 1991 do 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1991 do 21. 05. 1991

Adresa: Havlíčkův Brod, V rámech 265
od 26. 03. 1991 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: HERDA VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zástupce generálního ředitele
od 21. 05. 1991 do 11. 12. 1991
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 1991 do 21. 05. 1991

Adresa: Hradec Králové, Hradební 586
od 26. 03. 1991 do 11. 12. 1991


Název/Jméno: SMORÁDEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1991 do 15. 10. 1993

Adresa: Praha 3, Slezská 120
od 26. 03. 1991 do 15. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Tomáš Tilcer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 6. 1997

Zánik oprávnění:13. 3. 2000


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Zánik oprávnění:13. 3. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Zprostředkovatelská činnost
od 11. 06. 1997
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 30. 09. 1992
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 09. 1992


Výroba obalového materiálu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:5. 3. 1997


Investorská a dodavatelská inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:5. 3. 1997


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Krása

Zánik oprávnění:5. 3. 1997


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Herman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Mlékárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Roman Straka

Zánik oprávnění:13. 3. 2000


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Dagmar Novotná

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Merhaut

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Roman Straka

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr ZEZULA

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ15061558

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
726976" LeGal, spol. s r.o. "62240374Lom, Litvínovská 342
3365716"Bytové družstvo Střekovská" v likvidaci25723600Praha 8, Střekovská 1342, PSČ 18200
19946593 D - AUTO s.r.o.27508749Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 53002
3395568A L A, a.s. Řepníky47468513Řepníky 126, PSČ 53865
3418623AB STEP,spol. s r.o.43874363Krolmusova 521/4, Řepy, 163 00 Praha 6

Související osoby

#NázevICOAdresa
31303"neuvedeno""neuvedeno"
1016576"POLY-IZOL & Co., spol. s r.o."18383203Česká Lípa, Pivovarská 670
575562"SLR" - Gusswerk II Betriebsgesellschaft m.b.H.4400 Steyr, Gusswerkstrasse 5, Rakouská republika
518786Kudelňák MiroslavPříbram VII/319, PSČ 26102
575564WÖB WILFRIED1130 Wien, Chrudnergasse 8