Hexion a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Hexion a.s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 41. Její identifikační číslo je 11771

Výpis z obchodního rejstříku Hexion a.s.

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 41

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ajaeee4

Předmět podnikání: Realitní činnost
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních...
Testování, měření a analýzy
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)
Hostinská činnost
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Velkoobchod
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Ubytovací služby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu...
výroba a prodej chemických výrobků s výjimkou zvlášť nebezpečných...
činnost organizačních a ekonomických poradců
poskytování software
automatizované zpracování dat
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Sídlo: Tovární 2093, 35601 Sokolov

Adresy: Tovární 2093, 356 01 Sokolov
od 24. 07. 2016
Sokolov, Tovární 2093, PSČ 35601
od 09. 12. 2010 od 24. 07. 2016
Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 35601
od 21. 12. 2005 od 09. 12. 2010
Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 35680
od 09. 06. 2001 od 21. 12. 2005
Sokolov, Tovární č. 1
od 29. 12. 1990 od 09. 06. 2001

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 07. 2014

  Společnost Resolution Specialty Materials Rotterdam B.V., jakožto jediný společník společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s., přijala dne 10.7. 2012 při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí:1. Jediný akcionář, společnost Resolution Specialty Materials Rotterdam B.V., při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. z důvodu přizpůsobení výše základního kapitálu skupinové politice a přizůsobení podnikatelským potřebám společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. Základní kapitál společnosti bude snížen o 2.122.139.850,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto dvacet dva milionů jedno sto třicet devět tisíc osm set padesát korun českých), tj. z částky 2.184.504.810,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto osmdesát čtyři milionů pět set čtyři tisíc osm set deset korun českých) na částku 62.364.960,- Kč (slovy: šedesát dva milionů tři sta šedesát čtyři tisíc devět set šedesát korun českých).2. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím kmenových zaknihovaných akcií společnosti znějících na jméno o nominálních hodnotách 69.000,- Kč a 690,- Kč z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. Výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií (kupní smlouvy) byla stanovena takto: (i) výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou zaknihovanou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 69.000,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc korun českých) bude činit 69.000,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc korun českých); (ii) výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou zaknihovanou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 690,- Kč (slovy: šest set devadesát korun českých) bude činit 690,- Kč (slovy: šest set devadesát korun českých).3. Splatnost výše uvedené úplaty (kupní ceny) za akcie společnosti brané z oběhu na základě veřeného návrhu smlouvy bude činit dva měsíce od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Ostatní podmínky vzetí akcií společnosti z oběhu budou uvedeny ve veřejném návrhu smlouvy, který společnost zašle jedinému akcionáři společnosti na adresu jeho sídla.5. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Představenstvo v takovém případě svolá do 60 (slovy: šedesáti) dní ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje.6. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti o celkové výši 2.122.139.850,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto dvacet dva milionů jedno sto třicet devět tisíc osm set padesát korun českých) bude zcela použita na úhradu úplaty (kupní ceny) náležející jedinému akcionáři v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu.
od 06. 08. 2012 od 16. 01. 2015

  Rozhodnutí valné hromady ze dne 30.11.2005 o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.:Valná hromada svým rozhodnutím schvaluje přechod všech účastnických cenných papírů obchodní společnosti RSM CHEMACRYL, a.s., IČ 000 11 771, se sídlem Tovární č.p. 2093, PSČ 356 80 Sokolov, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, kterým je společnost Resolution Speciality Materials Rotterdam B.V., se sídlem Koddeweg 67, 3194DH Hoogvliet Rotterdam, Postbus 606, Nizozemí. Tento akcionář je hlavním akcionářem, což je doloženo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni dnešní řádné valné hromady a výše protiplnění je stanovena v hodnotě Kč 690,- za 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 690,- Kč, kdy tyto akcie jsou zaknihované neveřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností.Dosavadním vlastníkům zaknihovaných cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů, tj. v tomto případě ve Středisku cenných papírů, podle § 183 l a 183 m zák. č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník v platném znění. Bankovní dům Citibank, a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře nejdéle však do 3 měsíců po zápisu tohoto vlastnického práva.
od 03. 07. 2008 od 21. 01. 2009

  Rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 26. 5. 2004 o zvýšení základního kapitálu:"Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 1 249 039 380,- Kč o 935 433 000,- Kč na novou výši 2 184 472 380,- Kč. Upisování nad tuto částku se připouští až o 10 685 340,- Kč do maximální celkové výše 2 195 157 720,- Kč základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu tak lze upsat maximálně celkem 1 371 186 kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Emisní kurz nově upisovaných akcií je 690,- Kč za jednu akcii.Každý akcionář má přednostní právo upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet patnáctý den po přijetí rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v sídle společnosti na adrese Tovární č.p. 2093, 356 80 Sokolov v sekretariátu generálního ředitele v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin.Akcionáři budou v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") představenstvem informováni o jejich přednostním právu, a to zveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem pro svolání valné hromady, tj. zasláním dopisu s oznámením o konání prvního kola úpisu akcií na základě přednostního práva poštou.Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 69 000,- Kč mohou akcionáři s využitím přednostního práva upsat 75,7476789883118 nových kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 690,- Kč mohou akcionáři s využitím přednostního práva upsat 0,757476789883118 nových kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Upisované akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Emisní kurz takto upisovaných akcií je 690,- Kč za jednu akcii. Upisovat lze pouze celé akcie.Ve smyslu § 203 odst. 2 písm. j) se v prvním kole úpisu připouští započtení pohledávek společnosti Eastman Chemical The Hague B.V., se sídlem Fasciantio Boulevard 602 t/m 614, 2909VA, Capelle aan den IJssel, Nizozemské království, v celkové výši 935 433 000,- Kč vyplývající ze smlouvy o započtení pohledávek mezi společností EASTMAN SOKOLOV, a.s. a Eastman Chemical The Hague B.V., které vznikly úhradou závazků EASTMAN SOKOLOV, a.s., z minulých období společností Eastman Chemical The Hague B.V. v rámci podmínek dokončení privatizačního procesu EASTMAN SOKOLOV, a.s. Jedná se o pohledávky, které má společnost Eastman Chemical The Hague B.V. vůči společnosti, proti pohledávce společnosti vůči společnosti Eastman Chemical The Hague B.V. na splacení emisního kurzu akcií, které společnost Eastman Chemical The Hague B.V. upíše v prvním kole úpisu na základě přednostního práva. Započtení se provede uzavřením písemné smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a společností Eastman Chemical The Hague B.V., přičemž tato smlouva musí být uzavřena do 3 pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro úpis akcií v prvním kole úpisu. Pohledávky se započtou v nominální hodnotě.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze přednostní právo vykonat poprvé, tj. 9. červen 2004.Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Akcie budou v druhém kole upisovány v sídle společnosti na adrese Tovární č.p. 2093, 356 80 Sokolov v sekretariátu generálního ředitele v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin ve lhůtě pěti dnů, která začíná běžet čtrnáctý den po uplynutí lhůty k úpisu akcií na základě přednostního práva. Upisovatelé budou informováni o počátku běhu lhůty pro úpis akcií v druhém kole zveřejněním oznámení v Obchodním věstníku. Upisované akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude 690,- Kč za jednu akcii. Upisovat bude možno pouze celé akcie.Emisní kurz akcií upsaných v obou kolech upisování se splácí tak, že 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno do 3 pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro jejich úpis, jinak je upsání akcií neúčinné. Zbytek jmenovité hodnoty akcií je pak upisovatel povinen splatit ve lhůtě 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsané akcie se splácí na zvláštní účet společnosti vedený u CITIBANK a.s., č.ú. 2001809900 nebo uzavřením dohody o započtení v souladu s pravidly stanovenými tímto rozhodnutím.O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti".
od 12. 08. 2004 od 29. 12. 2004

  a) důvod snížení základního kapitálu:společnost vlastní akcie společnosti EASTMAN SOKOLOV, a.s., tzv.vlastní akcie, které nabyla povinným zákonným výkupem porozhodnutí řádné valné hromady společnosti v roce 2000 o zrušeníveřejné obchodovatelnosti akcií a.s. Vzhledem k charakterutěchto akcií se jeví jako neúčelné jejich další drženíspolečností EASTMAN SOKOLOV, a.s. Tyto byly a.s. vykoupeny azbývající částka odpovídající snížení základního kapitálu budezúčtována oproti hospodářským výsledkům a.s.
od 08. 05. 2003 od 24. 09. 2003

  a) důvod snížení základního kapitálu:společnost vlastní akcie společnosti EASTMAN SOKOLOV, a.s., tzv.vlastní akcie, které nabyla povinným zákonným výkupem porozhodnutí řádné valné hromady společnosti v roce 2000 o zrušeníveřejné obchodovatelnosti akcií a.s. Vzhledem k charakterutěchto akcií se jeví jako neúčelné jejich další drženíspolečností EASTMAN SOKOLOV, a.s.
od 22. 08. 2002 od 08. 05. 2003

  b) rozsah snížení základního kapitálu:stávající základní kapitál v hodnotě 1 252 362 420,- Kč sesnižuje o 3 323 040,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu1 249 039 380,- Kč (ruší se 4 816 ks akcií o nominální hodnotě690,- Kč, ISIN CS 0008413969, tj. původní počet 156 718 kstěchto akcií se snižuje na 151 902 ks kmenových akcií na jménove jmenovité hodnotě 690,- Kč, akcie jsou neveřejněobchodovatelné s omezenou převoditelností)
od 22. 08. 2002 od 24. 09. 2003

  Usnesení valné hromady z 24.6.2002 o snížení základníhokapitálu.
od 22. 08. 2002 od 24. 09. 2003

  c) způsob snížení základního kapitálu:zrušení kmenových akcií na jméno, neveřejně obchodovatelných somezenou převoditelností, evidovaných v zaknihované podobě veStředisku cenných papírů, které společnost EASTMAN SOKOLOV, a.s.nabyla jako vlastní akcie povinným výkupem od akcionářů porozhodnutí o zrušení veřejné obchodovatelnosti těchto akcií, okteré rozhodla řádná valná hromada společnosti dne 25.srpna 2000.
od 22. 08. 2002 od 24. 09. 2003

  Základní jmění společnosti se ze stávající výše základního jmění1 815 018 000,- Kč snižuje o částku 562 655 580,- Kč na novouvýši základního jmění 1 252 362 420,- Kč (slovy: Jedna miliardadvěstěpadesátdvamilionytřistašedesátdvatisícečtyřistadvacetkorun českých)
od 11. 01. 2000 od 09. 03. 2000

  c) Způsob snížení základního jmění:poměrným snížením jmenovité hodnoty všech 173 301 ks kmenovýchveřejně obchodovatelných akcií společnosti na jméno s omezenoupřevoditelností, a to:- 156 718 ks akcií s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč/1 ks z tétohodnoty na hodnotu 690,- Kč/1 ks (šestset devadesát korunčeských), ISIN CS 0008413969, ISIN CZ 0009031589- 16 583 ks akcií s jmenovitou hodnotou 100 000,- Kč/1 ks z tétohodnoty na hodnotu 69 000,- Kč/1 ks (šedesát devět tisíc korunčeských), ISIN CS 0009031562, ISIN 770950000388
od 11. 01. 2000 od 09. 03. 2000

  b) Rozsah snížení základního jmění:stávající základní jmění v hodnotě 1 815 018 000,- Kč (jednamiliarda osmset patnáct milionů osmnáct tisíc korun českých) sesnižuje o 562 655 580,- Kč (pětset šedesát dva miliony šestsetpadesát pět tisíc pětset osmdesát korun českých) na novouhodnotu základního jmění 1 252 362 420,- Kč (jedna miliardadvěstě padesát dva miliony třistašedesát dva tisíce čtyřistadvacet korun českých)
od 11. 01. 2000 od 09. 03. 2000

  a) Důvod snížení základního jmění:úhrada ztráty z hospodaření minulých let včetně roku 1998v úhrnné výši 563 828 000,- Kč (slovy pětset šedesát tři milionyosmset dvacet osm tisíc korun českých), která bude vypořádánaz větší části snížením základního jmění společnostio 562 655 580,- Kč (slovy pětset šedesát dva miliony šestsetpadesát pět tisíc osmdesát korun českých)
od 11. 01. 2000 od 09. 03. 2000

Akcie

Počet: 90 384 ks v hodnotě: 690 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 21. 01. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: Synthomer Holdings (CZE), s.r.o.

IČO: 4607082

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 07. 2016


Název/Jméno: Hexion Europe B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 08. 2015 od 24. 07. 2016


Název/Jméno: Resolution Specialty Materials Rotterdam B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 01. 2009 od 28. 08. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STEPHEN GUY BENNETT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2016


Název/Jméno: ATKINSON RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2016


Název/Jméno: SLAVÍK HANUŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 2005
Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 od 01. 11. 2005


Název/Jméno: RONALD ANTHONIUS LIEFFERING

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 06. 2015


Název/Jméno: PHILIP CLIVE MARSH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2015


Název/Jméno: JAMES ANDREW LANGSTON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 07. 2014 od 19. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 2011 od 30. 07. 2014


Název/Jméno: ZACH ALOIS

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 01. 2007 od 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 05. 2005 od 19. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 1999 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: GEORGE FERRY KNIGHT III

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2013 od 24. 07. 2016


Název/Jméno: VOCELKA JIŘÍ

IČO: 71063854

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2013 od 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2007 od 13. 09. 2011


Název/Jméno: ARNOLDUS WILHELMUS MARIA MERTENS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2013 od 24. 07. 2016


Název/Jméno: NÁJEMNÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 01. 2007 od 17. 04. 2013
Dozorčí rada - místopředseda
od 17. 11. 1993 od 06. 01. 1999


Název/Jméno: HOLUB PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 2012 od 05. 06. 2015


Název/Jméno: HARP JULIA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2010


Název/Jméno: JEROEN BERNARDUS TRIESSCHEIJN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2009 od 28. 05. 2012


Název/Jméno: NICOLAS JOSE IVANDIC

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 2009 od 09. 07. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 01. 2009 od 25. 02. 2009


Název/Jméno: ROBERT ANTHONY NOSAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 01. 2009 od 14. 07. 2010


Název/Jméno: JAN DIEDERIK GÜNTHER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 2007 od 21. 01. 2009


Název/Jméno: VERHAAR CORNELIS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2007 od 21. 01. 2009


Název/Jméno: HENDRIK PIETER DE JONG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2007 od 27. 07. 2007


Název/Jméno: Jeffrey Mark Nodland

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 05. 2005 od 19. 01. 2007


Název/Jméno: MÄRZ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 11. 05. 2005 od 19. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 10. 2001 od 11. 05. 2005
Prokura - prokurista
od 16. 09. 1994 od 19. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: Randall Worth Powell

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 08. 2002 od 11. 05. 2005


Název/Jméno: POKORNÝ BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 03. 04. 2002 od 11. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 06. 2001 od 03. 04. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1993 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: SURMA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 10. 2001 od 19. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 01. 1996 od 26. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 09. 01. 1996


Název/Jméno: Lukáč Ľubomír

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 10. 2001 od 19. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1993 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: FRANCOIS THERESIA VLEUGELS

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 09. 06. 2001 od 22. 08. 2002
Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 od 09. 06. 2001


Název/Jméno: A Hans

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 07. 2000 od 09. 06. 2001


Název/Jméno: F Johannes

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 od 11. 05. 2005


Název/Jméno: B Terry

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 26. 07. 2000 od 03. 04. 2002


Název/Jméno: P Dominique

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 07. 2000 od 09. 06. 2001


Název/Jméno: KABILKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 1999 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: ŠTEPEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 10. 1999 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: SUCHÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 27. 10. 1999 od 26. 07. 2000
Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1993 od 27. 10. 1999


Název/Jméno: KEBRDLE MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 01. 1999 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: WAGNER PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 01. 1999 od 27. 10. 1999


Název/Jméno: GRÓF PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 1999 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: NEPEJCHALOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 1999 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: BURIÁN JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 04. 1998 od 06. 01. 1999


Název/Jméno: LITERA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1996 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: LIŠKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1996 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: FOUS MIROSLAV

IČO: 67126154

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1996 od 06. 01. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 11. 1993 od 09. 01. 1996


Název/Jméno: KREJČÍ MIROSLAV

IČO: 76098648

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda, generální ředitel
od 17. 11. 1993 od 19. 01. 2007


Název/Jméno: LISÝ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 17. 11. 1993 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: VENCL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1993 od 27. 10. 1999


Název/Jméno: HABR JAN

IČO: 3996697

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1993 od 09. 01. 1996


Název/Jméno: JUREČKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 17. 11. 1993 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: VELÍMSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1993 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: PETR DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1993 od 01. 04. 1998


Název/Jméno: PŘIBYL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1993 od 09. 01. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 06. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 04. 2004


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2003

Odpovědní zástupci: 689483

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chem

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 04. 2004


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 689485

Zánik oprávnění:30. 04. 2004


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 689483


hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 07. 1995

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 07. 1995

Přerušení: Aktivní od 08. 04. 2010 od 31. 12. 2020
od 01. 12. 2007 od 01. 12. 2009


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 02. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 689485

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 689483

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


výroba a prodej chemických výrobků s výjimkou zvlášť nebezpečných jedů a žíravin, včetně konzultací a aplikací v režimu živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:06. 03. 2001


činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 689485


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00011771

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
549969"Chemopetrol, koncern pro chemický průmysl a zpracování ropy"24211982Praha 8, Trojská 13, PSČ 182 00
426301"Společenství SPORTOVNÍ čp. 2023 SOKOLOV"70969949Sportovní 2023, 35601 Sokolov
415506AGRO - Práče, a.s. - v likvidaci60732822197, 67161 Práče
1323755Agrodružstvo Žimutice6082592844, 37366 Žimutice
41568ALERT s.r.o.49101102Liberec 3, U Nisy 362/6
28851Areál Kbely a.s.25601067Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1282809Báňské projekty Ostrava, a.s.60792841Vítkovická 3108/11, 70200 Ostrava
847609BELTYR,a.s.25529528Zlín, 76202, , budova 46, areál a.s. Svit, tř.,
621519BUMERANG KONTAKT, s.r.o.25822063U Hřbitova 1187/24, 74706 Opava
455035Bytové družstvo Rozkvět14614863Hřbitovní 1001/22, 74101 Nový Jičín
205884Bytové družstvo Veveří 25, družstvo26942666Veveří 467/25, 60200 Brno
15143C-S BAU s.r.o.25667301Praha 5, Radlická 2, PSČ 150 21
1514255C.H.CHEM a.s.25056361Praha 10,, Kodaňská 46, PSČ 100 10
349853Capital Market Consulting, s.r.o.45273049Praha, 10000, , KODAŇSKÁ, 46
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
311910CENTRUM - P spol. s r.o.60071141Špidrova 87, 38501 Vimperk
415132CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o.26382644Volšovská 1214, 34201 Sušice
487834CITY TOUR a. s. v likvidaci15272991Ostružinová 2936/3, 10600 Praha
1250539Creon Holding, a.s.v likvidaci28221877Korunní 859/18, 12000 Praha
1244410CS - XIANGYUN spol. s r.o. v likvidaci41196881Famfulíkova 1144/11, 18200 Praha
1161357CS Racing Service International, akciová společnost v likvidaci542067Dykova 1014/18, 10100 Praha
437528CZ LOKO, a.s.61672131Semanínská 580, 56002 Česká Třebová
32394ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.627417722, 43601 Litvínov
597241České nemovitosti a.s.25059688Praha, 18600, Karlín, Ke Štvanici, 656/3
525455Československá obchodní banka, a. s.1350Radlická 333/150, 15000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí