HONORIS FINANCE,a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem HONORIS FINANCE,a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5847. Jeho identifikační číslo je 25746626

 
 

Výpis z obchodního rejstříku HONORIS FINANCE,a.s.

Datum zápisu: 18. 3. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5847

Identifikační číslo:25746626

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7yuee85

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Realitní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Správa a údržba nemovitostí
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Sídlo: Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1
od 22. 12. 2014
Praha 1 - Josefov, Široká 25/6, PSČ 11000
od 29. 06. 2012 do 22. 12. 2014
Praha 6 - Střešovice, Na Ořechovce 560/17, PSČ 16200
od 01. 10. 2009 do 29. 06. 2012
Praha 1, Zlatnická 1582/10, PSČ 11000
od 03. 11. 2004 do 01. 10. 2009
Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 11015
od 18. 12. 2002 do 03. 11. 2004
Praha 6, Svatovítská 2/504, PSČ 16000
od 18. 03. 1999 do 18. 12. 2002
Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 02. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 07. 2014

  Počet členů správní rady: 2
od 02. 07. 2014 do 22. 12. 2014

  Dnem 12.1.2012 rozhodl jediný akcionář při výkonu valné hromady o snížení základního kapitálu za násl. podmínek:Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je koncentrace podnikatelské činnosti společnosti na jedinou činnost- činnost pojišťovacího makléře - jenž nebude vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost.S celou částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti.Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 69.500.000,- Kč (šedesát devět milionů pět set tisíc korun českých) o částku 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých) na novou výši 2.085.000,- Kč (dva miliony a osmdesát pět tisíc korun českých).Základní kapitál bude snížen podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že:- jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých);- jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých);- jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30,- Kč (třicet korun českých).Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady jediného akcionáře k předložení jeho akcií za účelem výměny akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 60 (šedesáti) kalendářních dní ode dne učinění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií.Jediný akcionář společnosti je povinen předložit všechny akcie společnosti k výměně akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů od učinění výzvy představenstva společnosti jedinému akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení akcií společnosti a výměna akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou budou provedeny v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin.Ukládá se představenstvu společnosti zabezpečit za podmínky, že dojde k zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, výplatu částky ve výši 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých), jedinému akcionáři společnosti z titulu snížení základního kapitálu nejpozději do 31.12.2012(třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvanáctého). Náklady spojené s výplatou plnění budou zaúčtovány na vrub společnosti.
od 13. 02. 2012 do 13. 08. 2012

  Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 12.12.2005 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Schválila zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše 55.000.000,- Kč o částku 14.500.000,- Kč na novou výši 69.500.000,- Kč za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií;- počet: 14 kusů- jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč každá- počet: 5 kusů- jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč každá- druh: kmenové- forma: na jméno- podoba: listinná- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to se Smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 60 dnů a počátek této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, v němž bude obsažen i návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady, o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie.Řádná valná hromada společnosti udělila souhlas se započtením části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s. proti pohledávce společnosti HONORIS FINANCE, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných předem určeným zájemcem.Pohledávkou předem určeného zájemce je dosud nesplacená půjčka v celkové nominální hodnotě 500.000,- EUR a příslušenství v celkové nominální hodnotě 10.917,81 Eur, tj. pohledávka v celkové výši 510.917,81 EUR vyplývající ze Smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společností HONORIS FINANCE, a.s., jako dlužníkem a předem určeným zájemcem, jako věřitelem, dne 08.09.2003. Pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s., vyplývající ze shora uvedené Smlouvy o půjčce, činí dle předložené Auditorské zprávy vydané společností TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. dne 12.12.2005 k dnešnímu dni 15.232.500,- Kč a příslušenství z celkové nominální hodnotě 327.786,86 Kč, tj. pohledávka v celkové výši 15.560.286,86 Kč, a bude započtena ve výši 14.500.000,- Kč.Řádná valná hromada společnosti schválila pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být zavřena v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, nejdéle do 30 dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se smlouvou o upsání nových akcií.
od 02. 01. 2006 do 06. 01. 2006

  Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 01.06.2005 rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu společnosti.- schválila zvýšení základního kapitálu o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na 55.000.000,- Kč (slovy: padesátpětmilionů korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- počet jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií:počet: 30 (třicet)jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá,druh: kmenové,forma: na jméno,podoba: listinná,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady,- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je VENATIUM - CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ,- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých),- účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192996825/0300.
od 22. 06. 2005 do 29. 06. 2005

  Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 05.10.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.- schválila zvýšení základního kapitálu o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) na 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: - počet: 20 (dvacet) kusů - jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, - druh: kmenové, - forma: na jméno, - podoba: listinná,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady,- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Michal Herych, r.č. 640320/1464, bydliště Praha 7, Letohradská 36, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ.,- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).- účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192996825/0300.
od 03. 11. 2004 do 15. 11. 2004

  Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání všechnových akcií a přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3 995 000,-Kč (třimilionydevětsetdevadesátpět tisíc korun českých) způvodních 1 005 000,- Kč na 5 000 000,- Kč2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitáluse nepřipouští3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 3 995 kusůnových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinnépodobě, každá o jmenovité hodnotě5. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě6. všechny nově vydané akcie společnosti budou upsány jedinýmakcionářem společnosti ing. Michalem herychem, bytem Letohradská7, Praha 7, 170 00, za použití ustanovení § 204 odst. 5 smlouvouo upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem7. lhůta pro upsání akcií jediným akcionářem činí 15 dnů apočátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámendoporučeným dopisem, v němž bude obsažen i nvárh smlouvy oupsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy jepředstavenstvo povinno zaslat jedinému akcionáři ve lhůtě 10 dnůod právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž budezapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku8. emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen jedinýmakcionářem na zvlášní účet společnosti č. 181460785/0300, vedenýu ČSOB, a.s., Praha 1, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy oupsání akcií.
od 18. 12. 2002 do 19. 02. 2003

Akcie

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 30 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 08. 2012

Počet: 5 ks v hodnotě: 3000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 08. 2012

Počet: 64 ks v hodnotě: 30000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 08. 2012

Počet: 64 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 01. 2006 do 06. 01. 2006

Počet: 5 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 01. 2006 do 06. 01. 2006

Počet: 50 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 06. 2005 do 29. 06. 2005

Počet: 20 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2004 do 15. 11. 2004

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 02. 2003 do 19. 02. 2003

Počet: 1 005 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2002 do 18. 12. 2002

Počet: 1 005 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 18. 03. 1999 do 18. 03. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: HONORIS MANAGEMENT LTD.

Adresa: Londýn N3 1RL, 4th Floor, Lawford House, Albert Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 05. 09. 2006 do 01. 12. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 09. 2006 do 01. 12. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HERYCH MICHAL

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 02. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2006 do 02. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 03. 1999 do 05. 09. 2006

Adresa: Pod dvorem 468/4b, Veleslavín, 162 00 Praha 6
od 22. 12. 2014
Zemědělská 1577/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 19. 11. 2012 do 22. 12. 2014
Praha 7 - Holešovice, U Pergamenky 1145/12, PSČ 17000
od 22. 02. 2007 do 19. 11. 2012
Praha 7, Letohradská 36, PSČ 17000
od 18. 12. 2002 do 22. 02. 2007
Praha 5, Gabinova 823, PSČ 15200
od 18. 03. 1999 do 18. 12. 2002


Název/Jméno: HAVEL RADOMÍR

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 02. 07. 2014
Správní rada - člen správní rady
od 02. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 2007 do 02. 07. 2014

Adresa: Pálavská 1553/15, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
od 02. 07. 2014
Plzeň - Severní Předměstí, Pálavská 1553/15, PSČ 32300
od 19. 11. 2012 do 02. 07. 2014
Plzeň, Pálavská 1553, PSČ 32300
od 13. 02. 2012 do 19. 11. 2012
Plzeň, Rabštejnská 1581/37
od 19. 09. 2007 do 13. 02. 2012


Název/Jméno: HOMOLOVÁ ZDEŇKA

IČO: 66461553

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 2012 do 02. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2008 do 30. 05. 2012

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Jednořadá 1051/53, PSČ 16000
od 10. 09. 2010 do 02. 07. 2014
Praha 6, Šumberova 16, PSČ 16000
od 24. 07. 2008 do 10. 09. 2010


Název/Jméno: VICHOVÁ JANA

IČO: 67445241

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2012 do 02. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2006 do 19. 09. 2007

Adresa: Praha 9, K Čihadlům 832, PSČ 19012
od 30. 05. 2012 do 02. 07. 2014
Praha 9, K čihadlům 832, PSČ 19219
od 05. 09. 2006 do 19. 09. 2007
Praha 9, K čihadlům 832, PSČ 19219
od 18. 03. 1999 do 03. 12. 2003


Název/Jméno: VAŠÍČEK PAVEL

IČO: 10554726

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 07. 2008 do 30. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2007 do 24. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 09. 2006 do 19. 09. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2005 do 05. 09. 2006

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, U lesa 63, PSČ 70030
od 22. 06. 2005 do 30. 05. 2012


Název/Jméno: VÁVROVÁ MARTINA

IČO: 87504928

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2012 do 02. 07. 2014

Adresa: Třinec, Jeřabinová 327, PSČ 73961
od 13. 02. 2012 do 02. 07. 2014


Název/Jméno: CHLEBEČKOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2006 do 02. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 01. 2006 do 05. 09. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 11. 2004 do 22. 06. 2005

Adresa: Praha 6 - Břevnov, Brixiho 1620/8, PSČ 16200
od 02. 01. 2006 do 02. 07. 2014
Praha 6, Brixiho 1620/8, PSČ 16200
od 03. 11. 2004 do 22. 06. 2005


Název/Jméno: ČVANČARA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 09. 2007 do 24. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 09. 2006 do 19. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 06. 2005 do 05. 09. 2006

Adresa: Praha 10 - Kolovraty, Meduňková 600/30, PSČ 10000
od 22. 06. 2005 do 24. 07. 2008


Název/Jméno: HERYCHOVÁ SILVIE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 06. 2005 do 02. 01. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2002 do 22. 06. 2005

Adresa: Praha 7, Letohradská 36, PSČ 17000
od 18. 12. 2002 do 02. 01. 2006


Název/Jméno: SOMR ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2005 do 13. 02. 2012

Adresa: Nymburk, Palackého třída 116, PSČ 28802
od 22. 06. 2005 do 13. 02. 2012


Název/Jméno: KUBA VLADIMÍR

IČO: 16747771

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2004 do 22. 06. 2005

Adresa: Praha 10, Za zahradami 397, PSČ 10000
od 03. 11. 2004 do 22. 06. 2005


Název/Jméno: MAZÁČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2003 do 05. 09. 2006

Adresa: Praha 10, Na Spádu 15/393
od 03. 12. 2003 do 05. 09. 2006


Název/Jméno: KŘIVAN KAREL

IČO: 63965941

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 12. 2002 do 22. 06. 2005

Adresa: Praha 6, Zemědělská 2, PSČ 16000
od 18. 12. 2002 do 22. 06. 2005


Název/Jméno: SIROVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 1999 do 18. 12. 2002

Adresa: Praha 7, U Studánky 29, PSČ 17000
od 18. 03. 1999 do 18. 12. 2002


Název/Jméno: HERYCH PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 1999 do 03. 11. 2004

Adresa: Praha 6, Zemědělská 12, PSČ 16000
od 18. 03. 1999 do 03. 11. 2004


Název/Jméno: KADANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 03. 1999 do 18. 12. 2002

Adresa: Praha 9, Uherská 618, PSČ 19017
od 18. 03. 1999 do 18. 12. 2002


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

IČO: 10435972

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 03. 1999 do 03. 11. 2004

Adresa: Kolín II, Rimavské Soboty 836, PSČ 28002
od 18. 03. 1999 do 03. 11. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 1. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Herych


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 2010

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 13. 12. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 13. 12. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Radomír Havel


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Herych

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 1. 2006

Obory činnosti: Realitní činnost
od 30. 01. 2006 do 28. 07. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Herych

Zánik oprávnění:28. 7. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Mazáček

Zánik oprávnění:6. 2. 2006


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jana Víchová

Zánik oprávnění:6. 2. 2006


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jana Víchová

Zánik oprávnění:6. 2. 2006


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jana Víchová

Zánik oprávnění:6. 2. 2006


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25746626

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:3. 5. 1999

Související firmy

#NázevICOAdresa
2031275"Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.)62967291okr. Kutná Hora, Opatovice I 43
496005"PP-PLAST, s.r.o."25225600Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 14000
1117908ADEX AGRO, a.s.26766264Lom u Tachova 20, PSČ 34701
1502975ADRISA, a.s. v likvidaci60913908Nymburk, Komenského 252, PSČ 28802
717824AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415

Související osoby

#NázevICOAdresa
738413Tatterová KamilaPraha 9 - Kbely, Sojovická 505
978041KADANÍK JANPraha 4, Leopoldova 2045
738416Závodná JanaJindřichův Hradec, Stará cesta 867
738415Ulrich PetrPraha 4, Jeřábkova 1458
978043WOLSKI ROMANPraha 7, Na Maninách 32