Hartman K 1, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Hartman K 1, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14946. Její identifikační číslo je 28509919

Výpis z obchodního rejstříku Hartman K 1, a.s.

Datum zápisu: 28. 1. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14946

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 2x9edcr Právnické osoby - identifikátor: 2x9edcr

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 14. 04. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 14. 04. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 14. 04. 2014

  Mimořádná valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Hartman K 1, a.s. z původní výše základního kapitálu 17,120.000,-- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých) o pevnou částku 10,850,250,-- Kč (slovy: deset miliónů osm set padesát tisíc dvě stě padesát korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu společnosti 6,269,750,-- Kč (slovy: šest miliónů dvě stě šedesát devět tisíc sedm set padesát korun českých).Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je převod vlastnického práva k části nemovitého majetku ze základního kapitálu společnosti na nového majitele.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno:- úplatným vzetím třiceti devíti (39) kusů akcií na jméno v listinné podobě emise 01-2, č. 01-2-042 až č. 01-2-080 o jmenovité hodnotě 212.750,-- Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc sedm set padesát korun českých) každé akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionáři na úplatné vzetí akcií z oběhu,- bezplatným vzetím dvanácti (12) kusů akcií na jméno v listinné podobě emise 01-2, č. 01-2-030 až č. 01-2-041 o jmenovité hodnotě 212.750,-- Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc sedm set padesát korun českých) každé akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionáři o bezplatném vzetí akcií z oběhu.Pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 183a odst. 1 věta první a druhá, odst. 2 až 4 a odst. 7 obchodního zákoníku.Společnost nemá žádné vlastní akcie, které by mohly být použity ke snížení základního kapitálu.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři, jehož akcie budou úplatně vzaty z oběhu v souladu s tímto usnesením, tj. bude vyplacena akcionáři jako úplata za převod akcií akcionáře, a sníží se o ní majetek společnosti.Výše úplaty (kupní ceny) za úplatné vzetí akcií z oběhu odpovídá jmenovité hodnotě akcií, které budou brány z oběhu, tedy částce 212.750,-- Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc sedm set padesát korun českých) za každou akcii, a tato úplata je splatná do tří (3) měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, převodem na účet akcionáře, který společnosti sdělí.Částka snížení základního kapitálu odpovídá součtu jmenovitých hodnot kmenových akcií společnosti, které musí být vzaty z oběhu a činí 10,850,250,-- Kč (slovy: deset milionů osm set padesát tisíc dvě stě padesát korun českých). Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle tohoto usnesení nedosáhne stanovené částky 10,850,250,-- Kč (slovy: deset milionů osm set padesát tisíc dvě stě padesát korun českých), o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje.Akcionář je povinen předložit listinné akcie, které budou brány z oběhu na základě akceptace veřejného návrhu, do pěti (5) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku, tedy vyzve akcionáře, který je v prodlení, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložil akcie v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné a toto rozhodnutí současně zveřejní.Představenstvo společnosti je povinno písemně do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky.Představenstvo zveřejní rozhodnutí o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát po sobě s alespoň třiceti denním odstupem tak, aby věřitelé společnosti do devadesáti (90) dnů od obdržení oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do devadesáti (90) od druhého zveřejnění mohli požadovat zajištění svých pohledávek dostatečným způsobem; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností.
od 14. 11. 2012 od 11. 04. 2013

Akcie

Počet: 29 ks v hodnotě: 212750 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 04. 2013

Počet: 29 ks v hodnotě: 212750 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 04. 2013

Počet: 2 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 01. 2009

Počet: 2 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 01. 2009

Počet: 80 ks v hodnotě: 212750 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 28. 01. 2009 od 11. 04. 2013

Počet: 80 ks v hodnotě: 212750 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 28. 01. 2009 od 11. 04. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: STOJANOV JORDAN

Datum narození:24. 11. 1955

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 10. 2016


Název/Jméno: STOJANOV JORDAN

Datum narození:24. 11. 1955

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 10. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STOJANOV JORDAN

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 12. 10. 2016
Statutární ředitel - statutární ředitel
od 14. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: STOJANOV JORDAN

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 12. 10. 2016
Statutární ředitel - statutární ředitel
od 14. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: HANDLÍŘ PETR

IČO: 62466801

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 14. 04. 2014 od 12. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: HANDLÍŘ PETR

IČO: 62466801

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 14. 04. 2014 od 12. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: STOJANOVOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: STOJANOVOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: METLIČKA OTAKAR

IČO: 16120043

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: METLIČKA OTAKAR

IČO: 16120043

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: BARTŮŠEK MARTIN

IČO: 18221084

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: BARTŮŠEK MARTIN

IČO: 18221084

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: VICHTA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Název/Jméno: VICHTA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2009 od 14. 04. 2014


Související firmy

#NázevICOAdresa
792800ACTIVITY, M-R-R GROUP a.s.63079925Jana Zajíce 563/20, 17000 Praha
1595065ANIMEX, spol. s r. o. - v likvidaci13690795Hodonín, Koupelní 1, PSČ 695 01
2894010BANOSTAV - SB, s.r.o.6435622188, 36225 Božičany
1557665Barrandov Studio a.s.64948731Praha, 15200, Hlubočepy, Kříženeckého nám., 5/322
3233899Bytové družstvo Varšavská 33, v likvidaci61463531Varšavská 747/33, 12000 Praha
1213286CIE Ždánice, s.r.o.27678130Nádražní 418, 69632 Ždánice
220055ClubHouse Phase II, a.s.28410173Oddechová 399, 15531 Praha
1154116ClubHouse, a.s.27887847Klimentská 1216/46, 11000 Praha
1045514Creative Communications, s.r.o.45278172Prokopská 296/8, 11800 Praha
1065461CREATIVE DIRECTION, a.s.61057673Praha 5 - Lipence, Oddechová 399, PSČ 155 31
3235528Czech Labour Agency, a.s.25063847Praha, 11800, , THUNOVSKÁ, 12
2313467Družstvo audio a video služeb DAVIS62409344Jaselská 722, 28002 Kolín
1209893EKOGYMNÁZIUM BRNO64328660Labská 269/27, 62500 Brno
1739022ELAN VITAL, s.r.o. v likvidaci60754044Snovídky, 68333, Snovídky, , 19
3027099EMTC - Czech a.s.27096661Pod Krejcárkem 975/2, 13000 Praha
1303215EUROINVEST building, a.s.63079968Jana Zajíce 563/20, 17000 Praha
1425510GLOBE 21 a.s.25632485Dolní Břežany - Hodkovice 2, PSČ 252 41
3263520Golf Konopiště a.s.2561624227, 25601 Bystřice
1035421GRUNT Praha s.r.o.26125021Petržílova 3302/15, 14300 Praha
247674Institut animace a.s.60193972Jindřicha Plachty 3163/28, 15000 Praha
3207038INTERMEDIA RESORT ZBRASLAV, spol. s r.o.40613291K Radotínu 15, 15600 Praha
336409JOLLY JOKER CZ, spol. s r.o. - v likvidaci63480905Šumná 3711/5, 69501 Hodonín
2736173JORDAN DANA spol. s r.o.62414631Oddechová 399, 15531 Praha
1962305KLUB - 449 s.r.o.62416782Na Pankráci 449/11, 14000 Praha
384326KMJ Development, a.s.63079887Jana Zajíce 563/20, 17000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
431BÁRTA TOMÁŠ73584754Žižkova 312, 50801 Hořice
909078BARTOŠKA PAVEL13820281Janského 2192/73, 15500 Praha
228523BARTŮŠEK MARTIN1822108488, 36225 Božičany
187986BAYER JAROMÍR42246105Sukova třída 1735, 53002 Pardubice
51172BENEŠ DUŠAN14947323Vrútecká 2767/7, 14100 Praha
15284BENEŠ ROMAN65435435Leopoldova 2045/20, 14900 Praha
53642BERAN STANISLAV41701721Rytířská 399/24, 11000 Praha
91859BERAN TOMÁŠ41565665Ukrajinská 542/13, 62500 Brno
173566BERÁNEK TOMÁŠ7378485122, 59444 Radostín nad Oslavou
37010BLAHA VLADIMÍR73315559115, 43922 Chožov
178077BÖHM JAN47517263Svatojánská 270, 26711 Vráž
1106812BORÝSEK RADOSLAV47095164Františka Křížka 745/28, 17000 Praha
662710BOUŠKA MARTIN74323890Svépomoc 658, 39102 Sezimovo Ústí
449446BRABEC MICHAL67392512Hrubého 1200/12, 18200 Praha
605627BRAMBŮREK TOMÁŠ47593881Jaroslava Švehly 1435, 15600 Praha
1043135BRANIŠOVÁ HELENA1858467Edvarda Beneše 58, 26101 Příbram
188747BROŽÍČEK JIŘÍ1333682Matjuchinova 712, 15600 Praha
304582BRŮČEK FRANTIŠEK74156683prof. Karla Pobudy 123, 26101 Příbram
1015487BRYNYCH PETR15341003Cechovní 219, 25073 Jenštejn
110417BURIÁNEK JIŘÍ40433404Rudolfa Těsnohlídka 251/2, 79604 Prostějov
285779COUFAL MIROSLAV74163469Wolkerova 519, 47301 Nový Bor
22855ČERMÁK MARTIN71676848Měchenická 2554/4, 14100 Praha
2128ČERNÝ JIŘÍ70519030Brigádnická 17, 37006 České Budějovice
214105ČÍŽ ALOIS45298301Vacovská 307/8, 14200 Praha
19626DOLEŽAL JOSEF67161243Jaromíra Malého 2058/100, 39701 Písek

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí