HONORIS FINANCE,a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem HONORIS FINANCE,a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5847. Její identifikační číslo je 25746626

Výpis z obchodního rejstříku HONORIS FINANCE,a.s.

Datum zápisu: 18. 3. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5847

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7yuee85

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Realitní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Správa a údržba nemovitostí
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 02. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 07. 2014

  Počet členů správní rady: 2
od 02. 07. 2014 od 22. 12. 2014

  Dnem 12.1.2012 rozhodl jediný akcionář při výkonu valné hromady o snížení základního kapitálu za násl. podmínek:Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je koncentrace podnikatelské činnosti společnosti na jedinou činnost- činnost pojišťovacího makléře - jenž nebude vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost.S celou částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti.Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 69.500.000,- Kč (šedesát devět milionů pět set tisíc korun českých) o částku 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých) na novou výši 2.085.000,- Kč (dva miliony a osmdesát pět tisíc korun českých).Základní kapitál bude snížen podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že:- jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých);- jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých);- jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30,- Kč (třicet korun českých).Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady jediného akcionáře k předložení jeho akcií za účelem výměny akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 60 (šedesáti) kalendářních dní ode dne učinění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií.Jediný akcionář společnosti je povinen předložit všechny akcie společnosti k výměně akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů od učinění výzvy představenstva společnosti jedinému akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení akcií společnosti a výměna akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou budou provedeny v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin.Ukládá se představenstvu společnosti zabezpečit za podmínky, že dojde k zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, výplatu částky ve výši 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých), jedinému akcionáři společnosti z titulu snížení základního kapitálu nejpozději do 31.12.2012(třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvanáctého). Náklady spojené s výplatou plnění budou zaúčtovány na vrub společnosti.
od 13. 02. 2012 od 13. 08. 2012

  Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 12.12.2005 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Schválila zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše 55.000.000,- Kč o částku 14.500.000,- Kč na novou výši 69.500.000,- Kč za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií;- počet: 14 kusů- jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč každá- počet: 5 kusů- jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč každá- druh: kmenové- forma: na jméno- podoba: listinná- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to se Smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 60 dnů a počátek této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, v němž bude obsažen i návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady, o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie.Řádná valná hromada společnosti udělila souhlas se započtením části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s. proti pohledávce společnosti HONORIS FINANCE, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných předem určeným zájemcem.Pohledávkou předem určeného zájemce je dosud nesplacená půjčka v celkové nominální hodnotě 500.000,- EUR a příslušenství v celkové nominální hodnotě 10.917,81 Eur, tj. pohledávka v celkové výši 510.917,81 EUR vyplývající ze Smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společností HONORIS FINANCE, a.s., jako dlužníkem a předem určeným zájemcem, jako věřitelem, dne 08.09.2003. Pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s., vyplývající ze shora uvedené Smlouvy o půjčce, činí dle předložené Auditorské zprávy vydané společností TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. dne 12.12.2005 k dnešnímu dni 15.232.500,- Kč a příslušenství z celkové nominální hodnotě 327.786,86 Kč, tj. pohledávka v celkové výši 15.560.286,86 Kč, a bude započtena ve výši 14.500.000,- Kč.Řádná valná hromada společnosti schválila pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být zavřena v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, nejdéle do 30 dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se smlouvou o upsání nových akcií.
od 02. 01. 2006 od 06. 01. 2006

  Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 01.06.2005 rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu společnosti.- schválila zvýšení základního kapitálu o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na 55.000.000,- Kč (slovy: padesátpětmilionů korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- počet jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií:počet: 30 (třicet)jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá,druh: kmenové,forma: na jméno,podoba: listinná,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady,- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je VENATIUM - CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ,- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých),- účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192996825/0300.
od 22. 06. 2005 od 29. 06. 2005

  Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 05.10.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.- schválila zvýšení základního kapitálu o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) na 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: - počet: 20 (dvacet) kusů - jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, - druh: kmenové, - forma: na jméno, - podoba: listinná,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady,- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Michal Herych, r.č. 640320/1464, bydliště Praha 7, Letohradská 36, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ.,- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).- účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192996825/0300.
od 03. 11. 2004 od 15. 11. 2004

  Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání všechnových akcií a přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3 995 000,-Kč (třimilionydevětsetdevadesátpět tisíc korun českých) způvodních 1 005 000,- Kč na 5 000 000,- Kč2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitáluse nepřipouští3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 3 995 kusůnových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinnépodobě, každá o jmenovité hodnotě5. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě6. všechny nově vydané akcie společnosti budou upsány jedinýmakcionářem společnosti ing. Michalem herychem, bytem Letohradská7, Praha 7, 170 00, za použití ustanovení § 204 odst. 5 smlouvouo upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem7. lhůta pro upsání akcií jediným akcionářem činí 15 dnů apočátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámendoporučeným dopisem, v němž bude obsažen i nvárh smlouvy oupsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy jepředstavenstvo povinno zaslat jedinému akcionáři ve lhůtě 10 dnůod právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž budezapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku8. emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen jedinýmakcionářem na zvlášní účet společnosti č. 181460785/0300, vedenýu ČSOB, a.s., Praha 1, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy oupsání akcií.
od 18. 12. 2002 od 19. 02. 2003

Akcie

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 30 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 08. 2012

Počet: 5 ks v hodnotě: 3000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 08. 2012

Počet: 64 ks v hodnotě: 30000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 08. 2012

Počet: 64 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 01. 2006 od 13. 08. 2012

Počet: 5 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 01. 2006 od 13. 08. 2012

Počet: 50 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 06. 2005 od 06. 01. 2006

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 02. 2003 od 13. 08. 2012

Počet: 1 005 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2002 od 19. 02. 2003

Počet: 1 005 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 18. 03. 1999 od 18. 12. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: HONORIS MANAGEMENT LTD.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 09. 2006 od 01. 12. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HERYCH MICHAL

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 02. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2006 od 02. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 03. 1999 od 05. 09. 2006


Název/Jméno: HAVEL RADOMÍR

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 02. 07. 2014
Správní rada - člen správní rady
od 02. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 2007 od 02. 07. 2014


Název/Jméno: HOMOLOVÁ ZDEŇKA

IČO: 66461553

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 2012 od 02. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2008 od 30. 05. 2012


Název/Jméno: VICHOVÁ JANA

IČO: 67445241

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2012 od 02. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2006 od 19. 09. 2007


Název/Jméno: VAŠÍČEK PAVEL

IČO: 67704573

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 07. 2008 od 30. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2007 od 24. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 09. 2006 od 19. 09. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2005 od 05. 09. 2006


Název/Jméno: VÁVROVÁ MARTINA

IČO: 87504928

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2012 od 02. 07. 2014


Název/Jméno: CHLEBEČKOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2006 od 02. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 01. 2006 od 05. 09. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 11. 2004 od 22. 06. 2005


Název/Jméno: ČVANČARA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 09. 2007 od 24. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 09. 2006 od 19. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 06. 2005 od 05. 09. 2006


Název/Jméno: HERYCHOVÁ SILVIE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 06. 2005 od 02. 01. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2002 od 22. 06. 2005


Název/Jméno: SOMR ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2005 od 13. 02. 2012


Název/Jméno: KUBA VLADIMÍR

IČO: 16747771

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2004 od 22. 06. 2005


Název/Jméno: MAZÁČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2003 od 05. 09. 2006


Název/Jméno: KŘIVAN KAREL

IČO: 63965941

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 12. 2002 od 22. 06. 2005


Název/Jméno: SIROVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 1999 od 18. 12. 2002


Název/Jméno: HERYCH PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 1999 od 03. 11. 2004


Název/Jméno: KADANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 03. 1999 od 18. 12. 2002


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

IČO: 41821114

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 03. 1999 od 03. 11. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 01. 2012

Odpovědní zástupci: 295286


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 2010

Odpovědní zástupci:


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 295286

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 295286

Zánik oprávnění:28. 07. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 02. 2006


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 03. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 02. 2006


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 03. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 02. 2006


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 03. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 02. 2006


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25746626

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:03. 05. 1999

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1065820ADRISA, a.s. v likvidaci60913908Komenského 252/1, 28802 Nymburk
924714AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
1026570AGRONET Nesovice, družstvo645074162, 68333 Nesovice
570928ALVA REAL s.r.o.25505882Stejskalova 416/7, 61500 Brno
499535ANTIQUE spol. s r.o.49614479Neveklovská 518/1, 14000 Praha
1031246AP TRUST a.s.26773180Štětkova 1638/18, 14000 Praha
430626Arnum, a.s.26902494Mezníkova 273/13, 61600 Brno
177019Athis Europeen a.s. v likvidaci25610783Vídeňská 136, 25250 Vestec
349778B H M - autoškola, spol. s.r.o.46342451Sovadinova 564/7, 69002 Břeclav
621460BEVEK, veřejná obchodní společnost45021040Na Pískách 477, 39201 Soběslav
1280763BIVIO s.r.o.63471221Brno, Jasanová 16, PSČ 637 00
1369095Bytové družstvo BORY, družstvo v likvidaci62620967Plzeň, 32006, Jižní Předměstí, Heyrovského, 2
823786Carbon - in, s.r.o.2630560772, 66471 Lažánky
555513Coop Příbram, družstvo31836Dlouhá 155, 26101 Příbram
978262Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.44848943Jeruzalémská 964/4, 11000 Praha
270053ČMPS & PK GASTRO, s.r.o.43003311Ovocná 2785/1, 76701 Kroměříž
740386ČSAD Kroměříž a.s.49967649Kroměříž, 76717, , Skopalíkova, 2385
113080DaLuka Properties, s.r.o.4054725Pod dvorem 468/4b, 16200 Praha
1139647DaLuka, SE1569643Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
544629DASTR, a.s., v likvidaci60914033Havlíčkova 1361, 51601 Rychnov nad Kněžnou
669408DEZA, a.s.11835Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
202855DING spol. s r.o. - v likvidaci45477850Svatopetrská 35/7, 61700 Brno
747282Družstvo Novodvorská 1132, v likvidaci25614312Novodvorská 1132/183, 14200 Praha
458506EF ESTATES, s.r.o.27070395Praha, 11000, Staré Město, Jakubská, 647/2
611762EKOstav, spol. s r.o.46904972Šatovská 2816/46, 67181 Znojmo

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: PARKON s. r. o.45536317nábřeží Závodu míru 2740, 53002 Pardubice
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Firma: LANGFORD s.r.o. v likvidaci27973778Karlovy Vary, ul. Raisova 1180/10, PSČ 360 01
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Firma: MUDr. Josef Hrabovský s.r.o.142056924, 69123 Pohořelice
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2713657"Černínská jízdárna" bytové družstvo571784Loretánské náměstí 102/8, 11800 Praha
2134850ANNVIS, spol. s r.o.49616901Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
1405692ANSRO, s.r.o.45278415Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
1829215Areál Baukomplex, s.r.o.4763505Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
256504ARTISTS, spol. s r.o. v likvidaci65412460Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
2437317Astewe s.r.o.3559432Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
1305543BOB INTERNATIONAL TRADING s.r.o.48024554Loretánská 106/23, 11800 Praha
404329Bytové družstvo " Dům U černého vola "41189493Loretánské náměstí 107/1, 11800 Praha
2023294Cafe art gallery s.r.o.25236750Loretánská 106/23, 11800 Praha
2038743Centrum Viléma Flussera pro kulturu a technologii o.s.27039650Loretánské náměstí 108/2, 11800 Praha
1745319DaLuka Capital, s.r.o.4763513Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
1139647DaLuka, SE1569643Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
2506470DOMINIUM NOSTRUM, spol. s r.o.28203852Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
2332149Družstvo-Loretánské nám. č. p. 10845807493Loretánské náměstí 108/2, 11800 Praha
1210878ENAMEL DESIGN s.r.o.29140463Pohořelec 110/26, 11800 Praha
417595Expand lease, s.r.o.64580628Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
2669754F & S Invest a.s.24713058Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
625293F & S Marketing s.r.o. v likvidaci27943160Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
1470789F & S Rudná s.r.o.28215052Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
2142577F & S Service s.r.o.28169361Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
2068521F & S Slaný s.r.o.24167860Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
2050689F & S Tytry s.r.o.28256620Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
1708799FastMax s.r.o.28326032Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
226230FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ183Praha, 12510, Hradčany (Praha 1), LORETÁNSKÉ NÁM., 5
752192Gastro MLS s.r.o.27396584Pohořelec 110/26, 11800 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1108066Anežka Kubíková - FY - ANETTA41832647Praha, 18200, Kobylisy, Luhovská, 1737/2
1133745ALTMANN Petr45705593Loretánská 106/23, 11800 Praha
72989Bašek Stanislav71054987Loretánské náměstí 102/8, 11800 Praha
2959411Ber Oded5653657Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
195000Bradáčová Elisa41208528Loretánské náměstí 101/5, 11800 Praha
628201Broz Libor76663973Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
3080591Hladík Milan67377408Loretánské náměstí 102/8, 11800 Praha
2141681HLAVÁČEK Václav48063312Loretánské náměstí 102/8, 11800 Praha
2413839HLAVÁČKOVÁ Jitka69033625Loretánské náměstí 102/8, 11800 Praha
2440387Jeřábková Michaela65180291Loretánské náměstí 101/5, 11800 Praha
2341171Klosová Eva67878652Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
2740209KONUPKOVÁ Dagmar17031311Pohořelec 110/26, 11800 Praha
133524Krüger Vladimír63658429Loretánské náměstí 108/2, 11800 Praha
373246KUČERA Jakub64914852Loretánské náměstí 107/1, 11800 Praha
3321943Kučera Josef1204211Loretánské náměstí 107/1, 11800 Praha
733370Macháček Zdeněk10393480Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
1910171Malíř Jan47616466Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
2052614Marhold Jiří10497366Loretánské náměstí 102/8, 11800 Praha
2608748Mrázek Richard71664211Loretánské náměstí 108/2, 11800 Praha
314396Murova Tetyana67650252Praha, 11000, Hradčany (Praha 1), POHOŘELEC, 110/26
3102677Ondrová Barbora Glombová67653685Pohořelec 110/26, 11800 Praha
1902733ORŠULÍKOVÁ Jana41737717Pohořelec 110/26, 11800 Praha
3230399Pastorová Jolana16516958Loretánská 106/23, 11800 Praha
1937309Ptáček Tomáš70485739Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
335875Růžičková Kateřina73611859Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha