Home Credit Grand Holding a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Home Credit Grand Holding a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10997. Její identifikační číslo je 27585492

Výpis z obchodního rejstříku Home Credit Grand Holding a.s.

Datum zápisu: 4. 8. 2006

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10997

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Společnost dne 17.12.2007 zanikla v důsledku fúze sloučením podle článku 17 odst.2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE), se společnostmi (i) HC Holding a.s., IČ: 26978601, se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, Česká republika, jako společností zanikající a (ii) HCES N.V.,reg.č. 34253863, se sídlem Strawinskylaan 933 Tow. B lev. 9, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí, jako společností nástupnickou, která v důsledku fúze nabyla právní formu evropské společnosti (SE). Obchodní firma nástupnické společnosti se změnila na HC SE, reg.č.34253863 se nezměnilo, sídlo nástupnické společnosti zůstává na adrese Strawinskylaan 933 Tow. B lev. 9, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí.
od 30. 01. 2008 od 30. 01. 2008

  Jediný akcionář rozhodl dne 19.září 2006 při výkonu působnosti valné hromady takto :Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1 490 481 500 Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc pěti set korun českých) o 9 518 500 Kč (slovy: devět milionů pět set osmnáct tisíc pět set korun českých) na částku 1 500 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých).Podmínky tohoto zvýšení stanoví jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto:Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 19 037 (slovy: devatenáct tisíc třicet sedm) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých), v listinné podobě, s tím, že upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádná zvláštní práva.Emisní kurs jedné nově upisované akcie společnosti činí 133 755 Kč (slovy: jedno sto třicet tři tisíc sedm set padesát pět korun českých) a je dán součtem výše jmenovité hodnoty upisované akcie, která činí 500 Kč (pět set korun českých) a výše emisního ážia, která činí 133 255 Kč (slovy: jedno sto třicet tři tisíc dvě stě padesát pět korun českých). Emisní kurs všech upisovaných akcií v celkové výši 2 546 293 935 Kč (slovy: dvě miliardy pět set čtyřicet šest milionů dvě stě devadesát tři tisíc devět set třicet pět korun českých) bude splacen peněžitým vkladem.Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst.7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PPF Group N.V., reg. číslo 33264887, se sídlem v Herengracht 450-454, 1017 CA Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce").Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 (slovy: čtrnáct) dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen písemný návrh Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, kterou za tímto účelem předstvenstvu společnosti sdělí. Představenstvo společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Určenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Místem pro upisování akcií budou prostory společnosti na adrese jejího sídla, v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 140 21. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to:(i) formou vzájemného započtení pohledávky společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 2 546 293 935 Kč (slovy: dvě miliardy pět set čtyřicet šest milionů dvě stě devadesát tři tisíc devět set třicet pět korun českých) a pohledávky, které má Určený zájemce za společností z titulu Smlouvy o podřízeném dluhu, uzavřené mezi společností a Určeným zájemcem dne 10.6.2003, včetně dodatků,(ii) na zvláštní účet společnosti, vedený u společnosti PPF banka a.s., č. účtu 2008010042/6000, a to v případě, že by výše pohledávky, které má Určený zájemce za společností, nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu formou jejich vzájemného započtení.Emisní kurs musí být vždy splacen nejpozději do 14 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, a to formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a Určeným zájemcem a úhradou emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet společnosti v případě, že by výše započítávané pohledávky nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu.Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány ve smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením§ 167 obchodního zákoníku.
od 02. 10. 2006 od 31. 10. 2006

  Společnost Home Credit Grand Holding a.s.se sídlem v Praze 4,Na Pankráci 1658,PSČ 14021 vznikla rozdělením společnosti Česká pojišťovna a.s.IČ 45272956,se sídlem v Praze 1,Spálená 75/16,PSČ 11304 formou odštěpení jako nově založená společnost.Na společnost Home Credit Grand Holding a.s. přešla odštěpená část jmění společnosti Česká pojišťovna a.s. uvedená v Projektu rozdělení
od 04. 08. 2006 od 30. 01. 2008

Akcie

Počet: 3 000 000 ks v hodnotě: 500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 10. 2006 od 30. 01. 2008

Počet: 2 980 963 ks v hodnotě: 500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 08. 2006 od 31. 10. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: PPF Group N.V

IČO: 33264887

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 08. 2006 od 30. 01. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CHALOUPECKÝ ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2006 od 30. 01. 2008


Název/Jméno: PFAUSER PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 2006 od 30. 01. 2008


Název/Jméno: ČIHÁKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2006 od 30. 01. 2008


Název/Jméno: BEIJLSMIT BRENDA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 2007 od 30. 01. 2008


Název/Jméno: KRÁL LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 2006 od 25. 04. 2007


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27585492

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 10. 2007

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
723051Air 24 a.s.5479070Evropská 2690/17, 16000 Praha
989425Air Bank a.s.29045371Hráského 2231/25, 14800 Praha
12642Airline Gate 1 s.r.o.2973081Evropská 2690/17, 16000 Praha
2099554Board Show, a.s.26161818Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1935541BONAK a.s.5098815Evropská 2690/17, 16000 Praha
1026761CAMCO a.s.26714957Dlouhá 616/12, 11000 Praha
1902294CRESCENT HILL, a.s. v likvidaci25104977Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658
696761Česká telekomunikační infrastruktura a.s.4084063Olšanská 2681/6, 13000 Praha
1927374ČP finanční servis a.s. v likvidaci26116723Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658
658817ČP finanční služby a.s.26117193Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658
1547776E-GATE a.s.27067726Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658
2668593Ervine & Doll, a.s.26182891Babice, 25101, Babice, Babice, 5
2715333EUC a.s.26730413Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
2514585EUC holding a.s.28417909Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
3001286Finanční holding a.s. v likvidaci26116731Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658
796919FINHAUS a.s.27108562Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
2350757HARTIC  a.s.27108589Praha, 15200, Hlubočepy, Kříženeckého nám., 1078
2186124HC Holding a.s.26978601Brno, 60200, Brno-město, Moravské náměstí, 249/8
2587427Home Credit a.s.26978636Nové sady 996/25, 60200 Brno
1671236Home Credit Finance a.s.25536613Brno, 60200, Brno-město, Moravské náměstí, 249/8
814788Home Credit International a.s.60192666Evropská 2690/17, 16000 Praha
1559455Kateřinská Office Building s.r.o.3495663Evropská 2690/17, 16000 Praha
83331Maraflex s.r.o.2415852Evropská 2690/17, 16000 Praha
3329185MEDIA 4YOU a.s.27865975Na Šafránce 1808/34, 10100 Praha
1326100Mobile Services, spol. s r.o. v likvidaci28965124Praha, 16041, Dejvice, Evropská, 2690/17

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
9348721. Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST i71490779Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
15795871.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společno71490957Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
244396318.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71507876Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
55972219.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společn71507884Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
1547393.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.71507892Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
23953284.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.71507906Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
6124404.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.71490931Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
15786385.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.71491104Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
27642796.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.71491112Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
2865997.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.71491121Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
6222859.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společno71491139Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
276140Acredité s.r.o.25600958Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
2742720ASSET PARK s.r.o., v likvidaci27924661Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
3318155ATM-Consulting Prague s.r.o.26418282Na Pankráci 1600/82, 14000 Praha
1088155BIGMAN & SPOL., v.o.s. v likvidaci15889670Hvězdova 1566/21, 14000 Praha
1646144BIX, s.r.o.2582376Na Veselí 1095/2, 14000 Praha
3451770Bukovec park s.r.o. v likvidaci28384075Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658
2547688BusinessRent, s.r.o.2659743Hvězdova 1566/21, 14000 Praha
2419792Bytové družstvo DOMUS 82126725061Na Veselí 821/1, 14000 Praha
493788C.S.CARGO Management a.s.27942121Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
361996Coluber s.r.o.24829889Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
320675Contractual Digital Floor, a.s. v likvidaci25749714Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658/121
1902294CRESCENT HILL, a.s. v likvidaci25104977Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658
2395625CS CARGO Holding a.s.24290211Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha
3312162ČP DIRECT, a.s.25635191Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2649464IZA12368369Hvězdova 1566/21, 14000 Praha
1715028Mohamed Shaaban EL SAYED49119672Hvězdova 1568/25, 14000 Praha
2737161Thi Ngoc Anh Phan1189671Na Veselí 1095/2, 14000 Praha
2148277Andrejsová Daniela73971057Hvězdova 1568/25, 14000 Praha
2663007Batcheva Mariana76251098Na Pankráci 1600/82, 14000 Praha
319993Bena Petr45733635Hvězdova 1567/23, 14000 Praha
504802BODNÁR MILOSLAV46123253Na Veselí 821/1, 14000 Praha
2507165Bodnárová Tamara63630273Na Veselí 821/1, 14000 Praha
3372987Braunová Tereza4709501Na Pankráci 1152/119, 14000 Praha
268483Brožová Simona71553673Na Veselí 821/1, 14000 Praha
2882464Crkovský Miloš41740947Hvězdova 1567/23, 14000 Praha
3003916David Jiří40782344Na Veselí 821/1, 14000 Praha
548022Dvořák František15945693Hvězdova 1566/21, 14000 Praha
1589026Dvořáková Dana60177837Hvězdova 1568/25, 14000 Praha
1204085Faltin Štěpán66212570Na Pankráci 1600/82, 14000 Praha
3377453Fialová Karolína67266436Hvězdova 1566/21, 14000 Praha
1604121Fiřtová Naděžda62431528Na Veselí 821/1, 14000 Praha
2525328Friedrichová Eva41842774Hvězdova 1568/25, 14000 Praha
1459970Gajdoš Pavel62376721Hvězdova 1568/25, 14000 Praha
441021Gajdošová Jiřina62375687Hvězdova 1568/25, 14000 Praha
681249Havlík Pavel71675272Na Veselí 821/1, 14000 Praha
2690446Holub Michal71615199Na Veselí 1095/2, 14000 Praha
1896519Hospodka Jan11225998Hvězdova 1566/21, 14000 Praha
1062393CHLISTOVSKÝ Václav40871401Hvězdova 1568/25, 14000 Praha
58666Jaklín Jiří76200981Na Veselí 821/1, 14000 Praha