HOCHTIEF CZ a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem HOCHTIEF CZ a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6229. Její identifikační číslo je 46678468

Výpis z obchodního rejstříku HOCHTIEF CZ a. s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6229

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: p49cezi

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Geologické práce
Správa a údržba nemovitostí
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provádění ohňostrojných prací
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Provádění trhacích prací
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Zasilatelství
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
Realitní činnost
Komplexní provádění inženýrských, průmyslových, dopravních, ...
Silniční motorová doprava nákladní
Výroba a prodej betonové směsi a maltovin
Práce stavebními mechanismy s výjimkou prací vyžadujících zvláštní...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Zámečnictví, nástrojářství
Pronájem průmyslového zboží
Diagnostika staveb se zahrnutím technologie svařování a...
Ubytovací služby
Projektová činnost ve výstavbě
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu platných...
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených...
Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanismů
Pronájem nebytových prostor
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní ...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Poradenská a školící činnost v oblasti výpočetní techniky
Výkon zeměměřických činností
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
Průzkum trhu a marketing - cenové nabídky ve stavebnictví
Administrativní a účetní práce
Výroba cementového zboží a umělého kamene
Silniční motorová doprava
Revize elektrických zařízení
Projektování elektrických zařízení
Projektování elektrických zařízení
Opravy motorových vozidel
Kovoobrábění
Zámečnictví
Provádění bytových a občanských staveb
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
Elektroinstalatérství
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Poskytování software
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Provádění dopravních staveb
Práce stavebními mechanizmy
Diagnostika staveb se zahrnutím technologie svařování a...
Pronájem stavebních mechanizmů(mimo motorových vozidel)

Adresa společnosti

Sídlo: Plzeňská 3217/16, 15000 Praha

Adresy: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
od 01. 12. 2006
Praha 8, Primátorská 36/323, PSČ 18000
od 01. 08. 1999 od 01. 12. 2006
Sezimovo Ústí II., nám. T.Bati 424, PSČ 39102
od 17. 10. 1995 od 01. 08. 1999
Temelín
od 01. 05. 1992 od 17. 10. 1995

Skutečnosti

  Na společnost HOCHTIEF CZ a. s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti HOCHTIEF Facility Management Česká republika s.r.o., IČO: 251 74 312, se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, jako společnosti zanikající. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2014.
od 01. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 16. 01. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 16. 01. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 01. 2014

  Dne 2.9.2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti usnesení dle § 183i a násl. zák. 513/1991 Sb. kterým byl schválen přechod akcií společnosti, které nejsou vlastnictvím hlavního akcionáře, společnosti HOCHTIEF Aktiengesselschaft, se sídlem Opernplatz 2, 45128 Essen, Spolková republika Německo do jeho vlastnictví a to za protiplnění ve výši 3.491,- Kč za jednu akcii, které bude vyplaceno ostatním akcionářům ve lhůtě 6 týdnů od zápisu vlastnického práva k převáděným akciím ve prospěch hlavního akcionáře.
od 22. 02. 2006

  Na VSB a.s. se sídlem Praha 8, Primátorská 36, IČ46678468 bylopřevedeno na základě fúze jmění právnických osob:VSB divize 1 s.r.o. se sídlem Okružní 544, České Budějovice,IČ60849801,VSB divize 3 s.r.o. se sídlem Temelín-elektrárna, IČ60646683VSB divize 8 s.r.o. se sídlem Konšelská 19/323, Praha8,IČ62501941,VSB divize 9 s.r.o. se sídlem Okružní 544, České Budějovice,IČ62496891,VSB divize 11 s.r.o. se sídlem Jablonského 30, Plzeň 2,IČ25206231
od 23. 05. 2002

  Na VSB a.s. se sídlem Praha 8, Primátorská 36, IČ46678468 bylopřevedeno na základě fúze jmění právnických osob:VSB divize 1 s.r.o. se sídlem Okružní 544, České Budějovice,IČ60849801,VSB divize 3 s.r.o. se sídlem Temelín-elektrárna, IČ60646683VSB divzize 8 s.r.o. se sídlem Konšelská 19/323, Praha8,IČ62501941,VSB divizč 9 s.r.o. se sídlem Okružní 544, České Budějovice,IČ62496891,VSB divize 11 s.r.o. se sídlem Jablonského 30, Plzeň 2,IČ25206231V oddílu C vložce č. 57659 vedeného u Městského soudu v Praze sezapisuje VSB divize 8 s.r.o. se sídlem Konšelská 19/323, Praha8, IČ62501941 se vymazává z obchodního rejstříku ke dni nabytíprávní moci tohoto usnesení, pokud bude následovat po 30.6.2001,jinak k 30.6.2001 z obchodního rejstříku bez likvidace s tím,že její jmění bylo převedeno na základě fúze na VSB a.s. sesídlem Praha 8, Primátorská 36, IČ46678468.
od 30. 06. 2001 od 23. 05. 2002

  Valná hromada konaná dne 27.6.1995 přijala změny stanova.s. - úplné znění stanov je připojeno k notářskému zápisupořízenému o průběhu uvedené valné hromady
od 17. 10. 1995 od 01. 08. 1999

  Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen,nebo generální ředitel společnosti v rozsahu svého pověření,připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 27. 08. 1992 od 26. 09. 1993

  Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, nebo předseda a místopředsedapředstavenstva společně, anebo generální ředitel společnosti vrozsahu svého pověření.
od 27. 08. 1992 od 26. 09. 1993

  Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky, se sídlem v Praze 1, Gorkéhoná. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jinéosoby.
od 01. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuVodní Stavby Temelín s.p.
od 01. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 od 28. 06. 2000

  Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí rada společnosti:Ing Miroslav Vyleta, Řevnice, Kozinova 854, místopředsedaIng. Jiří Bezecný, České Budějovice, Prachatická 13, předsedaIng. Tomáš Brumovský, Praha 4, K lukám 648Ing. Miloš Brejcha, Praha 4, Táborská 41Ing. Ondřej Vitha, České Budějovice, Dr. Bureše 1187/5Zdeněk Dvořák, Bechyně, Na Libuši 858
od 01. 05. 1992 od 26. 09. 1993

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 253 260 akcií najméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 od 19. 02. 1993

  Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí253 260 000,Kčs, slovy dvěstěpadesáttřimiliónydvěstěšedesáttisíckorun čsl.
od 01. 05. 1992 od 19. 02. 1993

  Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, anebo samostatně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti.
od 01. 05. 1992 od 27. 08. 1992

Akcie

Počet: 269 797 ks v hodnotě: 1300 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 16. 08. 2016

Počet: 269 797 ks v hodnotě: 1300 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 06. 2013 od 16. 08. 2016

Počet: 269 797 ks v hodnotě: 1300 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 08. 2010 od 20. 06. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: HOCHTIEF Cnostuction Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 05. 2008 od 06. 05. 2008


Název/Jméno: HOCHTIEF Construction Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 05. 2008


Název/Jméno: Kronen tausend179 GmbH

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 01. 2008 od 06. 05. 2008


Název/Jméno: Aktiengesellschaft HOCHTIEF

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 11. 2006 od 10. 01. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BÍLEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 2005 od 13. 05. 2011


Název/Jméno: BÜNKER THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2015


Název/Jméno: WASSMANN DIRK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 06. 2015


Název/Jméno: BENEŠ MARTIN

IČO: 87504472

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 2010


Název/Jméno: RAMMLER WILFRIED

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 12. 2013 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: LAUE JÖRG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 2013 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: KORANDA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 12. 2013


Název/Jméno: MATHEW JÖRG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 03. 2013


Název/Jméno: SIMONI ROBERTO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 03. 2013 od 17. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 10. 2012 od 29. 03. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2007 od 04. 10. 2012


Název/Jméno: REINING WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 2012 od 17. 12. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2006 od 30. 05. 2007


Název/Jméno: Eimert Maurits Alexander Los

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 10. 2006 od 29. 03. 2013
Dozorčí rada - člen
od 23. 08. 2005 od 24. 10. 2006


Název/Jméno: PRŮŠA PETR

IČO: 45900647

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 05. 2011 od 01. 06. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 22. 05. 1997 od 17. 10. 2001


Název/Jméno: KUBÁT FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 05. 2011 od 01. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 03. 2007 od 17. 01. 2011


Název/Jméno: MARONNA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2008 od 04. 10. 2012


Název/Jméno: HAVEL IVAN

IČO: 72149876

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 10. 2006 od 17. 01. 2011


Název/Jméno: ULLMANN ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 06. 2000 od 24. 10. 2006


Název/Jméno: Jan Dirk Schütz

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2006 od 18. 04. 2008


Název/Jméno: JAKUBEC JAROSLAV

IČO: 49502930

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 07. 2004 od 20. 06. 2013


Název/Jméno: TVRDÍK VILÉM

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 07. 2004 od 20. 06. 2013


Název/Jméno: Martin Heinz Otto Rohr

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 09. 2003 od 24. 10. 2006


Název/Jméno: VITHA ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 10. 2001 od 18. 09. 2003


Název/Jméno: Koch Hans-Wolfgang

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 12. 10. 2002 od 18. 09. 2003


Název/Jméno: Christoph Heinrich Denzel

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 2002 od 23. 08. 2005


Název/Jméno: Dr.Christof Jens Brixel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 10. 2001 od 11. 04. 2006


Název/Jméno: HADÁČEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 06. 2000 od 17. 10. 2001


Název/Jméno: GOEDEL JOACHIM

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 06. 2000 od 12. 10. 2002


Název/Jméno: RÖNNBERG KARL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 06. 2000 od 12. 10. 2002


Název/Jméno: BREJCHA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 06. 2000 od 19. 03. 2007


Název/Jméno: JANOUŠEK PETR

IČO: 71569472

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 06. 2000 od 21. 05. 2010
Dozorčí rada - místopředseda
od 26. 09. 1993 od 17. 10. 1995


Název/Jméno: ŠEVČÍK PAVEL

IČO: 68118431

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1997 od 17. 03. 1999


Název/Jméno: ŠINDELKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 09. 1996 od 28. 06. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 1994 od 24. 09. 1996


Název/Jméno: HANKOVEC RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 09. 1996 od 28. 06. 2000


Název/Jméno: SOMR ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1996 od 28. 06. 2000


Název/Jméno: JÍCHA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1996 od 28. 06. 2000


Název/Jméno: POHAN JAROSLAV

IČO: 48052612

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1996 od 28. 06. 2000


Název/Jméno: VYLETA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1996 od 28. 06. 2000


Název/Jméno: HUDERA KAREL

IČO: 60645661

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1996 od 28. 06. 2000


Název/Jméno: MATYÁŠ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 09. 1996 od 02. 08. 2005


Název/Jméno: ČERNÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 09. 1996 od 22. 05. 1997


Název/Jméno: ČADA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 09. 1996 od 28. 06. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1995 od 24. 09. 1996


Název/Jméno: ČERNÝ PAVEL

IČO: 43837956

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 09. 1996 od 28. 06. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 05. 1992 od 26. 09. 1993


Název/Jméno: HÁJEK KAREL

IČO: 64995569

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 09. 1996 od 28. 06. 2000


Název/Jméno: TICHÁČEK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1995 od 24. 09. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1993 od 17. 10. 1995


Název/Jméno: HAYEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 10. 1995 od 24. 09. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 09. 1993 od 17. 10. 1995


Název/Jméno: FUCHS VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1993 od 24. 09. 1996


Název/Jméno: PÁLKA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 09. 1993 od 17. 10. 1995


Název/Jméno: ŘEHÁKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 09. 1993 od 17. 10. 1995


Název/Jméno: TVRDÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 09. 1993 od 17. 10. 1995


Název/Jméno: FIŠER IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 09. 1993 od 17. 10. 1995


Název/Jméno: VŘEŠŤÁL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 1993 od 24. 09. 1996


Název/Jméno: PAZDERA JIŘÍ

IČO: 61438367

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a gen. řed.
od 26. 09. 1993 od 24. 09. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen předst.a gen. ředitel
od 01. 05. 1992 od 26. 09. 1993


Název/Jméno: HOREJŠ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1993 od 24. 09. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 05. 1992 od 26. 09. 1993


Název/Jméno: KARÁSEK BŘETISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva spol.
od 01. 05. 1992 od 26. 09. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 2008


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 08. 2008


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 08. 2007


Geologické práce

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 10. 2003

Odpovědní zástupci: 825646


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 01. 2001


Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 658352


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 481913


Provádění trhacích prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 01. 2001


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 825642

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 658352

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 12. 2000

Zánik oprávnění:04. 01. 2014


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 12. 2000

Zánik oprávnění:04. 01. 2014


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Komplexní provádění inženýrských, průmyslových, dopravních, bytových a  občanských staveb, jejich změn a odstraňování průmyslovým způsobem

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:21. 06. 1999

Zánik oprávnění:25. 08. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 04. 1998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a prodej betonové směsi a maltovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1998

Odpovědní zástupci: 825626

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Práce stavebními mechanismy s výjimkou prací vyžadujících zvláštní oprávnění

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 09. 1997


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 09. 1997

Odpovědní zástupci:


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Diagnostika staveb se zahrnutím technologie svařování a nedestruktivních kontrol

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 04. 1997

Odpovědní zástupci: 438941

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 641328

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 825645


Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu platných oprávnění

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 09. 1996

Odpovědní zástupci: 187129

Zánik oprávnění:16. 10. 2003


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky ádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 09. 1996

Odpovědní zástupci: 641328

Zánik oprávnění:28. 11. 2001


Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanismů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 197334

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1996

Zánik oprávnění:16. 10. 2003


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 481913


Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Zánik oprávnění:28. 11. 2001


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 12. 1995


Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 12. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská a školící činnost v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 517728

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 01. 1995


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 08. 1994

Odpovědní zástupci:


Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Průzkum trhu a marketing - cenové nabídky ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Administrativní a účetní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 825632

Zánik oprávnění:11. 01. 2001


Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 03. 1993

Zánik oprávnění:03. 08. 1995


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 02. 1993

Zánik oprávnění:02. 03. 1995


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 02. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 05. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 12. 1992

Zánik oprávnění:28. 11. 2001


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:03. 08. 1995


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:03. 08. 1995


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 155432

Zánik oprávnění:03. 08. 1995


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:11. 10. 1996


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 765243

Zánik oprávnění:06. 05. 1996


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:06. 05. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:11. 10. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:11. 10. 1996


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 40693


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů ízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:28. 11. 2001


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:11. 10. 1996


Práce stavebními mechanizmy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 08. 1995


Diagnostika staveb se zahrnutím technologie svařování a nedestruktivních kontrol

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 1992

Zánik oprávnění:14. 08. 1995


Pronájem stavebních mechanizmů(mimo motorových vozidel)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 1992

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46678468

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
169248"GEFOS" s.r.o.61459267Praha, 18000, , KONŠELSKÁ, 19 - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
161167"DENI CZ s.r.o."65006780Tábor, 39002, , Vančurova, 1946
169248"GEFOS" s.r.o.61459267Praha, 18000, , KONŠELSKÁ, 19
41771ALDO § KRAUS, spol. s r.o. - v likvidaci45355398Tepelská 425, 36464 Bečov nad Teplou
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
101203Areál Loučky s.r.o.25040740Trojanova 2022/12, 12000 Praha
112303AUTOKOTRA, spol. s r.o.40232913Londýnská 558, 46001 Liberec
9946AWT SPEDI-TRANS s.r.o.25095269Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vladislavova, 1390/17
7787B 3 s.r.o. v likvidaci25657739Rostislavova 292/27, 14000 Praha
84804B Clima VZT. s.r.o. v likvidaci29365554Lidická 700/19, 60200 Brno
26502BACKER COMPUTER s.r.o.26050641Mánesova 345/13, 37001 České Budějovice
85548BD Na bojišti, bytové družstvo25427342Na Bojišti 827/23, 46007 Liberec
92286BONTECH, spol. s r.o.47913916Ondráčkova 566/221, 62800 Brno
73658BROUMOVSKÉ STROJÍRNY společnost s ručením omezeným v likvidaci15032159Meziměstí u Broumova - Hynčice, PSČ 549 83
54755Bytové družstvo Čajkovského 2213/628594452Čajkovského 2213/6, 73401 Karviná
24797Bytové družstvo POD ZÁMKEM27352668Liberec 1, Lázeňská 782/5, PSČ 460 01
145026Bytové družstvo Urbánkova 335426716127Urbánkova 3354/16, 14300 Praha
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
58154CarFinancial a.s.26411831Ve Střešovičkách 2293/47, 16900 Praha
95871Cars Max, s.r.o.2735333868, 40756 Jiřetín pod Jedlovou
89613CITY REALEX I., spol. s r.o.49356020Na Kampě 515/8, 11800 Praha
99892CZEKOPET s.r.o. v likvidaci26954516Dělnická 414, 69685 Bzenec
58176Česká banka, akciová společnost Praha - v likvidaci45313318Karoliny Světlé 301/8, 11000 Praha
180106Česká ryba a.s.251784919. května 678/20, 39002 Tábor
145414Družstvo nájemníků domu v Kolkovně 8 Praha 1 v likvidaci48030911Praha, 11000, Staré Město, V Kolkovně, 8/910
60122DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.46962778Dolní 3137/100, 79601 Prostějov

Související osoby

#NázevICOAdresa
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
23849AMBROŽ MARTIN49051644156, 37351 Dříteň
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
69975ANTON PETR65617118Jiráskova 1285/20, 40502 Děčín
39505BABOUČKOVÁ RENÁTA417381798, 50601 Libuň
118061BAČA JIŘÍ74904876Praha, 10900, Dolní Měcholupy, Ke dráze, 422/4
136115BAIER IVAN46539352Antonínov 933, 73944 Brušperk
8256BAIER MICHAL68466226Družby 338, 53009 Pardubice
38211BALOUNOVÁ MARCELA12440191Vracovská 10, 69681 Bzenec
31549BAREŠ MILOSLAV43700951Třebešovská 2256/109, 19300 Praha
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
37380BAŽANT OLDŘICH13878654Bečov nad Teplou č.p. 103, 36464 Bečov nad Teplou, CZ
78790BEDNÁŘ RADOMÍR18982182Na Kůtách 447, 73932 Řepiště
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
76294BEJVANČICKÝ MARTIN61040797Košická 63/30, 10100 Praha
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
51172BENEŠ DUŠAN14947323Vrútecká 2767/7, 14100 Praha
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
7785BENEŠ MARTIN87504472Na Hraničkách 2136/17, 37007 České Budějovice
821BENEŠ STANISLAV67652387Široká 97/11, 11000 Praha
7583BENEŠ VLADISLAV76014886Pod Haldou 175, 26101 Příbram
27845BERAN PAVEL10232681Nad Stráněmi 904, 29401 Bakov nad Jizerou

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3374760"LUVA" spol. s r.o.31325092Radlická 608/2, 15000 Praha
2745675A - ENERGY s.r.o.48108464Kartouzská 20/7, 15000 Praha
669195Actavis CZ a.s., v likvidaci26447584Radlická 608/2, 15000 Praha
1905952AČKO, s.r.o.26700387Radlická 608/2, 15000 Praha
262557Alcione, a.s.28209567Praha, 15000, Smíchov, Plzeňská, 3217/16
1907500AREA PRAHA I INVESTORS GROUP, spol. s r.o. v likvidaci45807892Radlická 608/2, 15000 Praha
1927605AREA PRAHA II INVESTORS GROUP, spol. s r.o. v likvidaci48582981Radlická 608/2, 15000 Praha
2826664AREA PRAHA V INVESTORS GROUP spol. s r.o. v likvidaci25757482Radlická 608/2, 15000 Praha
1564692AREA PRAHA VI INVESTORS GROUP spol. s r.o. v likvidaci26188821Radlická 608/2, 15000 Praha
244982AREA PRAHA VII INVESTORS GROUP spol. s r.o. v likvidaci25758101Radlická 608/2, 15000 Praha
125457AREA PRAHA VIII INVESTORS GROUP spol. s r.o. v likvidaci25750305Radlická 608/2, 15000 Praha
2552080BADER - zásilkový prodej spol. s r.o.64939421Plzeňská 3217/16, 15000 Praha
1005889BB Fitness s.r.o.3079309Plzeňská 3217/16, 15000 Praha
3383512BELIOS Trading CZ, s.r.o.26153131Radlická 608/2, 15000 Praha
2987594BERKAT Dům s.r.o.64575179Kartouzská 20/7, 15000 Praha
1349767BEST DEVELOPMENT s.r.o.27932567Kartouzská 20/7, 15000 Praha
1169019BETTAC s.r.o.25328204Radlická 608/2, 15000 Praha
2654797BIOMAX spol. s r.o.63670500Radlická 608/2, 15000 Praha
884676BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.25080954Plzeňská 3217/16, 15000 Praha
1112582Borská pole development s.r.o.29445248Plzeňská 3217/16, 15000 Praha
1354786BRATISLAVSKÁ CA, s.r.o.63993732Radlická 608/2, 15000 Praha
1454575City Home Group, s.r.o.1384147Plzeňská 3217/16, 15000 Praha
2952396City Home Invest II, s.r.o.4527828Plzeňská 3217/16, 15000 Praha
2757485City Home Invest III, s.r.o.4548817Plzeňská 3217/16, 15000 Praha
1567411ČV - RESTAURANT, s.r.o.27252736Radlická 608/2, 15000 Praha

Fyzické osoby v okolí