Hutní montáže, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Hutní montáže, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 143. Jeho identifikační číslo je 15504140

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Hutní montáže, a.s.

Datum zápisu: 19. 3. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 143

Identifikační číslo:15504140

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wfhce3a

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Opravy karosérií
Výroba, opravy a montáž měřidel
Poradenství v oblasti technické, ekonomické, organizační, obchodní...
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení...
Provoz zařízení veřejných služeb - mytí vozidel
Jiná výroba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. - výroba vyvíječů páry...
Celní deklarant
Překladatelská činnost
Celní deklarant
Vydavatelská činnost
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava...
Hostinská činnost
Provoz středních škol
Zprostředkování obchodu
Jiné ubytovací možnosti kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.
Ostatní vzdělávání
Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí pronájem nemovitostí
Demolice a zemní práce kromě příloh z. 455/91 Sb.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Skladování
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. včetně...
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb....
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb....
Montáž,servis,opravy a údržba kromě příloh zák.č.455/91 Sb...
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb....
Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb. výroba parních kotlů bez...
Ostatní obchodní služby
Technické testování a analýzy kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.
Pronájem strojů a přístrojů
Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení
Jiná výroba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. výroba nádrží,...
Výroba kovových konstrukcí a jejich částí kromě příloh zák. č. 455...
Technická a ekonomická činnost kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Mech. úpravy na zakázku nebo smluvně kromě příloh zák. č. 455/91 Sb...
Zprostředkování prací a služeb
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb....
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb....
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb....
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb....
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb....
Projektování elektrických zařízení
Plynoinstalatérství
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Projektová činnost ve výstavbě
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených...
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,...
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky (počítače,...
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
provádění dopravních staveb
Nástrojářství
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Kovoobráběčství
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní...
stavitel (provád. jedn.staveb a poddodávek pro shora uved.stavby)
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Revize elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
provádění průmyslových staveb
Opravy silničních vozidel
výroba svař. most. konstr.ČSD,svař. kolej.vozidel a vyhr.zařízení
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízenía...
Instalace a opravy elektronických zařízení
Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Adresa společnosti

Sídlo: Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava
od 08. 11. 2013
Ostrava - Vítkovice, Ruská 1162/60, PSČ 70383
od 09. 11. 2005 do 08. 11. 2013
Ostrava-Moravská Ostrava, Hrušovská 2678/20, PSČ 70228
od 07. 09. 2000 do 09. 11. 2005
Ostrava 1, Hrušovská 20, PSČ 70228
od 05. 12. 1995 do 07. 09. 2000
Ostrava, okres Ostrava-město
od 19. 03. 1991 do 05. 12. 1995
Ruská 1162/60, 70300 Ostrava

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 05. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014 do 26. 05. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 03. 07. 2014 do 26. 05. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 03. 07. 2014 do 26. 05. 2015

  Rozhodnutí jediného akcionáře:Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti Hutní montáže, a.s, prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií.Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti Hutní montáže, a.s. takto:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 99,189.240,-Kč na novou výši 139,809.100,-Kč. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 40,619.860,-Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 24. 11. 2006 do 01. 12. 2006

  2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 4,061.986 ks, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,-Kč, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie").3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem jediným akcionářem Společnosti , kterým je společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. IČ: 25877950 se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, vedená u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl B vložka č. 2486, bez veřejné nabídky.
od 24. 11. 2006 do 01. 12. 2006

  4. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti - Ostrava, Vítkovice, Ruská 1162/60, PSČ 703 83. Lhůta pro upsání akcií činí tři týdny a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemně, dopisem doručeným jedinému akcionáři první den běhu této lhůty. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle §204 odst. 5 obch. zák.Výše emisního kursu činí 41.- Kč za akcii, jmenovitá hodnota nových akcií činí 10,- Kč za jednu novou akcii Společnosti a rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou nově upisované akcie odpovídající 31.- Kč za 1 akcii bude tvořit emisní ážio.Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle §205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií.5. Dne 4.10.2006 uzavřela VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. smlouvu o postoupení pohledávky jejímž předmětem bylo mimo jiné postoupení pohledávky:(i) ze Smlouvy o úvěru reg.č. 714099200230, uzavřené dne 24.6.1999 mezi Společností jako dlužníkem a Komerční bankou, a.s. jako věřitelem,(ii) ze smlouvy o úvěru reg.č. 107640296017, uzavřené dne 13.6.1996 mezi Společností jako dlužníkem a Komerční bankou, a.s. jako věřitelem,(iii) ze smlouvy o revolvingovém úvěru reg.č. 208297071, uzavřené dne 7.11.1997 mezi Společností jako dlužníkem a Investiční a poštovní bankou, a.s. jako věřitelem,(iiii) ze smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 208296028 uzavřené dne 23.5.1996 mezi Společností jako dlužníkem a Investiční a poštovní bankou, a.s. jako věřitelem.Všechny výše zmíněné pohledávky byly upraveny "dohodou dle § 516 občanského zákoníku" uzavřenou dne 20.12.2002 mezi dlužníkem a společností Superfektus, a.s. IČ: 47675721, se sídlem Hudcova 78, č.p. 367, Brno, PSČ: 621 00, která byla v té době věřitelem pohledávky.Nominální hodnota pohledávek byla vyčíslena na 166,541.456,30 Kč, (slovy: jednostošedesátšestmilionůpětsetčtyřicetjednatisícčtyřistapadesátšestkoruntřicethaléřů)Jediný akcionář, společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. tak vstoupila do práv a povinností na straně věřitele a má za Společností pohledávku ve výši specifikované v předchozí větě. (dále též jen "Specifikovaná pohledávka").6. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením Specifikované pohledávky, v její části, činící 166,541.426,- Kč proti emisnímu kurzu tak, že nominální hodnota všech nově emitovaných akcií bude činit 40,619.860,- Kč a zbytek emisního kurzu tj. 125,921.566,- Kč bude tvořit emisní ážio. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí tři týdny a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musí být splaceno 100% jmenovité hodnoty akcií.Dohoda o započtení Specifikované pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla.
od 24. 11. 2006 do 01. 12. 2006

  Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 30. 8. 2005:1. Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že spol. Rex Invest, s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00, IČ: 25786385, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70135, je hlavním akcionářem Společnosti, neboť je vlastníkem 9 557 142 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 10,-- v zaknihované podobě, vydaných spol., což představuje 96,35% podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z registru emitenta vydaným Střediskem cenných papírů a dále z čestného prohlášení společnosti Rex Invest, s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00, IČ:25786385, dále jen "hlavní akcionář".2. Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všm akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1,10 Kč za 1 akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10 kč.4. Přiměřenost protiplnění za jednu akcii Společnosti je doložena znaleckým posudkem č. 23/2005 vypracovaným Znaleckým ústavem TOP AUDITING s.r.o., Brno, Kotlářská 53, IČ: 45477639.5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií Společnosti či oprávněným zástavním věřielům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60ti dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti Rex Invest, s.r.o., v p říslušné evidenci cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku.
od 06. 09. 2005 do 31. 01. 2006

  2. Všechny akcie upisované v procesu zvyšování základního kapitálu (žádné akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva) budou upsány předem určeným zájemcem - společností Centex a.s., se sídlem v Brně, Kobližná č.p. 53, č.or. 24, IČ: 49970321.
od 27. 01. 2004 do 02. 09. 2004

  4. Předem určený zájemce upíše akcie podpisem Smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Za oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií se považuje zaslání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost je povinna doručit zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Místem upsání akcií je místo, kde bude uzavřena Smlouva o upsání akcií, a sice notářská kancelář JUDr. Michala Voříška, se sídlem v Brně, Jezuitská 13.
od 27. 01. 2004 do 02. 09. 2004

  5. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovaných v procesu zvyšování základního kapitálu, tj. 22 mil. kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,-Kč se schvaluje započtení peněžité pohledávky společnosti Centex a.s., se sídlem v Brně, Kobližná č.p. 53. č.or. 24, IČ: 49970321, ve výši 220,000.000,-Kč. Návrh Smlouvy o započtení doručí společnost předem určenému zájemci, tj. společnosti Centex a.s. bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o upsání akcií. Akceptaci návrhu Smlouvy o započtení zašle předem určený zájemce, tj. společnost Centex a.s. zpět společnosti nejpozději do 60 kalendářních dnů od jeho obdržení. Smlouva o započtení bude obsahovat specifikaci shora uvedených započítavaných pohledávek a podpisy smluvních stran budou úředně ověřeny.
od 27. 01. 2004 do 02. 09. 2004

  Přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií, které budou vydávány ke zvýšení základního kapitálu, ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, se vylučuje pro všechny akcionáře.
od 27. 01. 2004 do 02. 09. 2004

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 19.12.2003 o zvýšení základní kapitálu :
od 27. 01. 2004 do 02. 09. 2004

  1. Základní kapitál bude zvýšen o částku 220,000.000,-Kč (slovy: dvěstědvacetmilionůkorunčeských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad 220,000.000,-Kč se nepřipouští .
od 27. 01. 2004 do 02. 09. 2004

  3. V procesu zvyšování základního kapitálu bude emitováno 22 000 000 kusů (slovy: dvacetdvamilionů) kmenových, zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,-Kč. Emisní kurs činí 10,-Kč za jednu akcii.
od 27. 01. 2004 do 02. 09. 2004

  Mimořádná valná hromada schválila rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu společnosti o částku 93,069.910,-Kč (slovy:devadesáttřimiliony šedesátdevěttisíc devětsetdesetkorunčeských), tedy na celkovou výši základního kapitálu99,189.240,-Kč (slovy: devadesátdevětmilionůstoosmdesátdevěttisíc dvěstěčtyřicet korunčeských).
od 04. 12. 2002 do 17. 03. 2003

  Valná hromada rozhodla o tom, že zvýšení základního kapitáluproběhne upsáním nových akcií předem určenému zájemci,společnosti Superfektus, a.s. se sídlem Brno, Hudcova 78, IČ:47675721. V procesu zvýšení základního kapitálu bude emitováno9,306.991 ks kmenových, zaknihovaných akcií na majitele, vnominální hodnotě 10,-Kč, emisní kurz činí 10,-Kč za 1 akcii.Nové akcie budou předem určeným zájemcem upsány smlouvou oupsání akcií, která bude písemná a podpisy na ní budou úředněověřeny. Smlouva o upsání akcií bude podepsána v sídlespolečnosti. Lhůta pro úpis nových akcií činí 14 dnů od doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavřenísmlouvy o upsání akcií je povinna podat společnost. Společnostje povinna doručit předem určenému zájemci návrh na uzavřenísmlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy usneseníKrajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabudeprávní moci.
od 04. 12. 2002 do 17. 03. 2003

  Mimořádná valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního právavšech akcionářů na úpis nových akcií společnosti a vyslovilasouhlas aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu bylazapočtena pohledávka společnosti Superfektus, a.s, se sídlemBrno, Hudcova 78, IČ: 47675721 ve výši 93,069.910,-Kč.
od 04. 12. 2002 do 17. 03. 2003

  Valná hromada rozhodla takto:zvyšuje základní kapitál s odkládací podmínkou nabytí účinnostizápisem do obchodního rejstříku podle § 211 odst. 4 a § 216odst. 3 obchodního zákoníku rozhodnutí o snížení základníhokapitálu na základě usnesení valné hromady.
od 08. 02. 2002 do 04. 12. 2002

  Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání vlastníchprovozních zdrojů. Valná hromada společnosti rozhodla o sníženízákladního kapitálu na částku 6,119.300,-Kč. Společnost nutněpotřebuje k zachování podnikání v rozsahu posledních letprovozní zdroje ve výši 330 milionů korun českých. Upisovánínových akcií je možné až po účinném snížení základního kapitálu.Společnost je zařazena do programu revitalizace rozhodnutímhodnotitelské komise ze dne 16.3.2000 a snížení základníhokapitálu je nutným předpokladem jeho realizace.
od 08. 02. 2002 do 04. 12. 2002

  Částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje: o částku605,813.670,-Kč slovy o šestsetpět milionů osmsettřináct tisícšestsetsedmdesát korun českých na celkovou výši 611,933.000,-Kčslovy šestsetjedenáct milionů devětsettřicettři tisíc korunčeských. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 08. 02. 2002 do 04. 12. 2002

  Bude upisováno 60,581.367 kmenových akcií ve formě na majitele,v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jednotlivé akcie10,-Kč, neregistrované.
od 08. 02. 2002 do 04. 12. 2002

  V prvním kole upisují akcie akcionáři s využitím přednostníhopráva za emisní kurs, rovnající se jmenovité hodnotě novýchakcií. Na každou akcii po snížení jmenovité hodnoty na 10,--Kčmají akcionáři právo upsat 99 nových kmenových akcií ve lhůtědva týdny, rozhodným dnem je den počátku této lhůty. Informace opřednostním právu zveřejní představenstvo 30 dnů před jehovykonáním v Obchodním věstníku a v deníku ZN Zemské noviny.
od 08. 02. 2002 do 04. 12. 2002

  Ve druhém kole budou nabídnuty neupsané akcie k upsání nazákladě veřejné nabídky. Místo úpisu je v sídle společnosti proobě kola.
od 08. 02. 2002 do 04. 12. 2002

  Lhůta k úpisu je stanovena na 60 dnů, počátek běhu této lhůtyzveřejní představenstvo v Obchodním věstníku a v deníku ZNZemské noviny.
od 08. 02. 2002 do 04. 12. 2002

  Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Upisovatel jepovinen splatit část emisního kursu ve výši 30 % ve lhůtě 15 dnůna účet č. 25005-479313024/0400, který je k tomuto účeluspolečností otevřen u Živnostenské banky, a.s..
od 08. 02. 2002 do 04. 12. 2002

  Valná hromada rozhodla takto:snižuje základní kapitál o částku 605,813.670,-Kč slovyšestsetpět milionů osmsettřináct tisíc šestsetsedmdesát korunčeských na novou výši základního kapitálu 6,119.330,-Kčslovy šest milionů stodevatenáct tisíc třistatřicet korunčeských.
od 12. 07. 2001 do 04. 12. 2002

  Důvod snížení: úhrada celkové ztráty z hospodaření společnosti.V současnosti jsou před ukončením práce na účetní závěrce za rok2000. S ohledem na stav prací lze důvodně předpokládat ztrátu vevýši 324 milionů korun českých. Účetní závěrkou za měsíc leden2001 byla vykázána souhrnná ztráta ve výši 615 milionů korunčeských. K postupu prací na účetní závěrce za rok 2000 a kúčetní závěrce za leden 2001 a k očekávané souhrnné ztrátě sevyjádřil auditor společnost BDO CS s.r.o., IČ 45314381 dne23.3.2001. Společnost je zařazena do programu revitalizacerozhodnutím hodnotitelské komise ze dne 16.3.2001 a sníženízákladního kapitálu je nutným předpokladem jeho realizace.Částka, odpovídající snížení základního kapitálu bude použitapodle ust. § 211 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku k úhraděztráty z hospodaření společnosti.Rozsah snížení: o částku 605,813.670,-Kč slovy o šestsepětmilionů osmsettřináct tisíc šestsetsedmdesát korun českých nanovou výši základního kapitálu 6,119.330,-Kč slovy šest milionůstodevatenáct tisíc třistatřicet korun českých.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty každé akcie z 1.000,-Kč na 10,-Kč,slovy na deset korun českých. Snížení jmenovité hodnoty seprovede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií vzákonem stanovené evidenci registrovaných cenných papírů nazákladě příkazu společnosti.
od 12. 07. 2001 do 04. 12. 2002

  Podle Rozhodnutí Valné hromady a.s. č.j. 200/368/91 je zapsáno vpodnikovém rejstříku snížení základního kapitálu společnosti vhodnotě 32 870 000,-Kč.
od 26. 08. 1991 do 04. 12. 2002

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne 11.března 1991 a přijatých stanov.
od 19. 03. 1991

Akcie

Počet: 13 980 910 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 03. 07. 2014

Počet: 13 980 910 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 12. 2006 do 01. 12. 2006

Počet: 9 918 924 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 11. 2005 do 29. 11. 2005

Počet: 9 918 924 ks v hodnotě: 10 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 28. 06. 2003 do 28. 06. 2003

Počet: 9 918 924 ks v hodnotě: 10 - akcie na majitele
od 17. 03. 2003 do 17. 03. 2003

Počet: 611 933 ks v hodnotě: 10 - akcie na majitele
od 08. 02. 2002 do 08. 02. 2002

Počet: 611 933 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 19. 07. 1994 do 19. 07. 1994

Počet: 611 933 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 24. 11. 1993 do 24. 11. 1993

Počet: 1 ks v hodnotě: 738550000 - akcie na jméno
od 29. 03. 1991 do 29. 03. 1991

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 19. 03. 1991 do 19. 03. 1991

Vlastníci

Název/Jméno: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

IČO:25877950

Adresa: Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602
od 24. 11. 2006 do 03. 07. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 11. 2006 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: Rex Invest, s.r.o.

IČO:25786385

Adresa: Praha 1, Národní 6, PSČ 11000
od 01. 11. 2005 do 30. 12. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 11. 2005 do 30. 12. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HUDEC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 2016

Adresa: Za Kolibou 336, Horní Datyně, 739 32 Vratimov
od 26. 04. 2016


Název/Jméno: PŘECECHTĚL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 06. 2005

Adresa: Sadová 2393/8, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
od 08. 11. 2013
Přerov - Přerov I - Město, Sadová 2393/8
od 01. 02. 2006 do 08. 11. 2013
Přerov - Přerov I - Město, Sadová 2393/9
od 15. 06. 2005 do 01. 02. 2006


Název/Jméno: HUB ALEŠ

IČO: 70329532

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 06. 2015

Adresa: č.p. 124, 741 01 Hostašovice
od 05. 06. 2015


Název/Jméno: ŽVAKOVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 06. 2015 do 26. 04. 2016

Adresa: Karla Velčovského 1324, 739 32 Vratimov
od 05. 06. 2015 do 26. 04. 2016


Název/Jméno: JUROŠEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 02. 2009
Dozorčí rada - člen
od 10. 03. 2004 do 10. 02. 2009

Adresa: Maroldova 3005/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 08. 11. 2013
Ostrava - Moravská Ostrava, Maroldova 10
od 10. 03. 2004 do 08. 11. 2013


Název/Jméno: MĚKOTA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 08. 2013 do 21. 05. 2015

Adresa: K Březince 254/30, Březiněves, 182 00 Praha 8
od 08. 11. 2013 do 21. 05. 2015
Praha 8 - Březiněves, K Březince 254/30, PSČ 18200
od 05. 08. 2013 do 08. 11. 2013


Název/Jméno: SVĚTLÍKOVÁ LIBĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2013

Adresa: Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 08. 11. 2013


Název/Jméno: FABIÁN DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 2005 do 21. 05. 2015

Adresa: U letohrádku 1566, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
od 08. 11. 2013 do 21. 05. 2015
Frýdlant nad Ostravicí, U Letohrádku 1566, PSČ 73911
od 15. 08. 2005 do 08. 11. 2013


Název/Jméno: SVĚTLÍK JAN

IČO: 66956412

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2008 do 13. 07. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 01. 2007 do 23. 07. 2008

Adresa: Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 24. 06. 2013
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
od 09. 01. 2007 do 24. 06. 2013


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 08. 2011 do 05. 08. 2013

Adresa: Frýdek-Místek, Skalice 339, PSČ 73908
od 24. 08. 2011 do 05. 08. 2013


Název/Jméno: ČERNOCHOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2011 do 08. 11. 2013

Adresa: Brno - Útěchov, Ve vilkách 167/53, PSČ 64400
od 24. 08. 2011 do 08. 11. 2013


Název/Jméno: ONDRUCH PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2005 do 24. 08. 2011

Adresa: Ostrava - Bělský Les, Jiřího Herolda 1559/10, PSČ 70030
od 11. 11. 2005 do 24. 08. 2011


Název/Jméno: DOSTÁL VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 2008 do 24. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2008 do 21. 11. 2008

Adresa: Studénka, Smetanova 772, PSČ 74213
od 23. 07. 2008 do 24. 08. 2011


Název/Jméno: BARAN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 01. 2007 do 23. 07. 2008

Adresa: Dobrá 662, PSČ 73951
od 09. 01. 2007 do 23. 07. 2008


Název/Jméno: KNOBLOCH PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 08. 2005 do 09. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 2005 do 15. 08. 2005

Adresa: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1146/107
od 15. 06. 2005 do 09. 01. 2007


Název/Jméno: VOLF PAVEL

IČO: 1529684

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 2005 do 01. 11. 2005

Adresa: Ostrava - Poruba, Hlavní třída 557/89
od 15. 08. 2005 do 01. 11. 2005


Název/Jméno: HYNŠT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 06. 2005 do 15. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2003 do 15. 06. 2005

Adresa: Rousínov, Čsl. armády 258/14, okres Vyškov
od 22. 12. 2003 do 15. 08. 2005


Název/Jméno: ŠULC PAVEL

IČO: 44362358

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 2005 do 15. 08. 2005

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Ostromečská 436/7
od 15. 06. 2005 do 15. 08. 2005


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ JANA

IČO: 46897747

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 2005 do 15. 08. 2005

Adresa: Velké Popovice 423, okres Praha-východ
od 15. 06. 2005 do 15. 08. 2005


Název/Jméno: TUMPACH DAVID

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 06. 2005 do 09. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005

Adresa: Praha 4 - Michle, Nuselská 497/67
od 11. 09. 2002 do 09. 01. 2007


Název/Jméno: BURIAN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 2005 do 15. 08. 2005

Adresa: Praha 7 - Holešovice, U letenského sadu 1306/14
od 15. 06. 2005 do 15. 08. 2005


Název/Jméno: BIELESZ OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 04. 2003 do 15. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 1998 do 11. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 09. 1998 do 22. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 04. 1995 do 28. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1993 do 24. 11. 1993

Adresa: Český Těšín, Pionýrů 1575/6
od 14. 04. 2003 do 15. 06. 2005
Český Těšín, Pionýrů 1575/6
od 28. 09. 1998 do 11. 09. 2002
Český Těšín, Pionýrů 1576/6, okres Karviná
od 06. 04. 1995 do 28. 09. 1998
Český Těšín, Pionýrů 1575/6, okres Karviná
od 08. 04. 1993 do 24. 11. 1993


Název/Jméno: STANĚK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 2002 do 15. 08. 2005

Adresa: Moravský Krumlov, Školní 141
od 04. 12. 2002 do 15. 08. 2005


Název/Jméno: FAIT IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005

Adresa: Brno-Židenice - Židenice, Stará Osada 3971/17, okres Brno-město
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005


Název/Jméno: TURZA LUBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005

Adresa: Luhačovice, Úprkova 406, okres Zlín
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005


Název/Jméno: ŠPARLINEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005

Adresa: Blansko, Krajní 1951/2
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005


Název/Jméno: BĚHÁLEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2002 do 14. 04. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 28. 09. 1998 do 11. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 08. 04. 1993 do 28. 09. 1998

Adresa: Praha 6 - Vokovice, Na Volánové 754/4
od 11. 09. 2002 do 14. 04. 2003
Praha 6, Na Volánové 4
od 28. 09. 1998 do 11. 09. 2002
Praha 6, Na volánové 4
od 08. 04. 1993 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: ADÁMEK JIŘÍ

IČO: 72483199

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2001 do 15. 06. 2005

Adresa: Ostrava - Plesná, Pěkná 232/5
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005
Plesná, Pěkná 232, PSČ 72527
od 13. 02. 2001 do 11. 09. 2002


Název/Jméno: KAIZR JAROSLAV

IČO: 10600051

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 11. 1996 do 11. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 12. 1995 do 19. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1995 do 05. 12. 1995

Adresa: Frýdek - Místek, Elišky Krásnohorské 148
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005
Frýdek-Místek, Elišky Krásnohorské 148
od 19. 11. 1996 do 11. 09. 2002
Paskov, Papírenská 752, okres Frýdek-Místek
od 11. 05. 1995 do 19. 11. 1996


Název/Jméno: BENDA RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005

Adresa: Lelekovice 510, okres Brno-venkov
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005


Název/Jméno: PACLÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2002 do 22. 12. 2003

Adresa: Blansko, Cihlářská 2040/10
od 11. 09. 2002 do 22. 12. 2003


Název/Jméno: Drs. Ing. Petrus Hermanus Maria Winkelman

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005

Adresa: Jacob van Bredastraat 24, 7412 AX Deventer, Nizozemské království
od 11. 09. 2002 do 15. 06. 2005


Název/Jméno: NOVÁK JAROSLAV

IČO: 12402451

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2002 do 11. 09. 2002

Adresa: Frýdek-Místek, Slezská 2887, PSČ 73801
od 03. 01. 2002 do 11. 09. 2002


Název/Jméno: LOJKÁSEK OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 2000 do 10. 11. 2000

Adresa: Praha 6, Bolívarova 35/2099
od 07. 09. 2000 do 10. 11. 2000


Název/Jméno: KRATOCHVÍL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 11. 1999 do 11. 09. 2002

Adresa: Praha 1, Vodičkova 736/17
od 19. 11. 1999 do 11. 09. 2002


Název/Jméno: ZUMR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 1998 do 07. 09. 2000

Adresa: Brno, Kotlářská 45
od 22. 12. 1998 do 07. 09. 2000


Název/Jméno: HOJDYSZ GUSTAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 12. 1998 do 19. 11. 1999

Adresa: Český Těšín, Slezská 22
od 22. 12. 1998 do 19. 11. 1999


Název/Jméno: NEUBAUER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 09. 1998 do 26. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 12. 1995 do 28. 09. 1998

Adresa: Praha 2, Lužická 1894/11
od 28. 09. 1998 do 26. 03. 1999
Praha 2, Lužická 11
od 05. 12. 1995 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: VALEŠ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1998 do 22. 12. 1998

Adresa: Praha 3, Šrobárova 2460/21
od 28. 09. 1998 do 22. 12. 1998
Praha 3, Šrobárova 21
od 24. 04. 1998 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: ROUŠAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 1996 do 10. 11. 2000

Adresa: Praha 8, Vratislavská 385/9
od 28. 09. 1998 do 10. 11. 2000
Praha 8, Vratislavská 385
od 19. 11. 1996 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: GERIK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1998 do 22. 12. 1998

Adresa: Praha 10, Ke Strašnické 1207/7
od 28. 09. 1998 do 22. 12. 1998


Název/Jméno: KOHUT BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1998 do 26. 03. 1999
Dozorčí rada - člen
od 24. 09. 1997 do 28. 09. 1998

Adresa: Ostrava-Svinov, Rošického 1064
od 28. 09. 1998 do 26. 03. 1999
Ostrava-Svinov, Rošického 1064, PSČ 72100
od 24. 09. 1997 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: DRHA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1998 do 11. 09. 2002

Adresa: Zádveřice 337, okres Zlín
od 28. 09. 1998 do 11. 09. 2002


Název/Jméno: FILIP JIŘÍ

IČO: 48182427

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1998 do 10. 03. 2004
Dozorčí rada - člen
od 24. 11. 1993 do 28. 09. 1998

Adresa: Ostrava-Poruba, Slavíkova 1759
od 28. 09. 1998 do 10. 03. 2004
Ostrava-Poruba, Slavíkova 1759, PSČ 70800
od 24. 11. 1993 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: PASKER JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 09. 1997 do 28. 09. 1998

Adresa: Hlučín-Darkovičky, U zámečku 4
od 24. 09. 1997 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: DLOUHÝ ZDENĚK

IČO: 12767786

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 12. 1995 do 24. 09. 1997

Adresa: Praha 4, Podolské nábřeží 17/24
od 05. 12. 1995 do 24. 09. 1997


Název/Jméno: KABELÁČ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 12. 1995 do 28. 09. 1998

Adresa: Praha 8, Řešovská 515
od 05. 12. 1995 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: RAJCSÁNYI JULIUS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 12. 1995 do 28. 09. 1998

Adresa: Praha 8 - Čimice, Křivenická 411/12
od 05. 12. 1995 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: JANÍČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 1995 do 11. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 11. 1993 do 06. 04. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 08. 1991 do 24. 11. 1993
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 1991 do 26. 08. 1991

Adresa: Ostrava 4-Svinov, Urbaníkova 988
od 06. 04. 1995 do 11. 05. 1995
Ostrava-Svinov, Urbaníkova 988
od 19. 03. 1991 do 06. 04. 1995


Název/Jméno: STRAKOŠ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 11. 1993 do 05. 12. 1995

Adresa: Horní Těrlicko, Těrlicko 228
od 17. 01. 1994 do 05. 12. 1995
Praha 6, Těrlicko 4, PSČ 16000
od 24. 11. 1993 do 17. 01. 1994


Název/Jméno: ZDEBSKI KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 11. 1993 do 05. 12. 1995

Adresa: Havířov-Město, Dlouhá tř. 470/17
od 24. 11. 1993 do 05. 12. 1995


Název/Jméno: HOLUBEC BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 1993 do 19. 11. 1996

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Ondříčkova 384/33
od 24. 11. 1993 do 19. 11. 1996


Název/Jméno: ČÁNA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 11. 1993 do 06. 04. 1995
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 08. 1991 do 24. 11. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 do 26. 08. 1991

Adresa: Ostrava 3 - Zábřeh, Výškovická 2610/68
od 24. 11. 1993 do 06. 04. 1995
Nová Bělá, Mitrovická 349
od 19. 03. 1991 do 24. 11. 1993


Název/Jméno: KORVAS VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 11. 1993 do 05. 12. 1995

Adresa: Zlín, Obecniny 4110/XVI, PSČ 76011
od 24. 11. 1993 do 05. 12. 1995


Název/Jméno: MRKVIČKA OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 1993 do 28. 09. 1998

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Kaňkovského 1241/2
od 24. 11. 1993 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: MÜLLER JAN

IČO: 75510359

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 1993 do 05. 12. 1995

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Přemyšlenská 529/92
od 24. 11. 1993 do 05. 12. 1995


Název/Jméno: HERIAN VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 04. 1993 do 28. 09. 1998

Adresa: Ostrava 1, Poděbradova 61
od 08. 04. 1993 do 28. 09. 1998


Název/Jméno: ŠIK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 04. 1993 do 24. 11. 1993

Adresa: Havířov, 2. pětiletky 14, okres Karviná
od 08. 04. 1993 do 24. 11. 1993


Název/Jméno: TOMAŠTÍKOVÁ IVONA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 04. 1993 do 24. 09. 1997

Adresa: Ostrava 3, P. Lumumby 90
od 08. 04. 1993 do 24. 09. 1997


Název/Jméno: GAŠKO ADAM

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 04. 1993 do 24. 11. 1993

Adresa: Košice, Idamská 17, Slovenská republika
od 08. 04. 1993 do 24. 11. 1993


Název/Jméno: GERSTNER ARNOLD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1993 do 24. 11. 1993

Adresa: Moravský Krumlov, Wolkerova 733, okres Znojmo
od 08. 04. 1993 do 24. 11. 1993


Název/Jméno: HLUCHNÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 04. 1993 do 24. 11. 1993

Adresa: Ostrava-Poruba, Francouzská 1101
od 08. 04. 1993 do 24. 11. 1993


Název/Jméno: Hrabovský Miroslav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 08. 1991 do 24. 11. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 do 26. 08. 1991

Adresa: Ostrava-Poruba, Francouzská 6022
od 19. 03. 1991 do 24. 11. 1993


Název/Jméno: HANZELKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 do 08. 04. 1993

Adresa: Studénka 1, Zahradní 586
od 19. 03. 1991 do 08. 04. 1993


Název/Jméno: PŘIKRYL ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 do 24. 11. 1993

Adresa: Raškovice 127
od 19. 03. 1991 do 24. 11. 1993


Název/Jméno: ZAJÍC JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 do 08. 04. 1993

Adresa: Ostrava-Svinov, Urbaníkova 999
od 19. 03. 1991 do 08. 04. 1993


Název/Jméno: ZÁRUBA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 do 24. 11. 1993

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Petrovská 858/21
od 19. 03. 1991 do 24. 11. 1993


Název/Jméno: ŘIČICA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 do 24. 11. 1993

Adresa: Praha 4 - Braník, U dubu 1386/128
od 19. 03. 1991 do 24. 11. 1993


Název/Jméno: BRSKOVSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 do 24. 04. 1998

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Ruská 452/12
od 19. 03. 1991 do 24. 04. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava, mezinárodní příležitostná doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 10. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Walder

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 7. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 7. 1999

Zánik oprávnění:5. 6. 2000


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Václav Vlček

Přerušení: od 01. 04. 2000 do 29. 06. 2000

Zánik oprávnění:29. 6. 2000


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 4. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Uhlíř

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v oblasti technické, ekonomické, organizační, obchodní a finanční

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 8. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Klement Teper

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Walder

Přerušení: od 02. 01. 2000 do 29. 06. 2000
od 04. 05. 1998 do 01. 01. 2000

Zánik oprávnění:29. 6. 2000


Provoz zařízení veřejných služeb - mytí vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Roman Randják

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Jiná výroba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. - výroba vyvíječů páry a kotlů na dřevoplyn

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 3. 1995

Zánik oprávnění:26. 2. 2005


Celní deklarant

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 3. 1995

Přerušení: od 01. 01. 2000 do 06. 06. 2000
od 14. 09. 1998 do 01. 01. 2000

Zánik oprávnění:6. 6. 2000


Překladatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kot

Přerušení: od 01. 01. 2000 do 20. 09. 2000
od 14. 09. 1998 do 01. 01. 2000

Zánik oprávnění:20. 9. 2000


Celní deklarant

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 3. 1995

Zánik oprávnění:7. 7. 2000


Vydavatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Petr Jendřejas

Zánik oprávnění:31. 5. 1995


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Klement Teper


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 11. 1992

Zánik oprávnění:4. 7. 1996


hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 11. 1992

Zánik oprávnění:8. 9. 1996


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti - mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tunycelkové hmotnos

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Karčmář

Přerušení: od 02. 01. 2000 do 29. 06. 2000
od 04. 05. 1998 do 01. 01. 2000

Zánik oprávnění:29. 6. 2000


Provoz středních škol

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Jiné ubytovací možnosti kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Karčmář

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ostatní vzdělávání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: František Ševčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí pronájem nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Drahozal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Demolice a zemní práce kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vratislav Svoboda

Přerušení: od 18. 04. 2001 do 02. 07. 2001

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Michalčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing., Bc. Ladislav Vašek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. včetně strojního zařízení tepelných elektráren a tepláren

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Klement Teper

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. technologických zařízení velkostrojů pro povrchové lomy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení aglomerací, oceláren, válcoven a pod. hut. zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Lichnovský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž,servis,opravy a údržba kromě příloh zák.č.455/91 Sb.technologických zařízení včetně strojního zařízení koksoven (ocelových konstrukcí, obsluhovaných strojů a chem. zařízení)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně stroj.zařízení vysokých pecí a ostatního zařízení VP komplexu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Hudec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb. výroba parních kotlů bez kotlů na ústřední topení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Uhlíř

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ostatní obchodní služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Václav Vlček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické testování a analýzy kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Přerušení: od 20. 10. 2004 do 20. 10. 2004

Zánik oprávnění:26. 2. 2005


Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Zdražil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Klement Teper

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Jiná výroba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Zánik oprávnění:13. 2. 2002


Výroba kovových konstrukcí a jejich částí kromě příloh zák. č. 455/91Sb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Zdražil

Zánik oprávnění:13. 2. 2002


Technická a ekonomická činnost kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:6. 6. 2000


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Přerušení: Aktivní od 01. 02. 2015 do 31. 01. 2018
od 13. 01. 2011 do 31. 01. 2015
od 12. 01. 2009 do 12. 01. 2011


Mech. úpravy na zakázku nebo smluvně kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. tryskání, metalizace a nátěry

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Miroslav Hawlik

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování prací a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Vlastimil Malchárek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení plynojemů a jiných uskladňovacích nádrží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení strojního zařízení vodních elektráren včetně velkoprůměrového potrubí přiváděčů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení atomových elektráren

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení-lešení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Otto Bielesz

Zánik oprávnění:29. 2. 1996


Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. technologických zařízení ocelových konstrukcí, stožárů,věží a vysílačů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Jantošík

Zánik oprávnění:7. 10. 1995


Plynoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Zánik oprávnění:24. 3. 1993


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Obory činnosti: - rozvaděčů nízkého napětí
od 13. 08. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Obory činnosti: - zejména pro oblast stavebních a technologických ocelových konstrukcí, kotlů, těles, nádrží, zásobníků a kontejnerů
od 03. 10. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Obory činnosti: - zvedacího a dopravního zařízení
od 03. 10. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Drahozal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vratislav Svoboda


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Miroslav Pavlas


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Obory činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 18. 03. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 18. 03. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 18. 03. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 18. 03. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 01. 11. 2005
Ubytovací služby
od 01. 06. 2004
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 27. 08. 2003
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 27. 08. 2003
Zprostředkování obchodu a služeb
od 27. 08. 2003
Velkoobchod a maloobchod
od 27. 08. 2003
Poskytování technických služeb
od 27. 08. 2003
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 27. 08. 2003
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 27. 08. 2003
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 28. 07. 1999 do 18. 03. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 09. 04. 1998 do 18. 03. 2009
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 09. 04. 1998 do 18. 03. 2009
Poradenství v oblasti technické, ekonomické, organizační, obchodní a finanční
od 21. 08. 1996 do 18. 03. 2009
Provoz zařízení veřejných služeb - mytí vozidel
od 09. 03. 1995 do 18. 03. 2009
Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb. výroba parních kotlů bez kotlů na ústřední topení
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Skladování
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Zprostředkování obchodu
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Jiné ubytovací možnosti kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Ostatní vzdělávání
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí pronájem nemovitostí
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. včetně strojního zařízení tepelných elektráren a tepláren
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně stroj.zařízení vysokých pecí a ostatního zařízení VP komplexu
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. technologických zařízení velkostrojů pro povrchové lomy
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Montáž,servis,opravy a údržba kromě příloh zák.č.455/91 Sb.technologických zařízení včetně strojního zařízení koksoven (ocelových konstrukcí, obsluhovaných strojů a chem. zařízení)
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení aglomerací, oceláren, válcoven a pod. hut. zařízení
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Pronájem strojů a přístrojů
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Ostatní obchodní služby
od 29. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. technologických zařízení ocelových konstrukcí, stožárů,věží a vysílačů
od 27. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení plynojemů a jiných uskladňovacích nádrží
od 27. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Mech. úpravy na zakázku nebo smluvně kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. tryskání, metalizace a nátěry
od 27. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Zprostředkování prací a služeb
od 27. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení atomových elektráren
od 27. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení strojního zařízení vodních elektráren včetně velkoprůměrového potrubí přiváděčů
od 27. 10. 1992 do 18. 03. 2009
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 17. 09. 1992
Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
od 17. 09. 1992 do 18. 03. 2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 17. 09. 1992 do 18. 03. 2009
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 17. 09. 1992 do 18. 03. 2009
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 17. 09. 1992 do 18. 03. 2009
výroba svař. most. konstr.ČSD,svař. kolej.vozidel a vyhr.zařízení
od 17. 09. 1992 do 18. 03. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 17. 09. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Lichnovský


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Přerušení: od 05. 05. 2010 do 31. 12. 2010


provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Rybáček

Zánik oprávnění:30. 5. 2000


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky (počítače, reprografická zařízení, ostatní zařízení na zpracování dat, jiná kancelářská technika)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Drahozal

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Uhlíř

Zánik oprávnění:3. 3. 1997


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Zajíc, Csc.

Přerušení: od 06. 12. 1999 do 20. 09. 2000

Zánik oprávnění:20. 9. 2000


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Miroslav Hawlik

Přerušení: od 02. 01. 2000 do 29. 06. 2000
od 04. 05. 1998 do 01. 01. 2000

Zánik oprávnění:29. 6. 2000


Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Drahozal

Zánik oprávnění:30. 5. 2000


stavitel (provád. jedn.staveb a poddodávek pro shora uved.stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Zánik oprávnění:12. 2. 1996


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Zajíc, Csc.

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Klimecký

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Walder

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Karčmář

Zánik oprávnění:30. 5. 2000


Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Otto Bielesz

Přerušení: od 09. 03. 2006 do 29. 08. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Janatka

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Stanislav Janečka

Přerušení: od 01. 04. 2000 do 29. 06. 2000

Zánik oprávnění:29. 6. 2000


výroba svař. most. konstr.ČSD,svař. kolej.vozidel a vyhr.zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Klimecký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Otto Bielesz

Zánik oprávnění:30. 5. 2000


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: František Ševčík
Stanislav Janečka

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Přerušení: od 05. 02. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Rybáček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ15504140

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
861214" N O B I S " v.o.s.48268925Hrbovická 348/8, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem
2816280"Bytové družstvo Liškova 632/633"61863424Liškova 632/6, Kamýk, 142 00 Praha 4
3335003"GASTRO - NOVA" společnost s ručením omezeným41328221Litoměřice, Havlíčkova 3O/l829
3419304"Obnova biotopu rybníků v Čechách a na Moravě, o.p.s."26047250Tábor, Vožická 2504, PSČ 39002
3471235"Společenství K. ČAPKA čp. 1307, 1308 SOKOLOV"72558415Karla Čapka 1307, 356 01 Sokolov

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2831924Vaněk Martin47830662Ruská 1163/68, 70300 Ostrava