H.J.Heinz CR/SR a.s., v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem H.J.Heinz CR/SR a.s., v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6419. Její identifikační číslo je 15061558

Výpis z obchodního rejstříku H.J.Heinz CR/SR a.s., v likvidaci

Datum zápisu: 26. 3. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6419

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4ideerj

Předmět podnikání: Ubytovací služby
Zprostředkovatelská činnost
Silniční motorová doprava nákladní
Zámečnictví
Kovoobráběčství
Projektová činnost ve výstavbě
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Stavitel
Mlékárenství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Investorská a dodavatelská inženýrská činnost
Výroba obalového materiálu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 28. 12. 2015 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Společnost vstupuje do likvidace dne 01. ledna 2016.
od 13. 01. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 09. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 01. 07. 2014 od 22. 09. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 01. 07. 2014 od 22. 09. 2015

  Na společnost H.J.Heinz CR/SR a.s. přešlo jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti ESET a.s., se sídlem Praha 10 - Malešice, Počernická 96, IČ 60793520. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1. ledna 2008.
od 19. 08. 2008

  Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 30.6.2006:Valná hromada Společnosti rozhodla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře (výslovně společnost ESET a.s., se sídlem Praha 10 - Malešice, Počernická 96, PSČ 108 03, IČ 607 93 520), kdy ke dni podáání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 660.351 kusů akcií Společnosti ( všechny znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,-Kč každá), což znamená, že souhrnná hodnota akcií vlastněným Hlavním akcionářem Společnosti představuje 95,90% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo Hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo výpisem ze Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni 1.3.2006. Vlastnické právo Hlavního akcionáře k akciím Společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů ze dne 23.6.2006 vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů. Hlavní akcionář určil hodnotuprotiplnění oprávněným osobám ve výši 508,93 Kč ( slovy: pětsetosmkorunčeskýchdevadesáttřihaléře) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 70,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění byla v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 107/2006 ze dne 7.4.2006 vypracovaným Ing. Petrem Šímou, soudním znalcem pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů. Příměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím č.j. 45/N/39/2006/2 ze dne 11.4.2006 udělila předchozí souhlas k přijetí usnsení Valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu Hlavního akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne určeného podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději ve lhůtě tří měsíců.
od 12. 07. 2006

  Valná hromada dne 8.9.2000 rozhodla o snížení základního jměníspolečnosti za účelem úhrady ztráty společnosti minulých obdobía za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztrátyspolečnosti ze stávající výše Kč 688.594.000,- o částku Kč640.392.420,- na částku 48.201.580,- snížením jmenovité hodnotyvšech 688.594 kusů akcií vydaných společností ze stávající jmeno-vité hodnoty Kč 1.000,- Kč na akcii na jmenovitou hodnotu Kč 70,-na akcii.
od 09. 11. 2000 od 20. 06. 2001

  Obchodní společnost H.J. Heinz CR/SR a.s. se sídlemPraha 10 - Malešice, Počernická 96, PSČ 108 03, identifikačníčíslo 15 06 15 58 se zapisuje do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Praze, oddíl B,vložka číslo 6419.
od 01. 03. 2000

  Společnost Heinz - PMV a.s. se sídlem v Zábřehu, Na Nové 2,okres Šumperk se vyřazuje z evidence, vedené u Krajského souduv Hradci Králové, obchodního rejstříku.
od 06. 10. 1997

  Obchodní společnost Heinz - PMV a.s. se sídlem Na Nové 2,Zábřeh, okres Šumperk, PSČ 789 41, IČO 15 06 15 58s e z a p i s u j e do oddílu B vložka 1690 obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě.
od 12. 06. 1997

  Smlouvou ze dne 30.4.1993 byla kupujícímu MILTRA B spol. s r.o.se sídlem v Městečku Trnávce, IČO 49286528 prodána část podnikusestávající z provozovny akciové společnosti Průmysl mléčnévýživy, závod 09 Litomyšl provozovna Městečko Trnávka.
od 06. 10. 1993

  Smlouvou ze dne 30.4.1993 byla prodána kupujícímu: AGRICOLspol. s r.o. se sídlem ve Vysokém Mýtě, IČO 46506721 částpodniku sestávající z provozovny Průmyslu mléčné výživy, a.s.závod 09 Litomyšl umístěné v Poličce, okr. Svitavy.
od 06. 10. 1993

  Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 22.9.1993.
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 27.4.1993 byla kupujícímu VISPOspol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové, IČO 47469307 prodánačást podniku Průmysl mléčné výživy a.s. sestávající z provozovny"mechanizační dílna Lukavice u Letohradu".Na základě smlouvy ze dne 31.3.1993 byla na kupujícíhoIng.Pavla Kopuncze, IČO 16242572, bytem Hradec Králové 12,E.Beneše 1535 převedena část podniku Průmyslu mléčné výživy a.s.sestávající z provozovny "Centrální laboratoř".
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 27.5.1993 byla kupujícímu Krkonošskásýrárna a mlékárna Havlíček a Zelinka,spol. s r.o. se sídlem vKruhu u Jilemnice, IČO 13583115 prodána část podniku Průmyslmléčné výživy a.s. sestávající z provozovny Jičín, provozovnyDřevěnice a provozovny Kruh u Jilemnice.
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 30.4.1993 byla kupujícímu MlékárnaHlinsko spol. s r.o. se sídlem v Hlinsku IČO 48169188 prodánačást podniku Průmysl mléčné výživy a.s. sestávající ze závoduHlinsko v Čechách.
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 30.4.1993 byla kupujícímu LITAGROspol. s r.o. se sídlem v Litomyšli, IČO 48155799 prodána částpodniku Průmysl mléčné výživy a.s. sestávající z provozovnyLitomyšl a provozovny Svitavy.
od 06. 10. 1993

  Den vzniku společnosti: 26.3.1991
od 26. 03. 1991

  Celý základní kapitál byl splacen zakladatelem u Komerční bankypobočka Hradec Králové ke dni 22.3.1991.
od 26. 03. 1991 od 29. 03. 1991

  Základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kčs. Je na nějvydána 1 akcie o stejné nominální hodnotě. Akcie zní na jméno.
od 26. 03. 1991 od 29. 03. 1991

Akcie

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 11. 2008

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 04. 03. 2008 od 05. 11. 2008

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 04. 03. 2008 od 04. 03. 2008

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 20. 06. 2001 od 04. 03. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: H.J. Heinz Global Holding B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 09. 2014


Název/Jméno: HJH Development Corporation

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 09. 2014 od 26. 09. 2014


Název/Jméno: Company Heinz

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 11. 2008 od 03. 09. 2014


Název/Jméno: Company Heinz

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 08. 2008 od 05. 11. 2008


Název/Jméno: ESET a.s.

IČO: 60793520

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 10. 2006 od 19. 08. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: WALENDZIK RAFAŁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2016


Název/Jméno: MARCINIAK-LEWANDOWSKA DOROTA

Funkce: Likvidátor
od 13. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2014 od 13. 01. 2016


Název/Jméno: GERLING HEIKO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 2015


Název/Jméno: EMILIA MONIKA ZŁOTNICKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 22. 09. 2015 od 22. 12. 2016


Název/Jméno: LIS GRZEGORZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2014 od 22. 12. 2016


Název/Jméno: HÁJEK ROMAN

IČO: 42642884

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2012 od 22. 09. 2015


Název/Jméno: KRUISE JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 2014 od 22. 09. 2015


Název/Jméno: TOMASZ TADEUSZ WOJTYSIAK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: CHRISTINE MARGARET PAGE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: SVOBODA JOSEF

IČO: 15026981

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2007 od 01. 07. 2014


Název/Jméno: POLOMSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 2007 od 01. 07. 2014


Název/Jméno: HANZLOVÁ DANIELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 od 01. 07. 2014


Název/Jméno: FINDRA MAROŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2011 od 01. 07. 2014


Název/Jméno: MACHOVÁ MONIKA

IČO: 40831485

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2007 od 09. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2004 od 25. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2000 od 21. 09. 2004
Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 1999 od 09. 11. 2000


Název/Jméno: RAYNER ADRIAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2010 od 01. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2007 od 06. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2004 od 25. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 2004 od 21. 09. 2004


Název/Jméno: RÁBOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 2008 od 01. 09. 2011


Název/Jméno: TICHÝ JAROSLAV

IČO: 13103393

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 2008 od 05. 11. 2008


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ JITKA

IČO: 87661152

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 25. 07. 2007 od 31. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2006 od 25. 07. 2007


Název/Jméno: JUNKOVÁ LADISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2006 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: CLIPSHAM ANDREW

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2006 od 25. 07. 2007


Název/Jméno: JOHN FRASER - MACKENZIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 od 11. 10. 2006


Název/Jméno: KUNCOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: VOLF DAVID

IČO: 74750216

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 od 11. 10. 2006


Název/Jméno: BLECHA JIŘÍ

IČO: 46472649

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2005 od 18. 12. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2004 od 19. 02. 2005


Název/Jméno: Paul Leslie Avis

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 2004 od 28. 07. 2005


Název/Jméno: VACKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2003 od 19. 02. 2005


Název/Jméno: PODANÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 11. 2000 od 28. 07. 2005


Název/Jméno: HERMAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 08. 1999 od 21. 09. 2004


Název/Jméno: ŠTORCH ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 1999 od 09. 11. 2000


Název/Jméno: Andrew Joseph Keatings

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 1999 od 23. 01. 2004


Název/Jméno: Adam Juliusz Dyszynski

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 1999 od 23. 01. 2004


Název/Jméno: Peter Georg Airey

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 1998 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: DUBINI ADOLFO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 09. 1998 od 25. 08. 1999


Název/Jméno: ŠVÁB ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 09. 1998 od 28. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 od 29. 09. 1998


Název/Jméno: PAVEL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 1998 od 25. 08. 1999


Název/Jméno: ENGLAND JASON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 02. 1998 od 29. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 od 09. 02. 1998


Název/Jméno: Michael John Ryan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 02. 1998 od 25. 08. 1999


Název/Jméno: STRAKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 od 21. 02. 2003


Název/Jméno: TILCER TOMÁŠ

IČO: 65131436

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1997 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: Stuart Nigel D'Argues Roberts

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 10. 1997 od 09. 02. 1998


Název/Jméno: ŠTEFURÁK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1996 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: PAVLŮ JOSEF

IČO: 66762821

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1996 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: Ribolla Luigi

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 od 29. 09. 1998


Název/Jméno: Gian Pietro Borasio

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 od 25. 08. 1999


Název/Jméno: David P. Kennedy

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 od 29. 10. 1997


Název/Jméno: VACHUTKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: RATAJSKÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1996 od 29. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 od 14. 03. 1996


Název/Jméno: STÝBLO PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 od 14. 07. 2000


Název/Jméno: PEŠEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1996 od 29. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představ. - gen.řed.
od 06. 10. 1993 od 14. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 11. 12. 1991 od 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 1991 od 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - zástupce generálního ředitele
od 21. 05. 1991 od 11. 12. 1991


Název/Jméno: NEORAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 od 29. 10. 1997
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 29. 10. 1997


Název/Jméno: KOUŘIL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 od 29. 10. 1997


Název/Jméno: PÁCAL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 1994 od 14. 03. 1996


Název/Jméno: BARTOŇOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 od 14. 03. 1996


Název/Jméno: DEYSSIGOVÁ ZDENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 od 14. 03. 1996


Název/Jméno: LUKÁŠ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 od 06. 06. 1994
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 21. 05. 1991 od 11. 12. 1991
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 1991 od 21. 05. 1991


Název/Jméno: KOCOUREK MARTIN

IČO: 60441623

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 14. 03. 1996


Název/Jméno: PLÁNIČKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 14. 03. 1996


Název/Jméno: HUBENÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 12. 1991 od 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1991 od 11. 12. 1991


Název/Jméno: HERDA VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zástupce generálního ředitele
od 21. 05. 1991 od 11. 12. 1991
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 1991 od 21. 05. 1991


Název/Jméno: ŽATEČKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 1991 od 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1991 od 21. 05. 1991


Název/Jméno: SMORÁDEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1991 od 15. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 259534

Zánik oprávnění:13. 03. 2000


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 259534

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:13. 03. 2000


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 03. 1997


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 259531

Zánik oprávnění:03. 03. 1997


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 259532

Zánik oprávnění:03. 03. 1997


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 03. 1997


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 03. 1997


Mlékárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:13. 03. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 259535

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 03. 1997


Investorská a dodavatelská inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 03. 1997


Výroba obalového materiálu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 03. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Obory činnosti: Zprostředkovatelská činnost
od 11. 06. 1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 09. 1992
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ15061558

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
281433ADRASION s.r.o.27438562Smetanovo nábřeží 327/14, 11000 Praha
103253Agentura Osmý den, o.p.s.26667649Lužická 727/7, 40502 Děčín
415506AGRO - Práče, a.s. - v likvidaci60732822197, 67161 Práče
287786Agrodružstvo Okřínek47048204Okřínek, 29001, , ,
306309AGROSERVIS, spol. s r.o.48907570Podivínská 1236, 69102 Velké Bílovice
268714AGROSTAV, akciová společnost46904662Jihlava, Hruškové Dvory 3, PSČ 586 01
284082AlDicom s.r.o.25855433Chudenická 1059/30, 10200 Praha
249578ARTAMA s.r.o. v likvidaci26086450Vinohrady 793/43, 63900 Brno
360811AXENTA a.s.28349822Mlýnská 326/13, 60200 Brno
184373AZ BARVY s.r.o.27434818Bílkova 132/4, 11000 Praha
178112BARVY SAN MARCO, s.r.o.2780623Příkop 843/4, 60200 Brno
431567BD Botanická - Šumavská, družstvo v likvidaci2549484Botanická 62/69, 60200 Brno
42905Bytové družstvo LUNA25382012Podroužkova 6047/57, 70800 Ostrava
42902Bytové družstvo Vysočina25789694Za Pivovarem 809, 58282 Golčův Jeníkov
158965C line, spol. s r.o.25126130Praha 8, Sokolovská 161, PSČ 180 00
420143CAPE HORN Finance a.s.24720658Václavská 316/12, 12000 Praha
62283CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o.29354269Laurinova 2800/4, 15500 Praha
31453CMC Graduate School of Business o.p.s.25692101Čelákovice, Náměstí 5.května 2, okres Praha-východ, PSČ 250 88
329195CS - stojany, s.r.o. v likvidaci26954044Třebíč, 67401, Jejkov, Janáčkovo stromořadí, 42
355657CS International Czech republic, a.s.26910845Nechvílova 1825/24, 14800 Praha
338717Česká stavomontážní, s.r.o.27452816K Botiči 1453/6, 10100 Praha
444323Česko - saské přístavy s.r.o.64618358Loubská 704/9, 40502 Děčín
181128DH Stavba, spol. s r.o. "v likvidaci"56608090, 38276 Loučovice
212286DKIB, s.r.o.62586386Chodská 1416/10, 12000 Praha
229500DOMINGO a.s.28075897Černická 1781/4, 10000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
96390ANDRLE JOSEF64103307Žerotínova 191, 78961 Bludov
77262ANTOŠ VÁCLAV69633754Na Výsluní 149, 28002 Kolín
234283AUGUSTIN VÁCLAV45058083Varšavská 2746/14, 39005 Tábor
10382BABŮRKOVÁ JANA66431735Kukelská 930/24, 19800 Praha
164411BAMBAS BOŘEK60480637Jílovská 1150/41, 14200 Praha
154658BAREŠOVÁ LENKA67011837Komenského 314/17, 67904 Adamov
255341BAREŠOVÁ VLASTA45323321Česká 1108/11, 15800 Praha
1527BAROCH FRANTIŠEK71602259K. Hynka Máchy 1211, 28911 Pečky
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
227475BARTÁKOVÁ JANA7375275474, 37853 Zahrádky
203446BARTOŠÍKOVÁ PETRA87757231Semická 2026/10, 14300 Praha
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
152132BARTŮŇKOVÁ HANA49700863Horácká 184, 25084 Křenice
45524BAUER JAROSLAV64406946Dvořákova 439, 34401 Domažlice
19106BAVLŠÍKOVÁ VĚRA72275391Plzeň, 32300, Bolevec, Sokolovská, 1042/97
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice
68178BEDNÁŘ PAVEL66427720Strawinskylaan 933 1077XX Amsterdam, Nizozemí
1512BEDNÁŘOVÁ LIBUŠE65684320Horní Újezd, 57001, Horní Újezd, , 87
1524BENEŠ FRANTIŠEK22978429Rošického 1433/14, 73401 Karviná
1556BENEŠ KAREL15098460Kyselova 1191/11, 18200 Praha
91853BENEŠ MILAN64867609Javorová 1172, 33202 Starý Plzenec
1494BENEŠOVÁ VĚRA86809547Zlatá výšina 685, 46334 Hrádek nad Nisou
291309BESEDA TOMÁŠ45713847Viktora Huga 499/8, 15000 Praha
190173BEZDĚK JAN70372586Krouzova 3038/14, 14300 Praha
12368BÍLEK PAVEL48215821Školní 230, 38281 Besednice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
292466"PROGRESS TRADING, spol. s r.o.", v likvidaci25832492Praha, 10800, Malešice (Praha 10), Počernická, 272/96
29352812M GROUP s.r.o. v likvidaci27597687Počernická 272/96, 10800 Praha
7798313D DANĚ, spol. s r.o.29046017Počernická 168/1a, 10800 Praha
1537404A + A PUBLISHING s.r.o.27563219Počernická 272/96, 10800 Praha
166005A-TEAM SECURITY SERVICE, spol. s r.o. "v likvidaci"25654233Počernická 272/96, 10800 Praha
3296612A.K.Stavo, s.r.o. v likvidaci27887944Počernická 272/96, 10800 Praha
3430735ABERG, s.r.o.26327414Počernická 168/1a, 10800 Praha
3390836ADVAMED s.r.o.1696114Počernická 272/96, 10800 Praha
421644Agentura BSS, s.r.o.25744313Počernická 272/96, 10800 Praha
3285414Aglas furniture spol s .ro.28471628Počernická 272/96, 10800 Praha
267045AKUPROGRESS s.r.o.61536008Počernická 168/1a, 10800 Praha
2321530ALAHASTA, s.r.o.3795730Počernická 272/96, 10800 Praha
2096653ALITRADE s.r.o. "v likvidaci"25777921Praha, 10800, Malešice (Praha 10), Počernická, 272/96
1930557ALTAVIA Česká s.r.o.27061248Počernická 272/96, 10800 Praha
2782150AMIRO, s.r.o.60464666Počernická 272/96, 10800 Praha
2459036ANEMAL, s.r.o.27656322Počernická 272/96, 10800 Praha
1068277ANITAS, s.r.o.25755668Počernická 168/1a, 10800 Praha
2222010Apartmány Jestřáb s.r.o.3640213Počernická 272/96, 10800 Praha
1124343Archway s.r.o.24166031Počernická 168/1a, 10800 Praha
471268Asistenční služba Praha, s.r.o. v likvidaci27151808Počernická 168/1a, 10800 Praha
2517714Asociace realitních makléřů České republiky - občanské sdružení22669256Počernická 272/96, 10800 Praha
1452797ATRIUM Real Estate s.r.o.27209318Počernická 168/1a, 10800 Praha
1968643BAMAŠI s.r.o.24831255Počernická 168/1a, 10800 Praha
3009305BECKER motory s.r.o.26446057Počernická 272/96, 10800 Praha
248776BELGOPRINT SERVICE s.r.o., v likvidaci48539252Praha, 10000, , Počernická, 96

Fyzické osoby v okolí