HAMPR a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem HAMPR a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2815. Jeho identifikační číslo je 61859362

 
 

Výpis z obchodního rejstříku HAMPR a.s.

Datum zápisu: 3. 11. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2815

Identifikační číslo:61859362

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: enus5bw

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 12. 2014

  1. Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitáluobchodní společnosti HAMPR a.s. se sídlem Praha 6,Vlastina 888, IČO: 618 59 362, o částku 2.000.000,- Kč(slovy: dva miliony korun českých), z dosavadní výšezákladního kapitálu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionkorun českých) na novou výši základního kapitálu3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), a toupsáním nových akcií peněžitými vklady, přičemž senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu.Důvodem zvýšení základního kapitálu je finančnístabilizace společnosti posílením vlastních zdrojů.2. Jediný akcionář dále rozhoduje s ohledem na důvodzvyšování základního kapitálu, že akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva, se neupisují, t.j.nebudou upsány ani na základě dohody dle § 205 obch.zák.,ani nabídnuty předem určenému zájemci nebo k upsánína základě veřejné nabídky.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií na majitele, kterébudou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány,o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíckorun českých). Stávající akcie, jejich druh, forma, podobaa počet zůstanou nezměněny.4. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná právajako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akciíbude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 100.000,- Kč(slovy: sto tisíc korun českých) za jednu akcii.5. Jediný akcionář Společnosti může využít svého přednostníhopráva na upsání akcií v souladu s ustanovením § 204a) obch.zák.s tím, že toto přednostní právo může vykonat v Sídle společnostina adrese Praha 6, Vlastina 888, a to ve lhůtě 60-ti (slovy:šedesáti) dnů.6. Představenstvo je povinno nejpozději do 10-ti pracovních dnůode dne rozhodnutí jediného akcionáře oznámit jedinému akcionářizpůsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromadypočátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva na upsáníakcií, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydlištěnebo formou osobního doručení proti písemnému potvrzenío převzetí zásilky. S využitím přednostního práva lze upsatcelkem 20 (slovy: dvacet) kusů kmenovaných akcií znějícíchna majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíckorun českých) jedné akcie, které budou vydány v listinné podoběa nebudou kótovány s tím, že emisní kurs akcií upisovanýchs využitím přednostního práva bude roven jejich jmenovitéhodnotě, tzn. 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)za jednu akcii.7. Jediný akcionář může uzavřít Smlouvu o upsání akcií,jejíž návrh je představenstvo Společnosti povinno doručitjedinému akcionáři do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne právní mociusnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku,v rozsahu svého přednostního práva, v sídle obchodní společnostiHAMPR a.s. na adrese Praha 6, Vlastina 888, v pracovní dny,v době od 9:00 hod. do 15:00 hod., ve lhůtě 30-ti (slovy:třiceti) dnů ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií.V návrhu smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno uvéstspecifikaci bankovního účtu, na nějž budou prostředky ke zvýšenízákladního kapitálu splaceny. Pokud připadne poslední den lhůtyna den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještěnásledující pracovní den. Představenstvo společnosti je povinnooznámit jedinému akcionáři doporučeným dopisem zaslaným na adresujeho sídla nebo formou osobního doručení proti písemnémupotvrzení o převzetí zásilky den nabytí právní moci usnesenísoudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.8. Jediný akcionář dále stanoví, že emisní kurs upsaných akciímusí být ze 100% splacen před zápisem zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku. Jediný akcionář stanoví lhůtupro splacení 100% emisního kursu akcií do 14-ti (slovy: čtrnácti)dnů ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií.
od 26. 04. 2012 do 30. 12. 2014

  Všechny akcie společnosti byly upsány ,základní jmění společnostibylo splaceno v plné výši před zápisem v obchodním rejstříkuv hodnotě l 000 000,-Kč.
od 03. 11. 1994 do 26. 04. 2012

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 03. 11. 1994 do 03. 11. 1994

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MARTYNEK MARIAN

IČO: 61583278

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 05. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2011 do 05. 08. 2016

Adresa: č.p. 1038, 739 98 Mosty u Jablunkova
od 05. 08. 2016
Mosty u Jablunkova 1038, PSČ 73998
od 19. 07. 2011 do 05. 08. 2016


Název/Jméno: ZOUBEK PETR

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 05. 08. 2016

Adresa: č.p. 1101, 739 94 Vendryně
od 05. 08. 2016


Název/Jméno: HLADONIK ROMAN

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 05. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2011 do 05. 08. 2016

Adresa: Beskydská 794, Lyžbice, 739 61 Třinec
od 12. 06. 2015
Třinec, Beskydská 794, PSČ 73961
od 19. 07. 2011 do 12. 06. 2015


Název/Jméno: NÁLEPOVÁ KARIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 2012 do 05. 08. 2016

Adresa: Třinec, Beskydská 794, PSČ 73961
od 20. 01. 2012 do 05. 08. 2016


Název/Jméno: KAJFOSZ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2011 do 05. 08. 2016

Adresa: Bystřice 845, okres Frýdek-Místek, PSČ 73995
od 19. 07. 2011 do 05. 08. 2016


Název/Jméno: MARTYNKOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2011 do 05. 08. 2016

Adresa: Mosty u Jablunkova 1038, PSČ 73998
od 19. 07. 2011 do 05. 08. 2016


Název/Jméno: KONEČNÝ PETR

IČO: 16345665

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2011 do 20. 01. 2012

Adresa: Třinec, Jablunkovská 414, PSČ 73961
od 19. 07. 2011 do 20. 01. 2012


Název/Jméno: HLADONIKOVÁ IVETA

IČO: 47652055

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2011 do 05. 08. 2016

Adresa: Třinec, Tyršova 497, PSČ 73961
od 19. 07. 2011 do 05. 08. 2016


Název/Jméno: SCHMID PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 12. 1999 do 19. 07. 2011

Adresa: Frýdek-Místek, Novodvorská 3050
od 17. 12. 1999 do 19. 07. 2011


Název/Jméno: SUŠOVSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 1999 do 11. 09. 2004

Adresa: Ostrava, Plzeňská 17, okres Ostrava-město
od 17. 12. 1999 do 11. 09. 2004


Název/Jméno: SMOLINSKÝ RASTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 12. 1999 do 19. 07. 2011

Adresa: Frýdek-Místek, Pekařská 32
od 17. 12. 1999 do 19. 07. 2011


Název/Jméno: FREITH IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 1999 do 11. 09. 2004

Adresa: Frýdek-Místek, J. Katky 3131
od 17. 12. 1999 do 11. 09. 2004


Název/Jméno: JEKLOVÁ MICHAELA

IČO: 14568896

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 1999 do 11. 09. 2004

Adresa: Praha 4, Perlitová 1082/5
od 17. 12. 1999 do 11. 09. 2004


Název/Jméno: RÁJECKÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 1999 do 11. 09. 2004

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 14
od 17. 12. 1999 do 11. 09. 2004


Název/Jméno: STRNADOVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999

Adresa: Třeboň, Žižkovo nám. 44
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999


Název/Jméno: NUTZ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999

Adresa: Praha 4, Na dolinách 47
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999


Název/Jméno: Ladislav Alan Ondra

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999

Adresa: Praha 10, Irkutská 29
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999


Název/Jméno: CHVOSTA LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999

Adresa: Praha 2, Slezská 1
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999


Název/Jméno: STEWART JOHN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999

Adresa: Portland ,OR 97258,USA, 1SW Columbia
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK RADOMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999

Adresa: Praha 4, Perlitová 1082/5
od 03. 11. 1994 do 17. 12. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 8. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Mikuláš Gildain


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 8. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Mikuláš Gildain


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 8. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Roman Hladonik


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 11. 1994

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 05. 08. 2011
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 05. 08. 2011
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 05. 08. 2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 05. 08. 2011
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 05. 08. 2011 do 31. 12. 2014
Projektování pozemkových úprav
od 05. 08. 2011
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 05. 08. 2011
Projektování elektrických zařízení
od 05. 08. 2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 05. 08. 2011
Ubytovací služby
od 05. 08. 2011
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 05. 08. 2011
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 05. 08. 2011
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 05. 08. 2011
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 05. 08. 2011
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 05. 08. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 05. 08. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 05. 08. 2011
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 05. 08. 2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 05. 08. 2011
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 05. 08. 2011
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 05. 08. 2011 do 30. 04. 2013
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 05. 08. 2011 do 30. 06. 2012
Činnost odborného lesního hospodáře
od 05. 08. 2011 do 30. 06. 2012
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 05. 08. 2011
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 05. 08. 2011
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 05. 08. 2011
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 05. 08. 2011
Poskytování technických služeb
od 05. 08. 2011
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 05. 08. 2011
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 05. 08. 2011
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 05. 08. 2011
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 05. 08. 2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 05. 08. 2011
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 05. 08. 2011
Fotografické služby
od 05. 08. 2011
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 05. 08. 2011
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 05. 08. 2011
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 05. 08. 2011
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 05. 08. 2011
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 05. 08. 2011
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 05. 08. 2011
Výroba hnojiv
od 05. 08. 2011
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 05. 08. 2011
Výroba a zpracování skla
od 05. 08. 2011
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 05. 08. 2011
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 05. 08. 2011
Broušení technického a šperkového kamene
od 05. 08. 2011
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 05. 08. 2011
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 05. 08. 2011
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 05. 08. 2011
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 05. 08. 2011
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 05. 08. 2011
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 05. 08. 2011
Pěstitelské pálení
od 05. 08. 2011
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 05. 08. 2011
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 05. 08. 2011
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 05. 08. 2011
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 05. 08. 2011
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 05. 08. 2011
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 05. 08. 2011
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 05. 08. 2011
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 05. 08. 2011
Výroba zdravotnických prostředků
od 05. 08. 2011
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 05. 08. 2011
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 05. 08. 2011
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 05. 08. 2011
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 05. 08. 2011
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 05. 08. 2011
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 05. 08. 2011
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 05. 08. 2011
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 05. 08. 2011
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 05. 08. 2011
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 05. 08. 2011
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 05. 08. 2011
Výroba strojů a zařízení
od 05. 08. 2011
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 05. 08. 2011
Stavba a výroba plavidel
od 05. 08. 2011
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 05. 08. 2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)
od 03. 11. 1994 do 05. 08. 2011

Odpovědní zástupci: JUDr. Michaela Strnadová


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 11. 1994

Odpovědní zástupci: JUDr. Michaela Strnadová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61859362

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 8. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
3633800"Ožana inženýring", spol. s r.o."v likvidaci"577766Ostrava, A. Bejdové 1795
10791233D Promo, s.r.o.27802191Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava
1792457ACJ s.r.o.25872745č.p. 234, 739 92 Návsí
2215880AFP - CZ, spol. s r.o.25370537Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
2673126AGRONOM, s.r.o.63672901Praha 4 - Hodkovičky, Nad údolím 22, PSČ 14000

Související osoby

#NázevICOAdresa
499615ŻYCZKOWSKI ADAMKonstancin - Jeziorna, Kościuszki 7, Polská republika
232458ŠPAČEK ADOLF18359141Vlasatice 7
620888ZABKOVÁ ADRIANAOpavská 1010/7, Poruba, 708 00 Ostrava
525243LIŠKA ALANKrnov - Pod Bezručovým vrchem, Maxima Gorkého 605/70
941064NIKOLIĆ ALEKSANDARKopřivnice, Alšova 1143, PSČ 74221

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí