Hexion a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Hexion a.s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 41. Její identifikační číslo je 11771 a sídlo firmy je Tovární 2093, 356 01 Sokolov.

Výpis z obchodního rejstříku Hexion a.s.

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 41

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ajaeee4

Předmět podnikání: Realitní činnost
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních...
Testování, měření a analýzy
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)
Hostinská činnost
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Velkoobchod
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Ubytovací služby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu...
výroba a prodej chemických výrobků s výjimkou zvlášť nebezpečných...
činnost organizačních a ekonomických poradců
poskytování software
automatizované zpracování dat
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Sídlo: Tovární 2093, 35601 Sokolov

Adresy: Tovární 2093, 356 01 Sokolov
od 24. 07. 2016
Sokolov, Tovární 2093, PSČ 35601
od 09. 12. 2010 do 24. 07. 2016
Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 35601
od 21. 12. 2005 do 09. 12. 2010
Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 35680
od 09. 06. 2001 do 21. 12. 2005
Sokolov, Tovární č. 1
od 29. 12. 1990 do 09. 06. 2001

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 07. 2014

  Společnost Resolution Specialty Materials Rotterdam B.V., jakožto jediný společník společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s., přijala dne 10.7. 2012 při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí:1. Jediný akcionář, společnost Resolution Specialty Materials Rotterdam B.V., při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. z důvodu přizpůsobení výše základního kapitálu skupinové politice a přizůsobení podnikatelským potřebám společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. Základní kapitál společnosti bude snížen o 2.122.139.850,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto dvacet dva milionů jedno sto třicet devět tisíc osm set padesát korun českých), tj. z částky 2.184.504.810,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto osmdesát čtyři milionů pět set čtyři tisíc osm set deset korun českých) na částku 62.364.960,- Kč (slovy: šedesát dva milionů tři sta šedesát čtyři tisíc devět set šedesát korun českých).2. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím kmenových zaknihovaných akcií společnosti znějících na jméno o nominálních hodnotách 69.000,- Kč a 690,- Kč z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. Výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií (kupní smlouvy) byla stanovena takto: (i) výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou zaknihovanou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 69.000,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc korun českých) bude činit 69.000,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc korun českých); (ii) výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou zaknihovanou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 690,- Kč (slovy: šest set devadesát korun českých) bude činit 690,- Kč (slovy: šest set devadesát korun českých).3. Splatnost výše uvedené úplaty (kupní ceny) za akcie společnosti brané z oběhu na základě veřeného návrhu smlouvy bude činit dva měsíce od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Ostatní podmínky vzetí akcií společnosti z oběhu budou uvedeny ve veřejném návrhu smlouvy, který společnost zašle jedinému akcionáři společnosti na adresu jeho sídla.5. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Představenstvo v takovém případě svolá do 60 (slovy: šedesáti) dní ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje.6. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti o celkové výši 2.122.139.850,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto dvacet dva milionů jedno sto třicet devět tisíc osm set padesát korun českých) bude zcela použita na úhradu úplaty (kupní ceny) náležející jedinému akcionáři v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu.
od 06. 08. 2012 do 16. 01. 2015

  Rozhodnutí valné hromady ze dne 30.11.2005 o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.:Valná hromada svým rozhodnutím schvaluje přechod všech účastnických cenných papírů obchodní společnosti RSM CHEMACRYL, a.s., IČ 000 11 771, se sídlem Tovární č.p. 2093, PSČ 356 80 Sokolov, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, kterým je společnost Resolution Speciality Materials Rotterdam B.V., se sídlem Koddeweg 67, 3194DH Hoogvliet Rotterdam, Postbus 606, Nizozemí. Tento akcionář je hlavním akcionářem, což je doloženo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni dnešní řádné valné hromady a výše protiplnění je stanovena v hodnotě Kč 690,- za 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 690,- Kč, kdy tyto akcie jsou zaknihované neveřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností.Dosavadním vlastníkům zaknihovaných cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů, tj. v tomto případě ve Středisku cenných papírů, podle § 183 l a 183 m zák. č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník v platném znění. Bankovní dům Citibank, a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře nejdéle však do 3 měsíců po zápisu tohoto vlastnického práva.
od 03. 07. 2008 do 21. 01. 2009

  Rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 26. 5. 2004 o zvýšení základního kapitálu:"Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 1 249 039 380,- Kč o 935 433 000,- Kč na novou výši 2 184 472 380,- Kč. Upisování nad tuto částku se připouští až o 10 685 340,- Kč do maximální celkové výše 2 195 157 720,- Kč základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu tak lze upsat maximálně celkem 1 371 186 kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Emisní kurz nově upisovaných akcií je 690,- Kč za jednu akcii.Každý akcionář má přednostní právo upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet patnáctý den po přijetí rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v sídle společnosti na adrese Tovární č.p. 2093, 356 80 Sokolov v sekretariátu generálního ředitele v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin.Akcionáři budou v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") představenstvem informováni o jejich přednostním právu, a to zveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem pro svolání valné hromady, tj. zasláním dopisu s oznámením o konání prvního kola úpisu akcií na základě přednostního práva poštou.Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 69 000,- Kč mohou akcionáři s využitím přednostního práva upsat 75,7476789883118 nových kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 690,- Kč mohou akcionáři s využitím přednostního práva upsat 0,757476789883118 nových kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Upisované akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Emisní kurz takto upisovaných akcií je 690,- Kč za jednu akcii. Upisovat lze pouze celé akcie.Ve smyslu § 203 odst. 2 písm. j) se v prvním kole úpisu připouští započtení pohledávek společnosti Eastman Chemical The Hague B.V., se sídlem Fasciantio Boulevard 602 t/m 614, 2909VA, Capelle aan den IJssel, Nizozemské království, v celkové výši 935 433 000,- Kč vyplývající ze smlouvy o započtení pohledávek mezi společností EASTMAN SOKOLOV, a.s. a Eastman Chemical The Hague B.V., které vznikly úhradou závazků EASTMAN SOKOLOV, a.s., z minulých období společností Eastman Chemical The Hague B.V. v rámci podmínek dokončení privatizačního procesu EASTMAN SOKOLOV, a.s. Jedná se o pohledávky, které má společnost Eastman Chemical The Hague B.V. vůči společnosti, proti pohledávce společnosti vůči společnosti Eastman Chemical The Hague B.V. na splacení emisního kurzu akcií, které společnost Eastman Chemical The Hague B.V. upíše v prvním kole úpisu na základě přednostního práva. Započtení se provede uzavřením písemné smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a společností Eastman Chemical The Hague B.V., přičemž tato smlouva musí být uzavřena do 3 pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro úpis akcií v prvním kole úpisu. Pohledávky se započtou v nominální hodnotě.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze přednostní právo vykonat poprvé, tj. 9. červen 2004.Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Akcie budou v druhém kole upisovány v sídle společnosti na adrese Tovární č.p. 2093, 356 80 Sokolov v sekretariátu generálního ředitele v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin ve lhůtě pěti dnů, která začíná běžet čtrnáctý den po uplynutí lhůty k úpisu akcií na základě přednostního práva. Upisovatelé budou informováni o počátku běhu lhůty pro úpis akcií v druhém kole zveřejněním oznámení v Obchodním věstníku. Upisované akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude 690,- Kč za jednu akcii. Upisovat bude možno pouze celé akcie.Emisní kurz akcií upsaných v obou kolech upisování se splácí tak, že 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno do 3 pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro jejich úpis, jinak je upsání akcií neúčinné. Zbytek jmenovité hodnoty akcií je pak upisovatel povinen splatit ve lhůtě 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsané akcie se splácí na zvláštní účet společnosti vedený u CITIBANK a.s., č.ú. 2001809900 nebo uzavřením dohody o započtení v souladu s pravidly stanovenými tímto rozhodnutím.O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti".
od 12. 08. 2004 do 29. 12. 2004

  a) důvod snížení základního kapitálu:společnost vlastní akcie společnosti EASTMAN SOKOLOV, a.s., tzv.vlastní akcie, které nabyla povinným zákonným výkupem porozhodnutí řádné valné hromady společnosti v roce 2000 o zrušeníveřejné obchodovatelnosti akcií a.s. Vzhledem k charakterutěchto akcií se jeví jako neúčelné jejich další drženíspolečností EASTMAN SOKOLOV, a.s. Tyto byly a.s. vykoupeny azbývající částka odpovídající snížení základního kapitálu budezúčtována oproti hospodářským výsledkům a.s.
od 08. 05. 2003 do 24. 09. 2003

  a) důvod snížení základního kapitálu:společnost vlastní akcie společnosti EASTMAN SOKOLOV, a.s., tzv.vlastní akcie, které nabyla povinným zákonným výkupem porozhodnutí řádné valné hromady společnosti v roce 2000 o zrušeníveřejné obchodovatelnosti akcií a.s. Vzhledem k charakterutěchto akcií se jeví jako neúčelné jejich další drženíspolečností EASTMAN SOKOLOV, a.s.
od 22. 08. 2002 do 08. 05. 2003

  c) způsob snížení základního kapitálu:zrušení kmenových akcií na jméno, neveřejně obchodovatelných somezenou převoditelností, evidovaných v zaknihované podobě veStředisku cenných papírů, které společnost EASTMAN SOKOLOV, a.s.nabyla jako vlastní akcie povinným výkupem od akcionářů porozhodnutí o zrušení veřejné obchodovatelnosti těchto akcií, okteré rozhodla řádná valná hromada společnosti dne 25.srpna 2000.
od 22. 08. 2002 do 24. 09. 2003

  Usnesení valné hromady z 24.6.2002 o snížení základníhokapitálu.
od 22. 08. 2002 do 24. 09. 2003

  b) rozsah snížení základního kapitálu:stávající základní kapitál v hodnotě 1 252 362 420,- Kč sesnižuje o 3 323 040,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu1 249 039 380,- Kč (ruší se 4 816 ks akcií o nominální hodnotě690,- Kč, ISIN CS 0008413969, tj. původní počet 156 718 kstěchto akcií se snižuje na 151 902 ks kmenových akcií na jménove jmenovité hodnotě 690,- Kč, akcie jsou neveřejněobchodovatelné s omezenou převoditelností)
od 22. 08. 2002 do 24. 09. 2003

  Základní jmění společnosti se ze stávající výše základního jmění1 815 018 000,- Kč snižuje o částku 562 655 580,- Kč na novouvýši základního jmění 1 252 362 420,- Kč (slovy: Jedna miliardadvěstěpadesátdvamilionytřistašedesátdvatisícečtyřistadvacetkorun českých)
od 11. 01. 2000 do 09. 03. 2000

  c) Způsob snížení základního jmění:poměrným snížením jmenovité hodnoty všech 173 301 ks kmenovýchveřejně obchodovatelných akcií společnosti na jméno s omezenoupřevoditelností, a to:- 156 718 ks akcií s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč/1 ks z tétohodnoty na hodnotu 690,- Kč/1 ks (šestset devadesát korunčeských), ISIN CS 0008413969, ISIN CZ 0009031589- 16 583 ks akcií s jmenovitou hodnotou 100 000,- Kč/1 ks z tétohodnoty na hodnotu 69 000,- Kč/1 ks (šedesát devět tisíc korunčeských), ISIN CS 0009031562, ISIN 770950000388
od 11. 01. 2000 do 09. 03. 2000

  b) Rozsah snížení základního jmění:stávající základní jmění v hodnotě 1 815 018 000,- Kč (jednamiliarda osmset patnáct milionů osmnáct tisíc korun českých) sesnižuje o 562 655 580,- Kč (pětset šedesát dva miliony šestsetpadesát pět tisíc pětset osmdesát korun českých) na novouhodnotu základního jmění 1 252 362 420,- Kč (jedna miliardadvěstě padesát dva miliony třistašedesát dva tisíce čtyřistadvacet korun českých)
od 11. 01. 2000 do 09. 03. 2000

  a) Důvod snížení základního jmění:úhrada ztráty z hospodaření minulých let včetně roku 1998v úhrnné výši 563 828 000,- Kč (slovy pětset šedesát tři milionyosmset dvacet osm tisíc korun českých), která bude vypořádánaz větší části snížením základního jmění společnostio 562 655 580,- Kč (slovy pětset šedesát dva miliony šestsetpadesát pět tisíc osmdesát korun českých)
od 11. 01. 2000 do 09. 03. 2000

Akcie

Počet: 90 384 ks v hodnotě: 690 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 21. 01. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: Synthomer Holdings (CZE), s.r.o.

IČO: 4607082

Adresa: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 24. 07. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 07. 2016


Název/Jméno: Hexion Europe B.V.

Adresa: 3195ND Rotterdam, Seattleeweg 17 budova 4, Nizozemské království
od 28. 08. 2015 do 24. 07. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 08. 2015 do 24. 07. 2016


Název/Jméno: Resolution Specialty Materials Rotterdam B.V.

Adresa: 3195ND Rotterdam, Seattleeweg 17 budova 4, Nizozemské království
od 14. 07. 2010 do 28. 08. 2015
Rotterdam, Koddeweg 67, Nizozemské království
od 21. 01. 2009 do 14. 07. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 01. 2009 do 28. 08. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STEPHEN GUY BENNETT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2016

Adresa: SO437DA Lyndhurst, Hampshire, Ridge House, Beaulieu Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 24. 07. 2016


Název/Jméno: ATKINSON RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2016

Adresa: CM61JW Dunmow, Stomps, Bacon End, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 24. 07. 2016


Název/Jméno: SLAVÍK HANUŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 2005
Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 do 01. 11. 2005

Adresa: Krátká 340, 356 01 Staré Sedlo
od 16. 07. 2016
Staré Sedlo, Krátká 340, PSČ 35601
od 21. 01. 2009 do 16. 07. 2016
Sokolov, M. Majerové 1633, PSČ 35605
od 01. 11. 2005 do 21. 01. 2009
Sokolov, M. Majerové 1633
od 26. 07. 2000 do 01. 11. 2005


Název/Jméno: RONALD ANTHONIUS LIEFFERING

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 06. 2015

Adresa: 1189 VM Nes aan de Amstel, Amsteldijk-Zuid 173A, Nizozemské království
od 19. 06. 2015


Název/Jméno: PHILIP CLIVE MARSH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2015

Adresa: Rotterdam, Grotemarkt 154, Nizozemské království
od 05. 06. 2015


Název/Jméno: JAMES ANDREW LANGSTON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 07. 2014 do 19. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 2011 do 30. 07. 2014

Adresa: Southampton, UK - Bishops Waltham, JAKARAMA, Rareridge lane
od 13. 09. 2011 do 19. 06. 2015


Název/Jméno: ZACH ALOIS

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 01. 2007 do 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 05. 2005 do 19. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Tisová 988/6, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
od 30. 07. 2014
Karlovy Vary - Rybáře, Tisová 988/6, PSČ 36005
od 11. 05. 2005 do 30. 07. 2014
Karlovy Vary, Tisová 6
od 06. 01. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: GEORGE FERRY KNIGHT III

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2013 do 24. 07. 2016

Adresa: 43082 Westerville, Pine Tree Ct. 4685, Spojené státy americké
od 17. 04. 2013 do 24. 07. 2016


Název/Jméno: VOCELKA JIŘÍ

IČO: 71063854

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2013 do 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2007 do 13. 09. 2011

Adresa: Loketská 201, 356 01 Staré Sedlo
od 17. 04. 2013 do 30. 07. 2014
Staré Sedlo, Loketská 201, PSČ 35746
od 19. 01. 2007 do 13. 09. 2011


Název/Jméno: ARNOLDUS WILHELMUS MARIA MERTENS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2013 do 24. 07. 2016

Adresa: 5404KK Uden, Zonneweide 3, Nizozemské království
od 17. 04. 2013 do 24. 07. 2016


Název/Jméno: NÁJEMNÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 01. 2007 do 17. 04. 2013
Dozorčí rada - místopředseda
od 17. 11. 1993 do 06. 01. 1999

Adresa: Sokolov, Spartakiádní 1974, PSČ 35601
od 19. 01. 2007 do 17. 04. 2013
Sokolov, Spartakiádní 1974
od 17. 11. 1993 do 06. 01. 1999


Název/Jméno: HOLUB PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 2012 do 05. 06. 2015

Adresa: Sokolov, Tovární 1930, PSČ 35601
od 28. 05. 2012 do 05. 06. 2015


Název/Jméno: HARP JULIA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2010

Adresa: 14611 Landis Lakes Louisville KY 40245, Spojené státy americké
od 14. 07. 2010


Název/Jméno: JEROEN BERNARDUS TRIESSCHEIJN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2009 do 28. 05. 2012

Adresa: 3319 AT Dordrecht, Burg. Beelaerts park 285, Nizozemské království
od 09. 07. 2009 do 28. 05. 2012


Název/Jméno: NICOLAS JOSE IVANDIC

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 2009 do 09. 07. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 01. 2009 do 25. 02. 2009

Adresa: Wachenheim an der Weintr., Rieslingweg 17, Spolková republika Německo
od 25. 02. 2009 do 09. 07. 2009
Wachenheim an der Weintr., Rieslingweg 17, Spolková republika Německo
od 21. 01. 2009 do 25. 02. 2009


Název/Jméno: ROBERT ANTHONY NOSAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 01. 2009 do 14. 07. 2010

Adresa: St. Charles IL 60175, 3N624 Ridgeview CT, Spojené státy americké
od 21. 01. 2009 do 14. 07. 2010


Název/Jméno: JAN DIEDERIK GÜNTHER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 2007 do 21. 01. 2009

Adresa: 3055 CR Rotterdam, Nachtegaallaan 20, Nizozemské království
od 27. 07. 2007 do 21. 01. 2009


Název/Jméno: VERHAAR CORNELIS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2007 do 21. 01. 2009

Adresa: 1075 AL Amsterdam, Oranje Nassavlaan 67, Nizozemské království
od 19. 01. 2007 do 21. 01. 2009


Název/Jméno: HENDRIK PIETER DE JONG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2007 do 27. 07. 2007

Adresa: 4708 PH Roosendaal, Rietgoorsestraat 57, Nizozemské království
od 19. 01. 2007 do 27. 07. 2007


Název/Jméno: Jeffrey Mark Nodland

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 05. 2005 do 19. 01. 2007

Adresa: W. Bracebridge Circle 66, The Woodlands, Texas, Spojené státy americké
od 11. 05. 2005 do 19. 01. 2007


Název/Jméno: MÄRZ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 11. 05. 2005 do 19. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 10. 2001 do 11. 05. 2005
Prokura - prokurista
od 16. 09. 1994 do 19. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 26. 07. 2000

Adresa: Praha 4, Na záhonech 1385, PSČ 14000
od 01. 10. 2001 do 19. 01. 2007
Praha 4, Na záhonech 1385
od 19. 09. 1994 do 26. 07. 2000
Praha 4, Na záhonech 1385
od 16. 09. 1994 do 19. 01. 2007
Praha 4, Štichová 650
od 29. 12. 1990 do 19. 09. 1994


Název/Jméno: Randall Worth Powell

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 08. 2002 do 11. 05. 2005

Adresa: 600 Fleetwood Drive, Number 204, Kingsport, Tennessee 37660, U.S.A., Spojené státy americké
od 22. 08. 2002 do 11. 05. 2005


Název/Jméno: POKORNÝ BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 03. 04. 2002 do 11. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 06. 2001 do 03. 04. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000

Adresa: Sokolov, K. Čapka 1412
od 09. 06. 2001 do 11. 05. 2005
Sokolov, K. Čapka 1412
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: SURMA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 10. 2001 do 19. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 01. 1996 do 26. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 09. 01. 1996

Adresa: Staré Sedlo, Sokolovská 308, PSČ 35746
od 01. 10. 2001 do 19. 01. 2007
Sokolov, Sportovní 2023
od 09. 01. 1996 do 26. 07. 2000
Sokolov, K. Čapka č. 1274/5
od 29. 12. 1990 do 09. 01. 1996


Název/Jméno: Lukáč Ľubomír

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 10. 2001 do 19. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000

Adresa: Sokolov - Dolní Rychnov, Kollárova 364, PSČ 35604
od 01. 10. 2001 do 19. 01. 2007
Sokolov, Mičurinova 1924
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: FRANCOIS THERESIA VLEUGELS

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 09. 06. 2001 do 22. 08. 2002
Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 do 09. 06. 2001

Adresa: Nassauplein 5, 2582EA Haag, Nizozemské království
od 26. 07. 2000 do 22. 08. 2002


Název/Jméno: A Hans

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 07. 2000 do 09. 06. 2001

Adresa: Molenakker 10, 5171 VV Kaatshouvel, Nizozemské království
od 26. 07. 2000 do 09. 06. 2001


Název/Jméno: F Johannes

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 do 11. 05. 2005

Adresa: Da Costaplein 5, 2271XR Voorburg, Nizozemské království
od 26. 07. 2000 do 11. 05. 2005


Název/Jméno: B Terry

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 26. 07. 2000 do 03. 04. 2002

Adresa: 1808 Timberwood Circle, Kingsport, TN 37 600, U.S.A., Spojené státy americké
od 26. 07. 2000 do 03. 04. 2002


Název/Jméno: P Dominique

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 07. 2000 do 09. 06. 2001

Adresa: Beekstraat, 65, B-9800 Deinze, Nizozemské království
od 26. 07. 2000 do 09. 06. 2001


Název/Jméno: KABILKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Praha 5, Na Homolce 23
od 27. 10. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: ŠTEPEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 10. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Praha 7, U Smaltovny 27
od 27. 10. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: SUCHÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 27. 10. 1999 do 26. 07. 2000
Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1993 do 27. 10. 1999

Adresa: Praha 8, Na kopečku 1/1282
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: KEBRDLE MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 01. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Praha 10, Oblouková 28
od 06. 01. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: WAGNER PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 01. 1999 do 27. 10. 1999

Adresa: Ostrava 3, Jičínská 23
od 06. 01. 1999 do 27. 10. 1999


Název/Jméno: GRÓF PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Sokolov, Atletická 1998
od 06. 01. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: NEPEJCHALOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Sokolov, K. Čapka 1281
od 06. 01. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: BURIÁN JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 04. 1998 do 06. 01. 1999

Adresa: Praha 10, Pod Valem 324
od 01. 04. 1998 do 06. 01. 1999


Název/Jméno: LITERA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1996 do 26. 07. 2000

Adresa: Litvínov 6, K Loučkám 1679
od 09. 01. 1996 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: LIŠKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1996 do 26. 07. 2000

Adresa: Praha 10, Nad přehradou 405
od 09. 01. 1996 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: FOUS MIROSLAV

IČO: 67126154

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1996 do 06. 01. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 11. 1993 do 09. 01. 1996

Adresa: Sokolov, Sportovní 2023
od 09. 01. 1996 do 06. 01. 1999
Kynšperk n. Ohří, Tyršova 607
od 17. 11. 1993 do 09. 01. 1996


Název/Jméno: KREJČÍ MIROSLAV

IČO: 76098648

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda, generální ředitel
od 17. 11. 1993 do 19. 01. 2007

Adresa: Sokolov, Mánesova 1668
od 17. 11. 1993 do 19. 01. 2007


Název/Jméno: LISÝ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000

Adresa: Praha, Janošíkova 5
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: VENCL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1993 do 27. 10. 1999

Adresa: Praha 8, Hovorčovická 22
od 17. 11. 1993 do 27. 10. 1999


Název/Jméno: HABR JAN

IČO: 3996697

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1993 do 09. 01. 1996

Adresa: Sokolov, Slavíčkova 1685
od 17. 11. 1993 do 09. 01. 1996


Název/Jméno: JUREČKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000

Adresa: Praha 3, Slezská 23
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: VELÍMSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000

Adresa: Praha 2, Dittrichova 2
od 17. 11. 1993 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: PETR DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1993 do 01. 04. 1998

Adresa: Praha 4, Čenětická 3126
od 17. 11. 1993 do 01. 04. 1998


Název/Jméno: PŘIBYL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 11. 1993 do 09. 01. 1996

Adresa: Praha 10, Strašnická 14
od 17. 11. 1993 do 09. 01. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 6. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 4. 2004


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Bedřich Pokorný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chem

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 4. 2004


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan März

Zánik oprávnění:30. 4. 2004


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Bedřich Pokorný


hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 7. 1995

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 1995

Přerušení: Aktivní od 08. 04. 2010 do 31. 12. 2020
od 01. 12. 2007 do 01. 12. 2009


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan März

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Bedřich Pokorný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


výroba a prodej chemických výrobků s výjimkou zvlášť nebezpečných jedů a žíravin, včetně konzultací a aplikací v režimu živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:6. 3. 2001


činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan März


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00011771

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
3019621"CHAŠČA v.o.s." v likvidaci25659171Praha 4, ubytovna Monika,areál IPS,Lhotecká ul., PSČ 14300
549969"Chemopetrol, koncern pro chemický průmysl a zpracování ropy"24211982Trojská 13, 182 00 Praha
3374760"LUVA" spol. s r.o.31325092Radlická 608/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
3197378"Nadační fond pro rozvoj mládežnického hokeje HC Slavia Praha"26421682Vladivostocká 1460/10, Vršovice, 100 00 Praha 10
426301"Společenství SPORTOVNÍ čp. 2023 SOKOLOV"70969949Sportovní 2023, 356 01 Sokolov
3105100AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
415506AGRO - Práče, a.s. - v likvidaci60732822Práče 197, PSČ 67161
1323755Agrodružstvo Žimutice60825928č.p. 44, 373 66 Žimutice
3313092Agropodnik Mydlovary a.s.49017713Mydlovary 90, 373 49 Mydlovary
1865933AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o.49608487č.p. 42, 739 43 Staříč
2853347ACHP Prostějov, a.s.46963677Prostějov, Kralický háj č.p. 322, PSČ 79640
41568ALERT s.r.o.49101102Liberec 3, U Nisy 362/6
2902272AMASS Chrudim s.r.o.3700933Práčov 23, 538 21 Svídnice
2103334ANTROPOID, spol. s r.o. v likvidaci47542349Lipová 287, 250 83 Škvorec
1880072Aqua Logo CZ,a.s.25741071Praha 10, Uhříněveská 1296/26, PSČ 11000
28851Areál Kbely a.s.25601067Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
2415678ASKLEPION Holding, a.s.25685881Londýnská 160/39, Vinohrady, 120 00 Praha 2
2992311Bali a golf s.r.o.45356416Hořovice - Rpety 159, PSČ 26801
2832894BALKAN CZ spol. s r.o.26697505č.p. 162, 270 41 Slabce
1282809Báňské projekty Ostrava, a.s.60792841Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
1886546Báňské projekty Ostrava, spol. s r.o.61973203Ostrava - Pustkovec, R. Prchaly 307
2966007BELTYR, spol.s r.o.47910780Zlín, 762 02, budova 46, areál a. s. Svit Zlín, tř. T. Bati
847609BELTYR,a.s.25529528Zlín, budova 46, areál a.s. Svit Zlín, tř.T.Bati, PSČ 762 02
1982605BERGER BOHEMIA a. s.45357269Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň
2679147Brionics s.r.o.28369483Praha 8 - Libeň, Primátorská 241/40, PSČ 18000

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
52403ADÁMEK MARTIN49919598tř. Budovatelů 2377/32, 43401 Most
1354382AKSAMIT PETR65443870Čistovická 1700/62, 16300 Praha
230767ALTMANN JOSEF12881601Johnova 258, 38501 Vimperk
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
1326232ANDERA ALEŠ6017746224, 43001 Blatno
69975ANTON PETR65617118Jiráskova 1285/20, 40502 Děčín
394995BÁČA LUDVÍK6203094935, 56901 Hradec nad Svitavou
508379BÁČA MARTIN6010135182, 27801 Zlončice
234089BAJGAR MILOSLAV10379665194, 35601 Citice
522111BÁLEK JIŘÍ1870272433, 33561 Spálené Poříčí
8951BAMBAS PETR65957687Hybešova 521/6, 18600 Praha
52161BARAN JIŘÍ72436514Nad Stadionem 1234, 76312 Vizovice
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
37836BAREŠ VLADIMÍR44690606Kunratická 270, 25243 Průhonice
103853BARNAT PETR88794113Malkovského 590, 19900 Praha
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
15220BÁRTA JAROSLAV44534914Lounská 87, 43902 Cítoliby
224499BÁRTA JOSEF18342795Bílinská 48/6, 41703 Dubí
148994BARTÁK MARTIN86900625U libeňského pivovaru 2442/6, 18000 Praha
166923BARTONÍČEK JIŘÍ45934801Hradecká 1214, 50346 Třebechovice pod Orebem
77322BARTOŇOVÁ ALENA63689197440, 75606 Velké Karlovice
202927BARTOŇOVÁ VLASTA44695900V Lázních 308, 25242 Jesenice

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: J I H O K O V, kovodělné výrobní družstvo v likvidaci30350Nádražní 76, 691 72 Klobouky u Brna
Firma: PSJ Investors CZ a.s.5118417Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: CON INVEST STAVEBNÍ, s.r.o. v likvidaci25704877Dobříš, Za Pivovarem 3, PSČ 26301
Firma: CBE Development, a.s.27409350Praha 5, Nádražní 32/762, PSČ 15000
Fyzická osoba: Martin Kříž40961044Šumická 393, 66407 Pozořice
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Fyzická osoba: František Švábík5644861323, 69633 Archlebov
Osoba: Ing. FRANTIŠEK PETRÁŠEK, CSc.
Fyzická osoba: Pavlína Vorreiterová65646762Pražská 13, 43983 Lubenec
Fyzická osoba: Bc. Tomáš Dvořák5452996Vrablovecká 579/61, 74714 Ludgeřovice
Fyzická osoba: Luděk Konšel15241211Hybešova 702/120, 68201 Vyškov
Fyzická osoba: Luděk Rajnyš47773251318, 46845 Velké Hamry
Fyzická osoba: Petr Melichar530132729, 36225 Božičany
Fyzická osoba: Gerža Zdeněk48411931Liptál, 75631, , ,

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí