H.J.Heinz CR/SR a.s., v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem H.J.Heinz CR/SR a.s., v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6419. Její identifikační číslo je 15061558 a sídlo firmy je Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10.

Výpis z obchodního rejstříku H.J.Heinz CR/SR a.s., v likvidaci

Datum zápisu: 26. 3. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6419

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4ideerj

Předmět podnikání: Ubytovací služby
Zprostředkovatelská činnost
Silniční motorová doprava nákladní
Zámečnictví
Kovoobráběčství
Projektová činnost ve výstavbě
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Stavitel
Mlékárenství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Investorská a dodavatelská inženýrská činnost
Výroba obalového materiálu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 28. 12. 2015 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Společnost vstupuje do likvidace dne 01. ledna 2016.
od 13. 01. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 09. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 01. 07. 2014 do 22. 09. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 01. 07. 2014 do 22. 09. 2015

  Na společnost H.J.Heinz CR/SR a.s. přešlo jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti ESET a.s., se sídlem Praha 10 - Malešice, Počernická 96, IČ 60793520. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1. ledna 2008.
od 19. 08. 2008

  Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 30.6.2006:Valná hromada Společnosti rozhodla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře (výslovně společnost ESET a.s., se sídlem Praha 10 - Malešice, Počernická 96, PSČ 108 03, IČ 607 93 520), kdy ke dni podáání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 660.351 kusů akcií Společnosti ( všechny znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,-Kč každá), což znamená, že souhrnná hodnota akcií vlastněným Hlavním akcionářem Společnosti představuje 95,90% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo Hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo výpisem ze Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni 1.3.2006. Vlastnické právo Hlavního akcionáře k akciím Společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů ze dne 23.6.2006 vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů. Hlavní akcionář určil hodnotuprotiplnění oprávněným osobám ve výši 508,93 Kč ( slovy: pětsetosmkorunčeskýchdevadesáttřihaléře) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 70,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění byla v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 107/2006 ze dne 7.4.2006 vypracovaným Ing. Petrem Šímou, soudním znalcem pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů. Příměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím č.j. 45/N/39/2006/2 ze dne 11.4.2006 udělila předchozí souhlas k přijetí usnsení Valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu Hlavního akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne určeného podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději ve lhůtě tří měsíců.
od 12. 07. 2006

  Valná hromada dne 8.9.2000 rozhodla o snížení základního jměníspolečnosti za účelem úhrady ztráty společnosti minulých obdobía za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztrátyspolečnosti ze stávající výše Kč 688.594.000,- o částku Kč640.392.420,- na částku 48.201.580,- snížením jmenovité hodnotyvšech 688.594 kusů akcií vydaných společností ze stávající jmeno-vité hodnoty Kč 1.000,- Kč na akcii na jmenovitou hodnotu Kč 70,-na akcii.
od 09. 11. 2000 do 20. 06. 2001

  Obchodní společnost H.J. Heinz CR/SR a.s. se sídlemPraha 10 - Malešice, Počernická 96, PSČ 108 03, identifikačníčíslo 15 06 15 58 se zapisuje do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Praze, oddíl B,vložka číslo 6419.
od 01. 03. 2000

  Společnost Heinz - PMV a.s. se sídlem v Zábřehu, Na Nové 2,okres Šumperk se vyřazuje z evidence, vedené u Krajského souduv Hradci Králové, obchodního rejstříku.
od 06. 10. 1997

  Obchodní společnost Heinz - PMV a.s. se sídlem Na Nové 2,Zábřeh, okres Šumperk, PSČ 789 41, IČO 15 06 15 58s e z a p i s u j e do oddílu B vložka 1690 obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě.
od 12. 06. 1997

  Smlouvou ze dne 30.4.1993 byla kupujícímu MILTRA B spol. s r.o.se sídlem v Městečku Trnávce, IČO 49286528 prodána část podnikusestávající z provozovny akciové společnosti Průmysl mléčnévýživy, závod 09 Litomyšl provozovna Městečko Trnávka.
od 06. 10. 1993

  Smlouvou ze dne 30.4.1993 byla prodána kupujícímu: AGRICOLspol. s r.o. se sídlem ve Vysokém Mýtě, IČO 46506721 částpodniku sestávající z provozovny Průmyslu mléčné výživy, a.s.závod 09 Litomyšl umístěné v Poličce, okr. Svitavy.
od 06. 10. 1993

  Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 22.9.1993.
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 27.4.1993 byla kupujícímu VISPOspol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové, IČO 47469307 prodánačást podniku Průmysl mléčné výživy a.s. sestávající z provozovny"mechanizační dílna Lukavice u Letohradu".Na základě smlouvy ze dne 31.3.1993 byla na kupujícíhoIng.Pavla Kopuncze, IČO 16242572, bytem Hradec Králové 12,E.Beneše 1535 převedena část podniku Průmyslu mléčné výživy a.s.sestávající z provozovny "Centrální laboratoř".
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 27.5.1993 byla kupujícímu Krkonošskásýrárna a mlékárna Havlíček a Zelinka,spol. s r.o. se sídlem vKruhu u Jilemnice, IČO 13583115 prodána část podniku Průmyslmléčné výživy a.s. sestávající z provozovny Jičín, provozovnyDřevěnice a provozovny Kruh u Jilemnice.
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 30.4.1993 byla kupujícímu MlékárnaHlinsko spol. s r.o. se sídlem v Hlinsku IČO 48169188 prodánačást podniku Průmysl mléčné výživy a.s. sestávající ze závoduHlinsko v Čechách.
od 06. 10. 1993

  Na základě smlouvy ze dne 30.4.1993 byla kupujícímu LITAGROspol. s r.o. se sídlem v Litomyšli, IČO 48155799 prodána částpodniku Průmysl mléčné výživy a.s. sestávající z provozovnyLitomyšl a provozovny Svitavy.
od 06. 10. 1993

  Den vzniku společnosti: 26.3.1991
od 26. 03. 1991

  Celý základní kapitál byl splacen zakladatelem u Komerční bankypobočka Hradec Králové ke dni 22.3.1991.
od 26. 03. 1991 do 29. 03. 1991

  Základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kčs. Je na nějvydána 1 akcie o stejné nominální hodnotě. Akcie zní na jméno.
od 26. 03. 1991 do 29. 03. 1991

Akcie

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 11. 2008

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 04. 03. 2008 do 05. 11. 2008

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 04. 03. 2008 do 04. 03. 2008

Počet: 688 594 ks v hodnotě: 70 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 20. 06. 2001 do 04. 03. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: H.J. Heinz Global Holding B.V.

Adresa: 3708 AH Zeist, Arnhemse Bovenweg 160-178, Nizozemské království
od 26. 09. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 09. 2014


Název/Jméno: HJH Development Corporation

Adresa: 19801 Wilmington, Delaware, 1209 Orange Street, Spojené státy americké
od 03. 09. 2014 do 26. 09. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 09. 2014 do 26. 09. 2014


Název/Jméno: Company Heinz

Adresa: 15222 Pittsburgh, Pennsylvania, PPG Place Suite 3100 1, Spojené státy americké
od 05. 11. 2008 do 03. 09. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 11. 2008 do 03. 09. 2014


Název/Jméno: Company Heinz

Adresa: Pittsburgh, Grant Street 600, PSČ 15219, Spojené státy americké
od 19. 08. 2008 do 05. 11. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 08. 2008 do 05. 11. 2008


Název/Jméno: ESET a.s.

IČO: 60793520

Adresa: Praha 10-Malešice, Počernická 96, PSČ 10803
od 11. 10. 2006 do 19. 08. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 10. 2006 do 19. 08. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: WALENDZIK RAFAŁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2016

Adresa: 02-787 Varšava, Koncertowa 11/31, Polská republika
od 22. 12. 2016


Název/Jméno: MARCINIAK-LEWANDOWSKA DOROTA

Funkce: Likvidátor
od 13. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2014 do 13. 01. 2016

Adresa: 64-115 Wilkowice, Boczna 2, Polská republika
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: GERLING HEIKO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 2015

Adresa: 67141 Neuhofen, Schilfweg 3, Spolková republika Německo
od 22. 09. 2015


Název/Jméno: EMILIA MONIKA ZŁOTNICKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 22. 09. 2015 do 22. 12. 2016

Adresa: 02-972 Varšava, Sarmacka 12H/14, Polská republika
od 22. 09. 2015 do 22. 12. 2016


Název/Jméno: LIS GRZEGORZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2014 do 22. 12. 2016

Adresa: 03-984 Warszawa, Szkoly Orlat 4 m 16, Polská republika
od 01. 07. 2014 do 22. 12. 2016


Název/Jméno: HÁJEK ROMAN

IČO: 42642884

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2012 do 22. 09. 2015

Adresa: Lidická 447, 273 51 Unhošť
od 01. 07. 2014 do 22. 09. 2015
Unhošť, Lidická 447, PSČ 27351
od 09. 07. 2012 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: KRUISE JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 2014 do 22. 09. 2015

Adresa: 40667 Meerbusch Büderich, Poststraße 59, Spolková republika Německo
od 01. 07. 2014 do 22. 09. 2015


Název/Jméno: TOMASZ TADEUSZ WOJTYSIAK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2014

Adresa: 05-503 Gloskow, Kasztelanska 5, Polská republika
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: CHRISTINE MARGARET PAGE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 2014

Adresa: SL39AA Datchet, Berkshire, 2 Ellesmere Close, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: SVOBODA JOSEF

IČO: 15026981

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 01. 07. 2014

Adresa: Praha 10, Vršovická 7/27, PSČ 10100
od 07. 02. 2007 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: POLOMSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 2007 do 01. 07. 2014

Adresa: Šestajovice, K remízkům 631, okres Praha-východ, PSČ 25092
od 25. 07. 2007 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: HANZLOVÁ DANIELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 do 01. 07. 2014

Adresa: Praha 9, Na Břehu 897/1b, PSČ 19000
od 07. 02. 2007 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: FINDRA MAROŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2011 do 01. 07. 2014

Adresa: Veľký Krtíš, Za Parkom 1018/32, 99001, Slovenská republika
od 01. 09. 2011 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: MACHOVÁ MONIKA

IČO: 40831485

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2007 do 09. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2004 do 25. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2000 do 21. 09. 2004
Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 1999 do 09. 11. 2000

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Berlínská 1488/3, PSČ 10200
od 06. 09. 2010 do 09. 07. 2012
Praha 10 - Hostivař, Berlínská 1488/3
od 25. 07. 2007 do 06. 09. 2010
Praha 10, Na Vinobraní 34, PSČ 10600
od 09. 11. 2000 do 25. 07. 2007
Praha 10, Na vinobraní 34, PSČ 10600
od 28. 12. 1999 do 09. 11. 2000


Název/Jméno: RAYNER ADRIAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2010 do 01. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2007 do 06. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2004 do 25. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 2004 do 21. 09. 2004

Adresa: Oxon, Cuddesdon, Church Road, Bishop's Cottage, OX44 9HE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 06. 09. 2010 do 01. 07. 2014
Oxon, Cuddesdon, Church Road, Bishop´s Cottage, OX44 9HE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 25. 07. 2007 do 06. 09. 2010
Bishop's Cottage, Church Road, Cuddesdon, OX44 9HE OXON, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 21. 09. 2004 do 25. 07. 2007
Bishop´s Cottage, Church Road, Cuddesdon, OX44 9HE OXON, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 23. 01. 2004 do 21. 09. 2004


Název/Jméno: RÁBOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 2008 do 01. 09. 2011

Adresa: Praha 5, Filmařská 501/8A, PSČ 15000
od 05. 11. 2008 do 01. 09. 2011


Název/Jméno: TICHÝ JAROSLAV

IČO: 13103393

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 2008 do 05. 11. 2008

Adresa: Praha 5, Malátova 1/91, PSČ 15000
od 31. 01. 2008 do 05. 11. 2008


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ JITKA

IČO: 87661152

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 25. 07. 2007 do 31. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2006 do 25. 07. 2007

Adresa: Kladno 2, U Hvězdy 2294, PSČ 27201
od 11. 10. 2006 do 31. 01. 2008


Název/Jméno: JUNKOVÁ LADISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2006 do 07. 02. 2007

Adresa: Lidice, J.Stříbrného 67, PSČ 27354
od 18. 12. 2006 do 07. 02. 2007


Název/Jméno: CLIPSHAM ANDREW

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2006 do 25. 07. 2007

Adresa: Londýn, Merton Road 196, SW 18 5 SW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 11. 10. 2006 do 25. 07. 2007


Název/Jméno: JOHN FRASER - MACKENZIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 do 11. 10. 2006

Adresa: Londýn, East Twickenham, Richmond Road, TW1 2NJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 07. 2005 do 11. 10. 2006


Název/Jméno: KUNCOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 do 07. 02. 2007

Adresa: Hradec Králové, tř. Edvarda Beneše 1425/17, PSČ 50012
od 28. 07. 2005 do 07. 02. 2007


Název/Jméno: VOLF DAVID

IČO: 74750216

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 do 11. 10. 2006

Adresa: Praha 5, Kálikova 1553/2, PSČ 15500
od 28. 07. 2005 do 11. 10. 2006


Název/Jméno: BLECHA JIŘÍ

IČO: 46472649

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2005 do 18. 12. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2004 do 19. 02. 2005

Adresa: Sulice - Hlubočinka 991, PSČ 25168
od 21. 09. 2004 do 18. 12. 2006


Název/Jméno: Paul Leslie Avis

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 2004 do 28. 07. 2005

Adresa: 5 Tilstone Avenue, Eton Wick, Windsor, Berkshire, SL4 6NF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 23. 01. 2004 do 28. 07. 2005


Název/Jméno: VACKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2003 do 19. 02. 2005

Adresa: Litomyšl, Sadová 893, okres Svitavy, PSČ 57001
od 21. 02. 2003 do 19. 02. 2005


Název/Jméno: PODANÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 11. 2000 do 28. 07. 2005

Adresa: Kladno - Kročehlavy, Havanská 2095, PSČ 27201
od 06. 12. 2001 do 28. 07. 2005
Braškov, Rudé armády 56, okres Kladno, PSČ 27351
od 09. 11. 2000 do 06. 12. 2001


Název/Jméno: HERMAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 08. 1999 do 21. 09. 2004

Adresa: Praha 4, Netolická 37, PSČ 14800
od 25. 08. 1999 do 21. 09. 2004


Název/Jméno: ŠTORCH ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 1999 do 09. 11. 2000

Adresa: Sezimovo Ústí, Dukelská 620, okres Tábor, PSČ 39102
od 25. 08. 1999 do 09. 11. 2000


Název/Jméno: Andrew Joseph Keatings

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 1999 do 23. 01. 2004

Adresa: 7 Kentrigg Walk, Kendal,Cumbria, LA9 6EF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 25. 08. 1999 do 23. 01. 2004


Název/Jméno: Adam Juliusz Dyszynski

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 1999 do 23. 01. 2004

Adresa: 19 Clarendon Gardens, Ilford, Essex, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 25. 08. 1999 do 23. 01. 2004


Název/Jméno: Peter Georg Airey

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 1998 do 28. 12. 1999

Adresa: Zábřeh, Na Nové 2, okres Šumperk, PSČ 78901
od 29. 09. 1998 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: DUBINI ADOLFO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 09. 1998 do 25. 08. 1999

Adresa: 12, Midhouse Lane, Hayes, Middlesex, PSČ UB48EW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 29. 09. 1998 do 25. 08. 1999


Název/Jméno: ŠVÁB ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 09. 1998 do 28. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 do 29. 09. 1998

Adresa: Troubelice 348, PSČ 783 83
od 29. 10. 1997 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: PAVEL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 1998 do 25. 08. 1999

Adresa: Praha 8, Ratibořská 748, PSČ 18100
od 29. 09. 1998 do 25. 08. 1999


Název/Jméno: ENGLAND JASON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 02. 1998 do 29. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 do 09. 02. 1998

Adresa: Zábřeh, Na Nové 2, okres Šumperk, PSČ 78901
od 29. 10. 1997 do 29. 09. 1998


Název/Jméno: Michael John Ryan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 02. 1998 do 25. 08. 1999

Adresa: Zábřeh, Na Nové 2, okres Šumperk, PSČ 78941
od 09. 02. 1998 do 25. 08. 1999


Název/Jméno: STRAKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1997 do 21. 02. 2003

Adresa: Praha 5, Jinonická 36, PSČ 15000
od 29. 10. 1997 do 21. 02. 2003


Název/Jméno: TILCER TOMÁŠ

IČO: 65131436

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1997 do 28. 12. 1999

Adresa: Loštice, K Pešti 252, okres Šumperk, PSČ 78993
od 29. 10. 1997 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: Stuart Nigel D'Argues Roberts

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 10. 1997 do 09. 02. 1998

Adresa: Praha 4, Kloboučnická 7, PSČ 14000
od 29. 10. 1997 do 09. 02. 1998


Název/Jméno: ŠTEFURÁK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1996 do 28. 12. 1999

Adresa: Zábřeh, Severovýchod 33, okres Šumperk, PSČ 78901
od 22. 04. 1996 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: PAVLŮ JOSEF

IČO: 66762821

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1996 do 28. 12. 1999

Adresa: Zábřeh, Severovýchod 11, okres Šumperk, PSČ 78901
od 22. 04. 1996 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: Ribolla Luigi

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 do 29. 09. 1998

Adresa: Via Caselle,46, Villa Di Serio, Italská republika
od 14. 03. 1996 do 29. 09. 1998


Název/Jméno: Gian Pietro Borasio

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 do 25. 08. 1999

Adresa: Milano, Via Moscova 47/A, PSČ 201 21, Italská republika
od 14. 03. 1996 do 25. 08. 1999


Název/Jméno: David P. Kennedy

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997

Adresa: Flat No 3, 72 Queens Gate South Kensington AW75JT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997


Název/Jméno: VACHUTKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1996 do 28. 12. 1999

Adresa: Zábřeh, Lukavice 28, okres Šumperk, PSČ 78901
od 14. 03. 1996 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: RATAJSKÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996

Adresa: Olomouc, Hraniční 13
od 06. 10. 1993 do 29. 10. 1997


Název/Jméno: STÝBLO PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 do 14. 07. 2000

Adresa: Zeleneč, Revoluční 340, okres Praha-východ, PSČ 25091
od 14. 03. 1996 do 14. 07. 2000


Název/Jméno: PEŠEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představ. - gen.řed.
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 11. 12. 1991 do 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 1991 do 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - zástupce generálního ředitele
od 21. 05. 1991 do 11. 12. 1991

Adresa: Hradec Králové, Albertova 713, PSČ 50002
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997
Hradec Králové, Budovatelská 825
od 11. 12. 1991 do 14. 03. 1996
Hradec Králové 6, Pod zámečkem 1055
od 21. 05. 1991 do 11. 12. 1991


Název/Jméno: NEORAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 29. 10. 1997

Adresa: Zábřeh, Severovýchod 23, okres Šumperk, PSČ 78901
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997
Zábřeh na Moravě, Severovýchod 23
od 06. 10. 1993 do 29. 10. 1997


Název/Jméno: KOUŘIL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997

Adresa: Zábřeh, Kolšov 141, okres Šumperk, PSČ 78901
od 14. 03. 1996 do 29. 10. 1997


Název/Jméno: PÁCAL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 1994 do 14. 03. 1996

Adresa: Hradec Králové, Písečná 785
od 06. 06. 1994 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: BARTOŇOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996

Adresa: Hradec Králové, R.Jesenská 434
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: DEYSSIGOVÁ ZDENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996

Adresa: Hradec Králové, Selicharova 1310
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: LUKÁŠ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1993 do 06. 06. 1994
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 21. 05. 1991 do 11. 12. 1991
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 1991 do 21. 05. 1991

Adresa: Hradec Králové, Pod zámečkem 6
od 06. 10. 1993 do 06. 06. 1994
Hradec Králové 6, Pod zámečkem 1051
od 26. 03. 1991 do 11. 12. 1991


Název/Jméno: KOCOUREK MARTIN

IČO: 60441623

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996

Adresa: Praha 6, M.Kopeckého 43
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: PLÁNIČKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996

Adresa: Hradec Králové, Plácky 244
od 06. 10. 1993 do 14. 03. 1996


Název/Jméno: HUBENÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 12. 1991 do 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1991 do 11. 12. 1991

Adresa: Hradec Králové 6, Jana Masaryka 1320
od 26. 03. 1991 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: HERDA VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zástupce generálního ředitele
od 21. 05. 1991 do 11. 12. 1991
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 1991 do 21. 05. 1991

Adresa: Hradec Králové, Hradební 586
od 26. 03. 1991 do 11. 12. 1991


Název/Jméno: ŽATEČKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 1991 do 06. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1991 do 21. 05. 1991

Adresa: Havlíčkův Brod, V rámech 265
od 26. 03. 1991 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: SMORÁDEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1991 do 15. 10. 1993

Adresa: Praha 3, Slezská 120
od 26. 03. 1991 do 15. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 6. 1997

Odpovědní zástupci: MVDr. Vladimír Doubrava

Zánik oprávnění:13. 3. 2000


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 6. 1997

Odpovědní zástupci: MVDr. Vladimír Doubrava

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Zánik oprávnění:13. 3. 2000


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Krása

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Krtička

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Mlékárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:13. 3. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr ZEZULA

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:5. 3. 1997


Investorská a dodavatelská inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:5. 3. 1997


Výroba obalového materiálu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:5. 3. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Zprostředkovatelská činnost
od 11. 06. 1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 09. 1992
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 30. 09. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ15061558

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
830131" LeGal, spol. s r.o. "62240374Lom, Litvínovská 342
2296350" REHM spol. s r.o. Sweißtechnik " v likvidaci46352945Příbram II, Dlouhá 159, PSČ 26201
1163877" TEXIT s.r.o." v likvidaci25179918České Budějovice, Žižkova 314/22, PSČ 37084
2574993"Bytové družstvo Střekovská" v likvidaci25723600Praha 8, Střekovská 1342, PSČ 18200
3243573"PB - PRISTO spol. s r.o." v likvidaci49905732Šumavská 3104/19, 400 11 Ústí nad Labem 11
11396203 D - AUTO s.r.o.27508749Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 53002
1203468A L A, a.s. Řepníky47468513č.p. 126, 538 65 Řepníky
1244696AB a.s. v likvidaci64949613Slévačská 905/32, 198 00 Praha
1173972AB STEP,spol. s r.o.43874363Krolmusova 521/4, Řepy, 163 00 Praha 6
2394872ABC - Elektro spol. s.r.o.28242483Praha 9, Drahobejlova 32/1501, PSČ 19000
945316ABC REAL a. s.64948927Praha 7, Jankovcova 6
924473ACI,spol. s r.o.45790442Klínec 81, 252 10 Zahořany
3293613AD FIN, a.s.25255975Jungmannova 319, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
281433ADRASION s.r.o.27438562Praha - Staré Město, Smetanovo nábřeží 327/14, PSČ 11000
993710ADVANTAGE TRANSPORT SYSTEMS s.r.o.25699628Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
2543000AETERNA s.r.o.- v likvidaci46976809Příční 528, 683 52 Křenovice
1804675AFK Sokol Semice, s.r.o. v likvidaci62959611Semice čp.204, okres Nymburk
3235986AGD Senice a.s.47048191Senice, Hlavní 1, okres Nymburk, PSČ 29001
1539854AGENTOM ALFA s.r.o.64581110Praha 1, V Jirchářích 2/195, PSČ 11000
103253Agentura Osmý den, o.p.s.26667649Lužická 727/7, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
2385605Agrární komora České republiky47674768Blanická 383/3, Hodolany, 779 00 Olomouc
3025119Agrární komora okresu Benešov46355014Žižkova 360, 256 01 Benešov
3209938AGREST, s.r.o.63469464Růženy Jesenské 434/3, Malšovice, 500 09 Hradec Králové
415506AGRO - Práče, a.s. - v likvidaci60732822Práče 197, PSČ 67161
2072588AGRO JENIŠOVICE a.s.25926845č.p. 16, 538 54 Lozice

Související osoby

#NázevICOAdresa
28921ABRAHAM JAN68043201712, 76363 Halenkovice
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
61309ADAM ZDENĚK67993494Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), K lučinám, 8/2488
420468ADAMCOVÁ HANA65868552Marie Majerové 1692/1, 70800 Ostrava
143183ADAMCOVÁ MARIE65524837143, 74245 Fulnek
142770ADAMCOVÁ ZDEŇKA66516498Leskauerova 2856/10, 62800 Brno
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
289311ADAMEC KAREL73081655K Myslivně 332, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
26584ADAMEC MICHAL70079366Sulanského 698/10, 14900 Praha
29845ADAMEC PAVEL61272469Ciolkovského 856/4, 16100 Praha
86394ADAMEC RADIM73773174Sokolovská 967/187, 19000 Praha
161244ADAMEC ZDENĚK15238890Husova 9/10, 68201 Vyškov
10666ADÁMEK JAN64041263248, 46331 Bílý Kostel nad Nisou
350032ADÁMEK ONDŘEJ74266250Medinská 532, 19014 Praha
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
123676ALBRECHT KAREL14572214Větrná 1811/22, 79201 Bruntál
350848ALBRECHT PAVEL63541670Baarova 2449/32, 30100 Plzeň
276525ALBRECHTOVÁ VĚRA13119435Křížkovského 1430/14, 13000 Praha
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
1300075AMBROŽ BOHUMIL75735334242, 59266 Vír
7972ANDRÉ VÁCLAV65641477Javorová 3037, 41501 Teplice
207713ANDREJSEK JIŘÍ16466543K Vystrkovu 1551/7, 14300 Praha
96390ANDRLE JOSEF64103307Žerotínova 191, 78961 Bludov
98672ANDRÝSEK LUKÁŠ60694602Šárka 3327/32, 79601 Prostějov

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Fyzická osoba: Vladimír GDOVÍN4060706228. pluku 464/39, 10000 Praha
Firma: NATLAND Group, SE2936992Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Fyzická osoba: Jitka Hudečková721042V Úhlu 205/3, 32100 Plzeň
Fyzická osoba: Jan Kryštof70414076Bohuslava Martinů 732/74, 60200 Brno
Fyzická osoba: Anna Mikulová252205564, 73939 Lučina
Fyzická osoba: MUDr. Jana Prokšíková72070625Foerstrova 1656/3, 50002 Hradec Králové
Fyzická osoba: Bc. Miloš Maděránek75835592Vondrákova 623/4, 63500 Brno
Firma: První severočeský investiční fond, a.s.43222111Teplice, Masarykova 364/2
Fyzická osoba: Pavel Jelínek6221349173, 46373 Černousy
Fyzická osoba: Zdeněk Srb43102603Zlonín, 25064, , ,
Firma: SOGNA s.r.o.5248833V přístavu 1586/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1074, Laurinova, Mladá Boleslav27097684Mladá Boleslav, Laurinova 1074
Firma: FORIT GROUP SERVICES s.r.o.28597184U pekárny 687/18, Holice, 779 00 Olomouc
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Firma: Výlety bez bariér, o.s.285553509. května 99, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Firma: Snircle s.r.o.5742781Koudelov 43, 286 01 Vrdy
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
292466"PROGRESS TRADING, spol. s r.o.", v likvidaci25832492Praha, 10800, Malešice (Praha 10), Počernická, 272/96
29352812M GROUP s.r.o. v likvidaci27597687Počernická 272/96, 10800 Praha
7798313D DANĚ, spol. s r.o.29046017Počernická 168/1a, 10800 Praha
1537404A + A PUBLISHING s.r.o.27563219Počernická 272/96, 10800 Praha
166005A-TEAM SECURITY SERVICE, spol. s r.o. "v likvidaci"25654233Počernická 272/96, 10800 Praha
3296612A.K.Stavo, s.r.o. v likvidaci27887944Počernická 272/96, 10800 Praha
3430735ABERG, s.r.o.26327414Počernická 168/1a, 10800 Praha
3390836ADVAMED s.r.o.1696114Počernická 272/96, 10800 Praha
267045AKUPROGRESS s.r.o.61536008Počernická 168/1a, 10800 Praha
2321530ALAHASTA, s.r.o.3795730Počernická 272/96, 10800 Praha
2096653ALITRADE s.r.o. "v likvidaci"25777921Praha, 10800, Malešice (Praha 10), Počernická, 272/96
1930557ALTAVIA Česká s.r.o.27061248Počernická 272/96, 10800 Praha
2782150AMIRO, s.r.o.60464666Počernická 272/96, 10800 Praha
2459036ANEMAL, s.r.o.27656322Počernická 272/96, 10800 Praha
1068277ANITAS, s.r.o.25755668Počernická 168/1a, 10800 Praha
1452797ATRIUM Real Estate s.r.o.27209318Počernická 168/1a, 10800 Praha
421644Agentura BSS, s.r.o.25744313Počernická 272/96, 10800 Praha
3285414Aglas furniture spol s .ro.28471628Počernická 272/96, 10800 Praha
2222010Apartmány Jestřáb s.r.o.3640213Počernická 272/96, 10800 Praha
1124343Archway s.r.o.24166031Počernická 168/1a, 10800 Praha
471268Asistenční služba Praha, s.r.o. v likvidaci27151808Počernická 168/1a, 10800 Praha
2517714Asociace realitních makléřů České republiky - občanské sdružení22669256Počernická 272/96, 10800 Praha
1968643BAMAŠI s.r.o.24831255Počernická 168/1a, 10800 Praha
3009305BECKER motory s.r.o.26446057Počernická 272/96, 10800 Praha
248776BELGOPRINT SERVICE s.r.o., v likvidaci48539252Praha, 10000, , Počernická, 96

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3412799Zdeněk Patera - PATRIMO16098331Počernická 633/93, 10800 Praha
1617054ANTONÍN Robert45725926Dřevčická 635/19, 10800 Praha
1203028Alföldi Květoslava86597141Praha, 10800, Malešice (Praha 10), Počernická, 632/91
3122585Astalošová Monika66549353Počernická 633/93, 10800 Praha
2207481Bernardová Tereza744468Dřevčická 635/19, 10800 Praha
580718Botka Václav74662325Dřevčická 635/19, 10800 Praha
1081818Brožková Věra10134409Dřevčická 635/19, 10800 Praha
103862Fiordisaggio Lada70549451Dřevčická 635/19, 10800 Praha
417683Fitz Petr62407511Dřevčická 635/19, 10800 Praha
263894Gavrylyuk Ivan27918742Počernická 168/1a, 10800 Praha
3134792Geisler David73867578Počernická 632/91, 10800 Praha
288819HOLIŠÍKOVÁ Tereza72062878Praha, 10800, Malešice (Praha 10), Dřevčická, 19/635
2228560HRUBANT Miloslav64769453Počernická 633/93, 10800 Praha
2004043Hanuš Jiří71311106Počernická 632/91, 10800 Praha
776614Hrubantová Monika3794202Počernická 633/93, 10800 Praha
2075117Hrubantová Bohumila4232241Počernická 633/93, 10800 Praha
205391Hrytsan Tetyana4595149Počernická 168/1a, 10800 Praha
843147Jůnová Andrea87853221Počernická 168/1a, 10800 Praha
2524910KRČMA Jakub74835262Dřevčická 635/19, 10800 Praha
2724962Kišiday Peter3697631Počernická 168/1a, 10800 Praha
606956Korchynskyy Oleh88095096Počernická 168/1a, 10800 Praha
2971993PTÁČNÍK Zdeněk10166092Počernická 632/91, 10800 Praha
1665477Parvová Lucie87362287Počernická 632/91, 10800 Praha
2927979Paterová Marcela48063355Počernická 633/93, 10800 Praha
1738545Paterová Zuzana2151260Počernická 633/93, 10800 Praha